A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T Ť U Ú V W Z Ž

JABŮREK Stanislav - dramaturg
* 7. 6. 1951 Brno
Působil v letech 1975-7 ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, potom v Čs. rozhlasu Brno a Divadle bratří Mrštíků Brno. V letech 1984-90 také vyučoval na JAMU.

JABŮRKOVÁ Hana - historička
* 1. 5. 1957 Ostrava
Pracuje jako kurátorka vsetínského muzea a redaktorka revue Valašsko. Napsala Počátky organizované turistiky na Valašsku, Kronikáři naší současnosti, Josef Sousedík, Volby 1960-81 v zápisech vsetínských kronikářů a Mistr František Sova.

JADRNÍČEK Albert - katolický kněz
* 6. 2. 1879 Fryšták
+ 29. 3. 1968 Kroměříž
Absolvent Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, teologii studoval v Olomouci. Kaplan a farář v Žalkovicích, dlouholetý farář v Hulíně, čestný kanovník kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Zajímal se o umění a umělecké památky i o život mládeže. Patří mezi zakladatele skautského hnutí, se skauty podnikal výlety a organizoval tábory, patří mu nehynoucí zásluha za vybudování ozdravovny pro děti a mládež v Rajnochovicích a za vybudování Sociálního domu pro staré nemocné spoluobčany, který městu dnes slouží jako zdravotní středisko.

JADRNÍČEK Josef - evangelický kněz
* 19. 11. 1885 Střítež nad Bečvou
+ 12. 3. 1952 Uherské Hradiště
V roce 1905 maturoval na gymnáziu ve Valašském Meziříčí a poté studoval teologii. Od roku 1911 působil deset let jako farář v Zádveřicích, poté až do května 1949 v Uherském Hradišti. Jeho přičiněním se na sv. Václava v r. 1919 konaly ve Zlíně první evangelické bohoslužby. V letech 1933-1945 pracoval jako senior Brněnského seniorátu, od září 1944 do května 1945 byl povolán za náhradníka za člena Synodní rady ČCE. Publikoval články o křesťanství a klerikalismu.

JADRNÍČEK Ludvík - malíř
* 1. 8. 1863 Fryšták
+ 10. 10. 1954 - Jevíčko
Vystudoval vídeňskou akademii a působil jako profesor kreslení v Olomouci, Bílsku a Brně. Maloval portréty, zátiší a kostelní obrazy, věnoval se námětům vycházejícím z národní ornamentiky a lidového stavitelství. Kreslil ilustrace pro časopisy Náš domov a Muzejník olomoucký, vydal kroniku svého rodiště Městečko Fryšták s vlastními kresbami. Na Národopisné výstavě v Praze 1895 byl podle jeho návrhu postaven kostel a statek.

JAHN Metoděj - spisovatel
* 14. 10. 1865 Valašské Meziříčí
+ 14. 9. 1942 Hranice na Moravě
Byl jedním z prvních žáků valašskomeziříčského gymnázia. Po doplňovací zkoušce na učitelském ústavu v Brně se v roce 1887 stal učitelem v Zašové. Básnické prvotiny publikoval pod pseudonymen M. Hanuš v almanachu Zora. V Zašové napsal povídky Nevzešlo ráno a Zapadlé úhory. V roce 1891 se oženil s Žofií Libosvárskou z Krásna, v roce 1901 byl jmenován správcem školy v Komárovicích a v roce 1919 ředitelem školy v Rožnově. Jeho dalšími knihami jsou sbírky povídek Večerní stíny, Ráj a jiné povídky, Horští lidé, romány Selský práh a Slunečná paseka, veršovaná idyla Lukáš Roman a kniha a valašských dětech Jarní píseň. Je pohřben na Valašském Slavíně v Rožnově.

JAHODA Bohumil - sochař
* 11. 6. 1910 Bystřice pod Hostýnem
+ 23. 12. 1969 Zlín
Vystudoval VŠUP a AVU (prof. Kafka) v Praze a pracoval ve Studijním ústavě ve Zlíně. V Bystřici pod Hostýnem zdobí jeho socha děvčete školu, Schwaigrova pamětní deska dům na náměstí, pro rodné město vytvořil i pamětní medaili, jeho portréty, plastiky a reliéfy krášlí řadu veřejných budov v kraji.

JAHODOVÁ Dagmar - malířka a grafička
* 5. 8. 1970 Zlín
Studovala SUPŠ v Uherském Hradišti u prof. J. Hanáčka a grafický design na Fakultě moiltimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.V letech 1990-2003 byla ve svobodném povolání, od roku 2003 učí na SUPŠ v Uherském Hradišti. Tvoří i grafický design a účastní se kolektivních výstav doma i v cizině. V roce 1990 realizovala propagační bulletin Díla ve Zlíně.

JAKEŠ Ivan - sochař a keramik
* 14. 8. 1935 Velké Karlovice
Studoval SUPŠ v Uherském Hradišti u Luďka Havelky a pracoval jako průmyslový designér. Od roku 1976 pracuje samostatně ve Valašském Meziříčí. Věnuje se keramice a malbě, je členem unie výtvarných umělců Arkáda. Uspořádal řadu samostatných i kolektivních výstav.

JAKEŠ Jaromír - architekt
* 20. 4. 1938 Velké Karlovice
Po absolvování Vyšší průmyslové školy nábytkářské v Bystřici pod Hostýnem u prof. Havelky pracoval v UP Halenkov. V letech 1961-6 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze obor architektura u prof. Benše a od roku 1968 pracoval jako architekt Společnosti přátel žehu v Praze a zabýval se interiérovou a užitnou architekturou.

JAKEŠ Josef - vlastivědný pracovník
*
Byl řídícím školy v Růžďce a v roce 1957 napsal Dějiny růžďské školy.

JAKEŠOVÁ Miroslava - malířka
* 25. 1. 1943 Praha
Studovala na VŠUP v Praze u prof. Strnadela. Těžiště její práce je v ilustraci, portrétu a figurální tvorbě, ale i ve spolupráci s architekty především se svým mužem Jaromírem. Její art-protisy jsou v řadě obřadních síní, mj. i v Hutisku - Solanci.

JAKLOVÁ - ORAVOVÁ Dagmar - rozhlasová redaktorka
* 12. 7. 1946 Nový Jičín
Absolvovala valašskomeziříčské gymnázium a FF UK v Praze. Již od studentských let se věnovala uměleckému přednesu, je vítězkou 2. ročníku Moravského festivalu poezie, později recitovala ve Studiu poetické kavárny Viola. Dnes se uměleckému přednesu věnuje jako porotkyně a lektorka i při své práci v literární redakci Českého rozhlasu Praha. Překládá.

JAKÓBEK Karel - malíř
* 2. 2. 1962 Český Těšín
Vystudoval obor dekorativní malba na SUPŠ v Uherském Hradišti a pracoval jako propagační grafik v Třineckých železárnách. Od roku 1984 učí na ZUŠ v Holešově. Věnuje se dekorativní malbě, v menší míře malbě zátiší.

JAKÓBKOVÁ Jana - grafička
* 28. 4. 1963 Holešov
Na SUPŠ v Uherském Hradišti vystudovala obor grafika u prof. F. Nikla. Učí na ZUŠ v Holešově. Výhradně se věnuje grafice (suchá jehla, linoryt) a voskové batice.

JAKUBAL Jindřich - hudebník
* 23. 8. 1958 Přílepy u Holešova
Hráč na bicí a conga, zpěvák a od roku 1984 člen jazzové skupiny Znamení dechu. V současné době je členem kapel Černý rybz, Sambal, a Jumping drums.

JAKUBCOVÁ Jitka - výtvarnice
* 13. 6. 1948 Přerov
Textilní výtvarnice, ilustrátorka a grafička působící v Novém Jičíně, Brně, Blansku a Boskovicích. Užívá technik art-protisu, krajky, voskové batiky i litografie.

JAKUBČÍK Ľubomír - keramik
* 16. 6. 1926 Nevojice na Moravě
Studoval na UPŠ v Brně a na ŠUP Zlín keramiku u prof. Mikuláštíka. Podnikl několik cest po Slovensku. Působil v Ústředí lidové umělecké výroby a zabýval se dekorativní keramikou.

JAKUBÍK Václav - duchovní
* 17. 12. 1891 Žeranovice u Holešova
+ 30. 12. 1968
Vystudoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a bohosloví v Olomouci. Od roku 1934 působil ve Velké Bystřici.

JAKUBÍKOVÁ Tereza herečka
* 1977 Brno
Studovala divadelní vědu na FF MU Brno a současně se připravovala na Dramatické a taneční škole manželů Bartůňkových ke studiu na JAMU, kterou absolvovala v roce 2001 a nastoupila do brněnského divadla 7 a ½, pak hrála v Městském divadle Zlín.

JALŮVKA Ladislav - malíř a grafik
* 15. 6. 1932 Ostrava - Vítkovice
Absolvoval Pedagogickou fakultu UK v Praze u prof. C. Boudy, B. Salzmana a K. Lidického. V letech 1964-73 byl odborným asistentem pro malbu na Pedagogické fakultě UP v Olomouci, kam se po rehabilitaci v roce 1990 vrátil. Častým motivem jeho prací je krajina Beskyd a Jeseníků. Je autorem mozaiky ve vstupní hale ZŠ Vsetín - Rokytnice.

JALŮVKA Zdeněk - sochař
* 18. 12. 1958 Čeladná
Studoval SOŠ výtvarnou a AVU v Praze a byl na studijním pobytu v Itálii. Žije ve Frenštátě, kde učí na ZŠ, ZUŠ a v domě dětí. Jeho tvorba je spjata s Frenštátem, kde je autorem pamětní desky Albína Poláška (1994).

JANÁČEK Jiří - hudebník
* 4. 10. 1815 Albrechtičky
+ 8. 3. 1866 Hukvaldy
V letech 1938-1848 učil na škole v Příboře a potom na škole v Hukvaldech. Je otcem hudebního skladatele Leoše Janáčka, který byl jeho devátým dítětem.

JANÁČEK Josef - historik
* 9. 10. 1925 Hulín
+ 20. 10. 1994 Praha
Absolvoval gymnázium v Holešově a bydlel i v Bystřici pod Hostýnem. Po studiu na FF UK Praha byl v letech 1949-56 archivářem Archivu hl. m. Prahy a potom až do roku 1987 vědeckým pracovníkem Historického ústavu ČSAV. Zabýval se zejména dějinami 16. a 17. stol. a historií Prahy a je autorem rozsáhlých monografií. Vedle toho se zabýval i filatelií. Dostal Zlatou medaili J. A. Komenského města Přerova v letech 1967, 1980 a 1985.

JANÁČEK Leoš - hudební skladatel
* 3. 7. 1854 Hukvaldy
+ 12. 8. 1928 Ostrava
Skladatel, jehož dílo je oceňováno jako jeden z pilířů světové moderní hudby. Studoval v Brně, Praze, Lipsku a Vídni, potom se vrátil do Brna jako ředitel varhanické školy a po vzniku republiky byl profesorem konzervatoře v Brně i v Praze. Jezdíval ke strýci do Blazice a na Hostýn. Kromě světově proslulých oper psal i vokální, orchestrální, komorní skladby a kantáty. Programově vycházel z moravského folklóru a sbíral lidové písně, mj. v okolí Valašského Meziříčí, kde žil jeho bratr Karel, na Rožnovsku, Frenštátsku a Vsetínsku. Na text M. Kurta napsal kantátu Na Soláni Čarták a na text Ozefa Kaldy Zápisník zmizelého. Napsal také Valašské tance. V Trojanovicích načrtl balet Pod Radhoštěm, zaznamenat tu písně a koledy. Jeho fejetony pro Lidové noviny vydal Josef Strnadel v roce 1954 pod názvem Hukvaldské studánky.

JANÁČKOVÁ Kristýna - herečka
* 4. 9. 1981 Vsetín
Po krátké době studia na Masarykově gymnáziu ve Vsetíně absolvovala Soukromou vyšší odbornou školu umění ve Zlíně. Hrála v amatérském souboru vsetínského gymnázia, v době studia SVOŠU v Městském divadle Zlín a po jejím absolvování v ostravské Komorní scéně Aréna. Se spolužáky natočila krátký film Hadožrout, hrála v TV filmu Kobova garáž, v seriálu Strážce duší a v TV pohádce Království potoků, v současné době hraje v TV seriálu Ordinace v Růžové zahradě.

JANÁK Vladimír - filozof
* 2. 3. 1927 Prusy u Domaželic u Přerova
Absolvoval Vyšší rolnickou školu v Přerově, doplňkové maturity na gymnáziu v Brně a filozofii a psychologii na FF MU v Brně. V letech 1952-9 působil v Psychiatrické léčebně v Kroměříži, v letech 1959-63 na Pedagogickém institutu v Olomouci a 1963-90 na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Zabýval se optimalizací výukového procesu, zejména logiky.

