A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T Ť U Ú V W Z Ž

LABUŤ Josef - technik
* 11. 3. 1883 Moravany u Čáslavi
+ 21. 4. 1947 Zlín
Pracovník firmy Baťa, který v roce 1926 založil modelárnu pro výrobu luxusní obuvi a podílel se na vzniku muzea historické obuvi.

LADOVÁ Alena - malířka
* 29. 12. 1925 Praha
+ 25. 6. 1992 Praha
Dcera Josef Lady. Studovala na Státní grafické škole v Praze u prof. Karla Tondla. V letech 1944-1945 pracovala v ateliérech kresleného filmu ve Zlíně a potom studovala na VŠUP v Praze u prof. Emila Filly. V roce 1948 vytvořila figurální výzdobu pavilónu na Všeslovanské výstavě v Praze, avrhovala scény a kostýmy pro pražská divadla a v roce 1969 pro Státní divadlo v Brně pro Nedbalovu operu Z pohádky do pohádky. Dlouhodobě spolupracovala se zlínskými ateliéry na animovaných filmech, spolupracovala jako ilustrátorka se sedmnácti novinami a časopisy, a ilustrovala přes 80 knižních titulů. Napsala a ilustrovala knihu Můj táta Josef Lada.

LAKOMÝ Alois - duchovní
* 25. 10. 1911 Savín
Kněz, který od roku 1945 působil v Těšnovicích.

LAKOMÝ Ladislav - herec
* 14. 11. 1931 Náměšť na Hané
+ 11. 4. 2011 Brno
Absolvent JAMU, brněnský divadelní, televizní a filmový herec, který byl přes čtvrt století členem souboru Mahenova (Státního) divadla a v roce 1967 šéfem činohry Slováckého divadla Uherské Hradiště. Byl také vynikajícím recitátorem a učil na JAMU. Od roku 1991 je v důchodu, ale stále ještě hraje, dabuje a režíruje.

LAKOSIL Jaromír - historik umění
* 9. 2. 1923 Bzenec
+ 18. 3. 1989 Olomouc
Studoval AVU Praha a univerzity v Olomouci a Brně. Působil v Olomouci a Uherském Hradišti, v době války působil v Uherském Hradišti krátce i jako restaurátor. V letech 1952-1983 pracoval v Galerii VU Olomouc.

LAKOSILOVÁ Jarmila - publicistka
* 21. 9. 1938 Frenštát pod Radhoštěm
Pracovala jako rozhlasová redaktorka.

LAKOTA Stanislav - publicista
* 7. 11. 1903 Příbor
Působil jako učitel a přispíval do Kravařska a denního tisku.

LAMAČ Ladislav - kulturní pracovník
* 3. 5. 1928 Vsetín
Mládí prožil v Hranicích, kde vystudoval gymnázium, potom studoval práva v Brně a v Praze a souběžně filozofii v Brně. Pracoval jako podnikový a od roku 1991 jako komerční právník. Člen Klubu přátel výtvarného umění v Olomouci, Spolku českých bibliofilů v Praze, Spolku přátel exlibris a Spolku přátel komorní hudby, spolupořádal celostátních setkání exlibristů v Olomouci v letech 1981, 1984, 1987 a 1990. Publikoval ve vlastivědném, uměleckém i regionálním tisku.

LAMBOR Zdeněk - herec
* 14. 7. 1982 Zlín
Absolvoval brněnskou JAMU a hraje v Městském divadle Zlín.

LAMPRECHT Arnošt - filolog
* 19. 10. 1919 Štítina
+ 2. 5. 1985 Brno
Absolvoval UJEP v Brně, vyučoval na středních školách a v roce 1949 se na univerzitu vrátil jako asistent. Profesorem se stal v roce 1962, vedoucím Katedry českého jazyka byl v letech 1963-85. Zabýval se dialektologií českého jazyka a historickou gramatikou češtiny. Řada jeho odborných publikací byla završena originální monografií Praslovanština. (1987)

LAMPRECHTOVÁ Elena - pedagožka
* 19. 2. 1945 Skalica (Slovensko)
Studovala na MU v Brně obor latina čeština a od roku 1969 učila na gymnáziu ve Valašském Meziříčí. Sestavila sborník lidových písní v latině Gaudeamus a je v něm také autorkou některých překladů.

LANDSFELD Antonín - kulturní pracovník
* 15. 12. 1853 Zlín - Malenovice
+ 2. 11. 1940 Zlín - Malenovice
Působil v Opavě, v Českém Těšíně a v Orlové.

LANDSFELD Heřman - keramik
* 12. 8. 1899 Zlín - Malenovice
+ 18. 10. 1984 Strážnice
Umělecký keramik a hrnčíř, navazující na tradici a technologii habánské majoliky. Jeho významným přínosem jsou vykopávky keramiky na západním Slovensku a na jižní Moravě, jejichž výsledek shrnul do publikace Lidové hrnčířství a džbánkařství.

LANDSMANN Ivan - spisovatel
* 26. 2. 1949 Nový Jičín
Po základní vojenské službě pracoval šestnáct let jako horník v Ostravě. V roce 1985 odjel za bratrem do Kanady, odkud se vrátil do Evropy a žije v Holandsku. V roce 1996 napsal prózu Pestré vrstvy, která byla v roce 1999 vyhlášena nejlepší knížkou roku v anketě Lidových novin. Dále vydal knihy Fotr, Vězení na svobodě a Šestý smysl.

LANECIUS Jan - kněz Jednoty bratrské
* 1550 Strážnice
+ 17. 11. 1626 Kralice
V letech 1598-1600 byl správcem bratrského sboru ve Valašském Meziříčí. Za svého působení v Přerově byl učitelem a rádcem J. A. Komenského a Karla staršího ze Žerotína. Byl biskupem Jednoty bratrské.

LANGER Jiří - etnograf
* 27. 4. 1936 Brno
Studoval historii na FF UK v Praze, působil v Dolním Kubíně v muzeu, osvětovém domě a galerii, v letech 1971-96 byl zástupcem ředitele a vedoucím národopisného oddělení Valašského muzea v přírodě v Rožnově. Zabýval se lidovým stavitelstvím, lidovým uměním a problematikou muzeí v přírodě. Je autorem expozice Mlýnská dolina, konzultantem a členem vědeckých rad muzeí v přírodě a autorem knih Naše lidové stavby a Co mohou prozradit lidové stavby.

LANGER Karel - malíř, grafik a etnograf
* 31. 10. 1903 Prugg nad Litavou (Rakousko)
+ 5. 3. 1998 Olomouc
Středoškolská studia absolvoval v Hradci Králové. Byl učitelem v Novém Hrozenkově a v dalších místech. Potom vystudoval VŠUP v Praze, působil v Bratislavě, Hradci Králové a jako profesor na Uměleckoprůmyslové škole v Brně. Vystavoval doma i v zahraničí a je autorem odborných národopisných studií, například Atlasu lidových staveb. S A. Strnadlem dokumentoval na kresbách život na Valašsku. V roce 1932 se podílel na první expozici Okresního muzea Vsetín, v roce 1936 na Salašnické výstavě v Novém Hrozenkově a po válce na výstavbě Valašského muzea v přírodě v Rožnově. Zasloužil se o zřízení Památníku A. Strnadla v Novém Hrozenkově, kder jsou dnes i jeho obrazy. Švagr mladšího Josefa Orsága Vraneckého. Čestný občan Nového Hrozenkova.

