A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T Ť U Ú V W Z Ž

RAAB Ignác - malíř
* 5. 9. 1715 Nechanice
+ 21. 1. 1787 Velehrad
Člen řádu Bratrstva Ježíšova, žák Jana Jiřího Majora v Jičíně, autor mnoha set obrazů ve službách jezuitského řádu, a fresek, mimo jiné v cisterciánském klášteře na Valehradě.

RAAB Jaroslav - kulturní pracovník
* 7. 9. 1899 Rožnov pod Radhoštěm
+ 10. 3. 1960 Brno
Byl organizátorem hudebního života a spisovatelem v Brně.

RACEK Adolf - básník
* 22. 4. 1876 Vsetín
+ 17. 5. 1947 Praha
Vystudoval gymnázium ve Valašském Meziříčí a pracoval jako úředník. Ve svých lyrických sbírkách De profundis, Snivá moudrost, Ďáblova sonáta, Lyrikův pád, Básně a U základů citlivě hledá vyjádření pro svůj zápas o smysl života v předválečných letech. Pozdrav matce a domovu najdeme v jeho sbírce Srdcové eso.

RADA František - sochař a řezbář
* 2. 10. 1910 Kelč
+ 1. 1. 1979 Kelč
Absolvoval Odbornou školu na zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí a VŠUP v Praze u prof. K. Dvořáka. Žil a pracoval v Žatci. Kromě soch (Smutek, Narození, Osvobození, Malínským) a reliéfů dělal i betlémy a spolupracoval na dokončování sousoší Cyrila a Metoděje na Karlově mostě v Praze.

RADIMSKÝ Jiří - historik
* 15. 5. 1919 Židlochovice
+ 5. 7. 1965 Brno
Vystudoval brněnskou univerzitu a Státní archivní školu. Pracoval v archivu v Brně a věnoval se dějinám Moravy a Slezska. Publikoval v řadě odborných časopisů, v Našem Valašsku vyšly jeho práce Soupisy Valachů z roku 1644, Valašsko v roce 1716, Školství a postavení učitelů na Valašsku před 200 lety, Petice ze Vsetína roku 1848 a Příspěvek k dějinám fojtství ve Vidči.

RADOK Alfréd - režisér
* 17. 12. 1914 Týn nad Vltavou Koloděje nad Lužnicí
+ 22. 4. 1976 Vídeň (Rakousko)
V roce 1940 hledal ve Valašském Meziříčí s bratrem Emilem úkryt před rasovým pronásledováním. S místními studenty založili Mladou scénu a uvedení Havlíčkova krále Lávry bylo první významnou Alfrédovou režií. Po osmi měsících nastoupil jako asistent v Burianově D41. Během krátké doby pobytu ve Valašském Meziříčí nasměrovali řadu talentovaných studentů na uměleckou dráhu. (režiséra S. Papeže, básníka A. Skýpalu, malířku J. Hýžovou, hudebníka E. Křepelku a další).

RADOK Emil - teoretik umění
* 22. 3. 1918 Týn nad Vltavou Koloděje nad Lužnicí
+ 7. 1. 1994 Montreal (Kanada)
Přišel do Valašského Meziříčí s bratrem Alfrédem. Věnoval se zde práci v Mladé scéně, kde jako student estetiky a dějin umění přednášel o teorii umění. Na dobu pobytu a na přátele vzpomíná v knize Když vítr teče travou. Po odchodu do Kanady pracoval na audiovizuálních projektech a založil v Montrealu Výzkumný ústav pokročilých audiovizuálních forem. Za film Krocení démonů, připravený pro EXPO 86 ve Vancouveru, získal Cenu Genia.

RAFAJ Miroslav - spisovatel
* 25. 4. 1934 Zubří
+ 5. 12. 1987 Opava
Absolvoval měšťanskou školu v Odrách, gymnázium v Novém Jičíně a Vysokou školu zemědělskou a lesnickou v Brně. Od roku 1973 byl šéfredaktorem ostravského vydavatelství Profil, od roku 1977 byl tajemníkem severomoravské pobočky Svazu českých spisovatelů. Je autorem řady divadelních, televizních a rozhlasových her a románů (Obtíže rovin). Do rodného kraje se vrací ve sbírce protifašistických próz Hořící kůň.

RAFAJ Oldřich - literární teoretik a kritik
* 25. 4. 1934 Zubří
Po absolvování gymnázia v Odrách studoval v letech 1953-8 na FF brněnské univerzity. V roce 1960 nastoupil jako redaktor do krajského nakladatelství (později Profil) Ostrava, pak pracoval v různých redakcích, v letech 1968-9 v Úřadě pro tisk a informace, pak v rozhlase a v letech 1974-88 byl šéfredaktorem Literárního měsíčníku. Od roku 1948 publikoval časopisecky, vydal knihy veršů To nejbližší, Tři poémy a Testament, Básně o zemi a Noční přesun, knihy literárních esejů, řadu překladů a je také autorem studií o F. Sokolovi - Tůmovi, Vojtěchu Martínkovi, Metoději Jahnovi, Františku Horečkovi, Josefu Strnadlovi a Pavlu Tobiášovi.

RAFAJ Pavel - archivář
* 13. 8. 1943 Uherské Hradiště
+ 15. 6. 2004
Vystudoval FF UK Praha, v letech 1967-72 pracoval ve Státním archivu Praha a potom v archivní správě ministerstva vnitra Praha. Od roku 1995 byl tajemníkem Česko-ruské komise historiků a archivářů.

RAFAJOVÁ Marie Karla - básnířka a překladatelka
* 29. 11. 1896 Brno
+ 13. 7. 1978 Brno
Filantropka, pracovnice Armády spásy. Časté pobyty v Zádveřicích se odrážejí v jejím díle Na pasekách. Jako spisovatelka vydala 5 sbírek duchovní lyriky, překládá z angličtiny a francouzštiny.

RACHŮNEK František - folklorista
* 24. 1. 1891 Uherský Brod
+ 11. 5. 1973 Uherský Brod
Lidový vypravěč a zpěvák.

RAJČOKOVÁ - KNĚZKOVÁ Zoja - rozhlasová redaktorka
* 17. 4. 1956 Čeladná
Dětství prožila ve Frenštátě, v Bratislavě (Slovensko) absolvovala FF Univerzity Komenského. Redaktorka Čs. rozhlasu v Bratislavě a v Praze, nyní dramaturgyně slovenské televize Markíza. Překládá do slovenštiny z anglického a z českého jazyka.

RAJCHL František - pedagog
* 25. 1. 1865 Litomyšl
+ 18. 10. 1938 Uherský Brod
Byl profesorem jazyků na gymnáziu v Uherském Brodě a od roku 1911 také okresním konzervátorem památkové péče a prováděl průzkum a záchranné výzkumy v okolí města. České vědě přispěl také překladem slavné zakladatelské kulturně a sociálně antropologické práce E. B. Tylora Úvod do studia člověka a civilizace (1897).

RAJCHL Rostislav - archivář a astronom
* 1. 1. 1910 Uherský Brod
+ 14. 7. 1987 Praha
Vystudoval gymnázium v rodišti a astronomii na UK Praha a v letech 1937-9 a 1945-53 pracoval v Archivu Památníku osvobození Praha, v letech 1954-9 v Astronomickém ústavu v Ondřejově, 1959-63 v Planetáriu Praha, v letech 1963-9 ve Výzkumném ústavu geodézie a kartografie Praha a v letech 1969-80 v Geofyzikálním ústavu ČSAV Praha. Publikoval řadu prací o M. R. Štefánikovi.

RAJCHL Rostislav - astronom
* 8. 4. 1953 Praha
Syn astronoma Rostislava Rajchla, rodáka z Uherského Brodu. Absolvent ČVUT Praha, v Uherském Brodě je vedoucím astronomického odboru Domu kultury a odborného pracoviště místní hvězdárny. Zabývá se popularizací astronomie a kosmonautiky, publikuje v regionálním a v odborném tisku.

RAJLICH Jan - malíř a grafik
* 10. 4. 1920 Dírná
Absolvent Zlínské školy umění. Jeho všestranně zaměřená tvorba zahrnuje především průkopnickou práci teoretickou i praktickou v oboru grafického designu. Pedagogicky působil na ŠUŘ a VUT Brno, kde organizoval výtvarný život. Zasloižl se zejména o brněnské Bienále užité grafiky.

