A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T Ť U Ú V W Z Ž

GÁBA František - kněz
* 20. 12. 1829 Miškovice
+ 7. 11. 1896 Skrbeň, okr. Olomouc
Studoval na gymnáziu v Kroměříži a už tam patřil mezi přední žáky Hegera, který propagoval těsnopisnou soustavu Gabelsbergerovu, kterou v roce 1853 převedl na český jazyk. Protože ovládal ruštinu a polštinu sestavil pro slovanské jazyky samostatnou soustavu, k níž použil Gabelsbergerovy znaky, ale v jiné platnosti. Po ukončení gymnázia studoval bohosloví v Olomouci, ale studium přerušil a šel k piaristům. Později se do Olomouce vrátil a studia v roce 1857 ukončil.Jako kněz působil v Lesnici u Zábřehu, v Dubicku, v Kateřinkách u Opavy, v Mírově, kde byl provinciálem trestanců, v Cholini, Ženklavě u Nového Jičína a nakonec ve Skrbeni. Jeho těsnopisná práce nebyla oceněna, pouze na jeho rodném domku byla v roce 1906 umístěna pamětní deska.

GÁBA Zdeněk - básník
* 2. 8. 1939 Zlín
Je autorem próz, záznamů, esejů, tématických statí, překladatelem a autorem sbírek Lítost I., Lítost II., Jenom a Aušus. V samizdatu publikoval také pod pseudonymy a účastnil se, režimem později odhalených a tvrdě proskribovaných , brněnských bytových představení Šlépějí V Okně. Po listopadu 1989 se drží v ústraní a kulturního života se účastní sporadicky, takže většina jeho díla zůstává nezveřejněna. Jako uznávaný geolog a mineralog žije s rodinou v Šumperku.Napsal Geologické vycházky Českou republikou a obrazové publikace Jeseníky.

GABČAN Martin - sochař
* 13. 5. 1968 Frýdek - Místek
Studoval reprodukční kamenosochařství a restaurátorství u J. Habarty aj. Vlacha na SUPŠ v Uherském Hradišti, sochařský ateliér H. Demartiniho a S. Hanzíka na AVU Praha a u prof. Hoffstädtera a Hartuste na VŠVU Bratislava. Učil na ZUŠ v Ostravě Zábřehu a od roku 1996 učí na Katedře výtvarné výchovy Ostravské univerzity. Ve volné tvorbě se zabývá komorní plastikou, smaltem a grafikou

GABRHEL Pavel - sochař
* 4. 3. 1953 Starý Hrozenkov
Vyučil se malířem a natěračem a potom studoval výtvarné zpracování keramiky u S. Mikuláštíka na SUPŠ v Uherském Hradišti a sochařský ateliér J. Malejovského na VŠUP Praha. Učil na ZUŠ v Uherském Brodě, ale od roku 1987 se plně věnuje restaurátorství. Restauroval např. sochu sv. Jana Křtitele ve Starém Hrozenkově a sochy sv. Jana Nepomuského v Novém Hrozenkově a ve Valašských Kloboukách.

GABRIEL Libor - architekt
* 17. 1. 1928 Žarošice
Studoval návrhářství a modelářství plastických hmot u L. Havelky, J. Nováka, J. Juřeny, V. Hrocha a K. Hofmana na SUPŠ v Uherském Hradišti. Potom vystudoval architekturu a od roku 1961 pracoval v Památkovém ústavu v Plzni. Publikoval, např. do Historického sborníku Karlovarska napsal studii Nové nálezy na farním narození sv. Jana Křtitele ve Valči.

GADAS Josef - hudebník
* 2. 7. 1902 Raková u Vizovic
+ 1. 3. 1981 Slavičín
Varhaník a učitel hudby ve Slavičíně, který z de vedl chrámový sbor, divadelní kapelu i cimbálovou muziku Slavíček.

GAĎOUREK Josef - technik
* 19. 3. 1884 Týn u Lipníka nad Bečvou
+ 1942
Působil ve Veselí nad Moravou na správě řeky Moravy jako vrchní stavební rada. Navrhl stavbu protipovodňových polderů mezi Kostelany, Nedakonicemi a Uherským Ostrohem a organizoval přípravu závlahového a plavebního kanálu Otrokovice Rohatec, ale vše zastavila 2. světová válka.

GAHURA František Lydie - architekt a sochař
* 10. 10. 1891 Zlín
+ 15. 9. 1958 Brno
Studoval pražskou VŠUP, speciálku J. Plečnika a AVU. V letech 1924-46 byl zaměstnán u Bati, je strůjcem zlínského funkcionalismu, pracoval na regulačním plánu Velkého Zlína. Projektoval zlínskou radnici, nemocnici, obchodní dům, vily a kolonie ve Zlíně, je autorem památníku T. Bati, ale i kaple v Kudlově u Zlína, školy v Uherském Brodě a teoretické práce Estetika architektury.

GAJA Martin - sochař
* 3. 9. 1973 Valašské Meziříčí
Studoval reprodukční kamenosochařství a restaurátorství u J. Habarty a Z. Tománka na SUPŠ v Uherském Hradišti, ateliér sochařství J. Jankoviče na VŠVU v Bratislavě a Fakultu výtvarných umění V. Preclíka a M. Gabriela na VUT Brno. Absolvoval několik stáží a nyní žije a pracuje v Hutisku Solanci. Vedle tvorby učí výtvarný obor v ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm. Pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm zhotovil náhrobky Ladislava Nezdařila (2000) a Emanuela Vencla (2007), pamětní náhrobek Jana Karafiáta (2006), hlavní oltář (2005) a holubici se svatozáří na strop kostela sv. Anny (2008).

GAJA Vojtěch - překladatel
* 28. 6. 1912 Miškovice
+ 23. 5. 1992 Olomouc
Po studiu gymnázií v Kroměříži a v Brně učil na Slovensku a od roku 1939 ve Fryštáku. Od roku 1946 studoval na FF UP v Olomouci estetiku a dějiny umění. Pak působil jako překladatel z ruštiny, angličtiny, francouzštiny, latiny, řečtiny a němčiny a jazykový poradce při LF UP. V letech 1958-72 pracoval v dělnických profesích a potom byl jazykovým odborníkem tiskového oddělení rektorátu UP. Je autorem 70 knižních překladů. Díky přátelství s Helenou Šmahelovou se věnoval také psaní povídek, z nichž některé vyšly časopisecky.

GAJDA František - řezbář
* 10. 3. 1935 Strážnice
Modeloval z hlíny, koval železo a nakonec jej okouzlilo lipové dřevo. V letech 1945-9 vyřezal svůj první betlém, který počátkem sedmdesátých let doplnil, a od té doby působí v oblasti figurální dřevořezby. Plastiky osobitě povrchově neupravuje, nanejvýš je voskuje. Svou sugestivní řezbářskou technikou a živostí vytvářených figur a figurek dosáhl hranice profesionality.Je členem sdružení Urgatina a vystavuje samostatně i kolektivně, jeho práce se mj. nacházejí ve Zlíně, Vsetíně a Velkých Karlovicích.

GAJDA Milan - architekt
* 3. 11. 1921 Ostrava
Působil v Ostravě v Útvaru hlavního architekta, v Opavě a v Novém Jičíně, v letech 1965-1969 byl hlavním architektem okresu Most, v letech 1970-1990 v Ústí nad Labem a potom projektoval val soukromě.

GAJDA Vladislav - sochař
* 17. 7. 1925 Ostrava
Studoval na sochařsko kamenické škole v Hořicích a na pražské AVU u prof. J. Laudy. Věnoval se sociální tématice a po návštěvě H. Moora (1964) obohatil svůj výrazový rejstřík o nefigurální díla. Je autorem aplikace metody odebírání hmoty kamene tryskáním přes šablonu. Zabývá se litou a raženou medailí a vytvořil skulpturu Děvčátko s motýlem pro obřadní síň v Zubří.

GAJDIČEK Adolf - účastník odboje
* 4. 5. 1897 Kopřivnice
+ 7. 5. 1945 Praha
Po studiu na gymnáziu a učitelském ústavu v Příboře učil na měšťanské škole dívčí v Brně Králově Poli. V době okupace se zapojil do činnosti Obrany národa, zatčen a vězněn. Zemřel na následky věznění a pochodu smrti.

GAJDORUS Oldřich - sochař
* 18. 5. 1975 Kyjov
Studoval reprodukční kamenosochařství a restaurátorství u Z. Tománka a J. Habarty na SUPŠ v Uherském Hradišti. Nyní má soukromou firmu na zpracování přírodního kamene ve Veselí nad Moravou.

GAJDOŠ Antonín - zpěvák
* 8. 1. 1952
Pochází ze Starého města a působí na Velehradu jako učitel hudební výchovy a zástupce ředitele školy. Vystupoval s BROLNem, s orchestrem Karla Vlacha, Hradišťanem a řadou hudebních těles. Byl také vedoucím redaktorem vysílání lidové hudby ve Slovenské rozhlase. Žije na Velehradě.