JANÁK Vratislav - archeolog
* 28. 2. 1951 Ostrava
Po studiu archeologie na UJEP v Brně pracoval v letech 1975-82 v Okresním muzeu ve Vyškově a v letech 1982-91 v ostravské pobočce Archeologického ústavu ČSAV, potom působil v Ústavu historie a muzeologie Slezské univerzity v Opavě, kde v roce 1995 založil a dosud vede Archeologický seminář. Je vědeckým redaktorem české části Archeologických výzkumů v Horním Slezsku a pčedsedou vědecké rady Okresního vlastivědného muzea v Novém Jičíně. Byl autorem či spoluautorem výstav Pravěk Novojičínska, Na okraji keltského světa a Archeologické výzkumy ve Velkých Hošticích.

JANÁL Jiří - archeolog
* 27. 12. 1975 Přílepy u Kroměříže
Studoval archeologii na Slezské univerzitě v Opavě a Masarykově univerzitě v Brně a od roku 2002 pracuje v Archeologickém ústavu AV ČR v Brně, základna Mikulčice, kde se zaměřuje zejména na období středověku a publikuje v odborném tisku.

JANÁL Vladimír - šachový skladatel
* 17. 11. 1964 Zlín
Šachové skladby publikuje od roku 1996.

JANALÍK František - publicista
* 3. 9. 1938 Rymice u Holešova
Pracoval jako propagační a výtvarník a po dálkovém studiu novinářské školy pro absolventy středních škol jako fotograf, grafik, redaktor. V letech 1970-1994 redaktorem časopisu Krkonoše a současně vedoucím odboru kultury Správy Krkonošského národní parku. V periodickém tisku uveřejnil více než 500 zpráv, článků, povídek a fejetonů. Knižně mu vyšly knížky Když Krakonoš nekouká, Milenci zvěrokruhu, Rozmarná zelená krev, Kvítka z čertovy zahrádky, Lovecká kuchařka aj. Žije v Jilemnici

JANALÍK Vincenc - spisovatel
* 21. 1. 1804 Rymice u Holešova
+ 23. 7. 1855 Milotice u Kyjova
Po studiích bohosloví a filozofie působil do roku 1846 na faře v Miloticích. Byl prvním sušilovcem na Slovácku a plně chápal význam psaného slova pro národní obrození, napsal mnoho článků a několik knih (Přátelé, Věrná Róza, Láska, Rodina Důvěrova), založil spolky na podporu zámořských misií a také Spolek střídmosti, jeho zásluhou byla na milotickém hřbitově postavena kaple sv. Rocha.

JANÁSEK Jan - archeolog
* 25. 11. 1898 Žeranovice u Holešova
+ 8. 8. 1975 Olomouc
Už jako student publikoval s J. Wolkerem a E. Valentou své literární příspěvky v přerovském Sborníku českých studentů na Moravě a ve Slezsku. Vystudoval chemii a pracoval v cukrovarech, ale také spolupracoval s olomouckým muzeem a aktivně se zapojil do činnosti VSMO. Zajímal se hlavně o historii a prehistorii a s archeologem prof. J. Skutilem se podílel na archeologických výzkumech v regionu. Byl redaktorem tří ročníků Holického sborníku

JANATOVÁ Blanka - kulturní pracovnice
* 2. 4. 1937
+ 24. 1. 1999 Zlín
Učitelka zpěvu a zakladatelka dětského národopisného ho sboru Vonička ve Zlíně.

JANČA Jan - malíř a grafik
* 1. 5. 1907 Uherský Brod
+ 2. 9. 1992 Brno
Vystudoval FF UJEP Brno a v tomto městě také působil jako malíř, grafik a ilustrátor. V jeho díle nacházíme partyzány, dělníky i folklor, maloval často i okolí Uherského Brodu.

JANČA Jan - spisovatel
* 13. 9. 1866 Vlčnov
+ 27. 1. 1928 Brno
Nedokončil práva a působil jako novinář, který působil v Olomouci, Kolíně, Uherském Hradišti (Slovácké noviny a Slovač) a v Prostějově. Později žil v Brně. Psal povídky a novely, ale napsal i několik románů a dramat. (Paprsky a stíny, Na poušti života, U nás pod Karpaty, Vichřice, Satan)

JANČÁLEK Svatopluk - pedagog
* 17. 4. 1931 Mořkov
Absolvoval gymnázium v Novém Jičíně a PedF UK v Praze. Krátce učil, vrátil se na fakultu jako pedagog a po získání akademických hodností se stal v roce 1989 profesorem teorie a didaktiky tělesné výchovy na univerzitě v Brně. Autor učebnice házené. Od roku 1991 spolupracoval na mezinárodní kooperaci s Japonskem a později s EU, v letech 1995-8 byl radou velvyslanectví ČR v Irsku.

JANČÁŘ Antonín - spisovatel
* 7. 9. 1929 Přečkovice
Autor turistických poblikací, například průvodce Luhačovice (1981).

JANČÁŘ Josef - historik
* 16. 6. 1931 Tesov
Vystudoval FF MU Brno a letech 1964-9 byl ředitelem Slováckého muzea v Uherském Hradišti a v letech 1990-7 ředitelem Ústavu lidového umění ve Strážnici. Je autorem kapitoly Lidová kultura ve Vlastivědě moravské. Držitel ocenění PRO AMICIS MUSAE 2008, které Zlínský kraj uděluje za významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji.

JANČÍKOVÁ Františka - vlastivědná pracovnice
* 18. 4. 1897 Kostelec u Zlína
+ 20. 4. 1947 Holešov
Učitelka. Své vlastivědné a národopisné stati publikovala v Podřevnicku, Českém lidu, Vlastivědném sborníku župy olomoucké pro mládež a v regionálním tisku. Její Krása mluvy valašského lidu vyšla v Kravařsku (3-4/1946) a Podřevnicku (3-4/1947). Národopisné studie z let 1924-41 Valašská dědina Držková s ilustracemi manžela Gustava Jančíka zůstala v rukopise.

JANČOVÁ Marie - malířka a grafička
* 2. 6. 1927 Uherský Brod
Vystudovala VŠUP v Praze u prof. E. Filly a K. Svolinského. Věnovala se užité grafice a ilustraci.

JANDA Antonín - pedagog
* 11. 1. 1868 Beňov
+ 15. 9. 1938 Kroměříž
Vystudoval bohosloví v Olomouci a byl profesorem na reálce v Kroměříži. Zdokumentoval korunovační slavnosti Panny Marie s Ježíškem na Svatém Hostýně v roce 1912.

JANDA Jakub - sportovec
* 27. 4. 1978 Čeladná
Skokan na lyžích, bydlící ve Frenštátě pod Radhoštěm a závodící za ASC Dukla Liberec, kde je sportovním instruktorem. Mistr republiky 1998 a 2004, účastník OH 2002 a 2006, držitel stříbrné a bronzové medaile z MS 2004 a vítěz Turné čtyř můstků v roce 2006. (Po Jiřím Raškovi, rovněž z Frenštátu, jako druhý Čech v historii.)

JANDA Jan - lékař
* 11. 6. 1842 Vlasatice
+ 21. 8. 1890 Praha
Gymnázium studoval v Olomouci. Po maturitě odešel studovat do Prahy, kde v roce 1869 promoval na doktora a ještě téhož roku dal podnět k založení studentského podpůrného spolku RADHOŠ´T, který pomáhal studentům z Valašska a Hané studovat v Praze. Byl spolupracovníkem Riegrova slovníku.

JANDA Jiří - zoolog
* 24. 4. 1865 Praha
+ 25. 8. 1938 Praha
Vystudoval přírodní vědy na UK v Praze a učil na gymnáziích v Uherském Hradišti, Kroměříži a ve Valašském Meziříčí (1895-9), kde pracoval také v muzeu jako správce přírodovědných sbírek. Ve výročních zprávách gymnázia publikoval Poznámky ornitologické z okolí Valašského Meziříčí a Kalendář jarního tahu ptactva. Později působil v Praze, kde založil první českou zoologickou zahradu a stal se předsedou Ornitologické společnosti. Je autorem knih Užitečné ptactvo našeho domova, Atlas ptactva středoevropského, Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší, přeložil Brehmův Život zvířat.

JANDA Josef - kronikář
* 8. 3. 1811 Frenštát pod Radhoštěm
+ 30. 5. 1876 Frenštát pod Radhoštěm
Byl lékařem a veřejným pracovníkem ve Frenštátě. Psal si rukopisnou kroniku, které užil Jiří Felix v monografii o Frenštátu a okolí. Byl předsedou Střeleckého spolku a založil Pamětní knihu města Frenštátu, kterou vedl do roku 1875.

JANDA Rudolf - fotograf
* 15. 9. 1907 Frenštát pod Radhoštěm
+ 26. 9. 2000 Frenštát pod Radhoštěm
Právník a nestor české fotografie. Inspirovali ho Karel Plicka a Josef Sudek. Byl diplomatem v Madridu, úředníkem veřejné správy ve Frýdku - Místku, Vsetíně, Brně a Frenštátu. Potom žil v Ostravě a v Praze. Zaměřoval se na krásy beskydské přírody (publikace Prales v Beskydách a Naše pralesy). Spolupracoval s ostravskou televizí, psal články a zúčastnil se mnoha výstav. Držitel Ceny sv. Martina 1992.

JANDAL Jaroslav - malíř a grafik
* 14. 10. 1899 Vsetín
+ 27. 11. 1963 Lišov
Studoval na uměleckoprůmyslové škole ve Vídni a vystavoval s výtvarníky Českých Budějovic.

JANDÍK František - společenský pracovník
* 13. 1. 1868 Vizovice
+ 14. 3. 1953 Černá Hora u Blanska
Byl knihařem, účetním, ředitelem patentového úřadu i pracovníkem Československého velvyslanectví ve Vídni. Po návratu do Vizovic pracoval v Muzejním spolku, byl předsedou Klubu českých turistů a v letech 1938-45 stál v čele Sokola. Je autorem Dějin tělocvičné jednoty Sokol ve Vizovicích (1945). Byl také významným kynologem.

JANDÍK Milan - novinář
* 1928 Záhorská Ves (Slovensko)
Absolvoval OA ve Zlíně a působil jako redaktor sociálnědemokratického tisku, Práce a Čs. vojáka ve Zlíně, Brně a Praze. V devadesátých letech se v Praze věnoval vydavatelské práci a publikoval v časopisu Víkend články o Valašsku.

JANDÍK Stanislav - grafik a publicista
* 14. 5. 1902 Praha
+ 1. 8. 1970 Praha
Studoval v rodišti reálku, grafiku na Uměleckoprůmyslové škole a hudbu soukromě (housle a klavír). Redaktor Baťových závodů, který psal o Baťovi fejetony a povídky v časopise Zlín a v Českém slově, psal o něm i v knize Železní tovaryši. O působení T.G. Masaryka na Valašsku za jeho poslanecké činnosti napsal knihu Masaryk na Valašsku (1936).

JANEČEK Pavel - fotograf
* 5. 12. 1977 Vsetín
Studoval na SUPŠ v Ostravě keramiku a potom tvarování průmyslových výrobků, nyní studuje na Ostravské univerzitě. Ve fotografii hledá širší spojitosti.

JANEČKA Josef - účastník odboje
* 1913 Slavičín
+ 1993 USA
Za války byl letištním mechanikem v kanadském letectvu. V roce 1948 emigroval do USA.

JANEČKA Lubomír - sochař a kreslíř
* 7. 2. 1948 Zlín
Studoval pražskou AVU (prof. K. Lidický a m. Axman). V roce 1984 emigroval do USA, ale do rodiště se vrací výstavami i tvorbou.

JANEČKA Petr - sportovec
* 25. 11. 1957
Fotbalový útočník. Hrál za TJ Gottwaldov (Zlín 1967-77), Zbrojovku Brno, Bohemians Praha pak ještě v Belgii a skončil zase ve Zlíně. V roce 1982 byl se Zbrojovkou mistrem země. Reprezentoval 22x, zúčastnil se MS 1982, hrál kvalifikaci ME 1980 a OH 1980, ale z účasti jej vyřadila nemoc. Nasbíral 39 startů za reprezentaci a za národní tým dal 9 gólů.

JANEČKOVÁ Klára - spisovatelka
* 20. 7. 1979 Valašské Meziříčí
Od narození žije ve Chvalčově u Bystřice pod Hostýnem. Vystudovala SEŠ (Obchodní akademii) v Kroměříži a pracuje jako účetní, od dětství také studovala jazyky a nyní ještě dálkově studuje psychologii. Přes své mládí je autorkou osmi románů, např. Ďábelská tvář, Zrada, Prokletý původ, Osudová posedlost a Srdce v písku.