RAJNOCH František - lidový řemeslník
* 27. 2. 1892 Frenštát pod Radhoštěm
+ 16. 11. 1969 Kopřivnice
Vyučil se zámečníkem a s pomocí autogenu tvořil kovové plastiky. (Štramberská trúba, Štramberk, Lidoví muzikanti, Dojení ovce atd.) Je mistrem umělecké výroby.

RAK Ladislav - účastník odboje
* 1913 Petrůvka u Slavičína
Studoval v Brně a tam byl zatčen za rozšiřování letáků, ale uprchl na Slovensko a odtud přes Balkán do Palestiny, kde bojoval v čs. jednotce britské armády. Bojoval u Tobruku, přeplul do Anglie a bojoval v čs. obrněné brigádě při obléhání Dunkerque. V roce 1948 byl z armády propuštěn a žil v Praze.

RANDÁR Luděk - herec
* 17. 7. 1958 Olomouc
Od dětství chtěl k divadlu, ale kvůli mamince nejprve vystudoval obchodní akademii a teprve potom JAMU, po jejímž absolvování přišel do Městského divadla ve Zlíně, kde hraje dodnes. Hrál asi v pěti filmech.

RANDÝSEK Josef - dýmkař
* 4. 6. 1882 Velká Lhota
+ 16. 7. 1955 Hranice na Moravě
Řemeslník z Velké Lhoty, který dělal dýmky zdobené perletí, drobné figurky, cigaretové špičky a habrové hole (čagany) s reliéfní výzdobou, v níž převládaly zvířecí fotografie, ale uměl vyřezat i portrét.

RANDÝSEK Julius - rozhlasový hlasatel
* 3. 6. 1903 Valašské Meziříčí - Poličná
+ 18. 10. 1980
V letech 1924-39 pracoval v Československém rozhlasu v Bratislavě, který pomáhal zakládat a v roce 1926 byl také jeho prvním hlasatelem. V letech 1939-51 pracoval v Československém rozhlasu Praha. V roce 1945 byl členem Předrevolučního národního výboru Československého rozhlasu.

RANDÝSEK Robert - historik
* 2. 4. 1927 Valašské Meziříčí - Krhová
Studoval FF univerzity v Brně, byl archivářem a vedoucím Státního archivu v Telči, ředitelem a v letech 1970-4 pracovníkem Vlastivědného ústavu ve Vsetíně, potom pracovníkem podnikového muzea Vítkovic. Byl členem redakční rady Nového Valašska, redigoval katalogy k výstavám 50. let muzea a 10. let Vlastivědného ústavu Vsetín. Je autorem prací Revoluční Valašsko ve světle obecních kronik, Nové prameny k dějinám Valašska v 50. a na počátku 60. let minulého století a stati K počátkům vsetínského gymnázia.

RANDÝSKOVÁ Amálie - účastnice odboje
* 29. 3. 1904
+ 22. 6. 1944 Wroclaw (Polsko)
Žila ve Zlíně a zapojila se do protifašistického odboje, byla však zatčena a v roce 1944 popravena.

RASZKA Pavel - malíř
* 23. 4. 1907 Frýdek - Místek
+ srpen 1979
Od dětství pracoval v ateliéru strýce, potom dva roky vedl čtyři ateliéry prof. Sokiranského v Petřevaldu, pak měl vlastní ateliér v Ostravě a nakonec se natrvalo usadil na Radhošti Pustevnách. Tvořil kopie starých mistrů a dekorativní malby, v portrétní technice a figurální kompozici se zdokonaloval ve Francii.

RAŠE Rudolf - lékař
* 21. 3. 1872 Křinec
+ 25. 11. 1954 Praha
Medicínu studoval v Praze i v ruském Petrohradě, působil jako lékař v ˇVCeských Budějovicích a v letech 1910-1914 v Luhačovicích jako ženský a lázeňský lékař. Potom sloužil v armádě, byl zajat na ruské frontě a v roce 1916 vstoupil do čs. legií, kde sloužil jako lékař. V roce 1919 byl brigádním náčelníkem evakuace Čs. vojska na Rusi. V roce 1920 se přes Japonsko vrátil do vlasti a byl vyznamenán Řádem Sokola. Byl předsedou správní rady Banky československých legií a poslancem zemského zastupitelstva. V době protektorátu se ukrýval ve svém letním sídle v Čerčanech a v Bystřici. Přispíval do Časopisu lékařů českých a Věstníku českých lékařů. Napsal publikaci Evakuace a knihy vzpomínek Shrabky.

RAŠKA František - účastník odboje
* 13. 11. 1900 Frenštát pod Radhoštěm
+ 19. 2. 1943 Osvětim (Polsko)
Po zatčení bratra Rajmunda vedl frenštátskou odbojovou skupinu do prosince 1942, kdy byl zatčen a poslán do koncentračního tábora Osvětim, kde zahynul

RAŠKA Jiří - sportovec
* 4. 2. 1941 Frenštát pod Radhoštěm
+ 20. 1. 2012 Nový Jičín
Skokan na lyžích, pětinásobný mistr republiky a první Čech, který získal na ZOH zlatou medaili (1968). Na týchž ZOH získal také medaili stříbrnou, další zlatou a dvě stříbrné získal na MS a bronzovou na MS v letech na lyžích. V roce 1969 vytvořil výkonem 164 m světový rekord v letech na lyžích, v roce 1971 vyhrál Intersportturné, na OH 1972 byl pátý a desátý. Po ukončení závodní činnosti byl trenérem, v některých obdobích trenérem reprezentace, jindy tréninkového centra Frenštát pod Radhoštěm.

RAŠKA Karel - účastník odboje
* 26. 8. 1904 Kopřivnice
+ 8. 1. 1943 Berlín (Německo)
Po maturitě na příborském gymnáziu a učitelském kurzu působil na školách. Od roku učil 1932 v Trojanovicích, kde založil hasičský sbor, potom v Paskově a od roku 1938 ve Frenštátě. Zde pracoval v protinacistické ilegální organizaci Obrana národa, v roce 1941 byl zatčen, v září 1942 odsouzen a popraven.

RAŠKA Rajmund - účastník odboje
* 25. 1. 1895 Frenštát pod Radhoštěm
+ 13. 7. 1942 Mauthausen (Rakousko)
Vedoucí frenštátské odbojové skupiny. V březnu 1940 byl zatčen, vězněn v Ostravě a v Ratiboři a potom poslán do koncentračního tábora Mauthausen, kde zemřel.

RAŠTICOVÁ Blanka - historička
* 14. 9. 1952 Zlín
Absolvovala FF MU Brno a pracuje ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Zabývá se agrárními dějinami a památkami.

RATAJ Jaroslav - historik umění
* 14. 1. 1934 Kroměříž
Vystudoval dějiny umění na FF UK Praha a od roku 1963 učil na AVU jako asistent, odborný asistent a od roku 1980 jako docent. Je autorem monografie Karel Lidický.

RATAJ Miroslav - herec
* 2. 9. 1943 Zlín
Působil v divadlech v Olomouci, Příbrami, Plzni, Hradci Králové, potom zase v Olomouci a nyní působí v Národním divadle moravskoslezském.

RATHAUZSKÝ Alfréd - lékař
* 22. 5. 1917 Brno
Od roku 1947 do odchodu do důchodu působil ve Zlíně jako chirurg, později jako primář chirurgie.

RAUSCHER Julius - hudební pedagog
* 4. 4. 1859 Zborovice
+ 17. 3. 1929 Bratislava (Slovensko)
V letech 1905-22 byl profesorem na učitelském ústavu v Kroměříži, v letech 1905-7 sbormistrem pěveckého spolku Moravan, učil zpěv na gymnáziu. Sestavil Rauscherovo (Kroměřížské) kvarteto a byl jeho primáriem v letech 1907-10. Odpočinek trávil v Holešově. Napsal Pět písní na text F. Táborského.