GAJDOŠ Jan - malíř a grafik
* 10. 7. 1941 Zlín
Žák prof. V. Hložníka, výtvarník v oboru leptané vitráže, jehož práce můžeme často najít v interiérech veřejných budov. Působí v Uherském Hradišti také jako výtvarný pedagog.

GAJDOŠ Michal - keramik
* 18. 7. 1971 Bratislava (Slovensko)
Studoval výtvarné zpracování keramiky u J. Vlacha a V. Groše na SUPŠA V Uherském Hradišti. Podniká v oboru užité keramiky a spolupracoval s Janem Gajdošem při realizaci skleněných objektů a vitráží.

GAJDOŠ Rudolf - malíř
* 26. 1. 1908 Měřín u Žďáru nad Sázavou
+ 7. 10. 1975 Mikulov
Mládí prožil v Lednici, studoval břeclavské gymnázium a VUT v Brně, odkud odešel po roce do Prahy na AVu a studoval u prof. Švabinského. V té době také byl na stipendijním pobytu v Itálii. Od roku 1936 byl uměleckým poradcem firmy Baťa a podílel se na založení Zlínské školy umění a Zlínských salónů. V roce 1947 se vrátil do Lednice, v roce 1951 se odstěhoval do Mikulova a stal se malířem tohoto města a Pálavy. Má výrazný podíl na záchraně zámku Mikulov a výrazně napomohl záchraně památek Lednicko-valtického areálu.

GAJDOŠ Vladimír - účastník odboje
* 30. 8. 1899 Prostějov
+ 15. 10. 1941 Brno
Šofér pivovaru v Uherském Brodě, který se v době protektorátu zapojil do činnosti v Obraně národa. Byl zatčen za sabotáže na železnici, odsouzen a popraven v Kaunicových kolejích.

GAJDOŠÍKOVÁ Jana - designérka
* 7. 8. 1983 Uherské Hradiště
Studovala modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků u A. Štefunkové na SUPŠ v Uherském Hradišti a design obuvi u J. Zamazala na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zabývá se návrhářstvím obuvi a účastní se oborových soutěží u nás i v zahraničí.

GAJDUŠEK Vladimír - malíř
* 26. 2. 1922
+ 24. 10. 1993
V roce 1945 se přestěhoval z Valašska do Jeseníku. V malování se zdokonalil v kurzu ÚDLT v Praze a u F. J. Krause v Olomouci. Maloval krajiny a zátiší. Dlouholetý vedoucí volného sdružení Jesenická výtvarná skupina.

GAJDŮŠEK Antonín - malíř
* 21. 8. 1927 Březolupy
Studoval zlínskou Školu umění u prof. Hrocha, J. Kousala a L. Havelky. Svá díla tvoří v duchu geometrického konstruktivismu. Je autorem bronzové plastiky v hale Centroprojektu Zlín.

GAJDŮŠEK Miroslav - sportovec
* 20. 9. 1951 Otrokovice
Fotbalista. Hrál za Jiskru Otrokovice a TJ Gottwaldov (Zlín), Duklu Praha a TJ Vítkovice. S Duklou mistr země v letech 1977 a 1979 a vítěz poháru 1981. Reprezentant, držitel bronzové medaile z ME 1980, zlaté medaile z ME do 23 let 1972 a vítěz turnaje UEFA 1969.

GAJDŮŠKOVÁ Alena - politička
* 15. 4. 1954 Praha
Studovala gymnázium v Hranicích na Moravě, Pedagogickou fakultu v Ostravě a VŠE v Praze. V letech 1977-92 byla učitelkou, v letech 1992-6 tajemnicí poslaneckého klubu ČSSD PČR, v letech 1996-9 vedoucí personálního oddělení u stavební firmy, v letech 1999-2002 vedoucí Odboru školství, kultury, zdravotnictví, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Zlín a nyní je senátorkou PČR a místopředsedkyní senátu. Předsedkyně KVV ČSSD ve Zlíně, kde má i svou senátorskou kancelář. Bydlí ve Slavičíně a je členkou výtvarného sdružení Valašský názor.

GAJDŮŠKOVÁ Johana - designérka
* 25. 7. 1983 Zlín
Studovala modelářství a návrhářství oděvů u M. Borisové, P. Dosoudila a H. Exnerové na SUPŠ v Uherském Hradišti a na Technické univerzitě Liberec.

GAJZUROVÁ - POSTAVOVÁ Helena - designérka
* 13. 7. 1953 Uherské Hradiště
Studovala tvarování plastických hmot u J. Jaška a Z. Kadlece na SUPŠ v Uherském Hradišti. V roce 1982 emigrovala do Německa kde žije v Regensburgu.

GÁLA Cyril - lékař
* 7. 10. 1895 Kunovice u Uherského Hradiště
+ 18. 9. 1970
Porodník a gynekolog, který působil v Brně, Praze a ve Františkových lázních. Učil sestry i lékaře a do roku 1956 publikoval na osm desítek odborných prací, ale napsal také České lidové pověry o ženách a z porodnictví (1940).

GALATÍKOVÁ Věra - herečka
* 19. 8. 1938 Březnice u Zlína
+ 22. 12. 2007 Kladno
Vystudovala Střední pedagogickou školu a rok učila ve Vracově, potom vystudovala JAMU a hrála v Pardubicích, v pražském Činoherním klubu, v divadle S. K. Neumanna, v Městských divadlech pražských (1979-93) a v Národním divadle Praha. Vytvořila řadu divadelních, filmových (Skřivánci na niti, Údolí včel, Všichni dobří rodáci) i televizních rolí. Vyučovala na DAMU herectví.

GALBAVÁ Helena - textilní výtvarnice
* 23. 2. 1965 Brno
Studovala SUPŠ v Praze, obor tvarování hraček a dekorativních předmětů (prof. Kubát). Žije a pracuje ve Valašském Meziříčí, je členkou skupiny 3+1, vystavuje doma i v zahraničí. Restaurovala nástěnné malby Jožky Barucha v České spořitelně ve Valašském Meziříčí a je autorkou nástěnné malby v areálu bazénu tamtéž.

GALETKA Josef - účastník odboje
* 18. 2. 1911
+ 7. 5. 1942 Mauthausen (Rakousko)
Dělník ze Vsetína, který se v době okupace zapojil do odboje, ale byl zatčen, odsouzen a popraven v koncentračním táboře.

GALIA Jaroslav - hudebník
* 31. 10. 1875 Kopřivnice
+ 22. 5. 1941 Praha
Působil v Prostějově jako sbormistr, dirigent a hudební pedagog, je také autorem řady skladeb.

GALÍK Josef - literární historik a spisovatel
* 21. 10. 1932 Racková
+ 3. 11. 1999 Zlín
Přednášel na Filozofické fakultě UP v Olomouci a zabýval se českou literaturou 20. století. Je autorem knihy Zkouška před termínem, vlastivědné publikace Racková, historické novely z Holešova a okolí Soud i odpuštění, skripta Česká literatura po roce 1945 (1945-1969) a spoluautorem učebnice Panorama české literatury (1994).

GALÍKOVÁ Silvie - sportovkyně
* 29. 8. 1987 Zlín
Studentka Střední podnikatelské školy ve Zlíně, trojnásobná juniorská mistryně světa v aerobiku a nejúspěšnější sportovkyně Zlínského kraje roku 2003. Od roku 2004 závodí za Fitness club Olgy Šípkové. Na světovém šampionátu v Austrálii za kategorii youth získala bronz. Dala se dohromady s Monikou Krajčovou a Marcelou Šulovou a soutěžily v kategorii týmů.

GALL Ivan (vl. jm. HALLA Jan) - básník
* 14. 4. 1885 Vsetín
+ 26. 5. 1955 Praha
Studoval gymnázium ve Valašském Meziříčí a v Místku a právnickou fakultu UK v Praze. V roce 1918 byl poslancem revolučního Národního shromáždění a později státním úředníkem v Bratislavě. Je autorem sbírek Odkaz a Keď lístie padá. Stal se průkopníkem básnické moderny počátku 20. století a jeho tvorba tvoří významný článek ve vývojovém procesu slovenské literatury. Napsal dokument T. G. Masaryk na Slovensku a přeložil do češtiny Kalinčiakovu Reštavráciu.

GALLA Karel - publicista
* 19. 8. 1901 Nový Jičín
+ 9. 10. 1987 Praha
Studoval na Filozofické fakultě UK Praha, kde od roku 1931 přednášel jako soukromý docent, v letech 19311948 pracovník Státní knihovny v Klementinu, v letech 19461948 profesor sociologie na pedagogické fakultě MU Brno, od roku 1949 profesor filozofie na UK Praha, v letech 19591973 vedoucí katedry pedagogiky FF UK, v letech 19701973 děkan FF UK, od roku 1970 člen vědeckého kolegia filozofie a sociologie ČSAV a v letech 19731978 ředitel Ústavu pro pedagogiku vysokých škol. Z jeho prací je z filozofického hlediska nejzajímavější monografie Pokrok jako idea a společenská skutečnost. V období své pedagogické profesury se zabýval nejvíce sociologií výchovy a vysokoškolskou pedagogikou.

