A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T Ť U Ú V W Z Ž

WACHTL Jaroslav - muzikant
* 2. 9. 1916 Rožnov pod Radhoštěm
+ 27. 5. 2007
Vystudoval Učitelský ústav ve Valašském Meziříčí a byl učitelem, za války byl dva roky vězněn. V roce 1949 se vrátil na Valašsko a učil v Horní Bečvě, kde založil dětské pěvecký kroužek a totéž udělal i po přeložení do Vidče, kde také spolupracoval s Dětským pěveckým krúžkem Valašenka, pak pracoval ve Valašském Meziříčí. V roce 1956 se přestěhoval do Rožnova, kde byl zakládajícím členem a primášem souboru Javořina (1961), v letech 1972-4 měl folklór zakázán, potom byl primášem muziky Beskyd v Zubří. Publikuje v časopise Folklor.

WAISSAR Alfons - pěvec
* 1. 8. 1895 Bystřice pod Hostýnem
+ 10. 5. 1971 Kroměříž
V letech 1919-24 člen opery v Lublani (Slovinsko), člen souboru Čeští madrigalisté, tajemník a v letech 1930-60 první ředitel Smetanova muzea v Praze. V letech 1942-5 byl vězněn v Buchenwaldu (Německo).

WALLER Otto - architekt
* 6. 12. 1924 Valašské Klobouky
+ 11. 3. 1981 Havířov
Studoval na Vyšší průmyslové škole stavební v Praze, na VŠAPS ČVUT v Praze a v letech 1953-1981 byl zaměstnán jako projektant ve Stavoprojektu v Ostravě. Zaměřoval se na bytovou a občanskou vybavenost. V roce 1990 byl rehabilitován za pronásledování za normalizace.

WALLEROVÁ Dagmar - keramička
* 24. 2. 1954 Uherské Hradiště
Ve svém rodišti studovala na SUPŠ obor výtvarné zpracování keramiky. Žije a pracuje v Moravanech u Brna.

WALLOVÁ Helena - keramička, sochařka
* 26. 1. 1957 Olomouc
Studovala na SPŠ keramické v Bechyni, na SUPŠ v Uherském Hradišti a potom konzervátorství při Ústředním muzeologickém kabinetu Národního muzea v Praze. Pracuje jako konzervátorka v archeologickém oddělení Památkového ústavu v Olomouci. Ve volné tvorbě vytváří objekty ze sádry, betonu, cínu.

WALTEROVÁ - BARANOVÁ Marcela - grafička
* 6. 11. 1949 Brodek u Přerova
Na SUPŠ v Uherském Hradišti studovala obor propagační grafika. Spolupracovala na animaci filmů s Československou televizí.

WALTEROVÁ Ludmila - grafička
* 6. 9. 1942 Zlín
Na SUPŠ v Uherském Hradišti studovala obor modelářství a návrhářství obuvi.

WANIEK Stanislav - herec
* 27. 10. 1931 Ostrava - Vítkovice
Nejprve studoval na JAMU Brno dramaturgii, ale pak vystudoval herectví a hrál v Českém Těšíně, na Kladně, v Novém Jičíně, v letech 1962-7 ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti a od té doby v Severomoravském divadle Šumperk.

WANKE Oskar - fotograf
* 1914
+ 2000
Řidič ČSAD, harmonikář hudební skupiny Vesmír, člen dechového souboru Ondráš, myslivec a fotograf Janovic a okolní krajiny.

WEHRNBERGER Zdeněk - designér
* 29. 4. 1947 Vsetín
Studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti a na VŠUP v detašovaném ateliéru ve Zlíně. Spolupracoval s Výzkumným ústavem textilních strojů Elitex Brno. Působil jako designér hraček v podniku Lipta, výrobní družstvo Vsetín.

WEIDLICH Eugen (Evžen) - grafik
* 10. 1. 1916 Uherský Ostroh
+ 20. 9. 1983 Praha
Vystudoval VŠUP Praha a tam také později učil. Grafik, ilustrátor, typograf a restaurátor obrazů a nástěnných maleb.

WEIGEL Stefan - vlastivědný pracovník
* 25. 12. 1848 Nové Město na Moravě
+ 13. 6. 1924 Nový Jičín - Žilina
Četnický strážmistr. Napsal řadu článků do Kuhländchen. Sbíral koledy a vydal Krippenlieder von Neutitschein.