REČEK Leopold - básník
* 31. 8. 1881 Frenštát pod Radhoštěm
+ 20. 6. 1949 Otrokovice - Kvítkovice
Studoval v Kroměříži a Olomouci. Byl katolickým knězem a pod pseudonymem Farkasov psal verše a fejetony do náboženských časopisů. Knižně mu vyšla Svatá rodina. Redigoval literární sborník Matce boží a ve Frenštátě založil Farní věstník sv. Martina.

REČKA Alois - novinář
* 16. 10. 1921 Zlín - Klečůvka
+ 11. 8. 1986 Olomouc
Absolvoval gymnázium v Kroměříži a tříletý seminář Svazu čsl. novinářů v Olomouci. Byl redaktorem deníku Práce ve Zlíně a potom v Praze tiskovým referentem Ministerstva průmyslu a redaktorem ČTK. Od roku 1951 byl v Olomouci novinářem, rozhlasovým a televizním redaktorem a posléze vedoucím studia Československého rozhlasu a Československé televize. Po roce 1968 byl penzionován. Je autorem knih básní Olomoucké kašny a Polibek do kamene.

REČKA František - vlastivědný pracovník
* 8. 1. 1887 Frenštát pod Radhoštěm
+ 17. 1. 1970 Frenštát pod Radhoštěm
Frenštátský tkadlec a spolupracovník městského muzea ve Frenštátě.

RÉDA Oldřich - scénograf
* 7. 7. 1942 Velké Opatovice
Od roku 1965 je scénografem Slováckého divadla Uherské Hradiště, spolupracuje i s ochotníky.

REDL Vlasta - písničkář
* 14. 4. 1959 Nový Jičín
Prvních dvacet čtyři let prožil ve Valašském Meziříčí, kde hrál a komponoval pro divadlo Schod, potom působil ve zlínské skupině AG Flek a ve Fleretu. Písničky skládá od svých sedmi let, prošel kavárenskými kapelami, bigbítem i folkem, z nichž čerpá ve své práci, hodně si vzal i z moravského folklóru. Je jedním z nejlepších současných folkovým zpěváků, ale i textařem, kytaristou a hráčem na klávesové nástroje.

REGÁL Jan - fotograf
* 26. 11. 1938 Zlín
Studoval na Umělecké škole výrobních družstev v Prostějově. Realizuje umělecké, propagační a výstavnické fotografie, kalendáře a divadelní a scénickou fotografii. Vystavuje doma i v zahraničí.

REICHMANN Vilém - fotograf a malíř
* 25. 4. 1908 Brno
+ 15. 6. 1991 Brno
Absolvoval obor architektury VŠT v Brně a učil na měšťanských školách. Potom pracoval na Stavebním úřadu v Brně a od roku 1942 byl samostatným výtvarníkem. Od roku 1945 spolupracoval se Skupinou Ra. Spolupracoval na knize Valašská suita (1967).

REINBERGER Jiří - hudebník
* 14. 4. 1914 Brno
+ 28. 5. 1977 Praha
Jeho otec učil v Holešově na gymnáziu, základům klavírní hry ho naučila matka, potom se zdokonaloval v místní klášterní škole. Gymnázium dokončil v Brně, kde studoval hru na varhany na konzervatoři u prof. Trägera a kompozici u V. Nováka, potom studoval hru na varhany v Lipsku. Kromě toho vystudoval v Brně i práva. Varhanní virtuos; hudební pedagog, skladatel a spisovatel, který koncertoval doma i v zahraničí a věnoval se i vydavatelské činnosti. Jako pedagog působil v roce 1945 na konzervatoři v Brně, od roku 1946 na konzervatoři v Praze a na AMU.

REINIŠ Jaroslav - osvětový pracovník
* 1. 6. 1883 Svratouch u Hlinska
+ 8. 8. 1976 Opava
Působil jako profesor v Olomouci a v letech 1908-1930 v Kroměříži, kde byl prvním jednatelem knihovní rady městské knihovny, působil v Občanské besedě, byl dlouholetým jednatelem v městském osvětovém sboru a psal do časopisu Haná. Potom byl ředitelem gymnázií v Zábřehu a v Litovli, na odpočinku žil od roku 1947 zase v Kroměříži a od roku 1964 u dcery v Opavě.. Sběratel uměleckých děl z nichž 3 nejvýznamnější obrazy věnovala vnoučata zámku Valtice.

REISSNER Václav - designér
* 28. 12. 1940 Staré Město
Vyučil se jemným mechanikem a teprve potom vystudoval SUPŠ v Uherském Hradišti a detašovaný ateliér tvarování strojů a nástrojů VŠUP Praha ve Zlíně u prof. Kováře. Zabýval se tvarováním strojů, v němž dosáhl řadu úspěchů doma i v zahraničí.

REK Josef - sběratel lidových písní
* 12. 2. 1912 Hukvaldy
+ 1. 5. 1973 Trojanovice
Za okupace působil jako učitel v Trojanovicích. Sbíral polozapomenuté písničky, harmonizoval je a upravoval do tří hlasů. Přes 30 jich bylo zařazeno do pásem ostravského rozhlasu. Knižně je vydal s B. Četynou pod názvem Trojanovice zpívají. 42 písní z jeho pozůstalosti zařadila jeho dcera do rozšířeného druhého vydání (1996). Vedl soubor písní a tanců Radhošť.

REMEŠ Mořic - geolog
* 21. 7. 1867 Příbor
+ 19. 7. 1959 Olomouc
Olomoucký lékař, který se věnoval geologii a paleontologii. Je autorem díla Štramberské zkameněliny, z něhož se ale zachovaly pouze kresby.

RENČ Václav - básník
* 28. 11. 1911 Vodochody na Roudnicku
+ 30. 4. 1973 Brno
Básník, dramatik, dramaturg, překladatel a literární vědec, který od třicátých let pobýval i ve Fryštáku a v letech 1943-1945 tam rodina trvale bydlela.. V padesátých letech byl vězněn, v šedesátých amnestován a propuštěn, devadesátých rehabilitován. V letech 1962-1967 byl dramaturgem operety v Olomouci, potom žil v Brně.

RESKOVÁ - DRKULOVÁ Eliška - kulturní pracovnice
* 22. 11. 1938 Frenštát pod Radhoštěm
Vystudovala učitelství a hudební vědu, učit však později nesměla a pracovala jako kulturní referentka. Maluje, vystavuje a její básně vycházejí ve sbornících.

RESSEL Alfréd - generál
* 9. 6. 1900 Valašské Meziříčí
+ 1. 11. 1983 Valašské Meziříčí
Po ukončení valašskomeziříčského gymnázia absolvoval roce 1934 vysokou válečnou školu, za okupace se zapojil do ilegální činnosti, v roce 1940 emigroval do Francie, odtud do Anglie a pak byl v roce 1944 poslán do SSSR. Účastnil se v řadách 1. čs. armádního sboru bojů na Dukle a osvobození Vsetína. Tuto dobu popsal v knize Mé cesty válkou. V padesátých letech byl zbaven všech funkcí a v roce 1965 rehabilitován.

RIEDEL Jaroslav - publicista
* 5. 8. 1963 Vsetín
Jako nezávislý publicista uveřejnil v Melodii, Rock & Popu, Gramorevui a dalších novinách a časopisech řadu recenzí, kritik a článků, zejména o rockové hudbě, a moderuje rozhlasové hudební pořady. Je spoluautorem knih Excentrici v přízemí, Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století.

RIEDL Leopold - lékař
* 10. 11. 1860 Bystřice pod Hostýnem
+ 22. 7. 1913 Teplice nad Bečvou
Městský lékař, zakladatel Ruského zrna a předseda spolků v Přerově. Zasloužil se o zlepšení zdravotních poměrů ve městě (kanalizace, vodovod, plovárna a úprava parku)

RIEDL Miroslav - komeniolog
* 2. 9. 1922 Uherský Ostroh
+ 19. 3. 1999 Brno
Po studiích působil jako středoškolský profesor v Praze, v letech 1959-1965 v Kroměříži a potom přednášel na brněnské Masarykové univerzitě. Publikoval v odborném tisku, je autorem dvoudílné monografie Zavádění povinné školní docházky v Jihomoravském kraji.