GALLAŠ František - sochař
* 1725 Hranice na Moravě
+ 28. 8. 1795 Hranice na Moravě
Žil v Hranicích a tvořil sochy pro toto město a pro kostely v Rožnově a ve Starém Jičíně. Tam je i autorem soch brány Panské zahrady.

GALLAŠ Josef Heřman Agapit - spisovatel
* 4. 4. 1756 Hranice na Moravě
+ 15. 2. 1840 Hranice na Moravě
Působil jako ranhojič v Hranicích, byl jedním z prvních obrozenských básníků na Moravě a autorem prvních česky psaných dějin umění na Moravě. Psal básně i prózu, sbíral lidové písně, pověsti a zvyky. V Múze moravské vyšly jeho básně, v jeho díle Mytické povídky o bozích a bohyních moravských (1820) je první zmínka o kultu Radgosta na Radhošti. Svou práci Valaši v kraji přerovském doplnil 12 kresbami Valachů.

GÁLOVÁ - KOSOVÁ Eva - grafička
* 15. 12. 1951 Znojmo
Pracovala jako aranžérka a potom studovala propagační grafiku a výtvarnictví u F. Nikla na SUPŠ v Uherském Hradišti.

GÁLOVÁ Alena - historička umění
* 26. 3. 1956 Korytná
+ 2. 10. 1993 (Itálie)
Studovala propagační grafiku a výtvarnictví u F. Nikla na SUPŠ v Uherském Hradišti a dějiny umění a etnografii na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Od roku 1980 pracovala v Kulturním informačním centru města Brna jako vedoucí Galerie mladých v Brně, Galerie U Dobrého pastýře. Zahynula při autonehodě v Itálii. Držitelka Ceny města Brna 2007.

GALUSEK Antonín - úředník
* Uherské Hradiště
V letech 1862-87 byl sekretářem (tajemníkem) města Uherské Hradiště a významně ovlivňoval chod města. Své zkušenosti zapsal do historicko-správní knihy Die Gemmeindeverwaltung der konigl. Stadt Ung. Hradisch von 1848 bis 1878, která je základním zdrojem informaci o městě v tomto období.

GALUŠKA Luděk - archeolog
* 22. 2. 1960 Ostrožská Nová Ves
Archeologii vystudoval na Univerzitě Komenského v Bratislavě a od roku 1983 působil v Moravském zemském muzeu v Brně. Od roku 1986 vede archeologické výzkumy v oblasti Starého Města, kde se zaměřuje na slovanské osídlení středního Pomoraví v 6. 10. století. V roce 1991 vytvořil v Moravském zemském muzeu stálou expozici Velká Morava, od roku 1997 přednáší na Masarykově univerzitě v Brně a publikuje v odborném tisku.

GALUŠKA Zdeněk - spisovatel
* 11. 7. 1913 Uherský Ostroh
+ 13. 2. 1999 Nivnice
Spisovatel, malíř a ilustrátor, který žil v Brně a který se proslavil hlavně knih Slovácko sa súdí a Slovácko sa nesúdí, podle nichž byl natočen úspěšný televizní seriál s řadou skvělých herců.

GARDAVAUDOVÁ Dagmar - architektka
* 15. 3. 1951 Hranice na Moravě
Studovala SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí, potom architekturu v Brně a v letech 1973-7 Eidgenossische technische Hochschule v Zürichu. Potom ještě studovala ve francouzském Limoges práva. Od roku 1977 pracuje jako samostatný architekt, převážně s manželem, na projektech průmyslových objektů.

GARDAVSKÁ Marie - malířka
* 14. 3. 1871 Kojetín
+ 6. 6. 1937 Kojetín
Studovala na UMPRUM v Praze u J. Schickanedra a v Mnichově. Věnovala se především krojovým studiím z Hané a Valašska, zejména na Rusavě, a vydala soubor pohlednic Valaši z Moravy.

GARDAVSKÝ Cyril - kulturní pracovník
* 26. 7. 1869 Kroměříž
+ 10. 6. 1940 Kroměříž
Studoval gymnázium v Kroměříži a učitelský ústav v Příboře. Učil v Roštíně, Pačlavicích a od roku 1898 v Kroměříži, kde působil v Sokole, ve spolcích a byl prvním knihovníkem Muzejní a knihovní jednoty.

GARDAVSKÝ Čeněk - hudebník
* 20. 11. 1910 Kroměříž
+ 11. 6. 1978 Hranice na Moravě
Klavírista, cembalista, varhaník; muzikolog, hudební publicista a hudební skladatel, který složil několik drobných skladeb, varhanních fantazií, fugu, a upravil řadu lidových písní.

GARDAVSKÝ Josef - dirigent
* 24. 10. 1904 Holešov
+ 14. 7. 1961 Přerov
Vystudoval Obchodní akademii v Košicích, pracoval v přerovské spořitelně a zpíval v pěveckém spolku Přerub. Po válce byl vedoucím kulturního oddělení MNV v Přerově, potom ředitelem Osvětové besedy, až na několik let v Jeseníku do své smrti. V letech 1930-1945 byl dirigentem Přerubu a byl zakladatelem jeho filharmonie.

GARDAVSKÝ Vítězslav - spisovatel
* 24. 10. 1923 Ostrava-Zábřeh
+ 6. 3. 1978 Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem
Studoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a UK v Praze, učil na vojenském gymnáziu v Moravské Třebové a na Vojenské akademii, JAMU a MU v Brně. V roce 1970 musel z univerzity odejít, pracoval v dělnických profesích a uštván zemřel na své chalupě. Je mj. autorem knih Bůh není zcela mrtev, Fenomén Německo, Naděje a skepse, dramat Já, Jakob a Legenda o Františkovi a Kláře a básnických sbírek Vrchovatě a Přibližně tečna, posmrtně vyšel editovaný soubor jeho textů v edici Petlice In memoriam Vítězslav Gardavský a dvě knihy vzpomínek přátel a kolegů: Vítězslav Gardavský - filozof, dramatik, básník, spisovatel a voják a Kdo byl Vítězslav Gardavský.

GARDOŇOVÁ Libuše - malířka
* 8. 7. 1957 Uherské Hradiště
Studovala užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u J. Blažka na SUPŠ v Uherském Hradišti.

GARGULÁK Rudolf - hudebník
* 26. 5. 1922 Slušovice
Hudebník a textař, který byl v letech 1952-1996 kapelníkem slušovické dechovky.

GARLÍK Metoděj - politik
* 1. 6. 1886 Přerov
Právník a poslední předválečný starosta Uherského Hradiště. Ve městě přivítal nejen prezidenta E. Beneše v roce 1937, ale také velícího důstojníka wehrmachtu v roce 1939.

GARTNER Jakob - architekt
* 21. 11. 1861 Přerov
+ 15. 4. 1921 Vídeň (Rakousko)
Působil v Holešově a v Olomouci, kde projektoval první část Ústavu hraběte Pötingea a stavbu synagogy s islámskými prvky. Spoluprací se stavebníkem Moritzem Fischerem významně ovlivnil podobu Olomouce konce 19. století.

GASNÁRKOVÁ Alexandra - herečka
* 5. 8. 1946 Uherské Hradiště
Vystudovala JAMU a dnes hraje v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě. V televizi hrála ve filmech Neobyčejná třída, Město nic neví, Město mé naděje, Diagnóza smrti a Arrowsmith. Učí na Janáčkově konzervatoři a gymnáziu v Ostravě.

GAŤÁKOVÁ Martina - výtvarnice
* 25. 5. 1984 Unerské Hradiště
Studovala tvorbu hraček a dekorativních předmětů u V. Reissnera na SUPŠ v Uherském Hradišti.

GAŤAŘÍK Václav - restaurátor
* 16. 7. 1929 Troubky
Byl malířem pokojů a potom studoval užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u J. Blažka, J. Berana a V. Hrocha na SUPŠ v Uherském Hradišti a pracoval jako restaurátor. Emigroval do Kanady, ale v roce 1998 se vrátil domů.

GAVANDA Ivan - sportovec
* 20. 11. 1936
Právník a bývalý úspěšný triatlonista, který nyní žije v Uherském Hradišti, kde je notářem.

GAVENDA Štěpán - účastník odboje
* 25. 6. 1920 Vizovice
+ 28. 6. 1954 Praha
Účastník protikomunistického odboje, který utekl do Německa a sloužil jako agent. V roce 1952 byl zatčen, odsouzen za vyzvědačství a popraven ve věznici Pankrác.