JANĚKOVÁ Jana - herečka
* 5. 6. 1955 Zlín
Po studiu na pražské konzervatoři hrála v divadlech v Pardubicích, Olomouci, Ostravě, Hradci Králové, v pražských divadlech E. F. Buriana a Jiřího Wolkra a potom v Brně na scéně Mahenova divadla a Národního divadla Brno. Od roku 1990 působí na JAMU, kde založila předmět herecko-vokální interpretace a učila muzikálové herectví. Věnuje se také fotografování.

JANÍK Drahomír - malíř
* 7. 10. 1927 Petřkovice
Výtvarné znalosti získal v ateliéru J. Berana a výtvarnou výchovu studoval při UD-LUT v Praze. Pracoval v propagaci podniku Svit Gottwaldov. Věnuje se krajinomalbě v plenéru, pouze detaily dokončuje v ateliéru.

JANÍK Jan - spisovatel
* 1921 Zlín
Původně byl zámečník, později pracoval jako redaktor. Debutoval sociálně utopistickým románem Člověk má novou tvář, dalším dílem ze zlínského prostředí byl román Traktor.

JANÍK Jaroslav - duchovní
* 15. 4. 1915 Polešovice
+ 3. 10. 1973 Šumice
Studoval u salesiánů ve Fryštáku, maturoval na gymnáziu ve Strážnici a bohosloví v Olomouci. Působil v Halenkově, Napajedlech, Uherském Brodě, Holešově, Huštěnovicích a Šumicích.

JANÍK Ladislav - právník
* 1872 Luhačovice
+ 27. 3. 1938 Praha
Je autorem odborných publikací Stavební právo a Vodní právo, ale také se v roce 1930 zasloužil o vydání monografie Luhačovské Zálesí.

JANÍK Milan - fotograf
* 26. 9. 1940 Vsetín
Působí ve Velkých Karlovicích a ve své tvorbě se zaměřuje na přírodní motivy a žánrové scénky. Je členem výtvarného kroužku Urgatina.

JANÍK Miroslav - chemik
* 30. 11. 1925 Petřkovice
Studoval gymnázium v Novém Jičíně a ve Valašském Meziříčí a chemické inženýrství na VŠT v Brně. Od roku 1951 pracoval v Urxových závodech (a.s. DEZA) Ostrava a Valašské Meziříčí, kde byl později vedoucím Výzkumného ústavu pro koksochemii. Externě přednášel na VŠCHT v Praze a VŠB v Ostravě. Věnoval se zpracování dějin koksochemie v ostravském regionu, napsal také článek Ochrana dřevěných staveb proti přírodním škůdcům.

JANIŠ František - fotograf
* 4. 2. 1925 Valašské Meziříčí
+ 31. 1. 1988 Valašské Meziříčí
Příležitostně fotografoval od roku 1940, ale fotografování jej zaujalo až v roce 1950 při fotografování syna. A tak se začal věnovat fotografickým reportážím, krajinám a od roku 1964 aktům. V letech 1967-70 patřil mezi nejpublikovanější autory této oblasti. Byl členem valašskomeziříčské skupiny Profil a nositelem titulu AFIAP, vystavoval doma i v cizině.

JANIŠ František - kněz
* 19. 6. 1848 Beňov
+ 4. 9. 1910 Olomouc
Studoval gymnázium v Kroměříži a teologii v Olomouci. Byl kaplanem v Bludově, správcem kláštera Uršulinek v Přestavlkách a od roku 1882 profesorem mravovědy na teologické fakultě v Olomouci. Byl též prvním katechetou na Poetingeově ústavu v Olomouci. Vlastenec, který psal články a pojednání do časopisu Pastýř duchovní, ale též autor učebnic.

JANIŠKA Josef - filolog
* 19. 2. 1895 Přerov
+ 11. 8. 1923 Hranice na Moravě
Učil na gymnáziu ve Valašském Meziříčí, byl redaktorem Studentského sborníku, který vycházel v roce 1918 v Přerově, tlumočníkem při francouzské vojenské misi v Hranicích a krátký čas vyučoval francouzštinu ve Štrasburgu.

JANKE Zikmund - lékař
* 24. 2. 1865 Dvůr Králové
+ 22. 12. 1918 Praha
Psal odborné lékařské studie, ale i básně a divadelní hry. Jeho hra Amandka a Aloiska a sbírka básní Plovoucí obloha se vztahují k Luhačovicím. Dramata i sbírky veršů psal pod jménem Dvorský

JANOŠEC František - řezbář a sochař
* 18. 8. 1953 Staré Hamry
Pracuje jako truhlář - památkář ve Valašském muzeu v přírodě, kde dělá kopie lidových plastik a reliéfy a plastiky dle vlastních návrhů v duchu lidové tvorby. Byl členem lidových výtvarníků kroužku Petra Bezruče při OB Ostravice.

JANOŠEC Petr - fotograf
* 8. 9. 1945 Frýdek - Místek
Vyučil se nástrojařem, pracoval jako řidič, stále však fotografuje a věnuje se zejména krásám zimní přírody. Působil v kroužku lidových výtvarníků Petra Bezruče při OB Ostravice.

JANOŠÍK Antonín - účastník odboje
* 26. 7. 1926 Lidečko
+ 24. 10. 1950 Uherské Hradiště
Dělník, účastník protikomunistického odboje. Byl zatčen, odsouzen za velezradu a vyzvědačství a popraven ve věznici Pankrác.

JANOŠÍK Rostislav - archeolog
* 6. 8. 1950 Zlín - Malenovice
Po studiu historie a archeologie na Univerzitě Karlově v Praze Pracoval ve Vlastivědném ústavu ve Vsetíně a potom v muzeu v Ostravě, nyní je středoškolským učitelem. Prováděl výzkumy středověkého hradu Lamberk v Ostravě a hradu Helfštýn u Lipníka nad Bečvou.

JANOTA Miroslav - umělecký knihvazač
* 23. 6. 1955 Zlín
V letech 1970-3 vystudoval uměleckou školu ve Vidnavě, konzultoval u J. Faltuse a J. Svobody. Samostatně vystavoval ve Slušovicích a ve Zlíně.

JANOTKA Miroslav - etnograf
* 25. 2. 1927 Frenštát pod Radhoštěm
+ 12. 12. 1990 Praha
Byl přadlákem, dělníkem a teprve potom vystudoval na FF UK v Praze národopis a češtinu. Zajímal se především o hmotnou kulturu. Tkalcovství a rukodělná výroba na Frenštátsku byly námětem jeho diplomové práce. Pracoval v pražském středisku ÚLUV a od roku 1960 byl pracovníkem Ústavu etnografie a folkloristiky ČSAV. Věnoval pozornost technikám zpracování dřeva a kovu, ale také lidovým zvykům a folklorním tradicím. Publikoval v časopisech a jeho stěžejními díly jsou Zapomenutá řemesla a Řemesla našich předků.

JANOUCH František - tělovýchovný pracovník
* 28. 7. 1946 Zlín
Studoval stavební fakultu, v letech 1978-85 byl vedoucím dětské léčebny, od roku 1991 je publicistou. V roce 1983 založil TJ zdravotně postižených NOLA Teplice, v roce 1985 byl spoluzakladatelem Českého svazu invalidních sportovců, v roce 1990 Unie zdravotně postižených sportovců ČR, v roce 1992 České sportovní federace Spastic Handicap a v roce 1993 Českého paralympického výboru. Je předsedou Unie zdravotně postižených sportovců ČR, předsedou Spastic Handicap a místopředsedou Českého paralympického výboru.

JANOUŠEK Dušan - malíř
* 13. 8. 1928 Prostějov
+ 31. 1. 1996 Prostějov
Malíř, grafik a výtvarný pedagog , který působil v Olomouci, Fryštáku a Prostějově. Ilustroval dílo Jiřího Wolkera a vytvořil stovky ex libris. Publikoval také články o výtvarném umění a z oblasti výtvarné pedagogiky. Spolupracoval s Muzeem Prostějovska a časopisem Štafeta

JANOUŠEK Jindřich - vlastivědný pracovník
* 4. 6. 1917 Zašová
+ 19. 5. 2006 Valašské Meziříčí
Od mládí žije ve Valašském Meziříčí. Pracoval jako typograf. Zájem o historii města a sbírání materiálů o něm, včetně starých pohlednic, mu umožnil vydání publikací Valašské Meziříčí na starých pohlednicích, Proměny Valašského Meziříčí na pohlednicích a knihy Historie Valašského Meziříčí a Krásna nad Bečvou v datech.

JANOUŠEK Pavel - architekt
* 6. 4. 1952 Valašské Meziříčí
Studoval střední školu ve Valašském Meziříčí a fakultu architektury v Bratislavě. Působil ve Vsetíně, Zlíně a nyní v Liberci, kde s arch. Šonským založil ARK ateliér. Podle jeho projektu byl rekonstruován liberecký zámek, spořitelna v Jablonci nad Nisou a ZUŠ v Liberci (nejlepší stavba roku 1995 v ČR). Zvítězil v soutěži na projekt Komerční banky v Liberci, na projekt Nové radnice v Liberci, byl druhý v soutěži na řešení Náměstí Dr. Beneše tamtéž a získal cenu za projekt Kongresového centra v Linci.

JANOUŠKOVÁ Miroslava - malířka
* 11. 6. 1957 Čeladná
Mládí prožila ve Valašském Meziříčí, nyní žije a pracuje v Novém Jičíně, kde je členkou výtvarného spolku Arkáda. Maluje abstraktní obrazy vycházející z přírodních motivů, jejichž barevnost připomíná barvy ročních období v přírodě.

JANOVSKÁ Jana - herečka
* 16. 6. 1928 Valašské Meziříčí
Mládí prožila ve Valašském Meziříčí v divadelnické rodině Malíků, herectví studovala na brněnské konzervatoři. Hrála v Beskydském divadle v Novém Jičíně, v Hradci Králové a v Divadle bratří Mrštíků v Brně. Učila herectví na brněnské JAMU.

JANOVSKÝ Břetislav - malíř
* 30. 10. 1925 Slušovice
Studoval VŠUP a PedF UK v Praze a působil na středních školách ve Vsetíně a v Novém Jičíně a potom na Pedagogickém institutu ve Zlíně. Tvoří obrazy, kresby i grafiku. Vystavuje v řadě měst regionu.

JANOVSKÝ Julius - publicista
* 23. 2. 1935
Byl učitelem a známým řečníkem. Je autorem prací K počátkům sklářství na Valašsku a 150 let národního podniku Osvětlovací sklo ve Valašském Meziříčí.

JANOVSKÝ Karel - řezbář
* 24. 9. 1928 Frýdlant nad Ostravicí
Vyučil se sice soustružníkem, ale dřevu se věnoval ve volných chvílích a vyráběl dřevěné šperky. Působil v kroužku lidových výtvarníků Petra Bezruče při OB Ostravice.

JANOVSKÝ Luděk - stolař
* 19. 6. 1959 Čeladná
Pracoval jako dřevomodelář v Ostroji Frýdlant nad Ostravicí. Věnoval se výrobě lamp, misek a dřevěných šperků. Inspiroval se rituálními maskami a později je sám vyřezával.

JANOVSKÝ Rudolf - vlastivědný pracovník
* 16. 9. 1873 Žeranovice
+ 18. 9. 1935 Holešov
Ředitel spořitelny v Holešově, městský tajemník a zakladatel zdejšího muzea. Podílel se na Holešovské hanácko-valašské výstavě. Pracoval na dějinách tufarnictví na Bystřicku a soustředil mnoho materiálů, které se týkají také Valašska. Je m.j. autorem prací Domácí průmysl na Holešovsku (1930), Eduard Peck - kulturní pracovník valašský 1857-1931 a četné vlastivědné články publikoval v časopisech Český lid a Naše Valašsko.

JANŮJ Otakar - účastník odboje
* 26. 10. 1912 Rudimov u Slavičína
+ 23. 10. 1941 západní pobřeží Anglie
Byl městským strážníkem v Brně a po emigraci sloužil nejprve u pěchoty a letectva ve Francii a po její porážce jako střelec a radista u 311. čs. bombardovací perutě RAF. V říjnu 1941 se jeho letedlo nevrátilo z cvičného letu.

JANUŠKA Josef - pedagog
* 4. 9. 1823 Fryšták
+ 16. 12. 1907 Brno
Studoval na piaristickém gymnáziu v Kroměříži a po maturitě odešel na práva do Vídně. Byl místodržitelským prezidentem v Brně zasloužil se o rozvoj školství na Moravě. Psal odborné pedagogické studie do moravského tisku a za své humanistické zásluhy byl povýšen do šlechtického stavu.

JARÁ Helena - herečka
* 30. 1. 1982 Hradec Králové
Absolvovala brněnskou konzervatoř a od roku 2001 je herečkou Slováckého divadla Uherské Hradiště. Pracuje také v dabingu.

