A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T Ť U Ú V W Z Ž

MACALÍK Basil - hudební skladatel
* 16. 6. 1894 Rožnov pod Radhoštěm
+ 20. 5. 1976 Třebotov
Působil jako sbormistr a dirigent, mimo jiné v Bělehradě a hornické kapely v Alma Szlatina. Autor skladeb pro citeru.

MACALÍK Bohuslav - sbormistr
* 24. 1. 1890 Ivanovice na Hané
+ 25. 2. 1954 Praha
Syn Šimona Macalíka. Studoval gymnázium v Kroměříži a potom práva a hudební vědu ve Vídni. Upravoval lidové písně a psal příležitostné sbory.

MACALÍK Šimon - hudební skladatel
* 29. 1. 1863 Ivanovice na Hané
+ 14. 6. 1948 Budišov
Byl sbormistrem a dirigentem lázeňských orchestrů (mj. v Luhačovicích). Složil Valašský pochod.

MACEK Jan - výtvarník
* 4. 12. 1891 Jasenná
+ 7. 11. 1974 Vizovice
Vystudoval keramickou školu v Bechyni, ale pracoval ve Vojenském kartografickém ústavu ve Vídni a teprve po válce se vrátil do rodné obce, kde se věnoval kresbě a malbě valašské krajiny. Byl také kronikářem obce Jasenná.

MACKŮ Evžen - sochař
* 3. 8. 1932 Uherské Hradiště
+ 5. 8. 1961 Vysoké Tatry (Slovensko)
Uherskohradišťský sochař a kreslíř, který studoval SUPŠ Uherské Hradiště a AVU Praha. Zahynul ve Vysokých Tatrách.

MACOUREK Miloš - spisovatel a filmový režisér
* 2. 12. 1926 Kroměříž
+ 30. 9. 2002 Praha
Studoval gymnázium ve Frýdku-Místku a v roce 1941, po uzavření školy nacisty krátce navštěvoval hudebně dramatickou konzervatoř,v letech 1943-4 byl totálně nasazen. Po válce pokračoval ve studiu a v roce 1946 odešel do Prahy, kde pracoval jako dělník, kulisák, skladník, reklamní tiskař a nakonec jako nakladatelský redaktor družstva Máj. Po návratu z vojny byl lektorem katedry dějin literatury a umění na Ústřední škole odborů, od roku 1959 spolupracoval autorsky s Divadlem Na zábradlí, v letech 1960-1980 byl dramaturgem a scenáristou FS Barrandov a pak byl ve svobodném povolání. Debutoval v roce 1958 jako básník, prosadil se však jako autor knih pro děti a scenárista., je autorem příběhů Macha a Šebestové, Arabela, Křeček v noční košili a další.

MACŮREK Josef - historik
* 31. 3. 1901 Chomýž
+ 20. 4. 1992 Brno
Absolvoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, filozofii a historii studoval na UK v Praze. Pak ještě absolvoval doplňující studia v Polsku, Francii a Švédsku. Od roku 1935 byl profesorem Masarykovy univerzity v Brně. Zabýval se dějinami východoevropských národů a dějinami Moravy. Zvláště vědecky přínosné byly jeho příspěvky k dějinám valašské kolonizace. Je autorem několika knih, např. Valaši v západních Karpatech v 15. - 18. století.

MAČÁKOVÁ Jana - lékařka
* 8. 6. 1943 Uherské Hradiště
Absolvovala LF a FF UP Olomouc a od roku 1990 zde byla docentka patologické psychologie LF a od roku 1996 děkankou fakulty. Od roku byla 1992 prorektorka UP Olomouc a od roku 1998 je její rektorkou.

MÁČEL Emil - historik
* 22. 3. 1927 Zlín
Publikoval práce o Židech na Zlínsku a o odboji v době 2. světové války.

MÁČEL Emil - malíř
* 5. 6. 1878 Zdounky u Kroměříže
Malíř, lterý žil a maloval v Kroměříži.

MADER Milan - hudebník
* 25. 10. 1931 Kroměříž
Už když studoval gymnázium v rodišti, hrál ve studentském orchestru a potom hrál v různých kapelách na bicí. v r. 1958 abs. farmacii v Brně. Hrál v různých orchestrech na bicí. Od roku 1967 žije v New Yorku, kde se věnuje farmacii, kterou vystudoval v Brně, a hudbě se věnuje jen příležitostně.

MADLMAYER Klaudius - architekt
* 22. 10. 1891 Bystřice pod Hostýnem
+ 30. 3. 1963 Brno
Studoval ve Vídni a do roku 1914 projektoval obytné vily v Itálii. Od roku 1922 měl vlastní ateliér v Brně a projektoval po celé Moravě, kromě úřadů a domů navrhoval také sarkofág ve velehradské bazilice a tři pomníky na hřbitově ve Valašské Bystřici.

MAGDON Rudolf - muzikant
* 12. 3. 1942 Ostrava
Od roku 1975 žije ve Vsetíně, kde působil jako tanečník a cimbalista souboru Vsacan a později jako vedoucí dětských folklorních souborů. V roce 1979-1999 vedl s manželkou soubor Malý Vsacánek, kde děti ve věku 4 7 let formou her, říkadel a menších jevištních pásem připravují na účinkování v souboru Vsacánek. Organizoval dětský folklorní život na Valašsku a vychoval několik generací cimbálových muzik.

MAGDOŇ Ludvík - malíř
* 4. 7. 1922 Janovice
+ 10. 10. 2001
Lidový výtvarník, malíř, řezbář a rytec, ale také kronikář Janovic, který kroniku obohatil o mnoho zajímavostí. Říkali mu janovický samouk. Inspiroval se krajinou podhůří Beskyd a lidovými tradicemi, je autorem plaket k Ondrášovským slavnostem i pamětní desky zbojníka Ondráše na stěně místního hostince.

MAHDAL Klement - lidový vypravěč
* 22. 7. 1927 Suchá Loz
+ 9. 2. 1980 Suchá Loz
Měl široký repertoár historek z oblasti Bílých Karpat a z kontaktů mezi moravskými Slováky, Kopaničáři a Slováky. Později zpracovával historické materiály také písemnou formou. Měl přezdívku Rožkových.

MAHDAL Vlastimil - malíř
* 14. 3. 1955 Uherské Hradiště
Vystudoval SUPŠ v Uherském Hradišti a pracoval jako výtvarník domu kultury v Uherském Brodě, kde žije. Spolupracoval s televizí.

MAHEL Vladimír - matematik
* 27. 8. 1924 Valašské Meziříčí
+ 8. 6. 1976 Praha
Absolvoval valašskomeziříčské gymnázium, matematicko-fyzikální fakultu UK a fakultu elektrotechniky ČVUT v Praze, kde byl od roku 1975 byl docentem matematiky. Je autorem patnácti vědeckých a odborných prací, svědčících o jeho širokém rozhledu po geometrii.

MAHEN Jiří (vl. jm. VANČURA Antonín) - spisovatel, básník a dramatik
* 12. 12. 1882 Čáslav
+ 22. 5. 1939 Brno
Rád zajížděl na Valašsko, odkud pocházela jeho žena Karla. Oblíbil si Soláň, kde pobýval v hospodě na Čartáku u Jury Vašuta. V době ohrožení republiky napsal zamyšlení nad zbojnickými tradicemi Valašska a nad nutností obrany proti násilí Čarták - odraziště bohů.

MAHENOVÁ Karla (roz. HASELMANOVÁ) - editorka
* 26. 11. 1896 Valašské Meziříčí
+ 18. 7. 1991 Brno
Manželka spisovatele Jiřího Mahena, která po jeho smrti zpracovala jeho pozůstalost a pracovala jako editorka jeho díla. Autorka knihy Život s Jiřím Mahenem.

MACH Cyril - společenský pracovník
* 17. 2. 1888 Staré Smrkovice
+ 6. 5. 1945 Praha
Působil a žil na Valašsku, od roku 1920 byl řídícím učitelem v Hutisku - Zákopčí. Jako učitel používal moderní pedagogické metody, zasloužil se o rozvoj lyžování a tělesné výchovy vůbec, organizoval sportovní akce mládeže. Padl při obraně pražského rozhlasu a je pochován na Valašském Slavíně.

MACH Ernst - fyzik
* 18. 2. 1838 Brno-Chrlice
+ 19. 2. 1916 Haar u Mnichova (Německo)
Fyzik a filozof, který středoškolské vzdělání získal v Kroměříži. Základy jeho filozofie jsou postaveny na myšlence, že podstata poznání přírodních zákonů je nám zprostředkována pouze lidskými smysly. Setrvačné projevy chápal jako vlastnosti celého Vesmíru (Machův princip). Tento princip posloužil Albertu Einsteinovi jako základ obecné relativity.

MACH Jaroslav - režisér a scenárista
* 24. 4. 1921 Zahnašovice
+ 11. 1. 1972 Praha
Režisér a scénárista, mladší bratr režiséra Josefa Macha. V roce 1951 natočil debut dokumentární film Jeden ze štafety o Emilu Zátopkovi. Vyzkoušel si různé žánry, úspěšná byla detektivka Nahá pastýřka a komedie Zlatá svatba.

MACH Jindřich - litograf a malíř skla
* 3. 10. 1900 Stará Boleslav
+ 16. 5. 1976 Valašské Meziříčí
Pracoval ve valašskomeziříčské Valašské tiskárně a potom v Reichových sklárnách jako vedoucí litografie, připravující návrhy dekorů k leptání a malbu skla. Po válce si zřídil soukromou dílnu. Byl také vynikajícím ochotnickým hercem - komikem a dovedným kouzelníkem a manipulátorem.

MÁCHA Jan - malíř a grafik
* 5. 1. 1906 Rožnov pod Radhoštěm
+ 31. 12. 1983 Valašské Meziříčí
Vystudoval pražskou AVU u prof. V. Pukla a K. Silovského. Žil a působil v Praze.

MÁCHA Rudolf Bedřich - spisovatel a publicista
* 10. 8. 1881 Čeladná
+ 14. 12. 1960 Bystřice pod Hostýnem
Působil jako učitel v Bystřici pod Hostýnem. Macharovi připsal soubor aforismů Úl, vydal soubory svých statí Feuilletony a paběrky 1906-10, Klín klínem, Čtenáři a kniha a Písemnictví a národ. Jeho 52 proslovů před šikem je věnováno sokolstvu.

MACHÁČEK Jaroslav - básník
* 31. 1. 1915 Lhota u Vsetína
Usiloval o osobité vidění valašské krajiny a je autorem sbírek Krajina královna a Prohlubeň jasu. Je zastoupen i v antologii křesťanských básníků Krajiny milosti.

MACHÁČEK Zdeněk - grafik
* 4. 6. 1960 Zlín
Grafickým designem, typografií a grafickou úpravou tiskovin se zabývá od roku 1975. Pracuje na knihách vydavatelství Archa Zlín, na katalozích, grafické úpravě tiskovin i zpracování reklamních kampaní. V roce 1996 dostal Uznání za grafický design od Českého institutu designu za grafickou koncepci periodika Prostor Zlín.

MACHÁČKOVÁ-BRZOBOHATÁ Jaroslava - keramička
* 1933 Vrútky (Slovensko)
Mládí prožila ve Valašském Meziříčí. Studovala brněnskou uměleckoprůmyslovou školu a věnuje se keramice pro architektonická prostředí.

MACHAINOVÁ BENEŠOVÁ Marie - pěvkyně
* 6. 8. 1867 Valašské Meziříčí
+ 12. 2. 1932 Praha
Hudební pedagožka a pěvkyně, která často vystupovala v Praze.

MACHALA Bohumil - architekt
* 6. 4. 1918 Brumov - Bylnice
Autor vstupních bran do Brumovského hřbitova, který tragicky zahynul při letu do afrického Bamaka.

MACHALA Miroslav - sochař
* 9. 5. 1950 Vsetín
Po absolvování vsetínského gymnázia studoval v letech 1971-1977 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Malejovského a po absolvování začal pracovat jako restaurátor historických kamenných soch. Vedle toho se věnuje i komorně laděné volné plastice, je autorem plastik ve Vsetíně a v Liptále a knihy Atlantida na dosah?

MACHÁLEK Jan - účastník odboje
* 3. 8. 1921 Kunovice u Uherského Hradiště
+ 26. 10. 1942 Anglie
Příslušník 311. československé bombardovací perutě RAF, který zemřel na následky letecké havárie.

MACHÁLEK Karel - malíř a grafik
* 22. 1. 1939 Zlín
+ 26. 11. 1991 Zlín
Tvořil užitou a propagační grafiku ve Zlíně.

MACHALÍNEK Jan - výtvarník
* 3. 3. 1944 Zlín
+ 26. 11. 1991 Zlín
Absolvent SUPŠ Uherské Hradiště a AVU Praha. Vystavoval kolektivně a v roce 1994 měl první samostatnou výstavu své malířské tvorby ve Zlíně.

MACHÁLKOVÁ Leona - zpěvačka
* 24. 5. 1967 Zlín
Když jí bylo deset, odstěhovala se rodina do Přerova. Vystudovala FF UP Olomouc a hrála v různých kapelách, přestěhovala se do Prahy, kde od roku 1991 zpívala v Semaforu a moderovala v rádiu. Prorazila rolemi v muzikálech West Side Story, Dracula a Jesus Christ Superstar.

MACHAŇ Antonín - toufar
* 25. 5. 1784 Vyškov
+ 16. 12. 1846 Valašské Meziříčí
Syn toufarského mistra z Vyškova, který se tam vyučil u otce a pak pracoval u mistra Kajetána Hájka ve Valašském Meziříčí. Později se oženil s jeho nevlastní dcerou a po jeho smrti převzal živnost a stal se cechmistrem toufarů ve městě.

MACHAŇ Kajetán - keramik, toufar
* 1812 Valašské Meziříčí
+ 24. 11. 1890 Valašské Meziříčí
Syn Antonína Machaně, který se u otce i vyučil. Toufarským mistrem se stal v roce 1833, od roku 1839 vedl dílnu rožnovskému cechmistrovi hrnčířů Josefu Silbergerovi, kde se předtím stal i hrnčířským mistrem a od roku 1941 vedl vlastní dílnu ve Valašském Meziříčí. Několik měsíců před smrtí ji předal synovi Viktorovi.

MACHAŇ Viktor - keramik, toufar
* 22. 3. 1853 Valašské Meziříčí
+ 13. 10. 1931 Valašské Meziříčí
Vnuk Antonína a syn Kajetána Máchané, poslední toufar v rodině. Vyučil se u otce a také s ním dlouho společně pracoval a označovali výrobky KVM. Po smrti otce dílnu převzal. Zachoval se u něj receptář, který je uložen ve valašskomeziříčském muzeu.

MACHAR Josef Svatopluk - spisovatel
* 29. 2. 1864 Kolín
+ 17. 3. 1942 Praha
V roce 1898 přijel do Bystřice pod Hostýnem s T. G. Masarykem přemlouvat Schwaigra, aby přijal místo profesora kreslení na VŠT v Brně, o čemž napsal článek do Pestrého týdne. Přednášel ve Valašském Meziříčí.

MACHARÁČEK Velimír - lékař
* 29. 4. 1915 Brno
V roce 1940 přerušil studia medicíny a Masarykově univerzitě v Brně a dostudoval ji ve vojenskéí uniformně v anglickém Oxfordu v roce 1943. Potom sloužil jako lékař v britské armádě. Po válce byl asistentem profesora Trýba na kožní klinice v Brně, ale v roce 1949 přešel do Zlína a vedl tam třicet let dermatologicko-venerologické oddělení Baťovy nemocnice. Učil také zdravotní sestry a vedl kursy kosmetiky, pro kosmetičky také napsal učebnici. V roce 1991 byl povýšen do hodnosti plukovníka a v roce 2002 dostal Cenu města Zlína.

MACHKOVÁ-PRAJZOVÁ Naďa - historička
* 1976 Uherské Hradiště
Vystudovala Filozofickou fakultu Palackého univerzity v Olomouci a v roce 2009 dokončila doktoranské studium na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala na Krajském úradu Královehradeckého kraje a od ledna roku 2011 je ředitelkou Muzea východních Čech v Hradci Králové.

MACHOUREK Antonín Marek - malíř a grafik
* 30. 10. 1913 Nítkovice
+ 15. 11. 1991 Paříž (Francie)
Vyučil se malířem písma, absolvoval UMPRUM Praha u prof. Bendy a AVU Praha u prof. Švabinského a Pukla. Ilustroval a navrhoval knižní obálky na náboženské motivy. Od roku 1945 žil střídavě ve Francii a Španělsku a proslul nejen jako malíř a člen pařížského Salonu Nezávislých, ale hlavně jako zakladatel mozaikářské školy ve španělském městě Poio a tvůrce rozměrných mozaik v sakrálních objektech ve Španělsku a USA. V roce 1997 se jeho dílo vrátilo na Moravu, když měl v Přerově výstavu.

MAJER Luděk - malíř
* 31. 12. 1925 Hutisko - Solanec
Na Podešvovo doporučení se přihlásil na zlínskou Školu umění, kde strávil tři roky a potom studoval v letech 1946-51 na AVU v Praze u profesorů Sychry a Želibského. Žije a pracuje v Rožnově pod Radhoštěm a Hutisku Solanci a věnuje se malbě, grafice, monumentální tvorbě a knižní ilustraci. Zúčastnil se řady kolektivních výstav doma i v zahraničí a často vystavuje i samostatně. Bez povšimnutí nelze obejít ani jeho realizace v architektuře.