GAVENDOVÁ Ludmila - fotografka
* 24. 9. 1982 Zlín
Studovala užitou fotografii u J. Mahelové a J. Víška na SUPŠ v Uherském Hradišti.

GAVLOVIČ Hugolín - spisovatel
* 24. 2. 1712 Czarny Dunajec (Polsko)
+ 4. 6. 1787 Horovce (Slovensko)
Byl vychován na Oravě. Františkán, autor několika náboženských a vzdělávacích rukopisů, které byly napsány českým jazykem s mnoha slovakismy mimo jiné Valaská škola - mravov stodola, Pastýři ze Svatého písma s rozličným mudromravným naučením veršované představení (rukopis 1755).

GAWRECKÁ Marie - historička
* 28. 7. 1954 Čeladná
Studovala gymnázium ve Frenštátě a Filozofickou fakultu UP Olomouc. V letech 1980-1990 pracovala ve Slezském ústavu ČSAV v Opavě, od roku 1990 učí na Filozoficko-přírodovědné fakultě Sůezské univerzity v Opavě. Zabývá se českými dějinami 19. a 20. století, česko německými vztahy a novodobými dějinami.

GAZÁREK František - lékař
* 25. 11. 1912 Skalica (Slovensko)
+ 14. 1. 1993 Olomouc
Dětství prožil ve Vnovorech, studoval gymnázium ve Strážnici a medicínu lékařské fakulty v Bratislavě. Jako lékař nastoupil do Zemských ústavů v Olomouci, od roku 1945 byl primářem porodnicko-gynekologického oddělení ve Velkých Losinách a v Šumperku. V roce 1961 byl jmenován přednostou Porodnicko-gynekologické kliniky v Olomouci, stal se profesorem a v letech 1969-81 stál v čele Univerzity Palackého.

GAZÁREK Pavel - malíř
* 3. 6. 1980 Kyjov
Studoval dekorativní malbu v architektuře a propagaci u M. Maliny na SUPŠ v Uherském Hradišti a věnuje se malbě.

GAZDÍK Petr - politik
* 26. 6. 1974 Uherské Hradiště
Po absolvování gymnázia v Uherském Brodě absolvoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v letech 1996-2002 učil na ZŠ v Bánově. Od roku 2002 je starostou obce Suchá Loz, která pod jeho vedením získala titul Vesnice roku 2007 Zlínského kraje a 3. místo v České republice. Od roku 2008 je krajským zastupitelem Zlínského kraje. Je předsedou politického hnutí Starostové a nezávislí a od roku 2010 poslancem Sněmovny PČR.

GAZDOŠOVÁ Lucie - grafička
* 21. 5. 1984 Zlín
Studovala propagační grafiku a výtvarnictví u K. Mikela na SUPŠ v Uherském Hradišti a grafický design na Fakultě multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Absolvovala stáž ve slovinské Lublani. Zabývá se grafickém designem a účastní se výstav a soutěží.

GEBAUEROVÁ Antonie - pedagožka
* 24. 1. 1871 Dubislavice u Jičína
+ Praha
Od roku 1897 učitelka a pozdější ředitelka dívčích škol v Kroměříži. V letech 1908-1911 stála v čele Jednoty učitelek moravských. Publikovala v Ženské revui, Věstníku ústředního spolku jednot učitelských, Listu českých učitelek a Moravském Deníku, pro děti napsala divadelní hru Fabiánkovy housle, která zůstala v rukopise.

GEBR Jaroslav (Jerry) - malíř
* 26. 5. 1924 Lužnice u Třeboně
Studoval dekorační malbu u F. Petra, V. Hrocha a R. Gajdoše na Škole uění ve Zlíně, u J. Obrovského a K. Mináře na AVU Praha, ale i na akademiích v Mnichově a ve Florencii. Emigroval do Ameriky a žil a pracoval v Hollywoodu, kde výtvarně spolupracoval na řadě filmů, například ne filmu Podraz. V jeho volné tvorbě převažuje zájem o portrét a jeho obrazy jsou v řadě prominentních sbírek.

GEBRIAN Jiří - architekt
* 27. 12. 1946 Lysice
Absolvent SUPŠ a VUT v Brně. Pracoval jako projektant a hlavní projektant okresu Zlín a projektoval územní plány Zlína, Otrokovic, Napajedel a Vizovic. Je autorem pojednání Na okraj Le Corbusierovy návštěvy 1935 a článku Jan Kotěra a Zlín.

GEISURA Alois - účastník odboje
* 4. 6. 1910
+ 3. 7. 1942 Brno
Zaměstnanec Československých drah z Valašského Meziříčí, který byl v době stanného práva zatčen a popraven v Kounicových kolejích.

GELAČÁK Justin - účastník odboje
* 13. 4. 1921 Čierná u Čadce (Slovensko)
+ 21. 5. 1998
Narukoval do slovenské armády a byl poslán na ruskou frontu, kde přeběhl na ruskou stranu. Po nějaké době byl zařazen do nové čsl. jednotky v Buzuluku a bojoval v jejích řadách až do Prahy. Po válce byl vedoucím dřevařského závodu v Písečné, kde se oženil a s manželkou přestěhoval do Valašského Meziříčí, kde pracoval jako řidič.

GENSER Leopold - vlastivědný pracovník
* 26. 6. 1909 Frenštát pod Radhoštěm
+ 31. 12. 1976 Frenštát pod Radhoštěm
Byl ředitelem základní školy ve Frenštátě a zasloužil se o budování frenštátských škol. Byl organizátorem tradičních národopisných slavností, které se konaly pravidelně na frenštátských Horečkách.

GENSEROVÁ Vlasta - kulturní pracovnice
* 3. 10. 1914 Frenštát pod Radhoštěm
Učitelka dívčí školy ve Frenštátě, kde byla spoluzakladatelkou Valašské družiny, v níž nacvičovala valašské tance. V Trojanovicích byla spoluzakladatelkou souboru Radhošť, který vedla 35 let. Také sedm let vedla dětský soubor Ondráš a v sedmdesátých letech pomáhala v Trojanovicích zakládat soubor Valašský vojvoda. Sbírala a zpracovávala etnografický materiál z Frenštátu a okolí a za pomoci A. Strnadla a B. Četyny obnovila trojanovský kroj. Držitelka Ceny sv. Martina 1995.

GEORGIADU Anna - malířka
* 26. 7. 1963 Nový Jičín
Dcera kopřivnických malířů Josefa a Jiřiny Treuchelových studovala propagační grafiku a výtvarnictví u F. Nikla na SUPŠ v Uherském Hradišti a malbu u A Brunovského na VŠVU v Bratislavě. Žije v Kopřivnici kde učí na ZUŠ a věnuje se malbě, kresbě, grafice a ilustraci (např. v roce 2001 ilustrovala knihu O. Šupleře Důvěrné dialogy). Vzdělání si doplnila studiem pedagogiky na Ostravské univerzitě.

GEPRTOVÁ Hana - výtvarnice
* 5. 1. 1952 Olomouc
Po maturitě na Střední škole textilní v Brně pracovala v Rožnově pod Radhoštěm jako návrhářka kojeneckého ošacení, v roce 1990 se osamostatnila a začala malovat obrázky na skle.

GERBEC Rudolf - lékař
* 11. 1. 1871 Strážnice
+ 2. 7. 1935 Borovo (Chorvatsko)
Ředitel sociálně-zdravotního oddělení Baťových závodů, z jehož iniciativy vznikly v baťovském regionu nemocnice a zdravotnická zařízení.

GERYK Jan - hudebník
* 8. 3. 1921 Hodslavice
Studoval gymnázium a hudební školu ve Valašském Meziříčí, potom na konzervatoři v Brně hru na housle a hudební vědy. Učil v Brně a v Břeclavi, koncertoval doma i v cizině.

GERYK Milan - malíř a grafik
* 18. 2. 1923 Veřovice
Žák C. Boudy, M. Salcmana a K. Lidického na pedagogické fakultě UK v Praze. Působil ve Zlíně a v Uherském Hradišti jako ředitel SUPŠ. Maluje realistické krajiny a zátiší.

GERŽA Josef - účastník odboje
* 2. 3. 1913
+ 3. 7. 1942 Brno
Rolník z Liptálu, který se v době okupace zapojil do odboje, byl zatčen za ukrývání zbraní, odsouzen a popraven.

GESSNER Hubert - architekt
* 20. 10. 1871 Valašské Klobouky
+ 29. 1. 1943 Vídeň
Studoval Státní průmyslovou školu v Brně a u profesora Otto Wagnera na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Přestože se po absolvování školy usadil ve Vídni, nezapomněl na Moravu a Slezsko.V letech l903 - l905 byla podle jeho projektu postavena budova nemocenské pokladny v Brně. Projektoval také několik staveb v Opavě, Moravský zemský léčebný ústav císaře Františka Josefa I. v Kroměříži, Brattmannovu vilu a obchodní dům na náměstí ve Valašských Kloboukách.