JARCOVJÁK Lubomír - grafik
* 12. 8. 1962 Zlín
Studoval Katedru výtvarné výchovy PedF UJEP v Brně. Byl pracovníkem Státní galerie ve Zlíně, pedagogem Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění a redaktorem časopisu Prostor. Tvořil především suchou jehlou, leptem a od roku 1999 nabyl v jeho tvorbě na významu beton v podobě geometrizovaných forem, evokujících svou lapidární jednoduchostí předměty či útvary archaické doby.

JARCOVJÁK Vladimír - malíř
* 17. 3. 1924 Zlín
+ 19. 3. 2007 Praha
Absolvoval lekce figurální malby u prof. Rudolfa Gajdoše na zlínské Škole umění a studoval na VŠUP v Praze u prof. E. Filly, kde později působil 24 let jako asistent. Nejvýznamnějším oceněním jeho tvorby byla reprezentace českého umění na Bienále v Benátkách 1970. Vytvořil soubor obrazů inspirovaných nálezy Velké Moravy, některé práce realizoval i v architektuře. Vystavoval samostatně i kolektivně.

JAREŠ Vlastimil - šachový skladatel
* 18. 4. 1944
Žije ve Zlíně a od roku 1972 publikuje své šachové skladby.

JARIŠ Milan - spisovatel
* 13. 8. 1913 Valašské Meziříčí
+ 4. 10. 1986 Praha
Vlastním jménem Martin LEŽÁK. Rodný kraj záhy opustil a v jeho díle se obráží jen okrajově v divadelní hře Patnáctý březen, později přepracované pod názvem Přísaha (filmová verze se jmenuje Neporažení), pojednávající o odporu místecké posádky proti nacistické okupaci.

JARNOT Rudolf - fotograf
* 28. 3. 1934 Český Těšín
Žije v Příboře a fotografuje krajinu Beskyd, sportovní tématiku a dokumentuje kulturní události na Frenštátsku. Často vystavuje doma i v zahraničí.

JAROLÍMEK Pelhřim - společenský pracovník
* 11. 6. 1839 Zlín - Malenovice
+ 15. 7. 1896 Zlín - Malenovice
V roce 1866 založil v Malenovicích Čtenářský spolek, byl činný v Občanské záložně, hasičském sboru i v Sokole, v roce 1877 byl zvolen malenovickým starostou. Věnoval se také fotografování a národopisu.

JAROŇ Václav - malíř
* 4. 2. 1920 Zašová
+ 2004 Rožnov pod Radhoštěm
Byl výpomocným učitelem ve Valašské Bystřici a potom navštěvoval kurz grafiky na UMPRUM v Praze. Pak byl ředitelem školy v Malé Bystřici a později v Rožnově. Po třech letech byl pověřen založením školy na velvyslanectví v Bělehradě a učil v Budapešti, pak zase učil v Rožnově a v roce 1964 zakládal školu při Čsl. misi při OSN v New Yorku. Po pěti letech se opět vrátil do Rožnova a od roku 1982 se už věnoval jen výtvarné práci. Člen výtvarného kroužku Urgatina.

JARONĚK Alois - malíř a keramik
* 16. 6. 1870 Zlín
+ 31. 10. 1944 Rožnov pod Radhoštěm
Po absolvování Odborné školy pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí pracoval jako kompozitér v keramických, řezbářských a stolařských dílnách, absolvoval studijní cesty po Dánsku, Švédsku, Norsku a Itálii a v roce 1909 se usadil v Rožnově pod Radhoštěm, kde si založil vlastní keramickou a gobelínovou dílnu, kterou v roce 1923 rozšířil a umístil ve vlastním domě. Tvořil zejména dekorativní nástěnné talíře, porcelánové vázy a soubory a návrhy na gobelíny. S bratrem Bohumírem založil Valašské muzeum v přírodě, na jehož Valašském Slavíně je i pohřben.

JARONĚK Bohumír - malíř a grafik
* 23. 4. 1866 Zlín
+ 18. 1. 1933 Zlín
Vyučil se řezbářem, po absolvování Státní odborné školy na zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí působil jako modelér a kompozitér majolikové výroby v Kopřivnici a sedm let v Budapešti u dvorního fotografa. V Budapešti byl jedním ze zakladatelů České besedy. Cestoval po Egyptě, Palestině, Sýrii, Malé Asii, Turecku, Řecku, Itálii, Francii, Holandsku a Německu. Od roku 1900 žil ve Valašském Meziříčí a od roku 1909 v Rožnově, kde založil s bratrem Aloisem umělecké dílny, stal se vůdčí osobností Muzejního spolku a uskutečnil svůj sen, otevření Valašského Muzea v přírodě (1925), kde je dnes pohřben na Valašském Slavíně. Přítel Josefa Kalusa. Zakladatel českého barevného dřevorytu.

JAROŇKOVÁ Julie - tvůrkyně gobelínů
* 9. 2. 1864 Zlín
+ 12. 7. 1945 Rožnov pod Radhoštěm
Vedla domácnost bratrů Aloise a Bohumíra a tkala gobelíny podle jejich návrhů. Pro tuto práci zaučila další ženy a z její dílny vycházely umělecky cenné a žádané doplňky interiérů. Je pohřbena na Valašském Slavíně.

JAROŇOVÁ Milada - krajkářka
* 18. 2. 1917 Zašová
+ 14. 8. 2005 Rožnov pod Radhoštěm
Mistryně lidové výroby. Vedla kursy háčkování, působila jako instruktorka v Moravské gobelínové manufaktuře Valašské Meziříčí a Liptě Liptál. Vytvořila háčkované květinové kreace, které byly na Světové výstavě v Bruselu oceněny stříbrnou medailí.

JAROŠ Jan - malíř
* 5. 12. 1921 Hranice na Moravě
Studoval lesní inženýrství v Brně a v letech 1954-83 učil na střední lesnické škole v Hranicích. Malířství studoval soukromě u Stanislava Krátkého. Věnoval se krajinomalbě, zejména lesním interiérům, zvláštní pozornost věnoval krajině Valašska. Jen občas namaloval zátiší nebo portrét. Vystavoval v Hranicích, Vsetíně a v Olomouci, zúčastnil se výstavy Výtvarníci Valašska ve Velkých Karlovicích. Vydavatelství Margaret ve Zlíně vydalo v roce 1997 jeho monografii.

JAROŠ Josef - kněz
* 10. 9. 1877 Praha
+ 26. 2. 1921 Praha
Byl vysvěcen na kněze, vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, noviciát strávil na Velehradě, studoval v Bratislavě, byl prefektem koleje v Travniku v Bosně, potom byl v klášteře v Trnavě na Slovensku, studoval v rakouském Insbrucku, sloužil na Velehradě a studoval v Prahy. Ze zdravotních důvodů se vrátil na Velehrad a do roku 1919 byl generálním prefektem konviktu. Sbíral památky a studoval dějiny Velehradu a kreslil všechno, co mělo vztah k cyrilometodějské tradici. Dohodl s malířem Emanuelem Dítětem namalování kopie ztracené Velehradské Madony - Matky Unie. Jeho hlavním dílem je Život podle Božského Srdce Páně, který vyšel až po jeho smrti, v rukopise zůstala historická studie Ostatky sv. Klimenta. Psal do křesťanských časopisů.

JAROŠ Josef - pedagog
* 29. 11. 1877 Český Brod
+ 21. 6. 1972 Opava
Filolog, překladatel a středoškolský profesor na gymnáziích v Kroměříži a v Opavě, knihovník Matice opavské.

JAROŠ Ladislav účastník odboje
* 10. 5. 1880 Čechy
+ 10. 6. 1942 Brno
Byl ředitelem na gymnázia v Holešově, starostou místního Sokola a v době okupace členem odbojové skupiny Obrana národa. Po zatčení byl zastřelen v brněnských Kounicových kolejích. Je po něm pojmenováno holešovské gymnázium a má pamětní desku na vrcholku Jehelníku.

JAROŠ Libor - malíř
* 9. 4. 1960 Zlín
Studoval SUPŠ v Brně a na Brněnsku žije a maluje. Věnuje se hlavně abstraktní malbě a vyhýbá se motivické a předmětné konkrétnosti. K malbě se inspiruje různými historickými předměty, ale také kůrou stromů, povrchem rostlin nebo stopami pneumatik. Vystavuje doma i v zahraničí.

JAROŠ Oldřich - výtvarník
* 12. 8. 1921
Studoval vojenskou hudební školu v Praze a výtvarnou školu reklamního a figurálního kreslení. Byl aranžérem, vedoucím reklamy a vzdělával se u řady výtvarníků. Byl zakládajícím členem kroužku lidového umění v Ostravici a prvních deset let autorem pozvánek. Věnoval se malbě, kresbě, grafice a malovanému sklu.

JAROŠ Zdeněk (vl. jm. SEDLÁČEK) - kulturní pracovník
* 6. 6. 1917 Šumice
+ 2. 5. 1990 Uherské Hradiště
Vystudoval Právnickou fakultu MU Brno a byl notářem v Uherském Hradišti a v Uherském Brodě, ale účinkoval také jako konferenciér cimbálové muziky a psal básně.

JAROŠÍKOVÁ Lenka - tanečnice
* 9. 8. 1959 Vsetín
Absolventka Baletního institutu Antverpy (Belgie), v letech 1978-1984 sólistka baletu Státního divadla Brno, potom členka Královského baletu v Antverpách.

JARSKÝ Jaroslav - herec
* 23. 1. 1925 Hranice na Moravě
Od roku 1946 hrál v Beskydském divadle Nový Jičín, potom v Jihlavě a od roku 1956 v Brně.

JAŘABÁČ Jan - kulturní pracovník
* 29. 10. 1887 Příbor - Klokočov
+ 6. 6. 1962 Frýdlant nad Ostravicí
Působil v Ostravě a v Orlové, kde byl starostou. Účastnil se politického života a své životní poslání viděl v národně uvědomovací a kulturní práci mezi českým obyvatelstvem Těšínska.

JASENSKÝ Rudolf - architekt
* 19. 12. 1905 Fryšták - Dolní Ves
+ 2. 5. 1945 Terezín
Absolvoval Odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí a UMPRUM v Praze (prof. Janák). Získal 1. cenu v soutěži na přestavbu Staroměstské radnice v Praze a se spolužáky z OŠ (Hilský, Podzemný, Tenzer) vyhrál řadu dalších soutěží. Projektoval v Praze a v Kladně. Byl mezi 51 posledními popravenými v Terezíně, kteří byli po válce vyznamenání čsl. válečným křížem.

JÄSCHKE Nicolai Andrea (Michael) - misionář
* 6. 12. 1717 Nový Jičín - Žilina
+ 1. 1. 1762 Ochranov (Německo)
Spoluzakladatel Herrnhutu, "města moravských bratří" Ochranova. Vydal německo - tibetský slovník a tibetskou gramatiku, přeložil do tibetštiny Nový zákon.

JASNÍK - MÍČEK Adolf - básník
* 15. 2. 1888 Kopřivnice
+ 5. 2. 1928 Ostrava
Po absolvování měšťanky v Příboře začal několik škol, ale žádnou nedodělal, toulal se Evropou a dělal co se dalo. Nakone se vrátil domů a dalal úředníka v tatře, jenže často churavěl a nakone zemřel. Psal básně, které vyfal ve sbírce Hráč na rudé vlajce.

JASNÝ Vojtěch - filmový režisér
* 30. 11. 1925 Kelč
Absolvoval meziříčské gymnázium a FAMU. Ve své tvorbě navázal na tradice lyrického vyprávění filmem Touha, úspěchu dosáhl filozoficky laděnou pohádkou Až přijde kocour a filmem vracejícím se do dob kolektivizace Všichni dobří rodáci. V roce 1970 odešel do Německa, kde se věnoval divadelní režii (Klaunovy názory), a v USA přednášel na University of Columbia. Po návratu do vlasti natočil dokumenty Why Havel a Návraty a hraný film Návrat ztraceného ráje. Držitel Českého lva 2007 za celoživotní přínos českému filmu.

JASNÝ Vojtěch - společenský pracovník
* 10. 4. 1890 Kelč
+ 12. 3. 1942 Osvětim (Polsko)
Otec režiséra Jasného. Vystudoval učitelský ústav v Přiboře a byl učitelem a později ředitelem měšťanské školy v Kelči, kde byl také starostou Sokola. Věnoval se také sadařství a včelařství. Za války byl zatčen za účast v odboji a umučen v koncentračním táboře.

JAŠEK Adolf - kněz
* 14. 7. 1880 Štramberk
+ 11. 1. 1923 Cleveland (USA)
Po maturitě na valašskomeziříčském gymnáziu studoval bohosloví v Olomouci, kde se projevily jeho literární sklony a nadání pro cizí jazyky. Začínal v Literární jednotě olomouckých bohoslovců, byl jejím předsedou a připravoval velehradské sjezdy. S Dr. Antonínem Stojanem začal v roce 1910 vydávat Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou blahoslavené Panny Marie. To již byla jeho působištěm Kroměříž, předtím působil v Matenicích a Německé Loděnici. V roce 1922 odjel do USA, aby pracoval mezi krajany, ale podlehl v Clevelandské nemocnici zápalu plic.