MAJEROVÁ Marie - spisovatelka
* 1. 2. 1882 Úvaly u Prahy
+ 16. 1. 1967 Praha
Představitelka české socialistické prózy. Debutovala románem Panenství a vrcholem její tvorby byla Siréna. Zlínem je inspirována kniha povídek Ševcovská polka a jiné radosti a reportážní črta O verpánku a fidlovačce.

MAJKUS Pavel - herec
* 18. 12. 1958 Hranice na Moravě
Po studiu na Lidové konzervatoři v Ostravě a JAMU Brno hrál v letech 1985-2002 v Městském divadle Zlín a od roku 2002 hraje ve Slováckém divadle Uherské Hradiště. Spolupracuje s dabingovým studiem Ateliéry Zlín a natáčí autorské pořady pro školy.

MAKAROV Stanislav - architekt
* 2. 2. 1948 Zlín
Nepůsobí pouze jako architekt a urbanista, ale také jako pedagog.

MAKAS Stanislav - pedagog
* 31. 5. 1887 Jakubovice u Štítů
+ 5. 10. 1972 Olomouc
Absolvoval učitelský ústav v Kroměříži a působil ve školách na Šumpersku. V roce 1918 byl v Prostějově velitelem národní obrany, pak byl krátce ve Svébodově a v letech 1919-38 v Úsově, potom byl v Olomouci ředitelem školy. V letech 1969-72 byl člen VSMO, sekce historická, národopisná.

MAKEŠ František - malíř a restaurátor
* 9. 12. 1931 Zlín
Po absolvování zlínské Školy umění studoval AVU Praha u profesorů Holého a Slánského a zároveň poznával v laboratořích LF UK chemické postupy využitelné k restaurování. V roce 1968 se nevrátil z restaurování ve švédském Národním muzeu ve Stockholmu a od té doby působí v zahraničí jako restaurátor a konzervátor sbírek. Je objevitelem enzymatické konsolidace, světové uznávané metody pro restaurování uměleckých děl.

MAKOVIČKA František - malíř a sochař
* 23. 3. 1889 Moravské Budějovice
+ 4. 10. 1970 Jevíčko
Absolvoval keramickou školu ve Znojmě a pracoval jako výtvarník ve Vídni, kde absolvoval Akademii užitých umění. Po válce rok studoval v Paříži a potom působil jako středoškolský profesor v Tišnově, Prostějově a 13 let na gymnáziu ve Vsetíně, kde přispěl k prohloubení výtvarné kultury. Propracoval se k osobitému malířskému výrazu a zanechal po sobě řadu keramických reliéfů, sošek i obrazů.

MAKOVSKÁ Marta - malířka
* 5. 3. 1916 Vídeň (Rakousko)
+ 29. 4. 2005 Kroměříž
Po I. světové válce se rodina přestěhovala do Holešova. Marta Studovala malířství u J. Hovory, Z. Rückové a M. Neubertové. Namalovala řadu obrazů z Rusavy v nichž zachovala podobu starých dřevěnic. Její obraz Bystřice pod Hostýnem tam zdobí stěnu zasedací síně radnice. Je čestnou občankou Rusavy a spoluautorkou (s Václavem Karafiátem) knihy Paleta malířů z krajiny pod Hostýnem. Jejího vydání se už ale nedočkala.

MAKOVSKÝ Bedřich - účastník odboje
* 16. 5. 1926 Bzová
+ 26. 10. 1944
V době 2. světové války byl partyzánem.

MAKOVSKÝ Vincenc - sochař
* 3. 6. 1900 Nové Město na Moravě
+ 28. 12. 1966 Brno
Čelný představitel meziválečné avantgardy. Po studiu na pražské AVU u prof. Obrovského, Štursy a Kafky pracoval v Paříži. Nejzávažnější část jeho tvorby vznikala v letech 1935-1945 ve Zlíně. V roce 1952 se stal profesorem pražské AVU. Jeho dílo navazovalo na civilismus, ve dvacátých letech pracoval pod vlivem kubismu, potom surrealismu a nakonec dospěl k abstrakci. Známá je jeho socha T. G. Masaryka v Bystřici nad Pernštejnem, sochy Komenského v Uherském Brodu a Naardenu (Holandsko) a socha Studentka mluvící k lidu ve Zlíně. Plodně zasáhl i do užitého umění a průmyslového výtvarnictví.

MALÁČ Oldřich - účastník odboje
* 5. 8. 1910 Velké Karlovice
+ 19. 3. 1991 Jamajka
Ve Valašském Meziříčí absolvoval gymnázium, v Praze práva na UK a pracoval na policejním ředitelství v Ostravě. Po obsazení republiky byl zatčen a vyslýchán. Odešel do Polska, kde byl prvním hlasatelem čsl. vysílání v Katovicích, pak se přihlásil do armády a po porážce Polska se dostal přes Rusko a Francii do Anglie, kde pracoval jako zástupce vojenského prokurátora a u Čsl. min. vnitra, kde pracoval i po návratu do vlasti. V roce 1948 byl při pokusu o opuštění republiky zatčen, odsouzen a 8 let i vězněn. V roce 1968 emigroval do Kanady.

MALÁR Vladimír - sportovec
* 12. 2. 1976
Fotbalový útočník. Začínal v Hruškách, hrál za Hodonín, Poštornou, Bardějov a opět Poštovnou, Staré Město a Slavii. V roce 2001 přestoupil do Sparty, v roce 2002 se do Starého Města (Synotu) vrátil a v roce 2004 odešel do Zlína, vrátil se, v roce 2006 přestoupil do Plzně, za rok přestoupil do Zlína a od roku 2009 hraje v Břeclavi.

MÁLEK Daniel - sportovec
* 25. 5. 1973 Zlín
Plavecký reprezentant ČR, závodník SK Zlín, držitel československých rekordů na 50, 100 a 200 metrů prsa, od roku 1996 několikanásobný mistr republiky, mistr Evropy z Valencie 2000 na 50 m prsa, kde získal ještě stříbrnou a bronzovou medaili. Získal také bronzovou medaili na ME v Rostocku 1996, na ME v Seville 1997 a dvě bronzové medaile na ME v Antverpách 2001, páté místo tamtéž, dvě pátá místa na OH v Sydney 2002 a dvě desátá na OH Atlantě 1998. Účastník OH 2004 v Athénách.

MÁLEK Jaromír - účastník odboje
* 1. 5. 1900
+ 18. 8. 1976
V letech 1918-1919 sloužil v čs. armádě jako dobrovolník a potom byl obchodním vedoucím firmy RESPO ve Valašském Meziříčí. V lednu 1940 odešel na Slovensko, odkud se mu až na třetí pokus podařilo přejít do Maďarska a odtud přes Jugoslávii a Bejrůt do Francie, odkud po její porážce odplul s čs. armádou do Anglie. Zúčastnil se bojů u Dunkerque a v roce 1945 se vrátil do vlasti, kde sloužil v armádě až do roku 1952.

MALENOVSKÝ Jiří - právník
* 15. 7. 1950 Kroměříž
V roce 1974 absolvoval Právnickou fakultu MU Brno. Byl asistentem a odborným asistentem na katedře mezinárodního práva UJEP Brno. V letech 1989-91 byl proděkanem Právnické fakulty MU Brno, od roku 1990 jejím docentem a v letech 1990-2 vedoucím katedry mezinárodního práva. Od roku 2001 je profesorem UK Praha. V roce 1992 se stal soudcem ústavního soudu ČSFR a v roce 2004 soudcem Soudního dvora Evropských společenství. Je členem Francouzské společnosti pro mezinárodní právo a hostujícím profesor na právnických fakult v Paříži, Dijónu a Strasburku.

MALÉŘ Josef - společenský pracovník
* 19. 3. 1928 Hutisko
+ 24. 10. 2007
Od roku 1969 působil ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově jako programový a propagační pracovník. Stál u zrodu cyklu Valašské léto (později Valašský rok). Soustředil kolem muzea lidové výrobce a řemeslníky, organizoval tradiční jarmarky a zasloužil se o důstojné obřady na Valašském Slavíně. Je autorem prací Starosta k pohledání, Tesla změnila tvář Rožnova a Vzpomínky na ředitele, prózy o svém dětství na Hutisku Tufarový hrneček a knihy básní Čtyřlístky.

MALÉŘ Petr - sportovec
* 9. 12. 1963 Vsetín
Fotbalista. Hrál za VTJ Žatec, FC Zlín, FC Boby Brno, FC Petra Drnovice, FC Karviná a FC Jihlava. S FC Boby Brno a s FC Petra Drnovice získal 2. místa v českém poháru, s FC Boby Brno 3. místo v lize. Nyní je trenérem v Rožnově.

MALÉŘOVÁ Kristýna - herečka
* 1. 5. 1985 Rožnov pod Radhoštěm
Vystudovala Janáčkovu konzervatoř Ostrava a hraje v Těšínském divadle. Zahrála si hlavní roli v německém filmu Absurdistan, režiséra Veita Helmera a jednu z rolí ve filmu Juraje Jakubiska Love story of Bathory.

MALÉŘOVÁ Zuzana - publicistka
* 1. 2. 1965 Dolní Bečva
Pracovala v závodním časopise a po studiu žurnalistiky na UK v Praze se v roce 1990 stala tiskovou mluvčí Národního divadla v Praze, nyní je tiskovou mluvčí pražského magistrátu. V roce 1986 vydala soubor 24 hereckých portrétů Život je kulatý a potom knihy Stůl paní Stelly, Hlas se stínem aneb Když do života zpívá Marie Rottrová, Psáno v kóji, Pracovní intimnosti a Ghetto vyvolenců - Portréty z Národního divadla. Napsala i několik televizních scénářů.

MALÍČEK Rudolf - účastník odboje
* 1920 Slavičín
+ 1982 Zlín
Bojoval ve Francii v telegrafním praporu a potom odplul do Anglie, po válce pracoval ve Zlíně u firmy Baťa.

MALÍK Jan - divadelní teoretik
* 15. 2. 1904 Příbram
+ 24. 7. 1980 Praha
Teoretik loutkového divadla, profesor loutkářské fakulty AMU v Praze. Tuto fakultu zakládal, podobně jako Muzeum loutkových kultur v Chrudimi. Zsloužil se o obnovení činnosti mezinárodní loutkářské organizace UNIMA. Před válkou učil v Novém Jičíně na gymnáziu a režíroval tam studentská divadelní představení.

MALÍK Jaroslav - herec
* 3. 1. 1927 Valašské Meziříčí
+ 9. 8. 1986 Hradec Králové
Studoval hudbu na konzervatoři v Brně, ale studium musel přerušit po uzavření vysokých škol Němci. Po válce se ale na konzervatoř nevrátil a stal se hercem Beskydského divadla. Po nějaké době přešel do Trutnova a nakonec do Hradce Králové, kde působil až do své smrti.

MALÍK Jaroslav - herec, režisér a dramatik
* 29. 12. 1900 Valašské Meziříčí
+ 17. 5. 1977 Valašské Meziříčí
Pracoval v různých tiskárnách, sázel a redigoval časopis valašskomeziříčské sokolské divadelní scény Meziaktí a napsal řadu článků a básní do novin a časopisů. Napsal několik divadelních her, z nichž většina nevyšla knižně (Zázrak nad Bečvou, Cestička do ráje), a operetu Děvčátko neříkej ne. Jeho Ostrov lásky hrálo i pražské Národní divadlo. Hrál v sokolském divadle a od roku 1943 byl hercem profesionálního Beskydského divadla. Pod jménem A. Gol vytvořil několik filmových rolí.

MALÍKOVÁ Emilie - knihovnice
* 8. 10. 1942 Lipová u Slavičína
Je vedoucí Městské knihovny ve Slavičíně a členkou Pěveckého tria sester Poláškových. Napsala několik personálních bibliografií a tiskem vydala Z historie knihovnictví ve Slavičíně, Ploština varující a Milan Svrčina, národopisný pracovník, zakladatel souboru Slavíček ve Slavičíně.

MALINA Dalibor - kulturní pracovník
* 18. 10. 1942 Pňovice
Vystudoval pedagogický institut a FF UP Olomouc. V šedesátých letech patřil k autorům časopisu Červený květ, psal poezii. V osmdesátých letech pracoval ve státní správě, v letech 1989-1991 byl ředitelem Státního divadla v Ostravě. Od roku 1991 je majitelem knihkupectví a výstavní galerie ve Vsetíně. Věnuje se publicistické činnosti, literární a výtvarné kritice. Vydává časopis Texty.

MALINA Hubert - zpěvák
* 19. 4. 1878 Bystřice pod Hostýnem
+ 26. 6. 1949 Přerov
Vystudoval učitelský ústav v Kroměříži, kde byl žákem F. Vacha. V letech 1907-1936 působil v Přerově jako učitel, ale též jako zpěvák tenorista, novinář a redaktor. Jako důchodce žil v rodišti, kde je pochován. Publikoval pod pseudonymem H. Bystřický. Byl oceněn Zlatou medailí POČ.

MALINA Josef - hudebník
* 20. 4. 1939 Horní Bečva
Hraje na heligonku sám i v kapelách a sbírání heligonek a tahacích harmonik se stalo také jeho největší vášní. Od roku 1987 pořádá výstavy heligonek a celostátní Setkání heligonkářů v Rožnově.

MALINA Miroslav - malíř
* 25. 4. 1956 Uherské Hradiště
Absolvent SUPŠ v Uherském Hradišti a ateliéru prof. Radomíra Koláře AVU Praha. Žije v Uherském Hradišti, kde učí od roku 1990 na SUPŠ. Ve své profesionální výtvarné činnosti se věnuje malbě, kresbě, ilustraci, grafice a scénografii. Je vyzrálou osobností a jeho malířské dílo je postaveno na dokonale zvládnutém řemesle a technické vytříbenosti, s jeho obrazy se můžeme setkat na prestižních přehlídkách a ve státních i soukromých sbírkách. Vytvořil si osobitý styl a rozpoznatelný rukopis.

MALIŇÁK František - společenský pracovník
* 13. 11. 1920
Absolvoval gymnázium ve Val. Meziříčí. Byl učitelem na několika školách, ale pro náboženské přesvědčení byl ze školství propuštěn. Pracoval v organizacích Skaut a Orel, překládal z němčiny a z francouzštiny a publikoval v našich i zahraničních časopisech.

MALÍŘ Jiří - historik
* 10. 6. 1949 Zlín
Dětství prožil ve Slavičíně, absolvoval gymnázium ve Valašských Kloboukách a FF MU Brno. Od roku 1973 působí na brněnské univerzitě a od roku 1998 vede Historický ústav FF MU v Brně. Zabývá se politickými, sociálními a kulturními dějinami 19. a 20. století, dějinami Moravy 1815-1918 a česko-německými vztahy.

MALIVA Josef - historik umění
* 7. 1. 1931 Olomouc
Vystudoval dějiny umění na FF UP Olomouc a působil ve valašskomeziříčském muzeu, v hodonínské galerii a nyní je profesorem na FF UP Olomouc. Napsal mj. studie Kelečské dýmky, Muzeum Křičků v Kelči, Kunovice (u Valašského Meziříčí), Bohumír Jaroněk, Valašské Meziříčí, Sochařský ateliér Ambrože Špetíka, K výstavě obrazů Augustina Mervarta a Gotický obraz Madony v Zašové.

MALOTA František - pedagog
* 10. 10. 1882 Zlín
Jazykovědec, překladatel z angličtiny a francouzštiny, spoluautor učebnice slovenštiny a metodiky vyučování jazykům.

MALOTA Horymír - lékař
* 11. 3. 1921 Zlín
+ 3. 2. 1992 Olomouc
Studoval v Brně a v Olomouci a po studiích pracoval v Olomouci jako sekundář u prof. Amerlinga, v Ústavu soudního lékařství a na II. interní klinice. Zde založil alergologickou ordinaci a později alergologické pracoviště. Klinika byla v roce 1973 detašována na Paseky. Pracovníkem LF UP se stal teprve jako docent v roce 1967. Je zakládajícím členem Alergologické společnosti v roce 1952. Je autorem 120 prací v odborném tisku u nás i v zahraničí.

MALOVANÝ Jiří - pedagog
* 15. 5. 1873 Císařov
+ 8. 1. 1941 Kroměříž
V letech 1899-1925 působil na reálném gymnáziu jako profesor češtiny a němčiny a v letech 1925-1933 jako ředitel reálky v Kroměříži. Byl členem zkušební komise pro školy měšťanské a obecné na učitelském ústavě v Kroměříži, spoluzakladatelem časopisu Haná, do kterého napsal řadu článků a sbíral výpisy z četby a novin. Napsal Skladba nářečí císařovského (1899).

MALŮŠOVÁ Antonie - vyšívačka
* 13. 6. 1884 Uherský Ostroh - Kvačice
+ 8. 1. 1988 Uherský Ostroh
Známá vyšívačka slováckých lidových krojů.

MALÝ Bohumil - lékař
* 29. 9. 1873 Konice, okr. Prostějov
+ 4. 4. 1950 Ostrava
Absolvoval LF UK v Praze a pracoval jako vojenský lékař, v době 1. světové války ve vojenských lazaretech, kde utrpěl zranění s trvalými následky. Po válce byl krátce ředitelem sanatoria na léčbu dětské TBC v Dolním Smokovci a potom vedoucím tajemníkem a od roku 1924 ředitelem Ústavu sociálně zdravotní péče Masarykovy ligy proti TBC v Ostravě. Zakládal místní a okresní odbory ligy, prosadil zřízení prázdninových ozdravoven ve Frenštátě, Trojanovicích, Čeladné a Prostřední Bečvě a v roce 1942 i celoroční zotavovny pro matky v Čeladné. Po druhé světové válce byl vedoucím lékařem ústavu preventivní péče v Novém Jičíně.