GILLAR Jan - architekt
* 24. 6. 1904 Příbor
+ 7. 5. 1967 Praha
Studoval SPŠ v Plzni, potom na VUT a posléze na AVU Praha. Byl přítelem Karla Teigeho a účastníkem činnosti Devětsilu a Levé fronty. Pracoval v soukromých kancelářích a účastnil se řady soutěží. V době 2. světové války se účastnil protinacistického odboje, po roce 1948, když byla zrušena jeho firma i stavební ateliér pracoval ve Stavoprojektu, od 50. let ve Studijním a typizačním ústavu Praha. Je autorem urbanistických studií výstavby Prahy, projektů bytových, školských a sociálních staveb, mimo jiné realizoval bývalé francouzské gymnázium v Praze, obchodní domy v Kladně, Olomouci, Ostravě a zařízení Bílé labutě v Praze. Jeho stavby patří k významným dílům českého funkcionalismu. Přispíval do časopisu Stavitel, ReD, Stavba, Žijeme a Architektura ČSR.

GILLAR Rudolf - řezbář
* 25. 3. 1906 Příbor
Obchodní příručí, který pracoval jako úředník v Tatře Kopřivnice a řezbářstvím se soustavně zabýval až od roku 1970. Některé jeho práce jsou uloženy v muzeu ve Frenštátě pod Radhoštěm.

GLABAZŇOVÁ Marie - spisovatelka
* 19. 10. 1896 Kroměříž
+ 22. 6. 1980 Kroměříž
Učitelka a autorka lyrických básní a prózy. Její verše poznamenány náboženským mysticismem pod vlivem O. Březiny a J. Durycha.

GLACNER Bohuslav pedagog
* 16. 8. 1913 Ostrava
+ 17. 3. 1942 Vratislav (Polsko)
Učitel obecné školy ve Starých Hamrech, který byl zatčen, odsouzen a popraven.

GLATZ Sarkander Filip - hudebník
* 18. 3. 1712 Zlín - Malenovice
+ 3. 9. 1771 Olomouc - Svatý Kopeček
Byl premonstrátem na Hradišti u Olomouce a ředitelem kůru v Olomouci - Svatém Kopečku. Psal drobné chrámové skladby.

GLAZAROVÁ Jarmila - spisovatelka
* 7. 9. 1901 Malá Skála
+ 20. 2. 1977 Praha
V letech 1922-34 žila v Klimkovicích, v letech 1939-41 trávila studijní pobyt na Horní Bečvě. Z jejích poznámek na tato léta vznikla kniha Chudá přadlena s etnografickými prvky a z týchž pramenů je i balada Advent, jedna z nejlepších próz o životě Valachů, která byla i zfilmována. Valašské motivy jsou také v její vzpomínkové knize Místopis srdce.

GLEICH Artur - loutkář
* 4. 9. 1876 Rožnov pod Radhoštěm
+ 23. 8. 1942 Přerov
Byl poštovním úředníkem a založil loutkové divadlo v Přerově.

GLEICH Jaroslav - pěvec
* 19. 3. 1900 Hodonín
+ 28. 9. 1976 Praha
Dětství prožil ve Valašském Meziříčí, kde vystupoval na sokolském jevišti. Vystudoval farmacii, ale jako vynikající tenorista se stal sólistou Národního divadla v Praze. Hodně koncertoval, pracoval i jako pedagog, objevil se i ve filmu (Loupežník, Prodaná nevěsta, Švanda dudák).

GLIVICKÝ Josef - pedagog
* 15. 1903 Bojkovice
+ 4. 7. 1991 Prostějov
Absolvent Techniky i Přírodovědecké fakulty MU v Brně. Byl nejen učitelem, ale i redaktorem, bibliofilem a vlastivědným pracovníkem, který se zasloužil o obohacení muzea v Bojkovicích. Publikoval v celostátním periodickém tisku i v prostějovských, kroměřížských a slováckých regionálních časopisech. Je také spoluautorem několika učebnic z oboru matematiky a deskriptivní geometrie.

GLOGAR Alois - ekonom
* 31. 8. 1932
V letech 1970-89 působil na VUT ve Zlíně, potom se stal vedoucím katedry a vedoucím Institutu managementu, stál u zrodu Fakulty managementu a ekonomiky VUT a od roku 1996 je jejím prvním děkanem. Je autorem knihy Jak děláme marketing: metodika zavádění transformačního marketingu v České republice.

GLOGAR Josef - katolický kněz
* 17. 12. 1891 Bernartice nad Odrou
+ 11. 10. 1969 Olomouc
Absolvoval teologii v Olomouci a působil jako kněz, v roce 1920 byl ustaven dómským vikářem při metropolitním chrámu sv. Václava v Olomouci. V letech 1939-45 byl vězněn v koncentračních táborech Buchenwald a Dachau. V roce 1947 byl jmenován prvním dómským ceremoniářem, v roce 1951 sídelním kanovníkem, v roce 1952 prelátem a generálním vikářem v arcibiskupské konzistoři a v roce 1961 kapitulním vikářem. Po smrti arcibiskupa Matochy v listopadu 1961 vedl diecézi. Byl funkcionářem Mírového hnutí katolického duchovenstva a od roku 1967 místopředsedou České katolické Charity.

GLOGAR Ondřej - účastník odboje
* 1. 12. 1885 Slavkov
+ 7. 11. 1941 Brno
Vrchní oficiál Českých drah z Valašského Meziříčí, který žil v Krhové a v době protektorátu zapojil do odboje, byl zatčen, odsouzen a v Kounicových kolejích popraven.

GLOGAROVÁ Božena - účastník odboje
* 28. 8. 1886 Uhlířov
+ 2. 7. 1942 Brno
Manželka Ondřeje Glogara z Krjové, zatčená za podporu odboje, odsouzená a popravená v Kounicových kolejích.

GLOS Antonín - kulturní pracovník
* 6. 1. 1873 Lipník nad Bečvou
+ 23. 2. 1923 Opava
Působil na různých místech, také ve Vsetíně a v Novém Jičíně jako kulturní a osvětový pracovník, literární historik a literární publicista. Patřil k zakladatelům Okresního osvětového sboru pro Opavu, Bezručovy čítárny a knihovní rady a byl iniciátorem zakládání knihoven. Jako právník studoval psychologii zločinu a sociální prostředí, ukazoval na působení právních norem ve společnosti, věnoval se problematice zločinnosti na Opavsku a Ostravsku.

GLOS Bohuslav - pedagog
* 20. 11. 1905 Vsetín
+ 27. 2. 1979 Olomouc
Vystudoval gymnázium v rodišti a práva na UK Praha a ve Vídni. V letech 1905-1906 byl sbormistrem ve Vsetíně. Publikoval v Kroměřížských rozhledech, v Pozoru a v Moravské orlici.

GLOS Bohuslav - pěvec
* 8. 2. 1876 Kroměříž
+ 15. 11. 1957 Olomouc
Vystudoval gymnázium v rodišti a práva na UK Praha a ve Vídni. V letech 1905-6 byl sbormistrem ve Vsetíně. Publikoval v Kroměřížských rozhledech, v Pozoru a Moravské Orlici.

GLOSOVÁ Renata - keramička
* 9. 8. 1973 Uherské Hradiště
Studovala výtvarné zpracování grafiky u J. Vlacha a V. Groše na SUPŠ v Uherském Hradišti a věnuje se výrobě keramoky ve své dílně KERA Renata Glosová ve Starém Městě.

GÖBL Pavel - filmový režisér
* 7. 4. 1967 Uherské Hradiště
Maturoval na gymnáziu v Uherském Brodě a studoval na VUT v Brně. Tu ale nedokončil a prošel celou řadou zaměstnání a než vystudoval Zlínskou filmovou školu a režii na FAMU. Po absolvování školy napsal scénář a režíroval TV film Javorový Guláš, režíroval slovenský film Penis pravdy a TV filmy Šťáva a Balíci, byl spoludramaturgem slovenského filmu Konečná stanica a režíroval filmy Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí a Veni, vidi, vici. Je autorem knihy Tichý společník, za kterou dostal Magnesia Litera pro objev roku 2008.

GOČÁR Josef - architekt
* 13. 3. 1880 Semín u Přelouče
+ 10. 9. 1945 Jihlava
Profesor a později rektor pražské AVU, jedna z nejpřednějších osobností naší architektury dvacátého století a od roku 1923 poradce Tomáše Bati pro architekturu a urbanismus a významným způsobem ovlivnil tvář rodícího se města Zlín.