WEINDLICH Joannes - katolický kněz
* 7. 8. 1831 Orličky
+ 24. 12. 1905 Olomouc
Studoval filozofii v Litoměřicích a bohosloví v Olomouci, vysvěcen byl v roce 1853. V letech 1857-1881 byl ceremoniářem olomouckého arcibiskupa Fürstenberga. Vykonával církevní službu v Kroměříži a v Olomouci a v roce 1904 byl jmenován biskupem olomouckým. Byl starostou spolku Matice Svatohostýnské.

WEINGART Arnošt - hudební skladatel
* 17. 8. 1893 Zawiercie (Polsko)
+ 22. 1. 1920 Ostrava
Jeho otec byl ve Valašském Meziříčí sklářem. Arnošt vystudoval střední školu konzervatoře v Praze u V. Nováka. Pro mužský pěvecký sbor vydal zpěvník Valašské písně lidové.

WEINREB Ervín - právník
* 20. 6. 1902 Holešov
+ 7. 3. 1944 Osvětim (Polsko)
Úředník Union banky Praha, který při zaměstnání vystudoval právnickou fakultu UK Praha. Za okupace byl z rasových důvodů zatčen, vězněn v Terezíně a umučen v Osvětimi.

WEIS Karel - dirigent
* 13. 2. 1862 Praha - Smíchov
+ 4. 6. 1944 Praha
Hudební skladatel, dirigent, kapelník, redaktor, vydavatel, hudební spisovatel a učitel hudby, který na doporučení A. Dvořáka učil v letech 1882-3 v hudební škole Moravan v Kroměříži. Poté se vrátil do Prahy a navštěvoval Kroměříž při pobytech A. Dvořáka i později. Užíval pseudonym Celestin Nožička.

WEISER Josef - malíř a grafik
* 19. 9. 1914 Chur
+ 25. 1. 1994 Šternberk
Studoval PF UP v Olomouci (prof. V. Vydra a F. V. Mokrý) a potom byl učitelem kreslení. Ve své tvorbě se věnoval hlavně grafice, zejména litografii. Patřil k oblíbeným tvůrcům ex libris a -novoročenek, na nichž často zachycoval valaškou krajinu Karlovicka, Hrozenkovska a Valašskomeziříčska.

WEISSHAMMER Vilém - pěvec
* 18. 5. 1893 Budeč
+ 23. 4. 1967 Valašské Meziříčí
Lékárník. Byl členem valašskomeziříčského sokolského divadla a sólistou pěveckého sboru Beseda. Zpíval tenorové party v provedení oper ve Valašském Meziříčí (Prodaná nevěsta, Rusalka, Dalibor), pohostinsky zpíval na profesionálních scénách.

WELTRUBSKÝ Jan Bořivoj - architekt
* 21. 9. 1880 Louny
+ 1945
Studoval na německé technice v Praze a do roku 1911 pracoval u Schwarzenberků. Potom učil na zemědělském učilišti v Kadani, ale již během 1. světové války přešel do Odborné školy pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí a později se stal i jejím ředitelem. V letech 1923-5 byl také starostou tohoto města.

WERNER Roman - grafik
* 2. 10. 1963 Zlín
Po studiích na SUPŠ v Uherském Hradišti a na VŠUP v Praze pracoval jako reklamní grafik. Věnuje se typografii, grafickému designu, plakátové tvorbě, výstavním expozicím, navrhuje interiéry.

WETTERL Karel - folklorista
* 30. 1. 1898 Brno
+ 25. 2. 1979 Brno
Hudební vědec, spolupracovník muzea ve Valašských Kloboukách a autor publikace Lidové písně a tance z Valašskoklobucka (1955).

WIEDEN Ludvík - malíř
* 10. 11. 1869 Květná
+ 20. 8. 1947 Gmunden (Rakousko)
Vystudoval AVU Vídeň a AVU Mnichov a působil ve Vídni jako malíř podobizen a květin.

WIEDERMANN Antonín - hudební skladatel
* 8. 6. 1834 Štěpánov u Olomouce
+ 27. 7. 1914 Újezd u Sokolnic
Bratr Osvalda Vídrmana. Učitel v Kostelci na Hané, v Dědicích a Ivanovicích. Organizátor hudebního života, který se stýkal s P. Křížkovským, V. Kosmákem a P. Ign. Wurmem. Skládal chrámové skladby. Používal seudonym A. W. Oskavský.