JAŠEK Alois - spisovatel
* 23. 6. 1900 Křenovice u Kojetína
+ 8. 5. 1950 Bojkovice u Slavičína
Vystudoval arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a filozofickou a teologickou fakultu UP Olomouc. V letech 1922-3 byl archivářem v Bojkovicích, kde také založil muzeum a byl jeho správcem. Působil také v Uherském Hradišti, v Lačnově a v Buchlovicích. Napsal Zkazky hradu Buchlova, nedávno vyšly jeho práce pod názvem Světlovská knížka.

JAŠEK Karel - účastník odboje
* 1900 Štramberk
+ 12. 1. 1944 Drážďany (Německo)
V únoru roku 1943 byl zatčen za ilegální činnost, odsouzen a popraven v drážďanské věznici.

JAŠKA Jiří - sochař
* 8. 1. 1906 Vídeň (Rakousko)
+ 29. 1. 1982 Uherské Hradiště
Významný představitel výtvarné kultury jihovýchodní Moravy, žák prof. Mařatky na VŠUP Praha, který studoval i v Paříži. Byl jedním ze zakladatelů Školy umění ve Zlíně a později profesorem SUPŠ Uherské Hradiště. Věnoval se i grafice a výtvarné výzdobě knih.

JAŠKOVÁ Marie - archivářka
* 25. 11. 1909 Bojkovice
+ 3. 10. 1993 Bojkovice
Organizovala ustavení okresních archivů v Uherském Brodě a v Uherském Hradišti, v letech 1950-2 byla vedoucí Krajinského muzea a archivu v Bojkovicích, pak krátce administrativního oddělení muzea ve Zlíně, v letech 1953-5 Okresního muzea v Uherském Brodě a v letech 1960-73 Okresního archivu v Uherském Hradišti. Provedla katalogizaci presidiálních OÚ Uherské Hradiště a Uherský Brod.

JAŠKOVSKÝ Miroslav - sportovec
* 2. 6. 1926 Trojanovice
+ 15. 11. 2007
Nestor valašských horolezců. V letech 1958-62 se zúčastnil čtyř výprav na Kavkaz, v roce 1964 do Julských Alp, byl členem expedic Hindukuš do Afganistánu v letech 1965 a 1967a dvou Himalajských výprav (se Slováky v letech 1967 a 1969).

JAVOR Karel - sbormistr
* 17. 10. 1893 Jindřichův Hradec
+ 1. 7. 1972 Brno
Studoval na filozofických fakultách UJEP Brno a KU Bratislava. V roce 1921 založil v Kunovicích mužský sbor a v roce 1923 v Boskovicích mužský a smíšený sbor. Je také autorem několika sborových skladeb.

JAVORA Antonín - heraldik
* 28. 9. 1947 Zlín
V roce 1968 emigroval přes Rakousko do Jihoafrické republiky, vystudoval užitou grafiku a design v Kapském městě a v Perthu (Austrálie), žil v Rakousku a v Německu kde pracoval jako redaktor. Od roku 1998 žije v Kostelci a věnuje se heraldice. Publikoval asi osm tisíc heraldických znaků, které ilustrovaly i Genealogickou příručku vymřelých šlechtických rodů Romana Procházky a publikaci Znaky českých a moravských biskupů Aleše Zelenky. Dosud nevyšly Zelenkovy a jeho Znaky biskupů Svaté říše římské od 1648 do 1830 a připravuje vydání etnografických map (i Valašska) s popisy krojů. Parlament České republiky mu přiznal exkluzivitu pro vydávání nově schválených znaků a praporů měst a obcí.

JAVOREK Vladimír - entomolog a hudebník
* 18. 5. 1914 Bystřice pod Hostýnem
+ 26. 6. 2000 Lukov
Učitel, který působil na základních a středních školách, především ve Vizovicích, Otrokovicích a Malenovicích, ale též violoncellista a sbormistr, ilustrátor a autor odborných publikací z oblasti entomologie, které vyšly doma i v zahraničí.

JAVORNÍK Rudolf - hudebník
* 18. 9. 1827 Prostějov
+ 30. 12. 1863 Prostějov
Užíval jméno Raoul Javorník. Studoval na gymnáziu v Kroměříži, pedagogiku v Olomouci a ve Vídni se učil na hrát na klavír. Po vojenské službě v letech 1848-1855 se věnoval se hudbě a pořádal koncerty na klavír v Itálii i doma, v Praze a v Brně. Od roku 1860 byl v Prostějově učitelem hudby.

JEDLIČKA František - katolický kněz
* 31. 5. 1884 Tísek
+ 24. 2. 1968 Frýdek-Místek
Teologii vystudoval v Olomouci, jako kaplan nastoupil do Kunína, poté do Šenova. Už před 1. světovou válkou působil jako katecheta na školách. V roce 1930 byl zvolen za lidovou stranu do městské rady v Novém Bohumíně. V roce 1938 Nový Bohumín opustil a byl farářem v Ostravě Hrušově a pak v Českém Těšíně.

JEDLIČKA Josef - hudebník
* 2. 1. 1904 Kroměříž
+ 11. 10. 1993 Brno
Houslista, který absolvoval reálku v Kroměříži a konzervatoř v Brně. V letech 1925-48 byl členem Moravského kvarteta. Byl profesorem brněnské konzervatoře, členem orchestru ND v Brně a koncertním mistrem Brněnského komorního orchestru.

JEDLIČKA Josef - politik
* 17. 12. 1863 Polička
+ 1. 9. 1944 Kroměříž
Vystudoval učitelský ústav v Brně a učil na Blanensku. V roce 1892 přišel do Kroměříže, kde učil na učitelském ústavu, v letech 1902-19 byl školním inspektor okresu Kroměříž. V letech 1919-40 byl starostou města Kroměříž.

JEDLIČKA Lumír - hudebník
* 11. 6. 1914 Ostrava - Hrušov
Působil jako sbormistr v Kozlovicích u Frýdku Místku.

JEHNE Leo - muzikolog
* 8. 12. 1930 Hranice na Moravě
+ 24. 9. 1999 Praha
Učil se hudbě v rodišti u Josefa Knipla, studoval obchodní akademii ve Vsetíně a Valašském Meziříčí a hudební vědu a estetiku na UP v Olomouci. Byl ředitelem Okresního domu osvěty v Novém Jičíně a Divadla hudby v Ostravě, vedoucím hudebně uměleckého oddělení PZO Artia, vedoucím repertoárovým pracovníkem Supraphonu. Od roku 1958 publikoval v Hudebních rozhledech, Červeném květu, Melodii a Gramorevui, od roku 1992 v Lidových novinách. Je autorem knih Chcete zpívat pop? a Jazz pop rock.

JECH František - architekt
* 5. 4. 1904 Všetuly
+ 2. 2. 1973 Praha
Pracovník Ústavu hlavního architekta města Prahy.

JECHO Evžen - grafik a sochař
* 24. 12. 1945 Zlín
Na SUPŠ v Uherském Hradišti studoval u J. Havelky, J. Jašky a K. Hofmana. K jeho dílům patří grafické ztvárnění výstavy 400 let J. A. Komenského v Uherském Brodě a výstava B. Smetany. Pro řadu podniků navrhoval výstavní expozice, navrhoval je i pro Moravské muzeum v Brně, pro které vytvořil výstavní systém Mobil. Projektoval mj. prodejnu MOSYV ve Slušovicích. Vydal prózy Co život dal, Za omyly se platí, Osudové střetnutí, Co život nadělil a Souznění duší a sbírky básní Život žít, Umění žít, Blues života, Projížďka životem, Kouzlo života, Ruleta života a Jeviště života. Žije a pracuje v Otrokovicích.

JECHOVÁ Eliška - spisovatelka
* 17. 5. 1921 Holíč (Slovensko)
Básnířka, prozaička a novinářka většina jejíž tvorby vyšla na pokračování v novinách. Je autorkou řady povídek, knihy Dopisy synům a autobiografické knihy Žila jsem ve XX. století, v níž píše o svém rodišti a o Zlíně, v němž žije od roku 1930.

JELÍNEK Jan - bibliograf a vydavatel
* 3. 11. 1909 Sněžné na Moravě (dříve Německé)
+ 14. 12. 1970 Nové Město na Moravě
Absolvoval MU v Brně a učil na gymnáziích, mj. i ve Frenštátě, Valašském Meziříčí, Novém Jičíně a Holešově. Vydal řadu bibliofilských tisků a knihy v edicích Novolunní, Kšaft, Stolístek a další knihy mimo edice. Redigoval Knihovnu Místní rady osvětové, kde vydal práce B. Tomíček: Prezident dr. E. Beneš ve Frenštátě, A. Zbavitel: F. Palacký ve Frenštátě, B. Strnadel: Stopy minulosti na Frenštátsku, V. S. Knězek: Průvodce Frenštátem pod Radhoštěm a okolím a J. Strnadel: V chlévě na seně (koledy). Připravil Bibliografii Františka Halase a jeho krásné tisky vydával v edici Halasiana.

JELÍNEK Josef - výtvarník
* 19. 10. 1949 Praha
Studoval SUPŠ a DAMU v Praze a v letech 1973-1982 působil ve zlínském Divadle pracujících Gottwaldov jako kostýmní a scénický výtvarník. Působí na našich scénách i na scénách v dalších zemích Evropy, pracoval na filmech a TV inscenacích.

JELÍNEK Vlastimír - pedagog
* 15. 11. 1922
+ 4. 9. 1986
Absolvent MU Brno, teoretik výtvarného umění a publicista, který působil v Uherském Hradišti, kde několik let učil na gymnáziu a potom byl profesorem dějin umění na SUPŠ. Zahajoval výstavy a publikoval práce o umělcích regionu.

JELÍNKOVÁ Zdena - folkloristka
* 30. 3. 1920 Velká nad Veličkou
+ 5. 10. 2005 Brno
Byla pracovnicí Ústavu etnografie a folkloristiky v Brně. Je autorkou prací Valašské lidové hry, Valašské lidové tance, Dětské taneční hry z Valašska, Lidové tance z Rožnovska a Za Milošem Kašlíkem pro Zpravodaj Okresního muzea ve Vsetíně.

JEMELÍK Antonín - hudebník
* 25. 10. 1930 Olomouc
+ 14. 1. 1962 Praha
Byl žákem prof. M. Maxiána a F. Raucha, studoval i v Paříži a Varšavě. Byl laureátem klavírních soutěží (Buenos Aires). Kromě bohaté koncertní činnosti pořádal ilegálně výstavu Dana Richtra a večer Jiřího Ortena. Zemřel za záhadných okolností. Věnoval se i kompozici a psal verše, které vyšly s ilustracemi L. Jiřincové pod názvem Prosvětlení.

JEMELÍK Zdeněk - hudební skladatel
* 10. 7. 1906 Valašské Meziříčí
+ 28. 3. 1984 Valašské Meziříčí
Po gymnáziu ve Valašském Meziříčí studoval lékařství. Byl dirigentem valašskomeziříčského sokolského divadla a Akademického spolku Palacký. Na text Jaroslava Malíka a Jindřicha Macha napsal v roce 1941 valašskou operetu Cestička do ráje.

JEMELKA Alois - duchovní
* 2. 9. 1883 Tučín
+ 28. 6. 1945 Velehrad
Kněz, člen řádu Tovaryšstva Ježíšova a profesor matematiky a fyziky. Ordinován byl v roce 1920 v Innsbrucku. Byl profesorem na filozofickém institutu v Benešově u Prahy, na arcibiskupském gymnáziu v Praze Bubenči a na papežském gymnáziu na Velehradě.

JEMELKOVÁ - ZOUHAROVÁ Jolana - grafička
* 20. 5. 1974 Zlín
Studovala SUPŠ v Uherském Hradišti grafický design u J. Hanáčka a na Katedře výtvarné tvorby Ostravské univerzity v ateliéru volné a užité grafiky u prof. E. Ovčáka. Ilustrovala Zpěvník nejmladšího zpěváka.

JEŘÁBEK Čestmír - spisovatel
* 18. 8. 1893 Litomyšl
+ 15. 10. 1981 Brno
V letech 1919-1949 byl úředníkem brněnského magistrátu, kde pracoval na školském úřadu a byl přednostou osvětového úřadu. V roce 1921 spoluzaložil brněnské sdružení mladých moravských autorů Literární skupina. Brněnský expresionistický autor, který navštívil několikrát Rožnov a na své pobyty v tomto městě vzpomíná v knize V zajetí Antikristově. S rožnovskou návštěvou souvisí také jeho romány Cesta pozemská a Neumřela, ale spí.