LANGER Miroslav - fotograf
* 8. 10. 1937 Bánská Bystrica (Slovensko)
V roce 1939 se rodina přestěhovala do Vsetína a Miroslav se fotografem, pracoval ve Valašském Meziříčí a od roku 1959 ve Vsetíně, kde je od roku 1965 fotografem OVM, kde fotografuje pro dokumentaci, výstavy a katalogy. Spolupracuje s regionálními deníky a spolupracuje na výrobě obalů CD, ale jeho největší láskou je krajina, kterou velmi rád fotí z letadla.

LANGIÉ Ladislav - malíř
* 4. 12. 1853 Lemberk
+ 3. 4. 1916 Praha
Studoval pražskou AVU. V letech 1901-1904 učil na Odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí. Vystavoval obrazy a akvarely zejména ze zahraničních cest.

LANGOVÁ Jana - archeoložka
* 14. 9. 1952 Šumperk
Archeologii a historii studovala na UJEP v Brně, systematickou biologii a ekologiina Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 1977 pracuje v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kde se zabývá neolitem a eneolitem a antropologií pravěkých a raně historických populací. Připravila v muzeu expozici Hrady jihovýchodní Moravy a připravila výstavy Otevři zem, odkryj čas (hrad Malenovice a zámek Zlín, s Jiřím Kohoutkem) a Svědectví času (muzeum Napajedla).

LANGROVÁ Jaroslava - pedagožka
* 31. 10. 1936 Praha
Vystudovala jazykovědu na FF UK v Praze, učila na Slovensku a na Valašsku ale později zaměnila pedagogickou činnost za práci ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově. Vytvořila sbírku k historii školství na Valašsku, byla autorkou výstavy Školství na Rožnovsku a tématických programů pro děti Za stařenkú do školy a Život v pasecké škole.

LANGROVÁ Martina - společenská pracovnice
* 2. 7. 1967 Zlín
Studovala Filozofickou fakultu UP Olomouc. Byla asistentkou Arcidiecézní charity Olomouc a dispečerkou osobní asistence spolku Trend vozíčkářů, nyní se věnuje jen spolku Trend vozíčkářů. Je držitelkou Ceny města Olomouce a Ceny Olgy Havlové za rok 1998.

LÁNÍKOVÁ Františka - spisovatelka
* 13. 6. 1898 Vsetín
Na rodné Valašsko se tato spisovatelka vrátila realistickým dílem Poslední splátka.

LAŇKA Václav - hudebník
* 8. 1. 1911 Klatovy
Působil v Zemském divadle v Brně, byl učitelem hry na piáno na Městské hudební škole ve Zlíně, vedoucím hudební výchovy v Domovech pracujících v letech 1948-53 a dirigentem Symfonického orchestru pracujících, o jehož založení se zasloužil. Složil scénickou hudbu k několika hrám pro děti.

LANKOČÍ Josef - archivář
* 17. 2. 1911 Příbor
+ 21. 8. 1991 Nový Jičín
Učitel. Jako člen Obrany národa byl v letech 1941-1945 byl vězněn. Od roku 1946 byl spolupracovníkem A. Turka, v padesátých letech jako novojičínský archivář zachraňoval písemné památky. V letech 1957- 1960 byl nucen pracovat jako dělník, v letech 1960-1971 byl archivářem ve Frenštátě a v archivu pomáhal až do roku 1986. Je autorem Inventáře Archivu města Frenštátu pod Radhoštěm. Byl také dirigentem pěveckého sboru učitelů Nový Jičín.

LÁNY Jan - spisovatel
* 22. 5. 1793 Maglód (Maďarsko)
+ 25. 4. 1878 Ratiboř
Evangelický kněz, který působil v Ratiboři. Ke svým osmdesátinám vydal sbírku Květy. Jeho syn Karel Eduard založil a řídil Evangelického Církevníka.

LAPČÍKOVÁ Zuzana - hudebnice
* 16. 3. 1968 Zlín
Studovala konzervatoř a hudební vědu a etnografii na MU v Brně. Již v šestnácti se stala hudebním a choreografickým vedoucím souboru Včelaran, pro který připravila CD The Ballad of Veruna. Hrála s BROLNem, s Hradišťanem, Javory a cimbálovou muzikou Jar. Čecha. Pak řekročila hranice žánru a vstoupila na pole hudby artificiální a mezižánrových propojení. V roce 1999 připravila CD Moravské písně milostné, pro Městské divadlo ve Zlíně hudbu pro představení Valašské remazúry, pro Městské divadlo v Brně nastudování zbojnické opery ve stylu world music Ej, hora, které představila i v Kennedyho centru ve Washingtonu, a pro festival Moravský podzim koncertní pořad vycházející z moravské lidové hudby v cyklu Vox populi.

LAPEŠ František - lékař
* 28. 2. 1909 Kojetice
+ 8. 9. 1961 Vizovice
Studoval gymnázium v Moravských Budějovicích a medicínu v Brně. Od roku 1938 působil ve Vizovicích, kde byl primářem v nemocnici. Humanista a v době světové války partyzánský lékař. Byl přítelem řady českých malířů a spisovatelů, psal básně, maloval i muzicíroval.

LASÁK Oldřich - malíř a grafik
* 19. 12. 1884 Zdětín u Prostějova
+ 26. 11. 1968 Ostrava
Studoval malířství na AVU u prof. Bukovace , Roubalíka a Schwaigra. Žil a pracoval v Ostravě, ale maloval také hodně na Valašsku, kde se v roce 1910 usadil. Portrétoval Metoděje Jahna a Petra Bezruče.

LASOTA Edvard - sportovec
* 7. 3. 1971 Třinec
Fotbalový záložník, hráč několika ligových klubů, v letech 2002-2006 hráč FC Tescoma Zlín. Zahrál si i v reprezentaci.

LASOVSKÝ Jiří Jaroslav - architekt
* 15. 5. 1926 Olomouc
Studoval valašskomeziříčskou Odbornou školu pro zpracování dřeva u prof. Hlaváče a VŠUP v Praze u prof. Rothmayera a Sokola. Později na této škole přednášel urbanismus. Člen SVU Mánes, AIA a České komory architektů. Pracoval v Pražském projektovém ústavu a projektoval územní plány Holešovic, Pankráce a Jižního města, sídliště Pankrác 1 a 2, rodinné domky Na Hřebenkách, rekonstrukci Bretfelského paláce a saského domu, interiéry Rothmayerova sálu na Pražském hradě, mozaiku před hotele Forum a osvětlovadla na Pražském hradě a v hotelu Forum, rodinné domy v Litomyšli a Odolené Vodě.

