A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T Ť U Ú V W Z Ž

HAAS Wilhelm - knihovník
* 25. 5. 1842 Nový Jičín
+ 25. 1. 1918 Vídeň (Rakousko)
Byl nejen knihovníkem a bibliografem, ale také vlastivědným pracovníkem.

HÁBA Alois - hudební skladatel
* 21. 6. 1893 Vizovice
+ 18. 11. 1973 Praha
Vystudoval skladbu na pražské konzervatoři, vídeňské akademii a na Vysoké hudební škole v Berlíně, kde se seznámil s teorií atonální hudby. Studoval tónový materiál valašských a slováckých lidových písní a srovnával ho s mimoevropskými hudebními systémy. Na základě teoretických výzkumů vytvořil vlastní hudební systém, jenž měl značný mezinárodní ohlas. Své názory formuloval v práci Harmonické základy čtvrttónové soustavy. Vyvrcholením čtvrttónové kompozice je jeho opera Matka. Napsal i orchestrální dílo Valašská suita. Byl členem řady organizací, v roce 1945 spoluzakládal Syndikát českých skladatelů a v letech 1945-50 byl předsedou OSA.

HÁBA Emil - hudební skladatel
* 21. 5. 1900 Vizovice
+ 12. 2. 1982 Uherské Hradiště
Absolvoval Janáčkovu varhanickou školu v Brně, byl ředitelem kůru v Lysicích a od roku 1922 se usadil v Uherském Brodě, kde byl regenschorim ve farním kostele a zasloužil se v roce 1933 o postavení nových varhan v něm. Byl ve městě také dirigentem pěveckého spolku Dvořák a podílel se na organizování Slováckých festivalů hudeb. Je autorem 209 skladeb, těmi nejznámějšími jsou Prosté motivy, Pod Bílými Karpatami a Vánoční kantáta. Psal i mše.

HÁBA František - hudební skladatel
* 8. 8. 1926 Uherský Brod
+ 28. 5. 1999 Ostrava
Absolvent konzervatoře Praha, hudební skladatel, sbormistr Filharmonického sboru Janáčkovy filharmonie a dirigent Ženského komorního sboru v Ostravě. Upravoval lidové písně a psal skladby pro ženské pěvecké sbory.

HÁBA Karel - hudební skladatel
* 21. 5. 1898 Vizovice
+ 21. 11. 1972 Praha
Po studiích na učitelském ústavu v Příboře, v Praze při učitelském povolání studoval na konzervatoři kompozici u J. Křičky a J. B. Foerstera a hru na housle u J. Mařáka. Mistrovskou třídu absolvoval ve třídě V. Nováka a u K. Hoffmanna. Pracoval jako hudební pedagog, komponoval a koncertně vystupoval zejména s čtvrttónovými skladbami. Vydal řadu zpěvníků (100 národních a znárodněných písní).

HÁBA Miroslav - hudební skladatel
* 5. 4. 1935 Vizovice
Katolický kněz. Vystudoval hru na klarinet na konzervatoři v Kroměříži a kompozici na brněnské JAMU, působil ve zlínské filharmonii a orchestru Janáčkovy opery v Brně. Mezníkem jeho tvorby je opera Malý princ. Napsal řadu dalších skladeb, mezi nimi i Barušenky, ovce (na valašské lidové texty).

HABÁŇ Pavel - etnograf
* 24. 4. 1952 Uherské Hradiště
Vyučil se keramickému řemeslu v ULUV Uherské Hradiště a potom studoval výtvarné zpracování keramiky u S. Mikuláštíka na SUPŠ v Uherském Hradišti a Katedru etnografie a folkloristiky na FF Univerzity Komenského v Bratislavě. Žil v Bratislavě a pracoval ve Slovenském ústavu pamiatkovej starostlivosti a ve Slovenském národním muzeu.

HABÁŇ Petr Metoděj - teolog
* 11. 9. 1899 Huštěnovice
+ 27. 6. 1984 Brno
Po maturitě vstoupil do dominikánského řádu a po absolvování filozofických a teologických studií v Brně zahájil profesorskou činnost na teologickém řádovém učilišti v Olomouci. V roce 1929 založil časopis Filosofická revue, je autorem několika odborných knih a spoluautorem překladu Summy sv. Tomáše Akvinského. V roce 1945 se zapojil do obnovy diecézního semináře v Litoměřicích. Po Únoru 1948 byl dvakrát uvězněn, v roce 1957 byl ustaven správcem farnosti v Chlumu sv. Máří, ale v roce 1972 mu byl odňat souhlas k činnosti. Jako důchodce žil a nadále pracoval pro svůj řád v Praze, Karlových Varech a Brně.

HABÁŇOVÁ Jarmila - designérka
* 25. 1. 1963 Uherské Hradiště
Studovala tvarování plastických hmot u Z. Kadlece na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HABARTA Jan - sochař
* 15. 11. 1919 Kunovice u Uherského Hradiště
+ 16. 12. 1989 Zlín
Žák Vincence Makovského na Škole umění Zlín, kde byl potom on sám profesorem, později učil i na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HABARTA Jaroslav - architekt
* 26. 4. 1958 Uherské Hradiště
V letech 1982-1992 pracoval v Centroprojektu ve Zlíně, od roku 1992 pak v Ateliéru ADDO. Věnuje se bytové a průmyslové architektuře a interiérové tvorbě.

HABARTA Jiří - sochař
* 11. 6. 1943 Uherské Hradiště
HABARTA Jiří sochař * 11. 6. 1943 Uherské Hradiště Sochař a průmyslový designér, který studoval SUPŠ Uherské Hradiště a ateliér průmyslového výtvarnictví VŠUP Praha ve Zlíně. V letech 1969-82 byl ve svobodném povolání a od roku 1982 učí na SUPŠ v Uherském Hradišti. Žije a pracuje v Uherském Hradišti a věnuje se drobné plastice i monumentální tvorbě.

HABARTA Jiří - výtvarník
* 23. 2. 1957 Kunovice u Uherského Hradiště
+ 9. 2. 1989 Kunovice u Uherského Hradiště
Vyučený zámečník studoval užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u J. Blažka a J. Gajdoše na SUPŠ v Uherském Hradišti.a pracoval v propagaci. Brzy však z oboru odešel a pracoval opět jako dělník.

HABARTOVÁ Ivana - výtvarnice
* 18. 10. 1978 Uherské Hradiště
Studovala modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků u M. Borisové a A. Štefunkové na SUPŠ v Uherském Hradišti, textilní a oděvní návrhářství na Textilní fakultě Technické univerzity Liberec a Ateliér oděvního designu Julie Sabové na VŠVU v Bratislavě, kde je od roku 2005 asistentkou. Jezdí na zahraniční stáže a spolupracuje se zahraničními firmami, účastní se přehlídek, výstav a veletrhů.

HABARTOVÁ Marcela - výtvarnice
* 7. 5. 1949 Trenčín (Slovensko)
Studovala modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků u J. Dudeška na SUPŠ v Uherském Hradišti a PedF Univerzity Palackého v Olomouci. Pracovala jako návrhářka ve Svedrupu Zlín a od roku 1971 je na SUPŠ v Uh. Hradišti mistrovou odborné výuky modelářství a návrhářství.

HABARTOVÁ Romana - etnoložka,
* 21. 7. 1964 Uherské Hradiště
Absolventka Filozofické fakulty UJEP Brno, odborná pracovnice Slováckého muzea v Uherském Hradišti, vedoucí a choreografka folklorních souborů, organizátorka, moderátorka a členka odborných porot. Věnuje se výzkumu obyčejové tradice, lidového oděvu, lidové výtvarné kultury a tradičního řemesla. Publikuje ve sbornících a časopisech Slovácko, Národopisná revue, ZVUK a Malovaný kraj, je spoluautorkou publikací Polešovice 1595-1995, Slovácké muzeum, Hodové slavnosti v Polešovicích, autorkou a kurátorkou výstav a katalogů, pořadů (MFF Strážnice, Dětská Strážnice, Kunovské léto, Písní a tancem Luhačovice). Podílela se na vydání hudebních nosičů Slavíček zpívá, Vinšujem vám...a děti z Kunovic, Z vršku do doliny, Zpívání zkraje života a Od Hradišťa na pomezí.

HABERMANN Josef - chemik
* 31. 11. 1841 Nový Jičín
+ 20.5.1914 Brno
Po studiích učil na vysoké škole technické ve Vídni a od roku 1895 byl profesorem na Německé vysoké škole technické v Brně. Za svou činnost pro město Brno a pro Moravu byl jmenován rytířem Řádu železné koruny III. třídy.

HÁBL Patrik - malíř
* 10. 7. 1975 Uherské Hradiště
Vystudoval SUPŠ v Uherském Hradišti a VŠUP Praha u prof. Nešlehy, má za sebou roční litografické školení u M. Axmanna, studium experimentální grafiky na AVU u V. Kokolii a studium na Akademii Muchina v St. Petersburgu. Žije a pracuje v Praze, kde maluje obrazy na téma hlubinného hlasu krajinného mýtu i abstraktní minimalistické obrazy.

HÁBL René - malíř
* 29. 11. 1968 Uherské Hradiště
Vystudoval SUPŠ v rodišti a AVU Praha u profesorů Sopka a Hodonínského. Žije ve Zlíně a středem jeho zájmu je především malba introvertního zaměření. Vedle zátiší a figurálních motivů se věnuje také subjektivně pojatým obrazů, postavených na barevných skvrnách, psaných gestech, rytmu a opakování. Učí ve Výtvarném ateliéru zlínské Školy umění.

HABROVANSKÁ Marta - designérka
* 20. 11. 1961 Zlín
Studovala tvarování plastických hmot u Z. Kadlece na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HABŘINA Rajmund (vl. jm. CHATRNÝ) - spisovatel
* 18. 9. 1907 Příbram na Moravě
+ 2. 4. 1960 Brno
Vystudoval filozofickou fakultu a stal se učitelem a později ředitelem gymnázia v Brně. V době protektorátu byl vězněn v koncentračním táboře Mathausen. Spisovatel, který psal zejména o rodném kraji, ale nspirovaly ho také pobělohorské valašské rebelie k napsání divadelní hry Valašská stráž, pojednávající o valašských povstáních za třicetileté války, později přepsané na román, časopisecky vydaný pod názvem Vzbouřenci z hor a knižně pod názvem Jan Adam z Víckova. Přispíval do novin a časopisů a překládal z jihoslovanské, zejména slovinské literatury.

HABUSTOVÁ Milena - dokumentátorka
* 24. 1. 1949 Rožnov pod Radhoštěm
Absolvovala rožnovské gymnázium a jazykovou školu ve Zlíně a nastoupila do Valašského muzea v přírodě v Rožnově, kde pracuje jako kurátorka sbírky fotografií. Specializovala se na výzkum lidové stravy a je spoluautorkou knih Lidová strava na Valašsku (s J. Štikou a V. Vrlovou), Život kolem valašské pece (s J. Štikou), Ve vodě a na talíři (se Z. Cviklem), Sladká šrotka, Hodování vánočního času a Chléb náš vezdejší (s V. Vrlovou). Je iniciátorkou a organizátorkou jednoho z úspěšných programů Valašského roku - Pekařské soboty.

HACKENSCHMIED - HAMMID Alexander - fotograf a filmový kritik
* 17. 12. 1907 Praha
+ 26. 7. 2004 New York (USA)
V roce 1929 se podílel na Erotikonu Gustava Machatého, ve třicátých letech byl vynikajícím fotografem a filmovým dokumentaristou a jeho film Bezúčelná procházka je považován za zakladatelské dílo české filmové avantgardy. Ve Zlíně spolupracoval s Elmarem Klosem na jeho filmu Baťa 40 let a s Klosem a Koldou založili Filmové ateliéry Zlín, v nichž byl kameramanem většiny filmů. V roce 1939 emigroval do USA, kde se stal jedním z nejlepších kameramanů a jeho film Žít! dostal několik cen včetně Oscara za nejlepší dokument v roce 1965.

HADAČ Jaroslav - tělovýchovný pracovník
* 17. 10. 1915 Střelice u Brna
+ 28. 9. 1985 Střelice u Brna
V roce 1939 přišel do Valašského Meziříčí, kde učil na gymnáziu tělocvik a zeměpis, věnoval se práci v Sokole a byl jeho náčelníkem. Za odbojovou činnost byl vězněn v koncentračním táboře. Později učil v Rožnově a pak byl jmenován docentem pedagogické fakulty brněnské univerzity. Byl autorem hromadných cvičení žáků.

HADERKA František - pedagog
* 3. 7. 1886 Kroměříž
+ 21. 8. 1945 Olomouc
Vystudoval gymnázium v Kroměříži a FF UK v Praze a již v roce 1909 se stal suplujícím profesorem české reálky v Olomouci, v době 1. světové války byl na frontě, potom učil na středních školách v Olomouci, v letech 1926-1934 byl ředitelem reálky v Šumperku, v letech 1934-41 ředitelem reálného gymnázia v Olomouci. Svýé pedagogické začátky vylíčil ve Výroční zprávě Polívkova ústavu v roce 1927. Autor pedagogických spisů, který publikoval také v několika denících a týdenících a v roce 1923 byl olomouckým zpravodajem Lidových novin. Od roku 1920 byl jednatelem Matice školské, byl činný ve VSMO a v Družstvu českého divadla, kde byl od roku 1923 prvním místopředsedou. Od září 1935 byl jednatelem Ústředního výboru Národní jednoty, pak členem Národní rady v Praze i její odbočky v Brně.

HADERKA Zdeněk - pěvec
* 23. 12. 1925 Kojetín u Nového Jičína
+ 30. 10. 1985 České Budějovice
Operní a zpěvoherní herec, který působil v divadlech v Brně, v Jihlavě a od roku 1951 byl členem zpěvohry Krajského oblastního divadla v Českých Budějovicích.

HADOBÁŠ František - chemik
* 17. 9. 1925 Zlín
+ 1995
Po studiu na Vysoké škole chemické v Brně pracoval ve Výzkumném ústavu gumárenské a plastikářské technologie ve Zlíně. Napsal několik studií a je spoluautorem knihy Polyesterová vlákna.

HADRAVSKÝ Adolf - archivář
* 16. 6. 1908 Mohelnice u Šumperka
+ 10. 9. 1986 Holešov
Vyučil se drogistou a pracoval ve Vizovicích, později byl kancelářským praktikantem Okresního soudu v Holešově, pak pracoval u Krajského soudu v Uherském Hradišti a Okresního soudu v Uherském Brodě a potom byl účetním v Holešově. V letech 1962-1974 pracoval jako samostatný archivář Okresního archivu Kroměříž v Holešově. Se St. Bártkem napsal Archiv města Holešova 1851-1945. Hrál na housle v holešovských kapelách a symfonických tělesech.

HADRAVSKÝ František - dirigent
* 15. 3. 1904 Mohelnice u Šumperka
+ 13. 9. 1987 Kroměříž
Výrazná a oblíbená osobnost v oblasti hudebního života ve městě, který působil v pěveckém sdružení Pohoran v Holešově jako dirigent a kronikář, Mnohaletý vedoucí Divadla 6.května, kde také řídil divadelní orchestr. Historii Pohoranu publikoval v Almanachu a ke stému výročí ochotnického divadla v Holešově a dvacátému výročí D6K vydal výroční publikaci. Držitel odznaku J.K. Tyla.

HAIN Václav účastník odboje
* 19. 1. 1906
+ 9. 6. 1942 Brno
Soustružník ze Zlína, který se v době protektorátu zapojil do odboje a byl zatčen, odsouzen a popraven v Kounicových kolejích.

HAINC Pavel - architekt
* 18. 12. 1958 Zlín
Studoval architekturu a v letech 1978-1991 pracoval v Centroprojektu ve Zlíně. Od roku 1991 se zabývá projekční činností pro průmyslovou a občanskou výstavbu.

HAJDA Alois - režisér
* 7. 7. 1928 Poličky
Absolvoval brněnskou JAMU a působil v řadě divadel, mj. ve Slováckém divadle Uherské Hradiště, Městském divadle Zlín (1971-1981), Státním divadle Brno a koncem osmdesátých let i v ND Praha. V letech 1969-1971 a po roce 1990 učil na JAMU Brno a v letech 1964-1969 realizoval řadu inscenací v brněnské televizi, režíroval strážnický festival. Držitel Ceny města Brna 2002.

HAJDA Jaromír - optik
* 21. 9. 1908 Nový Hrozenkov
+ 17. 3. 1973 Bratislava (Slovensko)
V letech 1930-4 studoval na pařížské Sorbonně a v letech 1937-9 na Přírodovědecké fakultě UK Praha. v letech 1935-53 pracoval v optických továrnách, v roce 1951 absolvoval Přírodovědeckou fakultu Slovenské univerzity v Bratislavě a od roku 1953 pracoval v Ústavu teorie a měření SAV tamtéž. Byl specialistou na konstrukci optických přístrojů a je autorem 19 patentů a 80 vědeckých prací.

HAJDA Jiří - malíř
* 19. 1. 1955 Čeladná
Autodidakt, který žije a maluje v Rožnově, kde je členem Rožnovské výtvarné skupiny a několik jeho obrazů koupilo také Valašské muzeum v přírodě.

HAJDAJ Evžen N. - malíř a fotograf
* 1. 1. 1938 Uherské Hradiště
Působí v Uherském Hradišti a vedle zátiší fotografuje i portrét a reportáž a zabývá se i reklamní fotografií. Koncem 70. let začal malovat reálné i imaginární krajiny. Je sice romantik, ale v jeho metaforách je vidět i humor, občas i černý.

HAJDUCH Josef - sportovec
* 4. 3. 1957
Architekt, pracující v Městském úřadě Uherské Hradiště, ale také zkušený horolezec, účastník expedic do Alp, Pamíru, Ťanšanu, Tibetu a jihoamerických And. Byl na Štítu komunismu (7495 m) i Huascaránu (přes 6800 m).

HÁJEK Antonín - řezbář
* 20. 6. 1938 Uherské Hradiště
Bývalý závodník Dukly Praha a reprezentant v lehké atletice, skokan o tyči. Žije v Uherském Hradišti Mařaticích a věnuje se výrobě originálních dřevěných misek, figurek a obřích kraslic, z nichž ta největší je zapsána v Guinessově knize rekordů. Dřevo zdobí vyléváním cínu. Držitel ceny Vladimíra Boučka 2008 za zachování a rozvoj lidové umělecké tvorby. HÁJEK

HÁJEK Jakub - designér
* 25. 9. 1979 Zlín
Studoval tvarování plastických hmot u Z. Kadlece na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HÁJEK Miloslav - evangelický kněz
* 2. 12. 1923 Brno
+ 7. 10. 1995 Zlín
Vystudoval Evangelickou teologickou fakultu a působil jako farář ve Veselí u Jimramova a ve Zlíně, v letech 1977-1987 byl synodním seniorem Českobratrské církve evangelické a na odpočinku žil v Malenovicích. Je autorem řady teologických prací, houževnatě pracoval na ekumenickém překladu Nového zákona a je autorem knihy Vím, komu jsem věřil.

HÁJEK Přemysl - výtvarník
* 7. 9. 1961 Uherské Hradiště
Vyučil se keramikem a studoval výtvarné zpracování keramiky u J. Vlaha a V. Groše na SUPŠ v Uherském Hradišti. Má od roku 1992 v Uherském Hradišti Mařaticích firmu H-design, která poskytuje služby od reklamní grafiky a tvorby vizuálního stylu firmy po tisk katalogů, prospektů, plakátů a kalendářů pro řadu významných firem.

HÁJEK Tomáš - katolický kněz
* 13. 12. 1823 Opatovice u Rajhradu
+ 18. 10. 1910 Kroměříž
Vystudoval teologii v Olomouci a působil jako kaplan v Hovězí a Napajedlech, byl vychovatelem ve Štýrsku, profesorem náboženství v Uherském Hradišti, farářem v Kuželově, Záhlinicích a Nezamyslicích. Publikoval v časopisech Obzor a Hlas, ale i samostatně, např. Stručný nákres života sv. Cyrila a Methoda, Pouť a Odplata zrady.

HÁJKOVÁ - BŘEČKOVÁ Alena - sochařka
* 27. 6. 1957 Hodonín
Pochází s rodiny s keramickou tradicí, pracovala jako dělnice v keramických závodech, studovala výtvarné zpracování keramiky u S. Mikuláštíka, J. Vlacha a V. Groše na SUPŠA v Uherském Hradišti a Ateliér keramiky a porcelánu O. Eckerta na VŠUP Praha. Žije v Břeclavi Poštovné a zabývá se užitou i uměleckou keramikou a užitou grafikou.

HÁJKOVÁ - PAZDERKOVÁ Helena - výtvarnice
* 22. 1. 1961 Přerov
Pracovala jako tiskařka na maloofsetových strojích a potom studovala propagační grafiku a výtvarnictví u J. Hanáčka a F. Nikla na SUPŠ v Uherském Hradišti. Pracovala v Uherském Hradišti v podnikové propagaci a od roku 1992 soukromě podniká v propagačním výstavnictví.

HÁJKOVÁ Iva - keramička
* 16. 8. 1946 Teplice
Vyučila se v porcelánce v Duchcově a pak studovala výtvarné zpracování keramiky u S. Mikuláštíka a K. Hofmana na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HAJNÝ Pavel - spisovatel, dramatik a scenárista
* 15. 4. 1939 Rožnov pod Radhoštěm
Po absolvování gymnázia ve Valašském Meziříčí studoval v letech 1956-61 v Bratislavě a v Praze na elektrotechnické fakultě rozhlasovou, filmovou a televizní techniku, v letech 1963-8 studoval na FAMU v Praze. Časopisecky publikuje od roku 1961, knižně debutoval v roce 1970 prózou Kam teče Tennessee, dále vydal romány Léta a Samarkand, Samarkand a divadelní hry Venuše (1961) a Domácí víno (1964). Je autorem několika televizních her a filmových scénářů.

HAJNÝ Zdeněk - výtvarník a psycholog
* 30. 1. 1942 Vsetín
Absolvoval vsetínské gymnázium, VŠZ Brno a psychologii na UK Praha. Přednášel psychologii a estetiku na VŠZ Praha, od roku 1983 má svobodné povolání - malíř. Je majitelem galerie Cesty ke světlu v Praze - Chodově, v níž představuje projekty multimediální syntézy obrazů, hudby, světla a vůně s terapeutickými účinky. Jeho obrazy jsou trvale instalovány v kostele v Hustopečích na Moravě a v pražském Vzdělávacím institutu Eda Robertse. V roce 2005 dostal Cenu Salvadora Dalího.

HALA Jaroslav - účastník odboje
* 26. 5. 1914 Vizovice
+ 3. 10. 1944 (Norsko)
Absolvoval pilotní výcvik u firmy Baťa, vojenský v Prostějově a v Olomouci a sloužil jako pilot v Olomouci. V roce 1939 odešel do Polska a byl přijat do polského vojenského letectva. Byl zajat Rusy a vystřídal tři zajatecké tábory než byl v roce 1941 propuštěn a odjel do Anglie, kde vstoupil do RAF a létal jako pilot u 311 bombardovací perutě. V roce 1944 zmizel i s letadlem a osmi druhy u norského pobřeží. Byl vyznamenán medailí Za chrabrost a čsl. válečným křížem, in memoriam povýšen do hodnosti plukovníka a ve Vizovicích po něm byla pojmenována ulice a memoriál v orientačním běhu.

HÁLA František - duchovní
* 20. 6. 1893 Dražovice u Rousínova
+ 24. 8. 1952 Roželov
Studoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, bohosloveckou fakultu v Olomouci a filozofii v Brně. Byl kaplanem v Pitarné a v Ivanovicích na Hané, v letech 1928-1933 pracoval v ústředním sekretariátě lidové strany v Brně, od roku 1933 byl jejím generálním sekretářem v Brně, od roku 1944 členem Státní rady v Londýně a v letech 1945-1948 ministrem pošt. Potom byl zatčen, internován na několika místech, zemřel v arcibiskupském zámečku v Roželově pod Tremšínem a byl pohřben v Dražovicích za policejní asistence.

HÁLA Jiří - architekt
* 13. 1. 1952 Zlín
Působí v Brně jako architekt, urbanista, památkář i bytový architekt.

HALABALA Jindřich - architekt
* 24. 5. 1903 Koryčany
+ 18. 11. 1978 Brno
Vyučil se stolařem v otcově dílně v Koryčanech, studoval na Odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí u arch. J. Místeckého a na VŠUP v Praze u prof. Janáka. Projektoval rodinné domy a nábytek, tvůrčím způsobem zasáhl do výroby sektorového nábytku v UP Rousínov a do výroby trubkového nábytku. Byl zakládajícím členem Svazu československého díla. Napsal publikace Sestavovací nábytek a Výroba nábytku, tvorba a konstrukce.a s Josefem Poláškem Jak si zařídím byt levně, moderně, hygienicky. Učil na fakultě lesnického a dřevařského inženýrství při VŠPDI v Košicích a na Dřevařské fakultě Vysoké školy lesnické a dřevařské ve Zvolenu, kde založil Vědeckovýzkumný ústav.

HALABALA Metoděj Ignác - kněz
* 16. 11. 1833 Hulín
+ 31. 1. 1914 Rajhrad
Kněz na farnosti v Syrovicích, potom člen řádu benediktinů v Rajhradě, kde byl kustodem historického muzea v klášteře a konzistoriální rada v Brně. Básník a náboženský spisovatel, který používal pseudonym Method Halabala nebo P. Method. Přispíval do časopisů na Moravě a ve Slezsku.

HALAMA Jakub - archeolog
* 5. 6. 1979 Čeladná
Studoval archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a pracuje ve Vlastivědném ústavu v Šumperku. Zabývá se římskou dobou a otázkami římsko-germánských vztahů, ale a podílel se i na výzkumech v Samarkandu na starověké lokalitě Džandavláttepa v Uzbekistánu.

HALAMA Theofil - básník
* 8. 8. 1926 Mistřovice
Básník a překladatel působící ve Fryštáku.

HALAMÁSEK Evžen - účastník odboje
* 17. 1. 1915 Chvalčov
+ 2. 6. 1942 Francie
Vyrůstal v Bystřici pod Hostýnem, vyučil se zámečníkem a vystudoval Školu pro odborný dorost letectva v Prostějově. V roce 1939 odešel do Polska, ale tam nebyl o pomoc našich vojáků zájem, tak odešel do Francie a vstoupil do cizinecké legie, potom byl přeřazen do francouzského letectva, ale bojovat už nestihl a odplul do Anglie, kde sloužil u 32. stíhací peruti, odkud byl v květnu 1942 přeřazen k 313. čs. stíhací peruti, ale již 2. června byl nad Francií sestřelen, spadl do moře a jeho tělo se nikdy nenašlo.

HALAS František - básník
* 3. 10. 1901 Brno
+ 27. 10. 1949 Praha
Navštěvoval Frenštát, kde měl kontakty s profesorem Jelínkem, který vydával bibliofilsky jeho díla. V edici Halasiana i mimo ni vyšlo 10 krásných tisků s Halasovými básněmi a s halasovskými verši J. Seiferta, L. Kundery a L. Stehlíka. Jelínek sestavil i Bibliografii F. Halase.

HALAŠTA Jaroslav - pedagog
* 4. 7. 1937 Ostrava
Dětství prožil v Juřince, vystudoval Vyšší hospodářskou školu ve Valašském Meziříčí a VŠE v Praze. Vrátil se do Valašského Meziříčí, kde učil na SEŠ (Obchodní akademii) a v letech 1991-2004 byl jejím ředitelem. Vedl proměnu provinční střední školy na vzdělávací středisko spolupracující s vysokými školami a první střední školu v ČR, při níž vznikla pobočka vysoké školy (VŠB TU Ostrava). Pracoval také jako sportovní funkcionář a angažuje se ve Sdružení pro rozvoj Soláně. V roce 2008 dostal Cenu města Valašské Meziříčí.

HALAŠTA Stanislav - architekt
* 2. 5. 1923
Absolvoval Odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí a VŠUP v Praze (prof. Rothmayer). Pracoval v SURPMO na rekonstrukci významných objektů (Pražský hrad).

HÁLEK Gustav - hudebník
* 13. 11. 1886 Praha
+ 8. 12. 1958 Zlín
Harfenista, kapelník a hudební skladatel. V roce 1933 se stal kapelníkem Baťovy dechové hudby ve Zlíně, v letech 1934-1941 tam externě učil na hudební škole Dvořák a v letech 1946-1956 byl harfenistou Státního filharmonického orchestru ve Zlíně. Řídil také kolonádní koncerty v Luhačovicích. Psal harfová tria a tance.

HALENKOVSKÝ Petr (vl. jm. KORABÍK) - sběratel lidové slovesnosti
* 24. 12. 1945 Halenkov
Třicet let sbíral materiál, který nyní vydává ve sbornících Od ogarů po staříčky. Je také autorem monografií Lužná, dědinečko... a Valašská Polanka - rodná naša dědina.

HALÍŘ Stanislav - grafik
* 28. 3. 1953 Zlín
Studoval propagační grafiku a výtvarnictví u F. Nikla na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HALÍŘOVÁ Jaroslava - keramička
* 25. 8. 1941 Praha
Studovala výtvarné zpracování keramiky u S. Mikuláštíka na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HALIŠKA Rostislav - hudebník
* 14. 5. 1937 Ostrava
Dlouholetý dirigent Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně (1975-1990), dirigent Divadla Oldřicha Stibora v Olomouci, Západočeského symfonického orchestru a Divadla F. X. Šaldy. Hostoval u orchestrů v Polsku a v Mexiku a s komorním orchestrem ostravské konzervatoře absolvoval turné po Itálii. Autor projektu výchovných pořadů o Janáčkovi a Martinů.

HALMA Oldřich - sbormistr
* 10. 12. 1907 Přerov
+ 21. 3. 1985 Uherské Hradiště
Vystudoval sbormistrovskou školu OPUSu Brno a učitelský ústav v Přerově. Bratr F. Halmy, dirigent Slovácké filharmonie Uherské Hradiště a sboru Svatopluk tamtéž, sbormistr a upravovatel lidových písní, hlavně těch ze Slovácka. Působil nejen v Uherském Hradišti, ale i v Uherském Brodě a v Luhačovicích. Upravoval lidové písně pro sbory.

HALOUZKA Jan - historik
* 13. 7. 1856 Těšetice u Olomouce
+ 31. 7. 1818 Svatobořice - Mistřín
Po absolvování olomouckého gymnázia vystudoval práva a teologii. Byl katolickým knězem v Řešově u Rýmařova, Veřovicích a Mistříně. Redigoval lidové kalendáře, psal monografie o členech Sušilovy družiny a publikoval v časopisech Hlas míru, Náš domov, Našinec a Vlast. Jako student psal pod pseudonymem J. Těšetický ve studentském časopise Háj.

HALUŠKOVÁ Marcela - výtvarnice
* 28. 5. 1972 Bílovec
Nejprve studovala gymnázium, poté výtvarné zpracování keramiky u J. Vlacha a V. Groše a propagační grafika a reklamní tvorbu na SUPŠ v Uherském Hradišti a nakonec Katedru výtvarné výchovy PedF UP Olomouc.

HALUZA Jan - sportovec
* 12. 7. 1914 Újezd u Brna
+ 25. 8. 2011
Vystudoval práva v Brně a od mládí se věnoval lehké atletice, vybpjoval řadu titulů, byl držitelem rekordů a přivezl medaile z katolických olympiád ve Vídni a Lublani. Běhal za Atletický klub Baťa Zlín, kde se rok věnoval Emilovi Zátopkovi, jako jeho první a jediný trenér. Po válce byl předsedou Krajského výboru lidové mládeže Zlínska. Po roce 1948 byl zatčen, mučen a odsouzen na šest let. Po propuštění v roce 1954 vykonával podřadná zaměstnání a teprve v šedesátých letech mohl pracovat jako právník. Po roce 1989 byl oceněn řadou vyznamenání, v roce 2010 Řádem TGM.

HALUZA Petr - výtvarník
* 4. 4. 1982 Uherské Hradiště
Studoval tvorbu hraček a dekorativních předmětů u V. Reissnera na SUPŠ v Uherském Hradišti a PedF Ostravské univerzity.