GODŽA Josef - malíř
* 11. 10. 1918 Ostrava - Mariánské Hory
Vystudoval soukromou školu v Košicích a ak absolvoval soukromé studium restaurátorství u profesora Körna, Löflera a Grotkowského. V letech 1948-51 studoval na VTPŠ v Bratislavě (prof. Kriška, Šurman a Mudroch). Žije a tvoří ve Frenštátě pod Radhoštěm. Kromě malby se zabýval i mozaikou a restaurátorskými pracemi (renovace interiéru Arcibiskupského paláce v Olomouci, kostela v Předmostí u Přerova, památek města Jevíčko a interiéru kostela Kokory. Měl řadu samostatných výstav i výstav kolektivních, například s výtvarnými umělci Novojičínska nebo Ostravské oblasti. Jeho mozaiky jsou ve Vsetíně, Novém Hrozenkově, Frýdku Místku a v Kopřivnici. Byl členem Klubu frenštátských výtvarníků.

GOGELA Evžen - spisovatel
* 22. 10. 1968 Zlín
Žije ve Zlíně, je autorem několika filmových scénářů a knihy povídek 13 a 1 pohled na muže, na ženu a na krásu.

GOGELA František - botanik
* 13. 9. 1854 Podhradní Lhota
+ 27. 2. 1922 Třebětice u Holešova
Studoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a teologii v Olomouci. Působil v několika farnostech, mezi jiným i v Rajnochovicích. Věnoval se botanice Valašska a publikoval v mnoha časopisech. Ve Sborníku musejní společnosti ve Valašském Meziříčí publikoval studii Z jarní květeny na Meziříčí publikoval studii Z jarní květeny na Valašsku a pořídil herbář uložený ve valašskomeziříčském muzeu.

GOGELA Jaromír - pedagog
* 15. 2. 1908 Holešov
+ 28. 9. 1995
Po absolvování gymnázia v rodišti vystudoval filologii na Univerzitě J. A. Komenského v Braislavě a učil na středních školách, od roku 1938 v Holešově. Uměl latinsky, řecky, francouzsky, rusky, německy, italsky a španělsky a v pozdním věku ještě studoval hebrejštinu. Byl členem Vlastivědného kroužku a věnoval se osvětě, přednáškám a psaní. Od roku 1996 je čestným občanem Holešova.

GOGELOVÁ Zuzana - výtvarnice
* 15. 10. 1980 Hranice na Moravě
Nejprve studovala Státní pedagogickou školu, potom modelářství a návrhářství oděvů u M. Borisové a P. Dosoudila a užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u M. Maliny na SUPŠ v Uherském Hradišti a nakonec učitelství pro střední školy na PedF Masarykový univerzity v Brně. Vedle pedagogické činnosti se věnuje také volné malbě.

GOGOLA Jan - dramaturg
* 24. 2. 1944 Uherské Hradiště
Absolvoval filozofickou a pedagogickou fakultu UP v Olomouci, byl dramaturgem Slováckého divadla v Uherském Hradišti (1980-1982) a Filmového studia ve Zlíně (1982-1991), byl děkanem FAMU, spolupracoval s řadou českých režisérů na tvorbě více než dvaceti celovečerních filmů a několika TV seriálů, ale též konferenciérem Hradišťanu. Nyní působí v Uherském Hradišti a učí na JAMU. Spoluautor Esejů o nedávné minulosti a blízké budoucnosti. Odborník na dětský film (člen poroty na mnoha evropských festivalech filmů pro děti), kdysi ředitel Filmové školy ve Zlíně. Pracoval na filmech Kouř, Requiem pro panenku a Je třeba zabít Sekala.

GOGOLA Jan - dramaturg
* 24. 2. 1971 Uherské Hradiště
Syn dramaturga Jana Gogoly (1944), absolvent Fakulty žurnalistiky UK a FAMU Praha. Dramaturg Skupiny pro dokumentární díla, série a cykly ČT Praha, autor televizního cyklu Archivní eseje, režisér filmů (Deník babičky Němcové, Praha mizerná Panelák je kamarád, Vila Inocent). Napsal Film jako pavučina, Pro každou chvíli stejný pocit, Země ve smrtelném oparu moře.

GOLÁŇ Karel - historik
* 13. 7. 1895 Rokytnice u Vsetína
+ 31. 7. 1961 Bratislava (Slovensko)
Absolvoval učitelský ústav v Hradci Králové a učil v Novém Hrozenkově. V době I. světové války bojoval na italské frontě, byl zajat a vstoupil do legií. Po válce absolvoval FF UK v Praze a působil jako učitel a redaktor na Myjavě, po II. světové válce byl profesorem Vysoké školy pedagogické v Bratislavě. Byl předsedou Slovenské historické společnosti AV a místopředsedou československé historické společnosti. Je pochován na slovenském Slavíně v Bratislavě.

GOLÁŇ Robert - fotograf
* 9. 5. 1971 Vsetín
Fotografovat začal jako člen Turistického oddílu mládeže Vsetín, nějakou dobu studoval ostravskou konzervatoř a v roce 1996 odjel do USA, kde strávil dva roky. Po návratu na Vsetín začal spolupracovat s Divadelním klubem Josef, pro který dělal fotodokumentaci, scénu i propagaci.

GOLAS Radomír - muzikant
* 21. 2. 1935 Rychvald
Povoláním byl učitelem a ve volném čase hrál na basu v cimbálové muzice Kyčera, sbíral a zapisoval lidové písně a tance. Vydal Sbírku lidových písní z repertoáru zpěvačky Anny Šablaturové s úvodním medailonem Lidová zpěvačka A. Š. V roce 1999 vydal Valašské koledy z Frenštátska. Ředitel hudebního festivalu Setkání cimbálových muzik Valašského království.

GOLDMANOVÁ Lucie - výtvarnice
* 9. 8. 1981 Uherské Hradiště
Studovala návrhářství a modelářství obuvi a módních doplňků u M. Borisové, A. Štefunkové a M. Habartové na SUPŠ v Uherském Hradišti a grafickou tvorbu multimédia u Evy Francové na Univerzitě v Hradci Králové. Několikrát se zúčastnila stavby sněhových plastik v rámci akce Sněhové království na Pustevnách.

GOLDOVÁ Soňa - malířka a fotografka
* 12. 10. 1979 Hustopeče u Brna
Studovala užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u M. Maliny na SUPŠ v Uherském Hradišti, environmentální ateliér Vladimíra Merty na Fakultě výtvarných umění VUT Brno, absolvovala několik zahraničních studijních pobytů, vystavuje doma i v zahraničí. V roce 2006 získala Mezinárodní výtvarnou cenu spolecnosti Henkel CEE.

GOLIÁŠOVÁ Marcela - grafička
* 10. 9. 1958 Kyjov
Studovala propagační grafiku a výtvarnictví u F. Nikla na SUPŠ v Uherském Hradišti.

GOLÍK Jan - výrobce pečiva
*
Žije v Kopřivnici a peče tam tradiční krajové Sladké perníkové pečivo ve tvaru kornoutku, tzv. štramberské uši.

GOMBÁR Dodo - režisér
* 3. 6. 1973 Trnava (Slovensko)
Vystudoval VŠMU v Bratislavě, rok byl na stáži v USA a dva roky režíroval v Martině. Potom působil ve svobodném povolání a režíroval na Slovensku, u nás i v zahraničí, v letech 2006-2009 byl režisérem v Městském divadle ve Zlíně a hostuje v řadě dalších divadel. Režíruje i své autorské či spoluautorské texty.

GONĚCOVÁ Miroslava - malířka
* 7. 1. 1949 Ostrava Zábřeh
Studovala užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u V. Hrocha, F. Drbáka a K. Hofmana na SUPŠ v Uherském Hradišti.

GONIC Josef - účastník odboje
* 4. 3. 1902 Kyjov
+ 18. 7. 1949 Praha
V roce 1921 dobrovolně nastoupil vojenskou prezenční službu a vystudoval Vojenskou akademii v Hranicích. Sloužil v Milovicích, v letech 1934-1936 vystudoval Vysokou školu válečnou a pracoval v generálním štábu. Během protektorátu pracoval jako úředník, účastnil se odboje jako zpravodajec a zúčastnil se Pražského povstání. Po válce opět pracoval na MNO. V březnu 1949 byl zatčen a obviněn z účasti na přípravě převratu, v rámci Akce Norbert. Odsouzen pro velezradu a popraven ve věznici Pankrác.

GORAZD (vl jm. PAVLÍK Matěj) - duchovní
* 26. 5. 1879 Hrubá Vrbka
+ 4. 9. 1942 Praha
Vystudoval Arscibiskupské gymnázium v Kroměříži a 1902 v Olomouci. Pak byl patnáct let duchovním správcem ústavu pro choromyslné v Kroměříži řídila řídil tam časopis Pozorovatel. Ještě před 1.světovou válkou vydával nezávislý církevní časopis Právo národa a po roce 1918 se stal vůdcem náboženského hnutí na Moravě, V roce 1921 byl zvolen prvním biskupem československé církve a dostal historické jméno Gorazd. V letech 1923-1924 byl učitelem náboženství na gymnáziu v Olomouci. V roce 1924 přestoupil do pravoslavné obce pražské jako pravoslavný biskupV době okupace byl ukryl v kryptě pravoslavného chrámu Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze parašutisty, kteří provedli atentát na Heydricha, za což byl nacistickým stanným soudem odsouzen k trestu smrti a popraven.