JEŘÁBEK František - kulturní pracovník
* 24. 2. 1811 Olomouc
+ 19. 5. 1900 Hovězí
Byl výborný hudebník, ovládal všechny strunné a foukací nástroje a působil na několika místech Valašska, zejména v Horní Lhotě, kde účinně zasáhl do kulturního života.

JEŘÁBEK Jaroslav - malíř
* 27. 3. 1936 Valašské Příkazy
Vystudoval SUPŠ v Uherském Hradišti a malbu na pražské AVU u prof. Sychry. Žije ve Slavičíně, kde učí na ZUŠ, maluje figurální kompozice na valašské motivy a také hraje na lidové dechové nástroje.

JEŘÁBEK Josef - keramik a designér
* 23. 6. 1940 Valašské Klobouky
Studoval SUPŠ v Uherském Hradišti u S. Mikuláštíka a K. Hofmana. Působil jako výtvarník v Hodoníně, keramik v Brně a návrhář družstva Valaška ve Valašských Kloboukách, kde také externě vyučoval na ZUŠ. Získal ocenění Dokonalý družstevní výrobek za návrhy obuvi.

JEŘÁBEK Richard - etnograf
* 14. 5. 1931 Rožnov pod Radhoštěm
+ 14. 10. 2006 Palermo (Itálie)
Vystudoval gymnázium ve Valašském Meziříčí a národopis a dějiny umění u prof. A. Kutala, A. Václavíka a V. Richtra na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, na níž je dnes profesorem etnografie. Je voleným zástupcem ČR ve stálé radě Société Internatiunale ďEnthologie et de Folklore (UNESCO) , členem European Asotiation of Social Anthropologists (Španělsko) a dopisujícím členem Verein für Volkskunde ve Vídni. Byl členem několika redakčních rad, hodně publikuje a věnuje velkou pozornost Valašsku (Karpatské vorařství v 19. století, Plastika lidových tvůrců.).

JEŘÁBEK Richard - sběratel a vlastivědný pracovník
* 8. 5. 1902 Přerov
+ 3. 11. 1970 Valašské Meziříčí
Byl strojvůdcem a sběratelství se věnoval už od dětství. Významných úspěchů dosáhl zejména v numismatice, shromáždil také skvělou sbírku rukopisů významných osobností. Byl členem Muzejní společnosti, spolupracovníkem valašskomeziříčského muzea a později jeho

JEŘÁBKOVÁ Alena - etnografka
* 23. 3. 1934 Bratislava
Vystudovala filozofii a pracovala ve vsetínském muzeu. Je autorkou prací Materiály k retrospektivní bibliografii české etnografie a folkloristiky, Delimitace regionálních typů lidového oděvu na rozhraní Valašska a Moravského Slovenska, Typy mužských pokrývek hlavy, Tradiční valašská výšivka na počátku 20. století.

JEŽ Cyril - teolog
* 27. 6. 1876 Kojetín
+ 22. 9. 1930 Velehrad
Byl členem jezuitského řádu, teologii vystudoval v Olomouci a doktorát získal na Gregoriánské univerzitě v Římě. Působil jako profesor na Arcibiskupském gymnáziu v Praze, byl suplujícím profesorem na FF UK Praha a od roku 1929 ředitelem Papežského institutu pro slovanské misie na Velehradě.

JEŽ František - sportovec
* 16. 12. 1970 Valašské Meziříčí
Jeho sportovní disciplínou byl skok na lyžích, v němž jedenáct sezón soutěžil ve Světovém poháru, v němž jednou zvítězil, 4 x se stal mistrem republiky a v soutěžích družstev získal v roce 1992 na OH ve francouzském Albertville bronzovou medaili a na MS 1993 ve švédském Falunu stříbrnou medaili.

JEŽEK Jan - malíř
* 1890 Bystřice pod Hostýnem
+ 1960
Základy malby získal, když pomáhal Hanuši Schwaigerovi, později pracoval s J. Köhlerem na výzdobě chrámu v Bystřici pod Hostýnem.

JEŽEK Stanislav - malíř a grafik
* 6. 7. 1904 Bystřice pod Hostýnem
+ 2. 7. 2001 Praha
Studoval UMPRUM (V. H. Brunner) a AVU (J. Nechleba) v Praze, absolvoval roční studijní pobyt u F. Kupky v Paříži. Žil v Bystřici a věnoval se převážně monumentální malbě. Jeho obraz Divadelní scéna je v Národním divadle v Praze, jeho obrazy zdobí obřadní síň a vestibul školy v Bystřici pod Hostýnem.

JEŽÍKOVÁ Eva - sbormistryně
* 4. 12. 1963 Vsetín
Po absolvování Janáčkovy konzervatoře a Pedagogické fakulty v Ostravě učí zpěv na ZUŠ ve Valašském Meziříčí. V roce 1998 založila při škole dětský pěvecký sbor Mibidizo, který se pod jejím vedením vypracoval mezi nejlepší české pěvecké sbory. Opakovaně vyhrál soutěž školních pěveckých sborů Zlínského kraje a reprezentuje školu i v zahraničí.

JEŽÍŠEK Štěpán - lékárník
* 1850 Frenštát pod Radhoštěm
+ 1904 Moskva (Rusko)
S Edvardem Parmou zakladatel Pohorské jednoty Radhošť (1884). Jako její jednatel propagoval heslo Österreichischer Tourist klubu Mit Herz und fürs Alpenland"", které upravil na ""Srdce i hnáty za naše Karpaty"". Když se odstěhoval za bratry do Moskvy, byl jmenován čestným členem jednoty.""

JEŽOREK Hanuš - publicista
* 11. 5. 1899 Ostrava
+ 21. 3. 1986 Prostějov
Od roku 1964 správce a průvodce v Pamětní síni Petra Bezruče v Kostelci na Hané, od roku 1970 kronikář tohoto města. Vyučil se strojním zámečníkem a pracoval ve Vítkovických železárnách, v Tatře Kopřivnice a u firmy Baťa Zlín. Byl členem Kruhu přátel Maxe Švabinského v Kroměříži a Kruhu přátel Památníku Petra Bezruče v Opavě. Psal verše, články a reportáže, které publikoval v denním tisku.

JÍLEK Jan - scenárista
* 24. 11. 1933 Dlouhomilov
JÍLEK Jan scenárista * 24. 11. 1933 Dlouhomilov Studoval DAMU a v roce 1955 nastoupil jako herec v pražském Divadle Jiřího Wolkra, kde působil až do předčasného odchodu do důchodu v roce 1991. Žije v Praze. Psal divadelní hry a televizní a filmové scénáře a je mj. autorem scénáře k filmové pohádce O sirotkovi z Radhoště. (1997)

JÍLEK Jiří - architekt
* 15. 5. 1961 Uherské Hradiště
Po studiu na FA VUT v Brně pracoval ve Stavoprojektu Zlín, od roku 1991 v Ateliéru 91.

JÍLEK Jiří - sochař a malíř
* 24. 1. 1925 Praha
+ 14. 6. 1981 Šumperk
Vystudoval pražskou AMU a žil v Sobotíně. Zabýval se sochařskou monumentální tvorbou v kameni a kovu, dřevěnou skulpturou, portrétem i drobnou medailérskou prací, ale i malbou, grafikou, ilustrátorstvím, restaurátorstvím a výstavnictvím. Jeho plastiky jsou i na Valašsku: Chlapec s ovečkou v Rožnově, Šenkýřka ve Vsetíně, Valašské motivy na Rusavě a některé práce v muzeu ve Frenštátě.

JILÍK Fanek (vl. jm. František) - umělecký knihvazač a grafik
* 4. 7. 1914 Kunovice u Uherského Hradiště
+ 31. 5. 1994 Kunovice u Uherského Hradiště
Studoval na Škole restaurátorství a uměleckého knihvazačství v Uherském Hradišti, na zlínské grafické škole a Státní grafické škole v Praze. Působil na Škole umění ve Zlíně, věnoval se knižní vazbě a zabýval se osudy výtvarníků Slovácka. Psal i romány a přispíval do časopisů, především do Malovaného kraje.

JILÍK František - vlastivědný pracovník
* 1887 Kunovice u Uherského Hradiště
+ 5. 8. 1960
Profesor gymnázia a vedoucí národopisného oddělení Slováckého muzea v Uherském Hradišti. V roce 1937 patřil k organizátorům Výstavy Slovácka. Napsal řadu článků do regionálního tisku a zajímavou monografii o kunovském kroji, která však zůstala v rukopise.

JILÍK Jiří - kulturní pracovník
* 16. 11. 1945 Praha
Vystudoval PedF a FF UJEP Brno, byl učitelem, pracoval na odboru kultury ONV Uherské Hradiště, potom byl redaktorem Slováckých novin a Malovaného kraje a od roku 1986 působil ve Filmovém studiu Zlín. Vedl folklorní soubory Vlčnovjánek a Šohajek, spolupracoval s rozhlasem a televizí, píše prózu i filmové scénáře, je šéfredaktorem Slováckých novin.

JÍLOVSKÝ Rudolf - kulturní pracovník
* 1. 7. 1890 Kroměříž
+ 10. 6. 1954 New York (USA)
Absolvoval gymnázium v Kroměříži a ČVUT Praha a byl stavebním inženýrem. Člen kabaretu Červená sedma, který od roku 1918 vystupoval v Longenově Revoluční scéně a od roku 1932 byl ředitelem nakladatelství Česká expedice. Přátelil se s K. Čapkem, O. Scheinpflugovou a F. Peroutkou. Od roku 1939 převzal vedení nakladatelství Borový. Za války pracoval v odboji a do Londýna posílal vysílačkou zprávy pod jménem Parsifal. Před koncem války zatčen, v letech 1945-8 vedl tiskařské podniky čs. strany lidové, po Únoru odešel do exilu a byl redaktorem rozhlasové stanice Svobodná Evropa. V roce 1996 dostal Řád T.G.M.

JIRKO Miloš - básník a spisovatel
* 20. 1. 1900 Němetice
+ 24. 6. 1961 Praha
Absolvoval valašskomeziříčské gymnázium a Filozofickou fakultu UK v Praze, do roku 1930 redigoval České slovo a pak byl ředitelem Ústřední knihovny hlavního města Prahy. Za války byl vězněn v koncentračních táborech. Patřil k wolkrovské generaci a je významným představitelem vitalismu v české literatuře. Jeho verše jsou výrazem životního optimismu, který si zachoval i ve vězení. Nejznámější jsou jeho sbírky Duben, Znící svět a Hvězdy a pouta, Valašského Meziříčí se týkají některé povídky z knihy Vyloupené milování, pocházející z prvních let jeho činnosti.

JIRKŮ Boris - malíř, sochař a grafik
* 10. 4. 1955 Zlín
Vystudoval SUPŠ v Uherském Hradišti a pražskou AVU u prof. Paderlíka a učil na ZUŠ. Nyní vede Ateliér figurální kresby na pražské VŠUP, kde je také docentem a předsedou Akademického senátu. Je členem spolku Mánes, věnuje se volné kresbě, malbě, grafice, ilustraci a knižní grafice. Ilustroval mj. knihy Hořké povídky, Kronika ohlášené smrti a Sto roků samoty. Tvoří i dřevěné a kovové plastiky a malířská monumentální díla a vystavuje doma i v zahraničí. V roce 2002 obdržel světovou cenu Salvadora Dalího.

JÍROVSKÝ Jiří - účastník odboje
* 30. 11. 1923
+ 6. 2. 1945 Ždániice
Žil ve Valašském Meziříčí, byl lesním adjunktem a v září 1944 se dal k partyzánům, s nimiž bojoval na Valašskomeziříčsku a ve Ždánických lesích a padl v boji s oddíly SS a Vlasovců.

JÍRŮ Josef - hudebník
* 30. 6. 1906 Pelhřimov
Houslista, zakladatel a ředitel Městské hudební školy ve Zlíně v letech 1935-45. Založil také hudební školy v Otrokovicích a v Uherském Hradišti a zavedl vyučování přípravné hudební výchovy. Hodně přednášel a koncertoval.

JIŘÍČEK Alexandr - katolický kněz
* 24. 2. 1853 Kelč
+ 19. 10. 1906 Olomouc
Působil jako duchovní správce ve valašskomeziříčské ženské trestnici. S bratrem Bedřichem přispíval do listu Našinec, který později koupil a vytvořil z něho katolický časopis.

JIŘÍČEK Jan - pedagog
* 1908 Rožnov pod Radhoštěm - Tylovice
+ 14. 12. 1995 Olomouc
Absolvoval učitelský ústav v Olomouci a stal se učitelem na obecných a středních školách, posledních dvacet let byl ředitelem. Byl vynikajícím divadelním ochotníkem a nositelem Zlatého odznaku J. K. Tyla.

