A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T Ť U Ú V W Z Ž

PACÁK Jan - architekt
* 26. 12. 1909 Kroměříž
+ 22. 12. 1986 Praha
Vyučil se v rodišti truhlářem, vystudoval stavební průmyslovku a ČVUT v Praze a pracoval jako architekt a filmový výtvarník v letech 1943-5 u Prag-Filmu Praha a v letech 1945-68 ve Filmovém studiu Barrandov. V letech 1949-68 byl profesorem na FAMU. Podílel se na řadě filmů a televizních inscenací, dělal divadelní výpravy pro Divadlo na Vinohradech a divadlo v Českých Budějovicích. Je také autorem několika dodnes užívaných zlepšovacíh návrhů. Otec výtvarníka a hudebníka J. a. Pacáka.

PACÁK Jaroslav - malíř
* 22. 2. 1902 Valašské Klobouky
+ 1. 4. 1974 Praha
Studoval profesuru kreslení u prof. Boudy a Sejpky a dějiny umění a estetiku na UK v Praze. Byl profesorem na Slovensku, v Prostějově, v Praze a na katedře výtvarné výchovy UP v Olomouci (1949-65). Byl činný i literárně, publikoval články o umění a účinkoval na koncertech jako houslista.

PACÁK Jiří - malíř
* 22. 6. 1876 Pardubice
+ 12. 3. 1945
Žil v Újezdě u Luhačovic a byl také zpěvákem a divadelním hercem. Umělecky přilnul ke Slovácku a k malbě volil motivy z Kopanic a Luhačovicka.

PACÍK František - sochař
* 5. 2. 1927 Nedašov
+ 14. 8. 1975 Praha
Sochař, jehož betonové a kamenné figury se přesouvají do polohy abstrakce.

PAGÁČ Josef - sportovec
* 5. 12. 1894 Valašské Meziříčí
+ 15. 4. 1981 Valašské Meziříčí
Meziříčský řezník a vynikající sportovec, sportovní gymnasta, člen Sokola Valašské Meziříčí, účastník VII. OH 1920 v Antverpách (4. místo v soutěži družstev).

PAGÁČ Miroslav - vydavatel
* 11. 1. 1931 Lukov
+ 23. 10. 1999 Zlín
Absolvoval holešovské gymnázium. Kronikář Lukova, který vydával ve své tiskárně RPG ve Fryštáku Lukovský zpravodaj, pohlednice, kalendáře, zpravodaje a drobné práce regionálních autorů. Měl obsáhlou knihovnu historie regionu a archiv s výstřižky o Lukově a významných osobnostech, spolupracoval s časopisem Podřevnicko.

PAGATSCH Ignaz Franz - podnikatel
* 2. 1. 1721 Nový Jičín
+ 7. 9. 1783 Hustopeče nad Bečvou
Pradědeček se přistěhoval do Nového Jičína z Polska a založil zde obchodní dům, dodávající vosk do císařských skladišť. Franz nedokončil vysokoškolská studia, věnoval se cestování a potom žil v Novém Jičíně, kde byl členem městské rady a dodával sukno na uniformy císařského vojska. V roce 1757 byl povýšen do šlechtického a v roce 1963 do rytířského stavu, v tomtéž roce mu byl udělen inkolát.

PÁGO Ladislav - chemik
* 22. 7. 1927 Bzenec
+ 14. 12. 2004 Brno
Po studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP v Brně byl středoškolským profesorem ve Valašském Meziříčí. Od roku 1960 vedl přírodovědné oddělení Archeologického ústavu ČSAV v Brně a od roku 1969 tam přednášel na UJEP. Zabýval se výzkumem konzervačních metod a pravěkou metalurgií. Je autorek knih a skript Záchranné úpravy kovových archeologických nálezů (s V. Čuprem, 1977), Úvod do muzejní konzervace a restaurování (1985) a Muzeálna konzervácia kovov (1985).

PACHL Antonín - účastník odboje
* 1910 Uherské Hradiště
+ 4. 8. 1944 Mírov
Byl učitelem a po obsazení republiky se zapojil do odboje v Obraně národa. V prosinci 1939 byl ve škole ve Zlíně - Zálešné zatčen a uvězněn. Prošel dvanácti věznicemi a pak byl nevyléčitelně nemocný poslán na Mírov, kde zemřel na tuberkulózu.

PACHL Jan - lékař
* 16. 6. 1949 Zlín
Přednáší na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, publikuje v odborném tisku a je spoluautorem knihy Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí.

PACHOLÍK Klaudius - sbormistr
* 16. 8. 1848 Kojetín
+ 19. 2. 1900 Kroměříž
V letech 1882-99 vyučoval klavír na škole Moravana v Kroměříži a v letech 1882-3 byl sbormistrem spolku.

PAJDLA Vojtěch - dýmkař
* 1879
+ 2. 12. 1971
Nejznámější kelečský dýmkař, který zaměstnával nejenom svou rodinu, ale také další dýmkaře. Jako první dýmkař v kraji si zřídil strojovou dílnu.

PAJER Jiří - etnolog a archeolog
* 16. 12. 1948 Strážnice
Absolvent Filozofické fakulty UJEP Brno, odborný pracovník ULK Strážnice, nyní jako samostatný vědecký pracovník. Zabývá se novověkou archeologií, především speciální problematikou výzkumu a zpracováním novokřtěnské keramiky, v oblasti folklóru zpracováváním a vydáváním pověstí a zpěvníků lidových písní. Autor početných etnografických a archeologických výzkumů a monografií, např. Počátky novověké keramiky ve Strážnici, Marie Procházková, zpěvačka ze Strážnice, Svět lidové písně, Město pod Bílou věží - Vyprávění ze staré Strážnice, Strážnice. Staré pohlednice města, Novokřtěnské fajánse ze Strachotína, Strážnice a Kapitoly z dějin města.

PALA Josef - publicista
* 27. 1. 1950 Zlín
Publikuje od roku 1966 ve více než padesáti novinách, časopisech a kalendářích. Je šéfredaktorem Listů svatohostýnských a Olomouckého arcidiecézního informátoru. Samostatně vydal například publikace České diecéze v číslech a datech a jejich biskupové, Kronika olomoucké arcidiecéze (1989-2005), Provodov, mariánské poutní místo, Štípa, mariánské poutní místo, Svatý Hostýn, Jaroslavice, Farnost Vizovice a Poutní cesta Velehrad Svatý Hostýn. Je autorem tří svatohostýnských nástěnných kalendářů a prvního stolního kalendáře v historii tohoto poutního místa, kalendářů dalších farností, i spoluautorem Katolické ročenky a dalších publikací, včetně deseti ročníků Cyrilometodějského kalendáře.

PALA Štěpán - sklářský výtvarník
* 15. 12. 1944 Zlín
Studoval SUPŠ v Kamenickém Šenově a VŠVU v Bratislavě, působil jako sklářský designér v Kamenickém Šenově a Novém Boru a od roku 1975 je ve svobodném povolání. Žije a pracuje v Bratislavě a anglickém Sunderlandu. Dominantou jeho tvorby je skleněná plastika, skleněný objekt, sklo v architektuře, kresba a konstruktivistická grafika, konstrukce a intermediální tvorba.

PALACKÁ - BALÁŠOVÁ Olga - bibliografka
* 18. 3. 1917 Olšovec u Hranic
Po studiích v Novém Jičíně pracovala ve Valašském Meziříčí a pak studovala UK v Praze. V Ústavu pro českou literaturu sestavila Bibliografický přehled české literatury od roku 1945 do roku 1955.

PALACKÝ Alois - lékař
* 22. 4. 1906 Přerov
+ 1976
Pediatr a první primář dětského oddělení nemocnice v Uherském Hradišti. V roce 1976 se odstěhoval do Brna.

PALACKÝ František - historik
* 14. 6. 1798 Hodslavice
+ 26. 5. 1876 Praha
Absolvoval evangelickou školu v Trenčíně a bratislavské lyceum. V letech 1818-23 byl vychovatelem ve šlechtických rodinách na Slovensku a v roce 1823 přišel do Prahy s úmyslem stát se historikem. Musel však z existenčních důvodů pokračovat v práci vychovatele, rodopisce a archiváře českých šlechtických rodů. V roce 1830 založil při Českém muzeu Sbor k vědeckému vzdělávání řeči a literatury české a Matici českou. V letech 1841-52 byl jednatelem Českého muzea a dokončil jeho přechod do českých a občanských rukou. Usiloval o vznik české encyklopedie a o zřízení Národního divadla, jehož základní kámen v roce 1868 kladl. Politicky byl konzervativní, státoprávně orientovaný. Byl zastáncem austroslavismu, později však byl skeptičtější a nakonec tuto myšlenku opustil. Jeho celoživotním dílem jsou Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě. V mládí sbíral v okolí rodiště lidové písně a napsal vznosnou ódu Na horu Radošť (Radhošť, Radegast). Název Radhost dal i trojsvazkovému souboru svých drobnějších prací z české jazykovědy, estetiky, historie a politiky.

PALACKÝ Jan - architekt
* 1927 Valašské Meziříčí
Studoval valašskomeziříčskou Odbornou školu pro zpracování dřeva u arch. Hlaváče a pražskou VŠUP u arch. Rothmayera. Působí ve Zlíně.

PALACKÝ Jiří - pedagog
* 7. 4. 1768 Hodslavice
+ 8. 9. 1836 Zubří
Byl otcem Františka Palackého a učitelem na evangelické škole v Hodslavicích. Napsal osvícensky laděnou Knížečku ku vzdělavatelskému čítání, obzvláště pro školní mládež.

PALÁT Augustin - sinolog
* 16. 2. 1923 Valašské Meziříčí - Krhová
Vystudoval práva a v roce 1954 se habilitoval pro obor čínského jazyka a historie na FF UK v Praze. Působil na našem velvyslanectví v Číně a Historickém ústavu Čínské akademie věd a po návratu domů pracoval v Orientálním ústavu ČSAV v Praze, musel ho však v roce 1973 opustit a k sinologii se vrátil až po roce 1989. Je historiografem české sinologie, překladatelem, editorem odborných prací a společně s J. Průškem vydal italsky knihu Společnost staré Číny.

PALÁT Jaroslav - architekt
* 23. 7. 1940 Valašské Meziříčí - Podlesí
Vystudoval fakultu architektury na VUT v Brně (Kopřiva, Škarda). Projektoval mj. budovy pro Teslu Rožnov pod Radhoštěm, sportovní halu v Zubří, obřadní síně v Zašové a Brankách, rozhlednu na Čartáku, modlitebnu v Mikulůvce a rekonstrukci kostela sv. Jakuba ve Valašském Meziříčí - Krásně.

PALÁT Zdeněk - malíř
* 1. 4. 1934 Vsetín
Studoval Stavební fakultu VUT v Brně a učí na SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí. Maluje zejména valašskou krajinu. Vystavoval samostatně i kolektivně.

PALÁTOVÁ Karla - textilní výtvarnice
* 23. 6. 1945 Pržno u Jablůnky
Vystudovala SUPŠ v Uherském Hradišti u Luďka Havelky a pražskou VŠUP u profesora Kybala. Maluje, navrhuje textilní aplikace, gobelíny a monumentální textilní realizace v architektuře, věnuje se i knižní publikaci. Je mj. autorkou textilních aplikací v kostele Naardenu a v kapli Rotterdamu (Holandsko) a gobelínů v Domě pro seniory v Podlesí a na Městském úřadě v Rožnově pod Radhoštěm. Od roku 1989 vyučuje výtvarnou výchovu na gymnáziu ve Valašském Meziříčí.

PÁLENÍČEK Ludvík - spisovatel
* 16. 7. 1904 Kroměříž
+ 13. 5. 1991 Praha
Autor studií k dějinám umění a knih o Maxi Švabinském, knih pro mládež a literárních příruček. Autor publikace Výtvarné umění na Kroměřížsku a Zdounecku.

PÁLENÍČEK Oldřich - grafik
* 9. 10. 1941 Zlín
Vyrůstal v Bystřici pod Hostýnem, studoval kamenosochařství na SUPŠ v Uherském Hradišti u J. Habarty a K. Hofmanna a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě UJEP v Brně u prof. Josefa Němce. V roce 1978 založil ZUŠ v Bojkovicích a byl tam 12 let ředitelem. Věnuje se grafickým technikám, knihtisku, ruční sazbě a tisku z dřevorytových štočků a důraz klade na ex libris novoročenky a volnou grafiku. Ilustruje knihy své matky B. Páleníčkové i dalších autorů regionu. Jeho styl je ovlivněn moravským symbolismem a lze ho označit jako poetický realismus. Ateliér má v Šumicích. Založil Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí, které působí na Valašsku a moravském Slovácku.

PÁLENÍČKOVÁ Božena - spisovatelka
* 25. 7. 1913 Litovel
+ 4. 10. 2008 Kroměříž
Žila v Bystřici pod Hostýnem a její tvorba začala za 1. republiky eseji do studentských časopisů. Časopisecky přispívala do bystřických Pokroků a do Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem. Napsala knihu povídek Beskydské smaragdy, knihy básní Již tě neopustím a Verše všedních dnů, novelu Náhrdelník z Hostýna, knihu o odboji Z rozkazu svědomí a dokumentární prózu V zrcadle jednoho století. Její úvahy, polemiky i kritické poznámky pronikavě přesahují hranice regionálního myšlení. Její tvorba byla několikrát oceněna.

PALINEK Jan - sportovec
* 13. 2. 1969 Přerov
Fotbalový obránce, hráč FC Slovácko.. Hrál za Tatran Přerov, Baník Ostrava, VTJ Tábor, Petra Drnovce, FC Stavoartikel Brno a 1. FC SynotStaré Město.

PÁLKA Ladislav - grafik a animátor
* 14. 4. 1945 Zlín
Vystudoval PedF UP Olomouc a pracoval ve Filmovém studiu Zlín u Hermíny Týrlové.

PÁLKA Petr - historik
* 8. 10. 1971 Kroměříž
Absolvoval gymnázium v Kroměříži a na FF MU Brno studoval filozofii a historii. Od roku 1990 pracuje v Muzeu Kroměřížska a zabývá se zejména regionální historií Kroměřížska v 19. a 20. století, křesťansko-židovskými vztahy na Kroměřížsku a Holešovsku. Byl redaktorem II., III. a IV. ročníku sborníku Židé a Morava a sborníků z konferencí, pořádaných Muzeem Kroměřížska od roku 1995.

PALKOVSKÝ Oldřich - hudební skladatel
* 24. 2. 1907 Brušperk
+ 13. 5. 1983 Zlín
Na brněnské konzervatoři studoval skladbu u V. Petrželky, dirigování u Z. Chalabaly a klavír u R. Kurzové a A. Holoubkové. Působil jako hudební pedagog ve Zlíně a v Kroměříži. Napsal řadu skladeb, mj. Koncert pro cimbál a malý orchestr a Variace a fuga pro cimbál, smyčce a tympány.

PALKOVSKÝ Pavel - hudební skladatel
* 18. 12. 1939 Zlín
Na brněnské konzervatoři vystudoval hru na varhany u V. Havlíka a kompozici u T. Schaefera a F. Suchého, na JAMU skladbu u J. Kapra. Působil převážně pedagogicky na středních školách. Napsal několik komorních skladeb.

PALLA Vladimír - architekt
* 26. 3. 1925 Býškovice
Studoval u profesorů Balána a Místeckého na OŠ dřevařské ve Valašském Meziříčí a Speciální školu architektury na VŠUP v Praze (prof. Janák). Pracoval ve Zlíně a v Košicích, projektoval obřadní síň a areál hřbitova v Luhačovicích, budovu KNV v Brně (dnes Ústavní soud) novou kolonádu pramene Aloizka v Luhačovicích a čs. pavilon na světové výstavě v Osace (s Rudišem, Zounkem a Jenčekem).

PALLAS Ladislav - filolog
* 14. 9. 1929 Halenkov
+ 6. 3. 1982 Opava
Vystudoval vsetínské gymnázium a FF UP v Olomouci, kde později působil a zabýval se pravopisem, jazykovou kulturou a textovou kritikou. Později se ve Slezském ústavu ČSAV zabýval otázkami národnostními. Jako textolog se podílel na tzv. kanonizaci Bezručových Slezských písní, vydal Jazykové otázky a podmínky vytváření národního vědomí ve Slezsku (1970) a přispíval do sborníku Valašsko.

PALLAT Alois - společenský pracovník
* 23. 3. 1854 Valašské Meziříčí - Krásno
+ 7. 8. 1908 Olomouc
Studoval v Novém Jičíně, Brně a Vídni. Od roku 1888 žil a pracoval jako geometr v Olomouci, kde se spolupodílel na vzniku české školy na Úřední čtvrti, byl spoluzakladatelem spolku Katolický dům, členem vydavatelského družstva Našinec a členem výboru Vlasteneckého spolku musejního. Postavil mj. klášter v Řepčíně.

PALLIARDI Jaroslav - právník
* 10. 2. 1861 Telč
+ 12. 3. 1922 Moravské Budějovice
Studoval na piaristickém gymnáziu v Kroměříži, a potom práva. Působil jako notář v Bystřici pod Hostýnem.v letech 1893-1900 redigoval Časopis VSMO a spolupracoval s J. Wanklem, zabýval se archeologií.

PANÁČEK Josef - sportovec
* 8. 9. 1937 Staré Město
Sportovní střelec, olympijský vítěz z OH v Montrealu 1976 ve skeetu, mistr Evropy 1980 ve střelbě na asfaltové holuby, stříbrný medailista z ME 1977 a 1979 a bronzový medailista z ME 1973, 1975, 1978 a 1981.

PANČOCHOVÁ Šárka - sportovkyně
* 1. 11. 1990 Uherský Brod
Snowboardistka, závodí ve světovém poháru od roku 2007, v roce 2008 se stala juniorskou mistryní světa v disciplíně Big Air a v roce 2010 jako první Češka zvítězila ve SP v rakouském Kreischbergu v disciplíně U-rampa, zúčastnila se zimních OH 2010 v kanadském Vancouveru.

PANUŠKA Jaroslav - malíř
* 3. 3. 1872 Hořovice
+ 1. 8. 1958 Kochánov u Světlé nad Sázavou
Významný krajinář. Navštívil Štramberk a namaloval mj. obrazy Štramberská trúba a Motiv ze Štramberka.

PAPÁK František - pedagog
* 1849 Bernartice nad Odrou
+ 1918
Byl profesorem na gymnáziu v Uherském Hradišti a zabýval se literaturou.

PAPEŽ Jiří - herec
* 17. 10. 1931 Valašské Meziříčí - Krásno
+ 3. 4. 2004 Brno
Už jako dítě hrál ve filmu Babička a v letech 1957-66 ještě v několika dalších. Vystudoval brněnskou JAMU a hrál v Beskydském divadle Nový Jičín, v Hradci Králové, Vinohradském divadle v Praze a Divadle bratří Mrštíků v Brně.

PAPEŽ Oldřich - překladatel
* 13. 11. 1920 Valašské Meziříčí
Působil jako pedagog ve Vsetíně a v Žilině. Překládal z norštiny, zejména dílo Nordahla Griega. Pražské Národní divadlo hrálo Griegovo drama Porážka v Papežově překladu.

PAPEŽ Svatoslav - režisér
* 11. 1. 1923 Ivančice
+ 15. 1. 1996 Plzeň
Po absolvování valašskomeziříčského gymnázia studoval divadelní režii v Praze. Jako student pracoval v Mladé scéně a byl ovlivněn osobností Alfreda Radoka. Později byl režisérem tohoto souboru a nacvičil s ním Zpěvy staré Číny. Po studiích působil jako režisér ve Varnsdorfu a hlavně v Plzni. V rukopise zůstaly jeho Vzpomínky na bratry Radoky, napsané pro Zázrak nad Bečvou Františka Hanuse.

PAPICA Jan - psycholog
* 24. 3. 1921 Popov
+ 3. 4. 2004 Olomouc
Jako středoškolský profesor působil krátce na vsetínském gymnáziu, kde přispěl do výroční zprávy 1948 studií Umění jako prostředek časový a nadčasový. Později působil jako profesor psychometrie a sociální psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého Olomouc, pravidelně však trávil na Vsetínsku prázdninové pobyty. Vydal řadu vědeckých prací z oboru. (Základy psychometrie, Základy sociální psychologie, Psychologie náboženství, Osamělost a její determinanty)

PAPOUŠEK Jan - hudební skladatel
* 28. 4. 1897 Zlín
Hudební skladatel a pedagog, který působil v Letovicích a v Brně.

PAPOUŠEK Jan - hudební skladatel
* 18. 6. 1859 Blatnice
+ 1. 12. 1925 Velký Dešov
Vyvíjel se pod vlivem L. Janáčka a spolupracoval s F. Bartošem při sběru lidových písní. Povznesl hudební život Zlína. Napsal přes 400 skladeb, z nichž některé dosud vysílá rozhlas.

PAPROCKÝ z Hlohol Bartoloměj - historik
* 1543 Paprocha Wola (Polsko)
+ 27. 12 .1614 Lvov (Ukrajina)
Po studiích na univerzitě v Krakově se věnoval genealogii a veršování, psal epigramy, legendy a bajky. Pro své výpady proti vlivnému rodu Zamojských byl v roce 1588 vyhoštěn z Polska a pobýval u olomouckého arcibiskupa Stanislava Pavlovského z Pavlovic. Psal polsky a česky, z pobytu na Moravě je známo jeho dílo Zrcadlo slavného Markrabství moravského, které se zabývá genealogií Moravy.

PARMA Adolf - hudebník
* 24. 5. 1883 Frenštát pod Radhoštěm
+ 6. 1. 1933 Opava
Za bohosloveckých studií se přátelil s B. Wiedermannem a Val. Šindlerem. Byl členem kněžského smyčcového kvarteta a dirigentem sboru bohoslovců. Publikoval v Cyrilu a v Našinci.

PARMA Aleš - architekt a kulturní pracovník
* 4. 3. 1906 Frenštát pod Radhoštěm
+ 19. 3. 1984 Nový Jičín
Vystudoval architekturu na VUT v Brně a převzal po otci stavební kancelář ve Frenštátě, kde také hojně projektoval a stavěl. Navrhoval scény pro frenštátské ochotníky. Do publikace V. Knězka Průvodce Frenštátem pod Radhoštěm a okolím nakreslil mapu a panoramatické náčrty okolí města.

PARMA Bohuslav - kulturní pracovník
* 19. 5. 1878 Frenštát pod Radhoštěm
+ 20. 4. 1950 Frenštát pod Radhoštěm
Byl absolventem obchodní akademie a od roku 1909 učil na obchodní škole ve Frenštátě, kde se zúčastňoval kulturního dění jako divadelní ochotník, zpěvák, dirigent, iniciátor výtvarných výstav, sběratel uměleckých památek a spolkový funkcionář. Korespondoval si s Alšem a vydal na pohlednicích jeho Zbojníky. Podporoval mladé umělce, B. Bartošovi poskytl byt a prodával jeho díla, A. Strnadla, který musel čekat dva roky než byl přijat na pražskou VŠUP, na tu dobu zaměstnal. Bartošovi i Strnadlovi vydal také pohlednice.

PARMA Božetěch - společenský pracovník
* 16. 7. 1884 Frenštát pod Radhoštěm
+ 19. 12. 1941 Flossenbürg (Německo)
Studoval gymnázium v Místku a práva ve Vídni. Za první světové války byl legionářem v Rusku. Po válce převzal advokátní praxi po svém otci ve Frenštátě, kde byl předsedou Pohorské jednoty Radhošť, předsedou České obce legionářské, členem Sokola i výboru Krajinské výstavy moravsko-slezského Pobeskydí ve Frenštátě. Publikoval řadu článků v místních i krajových novinách, hlavně v Lubině a v Moravských novinách. Zahynul v koncentračním táboře.

PARMA Čestmír - stomatolog
* 30. 6. 1892 Frenštát pod Radhoštěm
+ 20. 5. 1962 Praha
Byl docentem UK v Praze a zakladatelem moderní stomatologické rentgenologie.

PARMA David - archeolog
* 13. 8. 1976 Zlín
Studoval na Univerzitě Karlově v Praze a Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2002 pracuje v Ústavu archeologické památkové péče v Brně, kde se zabývá zejména dobou bronzovou a starší dobou železnou.

PARMA Dušan Edvard - právník
* 2. 1. 1890 Frenštát pod Radhoštěm
+ 15. 5. 1967 Washington (USA)
Vystudoval práva na UK v Praze a působil jako advokát v Českém Těšíně a ve Frenštátě. Po únoru 1948 odešel do exilu. Žil v bavorském městě Murnau (SRN) a potom ve Washingtonu (USA). Zabýval se výzkumem slovanského vývoje v Evropě. Byl členem Společnosti pro vědy a umění.

PARMA Eduard - společenský pracovník
* 20. 7. 1853 Frenštát pod Radhoštěm
+ 25. 11. 1921 Frenštát pod Radhoštěm
Gymnázium studoval v Příboře a v Olomouci, práva ve Vídni. Od roku 1885 byl advokátem ve Frenštátě. Byl spoluzakladatelem a předsedou Pohorské jednoty Radhošť, k jejímuž výročí vydal spis Třicet let práce Pohorské jednoty Radhošť. V letech 1891-6 byl starostou Frenštátu a v letech 1896-1921 poslancem Moravského zemského sněmu. Psal do novin a časopisů články o turistice.