HALUZICKÝ Bohumil - spisovatel
* 8. 3. 1879 Bzová
+ 11. 1. 1957 Bratislava
Absolvoval UK Praha a učil na reálném gymnáziu v Uherském Brodě, kde byl i předsedou Musejní společnosti. Potom žil v Brně, kde byl v letech 1920-1938 redaktorem Lidových novin. Byl také literárním historikem, básníkem, prozaikem a organizátorem hudebních akcí. Je autorem knih Stopami rozpomienok a Ubozí a radostní (Děj této knihy se odehrává na Uherskobrodsku.)

HALUZICKÝ Juraj - sbormistr
* 28. 8. 1911 Uherský Brod
+ 11. 10. 1991 Bratislava (Slovensko)
Studoval KU Bratislava a VŠMU Bratislava. Sbormistr, který působil u několika těles v Bratislavě, v letech 1953-1977 dirigent Zpěváckého zboru slovenských učiteľov, profesor v letech VŠMU v Bratislavě a hudební kritik, který psal do řady časopisů.

HALUZOVÁ - NOVÁKOVÁ Svatava - výtvarnice
* 8. 10. 1959 Podbořany
Studovala výtvarné zpracování keramiky u J. Vlacha a S. Mikuláštíka na SAUPŠ v Uherském Hradišti, Státní pedagogickou školu ve Znojmě a arteterapii na PedF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od roku 1990 učila na ZUŠ v Uherském Brodě a od roku 1999 umělecké rytí kovů v Centru odborné přípravy technické České zbrojovky Uherský Brod.

HALUZOVÁ Julie - výtvarnice
* 14. 7. 1981 Uherské Hradiště
Studovala gymnázium a potom modelářství a návrhářství oděvů u M. Borisové a P. Dosoudila na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HAMAN Miloslav - výtvarník
* 1. 5. 1940 Plzeň
Vyučil se v Praze kovorytcem a vystudoval propagační grafiku a výtvarnictví u J. kořínka, J. Hanáčka a J. Jaška na SUPŠ v Uherském Hradišti. Pracoval jako výtvarný a technický redaktor a jako pracovník v reklamě a propagaci. Od roku 1995 provozuje vlastní grafický Ateliér MVH. Ilustroval knihy Nekonečné konečno a S pánembohem od podlahy aneb Muzikantský dekameronek.

HAMBÁLEK Jaroslav - účastník odboje
* 28. 4. 1916 Zašová
+ 1.6.1942 Ostrava
Učitel obecné školy v Novém Hrozenkově, který se v době okupace zapojil do odboje, byl zatčen a vězně a zemřel ve vězeňské nemocnici v Zábřehu.

HAMBÁLEK Milan - kulturní pracovník
* 29. 11. 1942 Ostrava - Vítkovice
Absolvent Masarykovy univerzity v Brně. Učil na základní škole ve Vidči a potom na gymnáziu v Rožnově pod Radhoštěm, kde založil a vedl citační soubo, který se postupně změnil v soubor divadelní. Vedle toho pomáhal při vydávání edice knih Rožnovské malé tisky.

HAMBÁLEK Vladimír - kulturní pracovník
* 10. 6. 1904 Frenštát pod Radhoštěm
+ 3. 8. 1983 Rožnov pod Radhoštěm
Vyučil se knihkupcem v rodném městě a od roku 1932 měl knihkupectví a papírnictví v Rožnově pod Radhoštěm. Ativně se účastnil práce v divadelním odboru Sokola ve Frenštátě a potom dlouhé roky v Rožnově jako herec a režisér. Byl jedním z organizátorů kulturního života v Rožnově, členem Muzejního spoklu a Osvětové besedy. Byl také fotografem města.

HAMBÁLKOVÁ Božena - krajkářka
* 1. 5. 1953 Nový Jičín
Žije ve Valašském Meziříčí a paličkovat se naučila v místním Domě dětí a mládeže. Ve vzdělávání pak pokračovala a absolvovala několik kursů v pražském Vzdělávacím spolku uměleckých řemesel. Své práce prodává i na valašských jarmarcích.

HAMMER Jan - hudebník
* 15. 9. 1919 Nýřany
+ 2. 5. 1989 Praha
Studoval LF UK v Praze a po uzavření vysokých škol v roce 1939 se živil hlavně hudbou. V letech 1941-2 působil v Elit Clubu Zlín. Po válce ukončil studia medicíny a hudba se stala jen jeho zájmovou činností. Po srpnu 1968 absolvoval jednoroční stáž ve Washingtonu.

HAMPALOVÁ Andrea - výtvarnice
* 25. 11. 1969 Uherské Hradiště
Studovala užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u J. Gajdoše na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HAMPLOVÁ Dobromila - kulturní pracovnice
* 17. 4. 1950 Šternberk
Od dětství hrála na housle, absolvovala Konzervatoř v Kroměříži a byla houslistkou Moravské filharmonie Olomouc. Vedle toho byla členkou Komorního orchestru Musicae Moravias, zakladatelkou Stamicova tria a organizovala dětské pěvecké soutěže. V roce 1994 založila uměleckou agenturu a na podzim téhož roku zorganizovala Podzimní festival duchovní hudby Olomouc který se stal součástí kulturního života města, je znám i v zahraničí a přenáší ho Česká televize. V roce 2000 dostala Cena města Olomouce.

HAMRLÍK Roman - sportovec
* 12. 4. 1974 Zlín
Hokejista, který hrál za Zlín a od osmnácti let hrál v NHL postupně za Tampu Bay, Edmonton Oilers, New York Islanders, Calgary Flames a Montreal Canadiens. Držitel zlaté medaile z OH 1998 a bronzové medaile z Kanadského poháru 2004.

HAMŠÍK Timoteus - účastník odboje
* 31. 12. 1907 Zádveřice
+ 14. 5. 1940 Sedan (Francie)
Vystudoval průmyslovou školu strojnickou v Brně a stal se poručíkem letectva v Olomouci. V létě 1939 přešel hranice do Polska a odtud odjel lodí do Francie, kde bojoval v řadách francouzských vzdušných sil Groupe de Chasse v slavné peruti čápů Les Cigones a patří mezi 27 československých pilotů, kteří v bojích o Francii padli.

HAMŠÍK Vladislav - překladatel a kulturní pracovník
* 27. 7. 1914 Pozlovice
+ 16. 5. 2000 Ostrava
Divadelní dramaturg a operní režisér. Byl profesorem valašskomeziříčského gymnázia, zakladatelem a uměleckým vedoucím Beskydského divadla (do roku 1948) a ředitelem divadel v Opavě a v Ostravě. Překládal z francouzštiny. Redigoval sborník Krajové divadlo, překládal a upravoval libreta.

HÁNA David - výtvarník
* 23. 9. 1977 Kyjov
Studoval užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u M. Maliny na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HANÁČEK František - kněz
* 16. 9. 1952 Kunovice
Vyučil se zahradníkem a potom studoval bohosloví v Litoměřicích. Působil v Karviné, v Pišťi, ve Vřesině u Hlučína a od roku 1991 je farářem v kostele sv. Mořice v Olomouci. Od roku 1993 byl děkanem děkanátu Olomouc a od roku 1999 kanovníkem. Souběžně působil v Dubu nad Moravou a v kostele na Nové ulici v Olomouci. Od roku 2007 je proboštem. Je členem kněžské rady a Metropolitní kapituly Olomouc a zakladatelem občanského sdružení Mořické centrum mládeže. Při chrámu působí i smíšený pěvecký sbor Chorus Mauritiensis.

HANÁČEK František - malíř
* 8. 7. 1954 Kyjov
Studoval užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci na SUPŠ v Uherském Hradišti, Kunsthochschule v Berlíně a malířský ateliér A. Fišárka a Karla Součka na AVU Praha. Žije v Brně a věnuje se krajinomalbě, zátiší a portrétu. Čerpá i z duchovních zdrojů.

HANÁČEK Jan - malíř
* 5. 4. 1932 Kunovice u Uherského Hradiště
Studoval propagační grafiku u J. Kousala na SUPŠ ve Zlíně a monumentální malbu u Aloise Fišárka na VŠUP Praha. Žil v Uherském Hradišti a v letech 1959-1968 tam učil na SUPŠ. Pak byla jeho pedagogická činnost režimem přerušena a do školy se vrátil až v polovině osmdesátých let. Učil tam potom až do odchodu do důchodu v roce 2000.

HANÁČEK Lubomír - výtvarník
* 17. 7. 1955 Uherské Hradiště
Studoval výtvarné zpracování keramiky u S. Mikuláštíka na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HANAČÍK Antonín - varhanář
* 30. 8. 1783 Zlín
+ 15. 4. 1862 Zlín
Syn zlínského truhláře a varhanáře Ignáce Hanačíka, v jehož dílně se i vyučil. Stavěl hlavně jednomanuálové varhany pro venkovské kostely na jihovýchodní Moravě. Z jeho dětí se varhanářství věnoval syn Bedřich František z prvního manželství a Antonín Daniel z druhého. Nelze přesně rozlišit, které varhany postavil Antonín starší a které jeho syn.

HANAČÍK Antonín Daniel - varhanář
* 18. 7. 1842 Zlín
+ 10. 6. 1894 Zlín
Vyučil se u otce a pracoval pro venkovské kostely na Valašsku a Slovácku.

HANAČÍK Bedřich František - varhanář
* 2. 4. 1816 Zlín
+ 14. 3. 1844 Zlín
Vyučil se u otce a založil si vlastní dílnu, ale zemřel již ve věku 28 let.

HANAČÍK Ignác - varhanář
* 1760
+ 5. 10. 1791 Zlín
Původním povoláním byl truhlář a měl dílnu ve Zlíně, později začal dělat i varhany. Varhany dělali i jeho synové Antonín a Mořic.

HANAČÍK Mořic - varhanář
* 5. 1. 1792 Zlín
+ 24. 7. 1863 Spálov
Vyučil se asi u bratra Antonína a zřídil si dílnu ve Spálově, aby mu nekonkuroval.

HANÁČÍK Josef - překladatel
* 26. 10. 1829 Březnice u Zlína
+ 2. 6. 1882 Brno
Působil jako profesor jazyků na utrakvistickém gymnáziu v Brně. Zdařile přeložil do češtiny Sofokovu tragédii Aias.

HANAČÍKOVÁ Ivana - politička
* 11. 2. 1972
Socioložka, pracovnice střediska vzdělávání Vězeňské služby, v letech 1998-2002 poslankyně Sněmovny PČR za Unii svobody, která měla kancelář v Kroměříži. Od roku 2002pracovala jako náměstkyně na ministerstvu

HANÁČKOVÁ - ZAORALOVÁ Vlasta - výtvarnice
* 4. 6. 1951 Hanušovice
Studovala modelářství a návrhářství obuvi a módních dolňků u J. Dudeška na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HANÁČKOVÁ Jana - výtvarnice
* 9. 9. 1967 Uherské Hradiště
Studovala užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u J. Gajdoše na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HANÁK Antonín - lékař
* 8. 4. 1889 Pačlavice
+ 12. 9. 1935 Zlín
Lékař fyziolog, který byl profesorem univerzity v Bratislavě a UK v Praze. V letech 1930-1935 byl přednostou Fyziologického ústavu UK v Praze. Je autorem učebnic pro lékaře a mediky.

HANÁK František - fotograf
* 18. 1. 1883 Frenštát pod Radhoštěm
+ 26. 6. 1965 Frenštát pod Radhoštěm
Původním povoláním byl sklenářem a k fotografování se dostal až později. Je autorem řady fotografií starého Frenštátu zpřístupněných na výstavě Frenštátská společnost ve fotografii F. H. (1997) a na stránkách Hlasů muzea a archivu ve Frenštátě.

HANÁK Jakub sportovec
* 26. 3. 1983 Uherské Hradiště
Veslař z Uherského Hradiště, člen dvojskifu, párové čtyřky a osmy, závodící za VUK Slavia Praha, držitel zlaté medaile z ME 2007 a stříbrných medailí z MS 2003 v Miláně a OH 2004 v Athénách, účastník OH v Pekingu.

HANÁK Jan - historik
* 1. 10. 1920 Hustopeče u Brna
Byl profesorem pedagogické školy v Novém Jičíně a školním inspektorem tamtéž. Věnoval se historii Novojicka a Starojicka.

HANÁK Jindřich - účastník odboje
* 27. 9. 1894 Újezdsko u Kroměříže
+ 9. 5. 1945 Kroměříž
Školník národní školy v Kroměříži, který padl při osvobozování města.

HANÁK Jiří - kulturní pracovník
* 28. 8. 1923 Fryšták
+ 16. 7. 1976 Olomouc
V letech 1959-71 byl správním ředitelem Moravské filharmonie v Olomouci.

HANÁK Jiří - novinář
* 27. 2. 1938 Buchlovice
Studoval Filosofickou fakultu UK v Praze a od roku 1967 pracoval jako redaktor časopisu Reportér. Po dvou letech byl propuštěna pracoval jako dělník. Byl jedním ze signatářů Charty 77. Od ledna 1988 působil v samizdatových Lidových novinách a po roce 1989 v nich byl zástupcem šéfredaktora. Později přešel do deníku Právo. V roce 2005 převzal novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky.

HANÁK Josef - spisovatel a historik
* 17. 3. 1873 Žalkovice
+ 4. 11. 1961 Bzenec
Gymnázium studoval v Kroměříži a v Přerově, kde ho ovlivnil prof. F. Bílý, bohosloví studoval v Olomouci, kde se stýkal s Dostalem-Lutinovem, Langem a s dalšími osobnostmi. Jako kněz působil do roku 1903 na několika místech, ale pak byl, než odešel na důchod do Kroměříže, pouze v Bzenci. Byl regionálním historikem a napsal Paměti města Bzence, Dějiny vinařství v Bzenci, Domácí řád židovské obce v Bzenci, publikoval v Arše a Hlídce řadu esejí o francouzské náboženské literatuře, překládal francouzské romány a novely. Byl předsedou Katechetského spolku, čestným členem Zemského vinařského spolku, členem olomoucké DLU.

HANÁK Josef - výtvarník
* 27. 8. 1931 Prostějov
+ 2. 9. 1996 (Rakousko)
Studoval Odbornou školu pro čalouníky a dekoratéry v Bruntále a tvarování plastických hmot u L. Havelky na SUPŠ v Uherském Hradišti. Působil jako reklamní výtvarník v Prostějově a v Olomouci a ve volném čase maloval kjrajiny a městská zákoutí.

HANÁK Karel - keramik
* 10. 8. 1960 Kyjov
Vyučil se keramikem v keramické dílně Karla Němce v Ratíškovicích a později u J. Neduchala v Dubňanech, studoval výtvarné zpracování keramiky u J. Vlacha a V. Groše na SUPŠ v Uherském Hradišti a dnes patří k našim nejlepším výrobcům majoliky a habánské fajánse.. Od roku 1993 pracuje ve vlastní dílně v Dubňanech.

HANÁK Miloš - diplomat
* 29. 8. 1891 Rožnov pod Radhoštěm
+ 30. 11. 1969 Washington (USA)
V roce 1918 vstoupil do diplomatických služeb Ministerstva zahraničních věcí. Působil jako tajemník čs. vyslanectví ve Washingtonu a po roce 1948 zůstal v USA.

HANÁK Mirko - ilustrátor
* 26. 6. 1921 Martin (Slovensko)
+ 4. 11. 1971 Praha
Po absolvování gymnázia studoval dekorační malbu na Škole umění ve Zlíně a potom ateliér kresby a malby Josefa Nováka na VŠUP Praha. Věnoval se kresbě, grafice a ilustraci, převážně s tématikou přírody. Jeho oblíbenou technikou byl akvarel a kresbě štětcem. Jeho ilustrace vycházely v řadě cizojazyčných vydání knih, ilustroval i časopisy. Spolupracoval s ČT Ostrava, např. na programu Lovy beze zbraní.

HANÁK Vladimír - pedagog
* 12. 2. 1904 Holešov
+ 2 .2. 1984 Kroměříž
Politický vězeň z doby okupace, děkan PedF v Olomouci. Pod pseudonymem Blank R. vydal knihu Mrtvý se vrátil.

HANÁKOVÁ - ZIMULA Sylva - kostýmní výtvarnice
* 1967 Kroměříž
Studovala PedF Masarykovy univerzity a scénografii na JAMU v Brně. Od roku 1996 pracovala jako návrhářka kostýmů pro divadlo, film a televizi. Spolupracovala s divadly v celé České republice, m.j. i s divadlem ve Zlíně. Jako návrhář kostýmů pracovala na televizním seriálu Četnické humoresky, filmu Vaterland a pohádce Císař a Tambor a spolupracovala s Filmovými ateliéry Zlín na animovaných znělkách pro Českou televizi. V letech 1986-2005 se věnovala projektu Šperky & objekty, v letech 1997-2004 pořádala autorské přehlídky šperku.

HANÁKOVÁ Alena - politička
* 1. 9. 1958 Zlín
Studovala Střední pedagogickou školu v Boskovicích a Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2002-2006 byla místostarostkou a v letech 2006-2010 starostkou Vizovic, od roku 2008 zastupitelkou Zlínského kraje, od roku 2010 poslankyní Sněmovny PČR a od prosince 2011 ministryní kultury ČR.

HANÁKOVÁ Božena - pěvkyně
* 19. 11. 1923 Bařice
Studovala zpěv na konzervatoři v Brně u H. Pírkové a potom na konzervatoři v Bratislavě. Byla sólistkou v ND Bratislava.

HANÁKOVÁ Helena - výtvarnice
* 26. 1. 1957 Olomouc
Studovala výtvarné zpracování keramiky u J. Vlacha a S. Mikuláštíka na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HANDL - HANZEL Zdeněk - malíř a grafik
* 1. 9. 1963 Zlín
Malíř, grafik a pedagog, který od roku 1994 vyučuje na literárně-dramatickém odboru Malé scény Zlín.

HANDL Milan - designér
* 27. 10. 1956 Zlín
Absolvoval Katedru tvarování strojů a nástrojů VŠUP ve Zlíně u profesora Zdeňka Kováře, soukromé konzultace měl u českého sklářského výtvarníka, profesora Stanislava Libenského. Se zlínském architektem Šebestiánem Zelinou se podílel na řadě výtvarných dekorací nejrůznějších staveb. Postupně však stále více inklinoval ke sklu a skleněné plastice. V roce 2003 byl osloven organizátory zlínského filmového festivalu, aby pro soutěž dětských reklam vytvořil takzvanou Duhovou kuličku. Svá díla vystavoval na několika samostatných i společných výstavách doma i v cizině.

HANDSCHUH Metoděj - účastník odboje
* 7. 1. 1885 Příbor
+ 13. 4. 1945 Terezín
PO studiu na učitelském ústavu v Příboře učil v rodném městě na obecné chlapecké škole. Nejprve byl uvězněn jako rukojmí, ale pak byl souzen a poslán do koncentračního tábora v Terezíně, kde zahynul.

HANDSLIAN Alois - veterinární lékař
* 4. 4. 1885 Hranice na Moravě
+ 30. 10. 1948 Brno
Vystudoval vysokou školu veterinární ve Vídni a v době 1. světové války byl v armádě specialistou na léčbu koní, po válce velel vojenské podkovářské škole v Brně, potom vedl onychologický ústav, farmakologický ústav a od roku 1934 byl ředitelem Kouřimského školního závodu zemědělského. Založil onychologického a podkovářského muzea. V brněnském rozhlase měl pravidelné přednášky na téma Co nového ve zvěrolékařství. V roce 1936 vypracoval školní reformu.

HANDZEL Augustin - sochař
* 7. 6. 1986 Ostrava
+ 26. 10. 1952 Jablůnkov
Studoval UPŠ v Praze a jeho tvorba byla v 1. polovině 20. století inspirována Ottou Gutfreundem, blízké mu bylo i sochařství Jana Štursy. Ve třicátých letech se pro jeho tvorbu staly volnější objemy, blízké Vincentu Májovskému. Působil v Ostravě.

HANEL Melchior - filozof
* 6. 1. 1627 Kroměříž
+ 31. 10. 1689 Olomouc
V roce 1647 vstoupil do jezuitského řádu. Zabýval se matematikou a fyzikou na pražské univerzitě a potom přednášel etiku, logiku a metafyziku na olomoucké univerzitě. V roce 1669 byl jmenován seniorem Filozofické fakulty.

HANÍK František - filozof
* 29. 10. 1930 Medlov u Zborovic
+ 27. 2. 1981 Zlín
Znalec americké a anglické sociologické literatury. Učil na vysokých školách v Bratislavě, Praze, Zlíně a Olomouci, odkud byl po roce 1968 propuštěn a pracoval jako dělník.

HANKE Jan Nepomuk Alois z Hankenštejna - knihovník
* 26. 5. 1751 Holešov
+ 26. 3. 1806 Prostějov
Vystudoval práva a historii, v roce 1777 se stal kustodem a později knihovníkem univerzitní knihovny v Olomouci a vyučoval češtinu na šlechtické akademii. Koncem osmdesátých let byl pověřen likvidací knihoven zrušených klášterů na Moravě a ve Slezsku. Byl dopisujícím členem tří zahraničních učených společností, vydal několik spisů o hospodářských a politických otázkách a je autorem jedné z prvních obrozeneckých obran českého jazyka Doporučení české řeči a literatury.

HANKE Radim - keramik
* 28. 1. 1963 Třinec
Malíř, sochař a keramik, absolvent SUPŠ Uherské Hradiště a VŠUP Praha, který vede sochařský ateliér na Zlínské soukromé odborné škole umění. Dříve pracoval s bronzem, kamenem a dřevem, nyní s oblibou používá i rezavý kov a umělou pryskyřici. Je autorem Ceny města Zlína, ale také dělá postavy pro pražské muzeum voskových figurín a hraje v jazzrockové kapele.

HANKEOVÁ Alena - keramička
* 9. 2. 1964 Zlín
Studovala u profesorky Vlasty Čančíkové v ZUŠ ve Zlíně a potom absolvovala SUPŠ v Uherském Hradišti u profesora Jiřího Vlacha. Pracuje i v majolice.

HANSMANN Leopold Josef - spisovatel
* 17. 2. 1824 Kvasice
+ 7. 7. 1863 Brno
Písař důchodenského úřadu na Hukvaldech, spolupracovník A. V. Šembery, kterému pomáhal sbírat materiál pro národopisnou mapu Moravy a dialektologický slovník. Vymezil hranice mezi Valachy a Lachy, sbíral lidové písně, jazykové nářeční doklady ze Štramberka a Veřovic, napsal článek Ondráš, pověst valašská dle podání lidu v Přerovsku a v Těšínsku, povídku Moja první pouť na Hostýn a baladu Tanečnice. Psal také pod pseudonymem Antoš Dohnal.

HANULÍK Pavel - architekt
* 3. 5. 1960 Zlín
Studoval na Fakultě architektury VUT v Brně. Věnuje se urbanismu, občanským a veřejným stavbám a rekonstrukcím.

HANUS František - herec
* 12. 5. 1916 Valašské Meziříčí - Krásno
+ 2. 9. 1991 Praha
Studoval gymnázium ve Valašském Meziříčí, Vsetíně a Skalici, dramatickou konzervatoř v Praze. Hrál v divadle A. Sedláčkové, Uránii, byl ředitelem divadla v Teplicích a hercem Vinohradského divadla. Záhy se prosadil ve filmu (Pražský flamendr a Řeka čaruje). Napsal řadu rozhlasových pásem o Valašsku, shromáždil materiály o historii ochotnického divadla ve Valašském Meziříčí, zpracoval s M. Dolákem dějiny sokolského divadla Zázrak nad Bečvou, dějiny Dělnické scény i studentského divadla. Byl autorem televizních Úsměvů valašského Slavína, které věnoval významným osobnostem Valašska.

HANUS František - pěvec
* 2. 9. 1888 Dukovany
+ 3. 4. 1946 Valašské Meziříčí
Za studií na učitelském ústavu v Brně byl žákem Janáčka a Vacha, zpěv studoval u Šindlera a Robinsona. Učil na ústavu pro hluchoněmé ve Valašském Meziříčí, měl i svůj hudební ústav. Se svou ženou koncertoval doma i v Mnichově a Norimberku. Byl organizátorem operních představení ve Valašském Meziříčí, sbormistrem Besedy a sokolského sboru.

HANUSOVÁ - ČAPKOVÁ Jana - pěvkyně
* 24. 6. 1889 Valašské Meziříčí
+ 7. 12. 1982 Jindřichovice pod Smrkem
Zpěv studovala u J. N. Poláška a v Brně u pěvkyně Pichlové. Koncertně vystupovala s manželem doma a v Německu. Zpívala sóla na koncertech valašskomeziříčské Besedy a v operách na sokolském jevišti tamtéž. Učila zpěv.

HANUŠ Vilém K. - malíř a grafik
* 12. 7. 1906 Příbor
Malíř a grafik který působil ve Zlíně.

HANUŠČÁK Jan - výtvarník
* 13. 8. 1980 Prostějov
Studoval propagační grafiku a výtvarnictví u J. Hanáčka a K. Mikela na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HANUŠOVÁ Magdaléna - výtvarnice
* 27. 3. 1947 Zlín
Po vyučení ve Svitu studovala modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků u J. Dudeška a M. Polišenkého na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HANZÁLEK Jiří - sochař
* 7. 3. 1926 Velká Lhota u Dačic
Studoval reprodukční kamenosochařství a restaurátorství u V. Mákovského na Škole umění ve Zlíně a sochařský ateliér Otakara Španiela na AVU Praha. V jeho volné tvorbě převažuje portrét a figurální motiny. V roce 1968 emigroval a žje v Kanadě.

HANZALÍK Evžen - malíř
* 2. 10. 1964 Prostějov
Studoval propagační grafiku a výtvarnictví u J. Hanáčka na SUPŠ v Uherském Hradišti a ateliér grafického designu na VŠUP Praha. Zabývá se grafickou tvorbou a většinou kombinuje několik materiálů, společně s olejomalbou používá i kov a dřevo. Zabývá se velkoplošnou malbou, navrhuje obaly pro obalovou techniku a potisky sklenic.

HANZELKA Emil - vlastivědný pracovník
* 29. 3. 1886 Kopřivnice
+ 26. 1. 1973 Kopřivnice
Po absolvování průmyslové školy v Brně pracoval jako mistr v kopřivnické továrně na vozy, později byl obchodníkem. Psal do mnoha regionálních časopisů, sbíral lidové písně a vyprávění. Založil kopřivnické lašské muzeum. Lidové písně vydal v knize Kopřivnice a její poezie, vlastní verše vydal pod jménem Pavel Hořec ve sbírce Modrý hořec, zpracoval turistickou mapu Novojicka. Z jeho pozůstalosti byla vydána publikace Kopřivnice a její život v minulosti.

HANZELKA František - kulturní pracovník
* 5. 9. 1901 Bernartice nad Odrou
+ 22. 12. 1981
Vystudoval učitelský ústav v Příboře a učil na různých školách, m.j. v Mořkově (1920-4), v Hodslavicích (1926-45) a Frenštátě pod Radhoštěm (1950-2). V letech 1952-60 byl z politických důvodů vězněn, potom byl dělníkem v Tatře Kopřivnice. Založil v Novém Jičíně edici Obrození, v níž vydal Stručné dějiny národa československého, ilustrovanou Rodinnou čítanku a čtyři novely pod názvem Zlatý prsten (1923). Psal texty ke skladbám Františka Šimíčka, napsal pohádku Harry Shelmes v boji o poklad (1937), komedii se zpěvy Očarovaná dědina a škole věnoval dílko O čem psaly hodslavické děti (1929).

HANZELKA Jaromír - výtvarník
* 10. 8. 1928 Libhošť
Absolvoval Vyšší průmyslovou školu textilní a kreslířskou v Brně a po praxi ještě pražskou VŠUP u prof. Kybala. Tvoří gobelíny, tapisérie, art protisy, koberce a textilní miniatury. Již jako student získal tři první ceny za návrhy pro EXPO Montreal a po promoci se stal uměleckým vedoucím meziříčských gobelínových a kobercových dílen. Úspěšně vystavoval a soutěžil doma i v zahraničí.

HANZELKA Jiří - cestovatel a spisovatel
* 24. 12. 1920 Štramberk
+ 15. 2. 2003 Praha
Vystudoval Vysokou školu obchodní v Praze, procestoval 83 zemí a s Miroslavem Zikmundem napsal řadu knih, např. Afrika snů a skutečností, S čs. vlajkou na Kilimandžáro a Přemožení pouště, Afrika kolem Tatry, Tam za řekou je Argentina, Přes Kordillery, Velké vody Iguazú, Za lovci lebek, Mezi dvěma oceány, Obrácený půlměsíc, Cejlon - ráj bez andělů, kterou vydali v roce 1975 v edici Petlice jako samizdat a oficiálně vyšla až v roce 1991. Natočili také 4 celovečerní a 147 krátkometrážních filmů. Nositel Ceny města Zlína 1999.

HANZELKA Pavel - sochař a keramik
* 26. 2. 1937 Uherské Hradiště
+ 21. 3. 1995 Uherské Hradiště
Absolvoval SUPŠ v rodišti a sochařskou tvorbu na VŠUP Praha, ale převážnou část jeho děl tvoří keramika. Tvořil velké exteriérové mozaiky, z nichž několik je i ve Starém Městě a v Uherském Brodě.

HANZELKA Vratislav - pedagog
* 22. 5. 1927 Stráník
Od roku 1929 žije v Mořkově, studoval střední školy na Velehradě a ve Valašském Meziříčí, ale maturoval až v roce 1947 v Novém Jičíně. Pak vystudoval historii a zeměpis v Praze a působil jako pedagog ve Fulneku, v Pohořelicích u Brna a do roku 1970 v Brně. Pak však nesměl učit a působil ve Frenštátě, Veřovicích, Hodslavicích a Mořkově, v roce 1992 byl rehabilitován. Nyní pobývá střídavě v Brně a v Mořkově a je autorem knihy Mořkov podhorská vesnice.

HANZLÍK Richard - spisovatel
* 19. 5. 1917 Olomouc
+ 13. 5. 2000 Toronto (USA)
Studoval vojenskou akademii v Hranicích, ale přišel Mnichov a tak se zapojil do odboje ve skupině Clay - Eva na Kroměřížsku a na Valašsku. Po válce byl vyznamenán, o tři roky později byl ale vyřazen z činné služby, vystěhován z bytu, deportován do pohraničí a pracoval jako dělník. Začal psát rozhlasové adaptace děl E. A. Poa, Ch. Dickense, O. Wilda pro brněnský rozhlas. V roce 1965 se nevrátil ze zájezdu do Dánska, usadil se v Kanadě a stesk po vlasti a rodném městě léčil psaním do krajanských časopisů. Psal postřehy z cest a historické studie. V roce 1991 mu vyšla v Torontu první kniha, Lafayette, kterou napsal ještě doma s přítelem Miroslavem Hanákem. Druhá knížka, Staré pověsti z Olomoucka, zahrnuje osm povídek z olomoucké historie v letech 1306-1345.

HANZLOVÁ Alžběta - malířka
* 6. 6. 1978 Ostrava
Studovala užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u M. Maliny na SUPŠ v Uherském Hradišti, učitelství výtvarné výchovy pro střední umělecké školy na PedF UP v Olomouci a ateliér grafiky Margity Titlové Ylovsky na FVU VUT Brno, byla na stáži v Polsku a v Turecku. Učíla na ZUŠ v Havířově, nyní žije v Brně a zabývá se užitou i volnou grafickou tvorbou, pravidelně vystavuje.

HAPALA Richard - účastník odboje
* 13. 11. 1918 Staříč
+ 2. 7. 1941 Lower Park Farm (Anglie)
Po maturitě na gymnáziu v Brně absolvoval vojenskou službu a ěkolu pro důstojníky v záloze v Prostějově. Po okupaci začal studovat VŠZ v Brně a po uzavření vysokých škol utekl do Anglie, kde sloužil u RAF jako navigátor. Pak by přeřazen ke 311. čsl bombardovací peruti a byl sestřelen při návratu z operačního letu.

HAPALA Zdeněk - loutkář
* 25. 3. 1905 Místek
+ 23. 6. 1971 Český Těšín
Učitel. který nemohl ze zdravotních důvodů učit a tak se stal úředníkem. V roce 1939 odešel přes Polsko do SSSR. Byl členem naší zahraniční armády na středním Východě a v Jeruzalémě založil válečné loutkové divadlo, v němž hráli mj. i Prodanou nevěstu. Loutky ho uchvátily už na základní škole, ve Frýdku-Místku založil Sdružení divadelních ochotníků a byl ředitelem loutkových scén v Žilině a v Ostravě. Po nějakou dobu pracoval v ostravské televizi. Je považován za nestora a zakladatele loutkového divadelnictví ve Slezsku a říkalo se mu slezský Matěj Kopecký.