JIŘIČNÁ Eva - architektka
* 3. 3. 1939 Zlín
Studovala Fakultu architektury ČVUT v Praze a postgraduálně AVU Praha. Od roku 1968 žije ve Velké Británii, kde je majitelkou společnosti Eva Jiricna Architects a členkou řady odborných společností. Specializuje se na kompletní interiéry, práci se sklem, kovem a dřevem. Od roku 1991 je členkou Královského institutu britských architektů v Londýně. Je autorkou studie na Knihovnu Tomáše bati a koncertní síně ve Zlíně.

JIŘÍK Richard - pedagog
* 12. 9. 1859 Grymov
+ 16. 5. 1927 Vyškov
Dva roky studoval práva a pak byl učitelem v Pavlovicích u Přerova, Třeběticích a v Přerově. Od roku 1895 učil na obchodní škole v Brně a v letech 1904-23 byl ředitelem obchodní školy ve Vyškově. V roce 1900 absolvoval studijní cestu do Paříže a do Londýna. Překládal angloamerické, zejména humoristické prózy, přeložil a vydal Shakespearovy hry. Byl autorem učebnic obchodního zeměpisu, účetnictví a němčiny. Do denního a odborného tisku psal metodické a národohospodářské články. Přispíval do časopisů Domácí hospodyně, Lumír a Moravská orlice, psal Výroční zprávy obchodní školy ve Vyškově v letech 1906, 1909, 1912, 1914 a 1916.

JOCHCOVÁ Magda - výtvarnice
* 9. 7. 1970 Vsetín
Vystudovala na SUPŠ v Uherském Hradišti tvarování plastických hmot a hraček a design začala studovat i na VŠUP v Praze, ale po roce přestoupila na keramiku a porcelán. Má ateliér ve Lhotě u Vsetína a věnuje se nejen volné tvorbě, ale i práci na zakázku a navrhuje i dekoraci zvonů pro dílnu svého bratrance Josefa Tkadlece.

JOCHEC - RAKOŠ Vladimír - řezbář
* 1931
Svoje píšťaly zdobil řezanými plastickými výjevy. Spolupracoval s Josefem Michalčákem na přípravě řezeb pro Světovou výstavu Brusel 1958, i s výrobcem lidových nástrojů Josefem Országem Vraneckým.

JOCHEC Jiří - řezbář
* 28. 12. 1934 Nový Hrozenkov
Žije v Rožnově. Práce zootechnika ho přivedla k vyřezávání zvířat, především koní, ale v jeho díle se objevují i Piety a Madony.

JOCHEC Josef - hudební pedagog
* 10. 3. 1908 Nový Hrozenkov
+ 8. 2. 1988 Zábřeh, okr. Šumperk
Absolvoval brněnskou konzervatoř a působil jako varhaník a sbormistr pěveckého spolku Ctibor v Jevíčku. Po válce byl ředitelem hudební školy v Moravské Třebové a od roku 1948 v Zábřehu. Zde byl také sbormistrem a dirigentem Pěveckého sdružení učitelek. Od roku 1965 působil v Šumperku. Skládal skladby chrámové, komorní, písně pro sbory, scénickou hudbu a je také autorem orchestrální suity Čtvero ročních počasí, kterou vysílal Čs. rozhlas Brno v roce 1933.

JOKL Evžen - brusič skla
* 30. 9. 1914 Nový Hrozenkov
Absolvoval mistrovský kurz broušení a rytí skla a byl vedoucím ateliéru Ústředí uměleckých řemesel. Realizoval mj. celoskleněné lustry pro pražský hrad a žardiniéru pro sekci OSN Mezinárodního poštovního sdružení v Bernu (Švýcarsko).

JOKL Jan - pedagog
* 3. 8. 1916 Liboš
+ 24. 10. 1992 Brno
Od dvanácti let se učil hře na housle u vesnického muzikanta V. Bednáře a další hudební vzdělání na získal učitelském ústavu v Olomouci 1931-5. Učil v Holešově, pak na gymnáziu v Kroměříži, na Komeniu v Olomouci a v Brně. Od roku 1941 až do své smrti působil v PSMU. Učil matematiku a na všech školách kde působil, vedl pěvecký sbor. Rudolf Jokl byl jeho bratrancem.

JORDÁN František - historik
* 21. 10. 1921 Polešovice
+ 2. 6. 1979 Brno
Profesor historického ústavu MU Brno, který pracoval na výzkumu dějin Moravy, redaktor a pracovník nakladatelství. Byl redaktorem knihy Dějiny brněnské univerzity a ke konci života začal shromažďovat materiál k dějinám své rodné obce, ale práce zůstala nedokončena a i ostatní práce, v nichž se zabýval dějinami rodného kraje, vyšly až po jeho smrti.

JOSEFÍKOVÁ Anděla - zpěvačka
* 8. 11. 1906 Újezdec u Uherského Brodu
+ 9. 11. 1999
Lidová zpěvačka

JOSKOVÁ Jitka - herečka
* 9. 6. 1982
Vystudovala brněnskou konzervatoř a je herečkou Slováckého divadla Uherské Hradiště. Zahrála si pohostinsky i v pražském ND.

JUCHELKA Miroslav - hudební skladatel
* 29. 3. 1922 Velká Polom
+ 10. 7. 2001
Studoval na pražské konzervatoři varhany u prof. Wiedermanna a Kuhna a kompozici u Řídkého a Hlobila. Jeho skladatelské dílo je zaměřeno na slezskou lidovou píseň, ale za působení v ostravském rozhlase založili s Havelkou a Přecechtělem soubor NOTA, což znamenalo desítky koncertních skladeb vyššího populáru s inspiracemi valašských lidových písní. Pro dětský sbor napsal cyklus Od Soláně (slova Z. Malý) a s týmž autorem i lidovou baladu pro soprán a orchestr Vrať mi horo bílý den. Jeho stěžejními skladbami jsou Smyčcová serenáda, Nokturno pro violoncello, Koncert pro harmoniku a Koncertní valčík.

JULINA František - malíř
* 18. 6. 1912 Prostějov
+ 6. 2. 1989 Čeladná
Jeho matkou byla dcera sochaře Václava Becka. Po absolvování gymnázia pracoval v oděvnictví jako kreslič modelů a výtvarník. Současně studoval u malíře Karla Augusta a jako externista u Jana Zrzavého. Od roku 1952 žil v Čeladné a pracoval v nemocnici ve Frenštátě pod Radhoštěm.

JULINA Zdeněk - herec
* 28. 7. 1965 Zlín
Jako amatér hrál v Malé scéně ve Zlíně, jako profesionál v Českém Těšíně, šest let v Chebu a od té doby hraje v Mětském divadle Zlín.

JULINEK Josef - hudební skladatel
* 8. 3. 1910 Letonice
+ 23. 10. 1997 Uherské Hradiště
Uherskoostrožský autor náboženských písní a operet.

JULINOVÁ Romana - herečka
* 20. 4. 1966 Písek
Vystudovala pražskou konzervatoř a hraje v Městském divadle Zlín.

JUNÁK Zdeněk - herec
* 6. 12. 1951 Kroměříž
Absolvent gymnázia v Uherském Hradišti a JAMU v Brně. Rok hrál v Mětském divadle Zlín a potom v brněnských divadlech, od roku 1992 v Městském divadel Brno. Hraje i TV inscenacích a ve filmu, poměrně velkou roli dostal v televizních Četnických humoreskách.

JUNEKOVÁ Věruna - malířka
* 20. 2. 1945 Zlín
Studovala SUPŠ v Uherském Hradišti a VŠVU v Bratislavě. Věnuje se volné malbě, grafice, ilustraci, tapiserii a také pracím pro architekturu.

JÜNGER Rudolf - sochař
* 1856 Nový Jičín
Působil jako profesor dekorativního umění v Amsterodamu.

JUNGWIRTH Ludvík - architekt
* 2. 7. 1943 Kojetín
Absolvoval VUT Brno a působil ve Stavoprojektu Opava a Centroprojektu Zlín, nyní má soukromou kancelář. Věnuje se urbanismu, průmyslovým stavbám, občanské vybavenosti i interiérům. Přednášel pro katedru FA VUT Brno. Zúčastnil se řady soutěží, mj. na centrum Vizovic.

JUNKOVÁ Šárka (vl. jm. ŠEVČÍKOVÁ Jaroslava) - spisovatelka
* 2. 5. 1967 Kelč
Absolventka valašskomeziříčského gymnázia, která v dětství žila v Kelči. Studuje Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a učí na Základní škole Vsetín Sychrov. Je členkou Obce spisovatelů a píše knihy pro dospívající dívky. Inspiruje se skutečnými příběhy a zasahuje je do prostředí Valašska. Dosud vydala Když padá nebe, Schody do ráje, Sejdeme se v nebi, Jak jsem potkala osud, Intrimníčrk, aneb přepadla mě puberta a Štěstí chodí po špičkách.

JURAČÁK Rudolf - řezbář a malíř
* 29. 3. 1908 Trojanovice
Pracoval jako slévač. Naučil se vyrábět soudky a dřevěné nádoby, kreslil a maloval. Jeho práce nesou výraznou stopu naivního umění.

JURAJDA Michal - vlastenecký politik
* 12. 8. 1812 Rožnov pod Radhoštěm
+ 11. 6. 1874 Rožnov pod Radhoštěm
Od roku 1848 zemský poslanec a později i rožnovský starosta, propagátor Havlíčkova díla, který byl vězněn za rozšiřování Kutnohorských elegií. Byl také jedním z iniciátorů převezení kamene z Radhoště do základů Národního divadla v Praze.

JURÁŇ František - sochař
* 25. 11. 1870 Příbor
+ 6. 9. 1939 Ostrava
Studoval valašskomeziříčskou Odbornou školu pro zpracování dřeva, pak byl zaměstnán v několika ateliérech ve Vídni a šestnáct let působil v keramických dílnách v Pécsu. Několik měsíců byl v Paříži, pak v ateliéru Ljubinského v Záhřebu, osm let v Americe, kde se ve Filadelfii zúčastnil vyhlášení čs. nezávislosti a po návratu v roce 1920 v Příboře. Za války byl vězněn v Novém Jičíně. Je autorem pomníku padlým ve Štramberku, Příboře, Libhošti a Ostravě a pomníku T. G. Masaryka ve Staré Bělé.

JURÁSEK František - designér
* 18. 7. 1932 Uherský Ostroh
Vystudoval SUPŠ Uherské Hradiště a působil v Brně jako průmyslový designér, zejména v oboru tvarového řešení strojů pro firmu Elitex.

JURÁSEK Ludvík - novinář
* 19. 10. 1921 Ostrožná Nová Ves
+ 2006
Působil ve Zlíně a byl redaktorem Československého rozhlasu.

JURÁŠEK Jan - duchovní
* 1832 Velké Těšany
+ 4. 8. 1896 Litultovice
Kněz, který v letech 1867-90 vyučoval náboženství na Slovanském gymnáziu v Olomouci.

JURÁŠEK Jaroslav - muzikant
* 25. 9. 1925 Újezd u Valašských Klobouk
+ 15. 3. 2005 Brno
Absolvoval gymnázium ve Zlíně a studoval na FF Masarykovy univerzity, ale studia přerušil a pracoval v Brněnském rozhlase a teprve poszěji vystudoval JAMU. Založil BROLN (Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a patnáct let jej vedl a v letech 1967-8 byl ředitelem brněnského rozhlasu, pak střídal zaměstnání. Byl uměleckým vedoucím Moravského souboru lidových písní a tanců v Brně a členem dalších folklorních útvarů, dramaturgem Čs. rozhlasu a Čs. televize pro folklorní tématiku a připravil řadu gramofonových desek. Jako hudební skladatel se zaměřil hlavně na úpravy lidových písní a taneční kompozice.

JURČÁK Vladislav - muzikant a fotograf
* 12. 4. 1932 Jasenná
Působí ve volném sdružení Valašský názor, které mu udělilo titul kmocháček. Žije v Lutonině a publikuje v Podřevnicku. Působil v cimbálových muzikách několika národopisných souborů. Jeho fotografie jsou v publikaci 25 let výrobního družstva Lipta a v publikaci Liptál. Jeho osobnost představuje kniha Valašský kmocháček (Luhačovice 2003).

JURČÍKOVÁ Lubica - výrobce hraček
*
Žije ve Zlíně a vyrábí tam dřevěné hračky a lidové dřevěné píšťaly a hrkáče.

JURČINOVÁ Eva (vl. jménem WEBEROVÁ Anna) - spisovatelka
* 20. 4. 1886 Studňoves u Slaného
+ 14. 12. 1969 Praha
Mládí prožila ve Vranovicích u Brna a ve Velké Bystřici u Olomouce, po roce 1911 žila v Praze. Studovala soukromě v Praze, Paříži a Vídni.V roce 1906 publikovala svou první práci. Publikovala v časopisech Lumír, Literární rozhledy a Lidové noviny. V portrétních esejích a statích se zaměřovala na postavy významných žen (K. Světlá, T. Nováková) a osobnosti anglické literatury (E. Browningová, sestry Brontëovy). Julia Zeyera charakterizovala v románu Dlouhá noc téměř jako gotického básníka.