PARMA Ervín - pedagog
* 14. 8. 1887 Frenštát pod Radhoštěm
+ 5. 3. 1956 Nový Bor
Učil na tkalcovských školách ve Frenštátě, Ústí nad Orlicí, Dvoře Králové a Náchodě, kde byl později ředitelem živnostenských pokračovacích škol, a jako penzista na SPŠ sklářské v Novém Boru. Publikoval v časopise Textilní obzor, pracoval v redakční radě Textilního slovníku naučného a vydal několik učebnic (Jaquardův stav, Nauka o motorech).

PARMA Jaroslav - společenský pracovník
* 25. 1. 1906 Frenštát pod Radhoštěm
+ 22. 6. 1979 Praha
Povoláním učitel. Přispíval do regionálního tisku a pod pseudonymen Jeden z ogarů vydal knižně Písně a básně frenštátských Junáků. Frenštátským sportovcům věnoval Turistickou chalupu.

PARMA Jiří - sportovec
* 9. 1. 1963 Čeladná
Skokan na lyžích. Závodil za Banskou Bystrici, Frenštát pod Radhoštěm a Liberec. Účastník Světového poháru 1984-6 a 1989, MS 1983, 1984 (3. v závodě družstev), 1985, 1987-9, ZOH 1984, 1988, 1992, kdy získal bronzovou medaili v soutěži družstev, a 1994. Mistr republiky 1981 (P 90m), 1984 (P 70 a P 90m) a mistr světa 1987 (P 70m).

PARMA Leopold - malíř, grafik a fotograf
* 30. 9. 1891 Tichá u Frenštátu pod Radhoštěm
+ 30. 9. 1968 Brno
Vystudoval učitelský ústav v Příboře a učil na různých školách. Ve svých malířských a grafických pracích zobrazoval rodné Valašsko a dostal přízvisko "kronikář Beskyd". Ilustroval také dílo Petra Bezruče.

PARMA Miloš - herec a režisér
* 16. 8. 1920 Frenštát pod Radhoštěm
+ 5. 3. 1998 Brno
Studoval chemickou průmyslovku v Banské Štiavnici a v Praze. Potom pracoval v otcově frenštátské drogerii a po jejím zániku ve slévárenské laboratoři v Kopřivnici až do přestěhování do Brna. Byl spoluzakladatelem, hercem a režisérem frenštátského divadla recitace DAR.

PARMA Pavel - kulturní pracovník
* 2. 2. 1922 Frenštát pod Radhoštěm
+ 2. 3. 2001
Během války hrál v několika ochotnických inscenacích a po jejím skončení pomáhal organizovat návštěvy českých spisovatelů ve Frenštátě. Byl spoluzakladatelem DARu a úspěšně recitoval v mnoha večerech poezie i v soutěžích Wolkrův Prostějov i Hviezdoslavův Kubín. Vydal Seifertovské bibliofilie. Souborné vydání Seifertových veršů Vytržené stránky (Frenštátské koledy, romance a písně) vydal B. M. Klika v Praze 1957 jako zkušební tisk VŠUP. Přeložil výběr poezie Sidney Keyese Krutý slunovrat. V ostravském rozhlase připravil cyklus dvanácti pořadů Toulky Moravou o významných umělcích, se kterými se stýkal.

PARMA Robert - básník a překladatel
* 27. 8. 1857 Frenštát pod Radhoštěm
+ 21. 2. 1934 Frenštát pod Radhoštěm
Studoval antickou filologii v Praze, Záhřebu, Vídni a Štýrském Hradci, potom učil v Praze a v Opavě, na odpočinek se vrátil do Frenštátu. Věnoval se srovnávacímu jazykozpytu, pod pseudonymem R. Lubinský psal básně a překládal. Pomáhal Josefu Kalusovi v jeho literárních počátcích.

PARMA Zdeněk - sportovec
* 30. 3. 1925 Frenštát pod Radhoštěm
+ 2006
Lyžař - sjezdař. Mistr republiky v obřím slalomu 1952, účastník ZOH ve Svatém Mořici 1948, reprezentační trenér žen i mužů.

PAROBEK Jan - duchovní
* 6. 7. 1840 Kvasice
+ 15. 11. 1899 Uherský Brod
Farář a děkan uherskobrodský, iniciátor zřízení české knihovny v Uherském Brodě a sbormistr místního pěveckého sdružení.

PAŘENICA Milan - řezbář
* 6. 6. 1960 Loučka u Valašského Meziříčí
Bydlí ve Valašském Meziříčí a vystudoval zemědělskou školu v Rožnově, ale po vojně začal vyřezávat a v roce 1987 získal povolení k této činnosti. Po čtrnáctiměsíčním pracovním pobytu v USA si v roce 1992 vyřídil živnostenský list a vyřezává plastiky, sochy a betlémy, z nichž jeden zdobí kostel v americkém Los Angeles. Účastní se akcí v rožnovském skanzenu, Liptálských slavností i Řezbářských dnů ve Velkých Karlovicích.

PAŘENICOVÁ - BUMBALOVÁ Ludmila - spisovatelka
* 19. 4. 1919 Dolní Bečva
Je absolventkou Baťovy školy a autorkou pozoruhodné knihy o životě na valašských kotárech a ve Zlíně Čekej, já se vrátím...

PAŘENICOVÁ Božena - malířka kraslic
*
Žije v Dolní Bečvě a zabývá se výrobou vyškrabovaných kraslic nejen za slepičích skořápek, ale i ze skořápek kachních, husích a teď už i pštrosích.

PAŘÍK Otakar dirigent
* 28. 2. 1901 Frýdek - Místek
+ 19. 2. 1955 Ostrava
Studoval na Německé hudební akademii klavír a zároveň na pražské konzervatoři hru na varhany. Již jako dvacetiletý hrál v Českém triu a doprovázel Jana Kubelka a Emu Destinovou. V letech 1937-45 působil v pražském rozhlase jako dirigent Velkého orchestru, po válce získal místo šéfa Filmového symfonického orchestru. Nejraději dirigoval díla Smetany, Dvořáka a Suka. Nagrál hudbu asi k šedesáti celovečerním filmům.

PAŘÍKOVÁ - VOJTKOVÁ Marie - pěvkyně
* 2. 5. 1909 Frenštát pod Radhoštěm
+ 30. 8. 1999 Praha
Studovala učitelský ústav ve Valašském Meziříčí a pražskou konzervatoř. Působila jako sopranistka v ostravské opeře a koncertní pěvkyně v Praze, byla profesorkou na pražské Akademii, učila i ve Vídni, Salcburku a Berlíně.

PÁSEK Jan - pedagog
* 21. 12. 1915 Brno
+ 10. 6. 1996 Zlín
Vlastivědný autor, kronikář a autor řady prací o geologii a přírodě Zlínska, např. Nástin geologických poměrů Gottwaldovského kraje pro publikaci Příroda jihovýchodní Moravy. (1960) Publikoval v regionálním tisku.

PÁSEK Milan - režisér
* 29. 5. 1920 Brno
+ 27. 12. 1990 Brno
Režisér a ředitel Beskydského divadla v Novém Jičíně. Spoluzakládal Svobodné divadlo (1945), byl režisérem činohry Státního divadla a později Divadla bratří Mrštíků. V Brně učil i na konzervatoři a na JAMU. V Hradci Králové patřil k prvním českým režisérům zkoušejícím nové uspořádání vztahu jeviště-hlediště. Páskovo úsilí přispělo k oslabení dogmaticko-realistického pojímání divadla i dramatického prostoru a k "návratu" principů epického divadla Bertolta Brechta a podnětům meziválečné avantgardy. Myšlenky, které prověřoval na přelomu 50. a 60. let, se prosadily až v prostředí divadel studiového typu 70. a 80. let.

PASTORČÁK Josef - pedagog
* 11. 3. 1938 Holešov
Studoval na PedF UP v Olomouci obor matematika a fyzika. Učil na gymnáziu a SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí. Publikoval články o didaktice.

PASTOREK Bohumil - herec
* 25. 10. 1928 Valašská Bystřice
+ 22. 1. 2010 Praha
S ochotnickým divadlem začal v Prostějově. Jako profesionál hrál v Uherském Hradišti, Olomouci, v letech 1954-1960 ve Zlíně a potom v Realistickém divadle v Praze. Hrál také v řadě filmů.

PASTRNEK Antonín - hudebník
* 11. 1. 1918 Všechovice
+ 30. 10. 2005 Zábřeh na Moravě
Vystudoval konzervatoř a byl ředitelem hudební školy a ředitelem kůru v Zábřehu na Moravě. Ještě v roce 2000 hrál a byl arcibiskupem olomouckým vyznamenán jako nejstarší aktivně hrající varhaník.

PASTRNEK František - filolog
* 4. 10. 1853 Kelč
+ 17. 2. 1940 Praha
Vystudoval klasickou filologii ve Vídni a věnoval se studiu slavistiky a v letech 1885-95 byl jejím docentem tamtéž. Od roku 1895 přednášel filologii na UK v Praze a v roce 1911 dal podnět ke zřízení kanceláře Slovníku jazyka českého a byl jejím ředitelem. Byl redaktorem několika odborných časopisů a je autorem řady vědeckých prací o staroslověnštině, české a slovenské dialektologii a národopisu, mezi nimiž je i studie O původu moravských Valachů. Asi tisíc knih daroval kelečské knihovně a ta se pak jmenovala Veřejná Pastrnkova knihovna.

PASTRNEK Ladislav - architekt
* 5. 3. 1945
Pracoval ve zlínském Stavoprojektu a dnes je vedoucím ateliéru v nástupnické firmě S-projekt. Projektoval Technickou univerzitu, rekonstrukci vily Tomáše Bati a rekonstrukci budovy 21 ve Zlíně (s J. Bergmanem) a rekonstrukci domu Dušana Jurkoviče v Luhačovicích (rovněž s Bergmanem).

PÁTEK Alois Josef - pedagog
* 17. 5. 1850 Třešť
+ 13. 9. 1927 Kroměříž
Učitelský ústav studoval v Brně a bydlel v Dominikánském klášteře s Leošem Janáčkem. V letech 1872-9 byl učitelem v Třešti v letech 1880-93 v Brtnici, kde řídil ochotnické divadlo, v letech 1897-1903 byl učitelem a správcem školy v obci Luka nad Jihlavou a v letech 1905-15 nadučitelem v Kamenici. Potom žil v Kroměříži a v letech 1921-5 působil v obecní knihovně, kterou převzal ve zbědovaném stavu ve sklepě a zreorganizoval ji jako její první knihovník. Psal vlastivědné a pedagogické články do Historických rozhledů, Matice moravské a Jihlavských listů a dále do časopisů Učitelské noviny, Učitelské listy, Národ a škola, Komenský, Občan, Hlasy ze západní Moravy, Moravská orlice, Haná a VSSM. Knižně vydal Brtnice Trhová a zboží trhovobrtnické a Kniha přání.

PÁTEK Jaromír - scénograf
* 13. 10. 1936 Třebíč
Výtvarník a scénograf Slováckého divadla Uherské Hradiště.

PÁTEK Václav - sportovec
* 3. 8. 1951
Horolezec. Žije ve Zlíně. V roce 1997 zdolal nejvyšší horu západní polokoule Aconcaguu a v roce 2000 šestou nejvyšší horu světa Cho-Oyu.

PATERA Pavel - sportovec
* 6. 9. 1971 Kladno
Hokejový reprezentant. S hokejem začínal na Kladně, hrál za Kladno, Stockholm (Švédsko), Vsetín, Avangard Omsk, Färiestads BK (Švédsko) a zase Kladno. Účastník sedmi MS na nichž získal dvě bronzové (1997 a 1998) a čtyři zlaté medaile (1996, 1999, 2000 a 2001), držitel zlaté medaile ze ZOH 1998 a účastník OH 2002. Mistr české švédské a ruské ligy.

PATOČKA Karel - spisovatel
* 2. 7. 1915 Brno
Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UJEP Brno a působil v Brně, Uherském Hradišti a Boskovicích, kde učil na školách a přispíval do řady časopisů a sborníků, zejména populárně naučnými články. Psal také dětskou literaturu.

PAUČEK Antoš - spisovatel a publicista
* 29. 10. 1852 Frenštát pod Radhoštěm
+ 5. 9. 1926 Frenštát pod Radhoštěm
Povoláním byl obchodník a psal do různých moravských novin. Je autorem povídky Soud. S dcerou Marií napsal pod jménem Antoš Maňák satirickou povídku Rybářovy slasti a strasti.

PAUS Arnošt - archivář
* 9. 1. 1895 Štramberk
+ 1. 5. 1969 Přerov
Vystudoval odbornou školu pro tkalcovství ve Frenštátě. V letech 1955-63 byl okresním archivářem v Přerově a zdejší archiv vlastně vybudoval. Byl také kronikářem Přerubu.

PAVEL Ota (vl. jm Otto Popper) - spisovatel
* 2. 7. 1930 Praha
+ 31. 3. 1973 Praha
Studoval na obchodní a jazykové škole, od roku 1949 byl sportovním redaktorem čs. rozhlasu, v letech 1956-7 redaktorem časopisu Stadion, 1957-66 časopisu Československý voják. Byl vynikajícím povídkářem, nesmrtelnost si zajistil povídkovými knihami Smrt krásných srnců a Jak jsem potkal ryby. Na Valašsko se podíval prostřednictvím jedné z nejkrásnějších povídek o sportovci v české literatuře Pohádka o Raškovi.

PAVELČÍK Antonín - básník
* 10. 10. 1869 Dolní Nětčice
+ 27. 7. 1929 Slatinice
Byl katolickým knězem na různých místech, mj. v Brankách a v letech 1901-19 na Horní Bečvě. Básně publikované časopisecky v Novém Životě, Našem domově, Evě, Našinci a v jiných periodikách vydal v roce 1910 ve sbírce První květy. Jeho milostná lyrika byla příčinou diskuse, zda může kněz psát o lásce. K poezii se vrátil až v roce 1926, ale jeho sbírka Jarní písně již nevyšla. Psal pod pseudonymy Antonín Záhorský a A. Pavelčík Záhorský.

PAVELČÍK Antonín - folklorista
* 3. 4. 1936
Národopisný a kulturní pracovník, ředitel Klubu sportu a kultury ve Vlčnově, organizátor Jízdy králů.

PAVELČÍK Jan - archeolog
* 1. 10. 1906 Rjeka (Chorvatsko)
+ 18. 6. 1990 Uherský Brod
Absolvent Přírodovědecké fakulty UJEP Brno, antropolog, etnograf, archeolog, komeniolog a pracovník a později i ředitel Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, kde zřídil evropsky uznávané Dokumentační středisko. V letech 1929-52 byl profesorem gymnázií ve Valašském Meziříčí, Lipníku nad Bečvou, Bučovicích, kde začal být archeologicky činný a v Uherském Brodě. Objevil bošáckou keramiku na Moravě, antropologicky zpracovával slovanská pohřebiště, zpracoval antropologii okresu Uherský Brod a publikoval v periodikách.

PAVELČÍK Jiří - archeolog
* 11. 3. 1934 Brno
Studoval archeologii na Univerzitě Komenského v Bratislavě a UJEP Brno a potom působil v opavské expozituře Archeologického ústavu ČSAV v Brně, v letech 1992-5 v Památkovém ústavu Ostrava a v letech 1995-9 ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Provedl řadu výzkumů, na Opavsku spíše záchranných a na východní Moravě systematických a publikoval v odborném tisku.

PAVELČÍKOVÁ Nina - historička
* 1. 4. 1939 Zlín
Absolvovala Vyšší pedagogickou školu v Opavě a FF brněnské univerzity. V letech 1963-6 působila v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně (Gottwaldově) a potom ve Slezském ústavu ČSAV v Opavě, odkud byla v roce 1974 propuštěna z politických důvodů, po rehabilitaci zde působila do roku 1993. Externě přednáší na FF Ostravské univerzity. Zabývá se současnými českými dějinami a romskou problematikou.

PAVELKA František - pedagog
* 10. 1. 1931 Němčice nad Hanou
+ 19. 10. 1999 Zlín
Působil na Fakultě managementu a ekonomie ve Zlíně. Byl předsedou Odborové rady pro management a ekonomiku a členem výboru Vysokoškolského odborového svazu.

PAVELKA František - sportovec
* 16. 6. 1928 Hovězí
+ 1. 8. 1996 Hovězí
Provozoval turistiku ve všech jejích formách pěší, na kole, na motorových prostředcích i na lyžích či lodi. Byl prvním, kdo překonal Černé mořa na kajaku a záskal řadu domácích i zahraničních ocenění včetně titulu Zasloužilý mistr turistiky a Zlatého odznaku TID s vavřínem.

PAVELKA Jan - ekolog
* 29. 4. 1959 Vsetín
Pracuje na referátu životního prostředí Okresního úřadu Vsetín. Napsal práce Ptáci v pralese Razula, Hnízdní výskyt slavíka obecného a tmavého na Vsetínsku, Bílojetel bylinný na Vsetínských vrších a Výskyt křepelky polní a chřástala polního na Valašsku.

PAVELKA Jaroslav - historik umění
* 19. 4. 1914 Hodslavice
+ 22. 2. 1950 Praha
Pracoval v galerii a napsal několik odborných studií, např. Max Švabinský kreslíř, Barokní Velehrad, Románský Velehrad, Hostýn, Chrám sv. Mořice v Kroměříži.

PAVELKA Josef Bažík - hudebník
* 5. 11. 1944 Zlín
Studoval hru na pozoun na konzervatoři v Kroměříži a později ještě skladbu u H. Macourka. Podílí se na nahrávkách různých hudebních skupin, např. Hot jazz a Metropolitan Jazz Band.

PAVELKA Karel - ekolog
* 17. 12. 1955 Vsetín
Vystudoval přírodovědeckou fakultu MU v Brně a pracoval jako kurátor vsetínského muzea, jehož je od roku 1997 ředitelem. Napsal práce Ornitologické zajímavosti z Hostýnských vrchů, Výskyt slípky zelenonohé v Pobečví, Krkavec velký znovu na Vsetínsku, Hnízdní šíření čápa bílého v okrese Vsetín a Beskydské pralesy.

PAVELKA Ondřej - herec
* 10. 9. 1955 Nový Jičín
Již od prvního ročníku DAMU hrál v pražském Divadle na okraji, později začal pracovat i v televizi a ve filmu a také režírovat, založil a vedl amatérské A-studio, v letech 1989-93 hrál v Divadle Na zábradlí, dnes je hercem Národního divadla a učí na DAMU.

PAVELKA Vladimír - choreograf
* 1945
Choreograf a umělecký vedoucí souboru Vsacan od roku 1975. Začal tančit ve školním souboru u učitelky Elišky Slámové, který se začlenil do nově vzniklého Vsacánku, později se uplatnil i jako tanečník základního souboru. Jako umělecký vedoucí vedl několik generací tanečníků a tanečnic a úspěšně vedl soubor po desítky let. Je choreografem několika úspěšných tanečních pásem Vsacanu, upravil pár starších pásem Vsacanu pro Vsacánek a vytvořil pro něj pásma nová.

PAVELKOVÁ Ludmila - lékařka
* 19. 6. 1940 Vsetín
+ 12. 10. 2006 Olomouc
Pracovala v nemocnicích v Novém Jičíně a ve Vsetíně, v letech 1965-2005 ve Fakultní nemocnici v Olomouci a pak ještě jako ambulantní lékařk ve Valašském Meziříčí. V roce 2005 ji byla oceněna Medailí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

PAVÉZKA Luděk - sochař a průmyslový designér
* 10. 12. 1949 Bruntál
Absolvoval SUPŠ v Uherském Hradišti a zlínský detašovaný Ateliér tvarování strojů a nástrojů VŠUP Praha u prof. Z. Kováře a F. Crháka a navrhoval pro Agrozet Prostějov a Lisovny umělých hmot Vrbno pod Pradědem, nyní má v Uherském Hradišti soukromou firmu zabývající se propagační grafikou a navrhováním a výrobou různých výrobků, zejména vybavení dětských hřišť a parků.

PAVLACKÝ Radko - architekt
* 10. 3. 1960
V letech 1984-91 působil ve Stavoprojektu Zlín a od roku 1992 ve společnosti S-projekt Zlín. Zabývá se regulačními plány městských částí, bytovou výstavbou, občanskou vybaveností a interiéry. Zúčastnil se mj. soutěže na stavbu radnice v Otrokovicích.

PAVLAS Milan (vl. jm. KAŠTÁNEK Bohuslav) - spisovatel
* 24. 8. 1924 Nové Město na Moravě
Působil ve Zlíně jako autor detektivek a literární publicista.

PAVLÁT Bohumil - malíř porcelánu
* 21. 9. 1904 Olomouc
+ 16. 11. 1963
Pracoval v Jaroňkově malírně porcelánu v Rožnově pod Radhoštěm, kterou mu později Julie Jaroňková odkázala. Dílna však byla v roce 1948 zrušena a tak pracoval v Tesle.

PAVLATA Michal - herec
* 15. 7. 1945 Kvasice
Vystudoval herectví na DAMU Praha a hrál na Kladně, v AUSu, skoro dvacet let v Divadle E. F. Buriana, Městských divadlech pražských, ABC a od roku 1994 hraje v Činoherním klubu Praha. Hraje ve filmech (hlavní role Bylo čtvrt a bude půl, Zlá noc, Svatba bez prstýnku, Přelíčení bez obžalovaného), i se zahraničními produkcemi z německy mluvících zemí, hodně dabuje, je stálým spolupracovníkem Lidových novin a deníku Metro, Českého rozhlasu a České televize, autorem scénářů, rozhlasových pořadů o pop music a písňových textů pro skupinu Rangers (Plavci).

PAVLICA František - malíř a grafik
* 29. 4. 1971 Hroznová Lhota
Žije a pracuje v rodišti. Je dlouholetým členem výtvarné skupiny při SZK v Uherském Hradišti s níž pravidelně vystavuje. Vedle olejomalby se stále více věnuje grafice a knižní ilustraci. V Římě vytvořil výzdobu vstupní haly poutního domu Velehrad a ve Strážnici mozaiku na živnostenském domě. V roce 2008 vydal hradišťský klub kultury kalendář jeho litografií s názvem Rok na Slovácku.

PAVLICA Jiří - muzikant
* 1. 12. 1953 Staré Město
Studoval hru na housle na konzervatoři v Brně, hudební vědu na FF UP Olomouc a kompozici na JAMU Brno. S výjimkou let 1980-94, kdy pracoval v brněnském rozhlase, je ve svobodném povolání. Je primášem souboru Hradišťan, který úspěšně kombinuje folklórní hudbu s jinými hudebními žánry, napsal hudbu asi k 50 filmům a hrám, natočil asi 15 alb, řadu vlastních skladeb a kolem stovky úprav lidových písní. Žije v Brně a do Starého Města často jezdí.

PAVLÍČEK František - dramatik a scenárista
* 20. 11. 1923 Lukov
+ 29. 9. 2001 Praha
Studoval gymnázium v Holešově a Filozofickou fakultu UK v Praze. Byl dramaturgem Československého rozhlasu, působil v televizi, ve filmu a byl ředitelem Vinohradského divadla. Po podepsání Charty 77 byl vězněn. Pak psal pod cizím jmény scénáře filmů Babička, Markéta Lazarová, Tři oříšky pro Popelku, Velké trápení, Princ Bajaja, Konec léta, Ohnice a Smrt Sokratova a po roce 1989 se vrátil do rozhlasu jako ředitel. Napsal řadu divadelních her (Zápas s andělem), je autorem rozhlasových pohádek, knihy Valašské pohádky a vzpomínkové prózy Konec patriarchátu, situované na Valašsko. V roce 2001 dostal Cenu Vkadiskava Vančury.

PAVLÍK František - kulturní pracovník
* 18. 12. 1834 Starý Jičín
Katolický kněz, který byl iniciátorem založení čtenářského spolku ve Valašském Meziříčí v roce 1862. Je autorem stati Dřevěný kostel v Tiché na Valašsku. (1892)

PAVLÍK Ivo - hudebník
* 12. 5. 1933 Bílovec
Do školy chodil v Holešově, maturoval na gymnáziu v Novém Jičíně a potom studoval PedF MU v Brně. Za studií byl pianistou rozhlasového orchestru, na fakultě založil studentský orchestr a po příchodu do Ostravy M klub kvintet, který zprofesionalizoval po názvem Modern jazz sextet Ostrava. Do světa úpop music uvedl Věru Špinarovou a v roce 1982 se skupinou Supernova Haidi Janků.

PAVLÍK Jarolím Stanislav - básník
* 22. 9. 1865 Starý Jičín
+ 23. 12. 1938 Rejvíz
Farář na Rejvízu, který občas psával epické a lyricko-epické básně (Novic, Na Hostýně).