WIEDERMANN Bedřich Antonín - pedagog
* 10. 11. 1883 Ivanovice na Hané
+ 5. 11. 1951 Praha
Podle rodiště používal po roce 1945 pseudonym Ivanovský, který si připojoval ke jménu. Od roku 1904 působil na berním úřadu v Kroměříži, potom studoval bohosloví a vynikl jako zastupující varhaník a dirigent na dómě. Ze semináře však vystoupil a studoval v Praze konzervatoř. V letech 1920-44 byl profesorem varhanní hry, od roku 1946 na AMU. Skládal církevní hudbu, písně a sonáty, (Hanácke kolede, Hanácky pěsničke a Vzpomínky domova) harmonizoval hanácké písně. Je autorem sborníku Naši rodáci a krajané, publikoval v časopisech.

WIEDERMANN Jiří - matematik
* 28. 2. 1948 Ostrava
Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Bratislavě. Pracuje v Ústavu informatiky AV ČR a učí na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Zabývá nestandardními modely výpočetních systémů.

WIEDERMANN Vojtěch - hudebník
* 18. 5. 1875 Ivanovice na Hané
+ 3. 11. 1934 Vyškov - Dědice
Původně studoval práva na UK Praha, ale pak absolvoval abiturientský učitelský kurs v Kroměříži a stal se učitelem. Nejdéle učil ve Vyškově a v Dědicích, kde byl i ředitelem měšťanské školy. Zanícený hudebník - violoncellista, který řídil pěvecké sbory a divadelní orchestry.

WIEDERMANOVÁ Anna - lékařka
* 20. 3. 1930 Vsetín
Studovala gymnázium v Prostějově a LF UP Olomouc, potom pracovala na transfůzní stanici a III. interně FN v Olomouci.

WIESNER Richard - malíř
* 6. 7. 1900 Ruda nad Moravou
+ 6. 11. 1972 Praha
Působil ve Zlíně.

WICHEREK Jaroslav - historik
*
+ 6. 11. 1930 Zlín
Absolvoval PedF a FF UP Olomouc, v letech 1962-4 působil na Pedagogickém institutu ve Zlíně a v letech 1964-90 na VUT Brno. Nyní je historikem Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Zabývá se českými dějinami 19. a 20. století, regionálními dějinami Zlínska, vývojem školství a zdravotnictví v regionu a bibliografií česko-slovenských vztahů jihovýchodní Moravy.

WICHTERLE Otto - chemik
* 27. 10. 1913 Prostějov
+ 18. 8. 1998 Praha
V letech 1940-5 působil ve Zlíně u firmy Baťa. Vyřešil tuzemskou výrobu kaprolaktanu a výrobu kontaktních čoček, od roku 1990 byl prezidentem ČSAV, napsal autobiografickou knihu Vzpomínky.

WILLENBERGER Jan - malíř
* 23. 6. 1571 Trzebnica (Polsko)
+ 28. 10. 1613 Praha
Navštívil Starý Jičín a vytvořil jeho dřevoryt pro knihu B. Paprockého z Hlohol Zrcadlo markrabství Moravského.

WIMER Ferdinand - osvětový pracovník
* 11. 12. 1883 Dašice
+ 23. 3. 1969 Valašské Meziříčí
Učit začal v roce 1905 ve školské expozituře na Soláni a svou učitelskou dráhu ukončil v době protektorátu v Zašové, kde byl předčasně penzionován. V místě, kde působil, organizoval divadelní soubory a zakládal školní a obecní knihovny. Byl dlouholetým předsedou obce legionářské, vedl valašský okrsek Národní jednoty (Matice), byl členem jejího ústředního výboru v Olomouci a v rámci jejího programu působil na Valašsku i v přilehlých Sudetech. Sepsal historii obce Zašová a bratřím Jaroňkům pomáhal s organizací prvního Valašského roku. Po 2. světové válce obnovil ve Valašském Meziříčí knihovnu a pomáhal M. Kašlíkovi s vedením muzea. Jeho zápisky z Itálie a další písemnosti jsou uloženy v okresním archivu.

WIMER Ferdinand - pedagog
* 11. 12. 1883 Dašice
+ 23. 3. 1969 Valašské Meziříčí
Učit začal v roce 1905 v sokolské expozituře na Soláni a svou učitelskou dráhu ukončil v době protektorátu v Zašové, kde byl předčasně penzionován. V místech, kde působil, také přednášel, organizoval divadelní soubory a zakládal školní a obecní knihovny. Byl dlouholetým předsedou italských legionářů, vedl valašský okrsek Národní jednoty a byl členem jejího ústředního výboru v Olomouci. Sepsal historii obce Zašová a bratřím Jaroňkům pomáhal s organizací prvního Valašského roku. Po 2. světové válce obnovil ve Valašském Meziříčí knihovnu a pomáhal M. Kašlíkovi s vedením muzea.