RIEGL Dobroslav - herec
* 20. 4. 1932 Valašské Meziříčí
Byl žákem R. Waltra a hrál v brněnských divadlech (Večerní Brno).

RICHTER Alois - kněz
* 19. 11. 1884 Mohelnice u Šumperka
+ 18. 7. 1958 Tovačov
Kapitulní vikář farního kostela sv. Mořice v Kroměříži, v letech 1937-46 ředitel arcibiskupského archivu a knihovny v Kroměříži, učitel náboženství na středních školách a náboženský spisovatel. V době okupace se zasloužil o záchranu vzácných archiválií a o jejich ochranu před válečnými škodami.

RICHTER Alois - společenský pracovník
* 20. 7. 1894 Hranice na Moravě
+ 31. 8. 1968 Valašské Klobouky
Působil ve Valašských Kloboukách jako obvodní lékař, botanizoval, zabýval se entomologií a archeologií, publikoval v odborném tisku.

RICHTER František - malíř
* 1784 Luhačovice
+ 1. 6. 1841 Vídeň (Rakousko)
Vystudoval Akademii v Praze a působil ve Vídni jako malíř podobizen.

RICHTER František Xaver - hudební skladatel
* 1. 12. 1709 Holešov
+ 12. 9. 1789 Štrasburg (Francie)
Působil v cizině, byl jedním z předních představitelů manheimské školy a napsal 68 symfonií. Byl také kapelníkem a hudebním teoretikem.

RICHTER Jan - malíř a grafik
* 4. 9. 1906 Příbor
+ 1962 Frýdek-Místek
Studoval soukromě u B. Jaroňka v Rožnově pod Radhoštěm a potom působil ve Frýdku Místku.

RICHTR Alois - designér
* 21. 5. 1927 Zlín
+ 1995
Vystudoval detašovaný ateliér tvarování strojů a nástrojů VŠUP Praha ve Zlíně, působil v Ústí nad Orlicí a od roku 1959 byl vedoucím výtvarného střediska Elitex v Brně. Za své práce získal zlaté medaile na veletrzích v Brně a v Lipsku.

RITTER William - historik a kritik umění
* 31. 5. 1867 Neuchatel (Švýcarsko)
+ 19. 3. 1945
Propagátor českého umění. V La Passion del'art en Moravie psal o B. Jaroňkovi, F. Dušovi a J. Kneblovi, obsáhlá pojednání věnoval M. Švabinskému a A. Hrabalovi, na sklonku života vydal samostatnou monografii o Slováku M. Benkovi. Byl přítelem Jaroslava Křičky a ještě za okupace vzdal hold popraveným studentům skladbou Majáles.

RITTINGER Peter von - technik
* 23. 1. 1811 Nový Jičín
+ 7. 12. 1872 Vídeň (Rakousko)
Studoval v Lipníku nad Bečvou, potom filozofii a práva v Olomouci a nakonec Báňskou a lesnickou akademii v Banské Štiavnici. Od roku 1850 pracoval na Ministerstvu hornictví ve Vídni. Je autorem několika technických vynálezů, zejména tepelného čerpadla. V roce 1863 dostal Řád železné koruny a v roce 1864 se stal čestným občanem města Jáchymov. Byl ve svém oboru mezinárodně uznávanou autoritou.

ROČÁK František - pedagog
* 1812
+ 3. 1. 1892 Smolina
Učil ve Smolině, organizoval učitele a psal do časopisu Komenský.

ROČÁK Jiří - malíř a grafik
* 27. 3. 1965
Studoval na PedF v Ostravě, učí na gymnáziu ve Valašských Kloboukách a je členem Sdružení valašskoklobouckých výtvarníků. Věnuje se malbě, kresbě, grafice a batice a orientuje se na abstraktnější formy s využitím základních geometrických tvarů.

ROHÁČ Čeněk - lékař
* 12. 2. 1872 Kojetín
+ 4. 9. 1950 Hranice na Moravě
V roce 1892 maturoval na gymnáziu v Kroměříži a poté odešel studovat medicínu do Prahy, Byl neurologem a od roku 1905 primářem v Hranicích na Moravě.

ROHÁL Robert - publicista
* 11. 3. 1959 Přílepy u Holešova
Byl vedoucím klubu mladých Déčko při MKS Holešov a spolupracoval s hudebními časopisy, po roce 1989 byl redaktorem Zlínských novin a zástupcem šéfredaktora zlínských novin Region 2000, potom působil v Praze jako vydavatelský redaktor a od roku 1998 je redaktorem zlínské mutace deníku Moravský DEN. Vydal tři knihy a další dvě má napsané, pro zlínské AZ Rádio napsal programy věnované populární hudbě.

ROHAN Jaroslav - pěvec
* 7. 9. 1907 Holešov
+ 12. 12. 1985 Praha
Studoval gymnázium v Holešově, obchodní akademii v Uherském Hradišti, konzervatoř v Brně a v Praze a v letech 1940-51 a 1953-63 byl tenoristou Národního divadla v Praze. Potom učitel zpěv na pražské konzervatoři.

ROHEL Jiří - fotograf
* 24. 8. 1949 Uherské Hradiště
Lékař na Velehradě, člen fotoskupiny Impuls v Uherském Hradišti. Fotografuje krajiny, portréty, zátiší výtvarné reportáže, jeho fotografie jsou často inspirovány hudbou, zejména jazzem a folklórem.

ROHLÍK Alois - hudebník
* 13. 5. 1887 Žďár nad Sázavou
+ 21. 9. 1934 Příbor
Syn a žák A. Rohlíka, který vystudoval učitelský ústav v Poličce a učil ve Starém Městě, Hranicích, Vranovicích a Velkých Popovicích a všude byl hudebně veřejně činný jako pianista, houslista, varhaník a hudební pedagog.

ROKYTA Břetislav - hudebník
* 8. 5. 1932 Jasenná
Byl učitelem a ředitelem školy ve Vsetíně. Hraje na varhany a je flétnistou cimbálové muziky Jasénka. Třicet let dirigoval Velký dechový orchestr ve Vsetíně, pro který také aranžoval skladby. Publikuje v časopise Podřevnicko.

ROKYTA Jan - muzikant
* 16. 4. 1938 Jasenná
Je znamenitým cimbalistou a uměleckým vedoucím muziky Technik v Ostravě, hrával i s brněnským BROLNem a Pražskými madrigalisty, vystupuje také sólově. Jako hudební redaktor ostravského rozhlasu pro lidovou píseň zde vybudoval rozsáhlý archiv nahrávek lidových písní.

ROKYTA Karel - muzikant
* 3. 7. 1900 Jasenná
+ 14. 9. 1972 Zlín
Kapelník Valašské hudby v Jasenné, otec Břetislava a Jana Rokytových.

ROLLEROVÁ Věra ( ROLLER) - redaktorka
* 27. 3. 1940 Zlín
Jako dcera politického vězně pracovala v dělnických profesích a dálkové studovala Střední knihovnickou školu i FSV UK Praha. V roce 1979 emigrovala do Kanady. Ve Vancouveru pracovala šest let jako uklízečka o čemž napsala knížku Každá česká ženská může přežít, pokud ji nevadí vysavače. Od roku 1986 pracovala pro Čs. sdružení v Torontu a za rok a půl v místním Masarykově ústavu, kde byla 17 let, z toho 15 let jako redaktorka Nového domova. Dopisovateli Nového domova byli Zdena Salivarová, Josef Škvorecký a další čeští spisovatelé. V roce 2007 obdržela Masarykovu cenu.

RONZOVÁ Eva - historička umění
* 19. 1. 1957 Přílepy u Kroměříže
Vystudovala teorii a dějiny umění na FF UP Olomouc, krátce učila na PedF Ostrava a potom soukromě studovala restaurátorství a malbu. Od roku 1977 publikuje výtvarné kritiky a recenze, píše katalogy a od roku 1990 se naplno věnuje restaurátorství.

ROOBOVÁ Emilie - sportovkyně
* 21. 2. 1923 Valašské Meziříčí - Poličná
+ 23. 11. 1981 Valašské Meziříčí
Volejbalistka, která začala hrát ve Zlíně a od roku 1949 hrála za Tatran Valašské Meziříčí se kterým získala dva tituly (1954 a 1958) mistryně republiky, československá reprezentantka, držitelka bronzové medaile z MS 1952 v Moskvě.