HAPKA Josef - malíř
* 12. 3. 1912 Podolí u Loučky u Valašského Metiříčí
+ 3. 7. 1987 Valašské Meziříčí
Studoval nejprve soukromě u akademického malíře Františka Hoplíčka a potom, od roku 1938, na pražské AVU (prof. J. Obrovský), kterou pro uzavření českých vysokých škol ukončil až v roce 1946. Byl figuralistou, maloval portréty, žánrové scény a zátiší, především však valašskou krajinu. Vystavoval s výtvarnou skupinou Umělecké besedy, na řadě souborných výstav a vystavoval často i samostatně.

HAPL Vratislav - řezbář
* 21. 8. 1953 Vsetín
Člen sdružení Urgatina. Žil a pracoval v Novém Hrozenkově a ve Velkých Karlovicích, nyní žije v Olomouci. Řezal hlavně figury, po mezi jiným i řadu replik pro kostely.

HARABIŠ Jan - malíř
* 1. 3. 1858 Frenštát pod Radhoštěm
+ 1927 Frenštát pod Radhoštěm
Rázovitý lidový malíř a pozlacovač. Autor několika portrétů a dalších obrazů a kaligrafických textů.

HARBICH Franz (František) - varhanář
* 9. 7. 1780 Hanušovice - Žleb
+ listopad 1862 Brno
Od roku 1804 měl vlastní dílnu v Brně a v roce 1808 se stal brněnským měšťanem. Byl posledním významným představitelem brněnského varhanářství předromantické doby a k jeho úspěšnosti přispělo, že si získal důvěru brněnského magistrátu i zemského gubernia. Pracoval hlavně pro nově zbudované kostely a z moravských varhanářů měl snad největší rozsah působnosti. Stavěl nebo opravoval varhany ve Vanovicích, Křtinách, Knínicích, Moravském Berouně, Kostelci u Holešova, Litenčicích, Bohdalicích, Vyškově, Malé Moravě, Sulíkově, Protivanově, Břestu, Dvorcích a Slavkově.

HARNA Bohuslav - malíř
* 13. 7. 1894 Ústí u Hranic
Byl žákem zemského inspektora kreslení na Moravě Hradilíka, potom studoval VŠUP a AVU v Praze. Za první světové války vstoupil do legií a v armádě zůstal až do roku 1924 jako člen malířské sekce ministerstva obrany. V roce 1919 byl šéfem malířské výpravy na francouzská bojiště, potom pracoval ve státních službách v Podkarpatské Rusi a v Ostravě. Často maloval i motivy z Valašska.

HARNA Josef - historik
* 5. 7. 1939 Radslavice u Přerova
V letech 1962-4 byl učitelem na Zemědělském učilišti ve Valašských Kloboukách a pak na SOU stavebním v Brně. Potom pracoval v Historickém ústavu ČSAV Praha a v jeho brněnské pobočce, v Ústavu československých a světových dějin Praha a od roku 1990 v Historickém ústavu AV ČR, kde byl v letech 1990-4 zástupce ředitele. Byl redaktorem sborníku pro dějiny 19. a 20. století v letech 1990-4, potom vedoucím redaktorem sborníku Moderní dějiny, od roku 1990 členem redakční rady Českého časopisu historického, od roku 1993 členem redakční rady Slovanského přehledu, členem Česko-slovenské komise historiků i Česko-ruské komise historiků a archivářů. Zabývá se zejména politickými dějinami 19. a 20. století, dějinami českých zemí a Československa do roku 1948.

HARNA Sylvestr - sochař
* 1. 1. 1890 Hulín - Záhlinice
V roce 1912 absolvoval Střední průmyslovou školu kamenickou v Hořicích. Působil v Kroměříži, kde měl sochařský závod. Autor řady hřbitovních plastik, portrétů a bust, mj. autor pamětní desky dr. Miroslava Tyrše na Masarykově náměstí v Kroměříži, která byla odhalena 19. 6. 1932 při župním sletu Sokola

HAROKOVÁ Emilie - etnografka
* 1. 11. 1939 Bzenec
Studovala historii na Filozofické fakultě UP v Olomouci a postgraduálně etnografii na UK v Praze. Pracovala v muzeích v Havířově a v Českém Těšíně, kde se věnovala lidové kultuře, především výzkumu keramiky a bydlení. Je spoluautorkou studie Život a tradice na Těšínsku v minulosti. V sedmdesátých letech přešla do Valašského muzea v přírodě v Rožnově na místo kurátorky sbírky nábytku, kde připravila několik výstav. Je autorkou studie Malovaný nábytek.

HARTINGER Ilja - malíř a grafik
* 20. 8. 1935 Karolinka
Vystudoval SUPŠ v Brně u profesora Karla Langra a VŠUP v Praze u profesora Antonína Strnadela. Pak se vrátil se do Karolinky, kde žije a pracuje dodnes a kde zřídil galerii, kterou tomuto městu věnoval. Kromě obrazů a grafik rodného kraje, také ilustruje knihy, například Oldřich Šuleř: Na srnčích nožkách, nebo Petr Křenek: Okamžik života, a je autorem řady art protisů a skleněných vitráží. Je také autorem znaku města Karolinka. Procestoval skoro celou Evropu a svá díla konfrontuje s významnými díly evropských galerií. Maluje olejem i akvarelem, nejčastěji v kombinaci s kvaší a pastelem, zabývá se volnou i užitou grafikou, zvláště linorytem, vytváří artprotisy, monumentální vitráže technikou leptaného a pískovaného skla i klasické mozaiky.

HARTINGER Zdeněk - fotograf
* 2. 3. 1938 Nový Hrozenkov
Amatérsky fotografuje od svých dvanácti let a po roce 1962 se fotografii věnuje jako výtvarné práci. Záhy začal publikovat, od roku 1976 spolupracoval se souborem Vsacan a od roku 1985 byl jeho propagačním fotografem. Od roku1967 spolupracuje s vydavatelstvím pohlednic Orbis a Panorama. Účastnil se řady výstav.

HARTINGEROVÁ Jiřina - malířka a grafička
* 18. 8. 1941 Brno
V letech 1956-60 studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně u profesora Bruknera a v letech 1960-6 na VŠUP v Praze u profesora Strnadela. Žije a tvoří s manželem Iljou v Brně a v Karolince, nyní má vlastní galerii v Brně. V malbě používá převážně techniku olejomalby a v grafice ryté litografii. Inspiruje se převážně přírodou, ale i tématikou městské krajiny. Šíře její tvorby je rozsáhlá, rozprostírá se od téměř detailních kreseb inspirovaných realitou po vize přírody a fantazie přecházející v abstrakci. Vystavuje od roku 1966 samostatně i kolektivně doma i v zahraničí.

HARTL Ladislav - keramik
* 16. 1. 1921 Velehrad
+ 11. 5. 1993
Kronikář a historik hrnčířských rodů v Tupesích. Věnoval se výrobě fajánsové keramiky a stál u zrodu keramického muzea v Tupesích.

HARTLOVÁ Zuzana - keramička
* 26. 9. 1956 Uherské Hradiště
Vyučila se keramičkou v Lidové tvorbě v Tupeních a studovala výtvarné zpracování keramiky u S. Mikuláštíka a J. Vlacha na SUPŠ v Uherském Hradišti. Pracovala v Lidové tvorbě v Tupeních a od roku 1998 tam má vlastní keramickou firmu.

HASAL Jaromír - architekt
* 18. 12. 1912 Valašské Meziříčí
+ 14. 11. 2001 Valašské Meziříčí
Žák profesora Místeckého na valašskomeziříčské Odborné škole pro zpracování dřeva, prof. Janáka na VŠUP v Praze a arch. B. Fuchse v Brně. Žil a pracoval ve Valašském Meziříčí, spolupracoval na realizaci budov Tesly Rožnov.

HASALÍK Radek - historik
* 16. 6. 1971 Valašské Meziříčí
Vystudoval katedru historie na FF UP Olomouc a krátce i učil, ale pak nastoupil do Valašského muzea v přírodě v Rožnově na místo historika. Navázal na téma, jímž se zabýval už v době studií, vybral některé kapitoly ze své diplomní práce a vydal je pod názvem Cyrilometodějská tradice na východní Moravě. Později vydal ještě práci Radhošť v proměnách času.

HASALOVÁ Věra - historička umění a etnografka
* 1. 8. 1917 Valašské Meziříčí
+ 28. 1. 1993 Praha
Po vysokoškolských studiích se věnovala historii výtvarného umění (Jaroslava Hýžová) a národopisu, který přednášela na Filozofické fakultě UK v Praze. Je autorkou studie Příspěvky ke studiu valašského vyšívání

HASMANDOVÁ Antonie - matka Vojtěcha
* 25. 3. 1914 Huštěnovice
+ 21. 1. 1988 Znojmo
Ve třinácti letech vstoupila do kláštera ve Frýdlantu nad Ostravicí, v roce 1940 složila věčné sliby a postupně se stala učitelkou, ošetřovatelkou a nakonec ředitelkou školy v Brně Líšni. V roce 1952 byla odsouzena k osmi letům vězení, které strávila v pardubické věznici. V roce 1970 a potom ještě třikrát byla zvolena generální představenou Kongregace sester sv. Karla Boromejského ve Znojmě Hradišti. V roce 1992 vydalo brněnské nakladatelství Cesta knihu o jejím životě, v roce 1996 byla ustavena komise k jejími blahořečení.

HASMANDOVÁ Fanna - spisovatelka
* 1888 Huštěnovice
+ 3. 3. 1930 Přerov
Redaktorka a autorka vlastivědných povídek ze Slovácka. Žila v USA a zemřela po úrazu při pádu s koně v Přerově.

HASOŇOVÁ Jana - výtvarnice
* 9. 2. 1978 Uherské Hradiště
Studovala modelářství a návrhářství oděvů u M. Borisové a P. Dosoudila na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HASPALOVÁ Marina - vyšívačka
* 1740 Valašská Senice
+ 29. 3. 1796 Valašská Senice
Známá lidová vyšívačky z Valašské Senice, jejíž obřadní výšivky a oltářní plachty jsou dodnes k vidění v muzeu ve Valašských Karlovicích i v brněnském Moravském muzeu.

HASTÍK František - účastník odboje
* 2. 5. 1916 Halenkovice
+ 29. 8. 1982 Toronto (Kanada)
Ve Francii vstoupil do čsl. armády s níž odešel do Velké Británie. Po válvce se vrátil domů, ale v únoru 1948 odešel zpět do Velké Británie a odtud do Kanady, kde byl místopředsedou obce Čs. legionářů v Torontu.

HASTÍK Jiří - malíř a grafik
* 17. 12. 1945 Uherské Hradiště
Vystudoval SVŠT Bratislava a Filozofickou fakultu UP Olomouc. V tomto městě také působí a zabývá se nejen vlastní tvorbou, ale i teorií umění.

HASTÍKOVÁ - POLÁŠKOVÁ Alena - výtvarnice
* 23. 9. 1958 Uherské Hradiště
Studovala propagační grafiku a výtvarnictví u F. Nikla a J. Hanáčka na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HAŠA František - účastník odboje
* 19. 1. 1910 Lhotka nad Bečvou
+ 21. 11. 1944
Učitel obecné školy v Hutisku, který založil síť umožňující uprchlým zajatcům a lidem, skrývajícím se před gestapem, přechod k partyzánům. Při akci Tetřev se zastřelil, aby se vyhnul zatčení.

HAŠA Otto - hudebník
* 21. 5. 1897 Komárovice u Kelče
+ 1993
Studoval hudbu u Stanislava Taubera, pražskou konzervatoř a její mistrovskou školu. Působil v Praze a v Kroměříži a jako doprovázeč absolvoval řadu turné po celém světě s Jaroslavem Kociánem a Janem Kubelíkem. Jako sólista propagoval české klasiky.

HAŠA Rudolf - lesnický odborník
* 1. 4. 1881 Kunovice u Valašského Meziříčí
+ 12. 4. 1963 Brno
Studoval gymnázium ve Valašském Meziříčí a lesnictví na VŠ zemědělské ve Vídni a potom pracoval na různých místech (ředitel Vyššího lesnického ústavu v Písku, vedoucí Státní střední lesnické školy v Banské Štiavnici, profesor VŠ zemědělské v Brně) a zabýval se zejména hospodářskou úpravou lesů. Je autorem knih Lesní zařízení a jeho poměr k lesní tvorbě, Hospodářské lesní zařízení (názvosloví) a Cesty k uskutečnění ekonomického principu a princip hospodářské nepřetržitosti v souladu s lesní tvorbou. Je pochován v rodné obci.

HAŠPICA Jindřich - výtvarník
* 24. 1. 1951 Zlín
Studoval propagační grafiku a výtvarnictví u J. Kořínka, J. Hanáčka a V. Nikla na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HAŠPICOVÁ Helena - grafička
* 24. 8. 1953 Přerov
Vystudovala SUPŠ v Uherském Hradišti a VŠUP v Praze, kde studovala knižní kulturu a písmo. Tvoří exlibris a ilustrovala knihu B. Hlinky Už není návratu. Samostatně vystavovala v Novém Jičíně, Turnově, Přerově, Opavě, v Uherském Hradišti.

HAUERLAND Josef Václav - archeolog
* 6. 3. 1867 Újezdec u Uherského Brodu
+ 11. 1. 1939 Uherská Brod
Řídící učitel v Uherském Brodě, kde s Janem Kučerou založil v roce 1894 muzeum a v roce 1898 Muzejní společnost. Zajímal se o archeologické nálezy v regionu, o jejich záchranu a publikaci.

HAUFT Vilém - spisovatel
*
Je autorem Pohádek zpod Lysé hory.

HAUKE Josef - varhanář
* 27. 9. 1839 Krnov - Krásné Loučky
+ 21. 1. 1902 Uherské Hradiště
Od roku 1865 měl dílnu v Uherském Hradišti a pracoval na Zlínsku a Holešovsku. Od roku 1875 začal stavět kuželové vzdušnice. Po jeho smrti převzal dílnu tovaryš Matěj Strmiska.

HAUKOVÁ - ŠTEFLOVÁ Olga - herečka
* 23. 11. 1921 Přerov
+ duben 1992 Brno
Působila jako herečka v Novém Jičíně, v Opavě a v Brně a učila na brněnské konzervatoři.

HAUPTMANN Emil - výtvarník
* 26. 5. 1940 Dvůr Králové nad Labem
Pracoval jako aranžér a jako kulturní referent a potom studoval modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků u J. Dudeška na VŠUP v Uherském Hradišti.

HAUSER Karel - keramik
* 30. 11. 1918 Valašské Meziříčí
+ 24. 9. 1972 Teplice nad Bečvou
Druhý z nejznámější valašskomeziříčské rodiny hrnčířů. To, čemu se naučil od otce, zase po letech naučil svého syna.

HAUSER Karel - keramik
* 5. 12. 1945 Valašské Meziříčí
Vyučil se u otce a potom studoval na keramické škole v Bechyni obor modelování bytové keramiky. Rodinné tradici a lidové keramice však zůstal věrný a jeho práce jsou známé nejen na Valašsku. Učil také na LŠU (ZUŠ) ve Valašském Meziříčí.

HAUSNER Leopold - výtvarník
* 7. 6. 1929 Holice
Vyučil se štočkářem u firmy Baťa ve Zlíně a potom strudoval grafiku u J. Kořínky, J. Kousala, L. Havelky a K. Hofmana na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HAUSNER Šimon - katolický kněz
* 28. 10. 1756 Odry
+ 26. 1. 1831
Působil v Buchlovicích, zajímal se o jejich dějiny a sepsal kroniku, která se ale nedochovala.

HAVELA Miroslav - malíř
* 29. 6. 1919 Kroměříž
+ 4. 11. 1977 Kroměříž
Absolvoval AVU v Praze u profesorů Obrovského a Mináře a vrátil se do rodiště, kde na školách učil kreslení a výtvarnou výchovu. Později učil na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HAVELKA František - sportovec
* 17. 1. 1906 Vídeň
+ 21. 3. 1973 Zlín
Boxer, člen SK Baťa Zlín, účastník olympijských her 1936 v Berlíně a 1952 v Helsinkách. V roce 1953 získal na Mistrovství Evropy ve Varšavě stříbrnou medaili. Potom byl mezinárodním rozhodčím.

HAVELKA Luděk - malíř a medailér
* 27. 4. 1941 Zlín
Žák prof. Karla Lidického. Realizoval medaile pro Národní divadlo, Československou akademii věd, Národní muzeum, Univerzitu Karlovu a jiné.

HAVELKA Luděk (vl. jm. Ludvík) - sochař
* 15. 10. 1908 Kladno
+ 8. 10. 1963 Zlín
Působil ve Zlíně, kde také učil.

HAVELKA Ludvík - sochař
* 15. 10. 1908 Kladno
+ 8. 10. 1963 Zlín
Žil a pracoval ve Zlíně, učil na zlínské Škole umění a později na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HAVELKA Svatopluk - hudební skladatel
* 2. 5. 1925 Vrbice u Bohumína
+ 24. 2. 2009 Praha
Po absolvování valašskomeziříčského gymnázia studoval hudební vědu na filozofické fakultě UK v Praze u A. Sychry a soukromě skladbu u K. B. Jiráka. Krátce působil v hudebním studiu Čs. rozhlasu Ostrava, kde se věnoval interpretaci valašské písně. Potom žil v Praze, od roku 1990 byl profesorem AMU a věnoval se skladbě. Napsal symfonické skladby Chvála světla, Hommage a Hieronymus Bosch (oceněná UNESCO), oratorium o odsouzení Mistra Jeronýma Pražského a hudbu k 70 celovečerním a 150 krátkým filmům. Pro Valašské Meziříčí složil znělku ke 100. výročí gymnázia, znělku místního rozhlasu a Meziříčský pochod.

HAVELKOVÁ - KUDRNOVÁ Eva - výtvarnice
* 28. 2. 1929 Valašské Meziříčí
Studovala Státní školu pro zpracování dřeva v rodišti a keramiku u J. Kavana, A. Sopra a K. Hofmana na SUPŠ ve Zlíně. Pracovala v Útvaru hlavního architekta města Prahy. V roce 1950 vytvořila keramickou mozaiku pro zlínské jesle.

HAVLÁK Lubomír - pěvec
* 27. 12. 1921 Fryčovice
Tenorista. Zpěv studoval v Ostravě u R. Vaška a E. Fierlingerové. Po válce začal působit ve sboru ostravské opery a sólistickou dráhu zahájil v roce 1947 v Ústí nad Labem. Potom účinkoval v Bratislavě a v Košicích a v letech 1954-1990 byl sólistou Národního divadla v Praze. Zpíval také v Maďarsku, Jugoslávii, Gruzii a ve Státní opeře v Berlíně, nahrál několik operních kompletů a dalších snímků, působil i jako pedagog, m.j. na PedF. Univerzity Karlovy.

HAVLAS Miroslav - výtvarník
* 20. 9. 1928 Hrušov
Vyučil se obuvníkem u firmy Baťa ve Zlíně a stutoval obor modelářství a návrhářství obuvi u J. Jaška, J. Blažka a E. Drexlera ma SUPŠ ve Zlíně.

HAVLASA Jan (vl. jm. KLECANDA) - spisovatel
* 22. 12. 1883 Teplice nad Bečvou
+ 13. 8. 1964 Los Angeles (USA)
Měl rušný život. V letech 1904-10 cestoval po Americe, 1910-2 žil na Tahiti, 1912-4 cestoval po Asii, krátce před vypuknutím války se vrátil domů, v letech 1916-7 byl vězněn, 1919-20 byl členem čs. delegace na pařížské mírové konferenci, 1920-4 byl čs. velvyslancem v Brazílii, 1929-30 členem Vyšetřovací opiové komise Společnosti národů. Potom žil v Paříži a v USA, zapojil se do zahraničního odboje, 1943-7 byl čs. vyslancem v Chile, odkud se již nevrátil a zůstal v USA. Napsal řadu cestopisů i prozaických knih. Realistické obrázky o životě lidí na Valašsku shrnul do knihy Mimo lásku a nenávist.

HAVLÁSEK Vilém - účastník odboje
* 14. 7. 1898 Ostrava - Bartovice
+ 28. 3. 1942 Osvětim (Polsko)
Odborný učitel měšťanské školy dívčí v Ostravě Radvancích, který se v době okupace zapojil do odboje, byl zatčen a umučen v koncentračním táboře.

HAVLENA Alfréd - účastník odboje
* 8. 2. 1913 Místek
+ 3. 9. 1944 Vratislav (Polsko)
Odborný učitel měšťanské školy chlapecké ve Frenštátě pod Radhoštěm, který se v době okupace zapojil do činnost Obrany národa, ale byl zatčen, odsouzen a popraven.

HAVLÍČEK Bedřich - historik a etnograf
* 6. 10. 1922 Valašské Klobouky
+ 16. 1. 1994 Český Těšín
Vystudoval Filozofickou fakultu MU v Brně a stal se historikem jižního Valašska a Těšínska. Již od středoškolských studií projevoval zájem o lidové tradice a kulturu rodného kraje a zaznamenal rozsáhlý etnografický materiál. Tématicky se věnoval vývoji soukenictví, pulčínskými pověstmi, dějinami hradu Brumova a významným úsekům z dějin Valašska. Je spoluautorem monografie Dějiny Vlachovic, Bibliografie okresu Zlín a dalších bibliografií z Valašska a Záhoří.

HAVLÍČEK Emil J. - farář a překladatel
* 16. dubna 1941 Kroměříž
Po absolvování Husovy čs. bohoslovecké fakulty v Praze byl farářem v Hosticích a Hanušovicích na Šumpersku. Od roku 1971 pracoval jako dělník v Prefě Postřelmov a potom na poště v Šumperku, podílel se v utajení na církevních aktivitách a publikoval pod pseudonymem v církevním tisku. V letech 1990-2006 pracoval v OS zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb, byl členem Sněmu ČMKOS a zástupcem šéfredaktora odborového časopisu PTN Echo. Zároveň působil jako výpomocný duchovní v Olomoucké diecézi Církve čs. husitské.. Nyní je opět farářem v Hosticích a je členem církevního zastupitelstva. Podílel se na publikaci ČSSD Náboženství a sociální společenství, časopisecky publikoval řadu odborných prací,, časopisecky i knižně rovněž překlady poezie a prózy ze slovanských jazyků.

HAVLÍČEK Ivan - architekt
* 10. 8. 1963 Zlín
Studoval na Fakultě architektury VUT v Brně (prof. Hlaváček) a od roku 1991 pracoval ve sdružení KOSA. Zabývá se rekonstrukcemi památek, drobnou architekturou, věnuje se interiérové tvorbě.

HAVLÍČEK Jan - historik
* 28. 8. 1898 Adamov
+ 1. 3. 1950 Ostrava
Dětství prožil v rodišti, střední školu vystudoval v Kroměříži a potom vystudoval na FF UK Praha, obor dějepis, zeměpis a češtinu. Od roku 1919 byl až do okupace v roce 1938 profesorem gymnázia v Příboře, v letech 1938-45 byl středoškolským profesorem v Kroměříži a pak se vrátil na Kravařsko a učil na gymnáziu v Novém Jičíně. Od roku 1932 působil v redakci časopisu Kravařsko. Obnovil činnost Muzejního spolku v Příboře a publikoval ve sbornících, v Novém Kravařsku, Práci a Nové Svobodě.

HAVLÍČKOVÁ Andrea - restaurátorka
* 18. 7. 1980 Přerov
Studovala užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u M. Maliny na SUPŠ v Uherském Hradišti a restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita na Vyšší odborné škole restaurování a konzervačních technik v Litomyšli.

HAVLÍČKOVÁ Monika - sochařka
* 26. 11. 1975 Olomouc
Studovala výtvarné zpracování keramiky u J. Vlacha a V. Groše na SUPŠ v Uherském Hradišti a ateliér skla V. Kopeckého na VŠUP Praha, absolvovala studijní pobyty v Anglii a v Rumunsku. Od roku 2000 pracuje jako odborná asistentka v sochařském ateliéru J. Beránka na VŠUP Praha.

HAVLÍČKOVÁ Taťána - výtvarnice
* 3. 3. 1947 Zlín
Kostýmní návrhářka ve filmových ateliérech ve Zlíně, výtvarnice, režisérka, scenáristka. Zabývá se malbou, kresbou a počítačovou grafikou.

HAVLÍK Jiří - malíř
* 24. 10. 1962 Vyšší Brod
Vyučil se uměleckým pozlacovačem a studoval užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u J. Gajdoše na SUPŠ v Uherském Hradišti. Pracoval v podniku Lyra v Českém Krumlově a ve školství, od roku 1991 je ve svobodném podnikání. Žije v Českém Krumlově a těžištěm jeho práce je malba, grafika, plastika a fotografie.

HAVLÍK Josef - výtvarník
* 16. 3. 1937 Kašava
Studoval užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u J. Blažka, J. Berana, V. Hrocha a K. Hofmana na SUPŠ v Uherském Hradišti. Usadil se na Slovensku a věnoval se práci v propagaci.

HAVLIŠ Karel - architekt
* 1. 2. 1944 Přibyslavice
V letech 1990-1997 byl hlavním architektem města Zlín a vedoucím Útvaru hlavního architekta měst Zlín a Otrokovice, od roku 2000 je vedoucím Ateliéru urbanismu na FA VUT Brno. Vystavuje, publikuje a je členem redakčního kruhu časopisu Urbanismus a rozvoj.

HAVLOVÁ Ivona - výtvarnice
* 27. 9. 1986 Moravský Krumlov
Studovala užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u J. Gajdoše na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HAVRÁNEK Hubert - spisovatel
* 29. 7. 1887 Chropyně
+ 11. 2. 1970 Praha
Úředník ministerstva zdravotnictví v Praze. Prozaik i básník hanáckého života. Jeho romány a povídky mají ráz venkovských katolických žánrů. Prvotinou byly fejetony Duše Hané (1930) napsal i knihu pro mládež Za lepším chlebem.

HAVRÁNKOVÁ - JÁŠKOVÁ Jana - výtvarnice
* 24. 3. 1959 Vsetín
Studovala propagační grafiku a výtvarnictví u F. Nikla na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HAVRLANT Josef - účastník odboje
* 26. 6. 1906 Rybí
+ 4. 3. 1942 Osvětim (Polsko)
Učitel pomocné školy v Ostravě Vítkovicích, funkcionář Sokola, který se v době okupace zapojil do odboje, ale byl zatčen a umučen v koncentračním táboře.

HAZUKA Bohumír - hudebník
* 1. 11. 1899 Frenštát pod Radhoštěm
+ 19. 5. 1987 Brno
Působil jako poštovní úředník v Místku, Frýdku a v Kunčicích pod Ondřejníkem, od roku 1952 žil v Brně. Hrál na housle, violoncello, maloval, byl členem Klubu českých turistů.

HEDÁNEK Miroslav - herec
* 20. 3. 1920
V letech 1948-1953 hrál v Divadle pracujících Gottwaldov (Zlín) a do roku 1955 byl jeho ředitelem.

HEIDENREICHOVÁ Markéta - herečka
* 19. 4. 1977 Zábřeh na Moravě
Vystudovala herectví na Vyšší odborné škole umění ve Zlíně a hraje v Severomoravském divadle Šumperk.

HEIDERICH Augustin Bernard - malíř
* Nový Jičín
Malíř, který v 17. století pracoval pro kostely východní Moravy.

HEIDERICH Augustin Jan - malíř
* Nový Jičín
Malíř, který v 18. století pracoval pro kostely východní Moravy.

HEINZ František - designér
* 13. 9. 1930 Devinska Nová Ves (Slovensko)
Vystudoval tvarování strojů a nástrojů u Z. Kováře, G. Hlávky a M. Klímy na SUPŠ v Uherském Hradišti a v tomto městě také působí.

HEINZOVÁ Yveta - výtvarnice
* 27. 6. 1962 Uherské Hradiště
Studovala užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u J. Gajdoše na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HEJA Josef - řezbář
* 12. 3. 1902 Hovězí
+ 5. 9. 1985 Halenkov
Vyřezal řadu figurek a betlémů, které došly uznání na výstavách doma i v zahraničí. Byl o něm natočen televizní film Jak dřevo promluvilo, jeho betlém Svatá rodina byl zobrazen v roce 1996 na poštovní známce. Je po něm pojmenován program a soutěž řezbářů v rožnovském muzeu.

HEJCMAN Ivo - animátor
* 8. 10, 1950 Prostějov
Studoval tvarování strojů a nástrojů u M. Klímy na SUPŠ v Uherském Hradišti a v letch 1975-91 byl hlavním animátorem ve Filmových ateliérech Zlín. Učil na VOŠF při Filmových ateliérech Zlín. Spolupracoval s bratislavskou televizí na animaci večerníčků a v roce 2002 dostal na filmovém festivalu ve Zlíně Cenu diváků za film Bob a Bobek.

HEJCMAN Ivo - výtvarník
* 10. 11. 1978 Zlín
Studoval tvorbu hraček a dekorativních předmětů u Z. kadlece na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HEJCMAN Jiří - herec
* 16. 7. 1981 Zlín
Vystudoval brněnskou konzervatoř a od roku 2001 hraje ve Slováckém divadle Uherské Hradiště. Spolupracuje s dabingovým studiem v Ateliérech Zlín

HEJCMAN Pavel - spisovatel
* 23. 3. 1927 Praha
Vystudoval novinářství a od roku 1950 žil v Bystřici pod Hostýnem. Pracoval v továrně na nábytek, kde v roce 1960 založil a deset let řídil podnikový časopis. Po roce 1989 byl starostou města. Publikoval v novinách a časopisech a od roku 1959 vydává knihy, z nichž některé byly dramatizovány i zfilmovány. V sedmdesátých a osmdesátých letech pracoval jako dělník a mohl knihy vydávat pouze pod pseudonymy. V letech 1992-1998 byl starostou Bystřice, potom se vrátil k psaní. Napsla přes třicet knih, např. Roxelanin meč, Cesty knížecí (v roce 1969 šly do stoupy a vyšly až nyní), Moravská válka, Královské fandango a několika dobrodružných a kriminálních románů.

HEJDA Jan - kronikář
* 4. 9. 1913 Horní Ves u Horní Cerekve
+ 21. 3. 1983 Vizovice
Studoval bohosloví v Praze a Montpelier a v letech 1938-77 působil jako farář v Zádveřicích. Psal kroniku, fotografoval a publikoval v církevním tisku.

HEJDA Karel Jan - spisovatel
* 27. 7. 1876 Mladá Boleslav
+ 19. 2. 1958 Zlín
Člen Moravského kola spisovatelů. Od roku 1953 žil v Luhačovicích a všechny jeho knihy těží z jeho cestovatelských a loveckých zálib, které se vážou k jeho pobytům na Balkáně a Podkarpatské Rusi. Publikoval v mysliveckých časopisech a své myslivecké zážitky uložil do knih Sedmnáct let pod Karpatami (1940), Zelené obrázky (1942), Střepiny v oranici (1944) a Z nížin a hor (1947).

HEJDOVÁ Marie - výtvarnice
* 5. 12. 1943 Kvasice
Studovala užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u V. Hrocha na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HEJNA Jiří - malíř
* 29. 7. 1921 Praha
Studoval dekorativní malbu u K. Hofmana, V. Hrocha a R. Gajdoše na Škole umění ve Zlíně a AVU Praha. Používal také pseudonymy Jiří Harlan a Jiří H. Vojta. V roce 1964 emigroval a žil v Paříži.

HEJNÝ Miloslav - sochař
* 23. 10. 1925 Praha
Studoval Grafickou školu v Praze, sochařství u V. Makovského na Škole umění ve Zlíně a sochařský ateliér Jana Laudy, Vincence Makovského a Otakara Španiela na AVU Praha. Věnoval se monumentální sochařské tvorbě, často ve spolupráci s S. Kolíbalem, grafice a plastice. V roce 1968 získal zlatou medaili na výstavě v Milánu.

HELBICH Petr - fotograf a publicista
* 5. 11. 1929 Frenštát pod Radhoštěm
Povoláním lékař. Žije a pracuje v Praze a od roku 1968 fotografuje Frenštát a Beskydy. Spolupracovník J. Sudka a R. Jandy. Autor esejů v Hlasech muzea a archivu ve Frenštátě.