WINDER Ludwig - novinář
* 7. 2. 1889 Šafářov u Znojma
+ 16. 6. 1946 Bladock (Anglie)
Studoval na Vyšší zemské reálce Fr. Ferdninanda v Holešově, ale maturoval na Obchodní akademii v Olomouci. Již před maturitou vydal básnickou prvotinu Básně a později Údolí tanců, obě ovlivněné nturalismem. Jako novinář působil ve Vídni, ve Slezsku, v Teplicích a v Plzni. Byl divadelním recenzentem a patřil k nejagilěnjším a nejvzdělanějším novinářům u nás. Zanechal po sobě přes 3000 studií, recenzí a článků, deset románů a řadu dalších próz, svou spisovatelskou činnost na našem území završil historickým románem Následník trůnu. V červnu 1939 emigroval do Anglie.

WINKLER Jan - společenský pracovník
* 18. 11. 1794 Vsetín
+ 4. 1. 1874 Návsí
Evangelický kazatel, přítel F. Palackého, propagátor ideje slovanské vzájemnosti a myšlenky o realizaci českého národa v rakouské říši. Šířil časopisy a rolnické kalendáře (Moravskoslezský časopis pro lid, Květy). Působil ve Vsetíně a v Návsí a sbíral slezské lidové písně a publikoval své vlastní práce.

WINTER Berthold - katolický teolog
* 13. 2. 1795 Valašské Meziříčí
+ 9. 11. 1869 Strážnice
Byl profesorem na piaristickém gymnáziu v Mikulově i na dalších piaristických školách. Byl uznávaným znalcem orientálních jazyků a Starého zákona a autorem náboženských učebnic.

WINTER Jaroslav - publicista
* 23. 5. 1948 Ostrava
Do roku 1978 bydlel ve Valašské Meziříčí. Vyučil se nástrojářem, maturoval při zaměstnání a poté absolvoval Fakultu žurnalistiky UK v Praze. V letech 1974-89 byl redaktorem Mladé fronty, 1989-90 Vědy a techniky mládeži a od roku 1991 působí v podnikatelském týdeníku Českomoravský profit. Jako první se systematicky zabýval využitím Internetu v podnikání, je spoluautorem publikace Podnikáme s Internetem a inicioval vyhlášení kampaně Březen - měsíc Internetu.

WINTER Zikmund - spisovatel
* 27. 12. 1846 Praha
+ 12. 6. 1912 Bad Reichenhall (Německo)
Vedle Jiráska je nejvýznamnějším představitelem české historické prózy na přelomu 19. a 20. století. Do sborníku Morava svým Maticím přispěl črtou Dojmy moravské, které vznikly při jeho cestě kolem Hostýna, pobýval i ve Frenštátě a na Hukvaldech.

WITTNER Václav - architekt
* 11. 10. 1861 Krušovice
+ 8. 10. 1912 Olomouc
Stavitelskou praxi zahájil v Prostějově a v Bystřici pod Hostýnem a byl proslulým odborníkem zejména v oboru železničním. S ing. Kabeláčem měl v Olomouci stavitelskou kancelář. Postavil školy ve Slavkově, Vyškově, Bučovicích, Jevíčku, Samotiškách, Hněvotíně a Citově, zámek hraběte Kaunice v Oboře u Uherského Brodu, pivovar v Holici, sladovnu v Příkazích, továrnu Urban Olomouc Hodolanyi rozhlednu na Hostýně. Byl jednatelem spolku stavitelů v Olomouci, od roku 1884 jednatelem Sokola a členem Obchodní a živnostenské komory v Olomouci.

WOJACZEK Lešek - malíř
* 8. 4. 1965 Karviná
Vystudoval katedru výtvarné výchovy Pedagogické fakulty v Ostravě. Pracoval jako asistent na katedře výtvarné výchovy UP v Olomouci a učil kresbu a malbu na University of Vermont (USA). Absolvoval půlroční studijní pobyt v Austrálii. Vystavoval doma, ale také v Holandsku, Německu, Austrálii a USA. Věnuje se volné malířské tvorbě a učí na SPŠS ve Valašském Meziříčí.

WOJACZKOVÁ Yvona - malířka
* 15. 1. 1964 Valašské Meziříčí
Absolvovala PedF Ostrava u M. Terčové, pracovala jako vedoucí výtvarného oboru ZUŠ ve Valašském Meziříčí a od roku 2002 je ředitelkou této školy. Pracuje také s textilem. Vystavuje doma i v zahraničí.