ROSENBAUMOVÁ ŠIMKOVÁ Marie - malířka
* 29. 1. 1909 Slavkov u Brna
Vystudovala pražskou AVU, působila ve Vizovicích a vystavovala ve Zlíně a Hodoníně.

ROSÍK Ladislav - chemik a fotograf
* 1. 11. 1929 Zlín - Malenovice
Absolvoval gymnázium v Holešove, VŠCHT v Brně a v Praze a pracoval ve výzkumu plastů a kaučuků ve Zlíně a potom v Kralupech. Výtvarnou fotografii studoval u prof. Šmoka. Je autorem řady odborných publikací a patentů a spoluautorem 3 knižních monografií. Dosud realizoval 39 autorských výstav fotografií, je zván do porot fotografických soutěží včetně národní fotografické soutěže ČR. Jeho fotografie jsou ve sbírkách Moravské galerie Brno a ve sbírkách Svazu českých fotografů v Praze.

ROSMAËL Franz - malíř
* 28. 3. 1846 Cetechovice
Studoval UMPRUM ve Vídni. V letech 1876-1909 byl ředitelem Odborné školy pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí. Ve spolupráci s dalšími profesory OŠ (Balán, Steindl) navrhoval interiéry (mj. Nový Jičín a Tichá), vybavení kostelů (mj. Růžďka, Branky na Moravě, Rožnov pod Radhoštěm, Jasenice, Valašské Klobouky, Pržno a Hovězí), navrhl průčelí fary ve Vsetíně a interiéry nádraží na trati Kojetín - Bílsko. Byl konservátorem památkové péče pro několik okresů a napsal řadu článků o odborném školství a památkové péči.

ROSSMANNOVÁ Marie (NOROVÁ Mary) - fotografka
* 9. 12. 1909 Nítkovice u Kroměříže
+ 29. 5. 1983 Praha
Studovala ŠUŘ v Brně a v Bauhausu v Desau, kde začala fotografovat, fotografické vzdělání si doplnila v Bratislavě. Žila v Brně a v Praze, od roku 1931 publikovala v časopisech a účastnila se kulturního života. V roce 1943 byla s manželem zatčena a internována a byl zničen jejich fotoarchiv, z něhož se zachovalo jen několik snímků.

ROST Edgar - pěvec
* 13. 4. 1922 Třeběnice u Holešova
Od roku 1955 působil v divadle v Teplicích jako operetní zpěvák

ROŠTÍNSKÝ Jaromír - herec
* 23. 7. 1942 Lovčice u Kyjova
Herec a režisér který hrál v divadlech Brně a ve Zlíně, v letech 1986 -1989 jako ředitel. Je autorem knihy Jezdecký slabikář (1995). Žije ve Zlíně.

ROTREKL Josef - účastník odboje
* 6. 8. 1910 Letovice
+ 23. 10. 1941 Brno
Řídící učitel obecné školy v Lačnově, který se zapojil do činnosti Obrany národa a byl zástupcem jejího velení na Valašskokloboucku. Byl zatčen a popraven v Kounicových kolejích jako první oběť stanného práva. Je uveden na pamětní desce moravských učitelů na Moravském náměstí v Brně a má památník u vchodu do lačnovské školy. (Některé prameny uvádějí rok narození 1903 a datum úmrtí 29. 10. 1941.)

ROUBÍNEK Otakar - dramaturg
* 20. 3. 1934 Frýdlant nad Ostravicí
+ 3. 10. 1992 Praha
Vystudoval herectví na pražské DAMU a divadelní vědu na UJEP v Brně. V letech 1960-68 byl hercem a v letech 1965-70 dramaturgem divadla ve Zlíně. V letech 1967-8 byl předsedou KANu a tak musel z divadla odejít, pracoval na pile a v letech 1971-2 působil v pražském Divadle za branou a v letech 1972-5 v Činoherním klubu v Ústí nad Labem. V roce 1990 nastoupil do Národního divadla v Praze.

ROUDNÝ Jindřich - sportovec
* 14. 2. 1924 Fukov
Lehký atlet. Závodil za Zlín, ATK (Dukla) Praha a Otrokovice. Byl pětkrát mistrem republiky, mistrem Evropy 1950 v běhu na 3.000 m překážek, zúčastnil se OH 1952.

ROUS Jan - kronikář
* 23. 8. 1869 Libkovice pod Řípem
+ 19. 1. 1950 Jablůnka
Učil ve Lhotě, Jasénce a na Bystřičce, jako důchodce žil v Jablůnce. Byl kronikářem obce Bystřička a autorem Pamětí obce Bystřičky, jejichž třetí díl nedokončil. S Dr. F. Táborským a prof. J. Válkem založil vlastivědný sborník Naše Valašsko. Stál v čele okresní učitelské jednoty a byl předsedou spolku okresního muzea. Vydal Valašsko v boji za svobodu, Prženští rektoři od polovice 17. století do počátku 19. století, Výroba křiváků na Valašsku, Příspěvek ke starému valašskému zemědělství a další práce.

ROUŠAR Ivo - technik
* 22. 4. 1932 Kroměříž
Profesor na katedře anorganické chemie VŠCHT Praha, člen mezinárodních elektrotechechnických společností v USA a Švýcarsku, autor asi 90 statí v odborných časopisech v zahraničí.

ROVENSKÁ Marie - herečka
* 14. 5. 1902 Neplachov
+ 10.11.1974 Karlovy Vary
Divadelní dráhu začala roce 1920. V letech 19501955 působila ve Zlíně a v letech 19551956 v Olomouci. Vynikla jako představitelka rolí v Tylových hrách. V letech 1957 a 1958 se podílela na inscenacích otáčivého hlediště v Českém Krumlově Taková láska a Tahle strašidla. V roce 1957 hrála ve filmu Florenc 13.30 a v r. 1966 Smrt za oponou. Její poslední domovskou scénou bylo Divadlo Vítězslava Nezvala v Karlových Varech, odkud odešla do důchodu v roce 1964.

ROVENSKÁ Marie - herečka
* 14. 5. 1902 Neplachov
+ 10.11.1974 Karlovy Vary
Divadelní dráhu začala roce 1920. V letech 19501955 působila ve Zlíně a v letech 19551956 v Olomouci. Vynikla jako představitelka rolí v Tylových hrách. V letech 1957 a 1958 se podílela na inscenacích otáčivého hlediště v Českém Krumlově Taková láska a Tahle strašidla. V roce 1957 hrála ve filmu Florenc 13.30 a v r. 1966 Smrt za oponou. Její poslední domovskou scénou bylo Divadlo Vítězslava Nezvala v Karlových Varech, odkud odešla do důchodu v roce 1964.

ROZEHNAL Alexander Paul - malíř a grafik
* 27. 2. 1953 Uherské Hradiště
Vyučil se v Prostějově fotografem, vystudoval baletní školu v Opavě a interiérskou a designérskou tvorbu ve Frankfurtu nad Mohanem. Byl členem baletního souboru Státního divadla v Ostravě a po emigraci v roce 1987 žije v německém Mainzu. Zabývá se hlavně interiérovou tvorbou a vytvořil interiéry digitálních studií pro natáčení trikového filmu.

ROZEHNAL Bedřich - architekt
* 2. 6. 1902 Třebětín
+ 11. 6. 1984 Brno
Od roku 1945 profesor VŠT v Brně, autor koncepčně velkorysých nemocničních areálů. Od roku 1945 byl profesorem na VŠT Brno, v roce 1960 byl ve vykonstruované procesu odsouzen do vězení, v roce 1963 byl amnestován a pracoval na brněnské univerzitě, kde vybudoval Kabinet tvorby životního prostředí, v roce 1968 byl rehabilitován a vrátil se na VUT.