PAVLÍK Richard - historik a publicista
* 30. 5. 1889 Vsetín
+ 22. 2. 1966 Vsetín
Učil na škole v rodišti, byl ředitelem měšťanské školy v Hošťálkové a po válce v Hovězí a byl městským archivářem a muzejníkem ve Vsetíně. Patřil ke spoluzakladatelům Našeho Valašska, kde mj. publikoval stať Fernandova kronika vsetínského panství. S F. Douchou, J. Koláříkem a K. Novákem připravil knihu Okres vsetínský a vydal Vsetínsko v boji za svobodu. Po válce vedl vsetínskou kroniku, kterou doplnil o chybějící údaje z let 1850-1930 a 1939-44, stál u zrodu souboru Vsacan a v roce 1949 patřil k organizátorům výstavy Valašsko v práci.

PAVLÍK Robert - generál
* 11. 11. 1912 Valašské Meziříčí - Krhová
+ 7. 2. 2002 Valašské Meziříčí - Krhová
V době 2. světové války odešel přes Polsko do zahraniční armády, kde sloužil u 2. pěšího pluku Čs. legie ve Francii a potom u 2. tankového praporu v Anglii. Po skončení války se vrátil domů a pracoval na MNO. V roce 1948 byl zatčen a odsouzen na 10 let vězení. Byl vězněn 6 let, po propuštění pracoval jako dělník a v roce 1993 byl rehabilitován.

PAVLÍN Antonín - spisovatel
* 22. 2. 1914 Valšovice u Hranic
Napsal sbírku básní Duha nad krajem, kroniku Roky na výsluní, určenou dětem, a divadelní hru Tanec pod Valaškou, jejímž námětem je pověst o Ondrášovi a Jurášovi.

PAVLÍN Antonín - spisovatel
* 14. 4. 1920 Choryně
+ 22. 1. 2005
Žil v Novém Jičíně, publikoval fejetony a povídky, z nichž některé uvedl i rozhlas. V roce 1989 vydal knihu 25 let družby Nový Jičín - Novellara, v roce 1993 hledání ztraceného času a v rukopise má povídání O valašském kapelníkovi strýcovi Matalíkovi.

PAVLIŠTÍK Karel - etnograf
* 12. 3. 1931 Uherský Brod
Vystudoval etnografii na FF UK v Praze a pracoval v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně s přestávkou v letech 1971-90, kdy byl propuštěn a pracoval jako dělník. Byl uměleckým vedoucím souboru Kašava a členem výboru Strážnických slavností. Je autorem expozice o Hanzelkovi a Zikmundovi ve zlínském muzeu a spoluautorem expozice Muzea historie pálení slivovice na Valašsku ve Vizovickém zámku. V roce 1993 vydal práci Podomácká výroba dřevěného nářadí a náčiní na Podřevnicku a publikuje v regionálních časopisech Zvuk a Valašsko. Nositel Ceny města Zlína (1994) a Ceny za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru (2001).

PAVLITA Vladimír - architekt
* 9. 8. 1933 Zlín
Studoval Fakultu architektury SVŠT v Bratislavě a pracoval tam v Útvaru hlavního architekta jako vedoucí projekce Incheby a podniku Výstavnictvo. V současné době má vlastní architektonický ateliér.

PAZDERKOVÁ Iva - herečka
* 16. 3. 1980 Uherské Hradiště
Herečka, bavička a moderátorka, která vstudovala gymnázium v Brně a potom JAMU a proslavila se především ve stand-up Komedii Na stojáka. Od té doby, co v jednom představení řekla, že si založila stranu SBKB se její příznivci pokoušejí tuto stranu opravdu založit. Do léta2010 vysílala každé ráno na rádiu Kiss a v současné době působ v divadle Na Fidlovačce. Hrála i v několika filmech (Harmonie) a seriálech (Cukrárna).

PAZDEROVÁ Eva - malířka
* 1. 5. 1978 Vsetín
Studovala na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění a na FVU VUT Brno. Věnuje se malě a kresbě a její práce ji řadí ko kontextu meditativně orientované tvorby.

PAZDÍREK Ludevít Raimund - český nakladatel
* 23. 8. 1850 Citov
+ 30. 4. 1914 Brno
Syn Josefa Pazdírka, učitel v Citově a v Roštíně, nadučitel v Horní Moštěnici. Výborný hudebník, který v roce 1879 založil v Moštěnici nakladatelství. V roce 1889 se vzdal učitelství a věnoval se mu plně nakladatelství, které přenesl v roce 1891 do Bučovic, v roce 1897 do Olomouce a odtud v roce 1911 do Brna. Publikoval obřadní příručky pro ředitele kůru, chrámovou hudbu českých skladatelů, díla pedagogická, skladby pro klavír, varhany. Spolupracoval s bratry Bohumilem a Františkem. Psal skladby chrámové a varhanní.

PAŽOUT Jan - malíř
* 23. 5. 1876 Fryšták - Horní Ves
+ 6. 5. 1909 Fryšták
Vystudoval pražskou AVU u prof. Schwaigera a pokračoval ve studiích v Mnichově. Maloval krajinu a architekturu Fryštácka a podobizny.

PECEN Antonín - účastník odboje
* 17. 6. 1921 Kunovice u Uherského Hradiště
+ 13. 11. 1999 Anglie
V době 2. světové války pilot 311. československé bombardovací perutě RAF.

PECK Eduard - historik a sběratel lidové slovesnosti a písní
* 10. 10. 1857 Vrahovice
+ 23. 1. 1931 Praha
Dětství prožil ve Štípě a ve Zlíně, studoval v Kroměříži a v Brně, působil jako učitel ve Vizovicích (1876-88), kde sbíral pohádky a písně, které vydal pod názvem Valašské národní písně a říkadla s nápěvy do textu vřaděnými. V roce 1892 vydal publikaci Okresní hejtmanství Holešovské a monografii Lid na Vizovsku.

PECKA Svatoslav - malíř
* 3. 10. 1956 Uherské Hradiště
Vystudoval SUPŠ v Praze, věnuje se malbě a samostatně vystavuje. Tvůrce řady autorských katalogů.

PECL Oldřich - účastník odboje
* 4. 9. 1903 Bohuslavice u Kyjova
+ 27. 6. 1950 Praha
Studoval ve Valašském Meziříčí gymnázium, v listopadu 1918 se jako dobrovolník zúčastnil osvobozování Opavy a v roce 1919 vojenského konfliktu na Slovensku. potom se do města vrátil, odmaturoval a také v roce 1919 spolizakládal jeden z prvních skautských oddílů na Moravě. Potom vystudoval práva na pražské UK, po absolvování podnikal a po svém druhém sňatku se stal majitelem antracitového dolu ve Lhotici u Českých Budějovic. V době protektorátu se zúčastnil protifašistického odboje a byl také několik měsíců vězněn. Po válce byl jeho důl znárodněn a Pecl byl v roce 1950 v procesu s Miladou Horákovou odsouzen za špionáž a oběšen a teprve v roce 1990 bylo jeho jméno očištěno.

PEČENKA Bedřich - účastník odboje
* 28. 2. 1916 Branky
+ 15. 5. 1985
Absolvoval Vyšší hospodářskou školu v Přerově, v březnu 1939 nastoupil do Školy pro záložní důstojníky v Bratislavě, ale v tomtéž měsíci z ní byl propuštěn a emigroval do Francie a po její porážce do Anglie, kde byl členem tankové brigády Čsl. armády a bojoval o Normandii. V roce 1945 se vrátil domů a sloužil v armádě, ale v roce 1954 byl propuštěn.

PEČÍNKA František - společenský pracovník
* 27. 12. 1869 Nový Bydžov
+ 14. 5. 1917 Brno
Malíř a básník, zakladatel výtvarné tradice Luhačovic, kde od roku 1906 působil a organizoval společenský život.

PEDUZZI Lubomír - hudební vědec
* 20. 3. 1918 Štýrský Hradec (Rakousko)
+ 4. 10. 2008 Brno
Vystudoval FF UJEP Brno a konzervatoř tamtéž, působil v Brně, Uherském Brodě a Velkém Meziříčí, psal komorní skladby, písně, scénickou hudbu a melodram. Ve vědecké práci se věnoval především životu a dílu P. Haase, ale je autorem dalších publikací, například Brněnští hudebníci v Terezíně a Kronika pěti generací rod Peduzzi.

PECHA Antonín Vaculín - řezbář a keramik
* 30. 3. 1949 Brumov - Bylnice
Jeho bohatá tvorba je inspirovaná historií rodného kraje.

PECHA Jiří - herec
* 12. 11. 1944 Třebíč
Absolvent JAMU Brno, který v letech 1967-70 hrál v divadle Večerní Brno, v letech 1970-2 ve Slováckém Divadle Uherské Hradiště a od té doby v brněnském Divadle na provázku (nyní Husa na provázku). Je častým hereckým partnerem Bolka Polívky a úspěšným filmovým hercem.

PECHÁČEK Ivan - designér
* 1966
Studoval SUPŠ v Uherském Hradišti a ateliér tvarování strojů a nástrojů VŠUP ve Zlíně. V letech 1984-8 působil jako podnikový designér, potom byl ve svobodném povolání a od roku 1999 učí na SUPŠ v Uherském Hradišti.

PECHÁČKOVÁ Františka - spisovatelka
* 1. 8. 1904 Pašovice u Uherského Brodu
+ 19. 1. 1991 Praha
Rodačka ze Slovácka, která žila v Praze, ale jejíž díla měla vztah k moravské vesnici. Valašské tématice věnovala román Vůně chleba, který zatlačil do pozadí její starší knihy, biografii Tomáše Bati Chléb náš vezdejší a venkovskou kroniku ze Zlínska Země miluje člověka. Velkého Ořechova se tématicky týkala její kniha Údolí Vlčinec a na rodný kraj vzpomíná v knize Sedmikrásný čas.

PEKÁREK Josef - společenský pracovník
* 11. 9. 1895 Nový Jičín
+ 9. 9. 1985 Ostrava
Pracoval na důchodenském úřadě v Ostravě, v době 1. světové války bojoval na ruské, italské a srbské frontě, potom pracoval v ostravské expozituře MZO a v letech 1924-39 v Revírní bratrské pokladně. V letech 1939-45 byl vězněn v Sachsenhausenu, kde přepisoval na stroji básně Josefa Čapka a vynesl je i z tábora. Po válce pracoval v České státní pojišťovně. Jeho písemná pozůstalost je uložena v Památníku národního písemnictví v Praze.

PEKÁREK Karel - kulturní pracovník
* 12. 9. 1911 Fryšták - Dolní Ves
+ 9. 3. 1966 Fryšták
Působil v Lukově, Zádveřicích, Držkově, Fryštáku a Zlíně. Napsal dialektem kdysi vyhledávanou knihu Starozlínské pověsti a lidové povídky s odborným výkladem. Byl členem redakční rady časopisu Valašsko a příznivcem časopisu Podřevnicko. V rukopise zůstaly Pověsti o starém hradě (Lukově), Lázně Kostelec a rozpracovaná kniha o historii, národopise, kultuře a životě Zlína. Spolupracoval s ČSAV a s redakcí časopisu Valašsko.

PELANT Emanuel - architekt
* 30. 5. 1871 Kralupy nad Vltavou
Studoval VŠUP v Praze u architekta Kotěry a malířství u Stapfera a Jeneweina. Učil na Odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí a později byl ředitelem OŠ v Olomouci. Byl významným pedagogem - architektem a dobrým kreslířem. Projektoval rodinné domy, interiéry a náhrobky. Je autorem práce Dekorativní komposice. (1906)

PELÁR (PELLAR) Jan - muzikant
* 25. 5. 1844 Hošťálková
+ 9. 1. 1907 Bystřička
Již od mládí dával dohromady kapely a zanedlouho měl široko daleko nejlepší. Sláva jeho kapely začala na národopisné výstavě ve Vsetíně v roce 1892, ale tu největší získal na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze roku 1895, kde v hospodě Na posledním groši byla jeho muzika pro mnohé prvním setkáním s Valašskem. Přenesením jeho ostatků byl otevřen Valašský Slavín ve valašském muzeu v Rožnově. (Některé prameny uvádějí jako místo úmrtí Brňov nebo Pržno u Jablůnky.)

PELC Ferdinand - kulturní pracovník
* 10. 5. 1876 Kladeruby u Kelče
+ 15. 9. 1932 Ostrava
Právník, ale také kulturní pracovník a literární publicista, který působil v Ostravě. Přispíval do Moravskoslezského deníku a Moravskoskezské revue.

PELC Norbert - sportovec
* 5. 2. 1979 Valašské Meziříčí
Lyžař, běžec, který začal s lyžováním ve Valašském Meziříčí a potom přešel do Jablonce. Od roku 1996 byl členem reprezentačního družstva juniorů a v roce 1998 byl na MSJ ve Svatém Mořici členem vítězné štafety na 4x10 km. Potom přešel do Dukly Liberec a v roce 2001 se stal mistrem ČR v běhu 30 km. Odešel do USA a k lyžování se vrátil až v roce 2006.

PELIKÁN Alois - hudebník
* 21. 6. 1809 Frenštát pod Radhoštěm
+ 15. 5. 1901 Frenštát pod Radhoštěm
Absolvoval učitelský kurs v Olomouci a od roku 1826 působil ve Frenštátě jako učitelský pomocník a od roku 1840 jako učitel. V roce 1844 převzal po otci funkci ředitele kůru, jímž byl do roku 1891. Těšil se velké úctě a vychoval celou hudební generaci. V roce 1880 byl vyznamenán stříbrným křížem.

PELIKÁN Jaroslav - designér
* 14. 12. 1943 Zlín
Studoval v datašovaném ateliéru VŠUP Praha ve Zlíně, kde také působí. Jeho práce jsou vysoce ceněny doma i v zahraničí.

PELIKÁN Jaroslav - historik umění a výtvarný teoretik
* 21. 4. 1937 Brno
Absolvoval Jedenáctiletou střední školu v Bučovicích, pak studoval na filozofické fakultě UP v Olomouci a na Univerzitě J. E. Purkyně v Brně. Byl ředitelem Galerie výtvarného umění v Hodoníně a SUPŠ v Uherském Hradišti, kde učil dějiny výtvarné kultury. Zabývá se českým výtvarným uměním 19. a 20. století se zaměřením na umění Moravy, specificky na historii Sdružení výtvarných umělců moravských a jeho významné osobnosti. Soustavnou pozornost věnuje tvorbě umělců působících v regionu jihovýchodní Moravy od roku 1945. Napsal průvodce historií Sdružení výtvarných umělců moravských, řadu monografických studií a textů do katalogů k výstavám, které odborně koncipoval.

PELIKÁN Julius - sochař
* 23. 2. 1887 Nové Veselí
+ 17. 2. 1969 Olomouc
Absolvoval sochařskou školu v Hořicích a AVU v Praze u prof. Myslbeka. Usadil se v Olomouci a vytvořil řadu prací. Je autorem pomníku Františka Ondrúška na Schwaigrově náměstí v Bystřici pod Hostýnem. Vystavoval na Zlínských salonech a ve Štramberku.

PELIKÁN Richard - hudebník
* 21. 1. 1890 Bystřice pod Hostýnem
+ 17. 1. 1940 Brno
Studoval obchodní školu a hře na housle se učil v hudební škole Moravan, u P. Korčiára a později u prof. Blažka. Nauku o instrumentaci studoval na konzervatoři ve Lvově (Ukrajina). Působil jako houslista v lázeňských a divadelních orchestrech, od roku byl úředníkem ČSD v Brně a zároveň řídil salonní orchestry, účinkoval v rozhlase a byl kapelníkem sokolské hudby. Skládal valčíky, polky, písně i moderní tance, z nichž některé byly nahrány na gramofonové desky.

PELKOVÁ Dita - pěvkyně
* 11. 11. 1971 Zlín
Vystudovala gymnázium v Otrokovicích, v letech 1990-96 studovala na brněnské konzervatoři a v letech 1996-2001 Hudební fakultu AMU v Praze. Od roku 1993 koncertuje a vyučuje na ZUŠ (Zlín a Praha), v roce 1997 debutovala jako operní pěvkyně. Žije ve Zlíně.

PELKOVÁ Jindra - výtvarnice
* 1. 6. 1931 Chust (Ukrajina)
Absolventka PedF UP Olomouc, která žije ve Starám městě. Textilní výtvarnice a scénografka, výtvarnice souboru Hradišťan i Mezinárodních folklorních festivalů ve Strážnici.

PELNÁŘ Přemysl - lékař
* 15. 1. 1914
+ 5. 4. 2009 Toronto (Kanada)
V době 2. světové války pracoval ve Zlíně v Baťově nemocnici a po válce studoval v USA. V padesátých letech musel odejít z postu vedoucího lékaře na ministerstvu a pracoval jako lékař v uranových dolech. Po roce 1960 krtce přednášel na LF Univerzity Karlovy, ale v roce 1964 emigroval. Působil v americkém Clevelandu, ale po oslovení kanadskou důlní společností založil v roce 1966 v Montrealu ústav pro nemoci z povolání. Organizoval 45 výzkumných projektů a publikoval stovky vědeckých prací. Učil na univerzitě McGill v Montrealu, která v roce 1994 zřídila Pelnářův akademický fond, v roce 1991 ho ocenila i pražská Univerzita Karlova. Jeho životní cestu popsal Josef Čermák.

PEŇÁZ František - malíř
* 6. 7. 1912 Pašovice u Uherského Brodu
+ 1. 5. 1996 Hřivínův Újezd
Vystudoval Školu umění ve Zlíně a pražskou AVU, pracoval reklamním oddělení firmy Baťa Zlín a od roku 1949 byl ve svobodném povolání. Ve Velkém Ořechově se podílel na budování kaple, ale v roce 1952 byl zatčen, převezen do věznice v Uherském Hradišti a vyslýchán. Byl sice propuštěn, ale byl deportován na Ostravsko a nesměl malovat. K malování se vrátil až po roce 1968. Ve svých kresbách a malbách zachycoval stavby lidové architektury, krajinu a její flóru, z níž zase čerpal náměty pro mozaiky kostelních oken a interiérů sakrálních staveb. Je autorem výzdoby kostela ve Zlíně a v roce 1968 navrhoval úpravy kostela sv. Antonína v Třeštině ve farnosti Dubnicko. Ilustroval knihu Včelka Mája. Přesto vytvořil přes dvě stě návrhů na interiéry kostelů a kaplí na Moravě a Slovensku.

PEPŘÍK Erich - duchovní
* 25. 11. 1922 Ostrava
Studoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a bohosloví v Olomouci a pak byl totálně nasazen. Od roku 1946 byl kaplanem v Otrokovicích, v letech 1951-1954 sloužil u PTP, pak byl knězem ve Štípě, v Trnavě u Zlína, v Dubicku, Třeštině, na Horní Bečvě a ve Vsetíně a Liptále, od roku 1982 byl vsetínským děkanem. V letech 1989-1991 byl generálním vikářem arcibiskupa pak olomouckým děkanem, kancléřem Arcibiskupství olomouckého, generálním vikářem arcibiskupa Graubnera a notářem Arcibiskupství olomouckého. Byl kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, čestným kanovníkem Kolegiální kapituly u sv. Mořice v Kroměříži, člen Kněžské rady a Sboru poradců. V roce 1999 vyšla jeho kniha Neboj se a pojď! Žije v Kroměříži

PEREK Jan - sportovec
* 21. 12. 1928 Zlín
Lehký atlet - oštěpař. Začínal v SK Baťov, potom závodil za Sokol Liberec, SK Moravská Slávia Brno, Botostroj Zlín, ATK Praha a v letech 1952-1964 za Svit a Jiskru Gottwaldov (Zlín). Mistr republiky v roce 1960.

PERGLER Vít - hudebník
* 19. 6. 1844 Nová Huť u Rokycan
+ 6. 1. 1938 Brno
Syn kantrora a v hudbě téměř samouk, který se u vojenské hudby vypracoval ve velmi dobrého houslistu. Působil v Bílsku na Těšínsku a v letech 1870-5 v Kroměříži, kde učil na škole Concordia, pak učil v Opavě a nakonec v Brně. Vystupoval na koncertech sólově anebo jako člen hudebních sdružení.

PERGLEROVÁ Marie (vl. jm. Ria) - hudebnice
* 6. 2. 1873 Kroměříž
+ 14. 2. 1945 Brno
Dcera a žačka Víta Perglera, členka Perglerova kvarteta, kde hrála druhé housle, učitelka houslí a klavíru na hudební škole Vesny v Brně.

PERNICA Bohuslav - etnograf
* 13. 12. 1907 Brno
+ 3. 11. 1968 Praha
Od roku 1938 učil v Kroměříži a věnoval se s L. Páleníčkem a O. Fricem soupisu umělecké tvorby na Kroměřížsku. Sbíral etnografické materiály z Hané, Valašska, Horácka. Od roku 1940 působil v Praze a spoluprácoval s Čs. rozhlasem. Psal poezii, povídky, romány, rozhlasové hry, pásma, scénáře a literární studie.

PERNICA Luděk - sportovec
* 12. 12. 1949 Nový Jičín
Lehký atlet, desetibojař. Závodil za Nový Jičín, Olomouc, Duklu Praha a Spartu Praha, třikrát byl mistrem republiky. Jako první Čech překonal 8.000 bodů. (8.019 bodů 16. - 17. 6. 1975)

PERNICA Vojtěch - malíř
* 26. 1. 1886 Lovčice u Kyjova
+ 7. 7. 1997 Brno
Byl žákem prof. Hampeysa na VŠUP v Praze. Maloval portréty, dekorační výzdoby, folklor a krajiny. Ve čtyřicátých a padesátých letech žil a maloval v Buchlovicích, v šedesátých letech se přestěhoval na Hostýn a později do Bilavska.

PERNICKÝ Miroslav - umělecký kovář
* 7. 4. 1974 Valašské Meziříčí
Vystudoval uměleckoprůmyslovou školu v Turnově - obor uměleckého kovářství a zámečnictví a praktikoval u J. Hrušky ve Valašském Meziříčí a u Michny v Brně. Má dílnu ve Valašském Meziříčí a tam se také zúčastnil výstavy v zámku Kinských.

PERNICKÝ Rudolf - generál
* 1. 7. 1915 Valašské Meziříčí - Krhová
+ 21. 12. 2005 Praha
Absolvoval valašskomeziříčské gymnázium a vojenskou akademii v Hranicích. V roce 1939 odešel přes Polsko do Francie, kde vstoupil do cizinecké legie a po výcviku v Alžíru sloužil u 4. pluku koloniální pěchoty v Tunisu. Po vypuknutí války byl přeřazen k čs. jednotce ve Francii, v roce 1940 k 1. dělostřeleckému pluku v La Neuvelle a pak byl v Anglii. Prodělal paravýcvik a v roce 1944 byl vysazen u Kutné hory a až do konce války pracoval v domácím odboji. V roce 1948 absolvoval Vysokou válečnou školu, ale byl zatčen a odsouzen na 20 let vězení. V roce 1960 byl amnestován a v roce 1990 rehabilitován, v roce 2006 dostal čestné občanství města Valašské Meziříčí.

PERNICKÝ Rudolf - spisovatel
*
Byl učitelem a působil ve Lhotce nad Bečvou. Zveršoval radhošťské pohádky a pověsti ve sbírce Garažija (oddíly Svatojánská noc, Na radhošťském salaši, Valašský Betlém a zezulka) a publikoval pověst z Malé Bystřice O Špírkovi.

PEROUTKA Bohumil - historik
* 6. 8. 1926 Bratislava
+ 30. 10. 1969 Vsetín
Po absolvování vsetínského gymnázia studoval na Masarykově univerzitě v Brně dějepis a zeměpis. Učil na středních školách v Hošťálkové a ve Valašských Kloboukách, byl vedoucím Okresního archivu a v letech 1962-7 ředitelem Okresního muzea ve Vsetíně. Funkce se vzdal ze zdravotních důvodů. Za článek Jedenapadesátileté Československo - 28. říjen v historii našich národů byl v roce 1969 z muzea propuštěn a spáchal sebevraždu upálením. Napsal řadu prací o Valašsku, redigoval časopis Valašsko.

PERUTKA František - katolický kněz
* 1840 Kelč
+ 1915 Uherské Hradiště
Působil v Želechovicích, Olomouci a v Uherském Hradišti. Rád pobýval na Hostýně a nechal tam postavit kulatou kapličku 14. zastavení na křížové cestě.

PERUTKA Vladislav - účastník odboje
* 31. 3. 1911 Uherské Hradiště
+ 6. 5. 1945 Vsetín
Za války byl členem Obrany národa, příslušníkem čs. zahraniční jednotky ve Francii a v Anglii a potom čs. armádního sboru v SSSR.

PERŮTKA Jan - knihař
* 23. 10. 1964 Přílepy u Holešova
Umělecký knihař, který působí ve Zlíně a je nositelem řady ocenění. Jeho nejprestižnější prací je Bornův život zvířat, který svázal do tvaru ryby.

PEŘINKA František Václav - historik
* 26. 2. 1878 Koráb u Mikulovic
+ 14. 9. 1949 Kroměříž
Jako berní úředník ve Valašských Kloboukách se věnoval historii kraje, později byl v Kroměříži archivářem. Ve Vlastivědě moravské vyšel jeho Místopis okresu Valašskoklobouckého a Vizovického a je autoren dosud nepřekonané čtyřdílné publikace Dějiny Kroměříže, která se zabývá dějinami města do roku 1777 a vycházela postupně v letech 1913-40.