HELCEL Jiří - výtvarník
* 4. 3. 1955 Český Těšín
Vyučil se v Karviné aranžérem, studoval Školu průmyslového výtvarnictví v Ostravě Přívoze a propagační grafiku a výtvarnictví u F. Nikla na SUPŠ v Uherském Hradišti. Pracoval jako propagační výtvarník a byl malířem scény ve Studiu Jiřího Trnky v Praze. V současné době je ve svobodném povolání, věnuje se řezbářskému řemeslu a vyrábí loutky.

HELCELET Jan - publicista a etnograf
* 2. 1. 1812 Dolní Kounice
+ 19. 2. 1876 Brno
Lékař, profesor hospodářství a přírodních dějin na univerzitě v Olomouci a na Vysoké škole technické v Brně. V letech 1842-1845 navštěvoval Valašsko a ve svých zápiscích zachycoval jeho hospodářské a národnostní poměry, práci na salaších, sociální problémy a přírodní krásy. Jeho korespondence a zápisky vyšly knižně v roce 1910.

HELEŠIČ Jaromír - hudebník
* 19. 9. 1947 Uherské Hradiště
Vystudoval lidovou konzervatoř v Praze a hrál jako bubeník v pražských jazzových kapelách Impuls, Milan Svoboda Quartet, Gera Band, Blues Band a PBB. Dlouhodobá angažmá měl i v Německu. Jeho nejvlastnější polohou je hra v menších skupinách moderního jazzu, kde uplatňuje především cit pro rytmy latinskoamerické oblasti a pro organickou absorpci rockových prvků do jazzového idiomu.

HELEŠTÝNOVÁ - MIKULÁŠKOVÁ Anna - výtvarnice
* 27. 2. 1950 Partyzánské (Slovensko)
Studovala modelářství a návrhářství obuvi a nódních doplňků u J. Dudeška na SUPŠ v Uherském Hradišti. Je soukromou podnikatelkou a vyrábí užitou keramiku v Řetechově.

HELIC Lukáš - překladatel
*
Český bratr z druhé poloviny 16. století. Pocházel z Poznaně a na Moravu byl pozván pro svou výbornou znalost hebrejštiny. V roce 1571 se stal knězem, působil v Ivančicích ve Fulneku a také v Novém Jičíně., Koncem století se vrátil do Polska. Byl jedním z překladatelů Bible kralické, tzv. Blahoslavova překladu Nového zákona.

HELLER Adolf - malíř
* 17. 1. 1887 Chlumec nad Cidlinou
+ 1952
Vystudoval AVU v Mnichově (Německo) a VŠUP v Praze a působil v Kroměříži a Velehradu jako profesor kreslení, krajinář a figuralista, ale i jako autor kostelních obrazů.

HELMICHOVÁ Andrea - dramaturgyně
* 29. 7. 1972 Rumburk
Absolventka pražské DAMU, dramaturgyně Slovéckého divadla Uherské Hradiště, autorka dramatických textů.

HELSNER Ferdinand - malíř a restaurátor
* 29. 9. 1867 Holešov
+ 11. 1. 1925 Hranice na Moravě
Malíř portrétů a kostelních obrazů, restaurátor, zakladatel a majitel úspěšného fotografického závodu, výrobce a vydavatel fotopohlednic měst Hranice a Teplice nad Bečvou a jejich okolí.

HELSNER Jan - společenský pracovník
* 11. 4. 1885 Holešov
+ 20. 3. 1942 Osvětim (Polsko)
Působil v Litovli a byl to obětavý veřejný pracovník, divadelní ochotník a spoluzakladatel Církve československé ve městě. Věnoval se především sokolské práci, byl starostou místní sokolské jednoty a místostarostou Severomoravské župy. V roce 1941 byl zatčen, vězněn v Olomouci a odtud převezen do Osvětimi, kde zahynul.

HELŠUSOVÁ Tereza - herečka
* 18. 4. 1978 Liberec
Vystudovala Střední pedagogickou školu v Liberci a JAMU v Brně a byla na stáži v holandském Utrechtu. Byla herečkou Městského divadla Zlín a od roku 2006 je ve svobodném povolání. Hraje ve filmech i v televizních inscenacích a seriálech, dabuje a moderuje.

HEMALA Martin - výtvarník
* 29. 12. 1977 Uherské Hradiště
Studoval tvarování prlmyslových výrobků u M. Klímy a V. Anderleho na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HENDRYCHOVÁ Zuzana - výtvarnice
* 18. 9. 1981 Bruntál
Studovala tvarování průmyslových výrobků u M. Klímy a V. Anderleho a reprodukční kamenosochařství a restaurátorství u Z. Tománka a J. Habarty na SUPŠ v Uherském Hradišti. Pracuje jako ergoterapeutka a vede keramickoudílnu v centru pro mentálně postižené.

HENYCHOVÁ Eva - zpěvačka
* 8. 9. 1974 Zlín
+
Byla sólistkou dětského folklorního souboru Barvínek, hrála v televizním seriálu My, holky z Městečka, ve dvanácti začala psát písničky, v roce 1991 vyhrála Portu, v roce 1996 jí vyšlo první album a v roce 1999 vystudovala zpěv a hru na kytaru na pražské Konzervatoři Jaroslava Ježka. Vystupuje v klubech a na festivalech a dálkově studuje teologii v Olomouci. Vystupuje po celé republice i v zahraničí, vydává alba a natáčí koncerty a rozhovory s televizí.

HERALT Maxmilián - muzikant
* 12. 10. 1876 Palačov
+ 9. 6. 1961 Palačov
Byl nejen hráčem v několika lidových kapelách, ale také znalcem valašského zvykosloví a nářečí. Psal do časopisů Kravařsko a Našeho Valašsko.

HERBEN Jan - spisovatel
* 7. 5. 1857 Brumovice
+ 24. 12. 1936 Praha
Spisovatel, novinář, literární kritik a historik a také národopisec, který po absolvování gymnázia v Brně vystudoval UK v Praze. Byl jedním z prvních průkopníků realismu u nás a propagátorem koncepcí T.G.M., v letech 1886-1915 byl hlavním redaktorem časopisu Čas, potom redaktorem Národních listů a nakonec Lidových Novin.

HERBERT Eliáš František - malíř
* 19. 7. 1708 Fulnek
+ 16. 6. 1770 Uherské Hradiště
Vyučil se malířství u J. A. Heidenreicha v Novém Jičíně a působil tam a v Uherském Hradišti. Je autorem kostelních obrazů v Novém Jičíně, Slatině, Olbramicích, Frýdku, Uherském Hradišti a Jeseníku.

HERČÍK Josef - grafik a rytec
* 23. 3. 1922 Uherský Brod
+ 9. 7. 1999 Praha
Vyučil se v Uherském Hradišti nástrojářem a rytcem výtvarného dekoru zbraní a pracoval jako rytec pažbových ornamentů ve Zbrojovce v Uherském Brodě. V roce 1945 se přestěhoval do Prahy, vystudoval soukromě AVU u Vladimíra Pukla a věnoval se výtvarnému umění, zejména známkové tvorbě a užité grafice. Za rytecký přepis Picassova obrazu Guernica na známku získal první cenu na filatelistické výstavě v Neapoli (Itálie).

HERCHL Pavol - scénograf
* 27. 3. 1924 Banská Bystrica (Slovensko)
Působil v divadlech v Novém Jičíně, v Opavě a potom v divadlech na Slovensku.

HERIAN Josef - účastník odboje
* 13. 11. 1921 Příbor
+ 13. 1. 1945 Brno
Účastník odboje, člen partyzánské brigády Jana Žižky, který byl zatčen a popraven v Kounicových kolejích.

HERITES František - spisovatel
* 27. 2. 1851 Vodňany
+ 19. 1. 1929 Praha
Po studiu farmacie v Praze a ve Štýrském Hradci (Rakousko) působil jako lékárník v Rožnově, Netolicích, Praze a ve Vodňanech. S Josefem Holečkem cestoval po východní Moravě (vystoupili i na Radhošť) a po Slovensku. O jeho druhé návštěvě Radhoště a Frenštátu v roce 1905 píše Josef Kalus ve Vzpomínkách II.

HEROLD František - kněz
* 3. 10. 1861 Uherský Brod
+ 21. 1. 1929 Uherský Brod
Starší kaplan u sv. Marka v Litovli, kam přišel v roce 1888. V roce 1889 byl zvolen do prvního českého zastupitelstva za II.sbor. Byl členem Měšťanské besedy a Místního výboru Ústřední matice školské a v letech 1901-1903 prvním katechetou na české reálce. Z Litovle odešel do Jakubovic a pak na faru v Červené Vodě, odkud se vrátil na odpočinek do svého rodiště.

HERYÁN Antonín - básník
* 27. 2. 1938 Valašské Meziříčí
+ 7. 5. 2002 Ostrava
V roce 1956 uprchl do Rakouska a vstoupil do služeb americké rozvědky, ale již v srpnu byl zatčen a odsouzen na 12 let. Následujících sedm let prožil v Leopoldově a po propuštění pracoval jako dělník. Jeho práce nebyly příliš publikovány a vyšla mu jediná kniha Tulák na pomezí. Vyšla v Holandsku, díky úsilí spoluběžence Mirka Kabely.

HERZ Otto - herec
* 7. 8. 1907 Kroměříž
+ 16. 11. 1940 Buchenwald (Německo)
Ochotnický herec, člen Divadelního odboru Spolku pokrokového studentstva Milíč, který se v době protektorátu zapojil do odboje a zahynul v koncentračním táboře.

HEŘMAN Jiří - malíř
* 26. 4. 1892 Paříž (Francie)
+ 9. 6. 1969 Uherské Hradiště
Byl synovcem Marolda, který vystudoval pražskou AVU u prof. Hynaise a pak studoval v Paříži. Působil v Uherském Hradišti a v Kroměříži, letech 1922-1929 v Novém Hrozenkově a posledních deset let žil v Bystřici pod Hostýnem. Maloval slovácké i valašské motivy a krajinu obou regionů. Mnohé jeho perokresby vyšly v třicátých letech jako pohlednice.

HEŘMÁNEK Hypolit - hudebník
* 2. 8. 1846 Jindřichův Hradec
+ 2. 12. 1926 Valašské Klobouky
Slepý muzikant, který byl vychován v pražském ústavu pro slepé děti a naučil se tam hrát. Hrál na zvláštně upraveném harmoniu u nás, ale i v Holandsku a Německu. V roce 1874 usadil ve Valašských Kloboukách, kde učil na hudební škole, založil a vedl pěvecký sbor Dobrovský, byl varhaníkem a ředitelem kůru. V rukopisech se zachovalo několik jeho tanečních skladeb, sborů, písní i příležitostných skladeb pro chrám.

HEYDE Jan Martin - stolař a řezbář
* 19. 5. 1666 Litovel
+ 1721 Uherské Hradiště
Vynikající řezbář, tvůrce chórových lavic na Velehradě. Stolařskému řemeslu se naučil u svého otce Martina. V roce 1699 se odstěhoval do Uherského Hradiště, kde vytvořil své mistrovské dílo. Na řezbě lavic pracoval 26 let až do své smrti.

HILSKÝ Václav - architekt
* 6. 9. 1909 Valašské Meziříčí - Krásno
+ 7. 10. 2001 Praha
Po Odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí studoval na VŠUP v Praze architekturu u prof. O. Novotného. Tvořil v duchu konstruktivismu a funkcionalismu. K jeho prvním pracím patří regulační plán rodného města. Po druhé světové válce patřil k zakladatelům moderní české architektury. S R. Podzemných a A. Tenzrem navrhli obnovené Lidice, s E. Linhartem projektoval kolektivní dům v Litvínově, za který dostal zlatou medaili na Trienále v Miláně. K jeho dalším pracím patří výstavba Březových Hor v Příbrami, výstavba Kladna a pražská budova Centrotexu.

HIRSCH Rudolf - spisovatel
* 1. 2. 1816 Napajedla
+ 10. 3. 1872 Vídeň (Rakousko)
Studoval gymnázium v Brně a práva ve Vídni, kde poprvé předstoupil před veřejnost lyrickými básněmi a dramatem Raphaele. Od roku 1843 působil v Terstu a později ve Vídni na ministerstvu vnitra. Nejzdařilejší jsou jeho balady a sonety, největší úspěch však měla kniha Irrgarten der Liebe.

HIRSCHMENTZEL Kristián Bohumír - spisovatel
* 7. 1. 1638 Frýdek - Místek
+ 26. 2. 1703 Velehrad
Přední spisovatel slezského a českého baroka. Vstoupil do cisterciánského kláštera ve Velehradě a v roce 1674 byl vyslán do Bolatic jako probošt a správce statků, které měl povznést z ran třicetileté války a zlepšit náboženskou a mravní úroveň zdejšího lidu. V roce 1692 se vrátil zpět do Velehradského kláštera. Napsal 42 knih, převážně německy a latinsky, z nichž pouze dvě vyšly tiskem.

HLADIŠ František - lingvista
* 1. 5. 1931 Nivnice
+ 5. 3. 2002 Olomouc
Vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci a zůstal na ní jako asistent. V roce 1975 byl ale propuštěn, na univerzitu se vrátil až v roce 1990 a vybudoval a vedl tam katedru jazyků. Účastnil se prací Dialektologického kabinetu pobočky ÚJČ v Brně a prováděl terénní výzkumy moravskoslovenských nářečí. Psal jazykové sloupky v ústředních i regionálních časopisech a novinách, ale i recenze, medailónky a analýzy jazykových inovací. Pomáhal s jazykovou úpravou textů, spolupracoval při vydávání jazykových příruček a učebnic a pomáhal při tvorbě odborné terminologie.

HLADKÝ Augustin - historik
* 8. 6. 1883 Uherský Brod
+ 11. 2. 1951 Uherské Hradiště
Vystudoval učitelský ústav v Brně, učil na obecné škole v Bojkovicích, potom v Pitíně a nakonec ve Starém Hrozenkově. V době 1. světové války byl zajat na ruské frontě a vstoupil do legií. Po návratu učil na obecné škole v Havřicích a od roku 1922 na měšťanské škole v Uherském Brodě. Zabýval se historií Uherského Brodu, etnografií, archeologií, numismatikou a komeniologií a byl správcem uherskobrodského muzea v letech 1927-1944.

HLADKÝ Jan - malíř
* 27. 7. 1931 Dubňany
Absolvent VTA Brno, Univerzity 17. listopadu Praha a VUT Brno, technický pracovník, ale též malíř - . krajinář, který působil v Kunovicích a v Uherském Hradišti. Zabýval se také art protisem a restaurátorstvím.

HLADKÝ Josef - bibliofil
* 13. 1. 1885 Uherský Brod
+ 16. 2. 1960 Hranice na Moravě
Učitel a sběratel bibliofilií, grafik a exlibris, vydavatel knih. Učitel a sběratel bibliofilií, grafik a exlibris, vydavatel knih. V roce 1918 byl jedním ze zakladatelů Spolku českých bibliofilů a iniciátorem mnoha akcí pro začínající výtvarníky. Spoluzakladatel časopisu Bibliofil, vydávaného před druhou světovou válkou v Brně

HLADNOVSKÝ J. H. (HAŠA Jindřich) - spisovatel
* 19. 10. 1876 Kelč
+ 1949
Učitel v Ostravě, který psal pedagogické příručky, povídky, pohádky, veselohry a operní libreta a kreslil karikatury.

HLAĎO Jaroslav - generál
* 8. 5. 1913 Nový Jičín
+ 21. 1. 1990 Praha
Absolvoval gymnázium v rodišti, školu pro důstojníky v záloze v Opavě, Vojenskou akademii v Hranicích a v leteckém učilišti v Prostějově a od roku 1937 byl velitelem 42. stíhací letky. Po okupaci byl zalétávacím pilotem v Kunovicích, spolupracoval s Obranou národa a před zatčením uletěl do Sovětského svazu, kde byl čtyři měsíce vězněn. Po propuštění byl v roce 1942 přesunut do Anglie a od roku 1943 bojoval nad západní Evropou, od května 1944 jako velitel 312. čs. stíhací perutě, od listopadu jako velitel čs. stíhacího křídla. Po válce byl velitelem 2. letecké divize v Českých Budějovicích a po Únoru 1948 sice v armádě zůstal, ale nesměl létat a tak učil na Vojenské akademii v Praze. Po jejím přemístění do Brna pracoval na MNO a řídil výcvik zahraničních pilotů. V roce 1971 z armády odešel a dělal průvodce turistů po Praze. Byl držitelem šesti čs. válečných křížů a řady dalších našich i zahraničních vyznamenání, na generála byl povýšen in memoriam v roce 1991.

HLAVA Jiří - hudebník
* 28. 11. 1945 Zlín
Trumpetista a hudební skladatel. Působil ve skupině Šest strýců a hrál v TOČRu a JOČRu. Píše filmovou hudbu.

HLAVÁČ František - účastník odboje
* 26. 11. 1898 Frýdlant nad Ostravicí - Lubno
+ 22. 1. 1944 Brno
Odborný učitel měšťanské školy chlapecké v Kyjově, který se v době protektorátu zapojil do odboje, ale byl zatčen a zemřel na následky věznění.

HLAVÁČ Jaroslav - architekt
* 18. 1. 1909 Valašské Meziříčí
+ 24. 4. 1984 Valašské Meziříčí
Absolvoval Státní odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí a VŠUP a AVU v Praze u profesorů Gočára a Novotného. Působil v ateliérech arch. Gočára a Roškota v Praze, ve Zlíně, Rousínově a Humpolci. Od roku 1943 byl profesorem na Státní odborné škole v rodišti. Projektoval učňovskou školu a hvězdárnu ve Valašském Meziříčí, realizovány byly jeho návrhy na bytové domy v Rožnově p/R., kapli v Němeticích, dětský park v Lískovci a památník osvobození ve Valašské Meziříčí (s arch. Mésteckým). Zúčastnil se úspěšně řady architektonických i grafických soutěží.

HLAVÁČ Jiří - hudebník
* 12. 10. 1948 Zlín
Klarinetista a saxofonista, výrazná ososbnost českého hudebního života přelomu 20. a 21. století. Studoval na brněnské konzervatoři a HAMU Praha. Od roku 1973 učil na konzervatoři v Plzni, od roku 1990 učí na HAMU Praha, kde je od roku 2000 profesorem. V roce 1975 založil soubor Barock Jazz Quintet, který dodnes vede, v letech 1977-82 byl členem Adamusova dechového tria a od roku 1982 je členem Českého dechového tria, nahrává pro rozhlas a televizi. Skládá většinou pro soubory v nichž hraje, ale napsal i sbírku básní. Stojí v čele Stálé komise Mezinárodní soutěže Pražské jaro a Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga a předsedá Radě Asociace hudebních umělců a vědců.

HLAVÁČ Miroslav - účastník odboje
* 16. 10. 1912 Palkovice
+ 21. 3. 1942 Osvětim (Polsko)
Učitel obecné školy v Palkovicích, který se v době protektorátu zapojil do odboje, ale byl zatčen a umučen v koncentračním táboře.

HLAVÁČEK Josef - grafik
* 11. 11. 1952 Pardubice
Studoval propagační grafiku a výtvarnictví u F. Nikla na SUPŠ v Uherském Hradišti a ateliér volné grafiky L. Čepeláka na AVU Praha. Byl na několika zahraničních studijních pobytech. Věnuje se volné i užité grafice a práci v reklamě a propagaci. V letech 1989-98 měl v Praze vlastní reklamní studio.

HLAVÁČKOVÁ Jana - výtvarnice
* 11. 9. 1978 Zlín
Studovala modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků u M. Borošové a A. Štefunkové na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HLAVÁČKOVÁ Jolana - výtvarnice
* 7. 4. 1964 Uherské Hradiště
Studovala výtvarné zpracování keramiky u J. Vlacha a V. Groše na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HLAVÁČOVÁ Iva - výtvarnice
* 21. 12. 1965 Valašské Meziříčí
Studovala výtvarné zpracování keramiky u J. Vlacha a V. Groše na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HLAVÁČOVÁ Lucie - výtvarnice
* 30. 12. 1968 Hranice na Moravě
Studovala propagační grafiku a výtvarnictví u J. Hanáčka na SUPŠ v Uherském Hradišti a vychovatelství, osob vyžadujících zvláštní péči na PedF UP Olomouc. Učila na ZUŠ v Hranicích.

HLAVATÝ Pavel - grafik
* 4. 2. 1943 Albrechtice u Pěnčína u Liberce
Studoval propagační grafiku a výtvarnictví u J. Kořínka na SUPŠ v Uherském Hradišti a absolvoval studijní pobyt v Japonsku. Potom učil na SUPŠ v Praze. V letech 1968-71 byl vězněn za soubor Protestkresby. Od roku 1972 se věnuje výhradně grafice, ale nesměl vystavovat. Vystavuje a publikuje zase až od roku 1989. Vydal 15 bibliofilských souborů, účastnil se sympozií a byl členem mezinárodních porot. Svůj výtvarný projev řadí k poetismu. Žije střídavě v Praze a v Havířově.

HLAVICA Emil - sochař, řezbář a grafik
* 28. 4. 1887 Vsetín
+ 7. 4. 1952 Brno
Vyučil se v dílně svého otce a potom studoval na řezbářském oddělení VŠUP v Praze u prof. Kastnera a na AVU u prof. J. V. Myslbeka, s nímž po absolvování spolupracoval. Po několika letech pedagogické činnosti a cestách po zahraničí se věnoval zejména sochařským pracím portrétním a monumentálním, ale i medailérství, kresbě a grafické ilustraci. Převážně žil v Brně, ale náměty ke své tvorbě čerpal z prostředí Valašska (Nový Hrozenkov). Je autorem pomníku B. Smetany, pomníku k uctění obětí světové války v Kelči, pomníku L. Janáčka a pomníku Dr. Hrstky ve Štramberku.

HLAVICA František - malíř
* 23. 1. 1885 Vsetín
+ 16. 7. 1952 Vsetín
Narodil se v rodině řezbáře a lidového muzikanta a studoval Odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí. V roce 1902 vstoupil po roční přípravce na AVU v Praze do malířské speciálky prof. Hanuše Schwaigra. Maloval i na frontě během první světové války, po jejímž skončení se usadil v Brně, kde se svými bratry, sochaři Emilem a Rudolfem, patřil k vedoucím osobnostem brněnského kulturního života. V roce 1928 byl jmenován profesorem krajinářského a figurálního kreslení na VUT v Brně a o deset let později se stal děkanem fakulty architektury a pozemního stavitelství. Jezdil na Valašsko (Nový Hrozenkov) a v roce 1931 si postavil chatu na Kohútce, kde básnil a maloval. Ilustroval knihy valašských spisovatelů.

HLAVICA Rudolf - sochař
* 5. 4. 1897 Vsetín
+ 3. 6. 1971 Brno
Vyučil se řezbářem a v letech 1926-29 studoval na pražské VŠUP u prof. Š. Zálešáka. Usadil se v Brně a jezdil na Valašsko do Nového Hrozenkova. Je autorem Štefánikova pomníku v Zariečí na Slovensku a pomníku osvobození ve Vsetíně. Talentu bratrů nedosahoval, ale upoutal podobiznami v kovu a keramikou.

HLAVINKA Alois - duchovní
* 4. 7. 1852 Věrovany
+ 26. 2. 1931 Kroměříž
Učil na gymnáziu v Olomouci a potom byl farářem v Brně, v Kučerově, v Olomouci a od roku 1921 v Kroměříži. Publikoval povídky v Obzoru a v Našem domově, které psal pod pseudonymy Vojnar a Kantilen. Upravoval národní písně

HLAVINKA Miroslav - fotograf
* 5. 3. 1924 Kroměříž
Mnoho let pracoval v MEZu Frenštát a vedl fotokroužek místního domu kultury. Fotografoval, organizoval výstavy a soutěže amatérských fotografů.

HLÁVKA Gustav - designér
* 7. 12. 1926 Jedovnice u Boskovic
+ 28. 8. 1999 Zlín
Vyučil se zámečníkem a studoval tvarování strojů a nástrojů u Z. Kováře, J. Nováka a K. Hofmana na na SUPŠ ve Zlíně. Věnoval se průmyslovému designu a učil na SUPŠ v Uherském Hradišti a VŠUP Praha Ateliér průmyslového designu ve Zlíně.

HLÁVKA Gustav - výtvarník
* 21. 10. 1950 Zlín
Studoval tvarování strojů a nástrojů u M. Klímy na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HLÁVKA Milan - výtvarník
* 3. 11. 1957 Uherské Hradiště
Po absolvování odborného učiliště Fatra Napajedla studoval tvarování nastických hmot u Z. Kadlece na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HLAVNIČKA Josef - technik
* 30. 1. 1897 Lomnice nad Popelkou
+ 24. 5. 1943 Zdounky
Od konce 1. světové války do roku 1943 pracoval postupně ve firmě Baťa jako ředitel, člen správní rady a člen představenstva. Jeho manželkou byla mnohem mladší sestra Jana Bati a nevlastní sestra Tomášova. Hlavnička tragicky zahynul, když jeho auto u Zdounek srazil vlak.

HLAVNÍČKOVÁ - PŘIKRYLOVÁ Petra - výtvarnice
* 20. 7. 1971 Zlín
Studovala propagační grafiku a výtvarnictví u J. Kořínka na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HLÍNA Jan - malíř
* 6. 7. 1925 Kostelec u Heřmanova Městce
+ 27. 12. 1991 Chrudim
Studoval SPŠ chemickou ve Zlíně, ale absolvoval Obchovní akademii, na niž přestoupil, a pracoval u firmy Baťa. V roce 1944 byl totálně nasazen v Kunčičkách, po osvobození pracoval v reklamním oddělení firmy Baťa. V letech 1945-1949 studoval Školu umění ve Zlíně a potom ateliér monumentální malby a knižní ilustrace u K. Svolinského na VŠUP Praha. Po nějaké době v Praze se usadil v Heřmanově Městci, pracoval pro Muzeum loutkářských kultur a okresní muzeum v Chrudimi a pro divadelní festival Loutkářská Chrudim.

HLOBIL Oldřich - účastník odboje
* 9. 11. 1915 Halenkovice
+ 7. 5. 1991 Děčín
Začal létat v Masarykově letecké lize v Uherském Brodě, polním pilotem byl jmenován v únoru 1939, v Malackách ho zastihla okupace a v červnu odešel s J. Balejkou přes Polsko a Francii do Anglie, kde byl pilotem 311. bombardovací perutě. V roce 1945 se vrátil domů, po roce 1948 byl vyhozen z armády a uvězněn a po propuštění žil a pracoval jako dělník ve Valašském Meziříčí.

HLOBIL Stanislav - archeolog
* 11. 12. 1893 Karolín
+ 24. 10. 1982 Kroměříž
Učitel na Morkovicku, který prováděl sběry a menší výkopy. Jeho sbírka se později dostala do Městského muzea v Kroměříži, kde pracoval v letech 1938-1955 nejprve jako kustod a potom jako ředitel. Spolupracoval s ARÚ Praha, v roce 1951 inicoval novou archeologickou expozici muzea s dioramaty v životné velikosti a publikoval ve Zpravodaji Muzea Kroměřížska.

HLOUSEK Milan - herec
* 4. 3. 1961 Brno
Po absolvování brněnské JAMU prošel angažmá v Šumperku, Opavě a Olomouci, nyní hraje v Městském divadle Zlín. Dabuje a hraje v seriálech, pohádkách a televizních inscenacích.

HLOŽEK Stanislav - zpěvák
* 16. 9. 1954 Kroměříž
Naučil se v ZUŠ v Hulíně hrě na piáno a soukromě v rodišti zpěvu a od roku 1969 hrál a zpíval v hulínském tanečním orchestru. Nějakou dobu byl redaktorem okresního rozhlasového vysílání a závodního časopisu. Spolupracoval s orchestrem G. Broma, založil rockovou skupinu Expres a pak se vydal na dráhu profesionálního zpěváka. Zpíval u Hany Zagorové a se Stanislavem Kotvaldem nazpíval nejprodávanější českou písničku Holky z naší školky. Nyní vytváří dětské pořady, zpívá sólově a vystupuje v muzikálech.

HLOŽKOVÁ Hana - dramaturgyně
* 29. 10. 1978 Brno
Vystudovala Střední odbornou školu informačních a knihovnických služeb, Státní jazykovou školu a divadelní vědu na Masarykově univerzitě v Brně, byla na stáži Ruhr Universität v něměcké Bochumi. Pracovala v Centru experimentálního divadla Brno a v brněnském divadle Husa na provázku, od roku 2004 je dramaturgyní Slováckého divadla Uherské Hradiště.

HLOŽKOVÁ Hana - výtvarnice
* 7. 7. 1972 Šternberk
Studovala užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u J. Gajdoše a J. Pospíšila na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HLUCHÁŇ Jan - hudebník
* 18. 7. 1890 Rožnov pod Radhoštěm
+ 22. 12. 1959 Praha
Varhaník a sbormistr, autor klavírních skladeb. Působil i na Hutisku. Vydal vydal alba českých skladatelů a houslistů

HLUPÝ Jiří - architekt
* 23. 4. 1932 Brno
Studoval Odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí a VŠUP v Praze. Pracuje jako výtvarník filmových a televizních dekorací. Získal mj. cenu za práci na filmu Hordubal, ale i na soutěžích ve Španělsku a Irsku.

HLUŠIČKA Jiří - keramik
* 13. 7. 1971 Brno
Studoval výtvarné zpracování keramiky u J. Vlacha a V. Groše na SUPŠ v Uherském Hradišti a ateliér keramiky a porcelánu V. Šeráka na VŠUP Praha. Zabývá se užitou i volnou keramickou tvorbou. Měl s manželkou Helenou keramickou dílnu v Hlušovicích na Olomoucku a od roku 2001žije a pracuje v Brně.

HLUŠIČKOVÁ Helena - keramička
* 31. 12. 1968 Olomouc
Studovala výtvarné zpracování keramiky u J. Vlacha a V. Groše na SUPŠ v Uherském Hradišti a ateliér keramiky a porcelánu V. Šeráka na VŠUP Praha. V letech 1991-2 byla na studijním pobytu ve Skotsku. Zabývá se užitou i volnou keramickou tvorbou. Pracovala s manželem Jiřím ve vlastní dílně v Hlušovicích na Olomoucku a nyní žijí a pracují v Brně.

HNÁTEK Bořivoj - malíř
* 21. 6. 1880 Ronov
+ 22. 3. 1954 Praha
Po absolvování pražské uměleckoprůmyslové školy učil na středních školách. Vystavoval ve Valašském Meziříčí mj. obrazy Z Juřinky, Úly v Křivé, Zvonice ve Stříteži a Zvonička na Malé Lhotě.

HNÁTKOVÁ Kateřina - výtvarnice
* 4. 3. 1981 Vsetín
Studovala výtvarné zpracování keramiky u J. Vlacha a V. Groše na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HNILIČKA Jaromír - hudebník
* 11. 2. 1932 Bratislava (Slovensko)
Studoval gymnázium v Jičíně a v Kroměříži, kde hrál ve studentském orchestru Rytmus a v symfonickém orchestru gymnázia jako hornista. Již tehdy se však věnoval trubce a po maturitě šel studovat hru na trumpetu na konzervatoř v Bratislavě, od 1956 působil v Brně, kde zakotvil v orchestru Gustava Broma, v němž nejen hrál, ale pro nějž často i skládal.

HNILIČKOVÁ Lucie - keramička
* 8. 2. 1957 Ivančice
Studovala výtvarné zpracování keramiky u J. Vlacha a V. Groše na SUPŠ v Uherském Hradišti a má keramickou dílnu ve Veverských Knínicích, v níž vyrábí točenou a modelovanou užitkovou kameninu polévanou šlemy.

HOBLÍK Vladimír - účastník odboje
* 29. 3. 1902 Nový Jičín
+ 30. 5. 1942 Brno
Právník který pracoval v době okupace v Brně jako úředník. Zapojil se do odboje, byl zatčen, odsouzen a popraven v Kounicových kolejích.

HOBZOVÁ - GRYGEROVÁ Marie - výtvarnice
* 15. 8. 1953 Kroměříž
Studovala tvarování plastických hmot u Z. Kadlece na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HODÁČ František Xaver - politik a ekonom
* 21. 8. 1883 Brno
+ 10. 5. 1943 Zlín
Právník, předseda Svazu českého studentstva, tajemník Jednoty průmyslníků pro Moravu a Slezsko, Člen správního výboru Mezinárodního úřadu práce v Ženevě a bankovní rady Národní banky československé, který založil a řídil ve Zlíně národohospodářské oddělení při Studijním ústavu. Poslanec Národního shromáždění a jeden z nebližších spolupracovníků Karla Kramáře. Od počátku okupace spolupracoval s L. Rašínem a národnědemokratickou součástí protinacistického odboje. V roce 1942 se stal členem dozorčí rady firmy Baťa. Redigoval několik periodik, byl členem řady našich a zahraničních společností a profesorem na technice v Brně a ČVUT Praha. Otec herečky Nataši Gollové.