GORCOVÁ Michaela - designérka
* 17. 3. 1977 Zlín
Studovala modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků u M. Borisové na SUPŠ v Uherském Hradišti a ateliér šperku a kovu K. V. Nováka na VŠUP Praha. Byla na studijních pobytech ve Španělsku a Maďarsku. Žije v Praze a pracuje jako designérka a návrhářka interiérů, pracovala teké na tvorbě animovaných i hraného filmu.

GORLOVÁ Anežka - lidová umělkyně
* 5. 1. 1910 Boršice u Blatnice
+ 14. 3. 1993
Působila ve Slavičíně, Boršicích u Blatnice a v Uherském Brodě a dělala umělecké výšivky a dalších umělecké předměty, byla knihovnicí, upravovala lidové písně a také psala drobné prózy.

GÖTTLICH Miroslav - sochař
* 8. 4. 1954 Zlín
Studoval na akademii v Praze sochařství a malbu, žije a pracuje ve Zlíně a zabývá se portrétní plastikou a realizacemi do architektury. Jeho tvorba je vysoce ceněna odbornou kritikou.

GOTTWALD František - katolický kněz
* 3. 10. 1916 Tupesy
+ 19. 2. 1996 Vídeň
Církevní pedagog a misionář Vatikánu, generální inspektor misijních škol pro jihovýchodní Asii. V roce 1994 byl vyznamenán papežem Zlatou medailí.

GÖTZ Franz - hudební skladatel
* 29. 7. 1755 Strašice u Nové Vsi u Strakonic
+ 17. 12. 1815 Kroměříž
Na Moravu a do Slezska přišel z Čech, kde působil nejprve jako vokalista na Svaté Hoře u Příbrami a pak studoval filozofii v Praze. 1778-9 pobýval ve Vratislavi, kde také koncertoval před pruským králem. Kolem roku 1780 se stal houslistou v brněnském divadle, pak byl členem Schaffgotschovy biskupské kapely na Jánském vrchu u Javorníka a opět se vrátil do Brna jako koncertní mistr a kapelník divadelního orchestru v letech 1786-7. V letech 1788-1811 byl ředitelem hudby u arcibiskupa A. T. Colloredo - Waldsee v Olomouci, na důchod odešel do Kroměříže. Skládal chrámové skladby, houslové a violové koncerty, sonáty, dueta, tria a symfonie, dnes dochované v hudebně historickém ústavu MZM (Moravského zemského muzea v Brně) a ve Vídni.

GÖTZ (GOETZ) Bohumír Bernhard - výtvarník
* 10. 8. 1706 Velehrad
+ 1774 Augsburg (Německo)
Učil se v Brně a v Augsburgu, kde potom také působil jako mědirytec a malíř miniatur. Vynalezl nový způsob rytecké techniky za níž byl vyznamenán císařem.

GÖTZ Zdeněk - malíř
* 17. 8. 1935 Hradec Králové
Studoval výtvarné zpracování keramiky u S. Mikuláštíka, S. Úředníčka a K. Hofmana na SUPŠ ve Zlíně a v Uherském Hradišti, pracoval v reklamě a propagaci a od roku 1962 je ve svobodném povolání. Působí na Opavsku a věnuje se převážně krajinomalbě.

GÖTZOVÁ Jana - malířka
* 7. 7. 1936 Teplice
Vyučila se malířkou porcelánu a potom studovala výtvarné zpracování keramiky u S. Mikuláštíka na SUPŠ v Uherském Hradišti. Působí na Opavsku a věnuje se převážně malbě zátiší.

GRABACKÝ Jindřich - spisovatel
* 24. 1. 1950 Ostrava
Pracoval ve Vítkovických železárnách, nyní pracuje u Českých drah. Napsal novelu Jeden a čtvrt tygra (je umístěna na Vsacko), sbírku povídek Nahota a román Třetí strana mince (nevydán), publikuje v časopisech a novinách.

GRABCOVÁ Anna - designérka
* 2. 7. 1956 Kyjov
Studovala tvarování plastických hmot u Z. Kadlece na SUPŠ v Uherském Hradišti.

GRÁC Antonín - pedagog
* 6. 6. 1894 Podbřežice
+ 1969
Odborný učitel, který učil v Herefích, v Rusínově, krátce i na Slovensku a potom ve Zlíně. Byl autorem biologické výstavy v Rusínově a podílel se na školní expozici výstav v Brně v roce 1928. Autor učebnic Obecná přírodověda, Tělověda a zdravověda, Testy z chemie, Úvod do chemie, Fyzika pro střední školy a Ze života zvířat a rostlin. Přispíval do odborných časopisů a byl členem redakční rady časopisu Tvořivá škola.

GRACLÍK Miroslav - publicista
* 24. 12. 1967 Vsetín
Vyrůstal ve Velkých Karlovicích a po vojně mu v kopřivnickém časopise Tatrovák vyšel první rozhovor se zpěvačkou Janou Koubkovou. Od té doby publikoval stovky rozhovorů a článků v různých časopisech, v letech 1993-8 byl redaktorem Valašských novin a od roku 2001 je redaktorem Blesku. Samostatně vydal tři knihy a jednu, Kulturní toulky Valašskem, s M. Mikulcovou.

GRASSE Zdeněk - hudební pedagog
* 21. 9. 1928 Olomouc
Po absolvování FF UP Olomouc a státní zkoušce na violoncelo po studiu u K. P. Sádla učil na střední škole v Olomouci, byl inspektor kultury ve Šternberku a v Olomouci. Potom učil na vyšší hudební škole v Kroměříži a v letech 1957-9 externě dějinám hudby a potom již jako profesor dějin hudby a hry na violoncello na konzervatoři v Kroměříži, kdy byl i zástupcem ředitele.

GRATZOVÁ Zdena - herečka
* 24. 11. 1900 Valašské Meziříčí - Krásno
+ 8. 10. 1984 Valašské Meziříčí
Působila na sokolském ochotnickém divadle ve Valašském Meziříčí, kde vytvořila řadu vynikajících postav. Věnovala se i režii.

GRAUBNER Jan - arcibiskup
* 28. 8. 1948 Brno
V roce 1967 absolvoval SVVŠ (gymnázium) ve Strážnici a rok pracoval jako dělník ve Zlíně. Potom vystudoval Cyrilometodějskou teologickou fakultu v Olomouci a působil v duchovní správě ve Zlíně a ve Valašských Kloboukách, od roku 1982 byl knězem ve Vizovicích, Provodově a Horní Lhotě. Od roku 1990 je titulárním biskupem tagarijským, pomocným biskupem olomouckým a předsedou pastorační komise, od roku 1992 je arcibiskupem olomouckým, metropolitou moravským a místopředsedou České biskupské konference. Je předsedou správní rady Univerzity Palackého.

GREBENÍČEK Martin - keramik
* 16. 6. 1983 Znojmo
Studoval výtvarné zpracování keramiky u J. Vlacha a V. Groše na SUPŠ v Uherském Hradišti.

GREBENÍČEK Miroslav - historik a politik
* 21. 3. 1947 Staré Město
Absolvent UJEP v Brně, který pracoval v letech 1973-5 v Regionálním muzeu Mikulov a od roku 1975 učil na UJEP. Je autorem několika monografií, řady studií a odborných článků, ale také libret a scénářů zaměřených k dějinám 19. a 20. století. Nyní je poslancem PS ČSR.

GREGOR Antonín - politik
* 9. 9. 1908 Staré Město
+ září 1986 Praha
Právník, od roku 1946 poslanec Ústavodárného národního shromáždění, v roce 1948 ministr zahraničního obchodu, velvyslanec ČSR v Číně a první náměstek ministra zahraničí.

GREGOR Čestmír - hudební skladatel
* 14. 5. 1926 Brno
Syn pedagoga a skladatele Josefa Gragora. Studoval konzervatoř a hudební vědy na MU v Brně. Na JAMU byl žákem Jaroslava Kvapila. Žil v Novém Jičíně a v Ostravě, nyní žije v Praze. Mimo velkých symfonických forem a koncertních skladeb psal i písně komorního charakteru, v nichž se výrazně inspiroval lidovou písní. (Vzkázání maměnce, Bílá holuběnka, Větérku větrný a další) Jako vedoucí hudební redakce ostravského rozhlasu ho do roku 1969 výrazně orientoval na tradice kraje, v nichž Valašsko hrálo zásadní roli. Pozoruhodné je i jeho dílo literární. Uplatnil se jako hudební kritik a publicista, publikoval řadu článků, statí, úvah a esejů o hudbě. Z knih vyniká především Divácká opera, rozvaha nad postavením a smyslem opery v současnosti.