PEŠAT Zdeněk - literární historik
* 4. 11. 1927 Frýdek - Místek
+ 29. 3. 2010 Praha
Narodil se v rodině ochotnického loutkáře a autora loutkových her hraných místeckým divadelním souborem. Studoval v rodišti gymnázium, ale po jeho uzavření nacisty studoval ve Frenštáte obchodní školu. V letech 1944-5 byl totálně nasazen. Po válce gymnázium dokončil a studoval FF UK v Praze, kde potom působil. Potom přešel do Ústavu pro českou literatutu ČSAV, kde byl v letech 1989-93 ředitelem.

PEŠATOVÁ Leduše (Leda) - malířka
* 27. 11. 1926 Frýdek-Místek
Působila v Ostravě a ve Frýdlantě nad Ostravicí.

PEŠEK Josef - muzikant
* 20. 10. 1924 Zakarpatská Ukrajina
+ 25. 10. 1981 Uherské Hradiště
Primáš lidových hudců z Velké nad Veličkou, učitel LŠU (ZUŠ) v Uherském Hradišti a v letech 1970-4 ředitel Slováckého muzea tamtéž.

PEŠEK Ladislav - režisér
* 30. 4. 1967 Vyškov
Absolvent DAMU praha, od roku 1998 režisér Slováckého divadla Uherské Hradiště.

PEŠEK Luděk - malíř a spisovatel
* 29. 4. 1919 Kladno
+ 4. 12. 1999 Stäfa (Švýcarsko)
Studoval AVU v Praze u prof. Mináře a Nechleby. Po válce se jeho zájem soustředil na literaturu a vydal dva romány z Beskyd, i ve své tehdejší malířské tvorbě se soustředil na Ostravu a Beskydy. Později se již věnoval malbě, zaměřil se na poetický surrealismus a spoluzakládal obor Space art. V roce 1968 emigroval do Švýcarska. Podílel se na publikacích Artia Praha, Penguin Books London, National geographic society Washington aj.

PEŠL Peregrin - pedagog
* 24. 11. 1909 Hranice na Moravě
+ 22. 3. 1994 Valašské Meziříčí
Studoval gymnázium v rodišti, češtinu a němčinu na FF UK v Praze a učil na středních školách, nejdéle ve Valašském Meziříčí. Spolupracoval s pedagogickými ústavy a publikoval v odborných časopisech, v roce 1968 byl jmenován Zasloužilým učitelem, ale tento titul mu byl odebrán za projev při znovuodhalení pomníku TGM. V regionálním tisku publikoval verše a vzpomínkové črty. Objevná byla jeho studie K pramenům poezie Adama Michny z Otradovic, která vyšla v Jihočeském sborníku historickém (1978).

PEŠTUKA Jiří - hudebník
* 8. 4. 1942 Zlín
V letech 1965-7 a v letech 1971-86 (s krátkými přestávkami) byl houslistou Moravského filharmonického orchestru.

PEŠTUKOVÁ Miroslava - hudebnice
* 22. 2. 1952 Znojmo
Hrála na flétnu v Moravské filharmonii Olomouc.

PETEANI Jan Křtitel, rytíř ze Steinburgu - duchovní
* 1783 Faoug (Švýcarsko)
+ 3. 4. 1864 Olomouc
Baptista, od roku 1913 olomoucký kanovník, děkan teologické fakulty v Olomouci, dómský probošt sv. Václava a od roku 1849 papežský domácí prelát.

PETER Victor Alphons - vlastivědný pracovník
* 8. 12. 1918 Houston (USA)
+ 9. 3. 1996 Houston (USA)
Povoláním obchodník. Činovník Společnosti českého dědictví v Texasu, člen MVS Frenštát pod Radhoštěm a od roku 1992 čestný občan tohoto města.

PETERKOVÁ Božena - kulturní pracovnice
* 20. 4. 1911 Janovice
+ 22. 11. 1995 Frýdlant nad Ostravicí
Janovická rodačka, lidová umělkyně, která svůj život zasvětila místnímu folklóru, převážně s ondrášovskou tématikou. Stala se známou osobností v oblasti hudebního a slovesného umění Frýdecku, dopisovala si s Petrem Bezručem a některé její písně a verše si ale našly cestu až do Národního divadla. Od padesátých let napsala nespočet veršů a písní folklórní povahy.

PETERKOVÁ Vlasta - herečka
* 14. 10. 1946 Zlín
Absolvovala JAMU v Brně a v letech 1968-81 hrála ve Státním divadle v Brně, potom odešla do Prahy. Od roku 1991 hraje v HD Karlín působí od roku 1991, hraje i v soukromých pražských produkcích. Vytvářela i rozhlasové, televizní a filmové role.

PETERS Jiří - malíř
* 26. 7. 1958 Čeladná
Vyrůstal a žije v Rožnově, studoval pedagogickou školu v Havířově a pracuje jako vychovatel na SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí. Je úspěšným malířem, autodidaktem, členem Rožnovské výtvarné skupiny, získal ocenění v soutěžích amatérských výtvarníků a vystavoval doma i v cizině.

PETERSOVÁ Jitka - malířka
* 14. 7. 1948 Ostrava
Sestra Jiřího Peterse, která také žije v Rožnově, kde absolvovala gymnázium. Strojní fakultu, kterou studovala potom, musela ze zdravotních důvodů opustit. Je autodidakt a účastní se kolektivních výstav.

PETR Eduard - výtvarník
* 13. 1. 1937 Frenštát pod Radhoštěm
Pracoval v propagačním oddělení Tatra Kopřivnice a vytvořil řadu plakátů a prospektů, ale také nefigurativních maleb a plastik.

PETR František - architekt
* 11. 5. 1947
Regionální politik, dlouhodobý člen Rady města Zlína, iniciátor stavby pomníků Tomáše Bati a J. A. Bati. Autor urbanistického řešení areálu ZOO Lešná, motorestu v Zádveřicích nebo stavby prodejny Toyota ve Zlíně - Loukách.

PETR František - malíř a restaurátor
* 22. 11. 1884 Třešť
+ 14. 9. 1964 Praha
Studoval na akademiích v Krakově a v Praze a od roku 1939 byl profesorem malířských technik na Škole umění ve Zlíně a napsal o nich několik knih. Patřil k nejvýznamnějším restaurátorům obrazů, soch a nábytku, spolupracoval s loutkářskou školou České obce sokolské, kde se podílel na tvorbě loutek; je autorem článků z oboru malířské technologie pro loutkářskou praxi. V roce 1948 restauroval nástropní malby na zámku v Kroměříži

PETR Pavel - básník
* 3. 1. 1969 Zlín
+ redaktorem časopisů Host a Prostor a patří k nejmladší generaci básníků ovlivněných tradicemi katolické poezie. Vydal sbírky Déšť ve
vězení řeky, Bezpočtu svých dvanáctero - Křížová cesta, Zvěst, Křest za hluboké noci, Zlé brusy nože, Rána střeleb a Trojlodí Jakuba.

PETR Zdeněk - hudební režisér a skladatel
* 21. 9. 1919 Kopřivnice
+ 5. 12. 1994 Praha
Absolvoval gymnázium v Příboře a soukromé studium hudby u J. Kapra. Pracoval jako hudební redaktor v nakladatelství R. A. Dvorského a hudební režisér v rozhlase. Je autorem muzikálů a hudebních komedií Sto dukátů za Juana, Pan Pickwick, Filozofská historie, Robin Hood a Město šťastných lásek, ale též četných úprav lidových písní pro sbor, orchestrálního obrázku Velikonoční pondělí a dalších písní, šansonů a scénických hudeb. Napsal knihu vzpomínek Hudba přítelkyně (rukopis).

PETRÁK František - malíř a grafik
* 2. 7. 1961 Vsetín
Studoval v Uherském Hradišti u prof. St. Mikuláštíka a potom výtvarný obor na Pedagogické fakultě v Ostravě. Učil na ZUŠ v Luhačovicích a v současné době vyučuje grafiku na SUPŠ v Uherském Hradišti. Od roku 2006 je také lektorem grafického designu na UTB ve Zlíně. Ilustroval také časopis Sluníčko. Žije v Luhačovicích a vystavuje doma i v cizině. Vytvořil vizuální styl a logo zlínského dětského filmového festivalu, příležitostně pracuje jako divadelní scénograf a v roce 2002 uvedlo Slovácké divadlo Uherské hradiště jeho pohádkovou hru Kocour Holmes a kocour Watson.

PETRÁK František - malíř a restaurátor
* 1. 4. 1929 Valašské Meziříčí
Vyučil se u otce a pokračoval v jeho práci. Renovoval malby benediktinského mnicha v Monte Casině v ústavním kostele Marianum a v kostele františkánek v Opavě a v dalších kostelech a kaplích v Čechách, na Moravě i na Slovensku, mj. ve farním kostele ve Valašském Meziříčí a v kapli sv. Sarkandra na sv. Hostýně. Spolupracoval také s Františkem Podešvou a s Janem Obšílem na scénických výpravách v Městském divadle v Ostravě.

PETRÁK Josef - malíř a restaurátor
* 28. 12. 1887 Koněšín u Jihlavy
+ 7. 5. 1953 Valašské Meziříčí
Po vyučení a studiích v Náměšti nad Oslavou odešel do Vídně, kde spolupracoval s chrámovými malíři, např. Jano Köhlerem. V roce 1918 se přestěhoval do Valašského Meziříčí, kde si založil vlastní dílnu. Zrestauroval a vymaloval řadu kaplí a kostelů, je také autorem výzdoby kaple Ústavu pro hluchoněmé ve Valašském Meziříčí.

PETRÁŠ Ferdinand - keramik
* 8. 5. 1874 Tupesy
+ 6. 7. 1955 Boršice u Buchlovic
Pocházel z hrnčířského rodu, vyučil se u otce a zůstal v jeho dílně. Vyráběl černé zboží a prodával je na trzích v Kojetíně, Uherském Brodě, Holešově, Strážnici, Trenčíně, Skalici a dalších místech. Uměl také stavět starodávné kulaté černé pece na černé zboží.

PETRÁŠ Jaroslav - keramik
* 29. 12. 1930
Vyučil se u svého otce Františka a v Tupesích a od dědy Ferdinanda a pracoval v podniku Tupeská keramika. Zabýval se lidovou keramikou hrnčířstvím a působil i pedagogicky.

PETRŮ František - kněz
* 15. 11. 1911 Slopné
+ 5. 1. 1997 Vizovice
Kněz, který působil na Přerovsku, potom byl vězněn, pracoval jako dělník ve Zlíně a ke kněžské službě se vrátil v sedmdesátých letech v Březnici u Zlína.

PETRUS Jan - spisovatel
* 1863 Hradec Králové
+ 22. 11. 1906 Valašské Meziříčí
Vystudoval učitelský ústav v Hradci Králové a jako učitel působil v České Třebové, Přívoze, Vsetíně (1890-1904) a od roku 1904 ve Valašském Meziříčí, kde byl vladykou Sokola (1896-8) a kde založil silvestrovský satirický časopis Křen (1896). Napsal práce: Hejtmanství Valašsko-Meziříčské, Statistika hejtmanství Valašsko-Meziříčského, Poříčí řeky Bečvy, Malá zdravověda, Lučba č. chemie, Přírodozpyt, tj. fyzika a lučba, Rostlinstvo, Nerosty a horniny, Živočišstvo a o těle lidském.

PETRUS Jan - spisovatel a literární teoretik
* 18. 12. 1890 Vsetín
+ 14. 1. 1968 Praha
Vystudoval valašskomeziříčské gymnázium a byl učitelem, školním inspektorem a pracovníkem ministerstva školství. Psal knihy pro děti (Mstitel, Od piky) a sestavil Přehled československé literatury pro mládež. Dobu studia na gymnáziu zachytil v próze Trampoty študióza Čagánka, dobu kantorování na Valašsku v knize Přetržená vlákna, jiné příběhy v knihách pro mládež Ogaři a děvuchy, Kapky rosy, Z horské chaloupky, Hore háj, dole háj, život J. Kaluse v románě Jozífek, pověsti a báje v knize Ze všech koutů Moravy. Pro dospělé napsal např. Pláňata, Tvrdé palice, Bílá vrána a knížku lidového humoru Kotržiny.

PETRUSEK Miloslav - sociolog
* 15. 10. 1936 Zlín
Studoval Filozofickou fakultu MU Brno. V letech 1961-4 pracoval v Pedagogickém institutu ve Zlíně a od té doby žije a pracuje v Praze, kde je profesorem sociologie na UK. Vydal řadu odborných knih a studií a je spoluautorem Malého sociologického slovníku.

PETŘEK Jan - řezbář
* 24. 8. 1900 Malé Karlovice
+ 28. 9. 1972 Velké Karlovice
V roce 1925 se přiženil na samotu Skalka, kde začal vytvářet pozoruhodná díla. Vyřezával jednotlivé figurky i celé tématické soubory. Na přelomu let 1975-6 bylo jeho dílo umístěno v prostorách muzea ve Velkých Karlovicích.

PETŘEK Josef - společenský pracovník
* 16. 9. 1881 Rožnov pod Radhoštěm
+ 7. 2 1943 Osvětim (Polsko)
Studoval v rodišti, ve Frenštátě pod Radhoštěm a nakonec učitelský ústav v Příboře. Učil v Olomouci a v jeho okolí a věnoval se sokolské činnosti na severní a východní Moravě, byl také starostou místní sokolské jednoty v Pavlovicích u Olomouce a členem ústředního výboru Národní jednoty. Vydal knihy Ve službách národa a Duchem a srdcem a ve Stráži Moravy vyšla jeho rozsáhlá stať Národní bojiště v domovině Palackého. V době protektorátu se zapojil do odboje a v roce 1939 byl sice zatčen, ale byl propuštěn. Jenže v roce 1942, když Němci dopadli jeho syna Vladimíra, který v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze ukryl v kryptě biskupa Gorazda, byl znovu zatčen a zahynul v koncentračním táboře.

PETŘÍK Jaroslav - politik
* 26. 12. 1936 Zlín
Studoval VŠE v Praze. Člen KDU-ČSL. V letech 1990-1997 byl zástupcem starosty v Uherském Hradišti, v letech 1996.2002 byl senátorem Parlamentu ČR.

PETŘÍK Zdeněk - malíř
* 1. 8. 1949 Zlín
Je absolventem VUT Brno a v malířství je autodidaktem. Vystavuje na kolektivních výstavách.

PETŘKOVSKÝ Vladimír - astronom
* 18. 1. 1924 Kelč
+ 16. 11. 1996 Jeseník
Absolvoval Učitelský ústav ve Valašském Meziříčí a učil v Jeseníku, kde založil hvězdárnu.

PETZOLD Antonín - sbormistr
* 13. 8. 1858 Praha
+ 7. 5. 1931 Olomouc
V letech 1884-6 byl učitelem hudební školy Moravana v Kroměříži 1884-6, potom působil v Olomouci. Roku 1893 byl zvolen spolkovým sbormistrem, jímž zůstal až do roku 1911. Složil Hanácké harmonické písničky a v roce 1920 v Luhačovicích i hymnu hanácké republiky.

PEVNÁ Marie (řeholní jm. Dobromila) - řádová sestra
* 17. 1. 1926 Brumov - Bylnice
+ 12. 6. 1981 Brno
Absolvovala v roce 1947 Ústav pro vzdělávání učitelek odborných škol v Praze a přijala řeholní roucho. V roce 1950 byla s konventem internována, v roce 1954 byla propuštěna, v roce 1956 složila doživotní sliby, v roce 1968 se stala členkou generální rady a učitelkou novicek a juniorek v Broumově, v letech 1969-71 absolvovala studium katechetiky, v roce 1973 se stala představenou konventu ve Střelicích a v roce 1974 byla zvolena představenou kongregace dominikánek sv. Zdislavy.

PIÁČEK Jindřich - hudebník
* 15. 7. 1879 Březolupy
+ 29. 11. 1950 Zlín
Nejdéle učil v Malenovicích, kde rozvinul hudební život, účastnil se hudebního života i v jejich okolí, hlavně ve Zlíně.

PIÁČEK Jindřich - hudebník
* 21. 11. 1908 Zlín - Malenovice
+ 1999
Vystudoval na brněnské konzervatoři hru na kontrabas, pro který upravil řadu skladeb. Byl členem Slezské filharmonie, potom působil v Bratislavě. Autor studie s názvem Studium hry flageoletové na základě akustickém.

PIÁČKOVÁ - ČURDOVÁ Milena - sportovkyně
* 9. 5. 1949 Zlín
Lehká atletka, překážkářka. Závodila za TJ Gottwaldov (Zlín), mistryně republiky 1964-71 a 1973, účastnice EHH 1969 a EHM 1970.

PICEK Jan - lékař
* 1846 Nová Paka
+ 29. 12. 1894 Luhačovice
Panský, obvodní a lázeňský lékař, autor odborných studií Zprávy a zkušenosti o očkování a Luhačovice, alkalicko-sodné, jodové, bromové a železité i klimatické lázně i řady fejetonů z lázeňského prostředí.

PIENZA Karol - kulturní pracovník
* 9. 10. 1899 Orlová - Lazy
+ 3. 2. 1988 Jablunkov
Člen řady spolků a sdružení. Zajímal se o dějiny regionu, publikoval básně, poezii a odborné stati o folklóru v novinách a časopisech.

PIETSCH Eduard (PIECZ) - malíř
*
Učitel kreslení na odborné tkalcovské škole ve Frenštátě v letech 1882-91. Namaloval první sokolský prapor a portréty řady frenštátských osobností.

PÍCHA Bohumil - architekt
* 16. 9. 1895 Liberec
+ 20. 9. 1983
Studoval architekturu na AVU v Praze. V letech 1935-1960 učil na Odborné škole pro zpracování dřeva a SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí. S arch. Rudolfem Stockarem projektoval přestavbu lázní Sliač, rodinné domy, architektonická řešení v Pardubicích, interiér sborovny učitelského ústavu ve Valašském Meziříčí, interiér učitelského ústavu v Praze - Břevnově a zpracoval náčrt městských jatek pro Valašské Meziříčí.

PÍCHA Jaroslav - hydrometeorolog
* 28. 2. 1921 Kroměříž
+ 21. 2. 1998 Hradec Králové
Mládí prožil ve Valašském Meziříčí, kde také absolvoval gymnázium a začal se zajímat o astronomii. Po roce 1945 studoval meteorologii na přírodovědecké fakultě UK a současně pracoval jako prognózní meteorolog na letišti. Odtud odešel do Hradce Králové, kde se zasloužil o vybudování meteorologické observatoře, která dnes patří mezi nejuznávanější v mezinárodním měřítku.

PÍCHA Ladislav - sochař
* 14. 11. 1917 Kroměříž
+ 2. 1. 1990 Praha
Studoval valašskomeziříčskou OŠ a VŠUP v Praze u profesorů Dvořáka a Zálešáka. Byl docentem VŠUP v Praze. Pracoval na tympanonu chrámu sv. Víta, byl významným restaurátorem a navrhoval pamětní mince.

PICHAUER Richard - pedagog
* 2. 2. 1866 Záseka
+ 30. 8. 1955 Brno
Mykolog, botanik a fytopatolog; který absolvoval učitelský kurs v Kroměříži a učil v Olomouci, Chválkovicích a Hodolanech.

PILAŘOVÁ Linda - archeoložka
* 1. 8. 1977 Valašské Meziříčí
Studovala humanistiku na FHS Západočeské univerzity v Plzni a archeologii a filozofii na FF Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2002 je archeoložkou Muzea hlavního města Prahy.

PILÁT František - technik
* 8. 2. 1910 Liptál
+ 31. 8. 1987 Praha
Po absolvování Vyšší školy technické byl zaměstnán ve Filmových ateliérech Baťa Zlín, později působil v řadě významných míst české kinematografie, podílel se na jejím znárodnění a byl spoluzakladatelem a viceprezidentem Mezinárodního svazu technických kinematografických sdružení UNIATEC. S O. Vávrou se podílel na experimentálním snímku Světlo proniká tmou.

PILÁTOVÁ - PTÁČKOVÁ Klementina - spisovatelka
* 26. 4. 1900 Orlová
+ 23. 11. 1965
Prožila mládí ve Vizovicích, na které vzpomíná v řadě svých pohádek, veršů a povídek publikovaných v dětských časopisech, někdy pod pseudonymem Dřevnická. Přispívala i do časopisu Podřevnicko. Je autorkou hry Jak vysvobodil Honza princeznu Svobodu.

PILÁTOVÁ Markéta - spisovatelka
* 1. 2. 1973 Kroměříž
Vystudovala romanistiku a historii na FF UP v Olomouci a pak tam pracovala jako odborná asistentka. Potom pracovala dva roky na univerzitě v Granadě a další dva roky na školách českých exulantů v Brazílii. Nyní žije v Buenos Aires. Pro Respekt a další česká média píše reportáže, recenze, povídka a sloupky. Napsala román Žluté oči vedou domů.

PILEČKA Jan - sběratel lidové slovesnosti
* 21. 2. 1851 Vsetín
+ 1889 Nový Jičín
Byl učitelem. Sebrané pohádky vydal německy pod názvem Märchenschatz aus den mährischen Karpaten.

PILZ Josef František - malíř
* 1711 Retz (Rakousko)
+ 20. 9. 1797 Horní Bečva
Představitel rokokové malby, který působil jako malíř závěsných obrazů a fresek v Kroměříži a v Olomouci a po smrti své manželky se přestěhoval k synovi do Horní Bečvy. Vyzdobil řadu kostelů, např. kostel v Zašové.

PINĎÁK František - ekonom a literární historik
* 21. 12. 1930 Slavičín
+ 8. 4. 1991 Rotterdam (Holandsko)
Byl profesorem univerzity v Rotterdamu, v roce 1989 se zasloužil o znovuzaložení Čs. Orla, články o archeologii Slavičínska publikoval ve Zprávách okresního muzea ve Valašských Kloboukách a měl v úmyslu vybudovat na Velehradě Cyrilometodějskou univerzitu.

PINKAVA Jaroslav - historik
* 26. 4. 1922 Šubířov Chobyně
+ 10. 10. 1999 Šubířov
V letech 1956-82 pracoval v Lesprojektu Kroměříž. Regionální vlastivědný pracovník a spisovatel. Člen Obce spisovatelů a historické sekce VSMO. Kronikář obce Šubířov a od roku 1980 obce Konice. Napsal Kronika Šubířova a Chobyně a Úsobrno v minulosti a současnosti, je spoluautorem knihy Uherské Hradiště. Dějiny města. V roce 2005 vydalo Muzeum Kroměřížska jeho práci F. V. Peřinka, ojedinělý badatel.

PINKAVA Josef - filmový režisér a scenárista
* 25. 11. 1919 Dobrošov
+ 5. 4. 2006 Zlín
Natočil ve zlínském studiu 50 populárně vědeckých a dokumentárních filmů a spolupracoval režijně s Hermínou Týrlovou. Potom, od roku 1960, natáčel převážně filmy pro děti a mládež, nejúspěšnější byl film Zázračné dítě. Zasloužil se také o vznik zlínského festivalu filmů pro děti. Je nositelem Ceny města Zlína 1999.

PINKAVA Viktor - historik
* 21. 7. 1868 Litovel
+ 1. 10. 1951 Nový Jičín
Studoval na gymnázium v Olomouci a v Moravské Třebové a teologii ve Vídni a v Litoměřicích. Působil ve středních a severních Čechách, Moravě se však neodcizil, zajímal se její o historii a pro edici Vlastivěda moravská připravil okresy Litovel, Rýmařov a Uničov. V roce 1923 se vrátil do Litovle, v roce 1927 vydal publikaci Hrady, zámky a tvrze moravské Olomoucko a v roce 1933 Studie a materiálie k dějinám Velkomoravské říše. Přispíval do Litovelských novin, Selské stráže, Časopisu Matice Moravské, do časopisu Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci a Litovelský kraj a dalších periodik a časopisů. V pozůstalosti je dochována řada rukopisů.

PINKAVOVÁ Hana - filmová režisérka
* 5. 8. 1950 Frýdek - Místek
Vystudovala SUPŠ a byla grafičkou Filmového studia ve Zlíně. Potom vystudovala FAMU Praha, externě spolupracovala s Filmovým studiem Zlín, v letech 1982-91 tam byla režisérkou a scenáristkou a teď jako nezávislá spolupracuje se společností FEBIO. Natočila přes padesát autorských dokumentárních filmů a získala řadu ocenění, je autorkou třináctidílného televizního seriálu Nehasit! Hořím!, scénáře k filmu Mami, nebuď bačkora! a skript 45 let Filmového studia Gottwaldov (Zlín).

PIPEREK Lubomír Filip - etnograf
* 17. 8. 1954 Zlín
Po absolvování gymnázia v rodišti vystudoval národopis a dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně a studium pro laiky na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Pracoval v rožnovském skanzenu a byl kurátorem etnografických sbírek vsetínského muzea, připravil k vydání monografii Jana Kobzáně. Nyní příležitostně uvádí výstavy. Napsal stati Kříž mého pána, O třech důkladně zapomenutých řemeslech, Kouzlo svatojánských ohňů, Kraslice a slovo, Kytice pro paní Evu Urbachovou. Píše i básně a sbírka Předěly Básně egyptské, irské a kroměřížské je jeho básnický debutem.