LAŠTŮVKA (LAŠTOVKA) Tomáš Xaverius - katolický kněz
* 6. 3. 1688 Hlučín
+ 14. 2. 1747 Brno
Patří k nejvýraznějším postavám českého literárního baroka, česky napsal jediné dílo, Čtvrtý článek víry katolické, v němž je shrnuto jeho 84 kázání a které vyšlo po jeho smrti v Trnavě. Působil v Uherském Hradišti a Radikově. (Hradišťská matrika zaznamenává jako datum jeho úmrtí 31. 1. 1747.

LÁTAL František - fotograf
* 8. 9. 1944 Zlín
Reprodukční grafik a fotograf, člen Svazu českých fotografů. Hojně publikuje a vystavuje.

LATZMANN Karel - podnikatel
* 20. 7. 1849 Uherský Ostroh
+ 8. 5. 1930 Uherský Ostroh
Majitel první moravské továrny na tužky a provozovatel lázní a pily.

LAUB Gabriel - spisovatel
* 24. 10. 1928 Bochnia u Krakova (Polsko)
+ 2. 2. 1998 Hamburg (SRN)
V povídce Revoluce ve Věrném popsal osudy hrozenkovského revolucionáře Rudolfa Marečka.

LAUDON Gideon Ernest - generál
* 13. 2. 1717 Tootzrn (Estonsko)
+ 14. 7. 1790 Nový Jičín
Rakouský generál, o jehož zásluhách se toho dnes už moc neví a přece jeho jméno nezapadlo. Dodnes zní v jadrné německé kletbě a o generálovi se zpívá v české písničce. Na domě v němž zemřel, má pamětní desku.

LAZECKÝ František - spisovatel
* 18. 8. 1905 Tisek
+ 16. 11. 1984 Praha
Básník a esejista, který po sbírce Bratr svět (1947) nesměl čtvrt století publikovat. Několik pověstí ze Štramberka zahrnul do sbírky Dukátová stařenka.

LÁZNIČKA Miloslav - kulturní pracovník
* 4. 2. 1905 Jihlava
+ 25. 12. 1995 Uherské Hradiště
Lékař, který družstevní formou založil v Uherském Hradišti Slovácké divadlo a byl členem jeho správní rady až do jeho zestátnění v roce 1949.

LAŽA Josef - zpěvák
* 11. 11. 1939 Leskovec u Valašské Polanky
Kmenový zpěvák ostravského Technika a zpěvák vsetínské Kyčery, spolupracovník rozhlasu i televize. Nahrál několik gramofonových desek a audiokazet, je i zkušeným konferenciérem.

LEBÁNEK Josef - sběratel
* 12. 9. 1905 Starý Hrozenkov - Vápenice
+ 7. 3. 1986 Havířov
Lidový vypravěč a sběratel lidové slovesnosti, který ale také výborně tančil a zpíval a vyráběl dřevěné hračky. Jeho vyprávění zachytila Dagmar Palátová a stručný výčet jeho prací přineslo Slovácko VIII v roce 1968.

LECIÁN Martin - loupežný vrah
* 31. 10. 1900 Uherský Ostroh
+ 6. 10. 1927 Olomouc
Loupežný vrah, který byl již v sednadvaceti chycen, odsouzen a popraven a přesto se o jeho životě a činech vyprávěla celá řada pověstí.

LEDVINA Karel - katolický kněz a archeolog
* 10. 8. 1868 Pornice
+ září 1930 Hroznová Lhota
Studoval gymnázium v Přerově a ve Valašském Meziříčí a potom bohosloveckou fakultu v Olomouci. Působil ve Střílkách a Hradisku. Věnoval se archeologii a údajně vykopal na 5.000 pravěkých nádob, uložených v muzeích v Brně a Olomouci. Jeho mimořádným nálezem byl ozdobný bronzový vozík.

LEDVINA Ludvík - kněz
* 16. 8. 1868 Pornice
+ 27. 9. 1930 Hroznová Lhota
Kněz, který byl v letech 1895-1911 kaplanem v Hradisku u Kroměříže a prováděl tam archeologické výkopy. Potom byl do roku 1927 farářem v Komně a nakonec v Hroznové Lhotě, ale tam se už archeologií nezabýval. Jeho archeologická sbírka se dostala do Moravského zemského muzea v Brně.

LEFLÍK Jan - herec
* 5. 4. 1967 Brno
Hrál v dětském studiu Divadla Na provázku, potom krátce v Kolínském divadle, odkud se vrátil do DNP a od roku 2000 hraje v Městském divadle Zlín.

LEGÁTOVÁ Květa (HOFMANOVÁ Věra) spisovatelka
* 3. 11. 1919 Podolí u Brna
Prozaička a rozhlasová a televizní dramatička, která po krátkém působení na brněnské konzervatoři učila na Valašsku a Moravském Slovácku, mj. v Bánově. Nejprve psala pod jménem Věra Podhorna a teprve při svém návratu do světa literatury v roce 2001 vydala knihy Želary a Jozova Hanule pod jménem Květa Legátová. Z jejich příběhů byl natočen úspěšný film.

LEHKÝ - BRODSKÝ Karel - malíř a grafik
* 22. 12. 1897 Bělá u Libštátu
+ 9. 8. 1942 Mauthausen (Rakousko)
Studoval soukromě malířství u Engelmüllera. Žil ve Valašském Meziříčí, kde se zúčastnil protifašistického odboje. Vytvořil řadu obrazů a dřevorytů s náměty z Valašska (Kostel ve Valašském Meziřící, Chalupa ve Stříteži, Chalupa na Horní Bečvě, Štramberk odpoledne, Křížkovského ulice).

LEHOVEC Jiří - režisér
* 3. 1. 1909 Praha
+ 11. 12. 1995 Praha
Režisér krátkých filmů, filmový dokumentarista, fotograf, pedagog, profesor FAMU, dlouhodobý člen přípravného štábu Arsfilmu Kroměříž a jeho porotce. Do Zlína přišel v roce 1940 a natočil zde taneční scény pro film Rytmus.

LEIBNER Jan - sbormistr
* 13. 7. 1933 Bouzov
Do patnácti let se hudebně vzdělával u otce, potom absolvoval Janáčkovu varhanickou školu v Brně, Hudební pedagogickou školu Jaroslava Kvapila v Brně pro učitele hudebních škol a ještě JAMU, obor řízení sboru, kde byl žákem V. Steinmana a J. Veselky. V době studia byl členem Brněnského pěveckého sdružení Foerster a dirigentem a zakladatelem pěveckého ženského sboru Eliška Krásnohorská. Člen Akademického pěveckého sdružení Moravan. Před nástupem na vojnu byl korepetitorem DOS Olomouc a po ní byl středoškolským profesorem v Přerově, kde byl sbormistrem pěveckého sboru Přerub a současně pěveckého sboru Smetana v Hulíně. V letech 1968-1973 vedl i smíšený sbor Moravan v Kroměříži a v letech 1975-1995 byl sbormistrem smíšeného pěveckého sboru VOKÁL Přerov. Nejdéle, od roku 1960 řídil dívčí pěvecký sbor Střední pedagogické školy v Přerově. Se všemi sbory uváděl široký repertoár od madrigalové tvorby až po skladby současných skladatelů a úpravy lidových písní.V roce 1995 odešel do důchodu a učil na ZUŠ Litovel, pobočka Bouzov.