MALÝ Josef - filozof a katolický teolog
* 1683 Vizovice
+ + 14. 6. 1748 Trenčianské Teplice (Slovensko)
Velehradský opat 1724-1748, profesor filozofie a teologie, náboženský spisovatel a budovatel areálu velehradského chrámu po požáru 1719.

MALÝ Zbyšek - kulturní pracovník
* 26. 3. 1938 Vsetín
+ 28. 2. 2000 Ostrava
Vystudoval FAMU a filmovou hudbu u dr. J. Kalaše, soukromě studoval výtvarné umění u O. Mrkvičky a A. Pelce, od konce padesátých let publikoval souběžně pod jménem Karel Šer satiru, publicistiku a výtvarnou publicistiku. Pod tímto jménem také vydal knihy veršů Ještě se nám zdává a Lamentosa, monografii Karel Říhovský, Osudy obrazů - obrazy osudů, několik desítek výstavních katalogů, redigoval tři ročníky almanachů Výtvarného centra Chagall, dvakrát vydal studii o fotografické tvorbě Františka Krasla, připravil jeho publikaci Beskydy, v rukopisu je soubor portrétů současných malířů a sochařů Otevřené ateliéry. Působil v Čs. televizi Ostrava. Kromě písňových textů napsal texty rockových kantát a libreta k muzikálům a operám. Vydal knihu Potkávání hudby a byl editorem Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců, který vydává Výtvarné centrum Chagall Ostrava.

MAN Oldřich - filolog
* 28. 9. 1922 Frenštát pod Radhoštěm
Rusista, lexikolog a lexikograf, který působil v Brně a v Praze, pedagog a autor řady odborných prací.

MANA František - účastník odboje
* 22. 10. 1919 Uherské Hradiště
+ 24. 10. 1950 Uherské Hradiště
Člen protikomunistické odbojové organizace Světlana, složené z bývalých členů partyzánské brigády Jana Žižky a dalších partyzánských oddílů. Zatčen, odsouzen a popraven ve věznici v Uherském Hradišti.

MANA Josef - filozof
* 1. 8. 1919 Lipina
Absolvent vsetínského gymnázia. Zabýval se východní filozofií, kulturou a náboženstvím, ale také historií. Působil jako středoškolský profesor a pracovník muzea. Dějiny rodiště shrnul ve studiích publikovaných ve Zprávách okresního muzea ve Valašských Kloboukách, napsal též Valašskokloboucko je kraj plně hudební, Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka. Na základě jeho informací napsal A. Horák knihu O Slovanech úplně jinak.

MAŇÁK František - duchovní
* 30. 8. 1911 Luka, okr. Hodonín
+ 15. 12. 1961 Adelaide (Austrálie)
Absolvoval arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a bohosloví v Olomouci a jako nejmladší farář na Moravě byl ustanoven farářem. (ve Slavičíně). Od mládí členem Orla a po roce 1945 vzdělavatelem orelské župy velehradské, po roce 1948 musel uprchnout přes Německo do Lucemburska, kde pomáhal čs. uprchlíkům. V roce 1950 se usadil v Austrálie a vydával časopis Čech.

MAŇÁK Pavel - lékař
* 1. 10. 1940 Zlín
Dětství a studentská léta prožil v Uherském Brodě a Uherském Hradišti, kde absolvoval gymnázium, potom vystudoval Lékařskou fakultu MU v Brněa pracoval v nemocnicích v Tanvaldě a Olomouci, kde je dnes primářem Traumatologického oddělení Fakultuní nemocnice. Absolvoval řadu studijních pobytů a s Nadací Člověk v tísni pracoval v Sarajevu. Publikuje ve Vlastivědném věstníku moravském, je autorem skript a řady odborných publikací a držitelem Ceny Chirurgické společnosti.

MAŇAS František - hudební skladatel
* 4. 10. 1921 Sehradice
+ 21. 12. 2004
Studoval Ovocnářsko hospodářskou školu ve Vizovicích a soukromě studoval hru na klavír a harmonii u O. Palkovského ve Zlíně. Od patnácti let hrál v otcově muzice. Byl varhaníkem v Hevlíně kde založil dechovou hudbu a psal skladby pro dechové orchestry. Nejznámějšími jsou Slovácká polka, Ten nenkovský hájek a Valašská polka. Psal i koncertní skladby. Bratr Václava M.

MAŇAS František - hudebník
* 1850
+ 1928
Klarinetista, kapelník a skladatel, zakladatel valašského muzikantského rodu.

MAŇAS Jaroslav - herec
* 4. 8. 1913 Staré Město
+ 2. 4. 1985 Luhačovice
Důstojník z povolání, ale také herec a režisér, který se zasloužil o vysokou úroveň boskovických divadel.

MAŇAS Václav - hudební skladatel
* 13. 1. 1914 Sehradice
+ 30. 9. 1997 Sehradice
Studoval Ovocnářsko hospodářskou školu ve Vizovicích a pracoval v zemědělství. Hrál na housle v symfonickém orchestru v lázních Luhačovice, napsal řadu skladeb pro dechové orchestry, písní i pohřebních pochodů. Nejznámějšími jsou Valašská dědinka, Rozmarýnka a Utíká to, utíká. Bratr Františka M.

MAŇAS Václav - hudební skladatel
* 31. 12. 1942 Sehradice
+ 30. 9. 1997 Sehradice
Studoval hru na klarinet na konzervatoři v Kroměříži, působil jako učitel hudby ve Valašských Kloboukách, hrál na saxofon a klarinet v Orchestru Čs. televize a od roku 1980 učil na hudebních školách (Napajedla, Zlín). Je uměleckým vedoucím dechové hudby Valaška ve Valašských Kloboukách, pro kterou píše písničky. Skládá i koncertní skladby pro dechové orchestry, písně pro děti a aranžuje pro jazzová orchestry.

MAŇÁSEK Jan - účastník odboje
* 16. 2. 1898 Huštěnovice
+ 10. 6. 1943 Mírov
V roce 1916 byl povolán do armády a teprve po válce dostudoval gymnázium v Uherském Hradišti a medicínu na Masarykově univerzitě v Brně a pracoval jako lékař v Březolupech. Po okupaci se zapojil do činnosti Obrany národa a v listopadu 1940 byl zatčen a v roce 1942 odsouzen na 8 let. Ve věznici Wohlau onemocněl otevřenou TBC a po převozu do Mírova zemřel.

MANDÁT Jaroslav - literární historik
* 10. 4. 1924 Choryně
+ 27. 3. 1986 Brno.
Působil v Brně a zabýval se ruskou literaturou od jejích počátků do přelomu 19. a 20. století

MÁNES Josef - malíř
* 12. 5. 1820 Praha
+ 9. 12. 1871 Praha
Jeden z nejlepších českých malířů, který v letech 1849-1850 pobýval v Kroměříži, kam byl vyslán Jednotou výtvarných umělců v Praze, aby nakreslil portréty českých politiků, účastníků rakouského sněmu. Pravidelně pak jezdil na zámek hrabat Silva -Tarouců do Čech pod Kosířem, kde měl svůj druhý domov a kde vytvořil Líbánky na Hané. Pobýval také v Uherském Hradišti a Bílovicích, kde kreslil statky, chalupy a pohledy na kraj a kde vytvořil známý portrét Veruny Čudové a také šohaje Jana Postavy z Březolup. O jeho pobytech napsal J. Klvaňa do Časopisu moravského muzea stať Mánesovy studie etnografické.

MANIAK (MAŇÁK) Alois - historik
* 17. 5. 1804 Valašské Meziříčí
+ 24. 12. 1843 Jihlava
Byl profesorem gymnázia ve Vinkovicích a autorem německy psané stati o Valaších a jejich pověstech pro Volného Taschenbuch.

MANN Tomáš - herec
* 1. 12. 1952 Brno
Vystudoval brněnskou konzervatoř, hrál v divadle v Jihlavě a nyní hraje v Uherském Hradišti, konferoval vystoupení rockové skupiny, působil jako asistent režie v televizi, píše do novin a časopisů a píše prózu. Dálkově studuje FAMU.

MARCILISOVÁ Milena - herečka
* 27. 1. 1953 Svitavy
Po studiích na Státní konzervatoři v Brně hrála v letech 1972-80 ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti a od té doby heaje v Divadle pracujících Gottwaldov (Městské divadlo Zlín). Od roku 1985 hrála i menší role v pěti filmech.

MAREČEK Oldřich - účastník odboje
* 7. 10. 1920 Kunovice u Valašského Meziříčí
+ 31. 5. 1992 Praha
Studoval gymnázium ve Valašském Meziříčí a Holešově, na podzim 1939 odešel do Francie, kde sloužil v Čsl. armádě, po porážce Francie odplul do Anglie, kde sloužil u čsl. dělostřeleckého pluku, a po převelení do kursu paraoddílu se připravoval k výsadku na území protektorátu, k němuž již nedošlo. Po válce sloužil u dělostřeleckých oddílů ve Val. Meziříčí, Olomouci a Uhříněvsi, v roce 1949 emigroval do Kanady. Zemřel při návštěvě domova.

MAREK František (vl. jm. MÜLLER) - spisovatel
* 27. 7. 1913 Moravské Budějovice
+ 9. 7. 1987 Jihlava
Prozaik, překladatel z angličtiny a němčiny, historik, archivář a psycholog, který učil na gymnáziu v Kroměříži. Jméno si změnil v roce 1946.

MAREK Rostislav - herec
* 17. 6. 1961 Kroměříž
Absolvoval JAMU Brno a od roku 1984 je hercem Městského divadla Zlín. Od roku 1991 také hrál menší role v pěti filmech a jednom televizním seriálu.

MARHULA Eduard - hudební skladatel
* 8. 12. 1877 Vsetín
+ 6. 5. 1925 Ostrava
Po studiu na Janáčkově varhanické škole v Brně byl učitelem, varhaníkem a městským kapelníkem ve Vsetíně, později byl prvním ředitelem školy Matice školské a redaktorem hudebních časopisů. Jeho nejznámějším dílem je Valašská mše vánoční, nejsou však zapomenuty ani jeho úpravy lidových písní pro sborový zpěv (Kytice valašských písní pro smíšený sbor.

MARCHA Jaroslav (vl. jm. NEJEZCHLEB Dominik) - spisovatel
* 26. 5. 1880 Babice
+ 20. 12. 1961 Brno
Je autorem řady knih (Ptačí chléb, Kamarádi lesů), většinou přírodně či cestovatelsky laděných. Rád jezdil na Valašsko a věnoval mu třídílný epos Pastýř z Javorníků.

MARIA Jaroslav (vl. jm. MAYER) - spisovatel
* 24. 2. 1870 Rakovník
+ 8. 11. 1942 Osvětim (Polsko)
Táborský advokát, autor knihy osmi reportáží Zlínské melodie.

MARK Alois - sportovec
* 11. 6. 1926 Lubina - Drnholec
+ 4. 1. 2001
Motorista, který celý svůj život věnoval značce Tatra, zprvu jako mechanik a později jako závodní a soutěžní jezdec. Reprezentoval značku i město Kopřivnice na soutěží a závodů a dosahoval vynikajících výsledků a jako zkušební řidič přispíval k vývoji osobních automobilů Tatra 600 a Tatra 603.

MARŠÁLEK Eduard - lékař
* 25. 9. 1917 Slušovice
+ 24. 11. 1992 Olomouc
Absolvoval gymnázium ve Vsetíně a LF MU v Brně, po zavření vysokých škol pracoval v nemocnici ve Zlíně. Od roku 1955 působil ve FN v Olomouci, kde vybudoval mikrobiologický ústav, v němž pracoval do roku 1985. Jeho vědeckovýzkumná a publikační činnost byla zaměřena na přípravu bakteriálních vakcín a léčbu onemocnění alergického původu.

MARŠÁLEK Miloslav - herec
* 9. 11. 1945 Dambořice
Studoval gymnázium (SVVŠ) v Kyjově a dvouletou knihovnickou nástavbu v Brně a nastoupil do Okresní knihovny ve Zlíně (Gottwaldově). Záhy ale odešel na vojnu a po ní působil v brněnském Divadle X. V roce 1977 přešel do prostějovského HaDivadla a s ním se v roce 1991 do Brna vrátil a v polovině 90. let byl jeho uměleckým šéfem. Na svém kontě má několik filmů, např. filmů: Dům pro dva (1988), Král lenochů (1989), Šance jako hrom (1991), ...ani smrt nebere (1995) a Vykání psovi (1998). Často také působí jako porotce na divadelních festivalech.

MARŠÁLEK Steva - herec
* 11. 9. 1923 Kočí u Chrudimi
Divadelní, filmový a televizní herec, který působil ve Zlíně, v Opavě, Brně a Ostravě.

MARTINÁSEK Josef - technik
* 7. 12. 1896 Kopřivnice
+ 31. 1. 1976 Lake Arrowbead (USA)
Byl inženýrem ve Zbrojovce, která ho v roce 1934 poslala řídit závod v rumunském Cugiru. Po zahájení 2. světové války převedl ve spolupráci s generálem Pikou celý tým techniků do služeb zahraničního odboje a stal se v Anglii vedoucím sektoru zbrojního závodu vyrábějícího dle čs. patentu kulomety BREN. V letech 1945-9 žil ve vlasti, potom v Německu, v Bolivii, Brazílii a od roku 1961 v USA.

MARTINEK František - astronom
* 18. 1. 1952 Vsetín
Studoval SPŠ strojnickou ve Vsetíně a pomaturitně astronomii ve Valašském Meziříčí. Pracoval v Tesle Rožnov a od roku 1978 je pracovníkem hvězdárny Valašské Meziříčí, kde se věnuje přednáškové činnosti a pozorování Slunce a zákrytu hvězd sluneční soustavy. Je autorem publikací Z historie a současnosti kosmických raketoplánů, Putování sluneční soustavou, Existuje desátá planeta ve sluneční soustavě?, První planety mimo sluneční soustavu objeveny! a Kosmické sondy a výzkum sluneční soustavy.

MARTINEK František - restaurátor archiválií
* 26. 3. 1934 Valašská Bystřice
Absolvoval gymnázium, pracoval v ČKD Praha, absolvoval SPŠ chemickou, pracoval v Tesle Karlín a v letech 1969-94 působil ve Státním ústředním archivu v Praze jako vedoucí oddělení konzervační a reprodukční techniky. V roce 1972 založil v archivu pobočku Vědeckotechnické společnosti a do roku 1985 byl jejím předsedou. Byl členem komise restaurátorů při MK ČR. Zabýval se výzkumem restaurátorských metod a studiem vlivu klimatických podmínek na životnost archiválií. Publikoval v odborném tisku a byl členem redakce časopisu Restaurátor.

MARTÍNEK Alois - kulturní pracovník
* 18. 4. 1884 Frenštát pod Radhoštěm
+ 29. 4. 1929 Ostrava
Kulturní pracovník a redaktor Moravskoslezského deníku Ostrava, který působil v Lázech a v Ostravě. Přispíval i do týdeníku Obrana Slezska

MARTÍNEK Vojtěch - spisovatel
* 11. 4. 1887 Brušperk
+ 25. 4. 1960 Ostrava
Studoval na FF UK V Praze a v Bonnu. Byl kulturním pracovníkem Ostravska, ale hodně si všímal i valašské literatury. Napsal monografie o Metoději Jahnovi a Františku Sokolu - Tůmovi, v Katalogu Výstavy Valašska a moravsko-slezského Pobeskydí v Rožnově uveřejnil stať Valašsko a jeho spisovatelé a v katalogu Krajinské výstavy moravsko-slezského Pobeskydí ve Frenštátě stať Duše Frenštátu. Do Valašského Meziříčí jsou částečně umístěny jeho Monology Jury Třanovského a v jeho knize Větévky jalovcové je Romance o Ondrášovi. Psal několikrát o Josefu Kalusovi, Spolupracoval s F. Horečkou, B. Četynou a J. Strnadlem.

MARTINIDES Vojtěch - jezuitský kněz
* 1606 Roudná ve Slezsku
+ 14. 8. 1681 Vizovice
Autor několika teologických spisů, který byl v letech 1652-1662 spirituálem uherskohradišťské koleje.

MARTINŮ Alois - sochař a řezbář
* 12. 9. 1879 Všemina
+ 7. 1. 1947 Štarnov u Šternberka
Studoval Na VŠUP Praha u prof. Drahoňovského, Suchardy a Preislera a potom speciálku ornamentiky a modelování u prof. Kloučka. Pracoval pak samostatně jako sochař a řezbář, v letech 1921-1934 jako profesor gymnázia v Litovli. Jeho práce jsou umístěny hlavně v sakrálních budovách. Na důchodu žil ve Štarnově.

MAŘÁK Julius - malíř
* 29. 3. 1832 Litomyšl
+ 8. 10. 1899 Praha
Byl předním krajinářem generace Národního divadla, zúčastnil jeho výzdoby a namaloval pro ně také obrazy Radhoště a Hostýna.

MAŘÁK Martin - spisovatel
* 23. 9. 1964 Zlín
Autor knihy Nářez, který v současné době žije ve francouzském Štrasburku.