PÍREK Zdeněk - pedagog
* 7. 1. 1933 Hamry
+ 27. 4. 1990
Působil na Vsetíně jako okresní školní inspektor a vedoucí Okresního pedagogického střediska. Recenzoval některé učebnice literatury pro základní školy, byl spoluautorem publikací Okres Vsetín a Valašsko literárníma očima a autorem knihy Čtenářské kluby J. Foglara.

PÍSECKÝ Ferdinand - spisovatel
* 25. 11. 1879 Praha
+ 25. 10. 1934 Bratislava (Slovensko)
Pobočník generála Štefánka, kapitán čsl. legií, pedagog, spoluautor čítanek pro učitelské ústavy, autor divadelních her pro mládež a knihy Hej, Slováci! Hrsť rozpomienok slovenských legionárov. Několik let žil a pracoval v Příboře.

PÍSECKÝ Josef - malíř
* 21. 2. 1878 Kroměříž
+ 14. 4. 1954 Praha
Studoval na Quastově soukromé škole v Písku a v letech 1901-8 působil v Pištěkově divadle v Praze Smíchově, ale většinou se věnoval krajinomalbě.

PISKOŘ Karel - spisovatel
* 21. 1. 1879 Hranice na Moravě
+ 18. 1. 1952 Praha
Byl účetním ve Frenštátě pod Radhoštěm a napsal několik veseloher a román Valašské noci, vyznačující se romantickým pojetím prostředí Radhoště. Napsal i 35 divadelních her, uváděných pražskými a bratislavskými scénami (Teta Dora, Vlci, Tulácké dobrodružství atd.). Jeho první hru Tetinka uvedla 1. 12. 1901 Živnostenská dělnická beseda ve Frenštátě.

PÍSKOVÁ Milada - literární historička
* 28. 8. 1943 Zlín
Je spoluautorkou dějin Napajedel, autorkou literárního místopisu Zlínska, dějin Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci a dalších prací. Působí na Slezské univerzitě v Opavě, kde je od roku 1997 proděkankou.

PITÍNSKÝ Jan Antonín (vl. jm. PETRŽELKA Zdeněk) - režisér a spisovatel
* 30. 10. 1955 Zlín
Dětství prožil v Luhačovicích, absolvoval gymnázium ve Zlíně a Střední knihovnickou školu v Brně. Vystřídal řadu povolání a prošel několika amatérskými i profesionálními divadly. Vydával samizdatovou edici Žeň Graefenbergská, napsal prózu Intimní deník hrdiny, román Wolker a Bezruč a řadu divadelních her. Od roku 1990 se živí divadelní režií.

PITR Jiří - loutkář
* 22. 2. 1935 Hradec Králové
Vystudoval DAMU Praha a byl šéfem výpravy loutkového divadla Radost v Brně, potom byl deset let nma volné noze a pak byl scénografem ve Slováckém divadle Uherské Hradiště a od roku 1989 v Národním divadle Brno.

PITTAUER Hynek - vlastivědný pracovník
* 29. 1. 1865 Třešť
+ 3. 3. 1931 Jevíčko.
Byl učitelem ve Vsetíně a nakreslil podle Bartoše národopisnou a dialektologickou mapu Valašska. Psal kritické úvahy a přeložil Maximy La Roche Foucaulda.

PITUCHA František - sportovec
* 8. 12. 1926 Frenštát pod Radhoštěm
Lyžař - sjezdař, mistr republiky ve sjezdu v letech 1951 a 1952.

PIVEČKA Jan - podnikatel
* 24. 10. 1919 Slavičín
+ 5. 1. 2004 Zlín
Studoval gymnázium v Uherském Hradišti a Obchodní akademii v Brně, pracoval v rodinném obuvnickém závodě ve Slavičíně a po roce 1946 pro Baťu v Indii, Pakistánu, Indonésii a v Africe. V roce 1956 se ujal firmy Pirol v Hanau u Frankfurtu, od roku 1980 spolupracoval s firmou Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit na projektech obuvnického průmyslu v rozvojových zemích. V roce 1992 založil na základech Baťovy školy práce ISMS Mezinárodní školu pro moderní obuvnictví ve Zlíně a organizoval zde řadu dalších aktivit, většinou prostřednictvím Nadace Jana Pivečky. V roce 1993 získal Záslužný kříž za práci pro Německo.

PIVODA Kašpar - hudební pedagog
* 5. 1. 1817 Žeravice
+ 19. 2. 1891 Koryčany
Studoval na učitelské přípravce v Brně a pak byl učitelem v Bohuslavicích, v letech 1842-68 správcem školy v Zábřehu a potom okresním školním inspektor v Kyjově. Spolu s bratrem Františkem vydal v roce 1884 dvoudílný Zpěvník školský. Je autorem dvou až čtyřhlasých dětských nápěvů k 200 básním osmidílné čítanky od Šťastného, Lepaře a Sokola.

PIVODA Oldřich - publicista
* 26. 2. 1920 Milotice nad Bečvou
+ 13. 2. 1995 Hranice na Moravě
Pedagog a režisér ochotnického divadla v Hranicích na Moravě.

PIVOŇKA Gustav - hudebník
* 24. 8. 1895 Paskov
+ 3. 10. 1977 Olomouc
Varhaník, pianista a dirigent. V mládí se učil hře na klavír a varhany i zpěvu a kvalitní výuku získal na varhanické školu L. Janáčka v Brně. Byl varhaníkem v Koryčanech a po 1. světové válce působil v Olomouci, jako ředitel arcibiskupského dómského kůru a ředitel hud. školy Žerotín, roce 1931 přebral i ředitelování kůru v chrámu sv. Václava a uváděl tam stěžejní chrámová díla A. Dvořáka, G. Verdiho a dalších autorů. Po obnovení olomoucké univerzity na ní byl šestnáct let lektorem klavíru, byl také profesorem na konzervatoři v Kroměříži.

PLAČEK Jiří - spisovatel
* 12. 3. 1934 Osvětimany
Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UJEP Brno a do roku 1966 učil na středních školách, potom byl dělníkem. Sporadicky publikoval v časopisech a většina jeho próz vyšla v samizdatu. Autor knihy Tajemná procházka.

PLACHÝ Jaroslav - politik
* 4. 3. 1952 Kyjov
Po maturitě na SPŠ jaderné techniky vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze. Poté pracoval jako programátor v několika společnostech. Od roku 1990 byl členem KDS, potom vstoupil do ODS. Žije v Uherském Hradišti, kde je od roku 1990 členem zastupitelstvu města. Od roku 1996 je poslancem Sněmovny PČR.

PLACHÝ Vladimír - kronikář
* 1. 1. 1920 Lazy u Orlové
+ 23. 10. 1985 Frenštát pod Radhoštěm
V letech 1951-80 působil jako profesor a později ředitel gymnázia ve Frenštátě a podílel se na kulturním dění města. V letech 1974-83 byl kronikářem města.

PLACHÝ Zdeněk - sbormistr
* 10. 7. 1932 Zdounky
Sbormistr ve Střílkách a od roku 1975 v Kroměříži, kde vedl Pěvecký sbor učitelek.

PLAJNER Rudolf - náčelník Junáka
* 5. 4. 1901 Prostějov
+ 23. 6. 1987 Praha
Vystudoval gymnázium v rodišti a matematiku a fyziku na UK Praha a učil na gymnáziu v Holešově, kde také žil. V roce 1939 byl jmenován náčelníkem Junáka a podílel se na budování Obrany národa a dalších odbojových organizací. V roce 1940 byl Junák rozpuštěn a Plajner byl v roce 1943 zatčen, ale po dvou měsících byl propuštěn, opět se zapojil do odboje a spolupracoval s partyzánskou brigádou Jana Žižky. Po válce dostal řadu vyznamenání a Junák v roce 1945 obnovil činnost, ale v roce 1948 byl začleněn do Svazu československé mládeže a v roce 1950 zrušen, Plajner byl v roce 1949 zatčen a krátce vězněn v Uherském Hradišti. Junák pak činnost nakrátko obnovil v letech 1968-70. Plajner publikoval zejména na pro junáckou organizaci a je autorem prací Příručka pro Junáky, Junácké hry pro školy a oddíly, Radosti junáckého roku a Úsvit českého junáctví.

PLÁNKA Ivan - historik umění a etnograf
* 14. 4. 1948 Děčín
Po absolvování střední sochařské školy v Hořicích vystudoval na MU v Brně dějiny umění a etnografii a je ředitelem Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Patří k předním znalcům uvedených oborů jihovýchodní Moravy.

PLÁNKA Michal - historik umění
* 28. 2. 1917 Malé Karlovice
+ 30. 10. 2007 Zlín
Absolvoval vsetínské gymnázium, pak studoval seminář, ale po uzavření vysokých škol v protektorátu studoval na Státní grafické škole v Praze a po válce UK v Praze a UP v Olomouci. Žije ve Zlíně, kde byl ředitelem galerie výtvarných umění. Položil základy dokumentačního systému a vybudoval odbornou knihovnu galerie Napsal řadu článků a studií a je autorem monografií o Břetislavu Dadákovi, Iljovi Hartingerovi, Františku Hlavicovi, Karlu Hofmanovi, Vladimíru Hrochovi, Janu Kobzáňovi a Karlu Tondlovi a řady katalogů. V roce 1996 dostal Cenu města Zlína.

PLECHÁČOVÁ - MUCALÍKOVÁ Ludmila - společenská pracovnice
* 11. 1. 1910 Holešov
Úřednice, která se věnovala činnosti v Sokolu, regionálním dějinám a studiu dějin Jednoty bratrské. V letech 1932-8 byla náčelnicí Sokola Holešov a od roku 1933 i III. okresní župy. V době protektorátu pracovala v odboji a koncem války byla uvězněna, v letech 1945-8 se opět zapojila do sokolské činnosti a byla členkou republikového náčelnictva. Byla první ženou ve funkci rozhodčí v házené a v roce 1959 spoluzakladatelkou Vlastivědného kroužku v Holešově.

PLESKOT Jaroslav - literární historik a kritik
* 30. 3. 1924 Veselí nad Moravou
+ 2009
Vysokoškolský pedagog v Ostravě se vztahem k literatuře Pobeskydí. Autor studie Kořeny tvorby Bohumíra Četyny (1960).

PLESL Jan - politik
* 21. 12. 1898 Vlčnov
+ 21. 8. 1953 Mírov
Pocházel z rolnické rodiny a studoval na gymnáziu v Uherském Hradišti, pak však musel do války a demobilizován byl až v roce 1920. Byl členem vlčnovské obecní rady a osm let také starostou, v době války se zapojil do odboje a po ní vsoupil do ČSL a v letech 1946-8 za ni byl poslancem Ústavodárného Národního shromáždění. Po Únoru 1948 byl zatčen odsouzen a vězněn v Brně, Plzni, Ilavě a na Mírově, kde zemřel. V roce 1966 byl rehabilitován.

PLESNÍK Jan - kameraman
* 1. 5. 1941 Zlín
Studoval na FAMU Praha a byl kameramanem televize v Bratislavě a v Ostravě. Specializuje se na světelný design a pracuje jako světelný režisér, například při muzikálu na ledě Mrazík.

PLESNÍK Vít - architekt
* 26. 9. 1951 Zlín
Vystudoval Fakultu architektury VUT Brno, pracoval v Ostravě a nyní projektuje v Havířově občanské a bytové stavby.

PLESNÍK Vojtěch - dýmkař
* 1884
+ 1970
Vyučil se řemeslu u otce, tovaryškou zkoušku vykonal u Josefa Pitruna v Kelči a pracoval u Josefa Doležala v Prostějově. Pak byl soustružníkem u Thoneta v Bystřici pod Hostýnem, kde později zastupoval otce a od roku 1910 měl již samostatnou dílnu a obchod. Jeho dílna je od roku 1971 v rožnovském skanzenu.

PLESNÍK Zdeněk - architekt
* 2. 9. 1914 Valašské Meziříčí
+ 28. 9. 2003 Zlín
Studoval na Odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí (arch. Místecký) a v Praze na UMPRUM (arch. Janák) a AVU (arch. Gočár a arch. Fragner). Od roku 1941 působil ve Zlínských filmových ateliérech a vytvořil pro Hermínu Týrlovou dekorace k filmu Ferda Mravenec a v roce 1949 se ve Zlíně usadil. Projektoval zde Dopravní podnik v Podvesné, Kancelářské stroje na tř. T. Bati, provozovny Fotografie proti kostelu a v Přílucné ulici, Dům služeb, vily cestovatelů Hanzelky a Zikmunda i hudebního skladatele Z. Lišky, podílel se na budově Centroprojektu, v regionu projektoval hvězdárnu ve Valašském Meziříčí, kotelnu Fatry v Napajedlích, Aeropal v Kunovicích a MEZ v Hulíně, ale projektoval i filmové ateliéry v Bratislavě a rozhlasový vysílač v čínském Pekingu. Je nositelem Ceny města Zlína 2000.

PLEŠÁK Miroslav - publicista
* 9. 9. 1943 Bzenec
Působil také jako překladatel, dramaturg a pedagog v Brně a ve Zlíně.

PLEŠEK Jaromír - chemik
* 21. 9. 1927 Hostašovice,
+ 2010
Vedoucí vědecký pracovník ÚACh AV ČR v Praze, kde se zabýval chemií deltaedrálních sloučenin boru. Maturoval na gymnáziu v Novém Jičíně a vystudoval VŠChT. Byl členem Učené společnosti ČR, držitelem zlaté Votočkovy medaile a zlaté Heyrovského medaile. Autor a spoluautor řady vědeckých sdělení, kapitol v monografiích, referátů a vědeckých esejí, patentů. Přednášel doma i v zahraničí.

PLEVA František - hudebník
* 3. 7. 1940 Nedakonice
Hráč na housle v Moravské filharmonii Olomouc.

PLEVA Jindřich - pedagog
* 31. 10. 1928 Rajnochovice
+ 19. 12. 2005 Olomouc
Byl ředitelem školy ve Vrbně pod Pradědem a od roku 1966 ředitelem Krajského pedagogického ústavu Olomouc. Je autorem článků a publikací z oboru pedagogiky.

PLEVÁK Ignác - folklorista
* 20. 7. 1906
+ 18. 8. 1991
Lidový tanečník a zpěvák, který působil ve Starém Městě a shromáždil a zrekonstruoval popisy tanečních projevů z přelomu 19. a 20. století. Pro výstavu Slovácko 1937 nacvičil předvedení staroměstských hodů.

PLICKA Karel - fotograf
* 14. 10. 1894 Vídeň
+ 6. 5. 1987 Praha
Studoval učitelský ústav v Hradci Králové, hru na housle a klavír na konzervatořích v Praze a Berlíně a hudební vědy, dějiny umění a národopis na KU v Bratislavě. Začínal jako učitel a na doporučení L. Janáčka a V. Nováka vstoupi do služeb Matice slovenské a sbíral lidové písně, pohádky a moudrosti. Učil na AMU a FAMU, byl členem řady kulturních organizací. Je autorem filmu Zem zpieva, čtyřdílné knihy Český rok (s ilustracemi Karla Svolinského), fotografoval po celé republice, publikoval v knihách i na pohlednicích mj. studie krojů a lidí. Byl přítelem Arnošta Kubeši a na jeho pozvání se v šedesátých letech pravidelně zúčastňoval Rožnovských slavností.

PLOTĚNÝ Vojtěch - historik
* 14. 6. 1870 Brušperk
+ 19. 2. 1897 Ivanovice na Hané
Po absolvování teologické fakulty v Olomouci byl v letech 1893-6 kaplanem v Kozlovicích, kde sepsal kroniku Paměti farnosti kozlovické a časopisecky uveřejnil stati O moravských Valaších, K dějinám Kozlovic, O vojvodech v Kozlovicích a valašských vojvodstvích vůbec, Z minulosti okolí hradu hukvaldského, Místopisné črty z okolí Frenštátu, Pověsti z Velkých Kunčic, Něco o švercích a abšaurech, Kroj moravských Valachů v Kozlovicích a okolí aj.

PLUHAŘ Emil - duchovní
* 10. 8. 1913 Bochoř
+ 16. 7. 2004 Hovězí
Vystudoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a bohosloví v Olomouci, od roku 1938 byl odborným asistentem na CM fakultě v Olomouci. Po jejím uzavření byl zatčen a internován, sloužil v PTP a pracoval jako skladník, později byl opět zatčen a dokonce i odsouzen. Po roce 1970 opět pracoval v církvi, od roku 1978 byl farářem v Hovězí u Vsetína.

PLUSKAL - MORAVIČANSKÝ František Saleský - vlastivědný pracovník
* 29. 1. 1811 Moravičany
+ 29. 3. 1900 Brumov
Byl lékařem v Lomnici u Tišnova, potom na Velehradě a od sedmdesátých let minulého století v Brumově. Byl také historikem a přispíval do Dieblova Moravsko-slezského časopisu pro lid. V Brumově napsal Památky hradu, města a panství Brumova na Moravě, psal o Buchlovu a o Velehradu (Staromoravský Velehrad a okolí jeho v 9. století) a z jeho prací vycházely pozdější archeologické průzkumy Zelnitia a Hrubého. Psal také populární lékařské a botanické články, hospodářská pojednání a historické studie, které je ale nutno brát s rezervou.

PLUSKAL Svatopluk - sportovec
* 28. 10. 1930 Zlín
+ 29. 5. 2005 Ústí nad Labem
Fotbalista. Hrál za SK Letná Zlín a Baťu Zlín (1947-51) ATK (Duklu Praha) a LIAZ Jablonec. S Duklou byl mistrem země 1953, 1956, 1958, 1961-4 a 1966 a vyhrál pohár 1961-2 a 1965. Účastník MS 1954 a 1958, držitel stříbrné medaile z MS 1962 a bronzové medaile z ME 1960. Reprezentoval 56x. Po skončení kariéry byl trenérem, přivedl do ligy Bohemians Praha, pak působil na Kypru a v Plzni.

POBOŘIL Ludvík - účastník odboje
* 21. 8. 1918 Jasenice u Valašského Meziříčí
+ 28. 10. 1944 Dunkerque (Francie)
V únoru 1940 emigroval do Francie, kde vstoupil do Čsl. armády a po porážce Francie odplul do Anglie, kde sloužil u ženijního pluku Čsl. armády. Padl při bojích o normandskou pevnost Dunkerque.

PODEŠVA František - malíř
* 2. 7. 1893 Sokolnice
+ 28. 10. 1979 Valašské Meziříčí
Vyučil se houslařem, ale od roku 1911 studoval na AVU v Praze u prof. V. Bukovance a J. Preislera. V roce 1915 narukoval na frontu, takže akademii ukončil až v roce 1921 a usadil se v Brně. Od roku 1925 žil v Praze, byl vedoucím redaktorem revue Salón, založil odbočku Klubu výtvarných umělců Aleš a obdržel stipendium pro studijní pobyt v Paříži. V roce 1938 se přestěhoval na Valašsko. Žil na Soláni, ale hodně cestoval. (Francie, Itálie, Španělsko, Řecko, Belgie, Německo, Rusko) Většina jeho prací jsou figurální kompozice Valachů, postavy jsou často zasazeny do krajiny. Jeho malba je osobitá svou věcností, drsným lyrismem a úsilím o vystižení podstaty milovaného kraje. O svém vztahu k němu hovoří v knize Malířovo mládí a Malířův život, kterou napsal se svou ženou Marií.

PODEŠVA Jaromír - hudební skladatel a muzikolog
* 8. 3. 1927 Brno
+ 25. 11. 2000 Brno
Je synovcem Františka Podešvy. Do roku 1987 působil jako profesor hudební skladby a teorie na ostravské konzervatoři. Koupil si chalupu na Soláni a tam vznikly některé jeho práce, např. pátá symfonie - Soláňská.

PODEŠVA Jaroslav - fotograf
* 10. 4. 1940 Zlín
+ 19. 2. 1991 Vídeň
V roce 1980 emigroval do Rakouska, žil ve Vídni a věnoval se umělecké fotografii.

PODEŠVOVÁ Marie - spisovatelka a překladatelka
* 24. 6. 1901 Praha
+ 18. 10. 1994 Valašské Meziříčí
Mládí prožila v Brně, kde absolvovala gymnázium, v roce 1921 studovala na Institutu Maintenom v Paříži. Vytvořila několik rolí v němém filmu (Sněhurka a sedm trpaslíků). V roce 1926 se provdala za malíře Františka Podešvu, s nímž se v roce 1938 přestěhovala na Soláň. Publikovala od počátku třicátých let, ale knižně debutovala až v roce 1959 románem Poslední rok, charakteristický porozuměním pro život beskydských horalů a láskyplným vztahem k přírodě a lidem. Psala pro děti (Zuzajda a Jurajda), pro dospělé (U nás na kotárech, Skleněná duha) a napsala dvě knihy o životě a díle Františka Podešvy (Malířovo mládí, Malířův život). Překládala z francouzštiny a ruštiny.

PODHORSKÝ Aleš (vl. jm. PASÁČEK Antonín) - herec a režisér
* 19. 4. 1900 Holešov
+ 19. 8. 1964 Praha
Herec a režisér, profesor na DAMU a JAMU, v letech 1937-48 režisér Národního divadla Praha. Vyučil se u otce hodinářem, hrál s ochotníky a později v kočovných společnostech, od roku 1928 v divadlech v Brně, kde později také režíroval. Do Brna se z Prahy vrátil, pak zase odešel na Vinohrady a zase se vrátil a kariéru ukončil v pražském Divadle S. S. Neumanna.

PODJUKL Josef - hudebník
* 28. 2. 1914 Kroměříž
+ 26. 2. 2001 Praha
Violista, který vystudoval učitelský ústav v Kroměříži a pražskou konzervatoř. Pohostinsky působil od roku 1942 v ND Praha, od roku 1948 působil jako koncertní mistr a od roku 1955 byl členem Novákova kvarteta.

PODMOL Jaroslav - sochař
* 16. 9. 1925 Soběchleby
+ 6. 1. 1995 Praha
Absolvoval postgraduální kurz kreslení a malby DEC-ART J. Masáka v Praze, Zlínskou školu umění a VŠUP Praha. Studiem byl sice sochař, ale podstatou keramik a tak pracoval v keramických závodech a potom v Ústředí uměleckých řemesel jako vedoucí keramické hutě a v letech 1969-85 učil na SPŠ keramické v Bechyni.

PODOLÁK Jan - vlastivědný pracovník
* 1926
+ 1994
Učitel, který spolupracoval se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti. Je spoluautorem sborníku Slovácko. Připravoval knihu Z historie Mladošovic k vydání v rámci sjezdu rodáků v roce 1987, ale ta vyšla až v roce 1997.

PODPĚRA Josef - botanik
* 7. 11. 1878 Jílové u Prahy
+ 18. 1. 1954 Brno
Profesor všeobecné a systematické botaniky na Přírodovědecké fakultě MU v Brně a zakladatel její Botanické zahrady, organizátor botanického výzkumu na Moravě. V roce 1909 byl jmenován konzervátorem Moravského zemského muzea v Brně, v roce 1912 ředitelem sbírek botanického oddělení muzea. Na Štramberku provedl průzkum rostlinstva, který uveřejnil v práci Úvod do květeně na československém Poodří.

PODROUŽEK Adolf - pedagog
* 31. 10. 1871 Napajedla
+ 20. 1. 1945 Ostrava
Učitel a potom báňský úředník, který vydal turistického průvodce Propast Macocha, Průvodce po Ostravě a publikaci Jízda na lyžích (1909).

PODŠKUBKA Jiří - sochař
* 31. 7. 1956 Zlín
Vystudoval SUPŠ Uherské Hradiště a detašovaný ateliér VŠUP Praha ve Zlíně, od roku 1987 se zúčastňuje kolektivních výstav.

PODZEMNÁ - SUCHARDOVÁ Anna - malířka
* 26. 7. 1909 Praha
+ 13. 8. 1996 Praha
Manželka Richarda Podzemného. Studovala UMPRUM a AVU v Praze (A. Hofbainer, M. Švabinský) a Akademii Julian v Paříži. Valašsko navštěvovala se svým manželem a nakreslila a namalovala tu řadu obrazů a studií lidových typů.

PODZEMNÁ Alena - historička umění
* 1. 10. 1941 Uherské Hradiště
Vystudovala SVVŠ (gymnázium) a Filozofickou fakultu Univerzity J.E. Purkyně v Brně, obor dějiny výtvarného umění u prof. A. Kutala, a obor malba a grafika u prof. E. Miléna. Pracovala v Okresním archivu Vsetín a Okresním vlastivědném muzeu Vsetín, nyní vyučuje na SOŠS ve Val. Meziříčí. Je autorkou studií Antonín Gruška, Jaroslava Hýžová, Bohumír Kupka, Libor Sošťák, Ilja Hartinger, Josef Hapka, Význam malíře Josefa Hapky, Karel Volf - svítidla, Ivan Jakeš - keramika a 90 let muzea ve Valašském Meziříčí. Sama také maluje a vystavuje, je členkou výtvarné skupiny 3+1.

PODZEMNÁ Jana - malířka
* 1975 Vsetín
Absolvovala PedF UP Olomouc, žije a působí v Brně, kde učí na gymnáziu a ZUŠ. Vystavuje příležitostně.