LEICMAN Pavel - herec
* 28. 7. 1942 Deblin
Vystudoval brněnskou JAMU a nastoupil do Divadla Petra Bezruče v Ostravě, odkud přešel do zlínského Divadla pracujících Gottwaldov (dnes Městské divadlo Zlín). V roce 1982 odešel do Brna, kde působil v Mahenově divadle a v rozhlase, ale v roce 1993 se do Zlína vrátil.

LEICHER Felix Ivo - malíř
* 18. 5. 1727 Bílovec
+ 20. 2. 1812 Vídeň
Je autorem obrazů ve frenštátském kostele Svatého Jana Křtitele.

LEITGEB Ladislav - malíř
* 30. 5. 1920 Kunovice u Uherského Hradiště
+ 16. 1. 2005 Brandýs nad Labem
Studoval Školu umění Zlín a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy Praha. Žil a tvořil v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi, ale ve svých plátnech uchovává atmosféru jižní Moravy. Od roku 1972 učil na PedF UK Praha.

LEJČEK František Milan - malíř
* 13. 9. 1896 Vídeň
+ 13. 2. 1980 Uherské Hradiště
Věnoval se námětům ze slovácké historie.

LEJSAL Miloš - kronikář
* 9. 7. 1888 Střílky
+ 25. 2. 1962 Vyškov
Řídící učitel školy ve Švábenicích a ruský legionář, který se v důchodu věnoval vedení školní a obecní kroniky a pořádal obecní archiv.

LEJSEK Antonín - knihovník
* 2. 6. 1902 Vysoké Mýto
+ 14. 5. 1931 Vysoké Mýto
Vystudoval Státní školu knihovnickou v Praze a jako odborně vzdělaný knihovník pracoval na uspořádání v katalogizaci profesorské knihovny gymnázia ve Vysokém Mýtě a v muzeu. Do Kroměříže přišel v květnu 1925 a pracoval zde v knihovně až do své tragické smrti.

LEJSEK František Květoslav - sbormistr
* 2. 5. 1888 Čehovice
+ 24. 1. 1955 Brno
Po gymnáziu v Kroměříži absolvoval abiturientský učitelelský kurs v Brně, kde na něj působil F. Vach. Byl učitelem zpěvu na středních školách, sbormistrem Studentského sdružení v Brně Židenicích, zakladatelem a sbormistrem pěveckého spolku Dalibor. Skládal skladby pro klavír a písně, sestavil zpěvník lidových písní pro mládež Hanácke pěsničke, psal články do Hudebního obzoru a vydal humoristickou folkloristickou knihu Plke, plke, plkačke.

LEKEŠ Jaroslav - obilnářský specialista
* 2. 3. 1928 Uherský Brod
+ 9. 1. 2002 Kroměříž
V letech 1958-62 byl vedoucím výzkumné stanice v Opavě a v letech 1970-89 ředitelem Výzkumného a šlechtitelského ústavu obilnářského v Kroměříži. V letech 1974-1990 byl členem předsednictva ČSAZ.

LENHARD Rudolf - účastník odboje
* 12. 11. 1918 Horní Lideč
+ 24. 10. 1950 Uherské Hradiště
Učitel, za protektorátu účastník odboje a spolupracovník paraskupiny Clay Eva, po Únoru člen protikomunistické odbojové organizace Světlana, složené z bývalých členů partyzánské brigády Jana Žižky a dalších partyzánských oddílů. Zatčen, odsouzen a popraven ve věznici v Uherském Hradišti.

LENŽA Libor - astronom
* 1. 5. 1969 Český Těšín
Absolvoval opavskou Slezskou univerzitu. Je ředitelem Hvězdárny Valašské Meziříčí, kde se věnuje vzdělávací činnosti a odbornému pozorování Slunce. Je spoluautorem astronomického CD-ROMu Gallaxis 2002, autorem knihy Astronomie pro každého a publikuje v časopisech. Je spoluzakladatelem a spolupracovníkem Regionálního energetického centra, o.s. (dnes o.p.s.) Je majitelem Nakladatelství a vydavatelství Aldebaran zaměřeného na odbornou přírodovědnou literaturu a provozuje specializované e-knihkupectví Aldebaran NVA.

LEPAŘ František - kněz
* 1. 8. 1831 Lipňany
+ 21. 12. 1899 Jičín
Filolog, lexikograf, turistický pracovník a publicista. Farní školu vychodil v Tršicích, gymnázium studoval v Kroměříži a bohosloví v Olomouci, ale v roce 1852, když byla olomoucká univerzita zrušena, přešel do Prahy. Potom ůsobil jako středoškolský profesor.

LERCHE František - chovatel koní
* 10. 6. 1907 Olomouc
+ 11. 1. 1986 Sadská
Byl ředitelem Národního hřebčína v Kladrubech nad Vltavou a v letech 1960-1976 ředitelem hřebčína v Napajedlích. Významná je jeho publikační činnost a výborně fotografoval. V roce 1951 vyšla jeho kniha Hlavní plemeníci státního hřebčince v Kladrubech (19181948) a v roce 1956 vydal s Václavem Michalem knihu Chov koní. V témže roce vyšla kniha Starokladrubský kůň a v roce 1959 kniha Naše koně československé chovatelství, kde prezentoval část svého fotoarchivu.

LES Jaroslav (vl. jm. GRUBHOFFER Jindřich) - spisovatel
* 22. 7. 1895 Oldřiš
+ 28. 11. 1977 Frýdlant nad Ostravicí
Spisovatel a literární publicista, který působil v Ostravě.

LEŠENAR Josef - pedagog
* 9. 1. 1885 Litovel
+ 1967
Od roku 1909 byl profesorem na reálce v Litovli a později ředitelem gymnázia v Uherském Brodě. Byl členem zastupitelstva a městské rady, po roce 1918 byl místostarostou a později starostou Sokola a zasloužil se o stavbu sokolovny, stál při zakládání církve československé, působil ve spolku Smetana a spolupracoval s Litovelským krajem. Po roce 1948 byl násilně vystěhován z města do Řimic.

LETENSKÝ Jiří - herec a režisér
* 19. 7. 1926 České Budějovice
+ 22. 7. 2004 Lukavec u Lovosic
Působil ve Slováckém divadle Uherské Hradiště, v Divadle pracujících Gottwaldov (Zlín) a nakonec v brněnské zpěvohře. V době normalizace z divadelního prostředí odešel.