HOĎÁK Karel - přírodovědec
* 11. 7. 1922 Mořkov
Do roku 1938 studoval gymnázium v Novém Jičíně, za války pracoval jako dělník a po absolvování obchodního kursu s němčinou ve Frenštátě byl totálně nasazen. Po válce pracoval jako telegrafista, externě studoval Obchodní školu v Novém Jičíně a po maturitě odešel na studia do Brna, absolvoval přírodovědeckou fakultu a působil na katedře mikrobiologie. Publikoval v odborném tisku a je autorem vysokoškolských učebnic.

HODEK Josef - malíř a grafik
* 12. 6. 1888 Hořehledy u Plzně
+ 14. 10. 1973 Plzeň
Od roku 1909 byl učitelem na Hradišťsku a zaujal ho slovácký ornament. Josef Váchal jej seznámil s technikou dřevořezby a zpracováváním zimostrázového dřeva a B. B. Buchlovan napsal knihu o jeho cestě za uměním. Později učil v Plzni. V malbě výborně dokázal postihnout nálady krajiny, ale uměl i žánrové obrazy, později začal av jeho tvorbě dominovat grafika, zejména dřevořez.

HODONSKÁ Jana - keramička
* 11. 6. 1983 Valtice
Studovala výtvarné zpracovní keramiky u J. Vlacha a V. Groše na SUPŠ v Uherském Hradišti a restaurování keramiky na Vyšší odborné škole uměleckých řemesel v Brně.

HODONSKÝ František - malíř
* 19. 2. 1945 Moravský Písek
Studoval dekorativní a užitou malbu v architektuře a propagaci u V. Hrocha na SUPŠ v Uherskom Hradišti a malířský ateliér J. Jirouška na AVU Praha. Studijně pobýval v Anglii, Francii, Holansku, Itálii a Řecku. Věnuje se malbě, kresbě a grafice, inspirací mu je krajina jižní Moravy. Učil na AVU Praha a Akademii umění Banská Bystrica.

HOFER Josef spisovatel
* 19. 11. 1871 Snovídky
+ 8. 3. 1947 Luhačovice
Katolický kněz, který po absolvování teologické fakulty v Olomouci působil v Polance, Strážnici, Slatinici, Starém Hrozenkově (1910) a Luhačovicích. Byl také novinářem, pedagogem a spisovatelem. Psal o otázkách náboženských a školských a publikoval pod několika pseudonymy. Autor knih Bohyně na Žítkově, Povídky z Kopanic a Kopaničářské povídky. Psal i pod pseudonymy Josef Hřivna a Jakub Psolda, ale proslul zejména novinářskou kampaní pod pseudonymem Rectus.

HOFEREK Jiří - designér
* 18. 5. 1982 Zlín
Studoval tvarování průmyslových výrobků u M. Klímy a V. Anderleho na SUPŠ v Uherském Hradišti a průmyslový design na Fakultě multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Od roku 2007 pracuje ve svobodném povolání.

HOFMAN Bedřich - účastník odboje
* 11. 8. 1896 Starý Hrozenkov
+ 5. 3. 1943 Vratislav (Polsko)
Učitel obecné školy v Podolí u Kunovic, který se v době okupace zapojil do činnosti Obrany národa, ale byl zatčen, odsouzen a popraven. Podrobnosti o pobytu v nacistických věznicích popsal ve dvou svazcích motáků, které ukryl ve svršcích, které byly po popravě předávány rodinám.

HOFMAN Karel - malíř
* 14. 9. 1906 Jablůnka nad Bečvou
+ 27. 11. 1998 Valašské Meziříčí
Studoval AVU v Praze u prof. O. Nejedlého a J. Obrovského a díky stipendiu italské vlády také na římské akademii. Několik let cestoval po Itálii, kde i vystavoval. Potom působil jako profesor na Škole umění ve Zlíně a Uherském Hradišti a účastnil se každoročních výstav Zlínského salónu. Později přesídlil natrvalo na Soláň do srubu po Schneiderkovi a hlavním zdrojem jeho námětů se stala valašská krajina.

HOFMAN Radomír - architekt
* 22. 2. 1923 Valašské Meziříčí
+ 21. 4. 1970 Bratislava
Byl žákem profesora Místeckého na Odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí a Rothmayera na VŠUP v Praze. Věnoval se architektuře interiérů a zejména návrhům židlí pro TON Bystřice pod Hostýnem (cena EXPO Brusel). Zemřel předčasně na následky věznění z politických důvodů v Jáchymově.

HOFMANN Bedřich - katolický kněz
* 10. 7. 1908 Steinkirchen (SRN)
+ 6. 6. 1975 Olomouc
Studia v Olomouci ukončil v roce 1932, potom působil ve Vracově, Lipníku nad Bečvou a na Horní Bečvě (1936-48). V letech 2. světové války byl vězněn. Od roku 1948 byl farářem v kostele sv. Michala v Olomouci, od roku 1969 tam byl děkanem.

HOFMANOVÁ Drahomíra - herečka
* 24. 8. 1943 Vsetín
Dcera malíře Karla Hofmana. Nejprve vystudovala uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, potom změnila obor avystudovala brněnskou JAMU. Hrála pět a půl sezóny v ostravském divadle Petra Bezruče a přešla do brněnského Národního divadla, kde působí.

HOFMANOVÁ Pavla - výtvarnice
* 7. 7. 1980 Šternberk
Studovala tvorbu hraček a dekorativních předmětů u V. Reissnera na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HOFMEISTER Rudolf Richard - spisovatel
* 17. 5. 1868 Rožmitál pod Třemšínem
+ 7. 10. 1934 Rožmitál pod Třemšínem
Rukavičkářský dělník a literární samouk, autor dílka Luhačovické dojmy (1932). Z jeho prací jsou nejznámější povídky a romány z pravěku, v nichž populárně a fantasticky rozvíjí dohady o podobě prehistorického života.

HOFRICHTER Václav - malíř
* 19. 5. 1864 Monor (Maďarsko)
+ 19. 11. 1938
Studoval akademii v Mnichově a v Praze (prof. Pirner). Byl členem Umělecké besedy. V letech 1894-1929 učil na Odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí a v letech 1916-7 byl jejím správcem. Učil zde i na učitelském ústavu. Byl malířem žánrů (Na šalandě, Za soumraku, Ve chlévě, Sólo pro flétnu) i portrétistou (rodina Reichů, F. L. Kinský, Dr. Šolc), namaloval také kopii Rafaelovy Madony pro kapli v Krhové. Napsal učební texty o perspektivním kreslení a o anatomii lidského těla.

HOHL Leopold - sochař
* 13. 11. 1886 Nový Jičín
+ 1942 Vídeň (Rakousko)
Působil v Novém Jičíně.

HOCHMANOVÁ - VÁVROVÁ Věra - archeoložka
* 28. 4. 1923 Brno
+ 15. 4. 2002 Brno
Po studiu klasické archeologie a dějin umění na UJEP v Brně tam pracovala v Moravském muzeu. Současně byla i asistentkou prof. Viléma Hrubého na Uherskohradišťsku. Kvůli zdravotním komplikacím však v roce 1964 terénní práce opustila a věnovala se muzejní a výstavní činnosti až do odchodu na důchod v roce 1981. Publikovala v odborném tisku a od roku 1956 externě přednášela v Ústavu prehistorie a protohistorie na UJEP v Brně.

HOLÁ - HNÁTOVÁ Ivana - návrhářka
* 14. 7. 1965 Frýdek - Místek
Studovala modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků u B. Polišenského na SUPŠ v Uherském Hradišti. Pracovala jako modelářka a návrhářka obuvi v Praze, Zlíně a Frýdku Místku, nyní je majitelkou obchodu s obuví.

HOLÁ - MARUŽÁNOVÁ Jana - výtvarnice
* 12. 4. 1963 Slavičín
Studovala tvarování strojů a nástrojů u M. Klímy na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HOLÁČEK Bedřich - malíř
* 6. 3. 1903 Ostrava
+ 12. 12. 1984 Frýdek-Místek
Studoval malířskou školu u V. Sychry a AVU v Praze u prof. Nejedlého. Náměty svých obrazů čerpal hlavně v Beskydech, ale také na Valašsku, Slovensku, v Českém ráji. Jeho tvorba je uložena ve sbírkách GVU v Ostravě a v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku.

HOLAČKA Zdeněk - fotograf
* 18. 9. 1935 Frenštát pod Radhoštěm
Fotograf, který žije a pracuje ve Frenštátě.

HOLAIN Ludvík - hudební skladatel
* 20. 8. 1843 Stará Bělá
+ 17. 8. 1916 Olomouc - Slavonín
Kněz, studijní prefekt arcibiskupského semináře v Kroměříži a od roku 1874 tamtéž profesor matematiky a fyziky. Od roku 1890 byl farářem ve Slavoníně. Skládal církevní hudbu a vydal na 150 lidových písní moravských.

HOLAS Alois - pedagog
* 28. 5. 1865 Třebíč
+ 31. 1. 1936 Znojmo
Učil latinu, řečtinu, těsnopis na gymnáziích v Uherském Hradišti a Valašském Meziříčí, potom byl ředitelem reálného gymnázia v Brně. Autor latinských učebnic a čítanek i knih o těsnopisu, například Nástin české soustavy rychlopisu, Učebnice českého rychlopisu, Základy slovanského rychlopisu a Malá čítanka rychlopisná.

HOLAS Augustin Jan - redaktor
* 2. 8. 1887 Hranice na Moravě
V roce 1920 přišel do Kroměříže a pracoval v redakci časopisu Haná, který se v roce 1922 stal hlavičkovým listem přerovského Obzoru. Za války pracoval u obce kroměřížské a od roku 1945 začal pracovat v knihovně.

HOLAS David - malíř
* 4. 5. 1973 Ostrava
Studoval užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci na SUPŠ v Uherském Hradišti a potom vystřídal řadu povolání, v letech 2001-2003 žil a pracoval v Austrálii. Nyní se zabývá zejména figurální malbou, fotografií a designem knih, obálek časopisů, obalů CD, plakáty a kalendáři.

HOLAS Miloslav - spisovatel
* 19. 5. 1906 Vizovice
+ 12. 9.1989 Vizovice
Autor dobrodružných chlapeckých románků Ukradený dárek a Dobyté tajemství, prozaické knihy Smutek z těla (vztahuje se k Vizovicím) a básnických sbírek Rondely a Úzkost krásy. Kritik a redaktor, redigoval časopis ELK.

HOLAS Miroslav - výtvarník
* 20. 6. 1938 Ostrava
+ 13. 3. 1993 Ostrava
Studoval výtvarnou katedru UP Olomouc a byl pracovníkem Domu vzdělávání v Novém Jičíně. Věnoval se malbě a grafice.

HOLAS Miroslav - výtvarník
* 4. 5. 1973 Ostrava
Studoval užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u J. Gajdoše, J. Pospíšila a M. Maliny na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HOLAS Otto - malíř a grafik
* 5. 2. 1910 Hranice na Moravě
+ 3. 3. 1990 Ostrava
Studoval pražskou AVU u prof. Obrovského a Mináře. Byl aktivním členem Sdružení umělců slezských v Opavě. Zejména v prvním období své tvorby maloval impresivně akcentované obrazy z valašských pasek, dřevěné chalupy, cesty úbočími. Později přešel k tvorbě portrétní, k obrazům Ostravy a k alegoriím dobových tendencí.

HOLÁSKOVÁ - IVÁNOVÁ Judita - grafička
* 29. 10. 1961 Zlín
Studovala propagační grafiku a výtvarnictví u F. Nikla na SUPŠ v Uherském Hradišti. Praguje jako propagační výtvarnice a zabývá se užitou grafikou, polygrafickou prací a prací v různých firmách naposledy Design stodio F1 Zlín.

HOLÁSKOVÁ - MIČULKOVÁ Hana - malířka
* 25. 6. 1971 Přerov
Studovala užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u J. Gajdoše a J. Pospíšila na SUPŠ v Uherském Hradišti a konzervátorství a restaurátorství nástěnných maleb na SUPŠ v Košicích. Pracuje jako restaurátorka v Muzeu J. A. Komenského v Přerově.

HOLBA František - řezbář
* 21. 11. 1892 Nedašov
+ 17. 5. 1976 Nedašov
Vyřezával hračky, plastiky světců i betlémy a některé jeho práce jsou ve sbírkách Valašského muzea v přírodě v Rožnově.

HOLBA Ladislav - malíř
* 14. 3. 1932 Sidonie na Vláře
+ 18. 4. 2007 Liberec
Vyučil se malířem skla v Rapotínských sklárnách, absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Kamenickém Šenově a ve svých padesáti letech ještě Lidovou konzervatoř v Ústí nad Labem, naposledy pracoval jako vedoucí propagačního ateliéru v Liberci.

HOLBA Lubomír - výtvarník
* 21. 3. 1975 Zlín
Studoval užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u M. Maliny na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HOLBÍKOVÁ Jana - výtvarnice
* 30. 11. 1960 Uherské Hradiště
Studovala výtvarné zpracování keramiky u J. Vlacha a V. Groše na SUPŠ v Uherském Hradišti, katedru výtvarné výchovy na PedF UP Olomouc a byla na studijním pobytu v Moskvě. Žije v USA.

HOLCMAN Josef - vlastivědný pracovník
* 6. 3. 1952 Skoronice u Vlkoše u Kyjova
Právník, který je dopisovatelem Národopisné společnosti ČSAV, scénáristou, v letech 1979-1989 byl vedoucím divadelního souboru Malá scéna ve Zlíně a natočil 3 filmy s folklorní tématikou. V roce 2001 vydal knihu Týden co týden, věnovanou rodným Skoronicím, v roce 2002 knihu O slivovici, v roce 2003 knihu soudniček Sváry, napsal studie 20 let divadelního souboru Malá scéna, Dějiny skoronských domů a O jízdě králů, časopisecky publikuje soudničky a fejetony, spolupracuje s časopisem ZVUK a je vedoucím družstva fotbalistů FC Tescoma Zlín.

HOLCMAN Vojtěch - vlastivědný pracovník
* 19. 4. 1925 Skoronice u Vlkoše u Kyjova
+ 22. 7. 1985 Zlín
Dlouholetý kronikář Skoronic, historik, etnograf a zakladatel Jízdy králů ve Skoronicích. V tisku zachycoval minulost obce i kraje, v rukopise zůstaly jeho rozsáhlé dějiny Skoronic. V jedné osobě byl režisérem, hercem, scénografem, kronikářem a archivářem skoronického ochotnického divadla. Napsal několik divadelních her z nichž nejúspěšnější bylo Zrušení roboty. Se synem Josefem spolupracoval na knize Hlediště, peklo, jeviště, aneb Historie ochotnického divadla ve Skoronicích (1997). Ve volných chvílích vyřezával figurky, psal nápisy o víně a vinařství na dřevo, kreslil, zdobil pamětní knihy, diplomy a maloval plakáty. k jeho zálibám patřilo sbírání známek, mincí, medailí, starožitností a hospodářského nářadí.

HOLČÁK František - sportovec
* 6. 6. 1951 Karolinka
Po absolvování SOU zemědělského v Kladrubech pracoval u koní ve Velkých Karlovicích a jezdil dostihy. Potom vystudoval SZŠ v Rožnově, trenérský kurs v Boskovicích a v roce 1975 začal koně trénovat. Po roce 1989 družstevní karlovickou stáj převzal a stal se jejím majitelem. Trénoval vítěze Velké pardubické (Valencio, Libentína, Rigoletto, Erudit a Maskul), Derby (Barbakan), tří z pěti vybraných klasických dostihů - Trojkoruny (Glowing) a řady dalších dostihů. Kromě trénování dostihových koní ve stáji Valencio provozuje hipoturistiku.

HOLČÁK Jindřich - účastník odboje
* 1. 1. 1921 Valašské Meziříčí
Sloužil u 40. pěšího pluku ve Valašském Meziříčí. V roce 1939 emigroval do Polska a vstoupil do čsl. jednotky v Krakově. Odtud odplul do Francie a dál do Afriky, kde vstoupil do cizinecké legie, z níž byl přeřazen do Čsl. armády. V bojích o Paříž byl v roce 1940 zraněn, zajat a vězněn v zajateckých táborech. Po válce pracoval na Čsl. velvyslanectví v Paříži, na podzim 1945 se vrátil a byl demobilizován.

HOLČÁK Josef - účastník odboje
* 6. 3. 1914 Branky na Moravě
+ 26. 4. 1991
Odešel s kamarády do Francie, kde byl po výcviku v Adge zařazen do čs. armády, s níž po pádu Francie odplul do Anglie. V roce 1944 se zúčastnil obléhání Dunkerque a po válce se vrátil domů.

HOLČÁKOVÁ Renáta - novinářka
* 29. 7. 1973 Vsetín
Již v době studia na gymnáziu ve Vsetíně se stala dopisovatelkou do Nového Valašska, v roce 1991 tam nastoupila jako redaktorka a když se z Nového Valašska stalo Naše Valašsko, procovala i v něm a po nějaké době se stala jeho šéfredaktorkou. V letech 1993-8 dálkově studovala žurnalistiku na FF UP Olomouc. Od roku 1995 pracuje v Praze v redakci Katolického týdeníku, spolupracuje na tvorbě Cyrilometodějského i Misijního kalendáře a publikuje v dalších periodikách, stále však bydlí ve Velkých Karlovicích.

HOLČAPKOVÁ - DVOŘÁČKOVÁ Jana - výtvarnice
* 8. 12. 1964 Zlín
Studovala modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků u B. Polišenského na SUPŠ v Uherském Hradišti a pracovala jako návrhářka obuvi. Nyní pracuje pro PK EXPO Zlín jako konstruktérka výstavních expozic.

HOLEC Miloslav - malíř a grafik
* 20. 11. 1925 Olomouc
Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, propagační výtvarník a autor realizací v oboru užité grafiky, básník, publicista. Studoval soukromou školu firmy Rolný Prostějov ateliér reklamy a grafiky, a byl mimořádným posluchačem na katedře výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Při pobytu v Novém Hrozenkově mu učarovalo Valašsko natolik, že celým dalším životem navázal na bezprostřednost valašského muzikálního, pěveckého a tanečního projevu.

HOLEC Miloslav - výtvarník
* 3. 9. 1981 Kroměříž
Studoval propagační grafiku a výtvarnictví u J. Hanáčka a K- Mikela na SUPŠ v Uherském Hradišti, byl na studijním pobytu v Antverpách (Belgie) a na stáži v ZUŠ Kroměříž. Zabývá se grafikou a fotografií.

HOLEČEK Jaroslav - chemik
* 6. 2. 1933 Štramberk
Studoval VŠCHT v Pardubicích a tam je také profesorem na místní univerzitě. Je autorem řady prací o struktuře organických sloučenin. Publikuje především časopisecky.

HOLEČEK Josef - architekt
* 3. 4. 1907
Architekt, který působil ve Zlíně.

HOLEČEK Josef - spisovatel
* 27. 2. 1853 Stožice u Vodňan
+ 6. 3. 1929 Praha
Představitel české realistické venkovské prózy navštívil s Františkem Heritesem při cestě na Slovensko v roce 1873 Radhošť a vzpomínku na tuto cestu zachytil ve vzpomínkové knize Pero.

HOLEJŠOVSKÝ Evžen - výtvarník
* 26. 5. 1926 Lovosice
Vyučil se malířem pokojů a studoval užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u V. Hrocha na SUPŠ ve Zlíně a v Uherském Hradišti.

HOLEK Miroslav - grafik
* 26. 2. 1926 Ostrava - Radvanice
Studoval aranžérství a výstavnictví a potom dekorativní malbu na SUPŠ ve Zlíně. Učil na Škole uměleckých řemesel v Brně a ve své tvorbě za zaměřil na grafický design a propagační tvorbu pro veletrhy. Získal zlatou medaili za doprovodnou grafiku čs. Expozic Barcelona 1965, Saka 1967 a Nairobi 1976.

HOLÍČEK Oldřich - malíř
* 20. 1. 1921 Frenštát pod Radhoštěm
+ 6. 8. 1993 Praha
Učil se u Jana Knebla a pak studoval na Průmyslové škole stavitelské v Brně a u malíře K. Lehkého - Brodského. Dal se ke kočovné herecké společnosti a po válce se dostal na Barrandov, kde se postupně propracoval až k filmové a televizní režii. Malířství se věnoval soustavněji od svých čtyřiceti let. Je autorem obrazů Pohled na Beskydy, Kopání brambor, Lubina, Frenštát pod Radhoštěm a Podzim na Horečkách. Účastnil se Světové výstavy v Montrealu a pražského Salonu 1988.

HOLÍK Alois - hudebník
* 18. 5. 1922 Cvrčovice u Zdounek
Hráč na trubku v Moravské filharmonii Olomouc.

HOLÍK Alois - malíř
* 12. 9. 1908 Březová u Slušovic
+ 25. 11. 1985 Fryšták - Horní Ves
Pracoval jako chemigraf v tiskárně ve Zlíně a maloval krajiny na Vizovicku, Slušovicku a Fryštácku.

HOLÍK Alois - sochař
* 28. 2. 1940 Březová u Slušovic
+ 20. 10. 1996 Praha
Vystudoval SUPŠ v Uherském Hradišti u prof. J. Habarty. Výtvarné znalosti si rozšířil studijními cestami po Německu, Francii a Švédsku, kde se podílel na realizaci sochařských děl. Do roku 1975 působil nejprve ve Zlíně a potom v Praze. Zpíval ve zlínském sboru Dvořák a ve slušovickém Hlaholu.

HOLÍK Jiří - malíř a grafik
* 9. 10. 1934 Březová u Slušovic
Absolvoval SUPŠ v Uherském Hradišti u prof. Vl. Hrocha a K. Hofmana a působil v Ostravě. Od roku 1995 žije a pracuje v Hrobicích u Slušovic. Je zakládajícím členem Skupiny 4 UVU SVUT Ostrava a učil na Uměleckoprůmyslové škole v Ostravě. Maluje expresivní plátna krajiny z rozmezí Valašska a Moravského Slovácka.

HOLÍK Zdeněk - grafik
* 21. 7. 1935 Březová u Slušovic
Vyučil se malířem pokojů a studoval propagační grafiku a výtvarnictví u J. Kořínka na SUPŠ v Uherském Hradišti. Působil postupně jako písmomalíř, výtvarník a v několika podnicích v Olomouci a ve Zlíně.

HOLÍKOVÁ Lenka - keramička
* 18. 5. 1965 Ústí nad Labem
Studovala výtvarné zpracování keramiky u J. Vlacha a V. Groše na SUPŠ v Uherském Hradišti a ateliér keramiky a porcelánu v. Šeráka na VŠUP Praha a studijně pobývala v Německu a v Itálii. Učila na Univerzitě J. E. Purkyně, v Ústí nad Labem a od roku 1999 pracuje na volné noze. V tomtéž roce spoluzakládala Kulturní centrum Řehlovice, kde od té doby pořádá mezinárodní sympozia pro mladé umělce.

HOLIŠ Evžen - dirigent
* 9. 4. 1930 Zašová
Po absolvování valašskomeziříčského gymnázia studoval hudební a divadelní vědu a latinu na filozofické fakultě, ale studia nedokončil a přešel ke studiu dirigování na brněnskou JAMU. Potom působil jako dirigent v brněnské opeře a také učil na brněnské konzervatoři.

HOLIŠ Vladimír - výrobce cimbálů
* 19. 4. 1958 Čeladná
Původně pracoval na šachtě, ale potom se u maďarské firmy rekvalifikoval na výrobce cimbálů a v roce 1991 si v Kozlovicích založil firmu HOLAK, v níž vyrábí všechny druhy cimbálů.

HOLIŠOVÁ Františka - krajkářka
* 1902
+ 1979
Žila a pracovala v Zubří. Vyšívání se naučila u paní Gregorové a vyšívala především bytový textil, potom pracovala pro Liptu a nakonec pro ÚLUV, kde zpracovávala zejména návrhy Evy Vítové. V roce 1968 se stala Mistryní lidové umělecké výroby.

HOLKOVÁ - KŘENKOVÁ Marie - výtvarnice
* 20. 3. 1959 Kyjov
Studovala užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u J. Gajdoše na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HOLUB Drahoslav - filmový dokumentarista
* 6. 11. 1921 Kroměříž
+ 27. 9. 2006 Praha
Po maturitě pracoval ve Zlíně a po válce studoval několik semestrů na pražské FAMU. Ve svém poválečném filmovém debutu Zlín za války využil, stejně jako později velmi často, především archivní materiály. Natočil přes 200 filmů.

HOLUB František - účastník odboje
* 29. 1. 1898 Závišice u Rybího
+ 3. 3. 1942 Osvětim (Polsko)
Sokolský funkcionář a odborný učitel měšťanské školy chlapecké v Ostravě Mariánských Horách, který se v době protektorátu zapojil do činnosti Obrany národa, ale byl zatčen a umučen v koncentračním táboře.

HOLUB Václav - grafik
* 24. 2. 1941 Praha
Pracoval v propagaci v Ústí nad Labem a potom studoval tvarování strojů a nástrojů u M. Klímy na SUPŠ v Uherském Hradišti. V současné době se zabývá grafickým designem.

HOLUB Vladislav - umělecký kovář
* 15. 6. 1952 Zlín
Narodil se v kovářské rodině a Vladislav sice nejprve vystudoval SPŠ strojní ve Vsetíně a pracoval v Tesle Rožnov, ale již v roce 1983 nastoupil s Václavem Kiztzbergrem do kovárny k otci, vyučil se u něj řemeslu a často pracoval pro skanzen. V roce 1987 otcovu kovárnu převzal a výrobky jeho dílny se dostala do celého světa.

HOLUB Vlastislav - malíř
* 10. 4. 1925 Lichnov u Nového Jičína
Po studiu na pražské Státní grafické škole u prof. Zdeňka Baláše a na AVU u prof. Karla Sychry a Karla Mináře se vrátil do rodné obce. Věnuje se monumentálně dekorativnímu umění, vytvořil řadu štukolustrových mozaik. Jeho malířskou práci reprezentují portréty, zátiší i sytě barevné obrazy Setí v Lichnově, Pohled z okna. Realizoval ve Štramberku sgrafito Lom a ve Frenštátu dvě sgrafita v SPŠE (s J. Drozdem)

HOLUB Zdeněk - výtvarník
* 15. 3. 1923 Praha
+ 1940 Lodž (Polsko)
Studoval užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u V. Hrocha a R. Gajdoše na Škole umění ve Zlíně. Zemřel při transportu do koncentračního tábora.

HOLUBÁŘOVÁ - HURAJOVÁ Jarmila - výtvarnice
* 29. 3. 1955 Uherské Hradiště
Studovala tvarování plastických hmot u Z. Kadlece na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HOLUBEC František - pedagog
* 19. 2. 1882 Blišice
+ 1961 Blansko
Byl učitelem v Drnovicích, řídícím učitelem v Otrokovicích a ředitelem Komenského školy ve Zlíně. V Drnovicích byl starostou Sokola a členem župního představenstva, v letech 1910-24 psal a vydával sokolské vzdělávací příručky. Psal i pod pseudonymy Ego a Lipan. Ve Zlíně vydal Pravopisné listy.

HOLUBEC Karel - lékař
* 30. 1. 1906 Pržno u Jablůnky
+ 6. 1. 1977 Třebíč
V roce 1924 absolvoval valašskomeziříčské gymnázium a potom vystudoval medicínu. Lékařskou praxi započal v nemocnici v Uherském Hradišti a v roce 1936 přestoupil do nemocnice v Třebíči. Za občanské války ve Španělsku organizoval Lazaret J. A. Komenského v Madridu. Po válce byl primářem chirurgického oddělení a později ředitelem nemocnice v Třebíči. Byl průkopníkem transfůzní služby a otevřel tam jednu z prvních transfůzních stanic u nás. Napsal studii o důsledcích záření na lidský organismus Hirošima - Bikini a Popel smrti a další odborné studie.

HOLUBOVÁ Evženie - keramička
* 7. 8. 1976 Mladá Boleslav
Studovala výtvarné zpracování keramiky u J. Vlacha a V. Groše na SUPŠ v Uherskm Hradišti a vyráběla keramiku v Benátkách nad Jizerou.

HOLUBOVÁ Věra - folkloristka
* 29. 4. 1941 Prostějov
Sběratelka lidových písní a národopisných památek na Napajedelsku, vedoucí dětského folklorního souboru Radovánek. Připravila k vydání sborník lidových písní z Napajedelska a Zpěvník souboru Radovan.

HOLUBY Josef Ludevít - botanik
* 25. 3. 1836 Lubina (Slovensko)
+ 15. 6. 1923 Pezinok (Slovensko)
Botanik, který se zabýval květenou okolí Javořiny Bílých Karpatech, ale též etnoigraf a folklorista, studující lidovou slovesnost, zvyky a kroje. Od roku 1902 dohlížel s doktorem Veselým na budování lázní Luhačovic.

HOLÝ Jiří - herec
* 27. 11. 1922 Ružomberok (Slovensko)
+ 11. 11. 2009 Praha
Vystudoval obchodní akademii a UMPRUM v Praze a věnoval se scénografii, ale již od roku 1943 se věnuje herectví. Hrál v Divadle mladých pionýrů, v D 38 a v divadle Pod Plachtou, v letech 1947-52 hrál v Divadle pracujících Gottwaldov (Zlín), pak v Ostravě, Pardubicích a od roku 1960 zase v Praze. Hodně daboval a vytvořil i řadu filmových a televizních rolí. Po celý život se věnoval i olejomalbě a řezbářství a své práce představil na několika kolektivních i samostatných výstavách.

HOLÝ Jiří - literární vědec
* 28. 4. 1953 Nový Jičín
Studoval gymnázium (SVVŠ) a češtinu a němčinu na Filozofické fakultě UK Praha. Pracoval jako korektor a redaktor v nakladatelství Čs. spisovatel, v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV a v letech 19892002 byl redaktorem časopisu Česká literatura. V letech 19901993 externě vyučoval na FF UK literaturu 20. století a v roce 1998 tam přešel. Vyučoval na univerzitách v Lipsku, v Saarbrückenu, v Regensburgu, na Humboldtově univerzitě v Berlíně a ve Vídni. Autor učebnic a studií.

HOLZBACH Antonín - společenský pracovník
* 12. 4. 1874 Nové Hrady v jižních Čechách
+ 2. 1. 1959 Praha
V roce 1893 byl zatčen a souzen v procesu tzv. Omladiny s Rašínem, Sokolem, Hajnem a Skálou a do Kroměříže přišel v srpnu 1898 na výzvu poslance Hořice. Založil zde Moravský Obzor s přílohami Dobrý rolník a Slovanský turista, Klub českých turistů, Sbor dobrovolných hasičů, Slovanský politický spolek a pořádal národně kulturní akce. V lednu 1910 odešel do Vídně, kam přenesl Moravský Obzor. Je autorem publikací Konec století, Průvodce po Kroměříži a Moravě a Průvodce po Aderbašských skalách, psal povídky, podčárníky, překlady a články v novinách českých, německých i amerických. Redigoval Pražské noviny, Národní listy. Později byl přednostou tiskového odboru ministerstva sociální péče.

HOLZBACHOVÁ Mira - tanečnice a choreografka
* 10. 4. 1901 Kroměříž
+ 18. 5. 1982 Praha
Studovala na Dalcrozově taneční škole ve Švýcarsku a Labanově institutu v Hamburku. Členka Devětsilu, spoluzakladatelka Osvobozeného divadla, ale také v roce 1924 mistryně ČSR v krasobruslení. V letech 1928-9 vedla vlastní taneční studio, v roce 1933 založila Nové avantgardní studio, v letech 1939-46 žila v USA a věnovala se studiu indiánských kmenů, o nichž napsala knihu Amerika, země indiánů. Po návratu do vlasti spolupracovala s rozhlasem, tiskem a od roku 1948 se stala choreografkou Armádního uměleckého souboru.