PODZEMNÁ Marcela - malířka
* 17. 8. 1977 Vsetín
Absolvovala SUPŠ v Ostravě a VŠUP v Praze (P. Nešleha), v roce 2000 absolvovala stáž v Marseille. Zaměřuje se na předmětnou malbu a v nejnovější tvorbě zachycuje krajiny a zátiší, vystavuje v rámci kolektivních výstav doma i v zahraničí.

PODZEMNÝ Čestmír - účastník odboje
* 29. 7. 1924 Valašské Meziříčí
+ 13. 3. 2000
Původně příslušník skautské odbojové skupiny spolupracující s partyzánskou brigádou Jana Žižky, který ve Valašském Meziříčí zastřelil konfidenta gestapa jménem Velký Franta. Po válce člen KSČ, absolvent Vojenské akademie v Hranicích a v letech 1946-1968 důstojník z povolání. Nejprve jako politický pracovník a od roku 1958 ve Zpravodajské správě generálního štábu. V letech 1968-1971 byl náčelníkem I. správy Ministerstva vnitra. Přičítá se mu m.j. likvidace severomoravské skautské odbojové skupiny v padesátých letech.

PODZEMNÝ Milan - architekt
* 29. 5. 1926 Valašské Meziříčí
Po OŠ ve Valašském Meziříčí studoval VŠUP v Praze u prof. O. Rothmayera a P. Smetany. Působil ve Zlíně, Rožnově pod Radhoštěm a v Ostravě. Pracoval na urbanistických plánech Rožnova a Valašských Kloubouků i na prvních urbanistických plánech pro Valašské muzeum v Rožnově, pracoval na Správě chráněné krajinné oblasti Beskydy v Rožnově od roku 1982 byl ředitelem Krajského střediska památkové péče a ochrany přírody v Ostravě. Často publikoval a je spoluautorem publikace Moderní architektura (1967).

PODZEMNÝ Oldřich - účastník odboje
* 1. 4. 1913 Lešná
+ 14. 4. 1945 Dunkerque (Francie)
V roce 1942 byl poslán s vládním vojskem do Itálie, utekl k partyzánům, od nich přešel přes Alpy do Francie a za pomoci zahraničního odboje odplul do Anglie, kde vstoupil do Čsl. armády. Padl při útoku na normandskou pevnost Dunkerque.

PODZEMNÝ Richard Ferdinand - architekt
* 16. 3. 1907 Valašské Meziříčí - Křivé
+ 17. 1. 1987 Praha
Byl žákem prof. Místeckého na Odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašské Meziříčí a Janáka na VŠUP v Praze. Navrhl obytný dům v Praze - Dejvicích, první svého druhu, plavecký stadion v Praze - Podolí a dětský pavilon nemocnice v Motole. S architekty Hilským, Tenzrem a Markem navrhl novou výstavbu Lidic, s arch. Tenzrem získal 1. cenu v soutěži na projekt divadla pro Valašské Meziříčí a získal 1. cenu v soutěži na úpravu hřbitova ve Valašském Meziříčí.

PODZEMNÝ Robert - architekt
* 1. 12. 1904 Valašské Meziříčí - Křivé
Po absolvování Odborné školy pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí studoval odbor architektury VŠUP v Praze u prof. Janáka. Pracoval u Bati i v Americe.

POGODA Rudolf - kulturní pracovník
* 10. 3. 1922 Kroměříž
+ 16. 4. 1991 Olomouc
Novinář, kritik, organizátor Filmového klubu a jeho dramaturg, člen organizačního štábu Academia filmu, v roce 1968 zakladatel Divadla hudby a poezie v Olomouci, který zde redigoval filmový bulletin, vybudoval knihovnu a dokumentační archiv. Porotce recitačních soutěží, mezi nimi i porotce a předseda poroty Moravského festivalu poezie ve Valašském Meziříčí.

POHL Adolf - spisovatel
* 19. 8. 1896 Benešov
+ 15. 11. 1975 Ostrava
Absolvent FF UK Praha, autor dětské literatury, překladatel, redaktor a osvětový pracovník, který působil v Ostravě, Orlové a Uherském Hradišti, ale i v Bratislavě.

POCHYLÁ Věra - herečka
* 8. 8. 1947 Slavkov u Horního Němčí
Vystudovala brněnskou konzervatoř a působila od roku 1968 ve Státním divadle Brno ve zpěvohrách jako sopranistka, od roku 2004 je sólistkou zpěvohry v Městském divadle Brno.

POKLUDA Zdeněk - historik a archivář
* 10. 11. 1946 Zlín
Vystudoval gymnázium ve Zlíně a FF UP Olomouc a je ředitelem Státního okresního archivu Zlín. Patří k předním historikům jihovýchodní Moravy. Byl zakladatelem a redaktorem sborníku Gottwaldovsko (Zlínsko) od minulosti k současnosti, kde publikoval své Kapitoly z dějin Zlína. Významná je jeho monografie Sedm století zlínských dějine Zlína do světa příběh Tomáše Bati, autorsky se podílel na rozsáhlé publikaci Zlínsko (1995) a na řadě monografií (např. Kunovice v proměnách času). V knize Zlín magický má text Historický obraz Zlína, v roce 1998 vydal publikace Zámek Zlín a Zámek Klečůvka. Spolupracovník časopisů Malovaný kraj a Podřevnicko.

POKORNÁ Mirka - hudebnice
* 28. 10. 1930 Vsetín
Absolvovala vsetínské gymnázium a studovala klavír na konzervatoři u prof. Kurze, na AMU u prof. Štěpánové a na Vysoké hudební škole ve Vídni. Byla docentkou na konzervatoři R. Strausse v Mnichově a potom sólistkou Státní filharmonie Brno (1972-80) a symfonického orchestru hlavního města Prahy (1980-91). Koncertovala sólově doma i v zahraničí a získala ocenění v řadě soutěží.

POKORNÝ František - kulturní pracovník
* 23. 10. 1893 Ostašov u Lipníka u Hrotovic
+ 3. 4. 1986 Loštice
Přítel B. Václavka a V. Nezvala. Vystudoval učitelství v Brně a Kroměříži a učil na několika místech, od roku 1919 trvale v Lošticích, kde byl od roku 1942 i ředitelem školy a v letech 1938-44 starostou města. Byl členem pěveckohudebního spolku Pokrok a ochotnického divadla. Za okupace byl člen odbojové skupiny Obrana národa v Litovli, byl zatčen a vězněn v koncentráku. V letech 1960-86 byl kronikářem Loštic.

POKORNÝ Jaroslav - technik
* 16. 3. 1884 Vsetín
+ 30. 8. 1958 (USA)
Absolvoval vídeňskou techniku. Potom pracoval ve Vídni v podniku AEG, později byl ředitelem jeho filiálek v Brně a v Praze. Od roku 1923 pracoval pro Škodu kde se stal ředitelem vojenské výroby. Byl předsedou Čs. svazu elektrotechniků a předsedou komise pro vybudování pražské podzemní dráhy. Napsal řadu vědeckých knih, pojednání a učebnic pro vysoké školy. Za 2. světové války byl vězněn v koncentračním táboře, po roce 1948 emigroval do USA, kde byl pokladníkem Amerického fondu pro čs. uprchlíky v New Yorku, členem Rady svobodného Československa a spolupracoval se Středoevropským studijním střediskem.

POKORNÝ Jiří - dramatik
* 4. 4. 1967 Kroměříž
Vyrůstal drsném prostředí Ostravy a jeho umělecké tvorba je prosta růžových brýlí.

POKORNÝ Josef - kronikář
* 1824 Vsetín
Vsetínský švec, který zapisoval prózou i veršem zprávy o místních událostech.

POKORNÝ Karel - režisér
* 15. 4. 1934 Brno
+ 8. 8. 1979 Stará Vožice
Divadelní dráhu začal jako kulisák ve Slováckém divadle Uherské Hradiště, potom vystudoval pražskou DAMU a v letech 1958-60 režíroval v Divadle pracujících Gottwaldov (Zlín). Potom byl dva roky na vojně a tři roky v Olomouci než se do Zlína vrátil. V letech 1966-70 tam byl také uměleckým šéfem a kromě velké scény tam režíroval i v komorním prostředí Divadélka v klubu. Pak byl až do smrti režisérem Divadla S. K. Neumanna Praha.

POKORNÝ Miroslav - fotograf
* 21. 10. 1954 Zlín
Vystudoval SUPŠ v Brně a pracoval jako fotograf v propagačních odděleních a v podnikových novinách. Věnuje se reklamní i volné fotografii, zúčastňuje se Hvozdenských salónů Volného výtvarného sdružení Valašský názor.

POKORNÝ Vilibald - malíř
* 30. 6. 1859 Valašské Meziříčí
+ 20. 11. 1921 Brno
Studoval Odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí a technickou školu a UMPRUM ve Vídni. V letech 1889-93 učil kreslení na Odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí. Je autorem ilustrací pro knihu Františka Polívky Rostlinopis pro nižší třídy středních škol (1896).

POKORNÝ Vítězslav - pedagog
* 16. 5. 1925 Kelč
+ 8. 11. 1998 Šumperk
Absolvent FF UP Olomouc, středoškolský profesor v Šumperku, divadelník a malíř, spolupracovník šumperského muzea.

POKORNÝ Zdeněk - designér
* 28. 2. 1948 Zlín
Působí ve Zlíně. Jeho tvorba je příznivě oceňována odbornou kritikou, spolupracuje s řadou podniků a vystavuje doma i v cizině.

POLÁČEK Jan - sběratel
* 12. 11. 1896 Jaroměřice nad Rokytnou
+ 10. 3. 1968 Prostějov
Sběratel lidových písní a člen muziky hanáckého souboru Mánes Prostějov. Jeho sbírka Lidové písně z Hané je trvalým zdrojem pro práci souboru.

POLÁCH Antonín - spisovatel
* 21. 7. 1959 Nový Jičín
Lékař, absolvent LF UP Olomouc. Ve svých dílech se vrací do historie a je mj. autorem knihy Bratři ze Soluně, pojednávající o příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Tu napsal ve slovenském Popradě, kde žil v letech 1984-95, potom se odstěhoval do Rakouska.

POLÁCH Jan - hudební skladatel a výtvarník
* 3. 5. 1915 Zubří
+ 8. 5. 1977 Valašské Meziříčí
Vyučil se malířem písma ve Valašském Meziříčí a tam se také začal učit hře na housle u prof. Kruti. Vystudoval Ševčíkovu školu a již v osmnácti letech napsal prvních osm písniček, kterých během života napsal kolem stovky. Spolupracoval s brněnským rozhlasem a jeho souborem Melodie pod vedením L. Kozderky, spolupracoval i s ostravským rozhlasem a televizí. Maloval národopisné motivy na dřevěné nádobí a spolupracoval při výzdobě čs. pavilonu na svět. výstavě v Paříži.

POLÁK Karel - literární historik
* 26. 9. 1903 Kojetín u Nového Jičína
+ 24. 8. 1956 Praha
Působil v Praze jako literární historik, literární kritik a vydavatel.

POLÁK Vladimír - spisovatel
* 14. 1. 1914 Valašské Meziříčí
+ 2. 5. 2004 Blansko
Po maturitě na gymnáziu v Novém Jičíně vystudoval Státání pedagogickou akademii a v padesátých letech ještě Vyšší pedagogickou školu v Brně. Působil ve školství a kromě toho, že sestavil devět čítanek pro zvláštní školy, napsal řadu knih literatury faktu a historie. Napsal mj. Literární místopis okresu Blansko, řadu prací do sborníků, řadu článků do novin a časopisů a od roku 1946 spolupracoval s také rozhlasem.

POLANSKÁ - KUBASTOVÁ Vladuna - herečka
* 12. 2. 1931 Blansko
+ 28. 4. 2006 Blansko
Divadelní herečka, absolventka JAMU Brno, která působila v letech 1954-7 v Těšínském divadle, v letech 1957-61 ve Slováckém divadle Uherské Hradiště a od roku 1961 až do odchodu na důchod v Městském divadle Zlín. Držitelka Ceny literárního fondu a Ceny primátora města Zlína za celoživotní dílo.

POLANSKÝ František - muzejník
* 16. 12. 1911 Bánov
+ 28. 12. 1973
Dětský defektolog a komeniolog, který byl jedním ze zakladatelů muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě a spolu s Josefem Benešem napsali studii Putování po stopách J. A. Komenského.

POLANSKÝ Robert - kronikář
* 5. 5. 1877 Frenštát pod Radhoštěm
+ 20. 8. 1953 Frenštát pod Radhoštěm
Jako městský archivář a kronikář zachránil mnoho spisového materiálu a vlastivědných dokumentů, které uložil ve frenštátském archivu. Byl aktivním spolkovým funkcionářem, hrál na řadu nástrojů a učil hře na kytaru. Ve strojopise zůstala jeho Monografie města Frenštátu a Kronika města Frenštátu, tiskem vydal Zpěvy k národním tancům.

POLÁŠEK Albín - sochař
* 14. 2. 1879 Frenštát pod Radhoštěm
+ 19. 5. 1965 Winter Park (USA)
Vyučil se ve Vídni řezbářem, studoval v Římě a odešel do USA, kde se stal profesorem na Akademii v Chicagu a vytvořil řadu sochařských děl. Jezdíval na dovolenou do Frenštátu, pro který vytvořil pamětní desku na rodný dům Josefa Kalusa a kterému daroval sousoší Pravěký zápas (Boj o život) a plastiky Utrpení (pro nerealizovaný pomník obětem válek na Horečkách) a Strůjce svého osudu. Je autorem sousoší Cyrila a Metoděje a sochy Radegasta na Radhošti, jeho záměr galerie slovanských bohů a betlémových figur se neuskutečnil. Byl také autorem první československé medaile (Svoboda). Jeho největší dílo v Československé republice, socha prezidenta Wilsona v Praze, bylo za okupace zničeno. Na náměstí ve Frenštátě má od roku 1994 pamětní desku od Zdeňka Jalůvky.

POLÁŠEK Jan - hudebník
* 27. 8. 1902 Valašské Meziříčí
+ 26. 2. 1988 Praha
Je synem J. N. Poláška. Po gymnáziu v rodišti studoval inženýrské stavitelství na ČVUT v Praze a zároveň houslovou hru u prof. B. Voldána, Kische - Trojana a J. Kociána. Působil v Praze a v Ostravě. Jako člen ostravského klavírního tria, smyčcového kvarteta prof. J. Šoupala i jako sólista vystupoval ve Valašském Meziříčí, Rožnově a v ostravském rozhlasu, kde uvedl Jarní sonátu svého otce.

POLÁŠEK Jan - hudebník
* 3. 7. 1937
Vnuk J. N. Poláška, část svého dětství prožil ve Valašském Meziříčí. Studoval na pražské konzervatoři a akademii u profesorů Jaroše a Sádla hru na violoncello. V roce 1959 emigroval a od roku 1962 je profesorem a děkanem smyčcového oddělení konzervatoře R. Strausse v Mnichově. Je členem Brahmsova tria a tria Ponty-Szymanski.

POLÁŠEK Jan Nepomuk - hudební skladatel a sběratel lidových písní
* 16. 4. 1873 Frenštát pod Radhoštěm
+ 3. 4. 1956 Valašské Meziříčí
Janáčkův žák, hudební skladatel a sběratel lidových písní. Janáček mu třikrát vymohl stipendium, aby mohl sbírat písně v Zubří, Hutisku - Solanci, Vidči, na Frenštátsku, Vsacku a Meziříčsku. Učil na valašskomeziříčském gymnáziu, učitelském ústavu a ve vlastní hudební škole. Napsal Stručné základy hudební teorie a 90 úloh, Studium výslovnosti, Popěvky, písničky, říkadla a 152 hudebních děl, mezi nimi klavírní skladba Zpod Radhoště a symfonietta Radhošť. Psal opery (Sůl nad zlato), balety (Juliána, krásná panna) a písně. Pro sokolské ochotníky napsal hudbu k více než 25 hrám. S Arnoštem Kubešou vydal pětidílné Valaské pěsničky a napsal o tom stať O valašských pěsničkách a jejich sbírání. Byl také rybářem a napsal Rybářství ve vodách horských. Je pohřben na Valašském Slavíně.

POLÁŠKOVÁ Anna - spisovatelka
* 17. 12. 1921 Lipová u Slavičína
+ 8. 4. 1999 Slavičín
Spisovatelka, ale též sběratelka pamětí rodáků, zvykosloví, lidové poezie z kraje kolem Lipové a Slavičína. Nejvíce publikovala v časopisech Selka a Katolická žena. Slavičínská knihovna vydala její poezii Valašsko milené.

POLÁŠKOVÁ Jana - folkloristka
* 16. 11. 1945 Lipová
Učitelka, choreografka zvykoslovných pásem souborů Slavíček a Javorníček, zpěvačka BROLNu a souborů Dúbrava a Slavíček, spolupracovnice rozhlasu a televize. Členka tria sester Poláškových.

POLEDŇÁK Josef - legionář
* 3. 2. 1891 Valašské Meziříčí
+ 27. 3. 1919 Ostrava
Příslušník italské legie, důstojnický čekatel a později strážmistr, který zemřel na následky zranění v bojích na obranu státního území na Slovensku.

POLEPIL Vladimír - společenský pracovník
* 28. 6. 1920 Fryšták
+ 6. 1. 2006 Fryšták
Významná osobnost sokolského hnutí ve Fryštáku. Cvičil na sletech, byl i náčelníkem místního Sokola a dlouhá léta členem ochotnického souboru ZK TON.

POLIŠENSKÝ Břetislav - malíř a grafik
* 10. 4. 1929 Nová Dědina u Kvasic
+ 16. 9. 2001 Zlín
Absolvoval Školu umění ve Zlíně a výtvarnou výchovu na UP v Olomouci. Pracoval v propagačním oddělení firmy Svit, později učil na SUPŠ Uherské Hradiště. Ve své volné tvorbě se zaměřil na květinová zátiší a zachycení pohledů měst a krajinářství, zobrazoval motivy středního Pomoraví a městská zákoutí Uherského Hradiště a Zína. Navrhl také gobelíny pro Muzeum obuvi ve Zlíně a do zasedací síně úřadu Zlín - Louky.

POLIŠENSKÝ Josef - historik
* 16. 2. 1915 Prostějov
+ 11. 1. 2001 Praha
Studoval historii a anglistiku na FF UK v Praze a zabýval se především historií 16. - 20. století a dějinami kultury. Byl rofesorem UK v Praze, členem nizozemské a rakouské Akademie, nositelem mexického řádu Aztéckého orla a španělského řádu Isabely Kastilské. Napsal mj. History of Czechoslovakia in Outline a J. A. Komenský, muž labyrintu a naděje. V časopise Dolina Urgatina publikoval stať Odbojové tradice na Valašsku, v časopisu Valašsko (1952) Nové úkoly vlastivědné práce a ve sborníku Gottwaldovsko od minulosti k současnosti řadu dalších historických prací. Pozornost věnoval valašským povstáním a Františkovi Palackému.

POLÍVKA Bolek (Boleslav) - herec, dramatik a režisér
* 31. 7. 1949 Vizovice
Po studiích na brněnské JAMU účinkoval ve Státním divadelním studiu v Praze (1971-2). Od roku 1969 byl členem brněnského divadla Husa na provázku, přejmenovaného v roce 1972 na Divadlo na provázku a od roku 1992 má v Brně Divadlo Bolka Polívky. Ve filmu debutoval v Baladě pro banditu (1978) a pak následovala řada dalších přes Šaška a královnu po Pelíšky, Musíme si pomáhat a Pupendo, má své televizní pořady Manéž Bolka Polívky a Bolkoviny. Je autorem divadelních her, několika filmových scénářů a knih Předběžný portrét (1987) a Bolek Polívka v manéži i mimo (1995).

POLOCZEK Bronislav - herec
* 7. 8. 1939 Horní Suchá
Absolvent JAMU Brno, divadelní, filmový a televizní herec, který působil v několika divadlech, m.j. v letech 1961-3 ve Slováckém divadle Uherské Hradiště. V letech 1975-88 působil ve Studiu Ypsilon a od roku 1988 v Národním divadle Praha.

POLOCH Jan - hudebník
* 12. 12. 1882 Janovice u Frýdku - Místku
+ 21. 12. 1952 Dobratice
Studoval na německém učitelském ústavě v Těšíně a pak byl učitelem a před válkou řídícím učitelem školy v Dobraticích. Byl prvním kronikářem obce, kde byl i varhaníkem. Z 1. světové války se vrátil jako invalida. V letech 1920 1923 byl vládním komisařem a v letech 1923 1927 starostou obce.

POLZER Karel - kněz
* 4. 10. 1862 Křišťanovice u Dvorce
+ 5. 11. 1930 Bruntál
Skladatel chrámové hudby, učitel zpěvu a v letech 1886-1919 profesor arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

POPELÁŘ Alois - sochař a keramik
* 23. 7. 1896 Kopřivnice
+ 25. 1. 1971 Frenštát pod Radhoštěm
Vystudoval Státní keramickou školu v Bechyni a u Leo Johna v Ostravě. V Kopřivnici založil výrobu umělého kamene a keramiky, od roku 1931 tvořil ve Frenštátě plastiky a pomníky pro zahrady a hřbitovy. Z maleb je známo jeho Zátiší s cibulí.

POPELKA Pavel - etnograf
* 12. 3. 1949 Strání
Autor řady folklorních pořadů, ředitel Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, autor knih Příběhy v písních vyzpívané, Lidové balady z moravských Kopanic, Řečeno písní lidové písně ze Strání a zpěvníku Písně z Bystřice pod Lopeníkem. Zabývá se národopisem a sociologií Slovácka, píše články a studie do odborných publikací, byl odborným poradcem filmu Opera na vinici (1981), sbírá lidové písně, je vynikajícím gajdošem a zahrál si také ve filmu Ohnivé jaro (1994).

POPELKOVÁ Klára - grafička
* 9. 9. 1979 Uherské Hradiště
Studovala SUPŠ v Uherském Hradišti a grafiku na PedF Ostravské Univerzity. Od roku 2003 učí na SUPŠ v Uherském Hradišti. Zabývá se volnou i užitou grafikou a je členkou Společenstva českých knihařů.

PORTLOVÁ Ludmila - sběratelka lidové slovesnosti
* 3. 12. 1893 Borotín u Boskovic
+ 3. 5. 1979 Valašské Klobouky
V roce 1933 se přestěhovala k sestře do Valašských Klobouk, kde tehdy vznikala muzejní společnost, která pod vedením etnografa Antonína Václavíka shromažďovala muzejní doklady. Portlovou upoutaly příběhy z minulosti Valašska, které zapisovala ve formě povídek ze života, často humorně laděných. Ty byly v roce 1983 zařazeny do sborníku Z valašských kopců, chalup a strání.

PORUBA Jan - hudebník
* 28. 11. 1903 Zašová
+ 6. 5. 1969 Zašová
Působil u vojenské hudby v Užhorodě a potom v řadě souborů ve Val. Meziříčí (zejména v dechové hudbě Krásenských skláren) a jeho okolí. Externě vystudoval Státní hudební konzervatoř v Brně. Od roku 1940 učil na hudební škole ve Val. Meziříčí, skládal příležitostné skladby, např. k tělovýchovným vystoupením Sokola.

PORUBOVÁ Eva - zpěvačka
* 4. 6. 1958 Čeladná
Po maturitě byla průvodkyní ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově, do roku 1988 dramaturgyní jeho národopisných akcí. Členka ženského sboru Polajka, spolupracovala s BROLNem a se Státní filharmonií Brno. S matkou Evou Štikovou a s Polajkou získala ocenění za interpretaci lidových písní v mezinárodní soutěži rozhlasových nahrávek Prix de musique folklorique de Radio Bratislava, v roce 1984 byla laureátkou MFF Strážnice.

POŘÍZKOVÁ Marta - hudebnice
* 22. 8. 1939 Brno
Působila jako sbormistryně v Bystřici pod Hostýnem a v Kroměříži.

POSPĚCH Ladislav - hudebník
* 17. 6. 1927 Starý Jičín - Vlčnov
Působil jako učitel. Upravil řadu valašských písní pro sbor a orchestr, složil Starojický valčík.

POSPĚCH Tomáš - fotograf
* 31. 7. 1974 Hranice na Moravě
Studoval na Lidové konzervatoři v Ostravě, na Filozofických fakultách UP Olomouc a UK Praha a na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity Opava, kde je od roku 1998 asistentem. Současně působí i v Kabinetu teorií Fakulty multimediálních komunikací Univerzity T. Bati a vyučuje v Ateliéru reklamní fotografie Institutu narketingu a reklamní tvorby Technologické fakulty VUT ve Zlíně. Zabývá se dějinami a teorií fotografie a architektury, publikuje, je organizátorem výstav a autorem řady katalogů.

POSPĚCHOVÁ Eva - architektka
* 11. 6. 1946 Zlín
Studovala na VUT Brno a pracovala v olomoucké pobočce Obchodního prajektu Praha.

POSPÍCHALOVÁ Anna - herečka
* 7. 3. 1976 Brno
Vystudovala brněnskou konzervatoř a JAMU, hrála v Městském divadle Brno, Národním divadle Brno a Loutkovém divadle Radost, od roku 2001 je herečkou Slováckého divadla Uherské Hradiště. Zpívá, dabuje a zahrála si v televizním seriálu Četnické humoresky.