ROZEHNAL Bedřich Milota - redaktor
* 23. 3. 1820 Hulín
+ 6. 3. 1876 Kroměříž
Studoval gymnázium v Kroměříži a filozofii a práva v Olomouci. Pracoval u advokáta Adamčíka a pak byl advokátem v Prostějově. Byl redaktorem Moravských národních novin a redigoval Moravana až do jeho zastavení v roce 1863. Jeho Morava vycházela od roku 1864 s humoristicko - satirickou přílohou Ječmínek 3x a potom 2x za týden. Zanikla 100. číslem. Rozehnal zemřel ve vězení a TGM o něm řekl, že byl neseriozní a nespolehlivý.

ROZEHNAL Dušan - novinář, překladatel a politolog
* 9. 10. 1921 Valašské Meziříčí
Jako student gymnázia v rodišti organizoval různé kulturní akce a byl členem Mladé scény. Za války dodával J. Podzemnému a A. Zahradníčkovi materiály pro jejich vysílač, po válce založil s M. Balášem a J. Kučerou týdeník Pravda, do něhož psal i za studií v Praze. Po absolvování FF UK vedl politické rubriky Tvorby a měsíčníku Nová mysl, v letech 1954-5 byl náčelníkem sekretariátu čs. delegace v Dozorčí komisi neutrálních států v Koreji, v letech 1969-89 překládal. Po roce 1989 obnovoval časopis Mezinárodní politika (do roku 1970 v něm byl členem redakční rady). Přednášel na mezinárodních konferencích, byl editorem sborníků k 80. narozeninám J. Hájka (do nichž i přispíval), přeložil válečné projevy J. Masaryka a pro nakladatelství East-West Publishing přeložil a o několik desítek hesel rozšířil Slovník světové politiky. Je členem výboru Sdružení za evropský dům a správní rady Nadace J. Masaryka.

ROZHON František - architekt
* 25. 6. 1926 Bystřice pod Hostýnem
+ 2003
Vystudoval VŠUP Praha, potom tam působil jako asistent a projektoval. S M. Řepou vyprojektoval Městské divadlo ve Zlíně, projektoval sídliště v Otrokovicích a školy ve Zlíně a ve Starém Městě.

ROZKOPAL Zdeněk - režisér
* 2. 10. 1924 Ostravice
+ 25. 2. 2002 Zlín
Studoval PedF Karlovy Vary a architekturu na VUT Praha a potom působil ve Zlíně v ateliéru Karla Zemana jako výtvarník a podílel se na všech jeho úspěšných filmech. Natočil i několik vlastních animovaných filmů (Černý démant), podílel se dvěma díly na seriálu trampot pana Prokouka, natočil starořecké báje (Olympijské hry, Ikaros a Báje o Sisyfovi) inspirované starořeckými kresbami a věnoval se také knižní ilustraci. Podílel se na tvorbě expozice o historii zlínského filmu v Muzeu jihovýchodní Moravy a na expozici Muzea historie pálení slivovice na Valašsku ve Vizovickém zámku.

ROZKOŠNÝ Rudolf - entomolog
* 1. 9. 1938 Kroměříž
Od roku 1960 učil na MU v Brně, od roku 1984 jako profesor. Zabýval se entomologií, studiem dvoukřídlých a larev vodního hmyzu. Je autorem či spoluautorem 165 vědeckých prací a 8 knižních publikací.

ROZSYPALOVÁ Zora - herečka
* 3. 9. 1922 Kroměříž
+ 23. 1. 2010 Ostrava
Studovala konzervatoř v Brně a když byla Němci zavřena, hrála v představeních po domácnostech v Brně a v Kroměříži. V letech 1947-61 členka Divadla Oldřicha Stibora v Olomouci, potom odešla do Ostravy. Působila v divadle, rozhlase, natáčela televizi a film. V roce 1990 obdržela tvůrčí prémii Čs. rozhlasu.

RUBÍNEK Vilibald - hudebník
* 9. 6. 1900 Brno
+ 1. 9. 1975 Brno
Sbormistr, dirigent a hudební pedagog, absolvent brněnské konzervatoře a žák L. Janáčka, který působil ve Slovácké filharmonii Uherské Hradiště, Symfoínické orchestru Zlín a v letech 1926-61 v divadle v Brně, kde působil i v rozhlase a učil na JAMU.

RUČKA Alois - hudební pedagog
* 11. 11. 1867 Bohuslavice u Zlína
+ 3. 11. 1940 Praha
Studoval gymnázium v Olomouci a Valašském Meziříčí a varhanickou školu v Praze (Skuherský). Působil jako ředitel kůru v Brumově, založil a v letech 1890-3 měl hudební školu ve Valašském Meziříčí, později v Dačicích a v Praze. Napsal řadu skladeb a sestavil populární Nový národní zpěvník s nápěvy.

RUDA Zdeněk - spisovatel
* 8. 7. 1913 Leskovec
+ 19. 10. 1982 Vsetín
Absolvoval valašskomeziříčské gymnázium. Byl ředitelem Okresní knihovny ve Vsetíně. Vydal sborník veršů a prózy Se štítem družby o bojovnících proti nacismu, který ilustrovala malířka Jaroslava Hýžová. Zajímavá je jeho rozsáhlá básnická tvorba, námětově čerpající z Valašska, která se ale dočkala jen rozhlasové publikace v Českém rozhlase Ostrava.

RUDOLF Ferdinand - stavitel
* 24. 12. 1889 Frenštát pod Radhoštěm
Žil v Praze a postavil mimo jiné gymnázium v Litomyšli, několik klinik (např. německou kliniku na Albertově), továrnu na tabák v Písku, útulek slepých dívek na Kampě, hornické kolonie v Lomu u Mostu a v Trnovanech u Teplic a dům č. 316 na Václavském náměstí.

RUDOLF Jan - hudební skladatel
* 11. 3. 1923 Bystřice pod Hostýnem
Hudební skladatel, hudební pedagog a rozhlasový redaktor, který absolvoval JAMU Brno a působil v Lomnici na Blanensku a v Brně.

RUDOLF Jan - kněz
* 22. 5. 1780 Rudoltice u Libavé
+ 30. 8. 1838 Uherské Hradiště
Vysvěcen roku 1805, poté administrátorem ve Štěpánově, v letech 1815-1828 lokalista ve Štarnově, od roku 1828 farář ve Velehradě a od roku 1836 děkan a školní inspektor v Uherském Hradišti. Za něho se v roce 1815 začala pěstovat chrámová hudba, jako díkuvzdání Bohu za ukončení napoleonských válek. Byl také vynikajícím pěstitelem ovocných stromů.

RUND František - kapelník
* 15. 9. 1855 Přerov
+ 25. 10. 1905 Přerov
Hudbě se prakticky vycvičil u nadučitele v Rokytnici a Hošticích, byl podúředníkem ve Zdounkách, protloukal se jako varhaník a učitelský pomocník. Krátce působil i v Olomouci, kde založil Horymírskou hudbu. V roce 1890 založil kapelu v Přerově, od roku 1895 vedl Národní hudbu v Brně, v letech 1896-1900 organizoval kapelu v Kyjově a pak se vrátil do rodiště, kde dosáhl skromného úřednického místa a obnovil kapelu. Říkali mu Moravský Kmoch. Z jeho skladeb byly nejoblíbenější pochody Moravěnka a Přerovská chasa. Po jeho smrti vznikl hudební kroužek RUND, jehož kapela, od 1925 Městská hudba Rund, hraje dosud.

RUSEK Jan - účastník odboje
* 2. 10. 1907 Valašské Meziříčí - Poličná
+ 14. 2. 1991 Valašské Meziříčí
V letech 1948-1953 vedl ilegální polovojenskou skupinu Jan Rusek a spol., která se zabývala protikomunistickým odbojem, tiskem a distribucí letáků, ukrýváním hledaných osob a vysílaček a předáváním zpráv. V roce 1953 byl odsouzen za velezradu a vyzvědačství k trestu odnětí svobody na 22 let.

RUSEK Josef - účastník odboje
* 1917 Šanov u Slavičína
V roce 1939 uprchl přes Balkán do Sýrie, kde bojoval ve francouzské cizinecké legii a od roku 1941 v čs. jednotce britské armády. Po vítězství u Tobruku sloužil v Anglii v čs. obrněné brigádě a zúčastnil se obléhání Dunkerque. Po válce se stal důstojníkem z povolání.