WOLDŘICH Jan Nepomuk - geolog a paleontolog
* 15. 6. 1834 Velký Ždíkov
+ 3. 2. 1906 Praha
Profesor UK v Praze, který psal o fauně Štramberska (Nachtrag zur Fauna der Čertova díra).

WOLF Antonín - pedagog
* 7. 6. 1838 Ledeč nad Sázavou
+ 18. 1. 1879 Louny
V roce 1861 byl povolán do Frenštátu, kde cvičil v Občanské besedě zpěv a hudbu, pořádal divadelní představení a založil čtenářský kroužek. Založil ve Frenštátě nižší reálku, ale když odmítl zavést němčinu jako vyučovací jazyk, byl v roce 1863 suspendován. Napsal řadu pedagogických prací.

WOLF Dušan - výtvarník
* 30. 9. 1967 Zlín
Studoval užitou malbu na Zlínské škole umění a grafický design na Univerzitě Toimáše Bati. Žije ve Zlíně a věnuje se grafické tvorbě v oblasti tvorby vizuálního stylu, příležitostně též malbě a kresbě. Pedagogicky půsoví na Vyšší odborné škole umění.

WOLF Gerson - pedagog, publicista a historik
* 16. 7. 1823 Holešov
+ 29. 10. 1892 Vídeň (Rakousko)
Byl vzděláván v hebrejském jazyce a židovském náboženství s cílem stát se rabínem. V roce 1836 odešel z Holešova do Pohořelic a odtud do Mikulova, kde pokračoval studiem talmudu a současně studoval soukromé gymnázium. V 16 letech odešel do Vídně, kde vystudoval filozofii a byl od roku 1870 profesorem náboženství. Autor učebnic náboženství. Od roku 1845 publikoval v časopisech, kam napsal asi 200 článků. Pro Dějiny židů na Moravě napsal Die alten Statuten der judischen Gemaiden in Mahren (1880).

WOLLNER Marek - novinář
* 21. 1. 1967 Plzeň
Absolvoval gymnázium ve Valašském Meziříčí a žurnalistiku na UK v Praze. Pracoval v Lidových novinách a v Respektu a byl jedním za zakladatelů časopisu Týden, v němž od roku 1994 pracoval. Nyní pracuje v České televizi Praha. Knižně vydal rozhovor s Václavem Bělohradským Mezisvěty & Mezi světy a román Ukradené knihy.

WOREL Vladimír - katolický kněz
* 21. 1. 1871 Jevíčko
+ 7. 8. 1946 Bystřice pod Hostýnem
Na kněze byl vysvěcen v roce 1893 a od roku 1906 až do své smrti působil v Bystřici pod Hostýnem. Zde se zasloužil o vybudování farní budovy a o příchod Sester sv. kříže do města, ale též o založení smyčcového orchestru. Protože studoval vedle teologie i hudební vědy a hru na klavír a varhany, měl vysoké požadavky na úroveň hudby na kůru. Papež mu udělil titul monsignor a jmenoval ho čestným papežským komořím.

WÜNSCHE Vilém - malíř
* 1. 12. 1900 Šenov
+ 3. 5. 1984 Šenov
Do jedenadvaceti let pracoval v dolech, absolvoval kursy figurálního kreslení na Lidové univerzitě a po roce 1922 studoval Uměleckoprůmyslovou školu a AVU (Max Švabinský) v Praze. Po ukončení studí se v roce 1931 vrátil domů. V době studií absolvoval studijní cestu do Paříže. Byl členem Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců. Za války byl vězněn v Osvětimi.

WURM František Bořivoj - novinář
* 17. 6. 1857 Klobouky u Brna
+ 23. 4. 1939 Brno
Působil v Luhačovicích, v Brně a ve Zlíně.

WURM Ignát - politik
* 12. 7. 1825 Klobouky u Brna
+ 4. 10. 1911 Olomouc
Studoval gymnázium v Kroměříži. Od roku 1866 působil v Olomouci jako konsistrorní rada, kanovník kapituly, poslanec Moravského zemského sněmu, místopředseda České národopisné společnosti v Praze, předseda Vlasteneckého muzea olomouckého a redaktor ČVSMO, který se zasloužil o založení Slovanského gymnázia v Olomouci. Značně se také angažoval ve velehradských záležitostech, v letech 1863 a 1869 organizoval velehradské pouti a zasloužil se o opravu chrámových lavic. Od doby, kdy kaplanoval v Dědicích, užíval pseudonym Boleslav Dědický. (Podle Nešpora zemřel 3. 10. 1911)