HOMOLA Gustav - hudební skladatel
* 26. 7. 1899 Frýdek-Místek
+ 18. 4. 1953 Kroměříž
Studoval na varhanické škole v Brně, byl žákem L. Janáčka. Studium si poté prohloubil na Mistrovské školy hudby pražské konzervatoře opět v Brně. Jako varhaník působil v Bohumíně a v Místku. V letech 1932-1935 pracoval jako sbormistr v srbském pravoslavném chrámu ve Vršci. Po návratu do vlasti byl až do roku 1942 učitelem hudby v v Žirovnici u Pelhřimova. Napsal řadu písní, upravoval lidové písně pro zpěv a klavír, napsal tři operety, z nichž Jeho výsost dává výpověď byla provedena v roce 1934 na půdě Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.

HOMOLA Karel - malíř
* 3. 10. 1897 Bohdíkov
+ 26. 7. 1972 Olomouc
Vystudoval pražskou UMPRUM (prof. Dítě) a AVU (prof. Švabinský). Působil v Olomouci, Litovli a Uherském Brodě a námětově čerpal z mytologie, bajek a pověstí.

HOMOLA Miloslav - psycholog
* 3. 12. 1924 Praha
Mládí prožil ve Valašském Meziříčí, kde také absolvoval gymnázium, potom studoval FF UK v Praze a FF UP v Olomouci. Mezinárodní ohlas mají jeho práce Novější teorie motivace, Motivace lidského chování, Úvod do psychologie osobnosti a Psychologie kulturně výchovné činnosti, Dějiny psychologie a Marketing a psychologie.

HOMOLA Tomáš - pedagog
* 2. 3. 1930 Velké Těšany
Vyrůstal ve Vážanech u Kroměříže, kde studoval měšťanskou školu a reálné gymnázium, potom studoval pedagogickou fakultu UP v Olomouci. Působil středních školách a učilištích a v letech 1983-2002 na katedře biologie Pedagogicko fakulty UP. Publikoval v odborném a vlastivědném tisku, je autorem vysokoškolských skript. Byl předsedou VSMO, členem botanické společnosti AV a MO ČSOP v Olomouci.

HOMOLÁČ Jan Nepomuk Vincenc - podnikatel
* 1778 Nové Město na Moravě
+ 20. 10. 1817 Těšín
Hutnickou praxi si osvojil u svého otce ve Frýdlantě nad Ostravicí a v Čeladné. V roce 1806 převzal od otce nájem podniku a pak již sám uzavřel na období 1812-1923 novou nájemní smlouvu s olomouckým arcibiskupstvím.

HOMOLÁČ Jan Václav - podnikatel
* 1745 Nové Město na Moravě
+ 1812
V roce 1782 si pronajal od olomouckého arcibiskupství železárny ve Frýdlantě nad Ostravicí. Smlouvami si zajistil využívání výrobních zařízení na pozemcích hukvaldského panství a právo těžit zde rudu a vápenec a dříví z vrchnostenských lesů. V roce 1795 rozšířil hutě o závod na Horní Čeladné, který vybudoval z vlastních prostředků a v roce 1803 prodal arcibiskupství. Podnik jím řízený vynikal technickou úrovní a racionální komerční politikou.

HOMOLKOVÁ - KŘIČKOVÁ Pavla - spisovatelka
* 14. 2. 1886 Kelč
+ 10. 7. 1972 Nové Město na Moravě
Sestra bratří Křičků, učitelka v Přerově a v Brně. Psala do Lidových novin, spolupracovala s rozhlasem a její brožura Horácké nářečí má národopisnou hodnotu. Za války se vrátila na Valašsko, žila u Vilmy Volkové na Hutisku a věnovala se vlastivědné práci. Napsala veršované knihy pro děti O Megeře a Na Poskle, zapisovala valašské písničky, působila v národopisné družině i v ochotnickém divadle, organizovala kulturní akce a napsala ke stému výročí položení základního kamene Národního divadla hru Kámen z Radhoště.

HONČ Rudolf - účastník odboje
* 15. 9. 1895 Příbor
+ 27. 1. 1942 Osvětim (Polsko)
Učitel obecné školy v Ostravě Nové Bělé, který byl v době protektorátu zatčen při akci gestapa proti sokolskému odboji a Obraně národa na Frýdecko-místecku a umučen v koncentračním táboře.

HONOVÁ Hana - výtvarnice
* 26. 1. 1966 Opava
Studovala tvarování plastických hmot u Z. Kadlece na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HONSOVÁ Jolana - designérka
* 5. 9. 1978 Zlín
Studovala modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků u M. Borisové a A. Štefunkové na SUPŠ v Uherském Hradišti, ateliér designu obuvi a módních doplňků na VŠUP Praha, katedra designu S. Krotkého a D. Pejchalové Zlín a Technickou univerzitu Liberec. Studijně pobývala v Londýně a nyní působí jako módní návrhářka.

HOPP Hippolyt - hudební pedagog a skladatel
* 23. 6. 1869 Praha
+ 29. 5. 1919 Hodonín
Studoval varhanickou školu v Praze. V letech 1891-5 učil na valašskomeziříčském gymnáziu a měl zde vlastní hudební školu. Byl obětavým činovníkem Sokola a organizoval hudební život mezi sokolskými ochotníky. Později působil v Hodoníně. Je autorem dosud hraných instruktivních skladeb Dětem pro radost.

HOPPE Jaroslav - hudební skladatel
* 6. 7. 1878 Kroměříž
+ 11. 2. 1926 Kroměříž
Po absolvování gymnázia v Kroměříži studoval přírodní vědy v Praze a Mnichově, ale vrátil se k hudbě. Žák a přítel Vítězslava Nováka. Své Tři sbory na slova Jaroslava Vrchlického věnoval PSMU.

HORA Jiří - překladatel
* 15. 3. 1922 Frenštát pod Radhoštěm
Většinu života prožil ve Frenštátě. Přeložil z angličtiny knihy A. Haileyho, E. S. Gardnera, S. Sheldona, D. Morella a bibliografii L. Pavarottiho. Jeho archiv fotografií starého Frenštátu byl podkladem výstavy Frenštát neznámý (1993) a videofilmu Milana Bayera Proměny města (1998). Je tvůrcem pamětní síně Josefa Kalusa ve Frenštátě.

HORÁČEK Petr - výtvarník
* 9. 2. 1980 Hustopeče
Studoval užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u M. Maliny na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HORÁK Alois - malíř
* 1911 Hostašovice
+ 1962
Autodidakt. Člen sdružení Jaroněk. Náměty čerpal z rodiště.

HORÁK Antonín - režisér
* 2. 6. 1918 Topolná
+ 29. 6. 2004 Zlín
Jeden z prvních zaměstnanců zlínského filmového studia, spolupracovník Ladislava Koldy, Elmara Klose a Jana Lukase, spoluautor řady filmů a autor rukopisu historie zlínských ateliérů. Největší vliv na jeho obrazové vnímání měl ale Alexander Hackenschmied a klasik české fotografie Josef Sudek, jemuž Horák dělal při zlínských pobytech asistenta. Přestože se fotografii věnoval jen mimoděk, je dnes považován za fotografa meziválečného Zlína.

HORÁK Antonín - účastník odboje
* 1908
+ 10.10.1941 Brno
Řezník z Pačlavic, který za v době protektorátu zapojil do odboje a byl zatčen a popraven za sabotáž v Kounicových kolejích.

HORÁK Antonín - zahradník
* 11. 4. 1900
+ 25. 7. 1965 Bystřice pod Hostýnem
V roce 1926 založil Horákovy školky v Bystřici pod Hostýnem, kde se usadil. Již v roce 1930 jeho firma nabízela 500 druhů a kultivarů rostlin a v roce 1934 dvojnásobek. Jeho oblíbené kultury byly plaménky, dřevité pivoňky, šeříky, růže, ale také trvalky, zejména alpínky a vodní a akvarijní rostliny.

HORÁK Bohumil - účastník odboje
* 1911 Zlámanec
+ 31. 3. 1943 Brno
Obchodník z Bohuslavic u Zlína, který podporoval v době okupace březnickou odbojovou skupinu. Po prozrazení se skrýval, ale nakonec byl v Brně zatčen, odsouzen a popraven.

HORÁK Cyril - evangelický teolog
* 30. 6. 1930 Kroměříž
+ 21. 9. 1990 České Budějovice
Absolvoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze, byl seniorátní vikářem v Českých Budějovicích, farářem v Jindřichově Hradci a Českých Budějovicích, kde na PedF přednášel etiku. Byl činný v mezinárodních hnutí křesťanských esperantistů, členem Světové evangelické aliance, vydával v zahraničí knihy a publikoval v krajovém tisku.

HORÁK Ferdinand - pedagog
* 23. 12. 1892 Slížany
+ 21. 12. 1969
Profesor tělocviku a francouzštiny na reálném gymnáziu v Moravských Budějovicích a na akademickém gymnáziu v Praze 2, později inspektor tělesné výchovy. Redaktor a překladatel z francouzštiny, správce státních tělovýchovných kurzů, autor publikací Francouzské metody tělovýchovy, Přehledný vývoj tělesné výchovy a Tělesná výchova na národních školách.

HORÁK František - pedagog
* 25. 6. 1911 Kvasice
+ 18. 2. 1983 Praha
Knihovník, bibliograf a učitel knihovnictví na UK Praha, autor monografie o historii české knihy a redaktor časopisu Knihovna, který také vydal dějiny pražské národní a univerzitní knihovny z pozůstalosti průkopníka bádání o raném českém knihtisku Zdeňka Václava Tobolky.

HORÁK Inocenc - společenský pracovník
* 1. 3. 1870 Přerov - Dluhonice
+ 27. 12. 1962 Přerov - Dluhonice
Zvěrolékař, který v letech 1900-1930 působil ve Vizovicích. Publikoval stati z oboru zvěrolékařství a zemědělství zejména v Moravském hospodáři.

HORÁK Jan - hudebník
* 2. 8. 1943 Karolinka
+ 18. 1. 2009 Tokio (Japonsko)
Když mu bylo jedenáct, rodina de přestěhovala do Valašského Meziříčí. Tam studoval gymnázium, hru na klavír na konzervatoři v Ostravě a na AMU v Praze. Krátce učil na ostravské konzervatoři a v roce 1971 se odstěhoval do Japonska, odkud pocházela jeho manželka. Byl pracovníkem Pragokoncertu a později profesorem tokijské akademie Musashino. Je autorem japonského vydání klavírního díla Bedřicha Smetany, koncertoval jako sólista a hrál v Triu Bohemia. Někteří z jeho žáků se sdružili ve společnosti Musica Bohemica a šíří českou hudbu v Japonsku.

HORÁK Jan - malíř
* 28. 12. 1911 Boleradice
Soukromě studoval u malířů L. Dvořáčka, Rudolfa Kučery a Karla Srba a maloval ve Frenštátě.

HORÁK Jaroslav - hudebník
* 7. 7. 1947 Rozhraní
Hráč na fagot v Moravské filharmonii Olomouc.

HORÁK Josef - účastník odboje
* 6. 6. 1878 Březolupy
+ 24. 1. 1945 Vratislav (Polsko)
Domkář z Březolup, který se v době okupace zapojil do odboje a po atentátu na Hendricha poskytl úkryt hledaným osobám. Byl zatčen, odsouzen a popraven.

HORÁK Oldřich - pedagog
* 28. 11. 1884 Lechotice
+ 1959
Studoval učitelský ústav v Příboře. Od roku 1931 působil ve Zlíně, kde byl ředitelem Masarykovy pokusné školy. Věnoval se metodickým problémům výuky českého jazyka, je autorem učebnice českého jazyka pro 4. ročník základní školy, podle níž se učilo až do roku 1954, a hlavním autorem Metodiky vyučování českému jazyku na národních školách.

HORÁK Stanislav - hudebník
* 6. 5. 1935 Zubří
Houslista a barytonista, ale také dirigent a hudební skladatel, roku 1965 dirigent Ústřední hudby ministerstva vnitra.

HORÁK Vladimír - dirigent
* 22. 7. 1921 Nětčice u Kyjova
+ 18. 4. 1982
Sbormistr a dirigent, který působil v Brně, v Kyjově, v Kroměříži a ve Zlíně.

HORÁK Zdeněk - hudebník
* 6. 9. 1927 Praha
Klarinetista, který v letech 1952-1961 vyučoval na konzervatoři v Kroměříži a potom v Ostravě. V soutěži Praha 1953 získal 1. cenu.

HORÁKOVÁ - HALFAROVÁ Marta - malířka
* 15. 7. 1927 Příbor
Studovala přípravku na uměleckou akademii ve Vídni. Žila v Příboře, malovala zátiší a kytice a věnovala se keramice.

HORÁKOVÁ Eva - výtvarnice
* 17. 7. 1961
Textilní výtvarnice, žijící v Uherském Hradišti, která studovala PedF Brno. Ve své práci využívá techniku modrotisku.

HORALÍK František - krejčí
* 26. 1. 1888 Valašské Klobouky
+ 24. 4. 1974 Valašské Klobouky
Poslední člověk, který dokázal ušít národopisně čisté kroje jihovýchodního Valašska, Vizovicka a Vsetínska, lidový zpěvák, tanečník, vypravěč, publicista a jeden ze zakladatelů Městského muzea ve Valašských Kloboukách.

HORALÍK Ladislav - filolog
* 12. 5. 1923 Valašské Klobouky
Absolvoval UK v Praze a byl předsedou univerzitní pobočky Asociace čs. rusistů. v letech 1962-1988 byl vedoucím lingvistické sekce Katedry rusistiky Filozofické fakulty UP Olomouc. Je spoluautorem Učebnice ruské konverzace, vysokoškolských skript, redigoval řadu slovníků a pronesl desítky přednášek z oboru rusistiky.

HORANSKÝ Miloš - básník
* 14. 6. 1932 Bytča (Slovensko)
Od roku 1939 žil v Kroměříž kde maturoval na gymnáziu, potom vystudoval režii na JAMU v Brně a působil jako režisér v divadlech v Novém Jičíně, v Opavě, Ostravě, v Divadle E. F. Buriana v Praze, v Chebu, na Kladně, v Liberci a Městských divadlech pražských a byl uměleckým šéfem pražského Divadla ABC. Od roku 1991 působí jako pedagog na DAMU v Praze, v letech 199497 byl jejím děkanem. Od šedesátých let inscenoval programy poezie a prózy v malých divadlech. Verše a recenze poezie a prózy publikuje od roku 1960. Pod pseudonymem Jan David napsal sbírku básní Ruce Goliášovy, což prozradil až v roce 1990. Napsal také básnické sbírky Lunovrat, Amenkámen a Pálení hlíny.

HOREČKA František - kulturní pracovník a spisovatel
* 25. 3. 1894 Frenštát pod Radhoštěm
+ 25. 2. 1976 Nový Jičín
Působil jako učitel v Kunčicích, Tiché a ve Frenštátě. Do literatury vstoupil básnickou sbírkou Drsný živel (1915), po níž následovaly povídky, pohádky a romány, románová kronika Ševci (později přepracovaná s názvem Třínožka s vavřínem), zápisky z 1. světové války Za pět minut dvanáct, divadelní hry i sbírky básní. Byl jedním ze zakladatelů výtvarné skupiny Koliba, autorem akvarelů a jiných výtvarných děl, napsal monografii Břetislav Bartoš, malíř národní tradice, byl iniciátorem Krajinské výstavy moravskoslezského Pobeskydí ve Frenštátě (1934), vydával kulturní měsíčník Moravský východ, spoluredigoval Naše Valašsko, sestavil sborník Kniha o památném Radhošti a vydal čtyři svazky bezručovských studií a esejů. Připravil jazykovědnou práci Nářečí na Frenštátsku a její Dodatky, literární historii obohatil o Frenštátský literární salón. Přispíval do časopisů a věnoval se organizátorské práci. V roce 1994 dostal Cenu sv. Martina in memoriam.

HOREČKA Mojmír - filolog a literární kritik
* 8. 6. 1926 Frenštát pod Radhoštěm
Vystudoval filozofii, vyučuje v Ostravě a pokračuje v otcově jazykovědném díle. Od roku 1994 uveřejňuje na pokračování v časopisu Hlasy muzea a archivu ve Frenštátě pod Radhoštěm práci František Horečka a naše podradhošťské nářečí. Publikoval tam i Návraty ke Krajinské výstavě ve Frenštátě 1934 a Příspěvek k dějinám ochotnického divadla a další materiály ke kulturním tradicím města a okolí.

HOREČKA Svatopluk - překladatel
* 25. 4. 1929 Ostrava
+ 15. 7. 2006 Praha
Studoval gymnázium ve Valašském Meziříčí a ve Frenštátě a FF UK v Praze (čeština a francouzština). Stal se redaktorem SNKLU (později ODEON). Podílel se na vydávání českých klasiků, přeložil z francouzštiny dílo Allaina Robbe-Grilleta Gumy a román Borise Viana Pěna dní, pro Violu připravil pásmo z díla Ladislava Klímy Veliký půlnoční motýl. Překládal i z němčiny. Od roku 1971 redigoval časopis Světová literatura. Překládal pro almanachy a časopisy.

HORENSKÝ František - pedagog
* 20. 2. 1866 Pašovice
+ 25. 8. 1933 Boršice
Absolvent Filozofické fakulty UK Praha, čestný občan Boršic. Byl výborným učitelem, fotografem a muzikantem. V roce 1893 vydal v Telči povídkovou knihu Slovácké obrázky, později Nové obrázky ze Slovácka. Mimo to zanechal několik desítek článků, roztroušených v regionálním tisku. Zaznamenal řadu ukolébavek pod názvem Pašovské písně a u mnohých uvedl i notový záznam.

HORKÁ Hana - herečka
* 25. 9. 1953 Brno
Zpěv studovala na brněnské konzervatoři a na JAMU. Zpěvoherní herečka a pedagožka, která byla od roku 1978 členkou zpěvohry ND Brno a od roku 2004 je sólistkou zpěvohry Městského divadla Brno. Byla v angažmá i ve Zlíně.

HORKÁ Monika - herečka
* 23. 1. 1966 Uherské Hradiště
Po absolvování gymnázia prošla řadou profesí u divadla a přestože už měla složené zkoušky na DAMU, nakonec na školu nešla a od roku 1985 je herečkou Slováckého divadla Uherské Hradiště. Spolupracuje s agenturou HAL, s dabingovým studiem Ateliéry Zlín a s Českým rozhlasem Brno.

HORKÝ Otakar - folklorista
* 21. 11. 1920 Veselí nad Moravou
+ 6. 10. 1981
Absolvent FF UK Praha. Dramaturg Slováckého divadla Uherské Hradiště, dramaturg a scenárista Čs. Televize Brno, člen Vycpáklova souboru a spoluzakladatel Hradišťanu, pro který se podílel na rekonstrukci bílovického kroje. Žil v Uherském Hradišti, psal texty a nápěvy písní, vydal básnickou sbírku Struny a pentle a Romanci o Verunce. Je také autorem televizního pořadu Jízda králů.

HORŇÁK Michal - sportovec
* 28. 4. 1970 Vsetín
Fotbalista, typický pravý obránce nebo defenzivní záložník, který v letech 1995-1999 odehrál 38 zápasů za reprezentační A tým a v roce 1996 s ním získal na ME v Anglii stříbrnou medaili. Hrál za Zbrojovku Vsetín, TJ Gottwaldov (Zlín), Spartu Praha, SKP Cheb, opět Spartu Praha, rakouský LASK Linec, SFC Opava rakouský SV Horn, TJ Klatovy a Marilu Votice, nyní je asistentem trenéra u B družstva Sparty.

HORNÍČEK Ignác - publicista
* 17. 7. 1890 Tlumačov
+ 4. 5. 1949 Bratislava
Jako vojenský lékař se zajímal o historii své rodné obce a genealogii. Po 2. sv. válce byl služebně vázán k Opavě, kde se zapojil do hudebního dění a do činnosti Matice opavské. Publikoval v časopise Naše Valašsko, Záhorská kronika, Vlastivědný věstník moravský a do Slezského sborníku psal recenze.

HORNÍČKOVÁ Běla - kulturní pracovnice
* 11. 9. 1924 Liptovský Mikuláš (Slovensko)
+ 1. 9. 1999 Liberec
Narodila se v rodině důstojníka, žila a gymnázium absolvovala ve Valašském Meziříčí, hrozbě totálního nasazení se vyhnula pokračováním ve studiu na rodinné škole v Ostravě. Po roce 1945 studovala v Praze, kde se v roce 1948 provdala za Miroslava Horníčka.

HORSÁK Antonín - archeolog
* 10. 6. 1891 Kunovice u Uherského Hradiště
+ 15. 12. 1971
Nedokončil studia na Právnické fakultě UK v Praze a od roku 1921 pracoval u ČSD, naposled jako přednosta stanice ve Starém Městě, v jehož okolí jako amatérský archeolog provedl řadu vykopávek v rámci spolku Starý Velehrad. V letech 1939-46 byl kustodem archeologické sbírky muzea v Uherském Hradišti. Po roce 1948 byl v politickém procesu odsouzen a v letech 1949-1956 vězněn a potom pracoval jako dělník. Překládal také ze slovinštiny.

HORUT Florián - pedagog
* 6. 5. 1871 Bernartice nad Odrou
+ 6. 5. 1955 Praha
Učil dějepis, zeměpis a tělocvik na středních školách v Olomouci a ve Vyškově a potom byl ředitelem reálného gymnázia v Praze - Dejvicích. Autor knih o historii Vyškova a literárním místopisu Vyškovska.

HORVÁTHOVÁ Anna - archivářka
* 2. 8. 1949 Frýdek-Místek
Vystudovala na PedF v Ostravě a v letech 1971-1983 pracovala ve Státní oblastním archivu v Opavě. Pak přešla do podnikového archivu Tesla Rožnov pod. Radhoštěm a od roku 1997 pracuje ve Státním okresním archivu ve Vsetíně.

HOŘAVA Tomáš - pedagog
* 1853 Rozstání - Baldovec
+ 26. 6. 1941 Kroměříž
Profesor na gymnáziu a na učitelském ústavu v Kroměříži. Byl spolupracovníkem vídeňského Almanachu Šemberova.

HOŘÍNEK František - kronikář
* 21. 9. 1887 Doloplazy
+ 1. 4. 1977 Ostrava
V roce 1922 přišel do Hluku a byl tam ředitelem měšťanské školy. Získal titul doktora práv, v letech 1926-39 vedl městskou kroniku a zasloužil se o postavení nové budovy měšťanské školy v roce 1930. Jeho diplomová práce, která vyšla i knižně, měla název Slovácké městečko Hluk.

HOSÁK Ladislav - historik
* 5. 7. 1898 Újezd u Brna
+ 3. 11. 1972 Brno
Přednášel historii na Univerzitě Palackého v Olomouci, napsal řadu prací o historii Moravy a je autorem přehledné syntézy čs. dějin Nové československé dějiny a Historického místopisu země Moravskoslezské. Zabýval se také historií města Štramberk a vydal pojednání o jeho

HOSTINSKÝ Jiří Stanislav - básník
* 17. 3. 1654 Valašské Klobouky
+ 16. 11. 1726 Papigochi (Mexiko)
V roce 1670 vstoupil v Brně do jezuitského řádu, v roce 1684 byl vysvěcen na kněze a od roku 1687 působil jako misionář mezi Indiány v Mexiku. Zde latinsky napsal pět rozsáhlých svazků básnických ód Lyra Jesu et Mariae sacra (Svatá lyra Ježíšova a Mariina) a přeložil do latiny první knihu mystických vidění sestry Marie od Ježíše z Agredy Mystica Civitas Dei. Jeho dílo objevil až v osmdesátých letech český jezuita a spisovatel Josef S. Koláček.

HOŠEK Bedřich - sportovec
* 2. 12. 1911 Olomouc
Lehký atlet, mílař, vytrvalec a překážkář. Začínal v SK Baťa Zlín v roce 1927, v letech 1932-41 působil v Praze a potom opět ve Zlíně.

HOŠEK Ignác - pedagog
* 10. 11. 1852 Chromeč
+ 13. 1. 1919 Kroměříž
Cestovatel, pedagog, jazykovědec, dialektolog, překladatel, etnograf a publicista, který studoval na gymnáziích v Olomouci a Praze a filozofii v Praze, chorvatském Záhřebu a ve Vídni u prof. A. V. Šembery. V letech 1896-1904 byl profesorem na reálce v Hodoníně, potom učil v Kroměříži. Psal do Národních listů a německy do časopisu Politik

HOŠŤÁLEK Inocenc - společenský pracovník
* 16. 8. 1872 Bakov
+ 1. 4. 1966 Praha
Studoval gymnázium ve Valašském Meziříčí. Překládal z němčiny a psal do vídeňských časopisů prózy o životě místních Čechů.

HOUDEK Michael - lékař
* 13. 8. 1947 Vsetín
Vystudoval Lékařskou fakultu UP Olomouc. V letech 1971-1974 pracoval v nemocnici ve Valašském Meziříčí, v letech 1975-1978 ve Fakultní nemocnici v Olomouci, 1978-1981 v KÚNZ v Ostravě a od roku 1981 pracuje na neurochirurgické klinice Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Olomouc, nejprve jako zástupce přednosty a od roku 1991 jako přednosta. Externě pracuje též v sanatoriu AREA MEDICA ve Valašském Meziříčí.

HOUDKOVÁ Anna - hudební skladatelka
* 5. 7. 1861 Kroměříž
+ 18. 2. 1952 Doksy u České Lípy
Hudební skladatelka, dcera Jana Kozánka.

HOVADÍK Jaroslav - malíř a sochař
* 8. 5. 1935 Zlín
Studoval SUPŠ v Uherském Hradišti a na AVU v Praze a na uměleckou scénu vstoupil jako malíř a od roku 1962 také jako vynikající grafik a autor objektů a asambláží. Žil ve Fryštáku, v roce 1968 emigroval do Kanady, kde žil jedenáct let, potom se vrátil do Evropy a žil ve Francii, nyní žije v Německu.

HOVADÍK Richard - řezbář
* 30. 08. 1906 Fryšták
Vyučil se strojním zámečníkem, pracoval v Baťově továrně jako opravář šicích strojů a později se osamostatnil. Autodidakt, který se od roku 1958 věnoval plastikám. Tvořil je z průmyslového odpadu svařováním a tvarováním. Ale především vyřezával masky s návazností na obyčejovou tradici kraje.

HOVADÍK Richard - sochař
* 6. 4. 1933 Fryšták
Je bratrem Jaroslava, s jehož dílem má neustálý kontakt. Od roku 1958 vytvářel plastiky, které nelze zařadit do běžných kategorií neprofesionálního umění. Vznikaly z průmyslového odpadu například tvarováním, svářením, máčením v oleji a přepalováním pájecí lampou. Jeho díla se vystavují u nás i v zahraničí.

HOVORA Rudolf - architekt
* 3. 12. 1910
Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze, který působil ve Zlíně.

HOVORKA Ludvík - politik
* 13. 6. 1963 Uherské Hradiště
Studoval SPŠ stavební v Hodoníně a Stavební fakultu VUT Brno a pracoval jako projektant. V roce 1990 vstoupil do KDU-ČSL a byl zvolen starostou obce Šumice, v roce 2000 byl zvolen zastupitelem Zlínského kraje a v roce 2002 a 2006 poslancem Parlamentu ČR.

HOVOŘÁKOVÁ - CEDIDLOVÁ Marie - spisovatelka
* 22. 8. 1910 Seninka
+ 11. 3. 1971 Dobřany u Plzně
Studovala na učitelském ústavu ve Valašském Meziříčí, učila v Kopanici, Huslenkách a Vsetíně. Literární tvorbu začala knihou pro děti Ušáčkové a hojdušky. Napsala také psychologické romány z valašské vesnice Dvojí tvář a Rod Vlhů. Zdařilá byla zejména její kniha Dům otcovský, jakýsi valašský rok na vsi, a kniha Písničky vyprávějí, v níž převedla do pohádek motivy lidových písní.

HOZA Ignác - chemik
* 30. 12. 1941 Zlín
Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Od roku 1989 byl docentem a od roku 1994 profesorem v oboru Chemie a technologie poživatin. V letech 1993-5 byl ředitelem odboru vysokého školství na Ministerstvu obrany ČR a řadu let působil na vojenských vysokých školách v Brně, Žilině a ve Vyškově, kde byl v letech 1997-2003 rektorem. Od roku 2003 byl profesorem a od roku 2006 děkanem Technologické fakulty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, od roku 2007 je na této škole rektorem.

HRAB Antonín K. - kněz a básník
* 20. 1. 1872 Chropyně
+ 26. 2. 1949 Olomouc
Studoval v Přerově a Kroměříži, bohosloví v Olomouci, kde pak působil u sv. Michala, potom byl farářem v Holici u Olomouce. Psal pod pseudonymem K. Vřesovský.

HRABÁK Josef - literární vědec
* 3. 12. 1912 Brno
+ 6. 8. 1987 Brno
Vystudoval Filozofickou fakultu MU v Brně a učil na středních školách v Lipníku nad Bečvou a v Brně, potom na Filozofické fakultě MU v Brně, kde byl později vedoucím katedry a nakonec děkanem. Zabýval se historií literatury, kritikou a teorií prózy, napsal několik monografií a autobiografii Život s literaturou. Jeho bibliografie obsahuje celkem kolem 1.500 položek. Byl členem redakčních rad České literatury, Hosta do domu, Časopisu Matice moravské a Literatury ve škole, redigoval List Sdružení moravských spisovatelů, Listy filologické a Památky staré literatury české.

HRABAL Arnošt - malíř a grafik
* 4. 12. 1886 Buchlovice
+ 30. 12. 1969 Buchlovice
Vystudoval teologii v Olomouci a potom grafiku ve Vídni a v Praze na AVU. Působil jako kněz ve Velkých Losinách, v Hradečné a v letech 1937-1969 v Buchlovicích. Jeho dílo tvoří dřevoryty, perokresby, ilustrace, litografie a několik olejů s náboženskými motivy, nejvýznamnější jsou jeho grafické listy z let 1923-1928.

HRABAL Jiří - spisovatel
* 1. 12. 1973 Vsetín
Vystudoval filozofii a bohemistiku na UP v Olomouci kde nyní učí na katedře bohemistiky letech 2004-2006 učil na Katedře západní slavistiky univerzity v Zagrebu, potom pracoval v ÚČL AV v Praze. Zabývá se také ediční činností a překlady chorvatské a bosenské beletrie. Patří k zakládajícím členům časopisu Texty,od roku 1998 je šéfredaktorem časopisu Aluze a od roku 2007 je redaktorem v nakladatelství Periplum..

HRABALOVÁ - SMETANOVÁ Dagmar - keramička
* 9. 6. 1969 Uherské Hradiště
Studovala SUPŠ v Uherském Hradišti a VŠUP Praha. Žije v Dolní Bečvě, kde se ve svém ateliéru věnovala volné keramické tvorbě, nyní se věnuje interiérům a pořádáním každoročního sochařského sympozia Sněhové království na Poustevnách.

HRABCOVÁ Marie - režisérka
* 29. 3. 1926 Staré Město
Její otec patřil do první generace sokolských ochotníků ve Starém Městě a ona hrála již jako dítě a nepřestala s tím ani za války, ani po ní, byť pod hlavičkou TJ Jiskra. V roce 1981 se ujala i režie místních ochotníků. Jejím režijním debutem byla hra Dámy a husaři, následovaly hry další a režírovala staroměstské ochotníky ještě v roce 2006.

HRABEC Jaroslav - grafik
* 23. 2. 1923 Palkovice
+ 17. 12. 1990
Vystudoval Státní průmyslovou školu ve Zlíně a byl profesorem na uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti.

HRABOVSKÝ Adam - sportovec
* 6. 5. 1989
Střelec, odchovanec SKK Poličná a nyní člen střeleckého oddílu Dukla Plzeň, držitel stříbrné medaile z ME juniorů 2008 v soutěži na 3x40 ran libovolnou malorážkou a dvou bronzových medailí v soutěži družstev.

HRABOVSKÝ Cyril Metoiděj - hudební skladatel
* 2. 7. 1885 Štramberk
+ 1954
Janáčkův žák. Varhaník ve Starém Jičíně, autor oper, orchestrálních skladeb a sborových skladeb. Vydal Sbírku vánočních koled.