POSPÍŠIL Boleslav - právník
* 1. 1. 1927 Zahnašovice
+ 8. 7. 1981 Brno
Studoval práva na UK Praha, potom působil jako advokát ve Zlíně a v Opavě, později jako pedagog UK Praha a potom v Brně.

POSPÍŠIL František - etnograf
* 5. 6. 1885 Skaštice
+ 26. 4. 1958 Bolešov u Ilavy (Slovensko)
Absolvoval gymnázium v Kroměříži a UK Praha a byl profesorem na vyšších hospodářských školách v Přerově a Olomouci, v letech 1920-48 byl vědeckým pracovníkem Moravského zemského muzea v Brně. Byl iniciátorem národopisných slavností Hané v Přerově, autorem biografických studií o Josefu Klvaňovi a Madlence Wanklové. Napsal almanach Hanácký rok - Přerov 1923.

POSPÍŠIL Hugo - architekt
* 16. 2. 1905 Vídeň
Vystudoval VUT v Brně, v letech 1936-8 spolupracoval s Památkovým úřadem Brno a od roku 1939 byl přednostou stavebního úřadu v Uherském Hradišti. Zabýval se rekonstrukcemi historických památek, mj. baziliky a kláštera na Velehradě.

POSPÍŠIL Jan - malíř
* 9. 1. 1952 Dolní Bojanovice
Studoval kamenosochařství na SUPŠ Uherské Hradiště a malbu u prof. K. Součka na AVU Praha. V letech 19801988 byl ve svobodném povolání, nyní učí na SUPŠ v Uherském Hradišti a od roku 1991 je jejím ředitelem. Podílel se na organizaci mezinárodních malířských sympozií ve Valticích (od roku 1992 Mezinárodní malířské sympozium Velký formát Valtice).

POSPÍŠIL Jaroslav - básník
* 1933 Hostišov
Žije v rodné obci a věnuje se psychologii, grafologii a myslivosti. Jeho vřelý vztah k přírodě se odráží v jeho poezii, kterou publikuje ve sbornících Klubu přátel hudby a poezie Zlín.

POSPÍŠIL Jaroslav - spisovatel
* 15. 5. 1941 Jankovice u Holešova
Působil v Kroměříži nyní žije a tvoří v rodné obci. Právník a spisovatel, autor knih Svatý Hostýn (se Z. Fišerem), Svatý Hostýn a jeho kraj v pověstech, Toulky dávnou minulostí podhostýnského kraje (se Z. Fišerem a J. Motalem), Svatý Hostýn v historii a povídkách, Podhostýnské vzpomínání (s V. Karafiátem, I. Krutilem, J. Motalem), Tichá noc (s J.A. Rychlíkem a J. Motalem), Radista skupiny Clay Eva vzpomíná (1991 spolu s Č. Šikolou), Nesmiřitelní - Hory hostýnské, Sluha dvou pánů s F. Hanzlíkem a J. Pospíšilem), Radista skupiny Clay Eva vzpomíná (s Č. Šikolou), a knih Hyeny, Hyeny v akci a Alexej Čepička šedá eminence rudého režimu (s J. Pernesem a A. Lukášem). za které dostal ceny E. E. Kische.

POSPÍŠIL Josef - bibliofil
* 12. 5. 1890 Klopotovice
+ 2. 6. 1953 Uherské Hradiště
Učitel v Uherském Hradišti, osvětový pracovník, muzejník a bibliofil, zakladatel knihomolské edice Zahrady a spolupracovník místního muzea, kde vedl muzejní časopis.

POSPÍŠIL Josef - kulturní pracovník
* 31. 10. 1887 Palonín
+ 21. 8. 1963 Opava
Absolvent Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Kněz, který v letech 1910-25 působil ve staroměstské farnosti, který navázal na činnost křesťanskosociálního spolku Rovnost a zasloužil se ve Starém Městě o založení Orla, postavení orlovny a lidového domu.

POSPÍŠIL Josef - textilní výtvarník
* 1. 3. 1922 Slavkov pod Hostýnem
Studoval VŠUP v Praze u prof. Kybaly a pedagogiku na UK. Jako první přišel s myšlenkou tapiserie malého formátu. V roce 1968 odešel do Švýcarska, kde si založil vlastní ateliér a s manželkou Evou vytvořil uznávaný umělecký pár. Jeho tapisérie jsou v císařském paláci v Teheránu i v řadě škol, kostelů, bank a firem v USA, Kanadě, Švýcarsku atd.

POSPÍŠIL Leopold - legionář
* 23. 11. 1894 Valašské Meziříčí
+ 2. 7. 1917 Zborov (Rusko)
Bojoval na ruské frontě, kde byl v roce 1916 zajat a pracoval jako písař u Červeného kříže. Potom vstoupil do legií, v bitvě u Tvorova padl a je pochován ve společné mohyle u vesnice Cecova. Ve Valašském Meziříči je po něm pojmenována ulice, v níž se narodil.

POSPÍŠIL Miloslav - účastník odboje
* 6. 8. 1918 Bystřice pod Hostýnem
+ 14. 11. 1951 Praha
Člen protikomunistické odbojové skupiny Hory Hostýnské, složené z bývalých členů partyzánské brigády Jana Žižky a dalších partyzánských oddílů. V lednu 1951 byl zatčen při náhodné kontrole dokladů ve Vsetíně, odsouzen a popraven ve věznici Uherské Hradiště.

POSPÍŠIL Pavel - architekt
* 17. 7. 1953 Zlín
Vystudoval VUT Brno, pracoval ve Stavoprojektu Olomouc a nyní tam také má dnes vlastní architektonickou kancelář. Zúčastnil se několika architektonických soutěží.

POSPÍŠIL Valentin - botanik
* 26. 3. 1912 Popovice u Přerova
+ 1999
Je autorem disertační práce Příspěvek k poznání rostlinných společenstev horního Pobečství se zvláštním zřetelem k vyšším houbám a řady článků o flóře Valašska.

POSPÍŠIL Zdeněk - estetik
* 3. 8. 1941 Olomouc
+ 5. 10. 2007 Olomouc
Po středoškolských studiích v Novém Jičíně a v Lipníku, studoval estetiku a sociologii na FF UK Praha. Působil v Ústavu teorie a dějin umění ČSAV Praha, byl vedoucím Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, pak se do Ústavu vrátil, v letech 1988-1990 byl tajemníkem Československé vědecké společnosti pro estetiku při ČSAV a od roku 1991 učil na FF UP v Olomouci. Zabýval se dějinami estetiky a estetické výchovy, výtvarným uměním, mimouměleckým estetičnem a sociologií umění. Publikoval přes 60 statí a recenzí, více než 150 výtvarných recenzí v tisku, publikoval v časopisech Ateliér, Domov, Estetika, Průmyslový desing, Estetická výchova a dalších, je m.j. autorem Estetického minilexikonu (s J. Zívalovou).

POSPÍŠIL Zdeněk - režisér
* 28. 3. 1944 Brno
+ 31. 7. 1993 Praha
Absolvent brněnské JAMU, který v letech 1967-8 působil ve Slováckém divadle Uherské Hradiště a v letech 1972-80 v Divadle na provázku Brno. V roce 1980 odešel do Švýcarska a v letech 1990-3 byl ředitelem Hudebního divadla v Karlíně.

POSSELT Zdeněk - malíř
* 1933
+ 3. 10. 1999
Vystudoval UK Praha a po jeho příchodu do Uherského Hradiště na něj Slovácko zapůsobilo svou hudební a výtvarnou tradicí. Byl významným kulturním pracovníkem a po listopadu 1989 pracoval na referátech kulturyONV a OÚ Uherské Hradiště.

POSTRÁNECKÝ Václav - herec
* 8. 9. 1943 Praha
Divadelní, filmový a televizní herec, který od šesti let účinkoval v Dismanově dětském souboru, od devíti let filmoval a v sedmnácti se stal profesionálním divadelníkem. V letech 1960-2 hrál ve Slováckém divadle Uherské Hradiště, v letech 1970-9 v Městských divadlech pražských a od té doby je členem souboru Národního divadla Praha. Největší diváckou popularitu získal jako jeden z aktérů filmu S tebou mě baví svět, v roce 1995 dostal cenu Thalie.

POŠÍVAL Jan - matematik
* 1738 Hradec Králové
+ 25. 4. 1796 Buchlovice
Farář v Buchlovicích.

POŠTULKA Jan - spisovatel
* 13. 5. 1865 Třeština
+ 7. 7. 1937 Šumperk
Byl profesorem učitelského ústavu v Kroměříži a farářem v Životicích a Veřovicích. Psal knihy s náboženskou tématikou a cestopisy.

POTĚHNÍK Alois - básník
* 18. 4. 1829 Bohousová
+ 30. 11. 1878 Častolovice
Studoval gymnázium v Rychnově, filozofii v Litomyšli a teologii v Olomouci. Byl kaplanem ve Spytihněvi a v Malenovicích. Napsal sbírku Vínek z luhů česko - moravských.

POTOČNÝ František - etnograf a kameraman
* 9. 1. 1926 Hovězí
+ 13. 10. 1987 Vsetín
Od šedesátých let se zabýval lidovou kulturou Valašska a patřil k zakládajícím členům ETNOFILMu v Rožnově. Ve skanzenu v Rožnově je uloženo 24 jeho filmů, oceněných na Etnofilmu (Chleba z kameňa, Křiváčkář, Březové koště, Masopust na Valašsku a Neplačte, vlaštovky) i dalších. (medailony Prof. K. Langra, řezbáře J. Heji z Dinotic a metláře Fily z Hovězího, Kácení máje v Huslenkách a poslední pečení chleba u Láčíků v Hovězí Vyhaslé pece).

POTOMÁK Jan - sběratel
* 2. 1. 1896 Popovice
+ 26. 7. 1983
Bratr a pokračovatel Štěpána Potomáka, tvůrce Potomákova muzea krojů, které sbírali.

POTOMÁK Štěpán - sběratel krojů
* 29. 7. 1898 Popovice
+ 20. 12. 1969
Byl pekařem, žil v Popovicích, sbíral kroje a zvykoslovné předměty kunovické oblasti a ve dvoře rodinného statku postavil muzeum, které jeho potomci vedou dodnes.

POTŮČEK Jiří - účastník odboje
* 19. 7. 1919 Brunecko (Itálie)
+ 2. 7. 1942 Pardubice Trnová
Pracoval u Bati, od roku 1938 byl vedoucím filiálky v jugoslávském Osijku a po vypuknutí války odjel do Francie, kde vstoupil do čsl. armády. Ve Velké Británii byl vyškolen na radiotelegrafistu a se skupinou Silver A byl vysazen k atentátu na R. Heydricha. Byl zastřelen na útěku jako poslední ze skupiny.

POTUŽNÍKOVÁ - UHLÍŘOVÁ Marie - malířka
* 11. 5. 1925 Napajedla
Studovala na VŠUP Praha.

POULÍČEK Milan - malíř
* 20. 1. 1963 Čeladná
Do školy chodil v Rožnově a ve Vsetíně, autodidakt, který svůj první obraz namaloval v roce 1988, olejomalbou se soustavně zabývá od roku 1989.

POULÍK Josef - archeolog
* 6. 8. 1910 Jiříkovice
+ 28. 2. 1998 Brno
Přední odborník v oblasti slovanské archeologie, který objevil a prozkoumal velkomoravské hradisko v Mikulčicích u Hodonína, ale ve druhé polovině 40. let 20. století prozkoumal na popud A. Zelnitia pozůstatky velkomoravského kostela ve Starém Městě. V letech 1971-7 byl prezidentem Mezinárodní unie slovanské archeologie.

POVONDRA Vilém - knihkupec
* 6. 6. 1857 Kroměříž
+ 27. 6. 1923 Kroměříž
Člen obchodní a živnostenské komory v Olomouci, předseda místního obchodního gremia a organizátor svépomocné živnostenské instituce, který kandidoval ve volbách do říšské rady v roce 1907.

POZBYL Alois - duchovní
* 30. 6. 1986 Slavíč u Drahotuš
+ 2. 7. 1921 Vidče
První kněz ve Vidči. Jeho zásluhou tam byl postaven kostel a zasloužil se také o stavbu domu Jednoty katolických mužů a jinochů v Zubří Naše domovina.

POZZI Jaroslav - botanik
* 29. 10. 1889 Prusinovice
+ 19. 9. 1976 Valašské Meziříčí
Valašskomeziříčský lékárník a pěstitel jiřin, oceňovaný doma i v cizině (Brusel, New York, California). Vypěstoval přes tisíc druhů jiřin, kterým dával krajová jména Děvče z Valašska, Valašské Athény a Valašská kráska. Získal nejvíc mezinárodních ocenění ze všech členů Československé jiřinkářské společnosti.

POŽÁR Miro - sochař
* 6. 5. 1962 Brno
Studoval kamenosochařství u prof. J. Kadlčíka na SUPŠ Uherské Hradiště. V letech 1988-94 žil v emigraciv Kanadě a ve Španělsku a po návratu působí ve svobodném povolání. V letech 1999-2001 vedl a letní sochařský ateliér v areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

PRAGER Ferdinand - spisovatel a historik
* 25. 5. 1870 Nivnice
+ 30. 12. 1938 Uherský Brod
Studoval gymnázium v Kroměříži a v Olomouci a po ukončení studií působil v Uherském Brodě jako učitel a ředitel školy a byl spoluzakladatelem zdejšího Sokola a muzea. Zpracoval historii Uherskobrodska, publikoval články o slováckém regionu a odborné články v Pozoru, Moravské orlici a Učitelských novinách a napsal knihy Vinohrad J. A. Komenského a Na panství knížat z Kounic.

PRAGER Karel - architekt
* 24. 8. 1923 Kroměříž
+ 31. 5. 2001 Praha
Absolvent ČVUT Praha. Pracoval ve Stavoprojektu Praha a v Projektovém ústavu výstavby hl. m. Prahy a od roku 1990 byl ředitelem Architektonického ateliéru GAMA Praha. Publikoval v časopisu Architektura 1950-69. Realizován byl jeho projekt Ústavu makromolekulární chemie ČSAV Praha, nemocnice Košice, Federálního shromáždění, soubor projektů ateliérů Emauzy Praha a na dostavbu ND v roce 1983.

PRAGER Vladimír - malíř
* 22. 11. 1909 Vlachovice
+ 4. 12. 1983
Studoval Učitelský ústav v Kroměříži a krátce i AVU Praha. Jako malíř byl amatérem, žákem profesorů kreslení F. Chmela a O. Veselého, soukromě se učil u malířů J. Šilhavého a J. Šetelíka. Učil v Uherském Brodě, který byl hlavním zdrojem jeho motivů. Ilustroval knihu B. Haluzického Ubozí a radostní. Bývá nazýván malířem Uherského Brodu.

PRÁGER Rudolf - zpěvák
* 25. 3. 1916
+ 13. 12. 1999
Zpěvák a herec ochotnického divadla v Uherském Brodě.

PRACHAŘ Bohumil - účastník odboje
* 19. 9. 1911 Provodov
Člen vizovické organizace Obrana národa.

PRACHAŘ Ilja - herec
* 30. 4. 1924 Zlín - Malenovice
+ 10. 8. 2005 Praha
Začínal ve zlínském divadle, které v té době hrálo i jeho budovatelské hry ze slováckého venkova Hádajú sa o rozumné, Zlaté srdce a Domov je v nás, je však také autorem televizního seriálu Tři chlapi v chalupě. Hrál v AUS Víta Nejedlého, v Ostravě, v Divadle S. K. Neumanna, Divadle na Vinohradech, ve víc než padesáti filmech a v televizi.

PRANEČUK Andrej - účastník odboje
* 9. 12. 1921 Zakarpatská Ukrajina
V době 2. světové války byl příslušníkem čs. jednotky sestavené v Buzuluku a zúčastnil se bojů na Dukle. Žije v Uherském Hradišti.

PRASEK Vincenc - filolog
* 9. 4. 1843 Milostovice
+ 31. 12. 1912 Napajedla
Studoval ve Vídni a byl profesorem Slovanského gymnázia v Olomouci a ředitelem gymnázia v Opavě, na odpočinek odešel do Napajedel. Psal zde své paměti a studie, publikoval články o historickém bádání na Valašsku a popisoval medařské právo ve Vizovicích v národopisných a vlastivědných časopisech. Napsal Paměti městečka Napajedel a dědin k panství Napajedelskému odedávna příslušných, Paměti malenovic a Pohořelic, jakož i dědin k panství Malenovickému a Pohořelickému příslušných a Dvě léta na Buchlově. Má v Napajedlích pamětní desku.

PRAVDA Vladimír - pedagog a publicista
* 17. 11. 1907 Němčice
+ 30. 3. 1978 Vsetín
Působil 41 let na vsetínském gymnáziu. Byl vynikajícím pedagogem, autorem dvou učebnic ruštiny (s dr. Seidlem) a článků v odborném tisku a členem redakční rady vlastivědného sborníku Valašsko. Psal recenze do Lidových (Svobodných) novin, zejména o literárněvědné literatuře. Vydal řadu překladů z němčiny (Kafka), ale hlavně z ruštiny (Gončarov, Čechov, Veresajev, Gudzij a další). Byl též vynikajícím fotografem, především krajiny a stromů a v Okresním archivu Vsetín je 15 tisíc jeho negativů. Napsal téměř 3 tisíce článků statí a glos z oblasti teorie fotografování a fotografické techniky.

PRAXL Václav - pedagog
* 30. 9. 1871 Tvořihráz
+ 21. 10. 1936 Valašské Meziříčí
Pracoval v organizacích katolického učitelstva, byl členem Okresního osvětového sboru a řadu let starostou čsl. Orla ve Valašském Meziříčí. V Novinách zpod Radhoště vycházela jeho práce Náš okres - knížka pro učitele a osvětové pracovníky (1936).

PRAŽÁK Alois - politik
* 21. 2. 1820 Uherské Hradiště
+ 20. 1. 1901 Vídeň
Absolvoval gymnázium v Kroměříži. Právník a poslanec města Uherské Hradiště v moravském a později i v říšském sněmu, který byl tři desítky let vůdčí osobností české Moravy a nejvýznamnějším českým politikem 19. století na Moravě. Studoval v Kroměříži, Brně a Olomouci. Jeho zásluhou měla Morava jako první ze všech zemí rakouské říše vyřešenu otázku zrušení roboty. V roce 1849 stál v Brně u zrodu Národní jednoty svatých Cyrila a Metoděje (později Matice moravská), v roce 1861 založil Národní stranu na Moravě. V letech 1879-91 byl členem vlády, v roce 1888 byl povýšen do šlechtického stavu.

PRAŽÁK František - pedagog
* 15. 11. 1885 Chroustovice
+ 30. 9. 1947 Praha
Byl učitelem na první české škole v Novém Jičíně, potom působil v Brně. Z jeho popudu vznikla v Brně Česká pedagogická společnost (1914) a Ústřední pedagogická knihovna (1921). V roce 1921 dal podnět k založení Pedagogické školy, z níž se vyvinula Škola vysokých studií pedagogických, spolu s prof. Babákem založil Společnost pro výzkum dítěte. Od 1933 působil v Praze a obíral se dějinami pedagogiky, pedapsychologií a školským pokusnictvím. V knize Půl století načrtl obraz života v Novém Jičíně v prvních letech 20. století. Psal o M. Jahnovi a J. Kalusovi.

PREČAN Leopold - katolický kněz
* 8. 3. 1866 Velký Týnec
+ 2. 3. 1947 Olomouc - Svatý Kopeček
Olomoucký arcibiskup, za jehož působení měla arcidiecéze nejlépe organizovanou charitu. Po vysvěcení byl v letech 1889-91 kooperátorem v Bartošovicích, v letech 1891-4 působil v Kelči a potom na bohoslovecké fakultě v Olomouci. Měl velkou zásluhu na uskutečnění prvního celostátního sjezdu katolíků v roce 1935 v Praze. Od roku 1936 je čestným občanem Kelče.

PREISLER Jan - katolický kněz
* 1. 12. 1894 Velké Karlovice
+ 19. 7. 1962 Litovel
Náboženský publicista a konsistorní rada. Vysvěcen byl v roce 1918 v Olomouci. Od roku 1936 působil v Litovli jako katolický duchovní, a v letech 1936-1951 jako profesor na gymnáziu.

PREISNER Pavel - malíř
* 24. 11. 1970 Zlín
Studoval u prof. V. Havlíka na PedF UP Olomouc a učí ve výtvarném ateliéru Vyšší soukromé školy umění ve Zlíně. Spoluzakládal výtvarné sdružení Roman. Do roku 1996 se věnoval olejomalbě, později převážila kresba. Zabývá se také poezií a hudební tvorbou.

PREISSOVÁ Gabriela - spisovatelka
* 23. 3. 1862 Kutná Hora
+ 27. 3. 1946 Praha
Autorka povídek a dramat ze Slovácka.

PRÉVAL Jitka de - výtvarnice a překladatelka
* 13. 2. 1961 Vsetín
Vydala se ve stopách otce, sklářského designéra Karla Volfa, a vystudovala VŠUP v Praze. Odjela na stáž do Paříže, kam se po sňatku přestěhovala a pracovala jako kreslířka návrhů a jako překladatelka. (Také tlumočila různým osobnostem: prezidentu Havlovi i francouzskému ministru obrany.) V roce 1992 byla asistentkou režiséra filmu Přestávka na Pražském hradě, pracovala na některých dílech televizního pořadu Není třeba snít, vedle toho francouzsky titulkovala řadu českých filmů a s manželem přeložila knihu Ladislava Fukse Spalovač mrtvol. Nyní je pracovnicí Českého centra v Paříži.

PRCHAL Jan Václav - sochař a řezbář
* 17. 8. 1744 Kroměříž
+ 16. 10. 1811 Jihlava
Syn Františka Prchala, dvorního sochaře olomouckého biskupa, činný v Kroměříži v letech 1742-60.

PRIOR Pavel - technik
* 17. 5. 1949 Zlín
Studoval Fakultu elektrotechniky ČVUT v Praze. Je spolumajitelem holdingové společnosti PROSPEKTS s.r.o., v níž je i ředitelem pro marketing a obchod. Je viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR, členem představenstva Hospodářské komory ČR, členem výkonného výboru IOE v Ženevě a členem výboru UNICE v Bruselu.

PROHÁCZKOVÁ Martina - fotografka
* 7. 11. 1956 Zašová
Vystudovala fotografování v Popradě a pracovala jako fotografka Okresního muzea v Nových Zámcích. Věnovala se různým žánrům, zúčastňovala se soutěží a výstav. Její fotografie jsou v knihách Idea národného parku nezomrzela: Tatranský národný park v 50 ročnej retrospektivě a Zamagurie vo fotografii Karola Gazela, Estery Lukačkovej a Martiny Proháczkovej.

PROCHÁZKA Antonín - herec a dramaturg
* 25. 12. 1953 Kroměříž
V roce 1977 absolvoval DAMU Praha hrál v Divadle J. K. Tyla Plzeň, v letech 1981-7 hrál jako host ND Praha. V roce 1980 založil Divadlo malých forem, v letech 1984-9 autorská spolupráce s bigbendem v Plzni. Dostává příležitosti ve filmu a v televizi a je také autorem několika úspěšných divadelních komedií.

PROCHÁZKA Ferdinand - malíř
* 10. 1. 1894 Holesov
+ 2. 10. 1961 Holesov
Autodidakt, který se výtxarně vzdělával u akademického malíře Karla Žůrka. Maloval hlavně portréty, zátiší a krajinomalby.

PROCHÁZKA Jiří - lékař
* 10. 4. 1749 Blížkovice
+ 17. 7. 1820 Vídeň (Rakousko)
Po studiu gymnázia ve Znojmě absolvoval na Univerzitě v Olomouci povinné dva roky filozofických studií a jako osmnáctiletý získal doktorát filozofie. Pak absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity ve Vídni a byl asistentem na klinice profesora Haena. Od roku 1776 se věnoval očnímu lékařství a od roku 1778 byl profesorem anatomie a očního lékařství na Lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze. Člen vědecké organizace Královské české společnosti nauk a řady zahraničních vědeckých společností, zakladatel anatomického muzea ve Vídni. Vedle výuky a vědeckých výzkumů se věnoval odborné oční praxi.

PROCHÁZKA Martin - sportovec
* 3. 3. 1972 Slaný
Hokejový reprezentant. S hokejem začínal na Kladně, hrál za Kladno, Jihlavu, Stockholm (Švédsko), Toronto (Kanada) a Vsetín. Účastník šesti MS na nichž získal dvě bronzové (1997 a 1998) a tři zlaté medaile (1996, 1999 a 2000), držitel zlaté medaile ze ZOH 1998.

PROCHÁZKA Oldřich - malíř
* 23. 1. 1903 Prostějov
+ 1961
Malbu studoval u prof. Hlavici. Žil ve Vsetíně a později v Jeseníku a tvořil impresionisticky laděné krajinomalby, s oblibou zachycoval večerní soumraky, zimní mlhy, předjaří avýchody slunce.