LETOCHA Václav - kronikář
* 13. 8. 1669 Dřevohostice
+ 21. 3. 1738 Uherský Brod
Byl městským syndikem, kronikářem Uherského Brodu a s Hájkem hybnou silou města v první polovině 18. století. Napsal Dějiny Uherského Brodu.

LEVINSKÝ Jaroslav sportovec
* 11. 2. 1981 Valašské Meziříčí
Tenista, odchovanec TK DEZA Valašské Meziříčí a hráč TK AGROFERT Prostějov. Na turnajích okruhu ATP World Tour hraje jen čtyřhru, většinou s krajanem Františkem Čermákem. V průběhu kariéry vyhrál zatím 5 turnajů ATP ve čtyřhře a na Australian Open 2010 obsadil s Ruskou Jekatěrinou Makarovovou druhé místo.

LEVÝ Otakar - pedagog
* 3. 9. 1896 Uherské Hradiště
+ 7. 10. 1946 Brno
Profesor na FF MU Brno, básník a překladatel. Překládal z moderní francouzské literatury. V článcích a referátech, které uveřejňoval v Lumíru, Ruchu filozofickém a Naší vědě.

LEVÝ Otto - společenský pracovník
* 1. 9. 1895 Sloupnice
+ 30. 7. 1966 Valašské Meziříčí
Byl lékařem ve Valašském Meziříčí a propagátorem sportu (atletika, box, zápas). Hrál a režíroval ochotnické divadlo a napsal řadu divadelních her, z nichž detektivní hru Silný případ hrálo pražské divadlo Akropolis.

LEŽATKA Jan - sochař
* 1705 Kroměříž
+ 10. 12. 1779 Kroměříž
Kroměřížský sochař a kameník.

LEŽATKA Jan Felix - sochař
* 16. 3. 1741 Kroměříž
+ 3. 11. 1807 Kroměříž
Kroměřížský kameník; sochař a štukatér, syn Jana Ležatky. Pracoval pro četné moravské kostely, v roce 1786 vytvořil bohatou štukovou výzdobu chrámu sv. Mořice v Kroměříži.

LHOTSKÝ Alois - kulturní pracovník
* 1. 7. 1917 Velké Meziříčí
+ 18. 11. 1990 Zlín
V letech 1951-1955 pracoval na KNV Zlín, v letech 1955-1970 byl ředitelem zlínského divadla, kde za jeho působení vzniklo Divadélko v klubu a v roce 1967 se divadlo přestěhovalo do nové budovy. V roce 1970 byl z divadla vyhozen, pracoval jako dělník a divadlo dělal jen s ochotníky. Po listopadu 1989 byl rehabilitován a stal se poradcem ředitele divadla.

LHOTSKÝ Karel (vl. jm. LYSÝ) - spisovatel
* 1849 Petrůvka u Slavičína
+ 25. 1. 1925 Uherský Brod
Byl knězem v Buchlovicích, Horní Lhotě u Luhačovic a v Uherském Brodě, polupární byly jeho cikánské humoresky Pamlsky z Jalovcového kraja, za něž si vysloužil přezdívku cikánský farář.

LIBÍČEK Jan - herec
* 28. 9. 1931 Zlín
+ 24. 5. 1974 Praha
Vyučil se zámečníkem, ale byl jím jen krátce. Potom byl kulturním referentem a členem Studia Divadla pracujících v Gottvaldově (Zlíně) a od roku 1950 studentem DAMU. Vojnu strávil v AUSu, potom hrál ve Vesnickém divadle a v letech 1956-1963 ve Zlíně. V roce 1963 odešel do pražského Divadla Na zábradlí a odkud v roce 1968 do Městských divadel pražských. Byl populárním představitelem komických a tragikomických postav v divadle, ale i ve filmech Světáci, Pane, vy jste vdova, Čtyři vraždy stačí, drahoušku, Smrt si vybírá, Farářův konec a dalších. Hrál až v pěti filmech ročně.

LIĎÁK Miroslav - malíř a karikaturista
* 28. 6. 1934 Trojanovice
+ 1. 12. 1983 Praha
Studoval gymnázium v Novém Jičíně a výtvarnou školu ve Zlíně a v Uherském Hradišti. Pracoval v několika časopisech. Se spisovatelem Pavlem Hanušem začali pod pseudonymem HAĎÁK publikovat nesčetné množství karikatur a kresleného humoru v řadě časopisů, zejména v Dikobrazu. V roce 1967 publikoval Malý katechismus, potom publikovat nesměl. Soubor vzpomínek na něj vyšel v Hlasech muzea a archivu ve Frenštátě (1992-1999).

LIĎÁKOVÁ Kateřina - herečka
* 1. 5. 1986 Čeladná
Absolvovala Janáčkovu konzervatoř v POstravě a hraje v Městském divadle Zlín.

LIDICKÝ František - hudebník
* 10. 2. 1902 Kladno
+ 28. 1. 1970 Valašské Meziříčí
Byl ředitelem valašskomeziříčské hudební školy a violoncellistou Valašského kvarteta. Jako dirigent spolupracoval s ochotníky.

LIDMILOVÁ Pavla - literární historička
* 2. 2. 1932 Zlín
Studovala Filozofickou fakultu UK v Praze. Pracovala jako rozhlasová redaktorka a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. Je editorkou výběrů z děl portugalsky píšících autorů, autorkou doslovů k překladům z portugalštiny a autorkou studií a článků. Spolupracovala na slovnících spisovatelů a dramatiků a na různých encyklopediích, je členkou portugalského Instituto de Coimbra a nositelkou řádu Comendadora da Ordem do infante D. Henrique.

LIEBSCHER Adolf - malíř
* 11. 3. 1857 Praha
+ 11. 6. 1919 Potštejn
Malíř generace Národního divadla, které vyzdobil osmi lunetami, profesor na pražské technice, v jehož kompozicích dostávaly poetické myšlenky svou personifikaci. Pobýval v Novém Hrozenkově. V kapli, která stojí od roku 1898 na vrcholu Radhoště, je kopie první části jeho zamýšleného triptychu Valašská Madona, jejíž originál je ve Frenštátě. (Druhá část měla název Valašská svatba, třetí nenamaloval.) Je také autorem Hostýnské Madony. Ve třicátých letech dvacátého století vyšlo 12 jeho kreseb hrozenkovských motivů na pohlednicích.

LIEBSCHER Karel - malíř
* 23. 2. 1851 Praha
+ 20. 4. 1906 Praha
Studoval ve Vídni (prof. Lichtenfels). Krajinář, který namaloval pohlednice některých valašských měst (Valašské Meziříčí a Vsetín).

LIHARZIK (LIHAŘÍK) František - lékař
* 25. 11. 1813 Valašské Meziříčí
+ 18. 9. 1866 Vídeň
Studoval lékařství na vídeňské univerzitě. Věnoval se studiu zákonitostí poměru částí lidského těla a je autorem několika medicínských knih a lékařských prací. Psal německy.