MASARYK Tomáš Garrigue - filozof a politik
* 7. 3. 1850 Hodonín
+ 14. 9. 1937 Lány u Prahy
Chodil do školy v Hodoníně a v Čejkovicích, potom se učil zámečníkem a kovářem a pokračoval ve studiích ve Strážnici, v Brně a ve Vídni, kde získal v roce 1876 doktorát filozofie. V letech 1882 - 1914 byl profesorem na UK v Praze. V roce 1891 byl zvolen poslancem do říšské rady a českého sněmu, ale v roce 1893 se obou mandátů vzdal. V letech 1907 a 1911 byl zvolen za IV. moravský městský okres poslancem říšské rady, v roce 1914 odešel do exilu, v roce 1918 byl zvolen prezidentem ČSR, o jejíž vznik se nemalou měrou zasloužil a u jejíhož zrodu stál. Prezidentem byl zvolen ještě v letech 1920, 1927 a 1934, ale v roce 1935 se prezidentského úřadu vzdal. Na Valašsko pravidelně zajížděl jako poslanec a několikrát tam strávil i dovolenou. O jeho činnosti na Valašsku vydal Sokol Valašské Meziříčí knihu Hrst vzpomínek na TGM, O. Šuleř knihu Valašský poslanec T. G. Masaryk a St. Jandík knihu Masaryk na Valašsku.

MASAŘÍK Jaroslav - společenský pracovník
* 8. 3. 1905 Kelč
+ 16. 11. 1978 Praha
Byl lékařem v Rožnově pod Radhoštěm. Je autorem prací Změněné názvy některých lokalit na Valašsku, Valaši - Laši, Plavení vorů po Bečvě na Valašsku, Původ některých názvů z Valašska, Vzpomínka z Rožnovska, Rekreační možnosti rožnovské kotliny, Klimatické lázně Rožnova pod Radhoštěm v historii a Profily valašských umělců.

MASAŘÍK Miloslav - hudebník
* 6. 2. 1929 Nový Jičín
Violista a hudební vědec, který působil v Brně a ve Zlíně. Hrál ve Filharmonii pracujících Gottwaldov (Zlín), přispíval do Rovnosti a Svobodného slova v Brně a psal kritiky do Hudebních rozhledů. Příležitostně koncertoval.

MASAŘÍKOVÁ Annemarie - hudebnice
* 13. 6. 1941 Boskovice
Violoncellistka působící ve Zlíně.

MASNER Liboslav - koželuh
* 21. 1. 1897
+ 1970
Od roku 1932 pracovník firmy Baťa. Zakladatel Výzkumného ústavu koželužského v Otrokovicích, Průmyslové školy chemicko-koželužské a spoluzakladatel odborných koželužských a kožařských časopisů. Je autorem knihy Úprava usní (1962). Ve Zlíně se podílel na vzniku Rotary Klubu.

MAŠATA Radko - malíř
* 20. 10. 1933 Vsetín
+ 6. 7. 1999 Olomouc
V letech 1951-1854 studoval na Pedagogické fakultě UP Olomouc a v letech 1964-1974 učil na LŠU (ZUŠ) v Olomouci. Pak žil na Hané a věnoval se plně malbě. Tvořil v tématických okruzích, v nichž má vedle jeho charakteristických, přísně komponovaných zátiší a dekorativně poetických tapisérií své místo i krajina. Od roku 1961 vystavoval kolektivně i samostatně.

MAŠATA Stanislav - hudebník
* 4. 5. 1903 Vsetín
+ 10. 6. 1948 Znojmo
Studoval hudbu u A. Blahutky ve Vsetíně, později hru na varhany u E. Treglera a skladbu u V. Říhovského. Absolvoval varhanický kurs Obecné cyrilské jednoty v Praze, byl archivářem 2. sboru Cyrilské jednoty ve Vsetíně, pracovníkem Cyrilských jednot v Břeclavi a v Postřelmově, učitelem zpěvu a ředitelem kůru v Lipníku nad Bečvou a ve Znojmě. Napsal četné chrámové skladby, mužský sbor Lidice, smíšené sbory, písně valašské, hanácké a vojenské. Založil a řídil žákovský orchestr a pořádal přednášky o lidové písni světské i duchovní.

MAŠKA Karel Jaroslav - archeolog
* 28. 8. 1851 Blansko
+ 6. 2. 1916 Brno
Učil na německé reálce v Novém Jičíně a prováděl archeologický průzkum Blahutovic, Starého Jičína, Kotouče a jeskyně Šipka, v níž nalezl úlomek dolní čelisti dítěte neandrtálského člověka. Svůj objev popsal v práci Über den diluvialen Menschen in Stramberk (1882). Pro sborník Moravské Kravařsko napsal stať Z pravěku Kravařska. Sbíral také lidové pověsti.

MAŠLÁŇ František - literární a divadelní kritik
* 3. 12. 1893 Kelč
V letech 1926-1930 učil ve Frenštátě, později se přestěhoval do Prahy. Zabýval se svobodným zednářstvím, hrou v šachy a vydával edici Kněhyně. Napsal monografii Petr Bezruč a hru Václav a Boleslav.

MAŠLÁŇ Miroslav - fyzik
* 6. 5. 1957 Zlín
Vystudoval Fyzikální fakultu Běloruské státní univerzity, složil doktorát na UK v Praze a kandidaturu v Ústavu aplikované fyziky BSSR. V roce 1994 získal docenturu na PřF UP v Olomouci a v roce 2002 byl jmenován profesorem. Po studiu pracoval ve Výzkumném ústavu Sigma v Olomouci a od roku 1987 tam působí na Univerzitě Palackého. V roce 2009 byl zvolen rektorem UP. Zaměřuje se na fyziku nanomateriálů a nanotechnologie a je předsedou Českého nanotechnologického klastru.

MÁŠOVÁ Svatava - básnířka
* 19. 8. 1942 Ivanovice na Hané
Vystudovala Střední knihovnickou školu v Brně a od roku 1961 žije v Kroměříži. Po roce 1970 musela opustit zaměstnání v Okresní knihovně Kroměříž a vrátila se tam až po listopadu 1989. Je členkou Klubu přátel hudby a poezie Zlín a dalších dobrovolných kulturních organizací, účastní se literárních soutěží a publikuje v časopisech i v regionálním tisku. Je autorkou básnických sbírek Píseň ženy (1991) a Štěstí přichází zevnitř (2004) a výboru poezie Čas očekávání (2004). V roce 2008 přispěla do Almanachu Kavárny Poetika Praha, do antologie Haná v poezii (Literární klub Olomouc) a vydala vlastní sbírku Sonety do dlaní a pod polštář.

MATALÍK Antonín - muzikant
* 6. 7. 1880 Valašské Meziříčí
+ 28. 3. 1955 Valašské Meziříčí
Vyučil se prodavačem textilu, ale hrál na housle tak dobře, že si ho vzal do kapely Jan Pelár. Po jeho smrti si založil vlastní kapelu, která získala věhlas nejen při tanečních zábavách, ale také na výstavách Valašska a Moravskoslezského Pobeskydí. Hlavně je však znám jako autor valašské hymny"" My zme Valaši.""

MATALOVÁ Eva - herečka
* 23. 6. 1933 Brno
Po absolvování JAMU v Brně hrála v letech 1952-1953 v Beskydském divadle Nový Jičín, v letech 1953-1955 Slováckém divadle Uherské Hradiště, v letech 1955-1988 ve Zlíně a potom v Jihlavě. Od roku 1996 hrála zase v Městském divadle ve Zlíně a učila na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění.

MATÁSEK Alois - účastník odboje
* 1920 Štramberk
V létě 1939 odešel přes Polsko do Francie, kde se jeho jednotka do bojů nezapojila a on odplul lodí do Anglie. Tam se stal mechanikem 311. čs. bombardovací perutě a od roku 1943 létal jako střelec a telegrafista. Během války se v Anglii oženil a po demobilizaci se tam vrátil.

MATĚJ Josef - hudební skladatel
* 19. 2. 1922 Brušperk
+ 28. 3. 1992 Frýdlant nad Ostravicí
Studoval Masarykův ústav hudby a zpěvu v Ostravě, kde byl krátce i trombonistou v operním orchestru, studia dokončil v Praze na konzervatoři a na AMU, kde potom byl lektorem hudebních nauk. Byl činný i jako hráč na trombon, upravoval skladby pro soubory LUT a AUS a skládal hudbu vlastní.

MATĚJ Vladimír - dirigent
* 4. 7. 1920 Brušperk
+ 30. 11. 2005 Uppsala (Švédslp)
Hudební vzdělání získal na Masarykově ústavu hudby a zpěvu v Ostravě a pražské konzervatoři. Od roku 1943 byl učitelem na Městské hudební škole Dvořák ve Zlíně, později byl asistentem a dirigentem Filharmonie pracujících v Gottwaldově (Zlíně) a řídil kolonádní koncerty v Luhačovicích. Od roku 1952 studoval u V. Talicha v Bratislavě, koncem padesátých let se stal dirigentem Karlovarského symfonického orchestru a později jeho uměleckým šéfem. Po roce 1968 emigroval a žije ve Švédsku.

MATĚJÍČEK Jan - kulturní pracovník
* roce 1416 pořídil opis tří učených pojednání: Výklad o Šalamounově Písni písní, Lékařský herbář Křišťána z Prachatic a Traktát o vlastnosti vína.;MATĚJ ze Zlína - vzdělanec doby předhu
+ 1839 Brumov - Bylnice
+ 25. 1. 1885

MATĚJÍČEK Václav - malíř a grafik
* 4. 6. 1941 Lipník nad Bečvou
+ 2002
Vystudoval AVU v Praze a působil v Uherském Hradišti. Věnoval se komorní, převážně figurální malbě, rozsáhlé jsou obrazy zátiší, v grafice uplatňoval techniky leptu, akvatinty, barevného hlubotisku. Malířský názor vychází z tradice renesančního umění, z části také z romantismu. Od roku 1974 měl samostatné výstavy doma i v zahraničí, účastnil se kolektivních výstav a mezinárodní soutěže grafiky Inter Kontakt.

MATĚJKA Milan - básník
* 25. 12. 1943 Zlín
Žije a pracuje ve Zlíně, kde je spoluzakladatelem Divadla poezie ve Zlíně a členem Klubu přátel hudby a poezier Zlín. Publikuje časopisecky a ve sbornících, je autorem básnické sbírky Lásky mužů (1980). Je také textařem, spolupracuje se skupinou Fleret a jeho texty vyšly knižně v druhém díle sborníku Písně skupiny Fleret (2004).

MATĚNA Rudolf - kněz
* 14. 3. 1912 Hronov
+ 2. 10. 1972 Brno
Po krátkém působení v Čechách působil ve Vacenovicích u Kyjova a potom v Huštěnovicích.

MATHON Jaroslav - lékař
* 8. 3. 1867 Brno
+ 25. 5. 1953 Kroměříž
Význačný chirurg a ředitel nemocnice v Prostějově, historiograf Prostějovska a jeho umění, básník a autor regionálních publikací. Napsal Prostějov a okolí ve světle svých historických a uměleckých památek.

MÁTLOVÁ - UHROVÁ Ludmila - folkoristka
* 22. 11. 1908 Kojetín
+ 13. 10. 1978 Brno
Studovala v Kojetíně a v Kroměříži, pak na MU v Brně zeměpis a tělesnou výchovu a pak učila v Kojetíně, kde byla náčelnicí Sokola, v Olomouci a v Brně. Vedle toho prováděla rozsáhlou sběratelskou činnost a spolupracovala s ÚEF ČSAV. Byla instruktorkou kurzů a seminářů pro lidový tanec, autorkou publikací o lidovém tanci na Hané, v rukopise zůstaly její Léčivé byliny, o bylinářkách a hrách s bylinami. Pranostiky i zvláštní část - sbírka dětských her na Hané.

MATOCHA Josef - historik
* 7. 10. 1919 Střelná
+ 9. 9. 1998 Střelná
Je autorem učebnice filozofické antropologie. Publikoval vlastivědnou příručku Historie Střelné.

MATOCHA Josef Karel - katolický kněz
* 14. 5. 1888 Pitín
+ 2. 11. 1961 Olomouc
Studoval na gymnáziu v Uherském Hradišti a na AG v Kroměříži, Pak studoval na Gregoriánské univerzitě v Římě, kde získal doktorát filozofie a teologie. V letech 1915-1919 byl kooperátorem v Sobotíně, potom se stal duchovním správcem vojenské nemocnice v Ružomberoku, učil na teologické fakultě v Bratislavě a po jejím zrušení na diecézním bohosloveckém učilišti v Nitře. Od roku 1923 byl mimořádným a o roku 1931 řádným profesorem křesťanské filozofie na Cyrilometodějské fakultě v Olomouci a v letech 1934-1938 děkanem této fakulty. Přednášel latinsky s českými vysvětlivkami. V roce 1948 byl jmenován arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským, a již krátce po svém jmenování byl státními orgány perzekvován a nakonec byl internován. V roce 1999 mu byl udělen Řád T. G. Masaryka in memoriam.

MATOUŠ Josef - účastník odboje
* 7. 12. 1921 Brno
+ 29. 8. 1953 Praha
Člen protikomunistické odbojové organizace Světlana, složené z bývalých členů partyzánské brigády Jana Žižky a dalších partyzánských oddílů. Byl zatčen, odsouzen a popraven ve věznici Pankrác.

MATOUŠ Rudolf - kronikář
* 16. 1. 1908 Piešťany (Slovensko)
+ 8. 4. 1988 Karlovy Vary
Pracoval jako pedagog, byl kronikářem, sběratelem pověstí a autorem řady publikací a článků o Lukově, zveřejňovaných v regionálním tisku a v Lukovském zpravodaji.

MATOUŠEK Přemysl - herec
* 17. 9. 1924 Praha
+ 24. 11. 2008 Ostrava
Vystudoval pražskou konzervatoř, v letech 1948-1958 působil ve zlínském divadle a potom ve Státním divadle Ostrava. Hrál v ostravských televizních seriálech a učil na Janáčkově konzervatoři.

MATULA Antonín - spisovatel
* 9. 4. 1885 Kopřivnice - Drnholec
+ 23. 1. 1953 Praha
Látku ke svým dílům čerpal převážně z Lašska, ale v knize Kořeny v moravské půdě věnoval pozornost i valašským spisovatelům Metoději Jahnovi, Ozefu Kaldovi a dalším.

MATULA Miloš - těsnopisec
* 31. 8. 1919 Frenštát pod Radhoštěm
+ 21. 5. 2005
Vystudoval UK v Praze a byl držitelem československého rekordu v těsnopisu. Zabýval se teoretickými zásadami těsnopisu na statistickém a lingvistickém základu. Je autorem publikací Teorie a praxe těsnopisu a Moderní těsnopis.

MATULA Viktor - výtvarník
* 15. 7. 1912 Lazy
+ 31. 3. 1978 Olomouc
Studoval Odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí a uměleckoprůmyslovou školu v Brně u prof. Krohy. Pracoval v Olomouci jako průmyslový výtvarník a architekt interiérů.

MATUŠINEC Josef - básník
* 9. 11. 1935 Štítná nad Vláří
Žije v rodně obci a psát začal až v důchodovém věku. Vydal sbírku Dávno i nedávno.

MATUŠKA František - společenský pracovník
* 9. 12. 1851 Žďár u Rájce - Jestřebí
+ 18. 5. 1937 Olomouc
Studoval na německém a na Slovanském gymnáziu v Brně a potom na univerzitě zeměpis a dějepis. Učil ve Vídni, v letech 1879-83 na gymnáziu ve Valašském Meziříčí,potom v Třebíči a od roku 1887 na Slovanském gymnáziu v Olomouci. Tam v roce 1908 publikoval ve Zprávách ústavu Stručné dějiny ústavu za posledních 40 let. Byl aktivním členem českých spolků a předsedou Občanské besedy v Olomouci.

MATYÁŠ Bohuslav - publicista
* 30. 11. 1942 Trnava (Slovensko)
Vystudoval bohemistiku a historii na UP v Olomouci a pracoval v olomouckém studiu Čs. rozhlasu a v redakci olomoucké Stráže lidu. Za svou činnost v roce 1968 musel v době normalizace odejít a pracoval do roku 1973 jako metodik Okresního kulturního střediska, potom v dělnických profesích, po roce 1990 byl rahabilitován a působil externě v AZ rádiu Zlín a ve Zlínských novinách, nyní publikuje ve ZVUKu. Publikuje, v době normalizace publikoval pod jmény přátel, v roce 1995 vydal knihu fejetonů Nalejme si čistého vína a v roce 2003 kníhu rozhovorů Rád jsem vás poznal.

MATYÁŠ Libor - astrolog
* 0. 7. 1946 Vsetín
Studoval pražskou VŠE. V roce 1990 založil Astrologickou poradnu Matyáš a konsorcium Astro - Kontakt, ve které je komerčním ředitelem. Je revizorem Astrologické společnosti.

MATYÁŠ Zdeněk - malíř
* 8. 8. 1945 Vsetín
+ 8. 4. 2001 Valašské Klobouky
Vystudoval uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti u prof. Jana Blažka a pražskou AVU u prof. K. Součka. Učil na gymnáziu ve Valašských Kloboukách a potom na SUPŠ v Uherském Hradišti. Maloval především z prostředí rodného kraje, byl členem sdružení Urgatina a uspořádal na 25 samostatných výstav.

MATYÁŠ Zdeněk - řezbář
* 7. 2. 1952 Valašské Klobouky
Je autorem Křížové cesty v Dobrušce a Kopaničářské Madony pro tamní kostel.

MATÝSEK František - publicista
* 28. 10. 1919 Vyškov - Dědice
+ 10. 10. 1990 Vyškov - Dědice
Vystudoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Olomouci a v letech 1947-1966 působil ve Valašských Kloboukách a ve Vlachovicích. Spolupracoval s muzeem ve Valašských Kloboukách a s B. Havlíčkem pro ně sbíral materiál. Je autorem národopisné práce Na pastvách zelených (Kostely a fary jižního Valašska, Farní škola a začátky obecních škol na jižním Valašsku, Náboženské památky jižního Valašska a Náboženský folklór jižního Valašska). Ovládal několik jazyků a vydal učebnici Etruština.