RUSEK Ladislav - výtvarník
* 28. 6. 1927 Hrabství u Opavy
Vysokoškolský pedagog, výtvarník a básník, kterého přátelství s prof. Karlem Langrem a Miloslavem Stiborem přiblížilo k Novému Hrozenkovu. Jeho oblíbenými technikami jsou mědirytina, lept, suchá jehla a linoryt, ilustroval mnoho knih a asi 75 bibliofilií, v roce 1988 vydal soubor básní a linorytů Čas života, od roku 1990 publikuje v časopisech básně, úvahy a také různé práce o skautingu. Vydal několik básnických sbírek, esejistických publikací a publikací v edici Ekumenická lesní škola Praha. Získal řadu skautských vyznamenání včetně zlatého stupně řádu Čestné lilie v trojlístku a Řádu stříbrného vlka. V roce 2000 byl pasován na nositele Junáckého řádu sv. Václava.

RUSÍN Ladislav - malíř
* 22. 7. 1929 Užhorod (Zakarpatská Ukrajina)
Ač je synem akademického malíře a má výtvarné vzdělání, stal se vojákem z povolání a potom pracoval v Tesle Rožnov. Teprve v padesáti letech ho malování opravdu chytlo a dnes maluje a vystavuje s Rožnovskou výtvarnou skupinou. Žije v Rožnově a v Bruzovicích za Frýdkem Místkem, kde má ateliér.

RUSÍNSKÝ Milan - spisovatel, publicista a překladatel
* 10. 2. 1909 Litovel
+ 8. 11. 1987 Ostrava
Od roku 1933 pracoval v ostravském rozhlase a věnoval se badatelské práci, divadelní kritice a publicistice. V letech 1954-61 byl tajemníkem ostravské odbočky Svazu spisovatelů. Napsal několik knih, z nichž nejúspěšnější byl román Bludička slávy, a je autorem rozhlasové hry Ondráš. Pro ostravský rozhlas objevil Adolfa Bognera a Miloše Kulišťáka, přednášel v knihovnách na Valašsku, vydal studii o F. Horečkovi Návrat k domovu, o J. Strnadlovi Básník domova a dětství a o B. Četynovi Epik valašských rebelií.

RUSKOVÁ Bohumila - krajkářka
* 5. 3. 1910 Zašová
+ 16. 8. 2004
Od své tety Anny Nohavicové se v padesátých letech naučila háčkovat irskou krajku a zašovské kytičky. Získala titul Mistryně lidové umělecké výroby a své výrobky dodávala do ÚLUV Uherské Hradiště. Muzeum Vsetín o ní natočilo v roce 1977 videokazetu Zašovské kytičky Bohumily Ruskové.

RUSKOVÁ Julie - pernikářka
* 21. 3. 1936 Valašské Meziříčí - Poličná
+ 16. 1. 2012 Valašské Meziříčí
Byla pokračovatelkou rodinné tradice pečení medových perníků a od roku 1981 také nositelkou titulu Mistr perníkářského řemesla. Reprezentovala Valašsko na mnoha domácích i zahraničních výstavách, mj. na Expo Hannover 2000. Jedinečnost a poctivost její práce byla oceňována nejen zákazníky, ale i několika medailemi.

RUSZELÁK Josef - malíř a scénograf
* 16. 6. 1938 Nětčice u Zdounek
Absolvoval SUPŠ v Uherském Hradišti u V. Hrocha, J. Blažka a K. Hofmana a 35 let pracoval v Městském divadle Zlín, kde navrhoval programy, plakáty i scénické výpravy. Žije ve Zlíně a věnuje se malbě, ilustraci a grafické úpravě knih, časopisů a bibliofilií. Je členem Sdružení českých grafiků F. Kupky a Sdružení Q Brno. Často vystavuje a na 2. evropském bienále netradiční a avantgardní grafiky Praga 94 získal stříbrnou medaili.

RUT Přemysl - režisér
* 10. 3. 1954 Kutná Hora
Vystudoval činoherní režii a v letech 1980-4 pracoval ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, kde také vedl kabaretní Malou scénu. Po jejím zákazu odešel do Prahy, kde učil na konzervatoři, spoluprovozoval Malé české divadlo a spoluredigoval samizdatovou revue O divadle. Po roce 1989 pracoval jako redaktor Literárních novin a od roku 1993 je ve svobodném podnikání a učí na DAMU.

RUTTE Ladislav - vlastivědný pracovník
* 5. 5. 1983 Praha
+ 3. 2. 1967 Zlín
Historiograf národopisné činnosti a propagátor lidové kultury Valašska a Slovácka. Přispíval do odborných časopisů, byl poradcem národopisných filmů a vypracoval projekt Bartošova národopisného muzea v přírodě. Napsal divadelní hry Na úsvitě, Vánoční pohádka o chudém Andrejkovi, Píseň hor a spis Staré Zlínsko očima umělkyně. (Některé prameny uvádějí jako místo úmrtí Zlín.)

RŮŽIČKA Dušan - tanečník
* 1928
+ 1975
Nejlepší valašský odzemkář. V roce 1948 byl vyloučen ze Sokola a přešel do Vsacanu, kde se z něj stal vynikající odzemkář. Později byl přijat do Státního souboru lidových písní a tanců, ale nabídku odmítl a jezdil tam pouze učit odzemek, podobně jako jezdil do souborů po celé Moravě učit valašské tance. Výrazně se zapsal do dějin souboru Rusava z Bystřice pod Hostýnem, kde po jeho smrti založili Memoriál Dušana Růžičky v odzemku. V roce 1987 přebral soutěž soubor Vsacan a od roku 1989 je Memoriál součástí Rožnovských slavností ve Valašském muzeu v přírodě.

RŮŽIČKA František - hudebník
* 20. 12. 1918 Brumov Bylnice
+ 17. 3. 1980 Opava
Působil v Opavě jako sbormistr.

RŮŽIČKA František - sochař
* 10. 4. 1884 Lipník nad Bečvou
Studoval na brněnské technice. Byl ředitelem mistrovské školy strojnické ve Vsetíně. V sochařství se zdokonaloval u E. Hlavici, vystavoval v Praze a ve Valašském Meziříčí.

RŮŽIČKA Jan - scénograf
* 29.4.1946 Brno
Po absolvování tvorby hraček a loutek na ŠUŘ v Brně pracoval jako redaktor literárně dramatické redakce v Čs. rozhlase v Brně. V letech 1967-74 studoval režii na JAMU. Působil v divadle v Opavě, v Uherském Hradišti a v Mostě. Mezi těmito angažmá pracoval jako výtvarník v řadě divadel a spolupracoval se Slovenskou televizí v Bratislavě na televizních filmech a inscenacích. Od roku 1982 pracuje ve svobodném povolání jako scénograf a věnuje se kostýmní tvorbě v divadlech, filmu a televizi. Nepravidelně se zabývá literární činností jako textař a scénárista, věnuje se i volné tvorbě, kterou vystavoval na řadě samostatných výstav v tuzemsku i zahraničí.

RŮŽIČKA Jindřich - řezbář
* 14. 11. 1943 Ratiboř
+ 9. 11. 2005
Elektrotechnik, který pracoval v Tesle Rožnov, od roku 1989 je ve svobodném povolání. Žák prof. V. Pukla, člen sdružení Valašský názor. Žil a pracoval v Ratiboři, vystavoval na řadě výstav a pravidelně se účastnil Hejova nožíku.

RŮŽIČKA Karel - hudební skladatel
* 24. 8. 1874 Brumov
Za svého učitelského působení ve Valašských Kloboukách řídil sbor spolku Tovačovský, psal skladby pro dechové nástroje a zhudebnil Kalusovy Tkalcovské písně. Složil též dvě trojhlasé smuteční písně a dvě vánoční mše.

RŮŽIČKA Milan - básník
* 14. 10. 1927 Zlín
+ 17. 11. 1977 Göteborg (Švédsko)
Od roku 1955 spolupracoval s Lubomírem Černíkem, ředitelem Satirického divadla Večerní Brno, na tvorbě her a textů, potom spolupracoval s Jiřím Štuchalem. Psal aforismy a epigramy do řady časopisů, v roce 1969 emigroval do USA, kde přispíval do krajanských časopisů.