HRABOVSKÝ Miroslav - účastník odboje
* 5. 10. 1908 Petřvald
+ 24. 11. 1976 Olomouc
Absolvoval učitelský ústav v Příboře a učil na různých místech ( mj. ve Zlíně). V době protektorátu se zapojil do odboje, v roce 1941 byl zatčen, odsouzen na čtyři roky a vězněn v osmnácti věznicích a koncentračních táborech. Po válce byl inspektorem kultury v Olomouci a od roku 1954 vedoucím odboru kultury KNV tamtéž. V roce 1958 absolvoval Vysokou školu osvěty a novinářství v Praze a potom studoval přírodní vědy v Olomouci. Byl ředitelem jedenáctiletky (gymnázia), lektorem na UP Olomouc, VŠB Praha a vedoucím Kabinetu pro historické jádro města Olomouce při FF UP.

HRADECKÁ Soňa - spisovatelka
* 29. 12. 1894 Valašské Klobouky
Vydala bibliofilii Lucz, prózu Byla to ona? a divadelní hru Smršť.

HRADEČNÝ František Martin - kulturní pracovník
* 10. 11. 1858 Frenštát pod Radhoštěm
+ 30. 10. 1946 Napajedla
Vystudoval učitelský ústav v Příboře a učil na Moravském Slovácku. Od studentských let byl divadelním ochotníkem, kolem roku 1879 sehrál hru Svatojánská pouť jako první české představení ve Frýdku a tutéž hru hrál i v roce 1881 v Hodslavicích, kde mezi účastníky oslav Františka Palackého v Hodslavicích provedl sbírku na obnovu Národního divadla.

HRÁDEK Josef - malíř
* 14. 6. 1904 Prostějov
+ 3. 7. 1999 Praha
Studoval UMPRUM v Praze u prof. Hofbauera a Brunnera. Pedagogicky působil v Prešově, Hlučíně, Ostravě a Praze. Spolupracoval jako výtvarník s Moravskoslezským divadlem v Ostravě. Maloval i krajiny Beskyd a okolí Rožnova pod Radhoštěm.

HRADIL Alois - účastník odboje
* 21.2.1909 Kelč
+ 6.4.1942 Osvětim (Polsko)
Učitel obecné školy chlapecké v Hranicích, který se zapojil v době protektorátu do odboje v Kelči, ale byl zatčen a umučen v koncentračním táboře.

HRADIL Ferdinand - ornitolog
* 1870
+ 1960
Působil v Kelči a v letech 1890-1910 ve Fryčovicích u Frýdku a vytvořil sbírku preparátů ptáků z jeho okolí. Jeho ornitologický zápisník obsahuje také údaje o ptácích, kteří preparováni být nemohli. Vytvořil také rozsáhlou sbírku brouků a sbírku motýlů a botanické sběry soustředil do menšího herbáře. Sbírky zakoupilo v roce 1963 valašskomeziříčské muzeum.

HRADIL František - básník
* 15. 7. 1906 Soběchleby u Přerova
+ 27. 8. 1985 Denver (USA)
Střední školy studoval v Lipníku, Kroměříž a v Brně a pro lingvistický talent poslán jako student MU Brno na řeckou univerzitu do Athén. Byl členem Orla, katolické Omladiny, Ligy katolických studentů - akademiků a členem předsednictva Svazu slovanské inteligence. Vedle advokátské praxe pracoval i pro ČSL. V roce 1939 byl zatčen a odsouzen k smrti, ale nepopravili ho a přežil i koncentrační tábory. V letech 1945-8 byl advokátem v Novém Jičíně, pak emigroval. K výročí 100. narozenin Bedřicha Smetany napsal 25 básní z nichž báseň Gabrielka byla uveřejněna v 1. vydání Smetanova životopisu od Zdeňka Nejedlého.

HRADIL František Míťa - hudební skladatel
* 8. 12. 1898 Vsetín
+ 6. 8. 1980 Ledeč nad Sázavou
Vystudoval učitelský ústav v Ostravě a mistrovskou školu u Leoše Janáčka. Učil a všestranně působil v hudebním životě Ostravy, později i v Praze. Ve svých skladbách vycházel ze slezské a valašské lidové hudby (Valašské lidové písně a sbory, Pod Beskydem a Písně Beskydů). Vydal knihu o hudebním životě východní Moravy a Slezska Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka.

HRADIL Jaromír - pedagog
* 7. 9. 1882 Zlín
Ředitel a organizátor Baťovy školy práce, která byla ve své době největší odbornou školou v Čechách a na Moravě. V této funkci působil až do roku 1942.

HRADIL Karel - sbormistr
* 2. 7. 1910 Ludslavice u Holešova
+ 9. 9. 1979 Brno
Studoval na brněnské konzervatoři hru na varhany, skladbu a dirigování a působil jako učitel na hudební škole a na konzervatoři a jako člen porot při soutěžích. Zakladatel Brněnského pěveckého sdružení Foerster, sbormistr pěveckého sboru OPUS a žákovského sboru hudební školy Jar. Kvapila v Brně. Pro sbory upravoval písně. Byl ředitelem kůru chrámu sv. Jakuba a chrámu sv. Cyrila a Metoděje.

HRADIL Vladimír - publicista
* 25. 7. 1922
+ 21. 11. 1992
Působil jako redaktor Čs. rozhlasu ve Zlíně.

HRADILÍK Jan - botanik
* 24. 5. 1941 Zlín
Vystudoval SPŠ konzervárenskou v Bzenci, pracoval v KHES ve Zlíně a od roku 1963 ve Výzkumném ústavu obilnářském v Kroměříži. Dálkově vystudoval fyziologii rostlin na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. Od roku 1968 působil na katedře biologie jihlavského oddělení VŠZ v Brně, kde vybudoval experimentální pracoviště a od roku 1997 řeší projekt sladovnického ječmene a dnes je zástupcem vedoucího Ústavu biologie rostlin Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

HRADILÍK Oldřich - sochař
* 7. 7. 1932 Šišma
+ 31. 1. 1987 Olomouc
Absolvoval UMPRUM ve Zlíně a AVU v Praze. Žil a maloval v Olomouci, zabýval se figurální plastikou, tvorbou portrétů a dekorativní tvorbou pro architekturu a veřejná prostranství. Jeho sochy jsou ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně.

HRADILOVÁ Eva - herečka
* 2. 5. 1938 Olomouc
+ 14. 10. 2001
Hrála v Beskydském divadle v Novém Jičíně, v Divadle J.Fučíka, v Divadle bratří Mrštíků ve Státním divadle v Brně a v Severomoravském divadle v Šumperku. Hrála i v TV filmech a inscenacích.

HRADILOVÁ Marie - pedagožka
* 15. 3. 1879 Henčlov u Přerova
+ 12. 2. 1963 Olomouc
Ředitelka Hospodyňské školy v Kroměříži a autorka příruček Nauka o potravinách, Konzervování potravin a Chov domácího zvířectva a dalších zvířat.

HRADSKÁ Miluše - herečka
* 14. 6. 1937 Opava
Od patnácti let byla kostymérkou loutek u Hermíny Týrlové, pak studovala loutkářskou scénografii a loutkoherectví na pražské DAMU, hrála dva roky ve zlínském divadle, pak v Laterně magice, v Divadle Oldřicha Stibora Olomouc a od roku 1995 hraje v Divadle Petra Bezruče Ostrava. Vedle toho pracovala i na loutkových filmech jako výtvarnice loutek a scény.

HRACHOVEC František - sochař a řezbář
* 11. 9. 1867 Kojetín u Nového Jičína
+ 3. 1. 1923 Kojetín u Nového Jičína
Tři roky se učil kameníkem v Novém Jičíně u kamenického mistra Liedeho, potom se zásluhou profesora Apiše dostal na uměleckoprůmyslovou školu do Vídně. V roce 1895 se stal profesorem na Státní odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí, kde pobyl osmnáct let. Vážně onemocněl, a když mu nepomohl pobyt u moře, přestěhoval se v roce 1914 do rodného Kojetína, kde nemoci podlehl. Vytvořil řadu soch, z nichž nejrozměrnější je socha sv. Floriána na valašskomeziříčském náměstí.

HRACHOVEC Ivo - pěvec
* 27. 3. 1968 Nový Jičín
Studoval na konzervatoři v Ostravě zpěv a hru na klarinet, pokračoval ve studiu na Ostravské univerzitě a absolvoval studijní pobyt v italské Sieně u Carla Bergonziho. Debutoval na scéně Státní opery Praha a dnes zpívá v pražském Národním divadle. Je laureátem několika mezinárodních soutěží.

HRAZDÍRA Stanislav - architekt
* 4. 11. 1952
Po studiích na Fakultě architektury VUT v Brně nastoupil do Centroprojektu ve Zlíně. Věnuje se průmyslové a bytové výstavbě.

HRBÁČ Martin - muzikant
* 10. 1. 1939 Hrubá Vrbka
Od dětství se věnuje folklóru. Už na základní škole sestavil muziku, po dokončení gymnázia byl primášem muziky a vedoucím dívčího sboru v Napajedlech a během studia na VUT hrál v Brněnské cimbálové muzice. Po promoci se usadil ve Veselí nad Moravou a v roce 1966 založil Horňáckou cimbálovou muziku Martina Hrbáče. Horňáckému primášskému stylu se vyučil u Jožky Kubíka, ale vytvořil si styl vlastní a stal se Kubíkovým pokračovatelem. Jako primáš a kapelní aranžér posunul úroveň práce s písňovým materiálem a začal citlivým řadit písně do sad s příhledem k nenásilně znějícím tóninovým přechodům a vnitřní gradaci písní. Hraje s kapelou doma i v zahraničí, spolupracoval s řadou dalších kapel.

HRBÁČEK František - kněz
* 20. 5. 1847 Blatec u Charvát
+ 30. 7. 1915 Kroměříž
Necelý rok působil jako kaplan v Jevíčku odtud přešel do funkce prefekta semináře v Kroměříži. Pak na FF UK v Praze vystudoval dějepis a zeměpis a stal se profesorem. Učil na gymnáziu v Kroměříži a jako důchodce tam pracoval v archivu, knihovně a v muzejních sbírkách. V roce 1913 byl jmenován čestným kanovníkem kolegiální kapituly v Kroměříži.

HRBKOVÁ Drahomíra - kulturní pracovnice
* 2. 10. 1940 Zborovice
Vystudovala češtinu, dějepis a hudební výchovu na PedF UP Olomouc, učila na školách v Jeseníku, Litovli, Hněvotíně a Olomouci. Byla členkou recitačního souboru Štafeta , který vedl Rudolf Pogoda, a divadla poezie Abeceda na pedagogickém institutu (PedF). Působila také jako lektorka Filmového klubu. Pracovala jako porotkyně při v recitačních a literárních soutěžích. Spolupracuje s různými nakladatelstvími jako korektorka. Manžel PhDr. Tomáš Hrbek působil ve funkci kancléře UP.

HRDINA Josef - pedagog
* 21. 11. 1877 Dvůr Králové
+ 18. 12. 1944 Brno
Profesor gymnázia v Holešově, kde učil přírodovědu, matematiku a fyziku. Potom byl docentem správní vědy a čsl. správního práva na univerzitě v Brně a zároveň působil na ministerstvu veřejných prací. Psal odborné články do tisku a také učebnice.

HRDINOVÁ Hana - fotografka a grafička
* 28. 4. 1963 Zlín
Studovala obor užité grafiky na SUPŠ v Uherském Hradišti u profesorů Nikla a Hanáčka. Od roku 1982 pracovala v reklamě a propagaci různých firem. Její výtvarné zaměření je široké: volné grafické techniky (lept, mezotinta, suchá jehla, llnorit), koláže, kresba, fotografie, animace kresleného filmu, akvarel. Od roku 1991 je členkou Volného výtvarného sdruženi Valašský názor, se kterým pravidelně vystavuje, od roku 1994 je členkou Sdružení českých grafiků - František Kupka. Žije a pracuje ve Zlíně.

HRDLIČKA Jan - evangelický kněz
* 12. 5. 1741 Modra (Slovensko)
+ 1810 Magloda u Pešti (Maďarsko)
Působil ve Vsetíně od 21. 12. 1781 do 28. 7. 1784 jako první toleranční kazatel na Valašsku. Jeho první bohoslužby se konaly v Bubelově stodole na Dolní Jasénce o Vánocích 1781 a jeho kázání bylo vydáno tiskem v Brně v roce 1783. Za jeho pobytu na Valašsku byly ještě vydány další tři jeho práce.

HRDLIČKA Valentin - architekt
* 8. 2. 1880 Chvalčov
+ 20. 6. 1961 Brno
Studoval Odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí a VŠUP v Praze (J. Kotěra). Byl předsedou Klubu výtvarných umělců Aleš v Kroměříži. Působil u různých architektů a měl svou kancelář v Brně. Specializoval se na zařízení bytů a obchodních místností, navrhl expozici pro výstavu v Rio de Janeiru (Grand Prix).

HRDÝ Miloslav - folklorista
* 12. 3. 1946 Olomouc
Na podzim roku 1975 založil s manželkou v Kudlovicích soubor Lúčka, stál u vzniku taneční složky Čechovů a v letech 1986-1989 vedl soubor Danaj ze Strážnice. Pak se na čas vrátil do Lúčky. V roce 1991 založil s několika folkloristy Folklorní studio Buchlovice a od roku 2000 s Františkem Hrňou řídí Folklorní agenturu Buchlov.

HRDÝ Oldřich - geodet
* 7. 3. 1905 Nový Jičín
+ 10. 9. 1962 Praha
Absolvoval ČVUT v Praze, oddělení zeměměřičského inženýrství a pracoval ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém v Praze na Ústřední mapové a listinné dokumentaci, kde byl od roku 1954 vedoucím.

HREJSA Ferdinand - evangelický teolog
* 19. 1. 1867 Humpolec
+ 5. 1. 1953 Praha
Prvni profesor cirkevnich dejin na prazske Husove evangelicke bohoslovecke fakulte. Ve své badatelské práci se zaměřil na zkoumání dějin české reformace. Vrcholem jeho vědecké práce jsou Dějiny křesťanství v Československu I-V (1947-1948). Věnoval se i dějinám evangelíků na Valašsku (Mladý Palacký, Luterství, kalvinismus na Moravě před Bílou horou).

HREJSA František - evangelický kněz
* 11. 8. 1861 Humpolec
+ 19. 2. 1942 Myslibořice
Působil jako kazatel ve Vilímově, Hradci Králové a od roku 1924 ve Valašském Meziříčí, kde byl také profesorem na gymnáziu. Napsal řadu publicistických statí o hospodářských problémech církve.

HREJSA Otmar - evangelický kněz
* 15. 11. 1866 Okrouhlička u Havlíčkova Brodu
+ 29. 11. 1946 Vizovice
Kazatel, politik, národohospodář a publicista, autor knihy Dějiny evangelické církve v Jasenné na Moravě. Byl úspěšným organizátorem veřejného, kulturního a hlavně hospodářského života v obci i okolí a zakladatelem či spoluzakladatelem řady spolků a institucí .

HREJSEMNOU Josef - architekt
* 28. 5. 1928 Zlín
Studoval architekturu na Akademii výtvarných umění J. Repina v Petrohradě. Věnoval se bytovým a občanským stavbám.

HREJSOVÁ Božena - pedagožka
* 13. 1. 1870 Pohledští Dvořáci u Havlíčkova Brodu
+ 12. 4. 1945 Radějov u Hodonína
Učitelka a sociální pracovnice v Liptále, ve Strážnici a v Radějově. Propagovala Úlehlovy metody, působila v estetické a jazykové výchově a publikovala v pedagogických časopisech. Vybudovala ve Strážnici Dětský domov, pečovala o opuštěné a nemocné děti, založila poradnu pro matky a v Radějově vznikla její zásluhou ozdravovna.

HRŇA Pavel - lékař
* 7. 5. 1943 Prostějov
V mládí recitoval v tehdejším divadle poezie Větrník v Prostějově. Po studiu mediciny pracoval v Kroměříži jako zubní lékař a byl tam ředitelem OÚNZ, nyní má soukromou praxi v Hulíně. Psát začal v 70. letech krátké lyrické prózy publikované v časopisech Čs. voják, Host do domu, Mladá fronta a Literární měsíčník, jeho povídky vysílal i Čs. rozhlas. Knižně vyšla pouze jeho novela Hry prvního deště ve sborníku Dnes ráno poprvé. V jeho literárních pracích je odezva zážitků z dětství.

HRNČÁREK Jan - malíř
* 15. 8. 1918 Fryčovice
+ 21. 10. 2009
Učil se automechanikem, krátce dělal tesaře, pak cukrářského učně a pak v Místku divadelní dekorace. Soukromě se učil u prof. O. Schüllera a potom studoval na umělecké škole Mánesu u prof. Sychry, Wiesnera a Tittelbacha a na AVU ve speciálce prof. Nejedlého. Po válce studoval FF UK, ale z politických důvodů byl vyloučen. Žil ve Frenštátě a v Hutisku-Solanci měl ateliér. Věnoval se především krajině, volné a užité grafice. Z tvorby: Radhošťské hory, Chalupy v Beskydech, Dřevěný kostel v Tiché, Na Gruni večer, Zima ve Frenštátě, Pod Soláněm. Hodně maloval i na Valašské Bystřici, ve Zděchově a především ve Velkých Karlovicích.

HRNČÁREK Jan - vlastivědný pracovník
* 24. 6. 1876 Příbor
+ 8. 11. 1953 Příbor
Byl učitelem a učil nejprve na Zábřežsku a potom v Tiché, Palkovicích, Trojanovicích a v Příboře, kde byl také správcem místního muzea. Psal vlastivědné články do časopisu Kravařsko, Radostná země a dalších regionálních periodik.

HRNČÁREK Petr - malíř
* 28. 8. 1974 Ostrava
Vyučil se brusičem skla, ale u profese nezůstal a prodává ve fotoprodejně ve Frenštátě. Maloval od dětství, ale naplno teprve nyní. Kreslí tužkou černobíle nebo pastelkami podle fotografie na zakázku a tvoří i reklamní díla.

HROCH Vladimír - malíř
* 3. 4. 1907 Praha
+ 21. 9. 1966 Uherské Hradiště
Studoval soukromě u F. Engelmüllera a na AVU v Praze u prof. Nejedlého. V roce 1938 se usadil ve Zlíně, kde se podílel na založení Školy umění a později přešel na SUPŠ v Uherském Hradišti. Maloval impresionistické obrazy venkovské krajiny.

HROMÁDKA Antonín - hudební pedagog
* 10. 3. 1876 Žďár nad Sázavou
+ 2. 8. 1950 Brno
Absolvent varhanické školy L. Janáčka v Brně, který byl v letech 1897-8 učitelem hudební školy Moravana v Kroměříži, v letech 1904-1919 profesorem hudby na učitelském ústavu v Brně a od 1919-1933 učitel církevního zpěvu na brněnské konzervatoři. Zakladatel časopisu Hudební výchova v roce 1920 a vedoucí redaktor jeho prvního ročníku.

HROMÁDKA Bohumil - účastník odboje
* 4. 10. 1895 Valašské Klobouky
+ 30. 4. 1942 Mauthausen (Rakousko)
V době protektorátu pracoval na policii a jako člen Obrany národa organizoval útěky do zahraničí, vystavoval falešné legitimace, utajoval sokolský majetek a zachraňoval obecní kroniky. V roce 1939 byl zatčen a dva měsíce vězněn. Po propuštění ho již k policic nevzali a pracoval na okresním úřadě Brno venkov. V roce 1941 byl zatčen podruhé a byl ubit v koncentračním táboře.

HROMÁDKA Josef - evangelický kněz
* 25. 9. 1936 Hodslavice
Absolvoval gymnázium v Novém Jičíně a Komenského bohosloveckou fakultu v Praze. V letech 1985 1992 byl členem ústředního výboru Konference evropských církví, od roku 1989 předsedou Ekumenické rady církví, od 3. 12. 1989 do 27. 6. 1990 místopředsedou vlády ČSFR pro oblast kultury, vzdělávání, zdravotnictví, společenských organizací a církví a od 11. 5. do 27. 6. 1990 předsedou Výboru pro mládež a tělovýchovu. Nyní je farářem ve Frýdku-Místku.

HROMÁDKA Josef Lukl - evangelický teolog a filozof
* 8. 6. 1889 Hodslavice
+ 26. 12. 1969 Praha
Po absolvování valašskomeziříčského gymnázia studoval ve Vídni, Basileji, Heidelbergu, Aberdeenu a v Praze, v letech 1912-20 působil jako evangelický kněz a od roku 1920 byl profesorem Husovy bohoslovecké fakulty v Praze. Za druhé světové války žil v USA, kde přednášel na Princeton theological Seminary. V poválečném období však sloužily jeho rozsáhlé mezinárodní styky k podpoře komunistického režimu. Jeho hlavními díly jsou Křesťanské a vědecké myšlení, Masaryk mezi včerejškem a dneškem, napsal též Palackého význam v národním probuzení, Jan Karafiát a Z druhého břehu (s prof. Odložilíkem).

HROMÁDKA Pavel - herec
* 9. 6. 1969 Pardubice
Vystudoval brněnskou JAMU, v letech 1992-4 hrál v Městského divadla ve Zlíně, potom v divadle v Šumperku a v Divadle Hromadná Procházka v Prostějově, od roku 2000 je hercem Slováckého divadla Uherské Hradiště. Spolupracuje s rozhlasem a nahrává komentáře k propagačním, dokumentárním a krátkým filmům.

HROMÁDKA Vladimír - architekt
* 28. 7. 1924 Hodslavice
+ 7. 7. 1995 Hodslavice
Vyučil se zedníkem ve Valašském Meziříčí, manuelně pracoval a teprve po válce vystudoval fakultu architektury na VUT v Brně. Působil jako profesor na SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí. Pro rodné Hodslavice projektoval m.j. rekonstrukci a přístavbu Palackého pamětní školy a podílel se na architektonickém řešení památníku Františka Palackého.

HROMČÍK Dalibor - výrobce medoviny
*
Žije v Nivnici a vyrábí tam medovinu.

HROZINKA Ferdinand - architekt
* 18. 3. 1898
Absolvoval valašskomeziříčskou Odbornou školu pro zpracování dřeva a VŠUP v Praze u prof. Kotěry a Janáka. Učil v Praze na střední škole a zde také projektoval, zejména vily.

HRSTKA Adolf - společenský pracovník
* 7. 3. 1864 Heřmanův Městec - Klešice
+ 19. 5. 1931 Ostrava
Byl lékařem ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde se zasloužil se o vznik Matice školské, založil Klub českých turistů, inicioval opravu štramberského hradu, pracoval v Muzejní a průmyslové jednotě, inicioval vznik Sokolské jednoty, v roce 1898 vydal Album Valašska a v roce 1903 založil časopis Lubina. Ve Štramberku, kde byl radním i starostou, vybudoval Národní sad s bustami osobností české historie. V roce 1915 byl odsouzen a do roku 1917 nesměl město opustit. V roce 1925 přednesl na konferenci valašských umělců referát na téma Organizace kulturního života na Valašsku.

HRSTKA Oldřich - básník
* 12. 6. 1896 Štramberk
+ 27. 5. 1943 Vratislav (Polsko)
Bankovní úředník. Jako vůdčí osobnost v ilegální činnosti Obrany národa na severní Moravě byl v roce 1940 zatčen, poté odsouzen a popraven. Ve vězení napsal verše Žaluji - toužím - miluji - věřím, které byly vydány v roce 1945.

HRSTKOVÁ Lucie - sportovkyně
* 16. 7. 1981 Valašské Meziříčí
Sjezdová lyžařka původem z Dolní Bečvy, absolventka gymnázia ve Valašském Meziříčí, studentka MU v Brně a závodnice ASC Dukla Liberec. Držitelka medailí v obřím slalomu z MS juniorů (stříbrné v roce 1998 a bronzové v roce 2001), 15. v kombinaci na OH 1998, účastnice OH 2002. Po zranění se vrátila v roce 2004 dvěma prvními, druhým a dvěma třetími místy na Zimní univerziádě v Insbrucku 2005. Účastnice ZOH 2006 v Turíně. Jedenáctinásobná mistryně republiky.

HRUBAN Jaroslav - spisovatel a estetik
* 27. 4. 1886 Valašské Klobouky
+ 9. 7. 1934 Uherský Brod
Jako student byl členem olomoucké Družiny literární a umělecké. Studoval FF UK Praha a doktorát získal na Sorboně, přednášel na Komenského univerzitě v Bratislavě a potom na středních školách, od roku 1911 na gymnáziu v Uherském Brodě. Vydal monografii Dantův pozemský ráj, Estetika sv. Augustina, Úvod do estetiky a Pouť do Ravenny. Psal stati do Nového života, Díla, Archy, Vychovatelských listů a Filozofické revue.

HRUBEŠ Eduard - pěvec
* 1. 6. 1914 Oldřichovice u Napajedel
+ 20. 2. 1979 Brno
Po maturitě na gymnáziu v Kroměříži, kde současně studoval konzervatoř a zpíval v Moravanu, studoval lesní inženýrství v Brně. Po ukončení studia nastoupil jako vědecký pracovník Státní výzkumné stanice pro lesní geodézii v Brně a pak byl pět let asistentem na Vysoké škole zemědělské. Přitom ale studoval na konzervatoři zpěv a v roce 1941 nastoupil jako sólista opery Národního divadla moravskoslezského. V roce 1944 přešel do brněnského operního souboru a zůstal tam až do svého odchodu do důchodu v roce 1978. Nastudoval zde více než sto rolí a v letech 1958-1963 byl hudebním pedagogem na MU.

HRUBEŠOVÁ Vlaďka - švadlena
*
Žije v Dolní Bečvě, kde šije a opravuje lidové kroje.

HRUBIŠ Karel - hudební skladatel
* 14. 11. 1917 Kunčice pod Ondřejníkem
Absolvoval konzervatoř v Brně a AMU v Praze. Vyučoval na bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, SPŠ a LŠU v Teplicích a konzervatoři v Plzni, později, v letech normalizace vyučovat nesměl. Stoupenec stylové interpretace historické hudby a šiřitel gregoriánského chorálu, který svou činností pedagogickou i tvůrčí (při koncertech na varhany, skladatelství či spisovatelství) se zasloužil o rozvoj varhanní a duchovní hudby a vychoval řadu profesionálních umělců.

HRUBIŠ Petr - hudebník
* 4. 5. 1921 Kunčice pod Ondřejníkem
Varhaník, zpěvák a hudební skladatel, který působil v Brně, Dřevohosticích a v Příboře.

HRUBÝ František - archivář a historik
* 21. 8. 1887 Strukov
+ 10. 2. 1943 Brno
Po maturitě na Slovanském gymnáziu v Olomouci vystudoval historii na UK Praha a pracoval v arcibiskupském archivu v Kroměříži. Později byl v Brně zemským archivářem a po válce byl profesorem dějin na Filozofické fakultě MU Brno.

HRUBÝ Jan - grafik
* 23. 6. 1945 Uherské Hradiště
Absolvoval SUPŠ Brno a Teologickou fakultu UK Praha. Byl výtvarníkem divadla Minor a jedním z našich nejpopulárnějších karikaturistů, nyní však také působí v duchovní správě. Od roku 1994 je diakonem římskokatolické církve litoměřické diecéze a turnovským vikářem.

HRUBÝ Jan Timotej - překladatel a klasický filolog
* 24. 1. 1861 Občov
+ 8. 6. 1898 Valašské Meziříčí
Byl významným editorem antických klasiků a autorem učebnic latiny. Za působení na valašskomeziříčském gymnáziu napsal pro místního nakladatele a tiskaře Františka Vaňka povídku Ubohý samaritán.

HRUBÝ Karel Otto - fotograf a malíř
* 15. 5. 1916 Vídeň (Rakousko)
+ 19. 7. 1998 Senotín
Pracoval jako fotograf a redaktor, v letech 1952-1977 učil na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně. Je spoluzakladatelem Institutu výtvarné fotografie, který nyní působí při Slezské univerzitě v Opavě. Maloval také krajiny a působil hojně na Valašsku. Knižně vydal s Vil. Reichmanem Valašskou suitu a publikoval vzpomínky S brněnskou Umprumkou na Valašsko a Záhadné fluidum Nového Hrozenkova.

HRUBÝ Vilém - archeolog
* 18. 11. 1912 Říkovice
+ 23. 9. 1985 Staré Město u Uherského Brodu
V letech 1932-48 středoškolský profesor v Uherském Hradišti a správce archeologické sbírky Slováckého muzea, potom přešel do Moravském zemského muzea v Brně, kde pracoval v různých funkcích, naposled jako vedoucí pracoviště slovanské archeologie. Přednášel na UJEP, od roku 1969 jako profesor, nějakou dobu působil i na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Ve Starém Městě a v okolních lokalitách objevoval církevní stavby dochované jako negativy zdiva. Je autorem několika prací, například Z pravěku středního Pomoraví.

HRŮŠA Jakub - dirigent
* 23. 7. 1981 Brno
Vystudoval u Jiřího Bělohlávka, byl šéfdirigentem Pražského studentského orchestru, asistentem šéfdirigenta Filharmonického orchestru Radio France, hlavním dirigentem Pražské komorní filharmonie, dirigoval Českou i Slovenskou filharmonii a téměř všechny české profesionální orchestry. Od roku 2005 je šéfdirigentem Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín

HRUŠÁK Bohumír - účastník odboje
* 5. 1. 1883 Křenovice u Kojetína
+ 30. 5. 1942 Brno
Příslušník legií v Itálii, po válce aktivní důstojník bytem ve Valašském Meziříčí Krhové. Dosáhl hodnosti podplukovníka. V době druhého stanného práva byl zatčen a popraven za pomoc členu paraskupiny v Kounicových kolejích v Brně.

HRUŠÁKOVÁ Amálie - účastnice odboje
* 16. 5. 1895
+ 30. 5. 1942 Brno
Manželka Bohumíra Hrušáka, která byla v době druhého stanného práva zatčena za pomoc členu paraskupiny Ivanu Kolaříkovi a popravena v Kounicových kolejích.

HRUŠÁKOVÁ Milada - účastnice odboje
* 3. 10. 1920 Valašské Meziříčí
+ 30. 5. 1942 Brno
Dcera Bohumíra Hrušáka, která byla v době druhého stanného práva zatčena za pomoc členu paraskupiny, snoubenci Ivanu Kolaříkovi a popravena v Kounicových kolejích.

HRUŠKA Eduard - účastník odboje
* 14. 3. 1886 Uherský Brod
+ 30. 5. 1919 Hidvég (Maďarsko)
Byl učitelem v Šumicích. V době 1. světové války musel nastoupit do rakousko-uherské armády, stal italským zajatcem a vstoupil do italských legií. Domů se vrátil na konci roku 1918, ale při ohrožení hranic naší republiky se opět přihlásil k armádě a jako velitel roty sloužil na slovensko-maďarské hranici. Zde byl zabit střepinou granátu. Nositel Čs. válečného kříže a dalších dvou medailí.

HRUŠKA Ervín - kulturní pracovník
* 20. 9. 1953 Příluky u Lešné na Vsetínsku
Vyučil se kovorytcem, dělal v Přílukách knihovníka, hlavně se však zabýval rockem a sbíral všechno, co se o rocku sehnat dalo. Jeho sbírka CD je bohatá. V roce 1975 se stal členem Jazzové sekce. V roce 1989 se přestěhoval do rakouského Eggu. Je autorem historie bigbítu a rocku na Valašskomeziříčsku Od odzemku a valašky k rocku a elektrické kytaře (1999).

HRUŠKA Josef - umělecký kovář
* 17. 1. 1941 Ostrava - Poruba
Vyučil se u otce ve Valašském Meziříčí a pracoval s ním až do znárodnění kovárny v roce 1959. Potom se učil u A. Hebermanna v Klátovci a stal se uměleckým kovářem Ústředí uměleckých řemesel. Ovládá všechny tradiční kovářské technologie a jeho práce jsou ve Valašském Meziříčí i v jiných moravských městech, pravidelně se zúčastňuje setkání kovářů na Helfštýně a zahraničních setkání. Je držitelem titulu Nositel tradice lidových řemesel.

HRUŠKA Vratislav - pedagog
* 4. 7. 1930 Střížovice
Učitel, malíř a hudebník, který žije a pracuje v Zádveřicích u Vizovic.

HRUŠKOVÁ Jarmila - výtvarnice
* 1948
Studovala SPŠ textilní v Brně, v letech 1967-92 pracovala ve Slovači Uherské Hradiště a potom v soukromé firmě jako návrhářka, od roku 1994 učí na SUPŠ v Uherském Hradišti.