PROCHÁZKA Rudolf - archeolog
* 27. 9. 1955 Brno
Po studiu na UJEP v Brně pracoval v letech 1978-83 jako archeolog ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, v letech 1983-93 v Archeologickém ústavu ČSAV v Brně, v letech 1993-7 v Ústavu archeologické památkové péče v Brně, na jehož vzniku se podílel, stejně jako na vzniku o.s. Archaia Brno, kde působil do roku 1999. Jeho oborem je archeologie středověku, hlavně města a prováděl průzkumy v Brně, Uherském Hradišti, Přerově, Uherském Brodě a v Olomouci. Podílel se na zavedení metodiky tzv. formulářové archeologie, publikuje a od roku 1995 je předsedou Muzejního spolku Modřic.

PROCHÁZKA Václav - sportovec
* 1912
+ 5. 11. 1944 Zubří
Boxer. V letech 1932 a 1933 byl přeborníkem ČSR v bantamové váze a v roce 1934 v pérové váze. Potom působil jako profesionál ve Francii. Zúčastnil se partyzánského odboje, byl zajat a popraven. Byl po něm nazván největší boxerský turnaj v republice.

PROCHÁZKOVÁ Jarmila - historička umění
* 1964
Studovala gymnázium v Uherském Brodě, vědu o výtvarném umění na FF UJEP Brno a výuku dějin umění na FF MU Brno. Pracovala v Moravské galerii Brno, ve Státních restaurátorských ateliérech Praha Pohořelec a od roku 1990 učí na SUPŠ v Uherském Hradišti.

PROCHÁZKOVÁ Marika - herečka
* 1. 10. 1974 Zlín
Po absolvování Střední pedagogické školy odjela na rok studovat do USA a teprve po návratu absolvovala DAMU. Nastoupila do divadla Rokoko a hostovala na dalších pražských scénách, nyní je členkou Národního divadla Brno. Hraje i ve filmech a televizních inscenacích.

PROCHÁZKOVÁ Martina - fotografka
* 7. 11. 1956 Zašová
Vystudovala fotografii ve slovenském Popradě, na Slovensku zůstala a od roku 1975 pracovala v muzeu v Nových Zámcích. Fotografovala zejména krajinu, ale i portréty, pracovala i na reportážích.

PROKEŠ Jan - herec
* 26. 6. 1917 Kroměříž
+ 1. 12. 1985 Karlovy Vary
Působil v Brně a v Divadle Vítězslava Nezvala v Karlových Varech.

PROKEŠ Karel - kulturní pracovník
* 21. 6. 1955 Vsetín
Od konce sedmdesátých let realizoval řadu hudebních pořadů, v roce 1979 vznikly v jeho bytě nahrávky písničkáře Veita pro exilové vydavatelství Šafrán ve Švédsku a v osmdesátých letech inicioval pořady Cesty lidové písně k současnému folku. V letech 1990-2009 byl dramaturgem festivalu Valašský špalíček a M-klubu Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí. V M-klubu byl od roku 1991 vedoucím. Vystavuje fotografie, vystupuje v rozhlasových pořadech a píše hudební recenze a články o hudbě.

PROKOP Rudolf - malíř
* 10. 10. 1926 Český Těšín
+ 26. 6. 1969 Ostrava
V letech 1942-6 studoval SUPŠ ve Zlíně, od roku 1945 tam spolupracoval s loutkovým filmem a podílel se na filmu H. Týrlové Vzpoura hraček. Ovlivněn moderní vědou hledal inspiraci v kybernetice a teorii her a převáděl je do svých fotografik.

PROKOPOVÁ - VISNEROVÁ Renata - herečka
* 2. 10. 1980 Vsetín
Žila ve Lhotě u Vsetína a v tomoto městě navštěvovala dramatický kroužek a hrála v ochotnickém divadle. Ale pro dráhu herečky se rozhodla až po absolvování Obchodní akademie ve Valašském Meziříčí. Vystudovala DAMU a popularitu jí přinesla role v seriálu TV Prima Rodinná pouta. Hrála i v seriálu TV Nova Ulice a ve filmu Prachy dělaj člověka.

PROMBERGER Romuald - vydavatel
* 3. 1. 1893 Olomouc
+ 13. 3. 1974 Olomouc
Pokračoval v činnosti započaté otcem a vydával spisy moravských autorů, zejména Čeňka Kramoliše, Metoděje Jahna, Františka Slámy a Františka Táborského, ale i výtvarná díla Adolfa Kašpara, Oldřicha Lasáka a dalších výtvarníků. Jeho činnost ukončil Únor 1948.

PROMBERGER Romuald - vydavatel
* 8. 2. 1856 Nové Město nad Metují
+ 27. 10. 1932 Brno
Vydavatel, který vedle jiných knih vydal také celou řadu valašských autorů (např. Kramoliš a Jahn). Byl portrétován Františkem Onrúškem. Pohřben je v Olomouci.

PROSKOWETZ Emanuel - zemědělský odborník
* 16. 11. 1849 Praha
+ 16. 11. 1944 Kvasice
V letech 1868-71 studoval filozofickou fakultu a zároveň polytechniku ve Vídni, v letech 1871-2 byl praktikantem na statku Kopisty u Mostu a v letech 1872-6 na velkostatku v Židlochovicích u Brna. V roce 1876 převzal nájem velkostatku v Kvasicích u Holešova a v roce 1879 se zde trvale usadil. Zabýval se zejména šlechtěním ječmene, je autorem světoznámého ječmene Proskowcův Haná Pedigree, šlechtil i cukrovku, žito a pšenici a zabýval se studiem bonitace půdy. V roce 1906 byl prvním doktorem h.c. na VŠZ ve Vídni.

PROŠEK Josef - režisér
* 4. 3. 1917 Slaný
+ 5. 11. 1991 Zlín
Do Zlína přišel v roce 1945 a v šedesátých letech byl vedoucím oddělení animovaného grafu zlínského studia. Jako režisér dělal zejména školní filmy z chemie a fyziky a reklamní filmy.

PROŠEK Pavel - polární badatel
* 23. 9. 1940 Bystřice pod Hostýnem
Vedoucí Katedry geografie Přírodovědecké fakulty MU v Brně, spoluautor Herbáře a Geografického terminologického slovníku. Zaměřuje se na geomorfologické a glaciální procesy polárních regionů a účastní se expedic do Antarktidy, kde nyní buduje českou polární stanici.

PROŠKOVÁ Jaroslava - keramička
* 25. 9. 1941 Praha
Studovala SUPŠ Uherské Hradiště a VŠUP Praha u prof. Q. Eckerta. Zúčastňuje se keramických sympozií.

PRUDIL Evžen - malíř
* 17. 3. 1909 Lipník nad Bečvou
+ 16. 12. 2001
Studoval na Ukrajinské akademii v Praze a soukromě u M. Maliny a D. Wiesnera. Maloval krajiny z okolí Nového Jičína a Štramberka. Vystavoval se sdružením Jaroněk.

PRUDKÁ Alena - archeoložka
* 5. 12. 1949 Zlín
Vystudovala archeologii a etnografii na Masarykové univerzitě v Brně a v letech 1974-99 pracovala v Muzeu Prostějovska, kde se zaměřila na starší neolit a kultury lužických popelnicových polí, provedla řadu zýchranných výzkumů a zúčastnila se výzkumu eneologických mohyl u Slatinek. Vytvořila expozici Pravěk Prostějovska (1978) a několik výstav. V roce 1999 přešla na místo etnografa v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

PRUDKÝ Martin - evangelický duchovní
* 11. 5. 1960 Brno
Po maturitě na gymnáziu v rodišti studoval teologii na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze, Teologickém institutu státní univerzity v Amsterodamu a Regenťs Park College, Oxford University. Po absolutoriu byl vikářem ve Vizovicích a v Praze, potom byl externím lektorem hebrejštiny, asistentem biblické katedry a odborným asistentem KEBF. V roce 1992 byl jmenován docentem.

PRUCHA Jindřich - malíř
* 29. 9. 1886 Uherské Hradiště
+ 1. 9. 1914 Halič (Ukrajina)
Vystudoval Vacátkovu soukromou školu a akademii v Mnichově. Krajinář, jenž nejčastěji maloval předjaří a jaro.

PRŮCHA Mojmír - architekt
* 19. 8. 1954 Vyškov
Vystudoval VŠUP Praha a působil na odboru výstavby MěNV v Přerově, od roku 1982 byl výtvarníkem Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Věnoval se také designu nábytku.

PRŮŠOVÁ Libuše - sportovkyně
* 13. 7. 1979 Valašské Meziříčí
Tenistka TK DEZA Valašské Meziříčí, reprezentantka ČR, semifinalistka Australian Open 2003 ve čtyřhře, účastnice OH 2004 v Athénách a vítězka ankety Zlatý kanár ve čtyřhře v roce.2004.

PŘECECHTĚL Zbyněk - dirigent a hudební skladatel
* 3. 10. 1916 Klagenfurt (Rakousko)
+ 6. 10. 1996 Havířov
Gymnázium studoval ve Valašském Meziříčí a Vsetíně, pražskou konzervatoř u R. Karla a J. Křičky. Působil jako dirigent v divadle E. F. Buriana D 41, později byl hudebním režisérem ostravského rozhlasu. Učil na konzervatoři. Ve skladatelské práci čerpal z valašské lidové písně (Dva valašské tance, Okolo Bečvy).

PŘEČEK František - architekt a malíř
* 15. 3. 1893 Kroměříž
Studoval architekturu na ČVUT Praha a malířství na AVU Praha. Učil kreslení na středních školách ve Znojmě a v Brně. Věnoval se krajinomalbě Beskyd, okolí Znojma a Českomoravské vysočiny.

PŘEČEK František - malíř a restaurátor
* 28. 10. 1863 Šternberk
+ 28. 12. 1939 Bystřice pod Hostýnem
Vyučil se ve Vídni u Kuglera a žil v Přerově a v Kroměříži. Vyzdobil četné moravské kostely, maloval oltářní obrazy, restauroval fresky v arcibiskupském zámku a v Květné zahradě v Kroměříži, vyzdobil slavnostní sál arcibiskupské rezidence v Olomouci a zámecký kostel na Hukvaldech, provedl nástropní malbu v zámku v Holešově.

PŘEDÍNSKÁ Eva - výtvarnice
* 7. 6. 1984 Zlín
Vystudovala užitou malbu na SUPŠ v Uherskéj Hradišti a klasickou animovanou tvorbu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Věnuje se volné tvorbě a spolupracuje na restaurování památek.

PŘEROVSKÝ Bernard - kněz
* 11. 5. 1908 Vyškov
+ 28. 3. 2001 Vyškov
Ve zlíně působil od roku 1935, v roce 1963 se stal olomouckým sídelním kanovníkem, pak byl generálním vikářem, proboštem a druhým prelátem olomoucké metropolitní kapituly, ale až do roku 1989 byl stále knězem i ve Zlíně.

PŘETÁKOVÁ Alena - folkloristka
* 28. 5. 1936 Zlín
Studovala Vyšší školu pedagogickou v Brně, učila na ZDŠ v Brumově a na SVVŠ (gymnáziu) ve Vsetíně. Jako tanečnice, choreografka a vedoucí taneční složky souboru Vsacan iniciovala v roce 1959 založení dětského Vsacánku. V roce 1961 odešla do Brna. V Křelovicích, kde později učila, založila soubor Křelováček a organizovala přehlídky folklorních souborů.

PŘIBIL Dušan - malíř a grafik
* 17. 4. 1913 Kroměříž
+ 28. 8. 1982 Olomouc
Studoval u prof. H. Erniho na École des Beaux Arts ve Vevey (Švýcarsko), další studium v Paříži mu bylo znemožněno, byl vězněn, pak studoval na katedře výtvarné výchovy UP Olomouc, ale musel školu opustit a působit na učňovských školách na Ostravsku.

PŘIBYL Antonín - básník a kulturní pracovník
* 13. 6. 1848 Srbce u Němčic nad Hanou
+ 9. 11. 1910 Rožnov pod Radhoštěm
Studoval gymnázium v Kroměříži a teologii v Olomouci. Jako katolický kněz působil v Lidečku, Francově Lhotě, Polance, Novém Hrozenkově a v Rožnově. Psal básně do Koledy a s Josefem Válkem napsal stať Valašská dožatá z Polanky u Vsetína pro publikaci Slavnosti a obyčeje lidové z Moravy na Národ. výstavě čsl. v Praze 1895.

PŘIBYLOVÁ Jarmila - malířka
* 11. 11. 1957 Kroměříž
Vystudovala SUPŠ v Uherském Hradišti u prof. Nikla a Hanáčka a PeDF MU v Brně u prof. Štolfa a Ochrymčuka. Žije ve Zlíně, kde učí na ZUŠ a gymnáziu a ve své tvorbě se věnuje malbě, kresbě, grafice, tvorbě ex libris a návrhům interiérů, zejména ve školkách, školách a zdravotnickcýh zařízení. (Zlín, Malenovice, Slavičín, Vizovice)

PŘIDAL Antonín - spisovatel a překladatel
* 13. 10. 1935 Prostějov
Dětství a mládí prožil v Napajedlích, studoval gymnázium v Uherském Hradišti a FF UJEP v Brně. Působil v rozhlase, spolupracuje s časopisy a s Českou televizí a učí na JAMU. Vydal básnické sbírky, sbírky fejetonů a rozhovorů, divadelní a rozhlasové hry a má své diskusní pořady na ČT.

PŘIKRYL Bohumil - architekt
* 20. 10. 1893 Bystřice pod Hostýnem
+ 24. 3. 1965 Praha
Architekt, ředitel tiskárny a nakladatelského družstva čs. legionářů Čin v Praze. Bojoval na ruské frontě, na podzim 1916 přeběhl a stal se členem vedení zajateckého tábora v Damici, od jara 1917 působil v čs. jednotkách (příslušník 6. sp. Hanáckého). V letech 1919-20 byl referentem Památníku odboje a v letech 1919-21 tajemníkem Svazu čs. legionářů. V roce 1920 založil nakladatelství ČIN, byl redaktorem časopisu Socialistický legionář a od ruku 1933 předsedou Ligy pro lidská práva v ČSR. Napsal knihu Sibiřské drama (1929). Za okupace pracoval v odboji, byl zatčen a v letech 1942-5 vězněn v koncentračním táboře. V letech 1945-8 byl ředitelem nakladatelství ČIN.

PŘIKRYL František - kronikář
* 6. 9. 1857 Vlčnov
+ 4. 12. 1939 Hranice na Moravě - Drahotuše
Nejprve působil jako učitel a po studiích na bohosloví byl kaplanem ve Velkých Karlovicích. Zde založil farní kroniku a zaznamenal do ní zprávy o založení Karlovic, obyčeje a zvyky a další události do července 1887. V okolí Karlovic prováděl archek`ogická studia. Potom vystřídal ještě několik působišť. Zasloužil se o archeologický výzkum Moravy z doby mohyl a velkomoravské. Byl badatelem v otázce cyrilometodějské a členem Družiny literární a umělecké v Olomouci. Založil vlastivědný časopis Záhorská kronika.

PŘIKRYL František - výtvarník
* 9. 7. 1905 Jarohněvice u Kroměříže
+ 30. 8. 1979 Zlín
Vystudoval UMPRUM Praha a působil jako kreslíř a ilustrátor pro Baťovo vydavatelství. Ilustroval také cestopisné články L. M. Pařízka, A. Forejta a dalších autorů, od roku 1951 také knihy Hanzelky a Zikmunda, do nichž nakreslil přes 800 kreseb.

PŘIKRYL Ivan - architekt
* 7. 3. 1940 Zlín
+ 2002
Studoval VUT Brno a pracoval Centroprojektu Zlín, jehož budovu ve Zlíně projektoval, projektoval tam ale i sklad chemikálií č. 33, generel továrny, budovu skladů č. 32, dostavbu gymnázia, přestavbu Domu umění a další stavby.

PŘIKRYL Josef - historik
* 21. 6. 1930 Skaštice
+ 11. 7. 1985 Lipník nad Bečvou
Pracoval v Oblastním muzeu ve Zlíně a potom učil na UP v Olomouci. Napsal řadu studií a 14 monografií.

PŘIKRYL Vítězslav - pedagog
* 11. 8. 1920 Kelč
Po studiích na učitelském ústavu v Kroměřížiabsolvoval archeologické školení v Moravském zemském muzeu v Brně. Byl ředitelem škol na Zlínsku, ale v letech 1970-80 mohl působit pouze jako učitel. Popularizoval archeologii na veřejnosti a ve čtyřicátých letech přispěl svými nálezy z Kelečska a Valašska k vybudování archeologických fondů několika muzeí na Moravě.

PŘIKRYL Zdeněk - sochař
* 4. 7. 1928 Chomutov u Olomouce
Studoval PedF UP v Olomouci, pak učil rok na Fučíkově pedagogické škole v Olomouci než se na PedF vrátil a učil tam do roku 1992. Sochař, medailér a kreslíř, autor univerzitních insignií, medailí a plastik. Přátelství s K. Langrem a M. Stiborem ho přivedlo na Nový Hrozenkov. Účastník výstavy Nový Hrozenkov v díle Mistrů (1999). Psal také poezii.

PŘÍLEZSKÁ Marie (vl. jm. BLAŽKOVÁ) - spisovatelka
* 22. 12. 1882 Všechovice
+ 25. 6. 1963 Zlín
K Valašsku se vztahují některé její verše, pohádky (Nové české pohádky), povídky (Moravské obrázky) a drama I člověk spravedlivý.

PŘINDIŠ Jaroslav - sochař
* 4. 1. 1927 Bělkovice - Lašťany
Studoval Školu umění Zlín a AVU Praha u prof. Laudy. Žije a pracuje v Olomouci.

PŘÍVARA Milan - hudebník
* 8. 5. 1936 Lukov
Vystudoval vyšší hudební školu v Kroměříži a působil jako hudební pedagog. Působil jako varhaník v nedaleké Hvozdné, byl dirigentem pěveckého sboru Radost, který založil v roce 1981, a spolupracoval s Valašským souborem písní a tanců Kašava. Je také hudebním skladatelem, autorem zpěvníku Písničky z Lukova a okolí a knihy Z dějin farnosti Lukov-Veliková.

PŠENČÍK Dmitrij - knihovník
* 15. 2. 1894 Valašské Meziříčí
+ 13. 12. 1939 Praha
Redaktor a autor psychologických statí, který působil ve Zlíně a v Univerzitní knihovně Univerzity Karlovy v Praze.

PŠENČÍK Leopold - architekt
* 25. 3. 1948 Zlín
Studoval ČVUT Praha a pracoval ve Stavoprojektu Gottwaldov (pak S-projekt Zlín). Or roku 1992 má vlastní architektonický ateliér ve Zlíně. Je autorem četných územních plánů (Holešov, Uherské Hradiště, Rožnov pod Radhoštěm) a zabývá se heraldikou a dějinami umění.

PŠENICA Zdeněk - folklorista
* 23. 12. 1963 Zubří
Vedoucí folklorního souboru Beskyd v Zubří. Významným způsobem se podílí na organizování folklorního hnutí v ČR po roce 1989, od roku 1991 byl tajemníkem a od roku 1996 předsedou Folklorního sdružení České republiky. V roce 2011 dostal mezinárodního folklorního Oskara.

PŠURNÝ František - účastník odboje
* 20. 1. 1916 Uherský Ostroh
Za 2. světové války byl pilotem 310. a 311. bombardovací perutě RAF, nyní žije ve Walesu.

PŠURNÝ Josef - malíř
* 15. 6. 1918 Uherský Ostroh
+ 21. 7. 2003
Malíř, který po absolvování Školy uměleckých řemesel v Brně působil v Uherském Ostrohu, Uherském Hradišti, ve Zlíně a v Brně. Byl krajinářem, ale maloval i portréty, zátiší a figurální kompozice. Čestný občan Uherského Ostrohu.

PTÁČEK Václav - hudební skladatel
* 8. 9. 1930 Nový Jičín
Absolvoval gymnázium v rodišti, PedF MU v Brně, ostravskou konzervatoř, FF UP Olomouc a učil na pedagogické škole v Novém Jičíně. Založil a 25 let vedl dětský pěvecký sbor Ondrášek. Upravoval lidové písně (Z českých lidových písní) a psal sborové skladby (Tam doma, na slova Miloše Jirka).

PTÁČKOVÁ - PILÁTOVÁ Klementýna - spisovatelka
* 26. 4. 1900 Vizovice
+ 23. 11. 1965
Učitelka, která psala do časopisů Mládí, Srdíčko a Anděl strážný. Je autorkou knihy Pohádky z dětské zahrádky.

PTÁČKOVÁ Dana - košíkářka
* 23. 11. 1950 Morkovice
Žije v Morkovicích a plete tam misky, podnosy, košíky, svítidla a další košíkářské zboží. Její práce se vyznačují čistotou linií a tvarů a výborným zpracováním vybraného stylu pletiva. Svůj um předvádí na jarmarcích a akcích muzeí, ale působí i jako lektorka kurzů. Je držitelkou titulu Nositel tradice lidových řemesel.

PUJMANOVÁ Marie - spisovatelka
* 8. 6. 1893 Praha
+ 19. 5. 1958 Praha
Významná představitelka české meziválečné literatury. Od roku 1932 pracovala na trilogii Lidé na křižovatce, Hra s ohněm a Život proti smrti, která se námětově i místně váže na Zlín a Baťu.

PUKL Vladimír - grafik, malíř a sochař
* 2. 3. 1896 Dobromilice
+ 24. 5. 1970 Olomouc
Vystudoval UMPRUM v Praze (prof. T. F. Šimon). Byl asistentem a od roku 1945 profesorem grafické speciálky AVU a učitelem řady vynikajících grafiků, členem SČUG Hollar. V roce 1939 se usadil v Hošťálkové. V grafice se věnoval hlavně dřevorytu a barevnému leptu. Vystavoval po celém světě a napsal skripta Příručka plastické anatomie pro výtvarníky.

PUKOVEC František - hudebník
* 1835
+ 1911
Frenštátský tkadlec, otec violoncellisty Raymonda. Houslista a trumpetista, dirigent dechovky a ředitel kůru. V roce 1884 založil ve Frenštátě hudební školu a dva roky na ní vyučoval.

PUKOVEC Raymund - hudebník
* 29. 8. 1885 Frenštát pod Radhoštěm
+ 30. 10. 1956 Olomouc
Studoval na Královské akademii hudby v Budapešti a učil na Hudební a varhanické škole Matice školské v Ostravě. Byl violoncellistou orchestru Národního divadla moravskoslezského a orchestru Čs. rozhlasu v Ostravě a v letech 1921-37 učil na Masarykově ústavu hudby.

PULEC Kamil - herec
* 1. 9. 1963 Prešov (Slovensko)
Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Českých Budějovicích, ale pak se rozhodl hrát divadlo a od roku 1984 je, s výjimkou období 1989-91, kdy hrál v Českých Budějovicích) hercem Slováckého divadla Uherské Hradiště. Hraje také ve filmech a v televizi (seriály Medvědi nic nevědí a Četnické humoresky).

PURSCH Bedřich - hudební skladatel
* 29. 6. 1871 Kopřivnice
+ 26. 4. 1921 Brno
Byl učitelem a působil ve Valašských Kloboukách, kde založil pěvecký sbor Tovačovský a orchestr. Psal skladby pro klavír, písně a mužské sbory, věnoval se i kreslířství a botanice.

PUSTĚJOVSKÝ František - malíř
* 9. 9. 1906 Lichnov
+ 5. 4. 1974 Lichnov
Vyučil se malířem pokojů a navštěvoval malířskou školu v Praze. Po roce 1945 pracoval v propagačním oddělení Tatry Kopřivnice, po částečné ztrátě zraku odešel na invalidní důchod a začal se plně věnovat malování. Z tohoto období se nám dochovalo několik desítek jeho perokreseb půvabných lichnovských dřevěnic, především v lichnovské kronice, kterou téměř třicet let pečlivě vedl.

PUSTKA Antonín - kulturní pracovník
* 4. 5. 1877 Kunčice pod Ondřejníkem
+ 26. 10. 1960 Kunčice pod Ondřejníkem
Byl žákem K. Kálala a znal se s L. Janáčkem. Jako šestnáctiletý začal sbírat lidové písně a v roce 1903 jich měl již 320. Napsal divadelní hru z prostředí Hukvaldského panství Fojtův zápis a vydal Staré paměti Kunčic pod Ondřejníkem (1938). V letech 1909-19 a 1920-34 byl starostou obce.

PUSZKAILER Karel - společenský pracovník
* 21. 3. 1885 Vsetín
+ 20. 10. 1953 Vsetín
Magistr farmacie. Od roku 1925 byl dvacet pět let předsedou Klubu českých turistů ve Vsetíně, organizoval jeho akce a věnoval se propagaci a hospodářskému povznesení Valašska prostřednictvím cestovního ruchu. Vysloužil si titul Otec turistiky na Valašsku"". Přednášel, publikoval v tisku, fotografoval, značkoval turistické cesty, vydával turistické mapy, průvodce Valašskem, pohlednice atd. V roce 1928 se zasloužil o postavení chaty na Vsackém Cábu, k níž vede od roku 1995 ze Vsetína tzv. ""Puszkailerova cesta"".""