Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě Su-Žv

Polsední, pátý díl bibliografického slovníku autorů Josefa Fabiána, PhDr. Kateřiny Janásové, Hany Ševčíkové a kolektivu, kterým uzavírají několikaletou práci, jejíímž výsledkem je přes šest tisíc hesel osobností regionu.


Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě BNa-Su

Čtvrtý díl bibůiografického slovníku autorů Josefa Fabiána. PhDr. Kateřiny Janásové, Hany Ševčíkové a kolektivu shrnujícího všechnx osobnosti, o nichž se autorům povedlo shromáždit dostatek informací.


Kdo byl kdo na východní Moravě Ju-Na

autor: Josef Fabián, Kateřina Janásová, Hana Ševčíková a kolektiv

Třetí sešit z pětidílné série hesel osobností kulturního a společenského života na východní Moravě od osobností z dávné historie až po osobnosti nejčerstvější současnosti, někdy dokonce osobnosti, které se dosud projevily pouhým náznakem. Kolektiv autorů začal slovník tvořit již v roce 1995 a od té doby je neustále doplňován a rozšiřován o další údaje, takže jeho současné verze obsahuje přes šest tisíc hesel. A řada hesel byla v posledním roce doplněna i fotografiemi, jejichž počet je dosud v podobných materiálech nevídaný. Takže je již dnes zřejmé že pokud se mají autoři vejít do plánovaných pěti sešitů, musí být čtvrtý a pátý díl, které se připravují na rok 2011, poněkud obsažnější.
Sešit stojí 50,- Kč

ISBN: 978-80-904179-6-0


Kdo byl kdo na východní Moravě Fi-Ju

autor: Josef Fabián, Kateřina Janásová, Hana Ševčíková a kolektiv

Druhý sešit z pětidílné série hesel osobností kulturního a společenského života na východní Moravě od osobností z dávné historie až po osobnosti nejčerstvější současnosti, někdy dokonce osobnosti, které se dosud projevily pouhým náznakem. Kolektiv autorů začal slovník tvořit již v roce 1995 a od té doby je neustále doplňován a rozšiřován o další údaje, takže jeho současné verze obsahuje přes šest tisíc hesel. A řada hesel byla v posledním roce doplněna i fotografiemi, jejichž počet je dosud v podobných materiálech nevídaný. Třetí sešit vyjde koncem letošního roku, poslední dva v roce 2011.
Sešit stojí 50,- Kč

ISBN: 978-80-904179-4-6


Zlatá léta padesátá

Autor: Josef Fabián

Nejúspěšnější období českého ženského volejbalu začalo v roce 1949 a skončilo v roce 1960. Volejbalistky z Valašského Meziříčí byly u toho a získaly v té době dva tituly přebornic republiky v kategorii žen a čtyři tituly v kategorii dorostenek. Proto také obsadily v anketě o nejlepší volejbalistku XX. století, vyhlášené Českým volejbalovým svazem přední místa. Ale pamětníci odcházejí a dnes už skoro nikdo neví, jak to tehdy bylo, jak vypadala nejúspěšnější léta nejúspěšnějšího kolektivního sportu v historii města. Proto vznikla tato knížka, v níž je vše pečlivě zaznamenáno, včetně dosud neznámých informací. Navíc jsou zde také opraveny obecně oblíbené omyly, které se mezi lidmi tradovaly. Kniha popisuje i léta před a po tomto úspěšném období a je doplněna řadou zajímavých fotografií.
Stojí 40,- Kč.

ISBN: 978-80-904179-5-3


Sebrané spisy Františka Smočka

autor: František Smoček
ilustroval Vladimír Komárek

zpracovatel: Josef Fabián
ilustrace: Vladimír Komárek
Naivistickému valašskomeziříčskému spisovateli Františku Smočkovi vydali jeho přátelé v letech 1937-1946 šest "brožírek", jejichž prodejem si vlastně vydělával na živobytí. Knížka to nejzajímavější z těchto brožur shromažďuje a přibližuje současnému čtenáři.
Vyprodáno.

ISBN: 80-238-0871-0


Valašské Meziříčí v zrcadle času

Kniha pohlednic města Valašské Meziříčí z let 1896 - 2006 doplněná řadou fotografií ukazující město v minulosti - v zrcadle času. Protože původní kniha, v níž byly pouze pohlednice, neposkytovala ucelený obraz na Valašské Meziříčí, odmítli autoři její dotisk a místo toho ji přidáním fotografií ještě o 50% zvětšili a rozšířili. Tak vznikla nová knížka historie města a jeho proměn na 431 obrázcích.
Druhé vydání.
Stojí 200,- Kč

ISBN: 978-80-904179-2-2


Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě A-Fi

autor: Josef Fabián, Hana Ševčíková a kolektiv

První sešit z připravované pětidílné série hesel osobností kulturního a společenského života na východní Moravě od osobností z dávné historie až po osobnosti nejčerstvější současnosti, někdy dokonce osobnosti, které se dosud projevily pouhýmn náznakem. Kolektiv autorů začal slovník tvořit již v roce 1995 a od té doby je neustále doplňován a rozšiřován o další údaje, takže jeho současné verze obsahuje přes šest tisíc hesel. A řada hesel byla v posledním roce doplněna i fotografiemi, jejichž počet je dosud v podobných materiálech nevídaný.
Sešit stojí 50,- Kč

ISBN: 978-80-904179-3-9


Historie skláren na Moravě

autor: Ing. Jiří Mana Csc.