MATZENAUER Michal - malíř a básník
* 20. 11. 1947 Praha
Do roku 1967 žil ve Vsetíně, nyní působí v Praze. Hojně vystavuje doma i v cizině, samostatně i skupinově. Samizdatem vydal sbírky poezie Alkohol v krvi a Pokročilá doba, po roce 1989 vydal sbírky Postavy na zpracování, Životopisy a jiné básně a sbírku s vlastním výtvarným doprovodem Soukromý labyrint. Jeho básně vycházejí též v různých sbornících a časopisech.

MAYEROVÁ Markéta - moderátorka
* 5. 6. 1967 Zlín
Vystudovala Právnickou fakultu UK, ale právní služby poskytovala jen krátce. Byla moderátorkou Rádia Kiss 98 FM a Videoboxu ČT Praha, pracovala v TV Nova a nyní se věnuje moderování komerčních akcí.

MAZÁČ Josef - účastník odboje
* 16. 5. 1908 Frenštát pod Radhoštěm
+ 8. 10. 1988 Čeladná
Vedl ilegální organizaci na Frenštátsku, kde šířil se spolupracovníky ilegální tisk a letáky, později rozšířil svou činnost i na Kopřivnici a Štramberk. V lednu 1942 byl zatčen a až do konce války vězněn v koncentračním táboře. Po válce zastával řadu funkcí.

MAZÁČ Tomáš - redaktor
* 24. 10. 1962 Zábřeh
Po maturitě na gymnáziu v Holešově pracoval rok v zámecké knihovně v Kroměříži a od roku 1984 vystudoval historii na FF UJEP Brno. Pracoval v brněnské redakci Lidové demokracie, publikoval verše v ostravském Kulturním měsíčníku, v Akordu a Proglasu, recenze v Nové Svobodě a Rovnosti, odborné stati ve Zprávách českých bibliofilů. Spolupracuje s rozhlasem a je autorem básnické sbírky Vzdálená setkání.

MAZÁNKOVÁ Lea - výtvarnice
* 4. 6. 1959 Vsetín
Vystudovala SUPŠ sklářskou v Kamenickém Šenově a pracovala ve Valašském Meziříčí ve sklárnách a v letech 1995-2000 v Kulturním zařízení, po celou dobu se však věnovala i volné tvorbě a vystavovala na kolektivních výstavách.

MAZOCH Jan - sportovec
* 5. 9. 1985 Čeladná
Skokan na lyžích, vnuk našeho olympijského vítěze v tomtéž sportu Jiřího Rašky, závodnék Dukly Liberec. 3. na MS junionů 2003, účastník OH 2002, 7. a 8. na MS 2005, dvojnásobný mistr republiky z roku 2003. V roce 2007 na můstku v Polsku upadl a již se na můstky nevrátil.

McINTOSH Jethro Spencer - herec a malíř
* 29. 5. 1932 Holešov
+ 17. 6. 2006 Praha
Vyrůstal u babičky v Holešově, pracoval ve Zlíně, nedostudoval FAMU, hrál v Divadle Za Zábradlí a v Semaforu a v roce 1961 emigroval do Německa, kde pracoval jako hlasatel rozhlasové stanice Deutsche Welle. Pak se začal živit malováním, psal povídky a hodně cestoval. Potom žil v americkém Pawlingu u New Yorku. O svém životě napsal knihu Z Holešova do Holywoodu. Po roce 1989 se vrátil domů a opět hrál v Semaforu i v několika filmech, psal scénáře a překládal z němčiny a maloval, ale červnu 2006 podlehl rakovině čelisti.

MECNAROWSKÁ Vlasta - herečka
* 31. 7. 1930 Olomouc
Absolvovala JAMU a hrála v Divadle pracujících v Gottwaldově (Zlíně).

MECNAROWSKI Roman - herec a překladatel
* 24. 5. 1930 Ostrava
Hrál ve Vesnickém divadle Praha, v letech 1959-1966 hrál ve Slováckém divadle Uherské Hradiště, ve Slezském divadle Opava a v letech 1971-1997 v Městském divadle Zlín. Vedle toho i režíroval a přeložil 12 divadelních her z polštiny.

MED Jan - misionář
* 13. 4. 1916
Po vychození hlavní školy odešel do chlapeckého ústavu ve Fryštáku, kde navštěvoval Dům Stuchlého, který končil v noviciátě ve Svatém Benadiku. V devatenácti odešel na misii do Indie.

MĚDÍLEK Augustin - tanečník
* 3. 11. 1921 Česká Skalice
+ 25. 9. 1988 Zlín
Po válce zahájil taneční kursy ve zlínském hotelu Moskva a otrokovickém Společenském domě. S manželkou Annamarií založil dodnes existující Klub společenských tanců.

MĚDÍLKOVÁ Annamarie- tanečnice
* 7. 8. 1934 Uherské Hradiště
+ 14. 8. 1996 Zlín
S její osobností je spojena činnost Klubu společenských tanců při Domě kultury ve Zlíně. S Manželem a potom se synem vedla kursy společenského tance.

MEJSNAR Karel - kronikář
* 2. 1. 1902 Písek
+ 9. 1. 1969 Kroměříž
Městský knihovník v Kroměříži, autor publikace k 50. výročí kroměřížské knihovny.

MEKINOVÁ Jarmila - chemička
* 3. 2. 1957 Kroměříž
Studovala Fakultu anorganické technologie VŠCHT v Praze a Pedagogickou fakultu VŠB v Ostravě. Byla manažerkou a ředitelkou závodu Kraft Jacobs Suchard ve Valašském Meziříčí. Později odešla do závodu Figaro v Bratislavě.

MELČÁK Miloš - politik
* 19. 4. 1939 Zlín
Studoval SPŠ strojnickou ve Zlíně a Strojní fakultu VUT Brno. Od roku byl 1996 poslancem Sněmovny PČR za ČSSD, ale vv roce 2007 ze strany vystoupil. Jeho mandát skončil v roce 2010.

MELICHÁREK Jaroslav - malíř
* 10. 2. 1910 Uherské Hradiště
+ 15. 6. 1985 Uherské Hradiště
Studoval UMPRUM (prof. Kysela) a AVU (prof. Otahal) a působil v Uherském Hradišti. Hodně cestoval, natáčel filmy, psal a vydával básně i prózu a byl dopisovatelem uherskohradišťského zpravodaje.

MELOUN Vladimír - folklorista
* 25. 8. 1926 Valašské Meziříčí
+ 22. 6. 2009 Brno
Po absolvování gymnázia v rodišti vystudoval Stavební fakultu VUT Brno. Byl primášem cimbálové muziky M. Švrčiny, která hrála ve valašskomeziříčském Valašském krúžku vedeném A. Kubešou. V roce 1946 se se stal primášem muziky vznikajícího Valašského krúžku v Brně a pak byl primášem CM Moravského souboru lidových písní a tanců. S Jaroslavem Juráškem zapisoval lidové písně na jižním Valašsku a na Rusavě a podílel se na založení Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. V letech 1952-1960 byl primášem CM souboru VAAZ v Brně, v 60. letech založil s Emanuelem Kuksou a Otakarem Pokorným Gajdošskou muziku z Brna, pozdější Brněnské gajdoše.

MENČÍK Ferdinand - úředník
* 9. 1. 1916 Třebíč
Koordinátor firmy Baťa pro západní Evropu a později pro Jižní Ameriku, který v roce 1946 opustil republiku. Je rytířem Řádu svatého Lazara. Napsal knihu Poskokem u Jana Bati.

MENDEL Johann Gregor - genetik
* 20. 7. 1822 Hynčice
+ 6. 1. 1884 Brno
Opat kláštera augustiniánů v Brně, křížící na zahrádce kláštera celou řadu druhů rostlin, ponejvíce hrachu, dospěl k objevům, z nichž vyvodil zákonitosti o přenosu znaků z rodičů na potomky. Pochopení a přiznání prvenství jeho objevům přišlo až po roce 1900. V Novém Jičíně zdobí Smetanovy sady Mendlův pomník sochaře Josefa Obetha.

MENEC Zdeněk - fotograf
* 17. 8. 1914 Úpice
+ 12. 2. 1998 Hradec Králové
Nejprve působil v Praze a potom ve Špindlerově Mlýně a ve své práci se soustředil zejména na Krkonoše, ale láska k horám ho přivedla i na Valašsko, odkud vytěžil kromě jednotlivých snímků i obrazovou publikaci Pod Lysou horou (1981, text Karel Michl).

MENŠÍK Bohumil - účastník odboje
* 11. 11. 1921 Drahanovice
+ 1987 Anglie
Žil ve Lhotce nad Bečvou a v prosinci 1939 uprchl do Francie, kde byl po tříměsíčním výcviku zařazen do Čsl. armády. Po porážce Francie odplul do Anglie, kde byl příslušníkem paradesantní brigády. V roce 1945 se vrátil domů, ale v tomtéž roce byl na vlastní žádost demobilizován a pracoval na Čsl. velvyslanectví v Londýně. V roce 1949 byl v nepřítomnosti odsouzen k 15 letům vězení.

MENŠÍK Josef Stanislav - sběratel pověstí
* 1811
+ 6. 2. 1869 Brno
Sběratel pověstí a pohádek jehož jedenáct pověstí z Holešovska je uvedeno v knize O. Sirovátky Moravské národní pohádky a pověsti. Překládal náboženské a jiné naučné spisky z němčiny.

MENŠÍK Richard - pěvec
* 5. 11. 1882 Staré Město
+ 6. 4. 1930 Praha
Tenorista, který byl sólistou Národních divadel v Brně i v Praze, ale též divadel v Bukurešti a v Sarajevu. Od roku 1907 působil na Vinohradech.

MERENDA Jaroslav - básník
* 3. 11. 1921 Hodslavice
Vyučil se tiskařem a pracoval v Novém Jičíně, kde potom absolvoval gymnázium a učil odborné předměty v Novém Jičíně a ve Frenštátě. Publikoval v regionálním tisku. Knižně mu vyšly básnické sbírky Magnólie u zámecké zdi, Je láska křehká věc, Tichá cesta mezi poli a Svinec, má láska.

MERENDA Jaroslav - umělecký knihvazač
* 28. 1. 1944 Hodslavice
+ 28. 10. 2003 Frenštát pod Radhoštěm
Syn básníka. Působí ve Frenštátě a rukodělné knižní vazbě se věnuje od roku 1971. Od roku 1980 je mistrem uměleckého řemesla. Zúčastňuje se úspěšně řady výstav a soutěží doma i v zahraničí.

MERETTA (MERETA) Gustav - architekt
* 26. 6. 1832 Brno
+ 4. 8. 1888 Olomouc
Studoval jako jeden z prvních posluchačů na Technickém učilišti v Brně u prof. Ringhoffera a pak působil jako inženýr na panstvích Lobkoviců v Čechách. V šestadvaceti letech stal zaměstnancem stavebního úřadu olomouckého arcibiskupství v Kroměříži, kde pracoval až do smrti. Tato instituce byla nejvýznamnějším projekčním ateliérem na Moravě a vrcholem zdejší Meretovy tvorby je budova vyšší německé reálky v Kroměříži. V roce 1882 se stal vedoucím kanceláře pro přestavbu olomouckého dómu a jejím stavebním ředitelem a užíval titul vrchní inženýr a diecézní architekt. Poslední jeho prací byly návrhy úprav a dostavby arcibiskupské knihtiskárny v roce 1888.

MERGENTAL Josef - sochař
* 13. 2. 1853 Kroměříž
+ 12. 4. 1904 Kroměříž
Kroměřížský kameník a sochař.

MERGENTAL Julius - sochař
* 18. 4. 1887 Kroměříž
+ 19. 10. 1933 Kroměříž
Kameník a sochař, žák sochařské a kamenické školy v Hořovicích, autor pomníku ve Zdounkách, adaptačních prací na zámku ve Zdislavicích a hřbitovních plastik.

MERGL Václav - výtvarník
* 24. 8. 1935 Olomouc
Výtvarník, scenárista, režisér animovaných filmů a pěstitel bonsaí. Absolvoval VŠUP Praha a pracoval v ateliéru Adolfa Hoffmeistera. V roce 1965 získal hlavní cenu festivalu ARSFILM Kroměříž.V letech 1993-4 byl šéfredaktorem magazínu Bonsai.

MERHAUT Josef - spisovatel
* 13. 10. 1863 Švabín u Zbirohu
+ 5. 9. 1907 Brno
Brněnský prozaik, který část svého románu Andělská sonáta umístil na Hostýn a část románu Vranov na Radhošť a do krajiny pod ním. Ve Výboru feuilletonů Josefa Merhauta je také fejeton Na horách valašských, věnovaný návštěvě Radhoště a Pusteven.

MĚRKA Jan - lidový vypravěč
* 27. 12. 1893 Halenkov
+ 3. 6. 1975 Vsetín
Pracoval v nábytkářské továrně, obchodoval se smíšeným zbožím a rolničil. Vedle svých vystoupení jako vypravěč napsal také několik vynikajících příspěvků v nářečí do časopisu Valašsko.

MĚRKA Jan - lidový vypravěč
* 14. 9. 1927 Halenkov
+ 17. 6. 1996 Olomouc
Vystudoval lékařskou fakultu v Brně a pracoval jako dětský lékař, ale vedle toho pokračoval v rodinné tradici lidového vyprávění, také v komponovaných pořadech s otcem. V roce 1992 se přestěhoval do Vidče.

MERLÍČEK Josef - kulturní pracovník
* 7. 10. 1871 Francova Lhota
+ 22. 12. 1961 Valašské Klobouky
Po studiích farmacie ve Vídni byl lékárníkem ve Valašských Kloboukách a organizoval tam kulturní i hospodářský život.

MERTA Jan - oceánolog
* 24. 4. 1944 Staré Město
Po emigraci do Kanady vystudoval psychologii, založil vydavatelství, věnoval se potápění a byl adeptem na let do vesmíru. Je vedoucím kanadského vládního oddělení pro podmořský výzkum a hloubkové potápění a založil kanadskou společnost pro výzkum mimosmyslového vnímání.

MERTA Oldřich - učitel
* 18. 7. 1900 Hrabová
+ 3. 1. 1946 Litovel
Učitel na obecné škole v Lipově u Holešova, který zemřel po válce na následky útrap ve vězení.

MERTA Rudolf - germanista
* 30. 4. 1915 Slavičín
+ 14. 6. 1968 Brno
Byl profesorem FF MU v Brně a uveřejnil řadu studií, jako Čítanka odborných německých textů biologických a lékařských, Německé texty pro poslání přírodovědeckých fakult a Některé produktivní tendence v moderní němčině. Spolupracoval s brněnským Valašským krúžkem.

MERVART Augustin - malíř
* 30. 12. 1889 Valašské Meziříčí - Krásno
+ 15. 8. 1968 Přerov
Vystudoval Státní Odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí u prof. Františka Hrachovce. Studia si doplnil v Itálii, Dalmácii, Hercegovině a Bosně. Žil a pracoval ve Valašském Meziříčí a v Přerově. Patřil mezi přední krajináře a náměty pro své obrazy čerpal hlavně z Valašska, částečně také z Hané. Byl pohřben v Přerově, ale v roce 1991 byly jeho ostatky převezeny do Valašského Slavína v rožnovském skanzenu.

MESENSKÝ Ladislav - stavitel
* 8. 4. 1854 Brno
+ 28. 3. 1923 Kroměříž
Od roku 1898 působil v Kroměříži, kde postavil několik domů, mj. i dnešní knihovnu.

MĚŠŤÁNEK Tomáš - malíř
* 20. 4. 1951 Březolupy
Studoval SUPŠ v Uherském Hradišti a AVU Praha u prof. Součka. Potom působil v Praze, ale v roce 1976 se vrátil do Uherského Hradiště, kde s výjimkou dvou let strávených v Olomouci žije a pracuje dodnes. Jeho motivy jsou převážně figurální a ve své tvorbě se často věnuje sociálním motivům. Formálně se řadí mezi představitele obsahové malby, jeho díla se vyznačují silným expresivním nábojem a lze je definovat jako obrazy citového a morálního neklidu.

MEZNÍK Cyril - učitel a chemik
* 9. 3. 1849 Křižanov u Žďáru nad Sázavou
+ 21. 3. 1926 Kroměříž
Učitelskou dráhu začal v Litomyšli, potom byl chemikem v Dačicích, v roce 1875 stenografoval na zemském sněmu moravském, učil v Brně, ve Slavkově a od roku 1886 byl dvacet let ředitelem měšťanské školy dívčí v Kroměříži.

MIČÁNEK Ludvík - herec
* 22. 7. 1901 Brno
Herec a režisér, který působil v Černé Hoře a Brně. Byl zakladatelem Slováckého divadla Uherské Hradiště a v letech 1945-6 v něm působil. Pracoval také v brněnském rozhlase.

MÍČEK Jozef - kameraman
* 12. 2. 1912 Veselí nad Moravou
+ 21. 1. 1957 Bratislava
Kameraman krátkého i hraného filmu. Začátek jeho filmové činnosti je spojen se Zlínem, kde působil v době okupace. Spolupracoval např. s Jaroslavem Novotným. Po válce odešel do Bratislavy, kde spolupracoval s Jánem Kádárem a řadou dalších.