LICHÝ Saša (Alexandr) - herec a režisér
* 29. 8. 1925 Ostrava
+ 31. 12. 1986 Ostrava
Dětství prožil na Moravském Slovácku. V Uherském Hradišti chodil do gymnázia, po jeho uzavření ve Strážnici, ale studia nedokončil a byl totálně nasazen u Vídně. Po válce se vrátil do Uherského Hradiště a založil tam divadelní studio Větrník, ale již koncem roku 1945 se přestěhoval do Ostravy, kde v divadelním sdružení Kytice hrál, režíroval a upravoval divadelní texty. Po vojně přijal angažmá v divadelních souborech v Hradci Králové, Liberci a v Divadle Rokoko Praha, ale v roce 1958 se vrátil do Ostravy do Divadla Petra.Bezruče, v němž byl v letech 1966-1971. Pak byl odvolán a psal rozhlasové hry a inscenace pod jménem J. Černý. Napsal víc jak dvacet her a několik knih pro děti.

LIMANOVSKÝ Josef - společenský pracovník
* 9. 4. 1858 Bánov
+ 17. 4. 1914 Zlín
Zlínský právník, který se zasloužil o hudební život města a o stavbu železnice z Otrokovic do Vizovic.

LINC Rudolf - herec a režisér
* 2. 5. 1885 Praha
+ 14. 7. 1966 Praha
Jeho školou života byla praxe u divadelních společností, v Národním divadle Brno byl členem činohry 1911-1913 a v letech 1921-1931 byl ředitelem vlastní divadelní společnosti.

LINDA Václav - hudebník
* 8. 12. 1878 Kvílice
+ 8. 7. 1945 Praha
Bratr Františka Lindy. Violista a dirigent, profesor zeměpisu a dějepisu na gymnáziích, v letech 1904-1906 na gymnáziu v Kroměříži, kde založil a řídil studentský orchestr gymnázia.

LINDAUER Bohumír Gottfried - malíř
* 5. 1. 1839 Plzeň
+ 13. 6. 1926 Woodwille (Nový Zéland)
Absolvoval vídeňskou akademii u Führicha a Kuppelwiesera. Je autorem obrazů v několika českých katedrálách a kostelech, mj. ve Vizovicích a ve Valašských Kloboukách (na některých je podpis azbukou), a v roce 1874 odjel na Nový Zéland a maloval místní obyvatele.

LINDOVSKÝ Jiří - malíř a grafik
* 25. 4. 1948 Mankovice
Absolvoval ŠUŘ v Brně a AVU v Praze u doc. Čepeláka. Nyní na této škole učí a je členem její umělecké rady. Věnuje se grafice a kresbě, řeší výstavnickou grafiku. V roce 1983 získal bronzovou plaketu Premi internacional de dibuix Joan Miró v Barceloně a je zastoupen v 10 sbírkách moderního umění doma i v zahraničí.

LINDOVSKÝ Zdeněk - výtvarník
* 6. 9. 1943 Veřovice
Studoval SUPŠ v Uherském Hradišti a žije v Kunštátě, kde se zabývá keramickými objekty do interiérů a exteriérů od drobnějších žánrových figur a reliéfů, až po neomezeně velké prostorové instalace.

LINHART Rudolf - kněz
* 8. 12. 1883 Lechotice
+ 11. 7. 1915 Velká Bystřice
Studoval gymnázium v Kroměříži, bohosloví v Olomouci a působil na moravských farnostech. V letech 1906-7 byl předsedou Literární jednoty bohoslovců Olomouc. V letech 1911-1914 psal kritiky do Našince a přispíval do Archy, v roce 1914 zorganizoval první výstavu katolických spisovatelů v Holešově. Psal pod pseudonymy Ahasver a Em. Smutný.

LINKA Arne - hudebník
* 6. 2. 1938 Zborovice
+ 6. 3. 1999 Brno
Po gymnáziu v Kroměříži studoval konzervatoř a JAMU v Brně. Po studiu hudební teorie na UP Olomouc byl profesorem na konzervatořích v Brně a v Praze a na JAMU a MU v Brně. Je autorem knihy Muzikoterapie (1990).

LIPPERT Josef - architekt
* 1826 Arad (Rakousko)
+ 15. 8. 1902 Vorderbruck (Rakousko)
Působil ve Vídni, ale stavěl i na Moravě. V roce 1862 vystavěl novou kapli Cyrila ve Velehradě a zbudoval kněžský seminář v Kroměříži.

LISA Valeš - sběratel lidových písní
* 15. 2. 1867 Lelekovice
+ 20. 3. 1939 Otrokovice
Varhaník, sběratel lidových písní a hudební skladatel, který působil v Otrokovicích, Tlumačově a na Uherskohradišťsku.

LISICKÁ Helena - spisovatelka
* 26. 11. 1930 Olomouc
+ 30. 11. 2009 Olomouc
Po celý život žila v Olonouci a publikovala v řadě časopisů, psala i taneční libreta a divadelní texty. Pro rozhlas psala dramatizace pohádek a pověsí i rozhlasová pásma. Sbírala a upravovala pohádky a pověsti (Devatero řemesel, Pověsti starých měst, Z českých a moravských hradů, Pohádky z jalovce, Tři synové knížecí), z nichž některé patří k Valašsku. Poslední byly Staré zpěvy Pověst z Radhoště (1998).

LIŠKA Jaroslav - umělecký řezbář
* 6. 7. 1930 Štítná nad Vláří
Jeho plastická dřevořezba, původně zaměřená na tématiku jihovýchodního Valašska, přerostla na sakrální tvorbu ztvárňující především zobrazení růžence. Jeho díla jsou ozdobou farního kostela sv. Václava v Brumově - Bylnici.

LIŠKA Jindřich - animátor
* 14. 6. 1923 Smečno
+ 2002
Dlouhodobý spolupracovník Karla Zemana a Hermíny Týrlové, který animoval přes 300 filmů, později i režíroval animované televizní večerníčky.

LIŠKA Ludvík - sportovec
* 8. 4. 1929 Lužná u Valašské Polanky
Lehký atlet - mílař. Začínal ve Včele Brno, potom ATK, ÚDA a Dukla Praha. Mistr republiky v běhu na 800m v letech 1954 a 1956, účastník OH 1952, ME 1954, Třetí v běhu na 800m na MSHM, držitel světového rekordu v běhu na 4 x 800m (s D. Čikelem, A. Stržínkem a S. Jungwirthem).

LIŠKA Zdeněk - hudební skladatel
* 16. 3. 1922 Smečno
+ 13. 7. 1983 Praha
Spolupracoval s Krátkým filmem ve Zlíně, pro který napsal hudbu k více než 200 filmům, hlavně k celovečerním loutkovým a k filmům Hanzelky a Zikmunda. Napsal také scénickou hudbu k několika hrám.