Knížka mapuje historii skláren na Moravě v 19., 20. a na počátku 21. století. Tato historie je identická s historií skláren v jiných zemích a po počátcích sklářství v 18. a 19. století a jeho rozmachu v prvních třech čtvrtinách století dvacátého, přišla neradostná léta poslední čtvrtiny tohoto století, která přinesla potíže a mnohdy i zánik skláren, takže se o řadě z nich v knížce mluví už pouze v minulém čase. Velké sklárny přecházejí na automatizovanou výrobu a výroba okrasného a užitného skla se přesouvá do malých, často rodinných sklárniček, a vlastně zpět, do oblasti uměleckých řemesel.
Vyprodáno.

ISBN: 80-239-7842-X


Slovník nespisovného jazyka valaského

autor: Josef Fabián
autorka ilustrací: Lea Mazánková

Již třetí vydání slovníku, vytvořeného původně jen pro pobavení turistů i roduvěrných Valachů, který ale uspěl i v hodnocení odborníků. Slovník má nejen slovníkovou valašsko - českou část, ale jsou v něm také valašské pořekadla a přísloví a na jeho konci je vyčerpávající pasáž mapující všechna možná valašská strašidla a duchy.
Stojí 50,- Kč.

ISBN: 80-239-7990-6


Z bílé stopy valašskomeziříčských lyžařů

autor: Josef Fabián a Jiří Baroš

Před dvěma desítkami let zdědil Josef Fabián po svém otci zápisy o lyžařích ve Valašském Meziříčí do roku 1941 a když získal od Jiřího Baroše zápisy od roku 1970, zbývalo už jen zaplnit nezdokumentované období, čtyřicátých, padesátých a částečně i šedesátých let minulého století. To se s po,ocí několika pamětníků částečně podařilo a tak knížka mohla vyjít sto deset let poté, co bratranci Mikyškové dovezli z Norska na Valašsko úplně první lyže. První část knihy uvádí jen události ověřené a nezvratné, druhá naopak vyprávění a vzpomínky, občas možná nepřesné, ale vždycky zajímavé. Knížka je doplněna celou řadou fotografií a je zajímavá nejen pro lyžaře, ale pro všechny obyvatele města, kteří se zajímají o jeho historii.
Vyprodáno.

ISBN: 978-80-254-0408-9


Otevřená opona aneb Historie valašskomeziříčských ochotnických divadel

autor: Josef Fabián

Knížka zájemcům o tuto část historie města představuje bohatou historii jeho amatérských divadel od prvního ochotnického uvedení Moliérova Lakomce 1. 12. 1967 až po současnost. Začíná divadlem sokolským, jehož historie je nejdelší, a pokračuje přes Divadlo Lidového domu a Dělnickou scénu až po Divadlo poezie a divadla dodnes aktivní, tedy divadlo Schod, Ochotnický divadelní soubor Hrachovec a Loutkové divadlo Pimprlata. Poutavé čtení je doplněno více než stovkou zajímavých, většinou dosud nikde nepublikovaných fotografií.
Stojí 40,- Kč.

ISBN: 978-80-239-9952-5


Pozdrav z Valašského Meziříčí

autor: Josef Fabián a kolektiv

Kniha pohlednic města Valašské Meziříčí z let 1896 – 2006 shrnující to nejhezčí a nejcennější co na pohlednicích vyšlo. Nejčastěji je na nich zobrazováno náměstí, často jsou na pohlednicích zobrazovány i meziříčské kostely a školy, méně časté, ale o to vzácnější jsou pohlednice jiných částí města a kdysi samostatných obcí, k městu v druhé polovině dvacátého století připojených. Je to vlastně historie města Valašské Meziříčí a jeho proměn na 302 obrázcích.
Vyprodáno.

ISBN: 978-80-239-9383-7


Divadlo Schod - pravděpodobný svět

autor: Josef Fabián

Kniha popisující historii divadla Schod, jednoho z nejvýznamnějších amatérských divadel severní Moravy, a o jeho hraní v dobách totality s jejími různými zákazy, příkazy a dalšími nepříjemnostmi. V knize tedy nejde jen o zajímavé divadlo Schod, ale také o tuto zajímavou dobu.
Vyprodáno.

ISBN: 80-902742-1-8