JURDA Rudolf - herec a režisér
* 12. 12. 1921 Brno
+ 26. 6. 1978 Brno
K divadlu zběhl v sedmnácti letech ze semináře, začínal v Praze, hrál ve Zlíně a potom až do smrti v Brně, kde i režíroval a byl několik let šéfem činohry.

JUREČKA Alois Gorazd - historik
* 9. 9. 1888 Kopřivnice
+ 19. 12. 1918 Kopřivnice
Studoval učitelský ústav v Příboře a věnoval se byzantské a slovanské historii a filologii. Ovládal všechny slovanské jazyky a překládal odbornou literaturu. Z jeho bohaté pozůstalosti byly publikovány jen některé práce.

JUREČKA Arnošt - novinář a spisovatel
* 25. 5. 1906 Valašské Meziříčí - Krhová
+ 8. 9. 1980 Valašské Meziříčí
Byl redaktorem Lubiny a spolumajitelem valašskomeziříčské tiskárny Osvěta, v níž vydával brožury F. Smočka, ke kterým psal předmluvy. Je autorem knih Klíčovou dírkou, Milostivá nepojede do Jeruzaléma a Kejklíři.

JUREČKA Bohumír - sportovec
* 25. 11. 1943 Valašské Meziříčí
Letecký modelář, Mistr sportu, který reprezentoval naše město v Německu, Rakousku, Rumunsku a SSSR. V roce 1972 byl bronzový a členem stříbrného družstva na mistrovství světa ve Finsku a totéž obhájil v roce 1974 na mistrovství světa v Hradci Králové.

JUREČKA Jaroslav - politik
* 10. 2. 1943 Vsetín
Studoval Fakultu techniky a jaderné fyziky ČVUT v Praze. Pracoval ve Škodě Plzeň. V letech 1990-2 byl poslancem Federálního shromáždění ČSFR, 1991-6 postupně náměstkem ministra financí, ministra hospodářství a ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci. V letech 1996-2000 byl senátorem PČR.

JUREČKA Ladislav - herec
* 25. 1. 1925 Valašské Meziříčí
+ 26. 8. 2004 Brno
Vystudoval dramatickou konzervatoř v Brně a hrál v Beskydském divadle Nový Jičín, v Hradci Králové, a přes třicet let ve zpěvohře Státního divadla v Brně, kde vytvořil řadu hlavních komických rolí v operetách.

JUREČKA Vítězslav - fotograf
* 1961 Frýdek - Místek
Žil v Rychalticích a s fotografické základy získal ve fotoklubu Příbor. Pak pracoval v propagaci Tatry Kopřivnice a Biocelu Paskov a studoval reklamní výtvarnictví u prof. F. Formana v Ostravě. Od roku 1990 pracuje jako reklamní fotograf a zabývá se ilustrační fotografií na obálky knih. Je potápěčem a fotografuje na různých expedicích. V jeho tvorbě dominuje krajina, častým motivem je starý dub.

JUREK Bohumír - malíř a grafik
* 10. 5. 1914 Bordovice
+ 14. 8. 1983 Lichnov
Vystudoval učitelský ústav v Příboře. Po válce se přestěhoval s rodinou do Prahy a studoval nejprve na škole užitých umění u prof. F. Ketzeka a V. Junka, potom u prof. Ullmana a užitou grafiku u prof. Strnadla na VŠUP. Jako pedagog působil v Praze do roku 1974. Nejraději zobrazoval akvarelem a rudkou vodní plochy a krajinu svého rodiště, Radhošťské Beskydy, Soláň a Velké Karlovice, ale též figurální a portrétní studie z Valašska.

JUREK Miroslav - sportovec
* 28. 3. 1935 Boskovice
Lehký atlet, běžec na dlouhých tratích. Účastník ME 1952 a 1958 a OH 1960. Závodil za Uherské Hradiště, RH Praha, Jiskru Gottwaldov (Zlín), Spartak Brno ZJŠ a Uherské Hradiště, kde s atletikou skončil. Držitel 4 českých rekordů a trojnásobný vítěz brněnského Běhu Lužánkami.

JURENDE Karel Josef - pedagog
* 24. 4. 1780 Leskovec nad Moravicí
+ 10. 1. 1842 Brno
Byl pověřen vedením školy a Výchovného ústavu v Kuníně, kde učil i Františka Palackého. V kalendáři Mährischer Wanderer vyšel jeho článek Salaše na Moravě, který je datován do Rožnova pod Radhoštěm 1808. V roce 1813 se vrátil do Brna a věnoval se novinářská činnosti.

JURENKA Dušan - hudebník
* 24. 11. 1911 Palkovice
Působil jako sbormistr.

JURKA Jiří - herec
* 22. 5. 1931 Tovačov
Absolvent JAMU Brno, herec a režisér, který v letech 1955-8 působil ve Slováckém divadle Uherské Hradiště, v letech 1958-60 v Divadle Petra Bezruče Ostrava a v letech 1960-6 v divadle Večerní Brno a od té doby ve zpěvohře Státního divadla Brno. Spolupracoval také s Moravankou.

JURKOVIČ Dušan Samo - architekt
* 23. 8. 1868 Turá Lúka (Slovensko)
+ 21. 12. 1947 Bratislava (Slovensko)
Od mládí byl spjat s Valašskem, od roku 1889 působil na Vsetíně u stavitele Michala Urbánka a podílel se na přípravách Národopisné výstavy v Praze 1891, Národopisné výstavy ve Vsetíně 1892 a pro Národopisnou výstavu v Praze 1895 navrhl Valašskou vesnici. Je také spoluautorem domu Občanské záložny ve Vsetíně se sgrafity Mikoláše Alše a autorem útulen Maměnka a Libušín na Pustevnách, lázeňských budov v Luhačovicích, Křížové cesty na Hostýně, sušárny ovoce v lidovém stylu ve Frenštátě a dalších staveb. Psal do českých i zahraničních uměleckých časopisů a vydal několik odborných publikací.

JUROK Jiří - historik
* 8. 12. 1952 Česká Lípa
Absolvoval FF UK v Praze a působí v Okresním vlastivědném muzeu v Novém Jičíně. Od roku 1997 externě přednáší na FF Ostravské univerzity. Zabývá se historií Štramberka.

JUROŠKA Cyril - kněz
* 29. 6. 1921 Prostřední Bečva
+ 4. 10. 2008 Fryšták
Studoval ve Fryštáku u Salesiánů, ale v roce 1941 byl totálně nasazen v německém Essenu. Po válce byl v Pardubicích a pak v Ořechově, kde si dodělal gymnázium. Bohosloví studoval v Oseku u Duchcova do 13. dubna 1950, kdy byl klášter obsazen policií. Pak sloužil tři a půl roku u PTP a byl skladníkem v Holešově, odkud odešel pracovat do ROMO Fulnek. V roce 1966 byl biskupem Trochtou vysvěcen na kněze, v roce 1969 nastoupil jako kaplan do Přerova a od roku 1973 byl farářem v Domaželicích. Po 66 letech se vrátil k Salesiánům do Fryštáku, kde v roce 2008 zemřel.

JURSA Jan - pedagog
* 27. 8. 1853 Postřelmov
+ 21. 8. 1938 Praha
Po kněžském semináři v Kroměříži byl rok na vojně a pak studoval filozofii v Praze a ve Vídni. Učil češtinu na pražských školách a od roku 1890 na učitelském ústavu v Praze. Autor řady úspěšných slabikářů, čítanek a školních učebnic pro školy obecné, měšťanské a učitelské ústavy, s J. Gebauerem se podílel na zpracování Pravidel českého pravopisu. Bádal i na Moravě, napsal Hornohanácké podřečí severomoravské a Slovníček zábřežské hanáčtiny.

JUŘICOVÁ Jana - vyšívačka
* 1953
Vystudovala gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm, pracovala tam v podniku Tesla a s vyšíváním začala až na mateřské dovolené v roce 1973. Učila se u své matky Milady Bělunkové a babičky Františky Holišové, známých zuberských vyšívaček. Pracovala pro ÚLUV, potom pro rožnovské Valašské muzeum v přírodě a nyní má vlastní firmu. Žije ve Viganticích, specializuje se na rožnovský typ bílého vyšívání a vytváří vlastní návrhy na základě motivů z pozůstalosti babičky a sbírek muzea. Držitelka titulu Nositel tradice lidových řemesel.

JUŘÍČEK Alois - malíř
* 2. 12. 1892 Zubří
+ 23. 9. 1967 Rožnov pod Radhoštěm
Absolvoval uměleckoprůmyslovou školu ve Vídni, kde potom pracoval jako kreslič návrhů na porcelán a textil. Restauroval malby v kostelech a zámcích v Uhrách. Po válce byl zaměstnán v dílně bratří Jaroňků v Rožnově pod Radhoštěm. Od roku 1926 se věnoval krajinomalbě.

JUŘÍČEK Stanislav - kandidát mistra šachu
* 28. 2. 1952 Vsetín
V praktickém šachu účastník armádního finále 1972, polofinále mistrovství ČSSR 1979 a přeborů ČSR. Vyhrál několik turnajů republikového významu a hrál na turnajích v cizně. V korespondenčním šachu byl ve čtvrtfinále ČSFR 19901992, v bleskovém šachu byl neoficiálním přeborníkem ČR seniorů v roce 2005 a několikrát byl v desítce nejlepších sportovců Valašska. Šachové články publikuje od roku 1974. Prvotina Šachové úlohy mu vyšla v časopise v roce 1979. Složil přes 350 úloh, které byly zveřejněny u nás i v cizině. Ve skladebních soutěžích získal několik ocenění, v 5. Albu českých skladatelů 20012003 obsadil 5. místo v oddělení dvojtažek.

JUŘIČKA František - herec
* 6. 11. 1927 Lidečko
Po absolvování JAMU hrál v jihlavském divadle. Od roku 1963 žije v Plzni, kde do roku 1969 pracoval v Československém rozhlase. Pak tam již nesměl pracovat a vrátil se až po roce 1989 jako nezávislý redaktor publicista.

JUŘÍK Vladimír - sociolog kultury
* 7. 3. 1925 Vsetín
Studoval Filozofickou fakultu UK v Praze, v letech 19661967 absolvoval studijní a přednáškový pobyt na pařížské Sorbonně Centre dEtudes Sociologiques. Koncem čtyřicátých let pracoval v armádě, pak na ministerstvu informací a osvěty a nakonec přednášel na Fakultě osvěty a novinářství UK. Věnoval se výzkumné činnosti v oboru kulturologie a teorie výchovy dospělých, hojně publikoval knižně i časopisecky.

JUŘINA Jiří - herec
* 28. 1. 1945 Ostrava
+ 10. 6. 2008 Uherské Hradiště
Po absolvování Pedagogického institutu vystudoval činoherní herectví na brněnské JAMU. Hrál v ostravském divadle Pod okapem, v divadle v Českém Těšíně,v divadle ve Zlíně a od roku 1992 ve Slováckém divadle, kde už předtím vykonával funkci uměleckého šéfa (19821984) a ředitele (19841988). Daboval a hrál ve filmu a v televizi.

JUŘINA Věnceslav - básník
* 5. 10. 1931 Ostrava
+ 29. 10. 1992 Ostrava
Redaktor a později šéfredaktor časopisu Červený květ, který v letech normalizace pracoval jako dělník a k literatuře se vrátil až po roce 1989. Jeho sbírky se upínají převážně k Ostravě, ale sbírka Déšť hledá zeleň rezonuje s beskydskou krajinou.

JUSTIN Vavřinec - evangelický kněz
*
+ 15. 1. 1591 Zlín
Působil na bratrské škole v Paskově (1578) a pak v Místku a Zlíně.

JUSTL Vladimír - literární a divadelní teoretik
* 27. 10. 1928 Kladno
+ 18. 6. 2010 Praha
Významný literární a divadelní teoretik, zakladatel pražské poetické vinárny Viola a nositel ceny Magnesia Litera za celoživotní přínos české literatuře. Po dvě desetiletí byl předsedou poroty Moravského festivalu poezie O štít města Valašského Meziříčí. Má značný podíl na tváři a významu této mezinárodní akce, o níž také psal do řady časopisů. Jeho zásadní statí na toto téma je MFP má za sebou čtvrtstoletí (1989) a Ad memoriam et laudatio (1999).

JŮZA Vilém - historik umění
* 13. 6. 1930 Znojmo
+ 5. 3. 1998 Ostrava
Vystudoval FF UP Olomouc a od roku 1955 byl pracovníkem a později ředitelem Slováckého muzea v Uherském Hradišti, kde vypracoval novou koncepci rozvoje sbírky umění a zasloužil se o získání nové budovy, v níž po rekonstrukci v letech 1959-62 vznikla Galerie Slováckého muzea. Zasloužil se také o vznik vlastivědného sborníku Slovácko.