LIVORA Rudolf - malíř a grafik
* 25. 4. 1884 Bakov nad Jizerou
+ 1. 1. 1958 Bakov Nad Jizerou
Vystudoval uměleckoprůmyslovou školu v Praze a vedle školské činnosti se věnoval malířství a lidové ornamentice, zejména s náměty ze Slovácka. Navrhl řadu gobelínů a koberců, ex libris, diplomů, proscénium a oponu Alšova loutkového divadla. Působil jako asistent na Zemské škole gobelínové ve Valašském Meziříčí.

LIVOROVÁ Helena - pedagožka
* 14. 11. 1911 Valašské Meziříčí
Studovala přírodovědeckou fakultu v Brně, potom učila na Jiráskově gymnáziu a byla ředitelkou dívčího internátu v Praze. Od roku 1945 pracovala v Ústavu pro tělesnou výchovu a sport a učila na Katedře tělesné výchovy UK v Praze. Pracovala v Čs. obci sokolské, kde vedla výuku lidových tanců. S V. Vycpálkem a F. Bohušem se podílela na přepracování a doplnění sbírky České tance. Přispěla k systematizaci slovních popisů lidových tanců.

LOCHMAN Jan - fotograf
* 10. 5. 1885 Mladá Boleslav
+ 24. 4. 1960 Frenštát pod Radhoštěm
Před 1. světovou válkou se usadil ve Frenštátě a fotografoval portréty a záznamy o městě. Natáčel i frenštátské filmové aktuality. Byl dlouholetým jednatelem Společenstva fotografů. Později si otevřel ateliér ve Frýdlantě nad Ostravicí a v roce 1933 ve Valašském Meziříčí, kde fotografoval mj. pro Almanach odborné školy dřevařské a Valašskou tiskárnu.

LOCHMANOVÁ Pavla - hudebnice
* 13. 4. 1950 Sudkov
Působila jako sbormistryně ve Valašském Meziříčí, kde vedla dívčí sbor.

LOLEK Stanislav - malíř
* 13. 11. 1873 Palonín
+ 9. 5. 1936 Uherské Hradiště
Studoval lesnickou školu v Písku, AVU v Praze a grafickou školu v Mnichově. Motivy čerpal ze Štramberku, za 1. světové války vyšel na pohlednicích jeho soubor Moravsko-slezské Beskydy, především z okolí Radhoště a z Čeladné. Cyklus jeho kreseb o chytré lišce z let 1895-1890 inspiroval R. Těsnohlídka k napsání povídky Liška Bystrouška a následně L. Janáčka ke stejnojmenné opeře. Později tvořil v Uherském Hradišti a často jezdil do Luhačovic.

LOPRAIS Karel - sportovec
* 4. 3. 1949 Ostrava
Žije ve Frenštátě a od osmnácti let je zkušebním jezdcem automobilky Tatra Kopřivnice. V roce 1986 byl poprvé nominován na rallye Paříž - Dakar, v roce 1987 v ní skončil druhý a v roce 1988 ji vyhrál, což potom ještě čtyřikrát zopakoval. (V roce 1994 byl navíc ještě šestý v absolutním pořadí.) V roce 2000 byl druhý v rallye Paříž - Dakar - Káhira.

LORENC František Mirovít - hudebník
* 16. 6. 1800 Vlkoš u Přerova
+ 2. 5. 1863 Kroměříž
Varhaník, který učil v Kroměříži, v letech 1829-1836 ve Vlkoši a potom byl ředitelem kůru v Kroměříži. Autor chrámových skladeb.

LORENC Miroslav - architekt
* 9. 6. 1896 Holešov
+ 11. 2 1943 Vratislav (Polsko)
Kotěrův a Gočárův žák, který pracoval v ateliérech předních pražských architektů, v letech 1930-1932 u fy Baťa ve Zlíně a potom byl v tomto městě samostatným architektem. Autor Společenského domu ve Zlíně (s V. Karfíkem). Rozvíjel ve městě podněty tzv. internacionálního stylu, zejména jeho corbusierovského pojetí a je autorem četných obytných, občanských a výrobních budov ve Zlíně i jeho v okolí, např. domu F. Javorského a kavárny A, Minaříkové (dnes Ekoagrobanka a Avion Zlín), spořitelny a školy v Napajedlích a kasáren v Holešově. Za II. světové války byl velitelem odbojové skupiny Obrana národa na Zlínsku, v roce byl 1940 zatčen a později odsouzen a popraven.

LORIŠ Josef - kněz
* 3. 5. 1808 Nové Dvory u Frýdku
+ 1. 6. 1900
Studoval v Těšíně a v Olomouci, kde byl vysvěcen na kněze. Působil Gruzovicích, potom 28 let v Hnojníku a v šedesáti pěti letech se odstěhoval do Frýdku a věnoval se myšlence postavit kostel v Janovicích. Přispěl na jeho stavbu základní částkou a zorganizoval sbírku a když ta nestačila, zastavil vlastní dům. Kostel byl v červnu 1891 slavnostně vysvěcen. Byl jmenován čestným radou generálního vikariátu a obdržel zlatý záslužný kříž s korunou.

LOSERT Antonín - sochař
* 13. 7. 1740 Uherské Hradiště
+ 14. 2. 1799 Olomouc
Řeznář a sochař, který působil v Olomouci a vyzdobil štukovými postavami boční oltář ve Zborovicích u Zdounek.

LOUCKÝ František - spisovatel
* 2. 10. 1912 Brumov
+ 16. 6. 1988 Praha
Absolvoval v Brně výcvik sportovního pilota a v roce 1939 utekl do Anglie, kde bojoval v 65 a 312 peruti. V roce 1943 byl přesunut na východní frontu, kde byl později při SNP zraněn. Je autorem knih Mnozí nedoletěli a Zůstal jsem sám.

LOUDA Jiří - heraldik
* 3. 10. 1920 Kutná Hora
Po okupaci nastoupil v Anglii k parašutistům a po zranění přeřazen k ke spojovací služně na ministerstvu obrany. V roce 1948 byl propuštěn z armády a vězněn. Po propuštění pracoval jeho dělník a v letech 1953-76 pracoval ve Vědecké knihovně Olomouc, potom se již naplno věnmoval heraldice. V roce 1991 byl rehabilitován. Je autorem státního znaku a prezidentské vlajky, znaku olomoucké arcidiecéze a stovky znaků měst a obcí.

LOUDON Remigius Olivier - botanik
* 1795
+ 1881 Bystřice pod Hostýnem
Majitel bystřického panství, který nehal v Bystřici pod Hostýnem a jejím okolí vysázet mnoho vzácných rostlin, z nichž se dochovala platanová alej. Jeho park byl proslulý v celém Rakousko-Uhersku.

LÖWY Miloslav - loutkoherec
* 29. 8. 1913 Napajedla
+ 8. 8. 1989 Paříž
Syn majitele První moravské pálenice slivovice a borovičky, u otce se také vyučil a přebral rodinný podnik. Po roce 1948 emigroval, usadil se v Paříži a se svými loutkami sjezdil celý svět. Každoročně se ve Vídni scházel s Hugo Haasem a v Paříži ho navštěvovala Ljuba Hermanová.