MIČKA Zdeněk - kulturní pracovník
* 21. 7. 1927 Kopřivnice
+ 15. 4. 1991 Olomouc
Studoval gymnázium ve Valašském Meziříčí, byl totálně nasazen a po válce žil v Mořkově. Absolvoval vysokoškolská studia v Praze a působil v Novém Jičíně, Ostravě, Frenštátě a v Olomouci, kde byl vedoucím odboru kultury ONV. V roce 1969 byl zbaven všech funkcí a v letech 1971-1990 působil v olomoucké okresní knihovně. Spolupracoval s řadou kulturních institucí. Víkendy a dovolené trávil v Mořkově.

MIČKALOVÁ Helena - sběratelka lidové slovesnosti
* 3. 9. 1935 Svatobořice - Mistřín
+ 22. 11. 2011
Od maturity na Střední pedagogické škole v Kroměříži učila ve Velkých Karlovicích a učila tam i po roce 1966, kdy absolvovala Pedagogický institut ve Zlíně. Věnovala se ochotnickému divadlu a národopisu, skoro třicet let zapisovala vyprávění pamětníků. Již od roku 1976 vydávala v Ostravském měsíčníku valašsky psané pověsti, které v roce 1994 vycházely také v Zemědělských novinách: Knižně je vydala v knihách O čem si vyprávjajú Karlovjané, Co sa Karlovjanom stalo aj nestalo a Co si pamatujú Karlovjané. 112 těchto pověstí přepsala s Evou Hankovou do češtiny a vydala v roce 2002 v knize Zlatá studánka.

MICHAL Jaroslav - pedagog
* 13. 4. 1914 Slušovice
+ 4. 12. 2003 Hulín
Studoval učitelský ústav ve Valašském Meziříčí a učil v okolí Holešova, v roce 1936 ve Všetulích. Věnoval se též loutkářství. Po roce 1945 byl okresním osvětovým inspektorem ve Šternberku, po roce 1949 krajským osvětovým inspektorem v Olomouci a v letech 1953-1960 byl ředitelem Krajské lidové knihovny v Olomouci. Po roce 1960 učil ve Šternberku a v Uničivě a studoval pedagogický institut v Olomouci, kde od roku 1989 žil. Zemřel u syna v Hulíně.

MICHALČÁK Josef - řezbář
* 17. 3. 1913 Nový Hrozenkov
Začal vyřezávat u Cyrila Orsága v Karolince a vyráběl vozíky, trakaře štípané holubičky, kohouty a pávy, množství figurálních námětů, betlémy, volné plastiky a reliéfy. Vyráběl také čelní stěny kukaček a vystavoval na mnoha výstavách, mj. betlém a kolekci valašských figurek podle návrhu prof. K. Langra na Světové výstavě v Bruselu. V roce 1973 dostal titul Mistr uměleckého řezbářství.

MICHALEC Josef - řezbář
* 30. 3. 1911 Starý Hrozenkov - Vápenice
+ 4. 12. 1988
Lidový řezbář a kameník, který žil a pracoval ve Starém Hrozenkově.

MICHÁLEK Josef - cimbalista
* 1907
+ 1984
Vsetínský hodinář a zakladatel souboru Vsacan. Před 2. světovou válkou i během ní sbíral staré hudební nástroje, které opravoval a udržoval. Mezi tyto patřil i cimbál, na který se naučil hrát a protože se u něj scházeli přátelé muzikanti, vznikla cimbálová muzika. Ta se v roce 1948 spojila s Valašským krúžkem Vsetín a vznikl soubor Vsacan. Jako aktivní cimbalista působil Michálek se souborem do roku 1953.

MICHÁLEK Petr - dramaturg
* 27. 4. 1977 Hradec Králové
Vystudoval gymnázium v Ústí nad Labem a divadelní dramaturgii na JAMU v Brně. Již od studií se střídavě věnoval redaktorské práci a divadlu. Hrál v Rodinném divadla Hlína a v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, od roku 1999 byl dramaturgem Městského divadla Zlín a od roku 2001 Městského divadla v Karlových Varech, od roku 2004 byl ředitelem Městského divadla Děčín a od roku 2010 je ředitelem Městského divadla Zlín. Režíruje, píše a překládá divadelní hry.

MICHÁLEK Vladimír - účastník odboje
* 21. 3. 1918 Závišice
+ 27. 3. 1942 Ostende (Belgie)
V roce 1939 odešel přes Polsko a Francii do Anglie, kde vstoupil do RAF a bojoval v řadách 313. čsl. stíhací perutě. Padl v leteckém souboji nad Ostende. V roce 1947 byl in memoriam povýšen na nadporučíka a v roce 1990 na plukovníka.

MICHALÍK Ladislav - hudebník
* 29. 3. 1921 Petřvald u Karviné
Hobojista, který působil ve Zlíně a v Kroměříži.

MICHALÍK Roman - sportovec
* 2. 5. 1974 Valašské Meziříčí
Motocyklový závodník. V roce 1985 byl mistrem republiky na minikárách, v roce 1991 bodoval v motocyklových soutěžích MS a v roce 1996 skončil v MS druhý. V roce 1998 byl mistrem ČR a mistrem Evropy v kubatuře i absolutním pořadí, mistrem světa v kubatuře a v absolutním pořadí byl na MS třetí, nejlepším motoristou ČR a finalistou soutěže o nejlepšího sportovce ČR. V roce 2000 byl v MS v kubatuře třetí a v roce 2003 druhý. Absolutní mistr Evropy a mistr Evropy ve třídě E2 a člen vítězného družstva na Šestidenní na Novém Zélandě v roce 2006. Sportovec Zlínského kraje roku 2006.

MICHALÍK Vladimír - sportovec
* 14. 7. 1942 Ostrava
+ 16. 8. 2000 Valašské Meziřčí
Motocyklový a automobilový závodník. V letech 1961-1965 jezdil motokros za Duklu Praha, ale po úrazu s motokrosem skončil a v letech 1974-1985 jezdil automobilové soutěže. Dvakrát zvítězil v Barum rallye a podílel se na vítězství našeho týmu na ME ve Wroclavi. Žil ve Valašském Meziříčí Krhové.

MICHÁLKOVÁ - LAMPRECHTOVÁ Věra - filoložka
* 1925 Vsetín
+ 13. 3. 1998 Brno
Studovala vsetínské gymnázium a MU v Brně. Pracovala v Ústavu pro jazyk český AV ČR. Podílela se na nářečním výzkumu na východní Moravě a zabývala se o jazyk písmáckých kronik. Je autorkou jazykové části úvodu knihy Kronika rodiny Fuksovy, spoluautorkou knihy České nářeční texty (kolektiv vedená A. Lamprechtem) a autorkou knih Cvičení z českého jazyka a Studie o východomoravské nářeční větě. (pod jménem Lamprechtová) Pro Vlastivědný věstník moravský 1978 napsala práci Městská mluva na Vsetíně.

MICHALSKÝ Josef - účastník odboje
* 1891 Štramberk
+ 1970 Mošnov
Učitel a komunista, který v roce 1926 odjel do SSSR se skupinou vystěhovalců. Tam se několikrát stěhoval a v roce 1931 se chtěl vrátit domů, ale byl zatčen a odsouzen za špionáž k trestu smrti, který mu později změnili na 10 let vězení. V roce 1941 byl propuštěn a požádal o zařazení do čs. brigády s níž došel až k Liptovskému Mikuláši. Tam onemocněl a do konce války už byl v nemocnici. Po válce demobilizoval.

MICHNA Jan - malíř
* 4. 1. 1876 Frenštát pod Radhoštěm
+ 1. 1. 1953 Telč
Vystudoval tkalcovskou školu ve Frenštátě a potom figurální kresbu a ornamentiku na UMPRUM v Praze u prof. F. Jeneweina, E. Kolišky, J. Schikanedera a arch. Schmoranze a textilní malbu u prof. J. Ambruse. Maloval a cestoval po Evropě a po návratu domů byl asistentem kreslení a modelování na Státní průmyslové škole v Brně a profesorem na středních školách, mj. i ve Valašském Meziříčí.

MICHNA Jan Artur - pedagog
* 23. 6. 1840 Frenštát pod Radhoštěm
+ 11. 4. 1871 Frenštát pod Radhoštěm
Od roku 1865 učil na farní škole ve Frenštátě a psal pedagogické články do učitelských časopisů. (Pěstoun, Školník a Učitelské listy) V roce 1870 se zúčastnil Sjezdu českoslovanského učitelstva v Praze.

MICHNA Viktor - dramatik
* 11. 12. 1872 Frenštát pod Radhoštěm
+ 1951
Po studiu v Příboře učil na školách a psal hry pro mládež. Jeho Perníkovou chaloupku uvedlo ostravské Národní divadlo a v roce 1931 dostal 3. cenu v soutěži hlavního města Prahy.

MIKA Jan - řezbář
* 27. 11. 1922 Podkopná Lhota
Působil ve Slušovicích.

MÍKA Zdeněk - režisér
* 25. 10. 1919 Praha - Lípence
+ 9. 9. 2000
Divadelní a filmový režisér, filmový scenárista a pedagog, který působil také v Brně a ve Zlíně. Byl ředitelem několika divadel a v letech 1971-1981 poslancem České národní rady.

MIKEL Kamil - grafik
* 30. 10. 1964 Zlín
Studoval SUPŠ v Uherském Hradišti a AVU Praha. V letech 1992-1996 byl asistentem na FaVU VUT Brno a od roku 1997 učí na SUPŠ v Uherském Hradišti.

MIKESKA Jan - historik
* 17. 12. 1948 Zádveřice
Absolvoval přírodovědeckou fakultu UJEP v Brně a UK v Praze, aspiranturu na BFÚ ČSAV v Brně si doplnil na univerzitě v italské Perugii. Zpracoval problematiku vystěhovalectví z Vizovicka do USA (Emigrants from the southeastern Moravia, particulary from Zádveřice and its surrounding area to Texas 1850-1915) a životopis Josefa Kaldy (Tajemství P. S. aneb Odhalení autora textu Janáčkova Zápisníku zmizelého). Žije v Praze, ale publikuje v Podřevnicku a je významným historikem valašského regionu. (Některé materiály uvádějí jako místo narození Zlín.)

MIKESKA Zdeněk - publicista
* 24. 8. 1929 Brno
Středoškolský pedagog, malíř a publicista. Žije ve Valašských Kloboukách a publikuje fejetony v regionálním tisku. V roce 2003 vydal knížku fejetonů O věcech a věcičkách.

MIKEŠ Josef - matematik
* 6. 2. 1952 Zlín
Studoval mechanicko-matematickou fakultu Oděské státní univerzity. V letech 1972-1994 žil v Oděse a od roku 1994 žije v Olomouci, kde je profesorem na Přírodovědecké fakultě UP. Je autorem více než stovky publikací, z toho 60 článků.

MIKEŠ Petr - básník a překladatel
* 19. 8. 1948 Zlín
Studoval angličtinu a ruštinu na FF UP, fakultu však nedokončil a zkoušky z těchto jazyků složil na jazykové škole. V letech 1970-1972 absolvoval v Brně studium knihovnictví a vědeckých informací. Byl bibliografem olomoucké Státní vědecké knihovny a překladatelem na Lékařské fakultě UP v Olomouci. Potom se věnoval básnické tvorbě, překladům a editorství. Vydal sbírky Oslovení, Křehčí než rosa na podzim, Drť světla, Básně v próze Práh bolesti, Natalet, Stříbrný pták ve žluté skříni, Stejný svět a Dům je tam. Byl spoluzakladatelem samizdatové edice Texty přátel.

MIKEŠKA František - kronikář
* 25. 9. 1901 Prusinkovice
+ 19. 2. 1978 Horní Moštěnice
Učitel, kronikář a vlastivědný pracovník, autor publikace Horní Moštěnice dříve a nyní.

MIKLÍK Josef - kněz
* 1. 3. 1886 Tlumačov
+ 9. 11. 1947 Svatá Hora u Příbrami
Katolický kněz a autor publikací s náboženskou tématikou, který byl v roce 1944 zatčen a vězněn na Pankráci a v Terezíně. Po válce vyšla jeho poslední knížka Vzpomínky z Terezína.

MIKOLAJEK Jiří - keramik
* 11. 6. 1960 Čeladná
Vystudovaný ekonom, který pracoval v Tesle Rožnov a na Obecním úřadě ve Valašské Bystřici. Od roku 1994 se věnuje keramice, nyní v Rožnově. Keramice ho učil Pravoslav Dorda. Vyráví především věci tvořící hluk, zvonky, rolničky, píšťalky, flétny, okaríny a zvonkohry.

MIKOLAJKOVÁ Blanka - pletařka a krajkářka
* 6. 6. 1960 Kyjov
Žije v Rožnově pod Radhoštěm a starým textilním technikám se naučila od své matky a potom za svého působení ve Valašském muzeu v přírodě. Základy techniky pletení na rámu, krosienka, si osvojila s pomocí Marie Salichové, zbytek informací získala studiem dávno vydaných příruček nebo svojí invencí, neboť nikdo, kdo by techniku pletení na rámu ovládal již nežije.

MIKŠÍČEK Matěj - vydavatel
* 3. 2. 1815 Toužim
+ 12. 3. 1892 Brno
Sbíral a vydával pověsti, ale často je přebíral z druhé ruky a z nespolehlivých záznamů a zpracování. Do Sbírky pověstí moravských a slezských zařadil pověsti o Radhošti a o Čertových skalách v Lidečku.

MIKULA Jaroslav - archivář
* 12. 1. 1914 Pržno u Jablůnky
+ 18. 12. 1971 Mikulůvka
Od roku 1959 pracoval v Okresním archivu Valašské Meziříčí a po jeho zrušení v roce 1960 ve Vsetíně. Pořádal a inventarizoval fondy škol a spolků. V roce 1969 publikoval příspěvek o historii Červeného kříže ve Valašském Meziříčí.

MIKULA Karel - bibliograf
* 2. 10. 1902 Kroměříž
+ 8. 2. 1989 Praha
Dlouhodobý pracovník Slovanské knihovny v Praze.

MIKULA Stanislav - účastník odboje
* 2. 5. 1918 Boršice
+ 28. 4. 2006 Staré Město
V roce 1939 odešel do Polska, kde bojoval proti Němcům, a při ústupu se dostal až do Sovětského svazu a odtud na Střední východ, kde opět bojoval s Němci. Pak bojoval u Tobruku, na Bahamách prodělal protiponorkový výcvik a létal jako pilot britské 111. perutě RAF a potom 311. perutě. Do vlasti se vrátil v roce 1945 a do roku 1948 sloužil v armádě. Potom musel odejít a pracoval jako dělník, ale později se směl k letadlům vrátit. Po roce 1989 byl rehabilitován.

MIKULÁŠEK Karel - lékař
* 7. 1. 1878 Ludkovice u Luhačovic
+ před rokem 1927 Luhačovice
Studoval Slovanské gymnázium v Olomouci,poté odešel studovat medicínu na Univerzitu Karlovu do Prahy. Praxi vykonával u prof.Janošíka v Praze, pak v Brně, v Berlíně a opět v Praze. Od roku 1908 působil jako lázeňský lékař a internista v Luhačovicích. Byl literárně činných v regionálních periodikách a v Časopise českých lékařů.

MIKULÁŠEK Oldřich - básník
* 26. 5. 1910 Přerov
+ 13. 7. 1985 Brno
Básník, publicista a redaktor, který byl v letech 1930-1933 litografem v tiskárně. Potom byl sportovním redaktorem v Přerově a odtud roku 1937 přesídlil do Brna.

MIKULÁŠEK Ondřej - herec
* 14. 4. 1953 Brno
Syn básníka Oldřicha Mikuláška, který po absolvování brněnské konzervatoře hrál jednu sezónu v Šumperku a potom v Divadle pracujících (Městském divadle) Zlín, kde s jednoroční přestávkou působil až do roku 1992, kdy se vrátil do Brna, kde hraje v Národním divadle Brno.

MIKULAŠTÍK Tomáš - historik umění
* 21. 12. 1948 Vizovice
Po studiích na filozofické fakultě UJEP v Brně pracoval v Oblastní galerii výtvarného umění Gottwaldov (Zlín), v Okresním vlastivědném muzeu ve Vsetíně (1993-1997 ředitel) a externě učil na VŠUP Praha katedra designu Zlín. Potom učil na Institutu reklamní tvorby a marketingových komunikací Zlín, FT VUT Brno. Od roku 2001 pracoval na odboru kultury krajského úřadu Zlínského kraje a nyní pracuje v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. Připravil řadu výstav včetně katalogů s odbornými studiemi, vydal monografii o malíři Miroslavu Adámkovi a je spoluautorem monografie malíře Miloše Šimurdy. Je členem redakčních rad kulturní revue ZVUK, odborného periodika Prostor Zlín a vlastivědné revue Valašsko, do kterých pravidelně přispívá. Pracuje v poradních orgánech regionálních muzeí

MIKULÁŠTÍK Karel - hudební skladatel
* 31. 12. 1903 Vizovice - Chrastešov
+ 16. 1. 1970 Praha
Bratr sochaře Stanislava. Od mládí byl aktivním hudebníkem, studoval dirigování u Jaroslava Řídkého a Václava Talicha. Byl dirigentem Ústřední hudby československé armády a Hudby hradní stráže. Aranžoval řadu skladeb.