RŮŽIČKA Rudolf - hudební pedagog
* 25. 4. 1941 Brno
Studoval na konzervatoři v Brně hru na klarinet, tubu a na bicí nástroje a soukromě skladbu u Th. Schaefra, u něhož pokračoval ve studiu kompozice na JAMU, kde byl žákem M. Ištvana. Pak absolvoval kurs elektronické hudby a od roku 1969 pedagogicky působí na katedře skladby a dirigování JAMU. Vyučoval teoretickým předmětům na konzervatořích v Brně a Kroměříži a na pedagogické fakultě UJEP.

RŮŽIČKA Vilibald - historik
* 7. 7. 1884 Uherský Brod
+ 12. 5. 1976 Uherský Brod
Pedagog, spisovatel a autor několika studií o Uherském Brodu.

RŮŽIČKOVÁ Alena - herečka
* 8. 7. 1910 Holešov
+ 19. 7. 2003 Brno
Působila v Ostravě, v Beskydském divadle v Hranicích a od roku 1949 v Brně, v Divadle bratří Mrštíků. Učitelka JAMU. Aktivní členka esperant klubu.

RŮŽIČKOVÁ Jitka - architektka
* 11. 9. 1925 Olomouc
Vystudovala FA VUT Brno a pracovala v olomouckém Stavoprojektu, kde byla autorkou řady územních směrných plánů, m.j. i pro Valašské Meziříčí.

RYBA Jan - architekt
* 9. 5. 1913 Stará Boleslav
+ 13. 2. 1982 Bystřice pod Hostýnem
V Bystřici pod Hostýnem vybudoval Průmyslovou školu dřevařské výroby, učil na ní a psal pro ni učebnice odborných předmětů. Je autorem básnických sbírek Sbohem, má krajino, Hlohový růženec, Zvonice, Vršitý čas a Deset básní a prózy Červen jde písčinami.

RYBKA František - umělecký řemeslník
* 1884 Uherské Hradiště
Vyučil se dřevosoustružníkem a v roce 1947 navázal spolupráci s Ústředím lidové umělecké výroby, pro které vyráběl do prodejen Krásné jizby. Byl jediný u nás, kdo ovládal výrobně, technologicky i tvaroslovně techniku vylévání dřeva kovem a dále ji úspěšně rozvíjel. Mistr lidové umělecké výroby.

RYBKA Jaroslav - lékař
* 21. 11. 1931 Prievidza (Slovensko)
Přednosta interní kliniky Baťovy nemocnice ve Zlíně a jeden z nejpřednějších českých diabetologů. Vedle řady odborných pojednání a několika titulů z oblasti diabetologie je i autorem knihy Americká zastavení a několik poznámek o světové diabetologii (1988).

RYDEL Roman - právník
* 28. 5. 1912 Fresach (Rakousko)
+ 10. 10. 1990 Nový Jičín
Po smrti jeho otce se rodina přestěhovala do Hodslavic, Roman studoval gymnázium v Novém Jičíně a práva v Berlíně, Vídni a potom, do uzavření českých vysokých škol, na UK v Praze, kde promoval v roce 1946. Pracoval jako právník a na důchod se vrátil do Hodslavic, kde pomáhal nejen svou odborností, ale též založil oddíl tenisu a vybudoval tenisové dvorce.

RYDLO Otto - politik
* 1896 Hodice u Třeště
+ 20. 3. 1974 Praha
Byl redaktorem třebíčské Jiskry, tajemníkem odborů a tajemníkem KSČ pro zemědělství a družstevnictví. Na počátku okupace převzal v Praze výrobu léčiv a v roce 1942 zřídil v Hovězí léčebný ústav a plánoval tam stavbu sanatoria. Organizoval zdravotnické akce a semináře, pořádal kulturní akce, ale v roce 1949 je mu činnost znemožněna, ústav zaniká a on končí ve vězení a s komunismem se rozchází.

RYGAL Vojtěch - katolický kněz
* 10. 4. 1910 Hulín
+ 27. 3. 1984 Aš
Studoval Arcibiskupské gymnázium a Státní reálné gymnázium v Kroměříži, teologii v Olomouci. Kněz skaut a Orel, působící v olomoucké arcidiecézi. v Poté, co jako katecheta v Holešově obdržel zákaz vyučovat a stal se předmětem šikanování ze strany StB, se rozhodl pro útěk za hranice. Při pokusu o něj byl poblíž nádraží v Aši zastřelen pohraničníky.

RYGL Bohumír - malíř
* 12. 8. 1919 Kvasice
Školu dekorativního umění v Praze vzhledem k německé okupaci nedokončil a živil se jako technik. Do důchodu odešel v roce 1979 a žije v Tylovicích u Rožnova. Maloval však po celý život, zejména krajinu, a první výstavu měl s M. Šimurdou v Rožnově v roce 1949, od roku 1957 je členem Rožnovské výtvarné skupiny.

RYCHLÍK Bedřich - spisovatel
* 23. 5. 1936 Starý Hrozenkov
Učitel a sběratel pověstí z Kopanic.

RYCHLÍK Břetislav - herec a režisér
* 23. 7. 1958 Uherské Hradiště
V letech 1978-80 působil ve Slováckém divadle Uherské Hradiště a potom v Hadivadle Brno. Nyní divadla nechal a věnuje se televizním dokumentům, např. Historie cirkusů a varieté.

RYCHLÍK Jiří - publicista a překladatel
* 7. 3. 1931 Plzeň
Absolvoval vsetínské gymnázium, vystudoval práva a stal se expertem v autorském právu. Pracoval v diplomatických službách, naposled jako ředitel zahraničních kulturních zařízení ČR. Hojně publikoval v rybářském tisku a redigoval almanach pražských rybářů. Překládal z vlámštiny (Vandeloo). Je autorem první a dosud jediné české monografie o Lucembursku.

RYCHLÍK Jiří Alois - vydavatel
* 5. 12. 1925 Vizovice
+ 23. 5. 2003
Žil ve Vizovicích, kde měl knihkupectví a nakladatelství Lípa, v němž vydával knihy valašského regionu.

RYMNICKÝ František ( vl. jm. NAVRÁTIL) - kněz
* 15. 5. 1869 Komňa
+ 1. 4. 1938 Olomouc
Působil jako kněz v Kostelci, Holešově a ve Vyškově, od roku 1904 byl domským vikářem a úředníkem konzistoře v Olomouci. Napsal knihu o výchově manželů.

RÝPAR Vladimír - publicista
* 18. 11. 1903 Vizovice
+ 3. 10. 1969 Praha
Byl redaktorem Pestrého týdne a šéfredaktorem Světa v obrazech. Pro mládež napsal Kamelot svobody, Slávek - Mirek - 6 HP a další knihy.

RYPKA Jan - orientalista
* 28. 5. 1886 Kroměříž
+ 29. 12. 1968 Praha
Profesor turecké a novoperské literatury na FF UK Praha. Byl jedním z prvních 34 jmenových členů pražského Orientálního ústavu.

RYŠÁNEK František - filolog
* 26. 8. 1877 Výšovice
+ 23. 6. 1969 Praha
Po Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži studoval slovanskou a germánskou filologii na FF UK Praha. V letech 1900-3 byl suplentem na gymnáziu v Praze, v letech 1903-8 profesorem na soukromém gymnáziu a státní reálce v Ostravě, v letech 1908-26 profesorem reálce v Praze a od 1922 současně přednášel jako soukromý docent na FF UK. V roce 1926 byl jmenován profesorem československé filologie na univerzitě v Bratislavě a v letech 1932-3 byl děkanem její FF. V letech 1939-41 byl profesorem MU Brno. V letech 1945-59 byl profesorem českého jazyka a dějin středověké české literatury na UK Praha. Souběžně vedl v letech 1951-5 oddělení pro dějin českého jazyka na ČSAV. Vydával spisy Husovy, Štítného a Chelčického.

RYŠAVÝ Jiří - advokát
* 12. 5. 1896 Kojetín
+ 9. 9. 1964 Praha
Vystudoval gymnázium v Kroměříži a práva a ve 30. letech byl advokátem v Olomouci. Politik, historik a regionalista, životopisec historika Bedy Dudíka (příbuzný), odb. publicista