LOYDOT Bedřich Jan - malíř
* 31. 1. 1908 Brno
+ 18. 1. 1982 Uherské Hradiště
Studoval u O. Gulbranssona na AVU Mnichov a jeho tvorba vychází z polohy novoklasického názoru. Převládá u něj portrétní a figurální tvorba, krajinu maloval málokdy.

LUDIKOVSKÝ Josef - pedagog
* 12. 11. 1848 Valašské Klobouky
+ 17. 4. 1928 Křenovice u Slavkova
V letech 1978-1890 varhaník ve Vyškově a v letech 1890-1910 nadučitel v Křenovicích. V roce 1884 se stal sbormistrem Pěvecko-hudebního a divadelního spolku Haná ve Vyškově. Je autorem publikací O kolegialitě učitelů a Vojenský tělocvik pro školy obecné a měšťanské.

LUDIKOVSKÝ Karel - archeolog
* 27. 10. 1923 Brno
+ 3. 6. 1979 Lažánky
Nejprve se vyučil fotografem a teprve potom vystudoval archeologii na UJEP v Brně. Od roku 1954 pracoval v Archeologickém ústavu ČSAV v Brně jako vedoucí laboratoře. Zabýval se dobou laténskou, technologií pravěké výroby železa a keramiky, rentgenovou fotografií a geofyzikální prospekcí. Provedl i několik rozsáhlejších akcí, zejména výzkum opida na Hostýně, přerušený jeho tragickým úmrtím.

LUDWIG Mořic - hudební skladatel
* 9. 5. 1845 Kroměříž
+ 5. 2. 1907 Vidnava
V letech 1867-1901 řídil městskou kapelu v Kroměříži, byl ředitelem hudební školy Concordia, v letech 1871-80 sbormistrem a od roku 1886 ředitelem kůru.

LUKÁŠ Libor - politik
* 1. 8. 1961 Pitín
Stavební technik, který působil především při výstavbě dálniční sítě. Po roce 1989 byl tajemníkem radnice v Bojkovicích. Od roku 1993 se věnoval soukromému podnikání. V roce 2000 byl zvolen za ODS do krajského zastupitelstva Zlínského kraje a následně se stal náměstkem hejtmana, v letech 2004 až 2008. byl hejtmanem a v současnosti působí jako první náměstek hejtmana.

LUKÁŠOVÁ Věra - duchovní
* 30. 10. 1929 Zlín
Pracovala ve zlínských filmových ateliérech jako produkční a v roce 1989 byla jmenována diakónkou Československé církve evangelické. Do Zlína se ale pravidelně vrací.

LUKAŠTÍK Rostislav - lékař
* 6. 4. 1926 Přerov
+ 26. 7. 2007 Zlín
Primář interního oddělení zlínské nemocnice v letech 1970-1990, který ve městě založil v roce 1968 tradici mezinárodních Československých kardiologických dnů a v roce 1972 se zasloužil o zřízení první koronární jednotky u nás. Nositel Ceny města Zlína (1996).

LUKAVSKÝ Radomír - knihovník
* 3. 5. 1928 Zlín
+ 16. 7. 1997 Brno
V letech 1960-9 byl ředitelem Okresní knihovny Gottwaldov (Zlín) a v roce 1990 patřil k zakládajícím členům Svazu knihovníků a informačních pracovníků.

LUKEŠ František - kameraman
* 29. 1. 1921 Kunovice u Uherského Hradiště
Působil ve filmu i v televizi, spolupracoval zejména s V. Bahnou. Za 2. světové války byl válečným zpravodajem slovenské armády.

LUKEŠ Oldřich - herec
* 18. 2. 1909 Brno
+ 11. 2. 1980 Praha
Divadelní, filmový a televizní herec, který působil v Beskydském divadle v Hranicích na Moravě (1945-7), potom byl šéfem Slováckého divadla Uherské Hradiště a v letech 1952-76 členem Divadla na Vinohradech.

LUŠOVSKÝ Oldřich - malíř
* 29. 6. 1925 Zašová
+ 1987
Studoval nejdříve v Olomouci, pak v Karlových Varech a posléze na pražské AVU u prof. Nechleby. Proslul jako portrétista a posléze inklinoval k českému kubismu. Na sklonku života působil jako ředitel Základní umělecké školy ve Mšenu u Mělníka.

LUŽA Vojtěch Boris - účastník odboje
* 26. 3. 1891 Uherský Brod
+ 2. 10. 1944 Hřiště u Přibyslavi
Generál, který byl době 1. světové války důstojníkem československých legií v Rusku, potom pracoval v generálním štábu, velitelem horské brigády v Ružomberoku a v letech 1932-1935 velitelem Vysoké školy válečné v Praze. V době 2. světové války nejvyšším vojenským představitelem organizace Rada tří, byl však zatčen a zastřelen.

LUŽNÝ Augustin - spisovatel
* 2. 8. 1867 Unčovice u Litovle
+ 21. 12. 1938 Litultovice u Opavy
V letech 1896-1900 byl knězem ve Velkém Ořechově, kde čerpal náměty pro své Cigánské historky. Publikoval v časopisech a překládal z francouzštiny. Používal pseudonym A. L. Tvrzský.

LYČKA Karel - pedagog
* 21. 9. 1940 Kroměříž
Studoval obor matematika a chemie na PF UP v Olomouci. Působil na SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí, nyní je ředitelem Masarykova gymnázia ve Vsetíně. Publikoval v odborných časopisech.

LYSÁK Josef Václav - společenský pracovník
* 29. 2. 1904 Brumov - Bylnice
Majitel Národního domu a zakladatel Ústředny moravských spolků v americkém Chicagu.

LÝSEK František - sbormistr a hudební pedagog
* 2. 5. 1904 Ostrava - Proskovice
+ 16. 1. 1977 Brno
Profesor PedF Masarykovy univerzity v Brně, kde vedl katedru hudební výchovy, působil také na konzervatoři a JAMU. Autor metody nápěvkové intonace, autor řady monografií, který výzkumem prokázal, že zpěv předchází řeč. Lýskovy dětské pěvecké sbory Jistebničtí zpěváčci (sbor menšinové školy v Jistebníku nad Odrou - 1929-1938), Dětský sbor z Baťova (sbor pokusné hlavní školy v Otrokovicích - Baťově - 1938-1945) stály u zrodu estetické kategorie 20. stol. dětského sborově pěveckého umění a Brněnský dětský sbor (na střední škole v Brně v Kotlářské0 ulici - 1945-1977) dovedl Lýsek ke světovému věhlasu. Zapsal kolem 1400 lašských a slezských lidových písní.

LYSÝ František - lesnický odborník
* 9. 1. 1899 Jedovice
+ 1994
Byl profesorem na středních lesnických školách a autorem učebnic. V letech 1919-1941 působil na Vizovicku. Napsal statě Procházka po Vizovických vrších po šedesáti letech a Památná schůzka na Sehradu.