MIKULÁŠTÍK Stanislav - sochař a keramik
* 4. 9. 1912 Vizovice - Chrastěšov
+ 22. 11. 1997 Uherské Hradiště
Vystudoval keramickou školu v Modre na Slovensku a VŠUP v Praze (prof. Drahoňovský). Pracoval ve filmových ateliérech ve Zlíně, kde se v roce 1942 podílel na tvorbě filmu Ferda Mravenec, v letech 1948-1952 učil v keratickém ateliéru SUPŠ ve Zlíně a potom do roku Vyučoval a pracoval ve Zlíně a potom, až do roku 1976 v Uherském Hradišti. Ve škole navázal na předcházející způsob výuky a obohatil je o nové trendy a postupy. Do Hradiště se přestěhoval a žil tam až dom své smrti. Vytvořil díla reliéfní povahy pro prostory v Brně, Bzenci, Luhačovicích a Vsetíně, bustu gen. Klapálka pro Vsetín, Památník osvobození pro Kroměříž a sochy Portáš v Jasenné, Partyzán v Hošťálkové a Ikaros v Uherském Hradišti.

MIKULCOVÁ Marie - malířka a publicistka
* 26. 3. 1946 Vsetín
Absolvovala Pedagogickou i Filozofickou fakultu UP v Olomouci a od roku 1966 vyučuje na Základní škole ve Velkých Karlovicích. Vedle toho se věnuje psaní básní, malování a publikační činnosti v novinách a časopisech Valašské noviny, Svoboda, Naše rodina, Naše Valašsko a Vlasta, je hlavní duší čtvrtletníku Karlovský zpravodaj. V roce 2001 vydala s M. Graclíkem knihu medailónků Kulturní toulky Valašskem.

MIKULENKOVÁ Jiřina - zpěvačka
* 27. 5. 1928 Rožnov pod Radhoštěm
+ 10. 8. 1995 Praha
Studovala učitelský ústav ve Valašském Meziříčí, zvítězila v pěvecké soutěži výstavy Valaško v práci (1949) a ve druhé polovině čtyřicátých let byla s J. Šulákovou nejznámější valašskou zpěvačkou. V letech 1956-1968 působila v Československém souboru písní a tanců, kde její Mírová halekačka byla dlouho znělkou. Od roku 1989 byla korepetitorkou tance na AMU. Zapisovala lidové písně a zpívala s cimbálovou muzikou, nazpívala písničky pro film Zítra se bude tančit všude (1951).

MIKULÍČEK Vítězslav - politik
* 4. 3. 1882 Zlín - Malenovice
+ 1. 10. 1962 Praha
Senátor a poslanec za Komunistickou stranu Československa. Působil v řadě malenovických i okresních spolků, ve dvacátých letech v poslanecké sněmovně a od roku 1929 v senátě Národního shromáždění Republiky československé. Za 2. světové války působil v emigraci. Po válce se již v politice neangažoval.

MIKULÍK František - kněz
* 27. 1. 1839 Beňov
+ 30. 1. 1914 Hluk
Jako kaplan působil v Halenkově, pak na Velehradě a od roku 1867 v Kunovicích. V roce 1876 se stal farářem v Ostrožské Lhotě a v dubnu 1879 v Hluku. Byl Stojanovým primičním kazatelem.

MIKULÍK Jaroslav - pěvec
* 10. 2. 1921 Vizovice
Operní pěvec, který působil v Ostravě a v Olomouci a zaskvěl se v řadě operních rolí.

MIKULKA František - malíř
* 17. 5. 1914 Pohořelice u Napajedel
Vystudoval Školu umění ve Zlíně a tam také pracoval jako propagační grafik.

MIKUŠEK Eduard - novinář
* 7. 6. 1912 Kopřivnice
+ 13. 5. 1991 Praha
Navštěvoval měšťanku ve Frenštátě, kde redigoval žákovský časopis Náš dorost. Později byl redaktorem pražské Práce, odborných časopisů i technických publikací. Pracoval v redakci Technického týdeníku a po roce 1978 redigoval zpravodaj ČVTS Vynálezce a zlepšovatel.

MIKUŠEK Jan - dirigent
* 11. 11. 1970 Valašské Meziříčí
Chodil do ZUŠ ve Valašském Meziříčí, na brněnské konzervatoři studoval hru cimbál a dirigování u E. Holiše a na AMU v Praze dirigování. V roce 1991 se stal dirigentem mužského pěveckého sboru Beseda ve Valašském Meziříčí a druhým dirigentem Českého filharmonického sboru Brno. Na pražských Mezinárodních dnech sborového zpěvu získal cenu za nejlepší dirigentský výkon v mužských tělesech. Dirigoval muzikály Hair a Rusalka, pro divadlo J. K. Tyla v Plzni aranžoval a nastudoval rockovou operu Juno a Avos. Od roku 2000 je dirigentem komorního sboru Vox Nymburgensis. Od studií se věnuje také zpěvu. Zpívá skladby tzv. staré hudby, díla klasiků i hudbu soudobou a experimentální. S Národním divadlem spolupracoval na inscenaci oper Nagano a Slzy Alexandra Velikého. Je spoluzakladatelem Mezinárodního festivalu cimbálu ve Valašském Meziříčí.

MIKYŠKA Alois - politik
* 10. 3. 1831 Olbramovice u Moravského Krumlova
+ 4. 9. 1903 Valašské Meziříčí - Brňov
Studoval v Brně, práva pak ve Vídni, Štýrském Hradci, Olomouci a Praze. V roce 1863 si otevřel kancelář ve Valašském Meziříčí jako první český advokát na východní Moravě. Stál zde u zrodu Sokola, hasičské jednoty, Gymnázia, Odborné školy pro zpracování dřeva, muzea i Měšťanské besedy. Byl poslancem zemského (1873) a později i říšského sněmu (1879) a stal se starostou města (1889). V roce 1864 založil občanskou záložnu, jejíž krach v roce 1903 tragicky dopadl na velkou část Valašska a Mikyška se zastřelil.

MILBERGER Josef - hudebník
* 10. 3. 1891 Frenštát pod Radhoštěm
+ 1. 4. 1957 Frenštát pod Radhoštěm
Vystudoval varhanickou školu L. Janáčka v Brně, byl tři roky ředitelem kůru v Letovicích a od roku 1913 ředitelem kůru ve Frenštátě, kde vedl i městskou kapelu. Byl ředitelem LŠU (ZUŠ) ve Frenštátě a vychoval řadu dobrých hudebníků. Za okupace byl spoluzakladatelem Pěveckého sdružení Radhošť.

MILDSCHUH Vilibald - právník
* 11. 12. 1878 Kroměříž
+ 24. 1. 1939 Praha
Úředník Zemského soudu a Hypoteční banky. Profesor zaměřený na národní hospodářství, finanční vědu a statistiku, autor ekonomických prací, např. Účinky zkušeností válečných i poválečných na vědu národohospodářskou.

MILÉN Eduard - malíř a grafik
* 18. 3. 1891 Frýdštejn u Turnova
+ 19. 5. 1976 Brno
Spoluzakladatel Spolku českých výtvarných umělců v Brně a profesor Masarykovy univerzity Brno. Mnohostranný umělec, který je mj. i autorem nástěnné malby v menším sálu interhotelu Vlčina na Horečkách nazvané Tři řeky (symbol tří toků frenštátské kotliny, lomné, Bystré a Lubiny).

MILÍČ z Kroměříže Jan - kněz
* 1320 Tečovice
+ 1374 Avignon (Francie)
Byl podkancléřem Karla IV. a zastával i úřad pražského kanovníka, ale v roce 1362 se vzdal všech statků a funkcí aby mohl v chudobě sloužit Bohu. Svýni ohnivými kázáními si získal mnoho stoupenců, ale i nepřátel, kteří ho obvinili z bludů a tak musel jet k papeži do Říma. Tím byl očištěn a v kázáních pokračoval a věnoval se sociální činnosti, byl však znovu obviněn a jel opět k papeži, tentokrát do Avignonu, kde onemocněl a zemřel. Jeho nejvznámější prací je Knížka o Antikristovi.

MILOTA Vlastimil - spisovatel
* 23. 12. 1923 Lipany (Slovensko)
+ 25. 11. 1993 Hustopeče u Brna
V letech 1945-63 sloužil v armádě jako důstojník z povolání, v roce 1953 absolvoval VAAZ v Brně a v letech 1963-76 pracoval v psychiatrické léčebně v Kroměříži jako vedoucí dokumentačního střediska a knihovny. Po odchodu z armády se stal spisovatelem z povolání, česky publikoval poezii a slovensky historické romány, od konce šedesátých let psal česky i prózu.

MILOTOVÁ Eva - malířka
* 7. 10. 1949 Hulín
Vystudovala SUPŠ v Uherském Hradišti u prof. Nikla a Hofmana, žije v Hulíně a zabývá se kombinovanou technikou, malbou a ilustrováním.

MINÁŘ Karel - malíř
* 11. 1. 1901 Kroměříž
+ 5. 11. 1973 Praha
Věnoval se figurální malbě a grafice a před 2. světovou válkou maloval řadu let na Slovácku, ve Velké nad Veličkou a ve Vlčnově.

MINAŘÍK František Klemens - spisovatel
* 4. 2. 1883 Kostelec u Zlína
+ 1. 8. 1971 Žďár nad Sázavou
Od sedmnácti let byl varhaníkem klášterních kostelů. Teologii vystudoval v roce 1906, v letech 1923-1925 byl ředitelem chrámového sboru v Bechyni, od roku 1937 byl představeným kláštera v Praze. Pořádal archiv františkánů v Uherském Hradišti. Je mj. autorem Kroniky františkánů v českých zemích, Kroniky kapucínů v českých zemích a Kroniky klarisek v českých zemích, divadelních her Anežka Přemyslovna, Hory lkají a Hlasatel velikého krále a románů Nazaretský, Na přelomu a Na stoku tří vod.

MINAŘÍK Karel - astronom
* 20. 9. 1856 Přerov
+ 9. 6. 1935 Olomouc
Fyzik, matematik, astronom a odborný publicista, který 45 let učil matematiku. Působil v Přerově, pak byl na rok na gymnáziu v Kroměříži a nakonec v Olomouci. Člen Société astronomique de Francé.

MINKS Jaroslav - hudebník
* 17. 1. 1896 Slížany
Učil se hudbě u A. Fritze v Kroměříži, byl elévem u hudby pěšího pluku 12 ve Znojmě, v letech 1918-1934 hrál v posádkové hudbě Kroměříž, byl dirigentem vojenské hudby v Prešově, za okupace ve Vysokém Mýtě a po roce 1945 v Lipníku, Hranicích a Kroměříži u pěšího pluku 3. V roce 1949 odešel do výslužby a do roku 1950 hrál na kontrabas v ostravské opeře.

MISÁREK - SLAVIČÍNSKÝ Jan - spisovatel a novinář
* 20. 3. 1861 Vsetín
+ 9. 2. 1932 Praha
Věnoval velkou pozornost nářečí rodného kraje a svá díla v něm i psal. Jeho povídku Vlk Krampotů (odehrávající se v Halenkově) označil Mahen za nejlepší moravskou povídku své doby. Obraz Vsetína a jeho ovzduší zachytil v povídkách U Křúpalů a Na Schodě. Připravoval také dialektologický slovník. Zemřel zapomenut a v bídě v Masarykových domech v Praze - Krči.

MÍSTECKÝ Josef - architekt
* 6. 7. 1891 Valašské Meziříčí - Poličná
+ 6. 3. 1957 Valašské Meziříčí - Poličná
Studoval Odbornou školu pro zpracování dřeva v rodišti, VŠUP (prof. Plečnik) a AVU (prof. Kotěra) v Praze. Pracoval u pražských architektů. V roce 1921 se stal profesorem Odborné školy pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí a vychoval tu řadu vynikajících architektů. Navrhl mnoho domů ve Valašském Meziříčí a s J. Hlaváčem památník na Helštýně.

MÍŠA František - kněz
* 5. 1. 1913 Polešovice
+ 3. 3. 2005 Hradec Králové
V roce 1925 odjel do Itálie, vstoupil k salesiánům a vystudoval filozofii. Absolvoval praxi ve Fryštáku, Bratislavě a Ostravě a pokračoval v Itálii ve studiu teologie. V době 2. světové války působil ve vlasti a po ní opět odjel do Itálie studovat, tentokrát biblistiku. Od roku 1948 byl správcem teologického studentátu v Oseku u Duchova a v roce 1950 byl internován a vězněn. Potom pracoval jako dělník. V letech 1969-1981 vykonával službu inspektora dominciála a přes probíhající normalizaci zajišťoval formaci nových spolubratří, jejich studia, kněžská svěcení i formaci a sliby sester salesiánek.

MIŠÁK Stanislav - politik
* 9. 11. 1952 Popov
Vystudoval v roce 1978 Vysokou školu veterinární, začal pracovat jako zootechnik na farmě a do politických funkcí odešel jako ředitel Veterinárního asanačního ústavu Otrokovice. Od roku 1990 je členem zastupitelstva v Otrokovicích a v letech 1994-2006 byl starostou Otrokovic. Od roku 2000 je členem zastupitelstva Zlínského kraje, od roku 2006 byl náměstkem hejtmana a od listopadu 2008 je hejtmanem.

MIŠUREC Zdeněk - etnograf
* 18. 10. 1925 Zlín - Malenovice
+ 18. 7. 2009
Hudební vědu a národopis studoval na FF UK v Praze. Svou prací obohatil etnografii i slovesnou a hudební folkloristiku. Napsal studii První etapa vývoje národopisného výzkumu Moravského Valašska, vydal zbojnické písně a tance (s F. Bonušem a V. Klusákem), Veselo muziko, ešče lepší bude, Výstavní zpěvník Jana Pelára a další studie. Zajímal se o dokončení Valašského muzea v přírodě v Rožnově.

MITÁČEK Vavřinec - národopisný pracovník
* 10. 8. 1901 Hluk
+ 24. 2. 1982 Hluk
Katolický kněz, který je spoluzakladatelem hluckých Dolňáckých slavností.

MITTENHUBEROVÁ Anuše (vl. jm. MITTENHUBROVÁ Anna) - spisovatelka a překladatelka
* 2. 3. 1875 Bělá pod Bezdězem
+ 4. 8. 1953 Kroměříž
Nakladatelská redaktorka, která po roce 1945 působila v Kroměříži a psala knihy pro děti a dospívající mládež pod pseudymy A. J. Bělská, A. M. Bělská a Jarmila Bělská. Přispívala do časopisů pro mládež Jitřenka a Mladý čtenář a do literárních časopisů Moravy.

MLČÁK Čeněk - pěvec
* 19. 3. 1927 Kroměříž
+ 4. 12. 1990 Ostrava
Operní sólista v oboru baryton, který zpíval v divadlech v Olomouci a v Ostravě.

MLČOCH Antonín - chemik
* 7. 2. 1943 Zlín
Studoval VŠCHT v Pardubicích. Pracoval v Přerovských chemických závodech, na generální ředitelství Chemopetrolu a Ministerstvu průmyslu ČR. Nyní je generálním ředitelem a předsedou představenstva podniku PRECHEZA Přerov.

MLČOCH Antonín - právník
* 15. 1. 1847 Miňůvky
+ 24. 8. 1924 Opava
Studoval gymnázium v Kroměříži a v Praze a práva ve Vídni. Působil u soudů v Olomouci a Brně, ale v roce 1873 se dal na advokacii a od roku 1888 byl zemským advokátem v Opavě. Předseda Matice opavské.

MLČOCH Augustin - lékař
* 27. 7. 1875 Kotojedy
+ 12. 3. 1940 Brno
Státní obvodní lékař v Kroměříži, který psal stati do Časopisu lékařů českých.

MLČOCH Otto - malíř
* 1886 Celovec
Původním povoláním právník. Působil v Novém Jičíně. Jako malíř figuralista vystavoval v Brně na výstavě soudobé kultury. V galerie v Novém Jičíně jsou jeho obrazy Sv. Jiří a Sedící akt.

MLČOCH Zdeněk - výtvarník
* 18. 11. 1921 Nová Dědina
+ 10. 1. 1995 Praha
Po studiích na gymnáziu v Kroměříži studoval ŠUŘ v Brně a VŠUP v Praze u prof. Karla Svolinského. Byl členem skupiny Radar a působil jako nakladatelský výtvarník. K Valašsku měl vřelý vztah, ilustroval Valašské pohádky F. Pavlíčka a Listy do památníku mého města J. Demla, namaloval obraz Kostelík sv. Trojice, vytvořil litografický cyklus Stará hvězdárna ve Valašském Meziříčí a řadu exlibris a novoročenek.

MLÝNKOVÁ Simona - spisovatelka
* 1969 Ústí nad Labem
Žije v Napajedlích a píše poezii a prózu pro mládež, kterou ilustruje vlastními kresbami. Svou poezii publikuje ve sborních Klubu přátel hudby a poezie Zlín.

MŇAČKO Ladislav - spisovatel a publicista
* 28. 1. 1919 Valašské Klobouky
+ 24. 2. 1994 Bratislava (Slovensko)
Vyučil se drogistou, za války byl vězněn v koncentračním táboře, po válce byl jedním z nejprominentnějších novinářů komunistického režimu, roce 1968 však emigroval. Domů se vrátil v roce 1990. V počátcích tvorby psal valašské pohádky, ale nepublikoval je. Jeho tvorba se vyznačuje zejména uměním reportáže, jeho nejvýznamnějšími díly jsou Opožděné reportáže a kniha Smrt si říká Engelchen, popisující tragédii obce Ploština. Psal slovensky.

MŇOUK Josef - vlastivědný pracovník
* 17. 10. 1856 Vostrov u Bílého Újezdu
+ 18. 4. 1910 Brno
Učitel ve Starém Jičíně. Zasloužil se o vydání sborníku Moravské Kravařsko (1898).