HŘEBÍČKOVÁ Petra - herečka
* 20. 9. 1979 Hodonín
Po absolvování JAMU začínala v brněnském divadle Polárka, od roku 2003 je herečkou Městského divadla Zlín a hostuje v dalších divadlech. V roce 2008 získala Cenu Thálie. Hrála ve filmech Obsluhoval jsem anglického kríále a Sněžná noc, i v seriálu Strážci duší.

HŘÍVA Baltazar - kněz
* 8. 1. 1865 Beňov
+ 18. 1. 1940 Napajedla
Papežský komoří, čestný kanovník, děkan a farář, synovec Stojanův a vykonavatel jeho poslední vůle. Od roku 1898 byl kooperátorem v Napajedlích. Aranžér velehradských slavností a organizátor stavby exercičního domu na Velehradě - Stojanova.

HŘIVNA František - malíř
* 18. 4. 1905 Kunčice pod Ondřejníkem
Byl důstojníkem a teprve poději se stal správcem galerie na Zbraslavi. Malířství studoval u profesora Antonína Procházky v Ostravě a obrazy vystavoval po celé republice, nejprve s olomouckými výtvarníky a potom s S.V.U. Aleš.

HŘIVNA Vít - pedagog
* 10. 6. 1867 Příkazy
+ 23. 11. 1936 Příkazy
Byl profesorem gymnázia ve Valašském Meziříčí a členem redakce Valašských novin. Účastnil se volby T.G.M. poslancem za valašská města. Potom byl do roku 1920 profesorem Slovanského gymnázia v Olomouci a v letech 1920-1925 jeho ředitelem.

HUB Jan - společenský pracovník
* 19. 12. 1861 Janovice u Nového Jičína
+ 1. 12. 1930 Brno
Vystudoval učitelský ústav v Příboře a učil v Zábřehu nad Odrou, Kunčicích pod Ondřejníkem, Albrechtičkách, Jedlí, Horních Studénkách, Kolšově a Rudě nad Moravou. V roce 1925 ukončil učitelskou dráhu a přestěhoval se do Olšan. Působil v Sokole, Národní jednotě a dalších vlasteneckých organizacích, v roce 1918 byl zvolen do Severomoravského národního výboru. Hlavně však byl neúnavným organizátorem hasičského hnutí na Moravě.

HUB Josef - účastník odboje
* 6. 8. 1907 Hostašovice
+ 10. 10. 1944 Vratislav (Polsko)
Učitel obecné školy v Brušperku, který se v době protektorátu zúčastnil odboje, ale byl zatčen a popraven.

HUBÁČEK Josef - historik
* 31. 12. 1916 Kudlovice
+ 6. 6. 1992 Uherské Hradiště
Profesor na gymnáziu v Uherském Hradišti, přírodovědec a historik, autor řady článků a vlastivědných studií. Vydal mnoho děl z oblasti pedagogiky, monografii Kudlovic, Vlastivědu Napajedelska a Kroniku slovácké obce Huštěnovic. Psal také beletrii a je autorem vyprávění Taková byla dědina.V letech 1939-46 byl odborným pracovníkem Studijního ústavu ve Zlíně. (Podle některých pramenů zemřel 18. 6.)

HUBÁČEK Marcel - výtvarník
* 15. 8. 1964 Olomouc
Studoval na UP v Olomouci, na University of Durham ve Velké Británii a na Naropa University, Boulder, v americkém Coloradu. V USA potom nějaký čas působil, ale nyní má ateliér v Želechovicích u Zlína.

HUBÁLEK Miloš - vlastivědný pracovník
* 11. 7. 1904 Česká Třebová
+ 13. 4. 1980 Nový Jičín
Učitel měšťanské školy ve Starém Jičíně, který pomáhal A. Kubešovi při národopisném průzkumu Starojicka. Přispíval do Kravařska a uspořádal Starojický sborníček, do něhož napsal stať o památkách. Učil také ve Vizovicích a v Novém Jičíně, kde také působil jako knihovník.

HUBEŇÁKOVÁ Svatava - herečka
* 9. 6. 1928 Štramberk
Absolvovala DAMU, v letech 1955-1961 hrála ve Východočeském divadle v Pardubicích, potom byla herečkou Filmového studia Barrandov, pak hrála v Laterně magice a od roku 1964 v Divadle J. Průchy v Kladně. Dostala přes desítku filmových rolí, hrála v televizi a dabovala.

HUBÍK Karel - filozof a spisovatel
* 10. 2. 1872 Střebětice u Holešova
+ 23. 10. 1935 Kroměříž
Kněz, prefekt v chlapeckém semináři v Kroměříži, v letech 1901-1918 profesor a v letech 1918-1919 ředitel arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

HUBÍK Stanislav - filozof a sociolog
* 21. 1. 1949 Kroměříž
V roce 1967 maturoval na SVVŠ v Přerově, poté studoval Filozofickou fakultu MU v Brně, obor filozofie a sociologie. Od roku 1990 působí na Katedře sociologie a andragogiky Filozofické fakulty UP v Olomouci, ale i na její Právnické fakultě a na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity, kde založil Katedru sociální práce, kterou od roku 1995 vede.

HÜBNER Jaroslav - dirigent
* 12. 5. 1924 Bystřice pod Hostýnem
+ 10. 6. 2001 Hradec Králové
Vystudoval brněnskou konzervatoř a hned potom založil sbor Podhostýnští zpěváčci a byl jeho dirigentem. Potom byl uměleckým vedoucím FSPaT v Brně a od roku 1955 hudebním dramaturgem a dirigentem divadla v Hradci Králové. Zde složil scénickou hudbu k více než šedesáti inscenacím, komponoval melodramy, písně pro pěvecké sbory a jiné skladby. Počátkem devadesátých let spolupracoval jako dramaturg s hradeckou Filharmonií, ale spolupracoval i s folkovou skupinou Kantoři.

HÜCKEL August - podnikatel
* 17. 6. 1838 Nový Jičín
+ 5. 8. 1917 Nový Jičín
Od roku 1868 spolumajitel firmy Hutfabrik Johann Hückels Söhne, kde v tomtéž roce založil nemocenskou pokladnu. S bratry dosáhl toho, že v roce 1910 měl podnik 2.000 zaměstnanců a vyráběl denně 5.000 klobouků, které vyvážel do všech světadílů. Specialitou podniku byl černý velurový klobouk, který nosili Židé a kterému se ve východní Evropě říkalo hykel. August shromáždil bohaté umělecké sbírky, byl mecenášem umění a v roce 1910 se stal čestným občanem Nového Jičína. S bratry založil městský chudobinec.

HÜCKEL Augustin - kloboučník
* 20. 9. 1786 Fulnek
+ 14. 4. 1848 Nový Jičín
V rámci tovaryšského vandru procestoval Evropu a seznámil se s technickými pokroky řemesla. Od roku 1808 byl kloboučnickým mistrem ve Fulneku a od roku 1811 v Novém Jičíně, kde byl jeho bratr cechmistrem. Augustinův syn Johann provozovny bratrů spojil a později založil továrnu na výrobu klobouků.

HÜCKEL Fritz - technik
* 22. 6. 1885 Nový Jičín
+ 12. 1. 1973 Mnichov (Německo)
Syn Augusta Hückela, který vystudoval techniku a zabýval se konstrukcí malolitrážních automobilů, ale od roku 1945, po přesídlení rodinné kloboučnické firmy do Dingolfingu a Weilheimu v Horním Bavorsku, vedl tuto firmu. Po jeho smrti ji vedli synové Fritz August (* 28. 12. 1910 Nový Jičín) a Peter (* 18. 4. 1912 Nový Jičín). Provoz firmy byl zastaven v roce 1975.

HÜCKEL Johann - podnikatel
* 20. 3. 1843 Nový Jičín
+ 18. 11. 1917 Nový Jičín
Od roku 1868 spolumajitel firmy Hutfabrik Johann Hückels Söhne. S bratry dosáhl toho, že v roce 1910 měl podnik 2.000 zaměstnanců a vyráběl denně 5.000 klobouků, které vyvážel do všech světadílů. Specialitou podniku byl černý velurový klobouk, který nosili Židé a kterému se ve východní Evropě říkalo hykel. S bratry založil městský chudobinec.

HÜCKEL Johann - podnikatel
* 7. 4. 1814 Fulnek
+ 14. 1. 1880 Nový Jičín
V roce 1835 převzal kloboučnickou dílnu strýce Johanna Nepomuka a v roce 1848 k ní připojil dílnu otcovu. V roce 1865 založil v Novém Jičíně první strojní továrnu na výrobu klobouků v habsburské monarchii. O tři roky později předal řízení továrny svým třem synům a firmy se přejmenovala na Hutfabrik Johann Hückels Söhne. Její výrobky záhy získaly medaile výstav ve Vídni, Philadelphii a Paříži a Johann Hückel dostal v roce 1877 Zlatý záslužný kříž.

HÜCKEL Johann Nepomuk - cechmistr
* 2. 5. 1779 Fulnek
+ Nový Jičín
Syn kloboučníka. V roce 1799 mu bylo uděleno mistrovské právo, od roku 1805 měl dílnu na náměstí v Novém Jičíně a brzy se tam stal cechmistrem. Později se stal členem novojického cechu i jeho bratr Augustin, jehož syn po smrti obou bratrů jejich provozovny spojil a položil tak základy kloboučnické manufaktury.

HÜCKEL Karl - podnikatel
* 18. 1. 1850 Nový Jičín
+ 19. 12. 1919 Nový Jičín
Vystudoval reálku v Opavě, vyučil se sedlářem ve Vídni a od roku 1868 byl spolumajitelem firmy Hutfabrik Johann Hückels Söhne. Od roku 1876 studoval v americké Philadelphii techniku a organizaci provozu továren, ale navštěvoval za tímto účelem i kloboučnické továrny v Anglii, Belgii, Francii a Německu. Podporoval humanitární instituce a s bratry založil městský chudobinec. Byl mecenášem mladých výtvarníků a v roce 1910 se stal čestným občanem Nového Jičína.

HUDÁČEK Vladimír - sportovec
* 28. 10. 1971
Hokejový reprezentant, brankář několika ligových týmů včetně Zlína. Držitel zlaté medaile z MS 2000.

HUDEČEK Aleš - malíř
* 31. 5. 1973 Zlín
Studoval SUPŠ v Uherském Hradišti a poté na Katedře malby na Ostravské univerzity u D. Balabána. Je členem výtvarné skupiny VY3.

HUDEČEK František - malíř a grafik
* 7. 4. 1909 Němčice u Holešova
+ 13. 5. 1990 Praha
Absolvoval VŠUP v Praze a byl členem Umělecké besedy, Skupiny 42 a SČUG Hollar. V jeho tvorbě se propojují imaginární tendence s racionalismem geometrické abstrakce, v šedesátých letech tvořil meditativní díla. Věnoval se též ilustracím, užité grafice a návrhům koberců a tapiserií.

HUDEČEK Jakub - archeolog
* 15. 9. 1871 Želeč
+ 18. 1. 1937 Huštěnovice
Po studiu teologie v Olomouci působil v letech 1904-1910 v Uherském Hradišti a potom byl farářem v Huštěnovicích. Amatérský archeolog, který v obci založil archeologické muzeum a vydal práce věnované velkomoravské a cyrilometodějské problematice. Publikoval pod jménem J. H. Žlebovský. Byl předsedou spolku Starý Velehrad a začal vydávat obnovený Sborník velehradský. Vydal Život svatého Cyrila a Metoděje a Dějiny Moravy 1100 roků státu Československého. Rozdal veškerý majetek a tak mu muselo pohřeb vystrojit město na své útraty.

HUDEČEK Jaroslav - národopisný pracovník
* 18. 4. 1885 Hrubá Vrbka
+ 17. 12. 1937 Blatnice
Byl učitelem v Blatnici, podílel se na vystoupeních Veličanů na národopisných slavnostech a později je i vedl, účastnil se příprav na Moravský rok v Brně. Byl zpěvákem a kontrášem Slováckého krúžku v Praze, inicioval vznik Slováckého roku v Kyjově a v programové brožuře popsal některé obyčeje. Společně s F. K. Zemanem napsal scénář, režíroval a slovem provázel rozhlasové vysílání z Velké. Působil též jako herec a režisér ve studentském divadle ve Velké a v sokolském divadle v Blatnici. kde zastával i funkce starosty a vzdělavatele Sokola. Je autorem románu Katerinka a dramatu Za srdcem. Napsal desítky časopiseckých studií o lidové kultuře Slovácka.

HUDEČEK Jiří - malíř
* 30. 4. 1939 Zlín
Žák prof. J. Blažka, K. Hofmana a J. Gajdoše na SUPŠ v Uherském Hradišti, kde také v letech 1975-1992 působil, nyní žije a maluje ve Zlíně. Pro jeho tvorbu jsou výchozí půvabné a poetické krajinomalby.

HUDEČEK Otakar - malíř
* 27. 8. 1924 Olomouc
+ 19. 5. 2007
Studoval Školu umění ve Zlíně u prof. V. Hrocha a potom v tomto městě pracoval v keramické dílně. V letech 1945-1949 působil v pražském Divadle satiry Voskovce a Wericha, pak se vrátil do Olomouce a věnoval se malířství. Napsal knihu vzpomínek na studia ve Zlíně a román o malířce Toyen.

HUDEČEK Václav - hudebník
* 7. 6. 1952 Rožmitál pod Třemšínem
Český houslový virtuos, žák pražské konzervatoře, AMU (prof. Snítil) a Davida Oistracha. V patnácti letech zvítězil v mezinárodní rozhlasové soutěži Concertino Praga a debutoval v Londýně s Royal Philharmonic Orchestra. Dnes vystupuje na mezinárodních festivalech a jako sólista hostuje u proslulých světových orchestrů. Od roku 1997 uprostřed prázdnin vyučuje a podporuje mladé houslisty na svých letních houslových kurzech v Luhačovicích, které nesou název Akademie Václava Hudečka. V roce 2007 dostal vyznamenání Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.

HUDEČEK Zdeněk - malíř a grafik
* 21. 1. 1938 Uherský Ostroh
Vystudoval užitou a dekorativní malbu na SUPŠ Uherské Hradiště u prof. Hrocha, Blažka a Berana, působil u Brněnských veletrhů, ve Fatře Napajedla byl vedoucím výtvarníkem propagace a reklamy a nyní je ve svobodném povolání a pracuje v rodišti. Svou uměleckou tvorbu orientuje do imaginárních poloh snů a představ. Působivost obrazů umocňuje i umělcův charakteristický cit pro barvu, z něhož vyrůstá kultivovaná schopnost lyrické orchestrace barevných tónů a odstínů. Často vystavuje samostatně i v rámci kolektivních výstav po celé Moravě.

HUDEČKOVÁ Míla - keramička
* 13. 12. 1947 Zlín
Autorka volných figurálních plastik, kachlí, reliéfů, miniatur, šperků.

HUML Jaroslav - kazatel
* 22. 3. 1917 Bruck am Mur (Rakousko)
+ 27. 9. 1997 Zlín
Evangelický kazatel, pracovník firmy Exico. Ve Zlíně se zapojil do práce ve farním sboru Českobratrské církve evangelické, které se věnoval především po odchodu do důchodu.

HUŇAŘ František - účastník odboje
* 2. 9. 1910 Frýdek-Místek
+ 21. 4. 1945 Brno
Brněnský řezník, který se v době protektorátu zúčastnil odboje, ale byl zatčen a popraven na střelnici v Brně - Mediánkách.

HUŇKA Jan - katolický kněz
* 6. 5. 1901 Jalubí
+ 31. 12. 1990 Uherské Hradiště
Farář v Uherském Hradišti, v Mistříně a v Horním Němčí, než byl v roce 1950 na osm let uvězněn. Za jeho působení byla nadstavena fara, zbudována Orlovna. Byl předsedou Spolku Matice Javořinské ve Strání a organizátorem neuskutečněné stavby chrámu Matky Boží na Velké Javořině. Po návratu z vězení sepsal rozsáhlé dějiny farnosti a obcí Horního Němčí a Slavkov.

HURBAN Jozef Miloslav - slovenský národní buditel
* 19. 3. 1817 Beckov (Slovensko)
+ 21. 2. 1888 Hlboká (Slovensko)
Vedle Hodži byl nejbližším spolupracovníkem Štúra, patřil k odpůrcům rakousko-uherského vyrovnání, maďarského národnostního zákona a k zakládajícím členům Matice slovenské. Za maďarské revoluce našel s rodinou i synem Svetozárem dočasné útočiště u faráře Daniela Slobody na Rusavě.

HURT Andělín - pedagog
* 31. 8. 1861 Frenštát pod Radhoštěm
+ 20. 6. 1944 Frenštát pod Radhoštěm
Vykonával vzdělávací činnost v rodišti a okolí, byl činný ve spolcích a přednášel o výchovné práci. Psal o minulosti Frenštátu, uveřejňoval drobné národopisné články., propagoval turistiku.

HURT Andělín - vlastivědný pracovník
* 15. 1. 1893 Frenštát pod Radhoštěm
+ 14. 9. 1938 Ostrava
Jako učitel působil v rodišti a v Ostravě. Věnoval se vlastivědě Valašska a pomohl založit Muzejní spolek a muzeum ve Frenštátě. Publikoval pouze časopisecky, jeho nejvýznamnější prací je Valašství Frenštátu pod Radhoštěm a jeho okolí, zajímavé jsou i práce Tkalcovství ve Frenštátě pod Radhoštěm, Salašnictví na Hukvaldsku a O valašských vojvodech v Kozlovicích u Frenštátu pod Radhoštěm. Byl členem vydavatelského kruhu Našeho Valašska.

HURT Jaroslav - designér
* 10. 2. 1932 Doksy u Kladna
Žil v Uherském Hradišti, kde působil jako návrhář ÚLUV.

HURT Rudolf - historik
* 26. 11. 1902 Šardice u Čejče
+ 10. 8. 1978 Brno
Středoškolský profesor a později ředitel Moravského zemského archivu, autor publikací Dějiny rybnikářství na Moravě a ve Slezsku, Dějiny obce Kašavy, Vlčková, Dějiny cisteriáckého kláštera na Velehradě, Dějiny Lukova a Dějiny Slušovic.

HURT Vilém - účastník odboje
* 13. 4. 1894 Frenštát pod Radhoštěm
+ 13. 7. 1942 Oranienburg (Německo)
Učitel obecné šoly dívčí ve Frenštátě, který se v době protektorátu zúčastnil odboje, ale byl zatčen a umučen v koncentračním táboře.

HURTA Ladislav - astronom
* 12. 5. 1957 Vsetín
+ 16. 4. 1984
Absolvoval MFF UK v Praze, obor astronomie a astrofyzika. Pracoval ve hvězdárně ve Vsetíně, zabýval se hlavně sluneční fyzikou, ale též problémy ekologie. Publikoval v odborných časopisech.

HURTA Štěpán - spisovatel
* 8. 12. 1932 Kateřínice
Pracoval nejprve jako dělník ve Zbrojovce Jablůnka a Vsetín, potom lokomotivním depu ve Valašském Meziříčí, od roku 1967 byl strojvůdcem a nakonec byl soukromým podnikatelem. V roce 1976 spoluzakládal v ČSD Klub minikár, dvacet let pomáhal při dopravní výchově dětí a je také členem organizace ADRA. Jako důchodce se začal věnovat psaní a vydal knihy Dědečkovy taškařiny jak je psal život (2002), Valašské pohádky (2006) a esej Jiskřička naděje (2005).

HURTÍK Jan - účastník odboje
* 16. 10. 1896
+ 19. 11. 1941 Brno
V 1. světové válce legionář v Rusku, potom dělník. Žil veVelké Lhotě u Valašského Meziříčí. V době protektorátu zapojil do odboje, ale byl zatčen a popraven v Kounicových kolejích.

HUŘÍKOVÁ Tereza - sportovkyně
* 11. 2. 1987 Vimperk
Bikerka a silniční cyklistka, specialistka se na časovku. Je juniorskou mistryní světa v silniční časovce i v cross-country na horských kolech. Stala se první juniorkou v naší historii, která získala titul mistryně světa na silnici. Žije ve Valašském Meziříčí a závodí za klub TREK LORCA Taller del Tempo. V roce 2008 reprezentovala na olympiádě v Pekingu.

HUSEK Jan - hudební skladatel
* 3. 7. 1844 Staré Město
+ 26. 5. 1926 Staré Město
Byl varhaníkem ve Starém Městě a měl kapely v Uherském Hradišti a v Huštěnovicích. Je autorem české pastorální mše, která je uložena v archivu Moravského muzea.

HUSEK Jožka (vl. jm. Josef) - publicista a spisovatel
* 22. 1. 1920 Prušánky
Absolvoval obchodní školu. V padesátých letech byl odsouzen na jedenáct let a pět a půl si odseděl a novelu Baťovec Jan Trecha měl přes třicet let v šuplíku, než ji mohl v roce 1992 vydat. Dále vydal básnické sbírky Navždy mi bude znít, Vyznání a Andělé nekouří, próza Humorné příhody Podluží, román Teiko a knihu vzpomínek Za vlády vrahů. Československý gulag. Pod vlastním jménem vydal v roce 1991 soubor receptů Brána ke zdraví.

HÚSEK Jan - etnograf
* 17. 10. 1884 Ostrožská Nová Ves
+ 12. 12. 1973 Brno
Vystudoval FF UK Bratislava a působil v Brně a v Olomouci. Spolupracoval na díle Moravské Slovensko, do něhož zpracoval kapitoly Zaměstnání lidu, Život v obci, Vzdělání a povaha lidu a Strava. Publikoval také v časopisech.

HUŠKA Josef - kulturní pracovník
* 21. 9. 1904 Bojkovice
+ 3. 11. 1983 Uherské Hradiště
Učitel na gymnáziu ve Strážnici v letech 1934-1966, organizátor profesionálního i ochotnického divadla spoluzakladatel Slováckého divadla Uherské Hradiště a později jeho umělecký šéf a ředitel, který psal články a recenze do moravských novin a časopisů. Je autorem publikace 25. let Slováckého divadla, byl organizátorem kulturbího života, stál u zrodu strážnických národopisných slavností a spolupodílel se na literární soutěži Strážnice Marie Kudeříkové.

HUŤKA Jindřich - řezbář
* 12. 4. 1933 Babice
+ 26. 12. 2004
Už jako malý chlapec si hrával v truhlářské dílně svého otce, na základní škole vyráběl modely letadel a lodí a začal sbírat samorosty. Po studiích žil v Huštěnovicích učil přes třicet let na Odborném učilišti strojírenském v Praze. V roce 1975 začal dělat dřevěné plastiky a reliéfy pro vlastní potěšení, vystavovat začal až v roce 1993 v rodišti.

HUŤKOVÁ Anežka - básnířka
* 18. 10. 1894 Buchlovice
+ 8. 2. 1990 Buchlovice
Lidová básnířka publikující básně v buchlovickém nářečí v regionálním tisku, sběratelka lidové slovesnosti a zvyků, autorka Buchlovské vánoční mše. V roce 1989 vyšla sbírka jejích veršů.

HUVAR Antonín - kněz a spisovatel
* 23. 7. 1922 Albrechtičky
+ 22. 9. 2009 Nový Jičín.
V roce 1947 vysvěcen na kněze a poslán do Vizovic, ale již v září 1948 byl zatčen a odsouzen na 10 let. Prošel 13 věznic a táborů a po návratu pracoval 9 let ve Státním rybářství než se mohl vrátit k duchovní službě a na fakultu v Olomouci. Pošesti letech musel odejít a pracoval v Dopravních stavbách Olomouc a ve mlýně v Jeseníku n.Odrou. V letech 1989-2005 zase přednášel na Universitě Palackého a pracoval v duchovní správě, potom byl v důchodu na farnosti ve Vrážném u Oder. Pořádal pedagogické kurzy a přednášky, přednášel i v zahraničí. Vydal knihy: Přirozená výchova k vůdcovství, Synci, Dívčiny, Záblesky z Temného dolu, Střepy a Život žabím pohledem. Byl mu udělen Masarykův řád.

HVIZD Andělín - účastník odboje
* 14. 6. 1907 Rychvald
+ 27. 2. 1942 Osvětim (Polsko)
Učitel obecné školy dívčí v Ostravě Hrušově, který se v době protektorátu zúčastnil odboje, ale byl zatčen a umučen v koncentračním táboře.

HVOZDENSKÝ Josef - malíř a medailér
* 7. 3. 1932 Hvozdná u Zlína
Vyučil se malířem porcelánu a vystudoval na pražské AVU malbu u prof. Jána Želibského a Karla Mináře. Je však především v celé Evropě známým medailérem, ale je také autorem řady obrazů a grafických listů, často na valašské motivy, a několika monumentálních děl. Žije v Praze, ale často jezdí do své rodné obce, kde má stálou expozici v galerii, nesoucí jeho jméno.

HÝBL Vilém - hudebník
* 13. 7. 1909 Valašské Meziříčí - Krásno
+ 12. 10. 1981 Valašské Meziříčí
Již za studií na valašskomeziříčském gymnáziu se věnoval hudbě a vedl studentský orchestr. Hudbu studoval u Františka Hanuse. Po absolvování teologické fakulty působil jako kněz československé církve v Olomouci, Dubicku, Lošticích a od roku 1948 ve Valašském Meziříčí, kde založil v roce 17. 4. 1950 Valašský symfonický orchestr, se kterým jako dirigent uspořádal více než 100 koncertů. Několik let po zániku VSO, v letech 1964-6, založil a dirigoval jiný, menší orchestr. Patřil také k průkopníkům astronomie na Valašsku.

HYBLER Zdeněk - malíř a grafik
* 17. 5. 1921 Prostějov
+ 9. 1. 1993 Zlín
Vystudoval Školu umění ve Zlíně a výtvarnou výchovu na UP v Olomouci, působil ve filmových ateliérech na Kudlově, potom byl šéfem výpravy divadel ve Zlíně a v Ostravě. Vytvořil přes 250 výprav pro tato i další divadla v ČR i pro slovinský Maribor, navrhoval výpravy pro slavnosti ve Strážnici a zlínský Intertalent, spolupracoval s televizí. Maloval zejména portréty, ilustroval knihy a často vystavoval.

HYBLEROVÁ Ludmila - publicistka
* 19. 7. 1930 Zlín
Absolvovala FF MU Brno a FSV UK Praha. Pracovala v ČTK, v Naší pravdě, v časopisu Průmyslové stavby a v letech 1985-1989 v družstevním časopisu Agrokombinát JZD Slušovice. Je autorkou práce Baťovo uplatnění inzerce v taktice obchodní nabídky. Žije ve Zlíně, kde je členkou redakční rady Magazínu Zlín a publikuje ve Zlínských novinách, MF Dnes a v časopisu Generace. V roce 1993 získala novinářskou Cenu křepelky.

HYKEL Cyril - vlastivědný pracovník
* 28. 11. 1896 Štramberk
+ 19. 3. 1976 Nový Jičín
Byl učitelem a sbíral lidové písně a tance, vydal knihu Lidové tance ze Štramberku na Lašsku. Napsal knihu O pokladech na Kotouči, která shrnuje pohádky a pověsti z okolí Štramberku. Pro sborník o Štramberku napsal článek Lidová kultura ve Štramberku a okolí. Spolupracoval s Vojtěchem Jasným na jeho filmu Touha jako národopisný poradce.

HYKEL Josef - účastník odboje
* 1910 Štramberk
V roce 1939 odešel před Polsko do Francie a po její porážce do Anglie, kde působil jako příslušník brigádních tankových dílen. Po osvobození a demobilizaci se vrátil do Anglie, kde se v době války oženil.

HYKEL Josef - účastník odboje
* 11. 7. 1922 Štramberk
+ 1943 Bielsko (Polsko)
Za účast v odboji byl v roce 1943 zatčen, ale z vězení v Novém Jičíně utekl a byl nezvěstný. Po válce se zjistilo, že byl zastřelen v Bielsku.

HYKEL Petr - kulturní pracovník
* 22. 1. 1890 Štramberk
+ 6. 9. 1977 Brno
Byl ředitelem Odborné školy pro ženská povolání v Hranicích a členem pěveckého sboru Jurik. Je autorem článků ve Výročních zprávách školy a editorem sborníku o Č. Kramolišovi.

HYKLOVÁ Františka - účastnice odboje
* 1902 Štramberk
+ 11. 11. 1944 Osvětim (Polsko)
V září 1944 byla zatčena za pomoc partyzánům, odsouzena a popravena v Osvětimi.

HYLAS Ilja - výtvarník
* 16. 10. 1951 Praha
+ 17. 3. 2007 Šumperk
Studoval scénografii na DAMU Praha. Scénograf a tvůrce plakátů ze Šumperku, Olomouce a Uherského Hradiště, který spolupracoval i s dalšími divadly. Ve Slováckém divadle byl šéfem výpravy.

HYNEK Alfred - výtvarník
* 3. 3. 1922 Svitávka
+ 5. 9. 1978 Brno
Vystudoval VŠUP Praha a působil jako textilní výtvarník v Uherském Hradišti a v Brně jako tvůrce interiérového textilu a oděvních tkanin. Rekonstruoval také lidové tkaniny.

HYNŠT Miloš - herec
* 19. 12. 1921 Chudobín
Absolvent brněnské konzervatoře, herec a režisér, který působil v letech 1944-6 v Horáckém divadle Třebíč, potom v Brně, v letech 1947-51 v Horáckém divadle Jihlava, v letech 1951-8 ve Státním divadle Ostrava a v letech 1959-71 ve Státním divadle Brno a v letech 1971-81 byl režisérem Slováckého divadla Uherské Hradiště. Vyučoval také na JAMU a je autorem knih Brněnské divadelní bojování, Šprýmy bez legrace a Nezemřu celý. V roce 2000 obdržel Cenu města Brna

HYVNAR Václav - společenský pracovník
* 19. 8. 1922 Závišice
+ 13. 4. 2001 Cleveland (USA)
V roce 1948 byl vyloučen ze studia práv a pak emigroval do USA, kde působil v Clevelandu. Zastával řadu funkcí v krajanských spolcích a rozvíjel národní povědomí našich krajanů. Byl předsedou Národního svazu českých katolíků v USA. V roce 1991 dostal od papeže Jana Pavla II. vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice a v roce dostal 1998 Řád T. G. Masaryka III.třídy. Člen Masarykova demokratického hnutí v Kopřivnici.

HYZLER Josef - architekt
* 5. 4. 1923 Mukařov u Uherského Hradiště
Vystudoval fakultu architektury ČVUT v Praze. Po vystudování pracoval v ateliéru prof. Richtra a Stefana, potom v Ústavu památkové péče a v letech 1960-1993 v SÚRPMO Praha.

HÝŽA Bedřich - katolický kněz
* 4. 5. 1894 Špičky
+ 20. 5. 1968 Nový Jičín
Studoval teologii v Olomouci a po krátkém působení v Nové Vsi u Krnova byl od roku 1918 katechetou a v letech 1929-33 profesorem gymnázia a členem městského zastupitelstva v Novém Jičíně. Byl mluvčím české menšiny a zasloužil se o rozvoj českých škol ve městě. V letech 1933-8 působil v Opavě, potom v Zábřehu na Moravě a v Uherském Hradišti. V letech 1941-2 byl vězněn a potom působil v Brně. Po válce se vrátil do Nového Jičína, kde vedl duchovní správu Španělské kaple, pracoval v městském zastupitelstvu, organizoval ČSČK a Okresní péči pro mládež.

HÝŽA Karel - malíř
* 20. 5. 1935 Vidče
Navštěvoval tkalcovskou a sklářskou školu ve Valašském Meziříčí, své první oleje namaloval na vojně, ve zdokonalování mu pomáhala sestřenice Jaroslav Hýžová a ještě soukromě studoval u prof. Mehla. Časem začal také restaurovat a fotografovat. Žije a pracuje v Rožnově pod Radhoštěm.

HÝŽA Svatopluk - švec
*
Výrobce krojové a historické obuvi, který žije a pracuje v Kelči.

HÝŽOVÁ Jaroslava - malířka
* 21. 5. 1915 Prostřední Bečva
+ 4. 3. 1992 Valašské Meziříčí
Studovala učitelský ústav ve Valašském Meziříčí a působila jako učitelka, studovala malířskou školu spolku Mánes v Praze u prof. Vojtěcha Tittelbacha a Josefa Lieslera. Žila a malovala ve Valašském Meziříčí. Poeticky zobrazovala krajinu a lidi rodného Valašska. Nejčastějším námětem jejích obrazů byla krajina, jejíž poezii dokázala mistrně zachytit. Její ostatky jsou uloženy na Valašském Slavíně, její díla jsou zastoupena v řadě galerií.