MOHELSKÁ Arna - herečka
* 27. 8. 1930 Brno
Absolventka JAMU Brno, v letech 1951-1957 a 1959-1961 herečka Slováckého divadla Uherské Hradiště, která potom hrála v Jihlavě a v Brně, kde také učila na LŠU (ZUŠ).

MOLNÁR Zdeněk - pedagog
* 16. 1. 1939 Praha
Ekonom a programátor, který je ředitelem Ústavu informatiky a statistiky na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

MORAVČÍK František - vlastivědný pracovník
* 18. 5. 1895 Brumov
+ 20. 4. 1967 Brno
Válečné zážitky ho odvedly od původně plánovaného povolání kněze a vstoupil do poštovní služby ve Zlíně, Olomouci a v Brně, kde byl kolegou Petra Bezruče. Po druhé světové válce se přičinil s Čeňkem Kramolišem o založení Valašského krúžku v Brně, podílel se na vydávání časopisu Naše Valašsko a později Valašsko, psal i národopisné aktuality do časopisu Podřevnicko.

MORAVEC František - historik
* 18. 2. 1743 Strážnice
+ 22. 11. 1814 Lipník nad Bečvou
Studoval gymnázium ve Strážnici a Opavě, filozofii a teologii v Litomyšli, Kroměříži a Mikulově. Jeho vědeckým oborem byl výklad Písma svatého a východní jazyky. Jako představený kroměřížské arcibiskupské zámecké knihovny měl také podmínky ke studiu českých a moravských dějin a napsal Moraviae historia politica et ecclesiastica (Politické a církevní dějiny Moravy - 1785-87.)

MORAVEC Miroslav - herec
* 6. 1. 1939 Praha
+ 29. 3. 2009 Praha
Populární divadelní, filmový a televizní herec a také skvělý dabingový herec, který několik let působil v divadle ve Zlíně. Hrál ve více než dvaceti filmech a za své dabingy dostal v letech 1996 a 1997 Ceny Františka Filipovského.

MORÝS Vilém - politik
* 27. 4. 1904 Vítkovice u Ostravy
+ 3. 12. 1948
Byl předsedou prvního národního výboru velkého Zlína 1945-1948 a zasloužil se o jeho výstavbu. Zahynul při autonehodě cestou ze Zlína do Brna.

MOŘKOVSKÝ Bohumil - sportovec
* 14. 12. 1899 Valašské Meziříčí
+ 16. 7. 1928 Valašské Meziříčí
Sportovní gymnasta, který v roce 1924 na VIII. olympiádě v Paříži získal bronzovou medaili za přeskok, byl 6. ve cvičení na kruzích a 13. ve víceboji. V roce 1926 ještě zvítězil na sletových závodech v Praze, ale potom podlehl nemoci (rakovině).

MOŠA Stanislav - režisér
* 12. 2. 1956 Nový Jičín
Divadelní režisér a dramatik, který je v současné době uměleckým ředitelem a režisérem. Městského divadla Brno. Největší uznání si získal zejména inscenacemi v oblasti hudebního divadla.

MOŠNER František Jan - lékař
* 25. 7. 1797 Mrač
+ 3. 2. 1876 Kroměříž
Profesor porodnictví na UP Olomouc, od roku 1834 rektor univerzity. Předseda Lípy slovanské v Olomouci 1863 a předseda Slovanského čtenářského spolku. Autor spisu Babictví, výchovného spisu Pěstounka čili způsob vychování dítek mimo školu, jehož první část - Pomněnky z mého pacholetství byla vzorem pro Babičku B. Němcové. Od roku 1874 žil na penzi v Kroměříži.

MOŠTĚK Antonín - keramik
* 21. 6. 1941 Vlčnov
Vyučil se u Heřmana Lansfelda, pracoval v dílnách Lidové tvorby v Tupesích a ÚLUV v Uherském Hradišti, kde spolupracoval s Ladislavem Znojem, Jaroslavem Vlčkem a dalšími keramiky. V roce 1979 zřídilo ÚLUV dílnu ve Vlčnově a Moštek se stal jejím vedoucím, v roce 1993 dílnu privatizoval a rozšířil činnost o tvorbu fajánsových figurálních platik. Je držitelem titulu Nositel tradice lidových řemesel.

MOŠTĚK Josef - duchovní
* 28. 2. 1913 Vlčnov u Uherského Hradiště
+ 14. 1. 1986 Frýdek - Místek
Vystudoval Arcibiskupské gamnázium v Kroměříži a bohosloví v Olomouci. Od roku 1938 byl prvním tajemníkem a ceremoniářem olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana a od roku 1948 arcibiskupa Matochy.

MOTAL Josef - duchovní
* 3. 7. 1897 Břest
+ 3. 7. 1897 Břest
Vystudoval Arcibiskupském gymnázium v Kroměříži a bohosloví v Olomouci. Od roku 1920 byl profesorem Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

MOTYČKA Tomáš - účastník odboje
* 8. 7. 1915 Nedakonice
+ 15. 10. 1944 Diviaky (Slovensko)
Uprchl z protektorátu do Polska kde bojoval proti Němcům a potom se dostal přes Sovětský svaz, Blízký východ a Francii do Anglie. Byl zařazen do 310. čsl. stíhací perutě RAF, zúčastnil se bitvy o Anglii a v roce 1944 byl s několika dalšími piloty odvelen na východní frontu. Zúčastnil se bojů na Dukle a podpory SNP. Zahynul při útoku na německou autokolonu. Byl vyznamenám polským válečným křížem, československým válečným křížem, dvakrát československou válečnou medailí za statečnost a medailí Slovenského národního povstání.

MOTYČKOVÁ - WIEDERMANOVÁ Zdenka - pedagožka
* 18. 4. 1868 Náklo
+ 16. 10. 1915 Valašské Meziříčí
Od osmnácti let byla učitelkou. V roce 1900 založila Jednotu učitelek moravských a v roce 1905 Dívčí akademii (se sestrou Ludmilou Konečnou), která zřídila první dívčí reálná gymnázia v Brně a ve Valašském Meziříčí (21. 10. 1907). Spolupůsobila též při zakládání dívčího pedagogického studia v Přerově. V roce 1905 začala vydávat vlastním nákladem časopis Ženská otázka, později politický ženský list Právo ženy.

MOTYKA Petr - spisovatel
* 24. 5. 1941 Zlín
Dětství prožil ve Vsetíně a po absolvování pedagogického institutu učil na Základní škole v Hovězí. V srpnu 1970 emigroval do USA, kde pracoval jako číšník a malíř pokojů, od roku 1972 však již zase učil na French International School ve Washingtonu. Napsal povídkovou knihu Jdu si jen taka potkám Ameriku!

MOUČKA Jaroslav - herec
* 9. 11. 1923 Studená
+ 26. 12. 2009 Praha
Hrál v divadlech v Jihlavě, Olomouci a v Praze a v letech 1950-3 i ve Zlíně. Hrál v televizi a asi ve 40 filmech.

MOZGA Antonín - básník
* 11. 2. 1916 Cetechovice
+ 6. 7. 1991
Tři roky chodil do měšťanky v Kroměříži, pak pracoval u svého otce, rolníka, a absolvoval Rolnickou školu v Kroměříži. Po sňatku se přestěhoval do Roštína, vystudoval Zemědělsko-technickou školu v Holešově a pracoval jako zootechnik. Málokdo ho znal jako básníka, všichni ho znali jako hasiče, knihovníka, kronikáře, zpěváka, hráče na křídlovku a vypravěče, ale i to málo, co se z jeho básní zachovalo, dokazuje, že básníkem byl. Napsal Kroniku obce Roštína, který vyšla v roce 1962.

MOŽNÝ Milan - architekt
* 17. 2. 1944 Prostějov
Od roku 1968 pracoval ve zlínském Centroprojektu, od roku 1993 má ve Zlíně vlastní ateliér.

MRÁČEK Jakub - archivář
* 25. 4. 1877 Kojetín
+ 8. 2. 1964 Lipník nad Bečvou
Studoval v Kojetíně a v Kroměříži, seminář studoval v Olomouci a historii a zeměpis na FF UK Praha. Byl profesorem v Kojetíně, v Kroměříži a v Lipníku nad Bečvou, kde byl také od roku 1918 pověřen správou archivu a kronikář města do roku 1961. Publikoval v časopisech.

MRÁZ Stanislav - hudebník
* 28. 4. 1908
+ červenec 1978
Byl ředitelem hudební školy ve Vsetíně, sbormistrem vsetínského sboru Lumír a organizátorem hudebního života ve Vsetíně. V roce 1945 vstoupil do Svazu výkonných hudebních umělců. Pro sbor upravil řadu písní.

MRÁZEK Vojtěch - spisovatel
* 2. 7. 1932 Prusinkovice
Žije a působí ve Zlíně. Přispívá do časopisů, jeho básně byly recitovány i v rozhlase i v televizi, je spoluautorem sborníku Nečekej až vítr usne, autorem sbírek poezie Hraniční kameny, K životu blíž a Odkrytá znamení, společně s Dagmar Bačíkovou vydali sbírky Doteky nadějí, Poezie výbor z tvorby a Budeme svítat. Jeho báseň Kola smrti.zhudebnil Oldřich Wajsar.

MRAZÍK Jan - pedagog
* 15. 6. 1848 Roštín
+ 13. 7. 1923 Praha
Když vystudoval nižší gymnázium v Kroměříži, zemřel mu otec a teprve po čase zase pokračoval na gymnáziu v Brně, ale odtud přešel do učitelského ústavu a v roce 1872 se stal podučitelem v Roštíně a potom v Bystřici pod Hostýnem. Od roku 1877 učil na Kladně a stal se zástupcem zájmů učitelů. Přispíval do časopisů Pedagogické rozhledy a Česká škola, redigoval je a překládal odborné články a díla z francouzštiny, angličtiny, ruštiny a polštiny. Od roku 1897 učil v Mladé Boleslavi a ještě jako penzista učil od roku 1911 v Přerově odkud se přestěhoval do Prahy.

MRLÍK František - muzikant
* 16. 6. 1930 Zlín - Malenovice
+ 17. 1. 2004 Zlín - Malenovice
Cimbalista a sběratel písní na Podřevnicku. Upravil řadu lidových písní, z nichž nejznámější je Bílá holuběnka.

MRVA Jiří - spisovatel
* 23. 6. 1963 Kroměříž
Pět let pracoval v psychiatrické léčebně v Kroměříži, kde se specializoval na alkoholii. Je autorem řady populárně naučných prací, ale také článků o Jaroslavu Foglarovi a významu jeho díla pro výchovu mládeže. To bylo i tématem jeho diplomové práce a publikace Jaroslav Foglar. V roce 1990 se stal dopisovatelem a o rok později redaktorem Rovnosti v Brně. Spolupracuje s kroměřížským nakladatelstvím Fikus.

MUCHA Jan - účastník odboje
* 6. 6. 1909 Svatobořice
+ 15. 5. 1997 Vsetín
Absolvoval strojní průmyslovku v Bratislavě a vystřídal několik měst a firem. Když začala válka pracoval v Rumunsku, kde se zapojil do odboje. V roce 1940 odešel do Francie a vstoupil do čsl. armády. Po porážce Francie odplul do Anglie, kde do roku 1944 sloužil u domobrany a později v anglické armádě jako styčný a repatriační důstojník. Demobilizován byl v roce 1946, vrátil se domů a pracoval ve vsetínské Zbrojovce, ale v roce 1953 byl propuštěn.

MUCHA Josef - sportovec
* 7. 10. 1967
Fotbalový záložník, hráč FC Tescoma Zlín. Hrál za Slušovice (1986-94), FK Svit Zlín (1994-2000 ), pak za 1. FC Synot Staré Město (2001) a potom se věnoval trenérství.

MÜLLER František - sběratel lidové slovesnosti
* 8. 8. 1910 Šubířov
+ 1. 10. 1985 Provodov u Březůvek
Duchovní správce na Provodově, povídkář a vlastivědný spisovatel. Vydal řadu povídek, pověstí a historických studií, zvlášť ceněná je studie "Luhačovicko. Místní a pomístní jména v dějinách a pověstech". Dále vydal Mariánské poutní místo Provodov, Báje a pověsti z Vizovických hor, Báje a pověsti z kraje mezi Starým a Novým Světlovem, Boj za práva poddaných v horách Vizovických, Provodov v minulosti a Humoresky ze života cikánů.

MÜLLER Karel - ekonom
* 22. 5. 1936 Zlín
V letech 1966-92 byl pracovníkem ČSAV a potom učil na UK v Praze. Podílel se na mezinárodních srovnávacích výzkumech vědy, techniky a inovací, je autorem několika odborných publikací.

MUNCLINGER Josef František - pěvec
* 13. 9. 1888 Nítkovice u Litenčic
+ 31. 10. 1954 Mariánské Lázně
Otec dirigenta a flétnisty Milana Munclingera. Studoval filozofii na univerzitě a na konzervatoři ve Lvově housle a zpěv, soukromě se učil malovat. Pak se vrátil se do ČSR a v letech 1922-1924 zpíval ve SND Bratislava. V roce 1925 hostoval se souborem olomoucké opery ve Vídni, v letech 1925-1951 zpíval v ND Praha. Potom se věnoval pedagogické práci na JAMU a pohostinně režíroval v SD Brno. Byl činný i literárně.

MÜNZ Jan - lékař
* 19. 6. 1917 Benešov
+ 5. 6. 1992 Praha
Vystudoval medicínu na UK v Praze a mnoho let byl ředitelem plicní léčebny ve Valašském Meziříčí. V odborném tisku publikoval práce o léčení tuberkulózy a v roce 1992 vydal knihu Mozaika života, která se zabývá hlavně jeho působením na Valašsku.

MUNZAR Josef - zemědělský odborník
* 13. 3. 1863 Verdek
+ 7. 2. 1926 Kladina
Zemědělský odborník, který působil v Praze, Slaném u Kladna, Plzni, Táboře a Brně.

MÜNZOVÁ Hana - architektka
* 25. 2. 1957 Vsetín
Samostatná architektka a odborná asistentka na Fakultě architektury ČVUT Praha.

MUSIL Jan - účastník odboje
* 20. 10. 1904 Sedletín
+ 28. 7. 1951 Praha
Člen protikomunistické odbojové organizace Světlana, složené z bývalých členů partyzánské brigády Jana Žižky a dalších partyzánských oddílů. Byl zatčen, odsouzen a popraven ve věznici Pankrác.

MUSIL Vlastimil - hudební skladatel
* 7. 1. 1905 Mladá Boleslav
+ 7. 2. 1895 Praha
Působil v Ostravě. Ve své tvorbě se inspiroval mimo jiné i Valašskem (Valašská romance, Zbojnickým chodníčkem, Valašské pastorále pro hoboj a varhany nebo orchestr).

MUSILOVÁ Marcela - pedagožka
* 29. 3. 1946 Valašská Polanka
Studovala Pedagogickou fakultu v Olomouci, obor přírodopis a zeměpis. Dnes je na této univerzitě docentkou Pedagogické fakulty.

MUŠÍNSKÝ Jarek - sportovec
* 31. 8. 1965
Vyučil se automechanikem a pomáhal připravovat vůz Karlu Kašparovi z Agrotýmu JZD Slušovice, on sám začal závodit v roce 1988. Závodí za Auto Rallye Klub Horní Lideč.

MUŽÍKOVÁ Anna - řezbářka
* 17. 1. 1948
+ 19. 8. 1982
Pochází z řezbářské rodiny Michalčákovy. Svůj smysl pro pochopení základní formy předlohy a vystižení charakteristické fáze pohybu uplatňovala v osobité brilanci čistého řezu ostrým nástrojem. Pro eleganci projevu a čistotu řezbářské techniky jsou její práce snadno rozeznatelné.

MUŽÍKOVÁ Naděžda - tanečnice
* 25. 8. 1986 Valašské Meziříčí
Vyrůstala v Rožnově, kde chodila na ZUŠ, ale již ve třinácti se přestěhovala s matkou do Ostravy, aby tam studovala tanec na Janáčkově konzervatoři. Nyní studovala v Praze na HAMU, tančila v ostravském Divadle Jiřího Myrona a v pražském Disku.

MYNÁŘ Aleš - fotograf
* ktor v Pržně, autor vzácné tzv. Růždeckého kancionálu, který vznikl kolem roku 1750 a v letech 1755-1888 byl používán v kostele sv. Bartoloměje v Růždce. Potom byl darován Vlasteneckému muzeu v Olomouci.;MUŽIKOVSKÝ Martin - katolick
+ 22. 1. 1961 Zlín
Žije a pracuje ve Vsetíně. Účastní se řady samostatných i kolektivních výstav doma i v cizině.

MYSLIKOVJAN Karel - malíř
* 27. 1. 1911 Pstruží u Frenštátu pod Radhoštěm
+ 9. 10. 1961 Pstruží u Frenštátu pod Radhoštěm
Soukromě vystudoval AVU v Praze. Pracoval jako designér smaltárny Norma Frýdlant nad Ostravicí a ve svém rodišti maloval beskydskou krajinu.

MYSLIVEC František - spisovatel
* 20. 10. 1873 Dolní Lhota u Opavy
+ 21. 8. 1934 Opava
Katolický kněz, profesor učitelského ústavu v Příboře a českého reálného gymnázia v Opavě, spoluzakladatel a ředitel Čsl. zemědělského muzea v Opavě, národopisec a folklorista.

MYSZAK Jiří - sochař
* 2. 3. 1925 Terezín
+ 7. 4. 1990 Ostrava
Absolvoval AVU Praha u prof. Laudy, působil v Ostravě, kde pracoval převážně na veřejných zakázkách, a navštěvoval Frenštát, kde vystavoval a realizoval plastiku Dívka a bustu Albína Poláška