GREGOR František - entomolog a ilustrátor
* 7. 10. 1926 Loučka u Nového Jičína
Žil v Brně, věnoval se malování dvoukřídlých a přispěl i objevy a popisy nových druhů. Podobně přistupoval i k motýlům, kterými se zabýval ve volném čase. Své znalosti využíval při tvorbě odborných ilustrací a jeho akvarely vzbudily již během 50. let zájem ve vědeckých kruzích a začal dostávat nabídky na ilustrování entomologických děl ze zahraničí. Světovou proslulost si získal sérií monografií Microlepidoptera Palaearctica vycházející v Rakousku a v Německu. Ilustroval jich celkem devět, což představuje barevné malby asi 3 800 jedinců. Kromě toho ilustroval některé botanické publikace, rád maluje také orchideje a krajiny.

GREGOR František - společenský pracovník
* 21. 2. 1896 Ubušín
+ 25. 2. 1942 Mauthausen (Rakousko)
Byl středoškolským profesorem v Praze, na gymnáziu v Novém Jičíně (1921-1922 a 1926-1935), mezi tím na gymnáziu v Mukačevu a nakonec v Brně. V době působení v Novém Jičíně byl redaktorem časopisu Kravařsko, do něhož napsal řadu článků o přírodě.

GREGOR Josef - hudebník
* 11. 3. 1860 Pustiměřské Prusy
+ 23. 6. 1943 Litenčice
Heligónista a kapelník vojenských kapel v Olomouci, Jihlavě, Sarajevu a Bosně, který žil po roce 1918 v Litenčicích, kde byl v letech 1924-7 starostou. Vychoval řadu hudebníků a vytvořil zde vlastní kapelu. Otec Josefa Gregora.

GREGOR Josef - lékař
* 4. 2. 1877 Praha
+ 1925 Vsetín
Medicínu studoval na Univerzitě Karlově v Praze. Potom byl lékařem na poliklinice a později v nemocnici v Havlíčkově Brodě, kde působil až do října 1910, kdy byl zvolen primářem všeobecné veřejné nemocnice ve Vsetíně. Proslavil se jako výborný chirurg. Hojně publikoval v Časopise českých lékařů.

GREGOR Josef - pedagog
* 18. 8. 1892 Litenčice
+ 24. 3. 1957 Brno
Hudební skladatel, hudební redaktor a loutkář, který studoval gymnázium a učitelský ústav v Kroměříži a od roku 1918 učil v Brně. Autor několika skladeb, ale i Písemného kursu praktické harmonie a Skladatel tanců: návod ke skladbě tanců pohybových a koncertních. Působil také jako redaktor Hudební besídky.

GREGOR Karel - technik
* 4. 10. 1936 Litenčice
Stavební odborník, v letech 1989-91 ředitel Krajského střediska státní památkové péče v Brně, nyní pracuje v Praze.

GREGOREK Jiří - fotograf
* 12. 12. 1929 Valašské Meziříčí - Bynina
Studoval gymnázium v rodišti, farmacii na Masarykově univerzitě v Brně a po letech ještě přírodní vědy na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Jako fotograf působil v Tvůrčí skupině Máj 57 a v roce 1958 byl u zrodu olomoucké skupiny DOFO (DObrá FOtografie). Po roce 1989 vystavoval na výstavách této skupiny. Je autorem knihy Osudy - Rod von Baillou a Hustopeče (2005).

GREGOROVÁ Jarmila - designérka
* 28. 8. 1957 Hodonín
Studovala modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků u J. Dudeška a B. Polišenského na SUPŠ v Uherském Hradišti.

GREINECKER Ferdinand - hudební skladatel
* 28. 4. 1893 Bystřice pod Hostýnem
+ 15. 7. 1952 Bystřice pod Hostýnem
Studoval na učitelském ústavu v Příboře a učil v rodném kraji, zvláště v Bystřici pod Hostýnem, kde byl později řídicím učitelem. Působil i jako sbormistr, hudební organizátor a člen smyčcového kvarteta. Věnoval se skladbě, kterou vystudoval soukromě u Eduarda Treglera. Napsal skladby komorní, klavírní písně na texty Sládkovy, Vrchlického, Františka Táborského a Petra Bezruče, mužské sbory, dětské sbory, úpravy lidových písní i scénickou hudbu k pohádce Sůl nad zlato. Jeho skladby se provozovaly, ale zůstaly většinou v rukopise.

GREPL Emanuel - archeolog
* 7. 9. 1941 Brno
Po studiu archeologie na UJEP v Brně se specializoval na paleolit. Od roku 1964 pracuje v muzeu v Novém Jičíně. Prováděl mj. výzkumy v jeskyni Šipka a na hradě Starý Jičín, spolupracuje se Slezskou univerzitou v Opavě a od roku 2000 koordinuje česko-polský projekt výzkumu výšinných sídlišť v Pobeskydí. Publikuje v odborném tisku.

GRIGOROV Petr - keramik
* 2. 6. 1961 Uherské Hradiště
Vyučil se v Lidové tvorbě Uherský Brod a potom studoval výtvarné zpracování keramiky u J. Vlacha a V. Groše na SUPŠ v Uherském Hradišti.

GRILL Leoš - pedagog
* 2. 4. 1914 Dobrá u Frýdku - Místku
+ 13. 7. 1942 Mauthausen (Rakousko)
Odborný učitel občanské školy v rodišti, který byl v době protektorátu zatčen a popraven v koncentračním táboře.

GRILLPARZER Franz - dramatik
* 15. 1. 1791 Vídeň (Rakousko)
+ 21. 1. 1872 Vídeň (Rakousko)
Přední rakouský dramatik, básník a prozaik, představitel klasicismu. V letech 1812-1813 působil jako vychovatel na zámku Lešná u Lukova a později byl dramaturgem dvorního divadla ve Vídni. Za pobytu na lukovském panství vytvořil truchlohru Blanka z Kastilie, romantické prostředí hradu Lukova i prožitky z doby nemocnění za pobytu ve Štípě ho inspirovaly k vytvoření osudové tragédie Pramáti (Die Ahnfrau). V řadě svých děl se obrací k české historii i okouzlujícímu světu antiky.

GRIM František Antonín - architekt
* 2. 10. 1710 Brno
+ 17. 1. 1784 Brno
Narodil se v Brně v rodině stavitele a architekta Mořice Grimma. Absolvoval vídeňskou akademii, studijní cesty v Itálii a Francii a pak se vrátil do Brně, kde nejprve spolupracoval s otcem a později sám realizoval církevní a šlechtické stavby v Brně a okolí, např. zámky ve Vizovicích a Napajedlích, nebo přestavbu zámku v Bystřici pod Hostýnem.

GRMELA Jeroným - malíř a grafik
* 18. 9. 1926 Hartmanice
+ 18. 7. 1992 Olomouc
Studoval Školu umění ve Zlíně u prof. K. Hofmana, F. Kousala a V. Hrocha. Žil a pracoval v Olomouci, ilustroval knihy, zabýval se grafikou, řešením architektonických celků i monumentální dekorativní malbou.

GRMELOVÁ Anna - grafička
* 31. 1. 1926 Nový Jičín
+ 8. 7. 2000 Olomouc
Studovala Školu umění ve Zlíně u prof. K. Hofmana, F. Kousala a V. Hrocha. Pracovala jako výtvarnice v Tonaku Nový Jičín a po přestěhování do Olomouce se věnovala volné grafice, knižní ilustraci a tvorbě ex libris. Ilustrovala prózy O. Šuleře, Pohádky z jalovce a Z českých a moravských hradů H. Lisické, Devětkrát les O. Sirovátky a je autorkou dřevěné plastiky Otvírání studánky v Rožnově pod Radhoštěm.

GRŇA Josef - příslušník odboje
* 11. 8. 1897 Předklášteří
+ 8. 6. 1967 Kroměříž
Právník, předválečný pracovník Finanční prokuratury v Brně, který v březnu 1939 stál u zrou organizace Petičko výbor Věrni zůstaneme. V říjnu 1941 unikl zatčení a do konce války žil v ilegalitě. Po válce byl významným představitelem Svazu národní revoluce, ale v roce 1950 byl zatčen a odsouzen. V roce 1965 byl rehabilitován. Kromě odborných právnických studií napsal Partyzánské historky (1946), paměti Sedm roků na národní frontě (1968) a román Generál Jiskra (1971).

GRÖGLER Vilém - malíř
* 15. 9. 1839 Uherské Hradiště
+ 6. 5. 1897 Mnichov (Německo)
Vystudoval akademii ve Vídni a žil a pracoval mnoho let v Paříži. Tvořil také žánrové obrázky ze Slovácka a z Bavorska, v Mnichově ilustroval Fliegende Blätter.

GROH Vladimír - filolog a historik
* 26. 1. 1895 Holešov
+ 30. 9. 1941 Brno
Znalec řeckých a římských dějin, autor díla Starověk. V letech 1918-26 byl profesorem na gymnáziu v Praze, od roku 1929 byl členem Královské české společnosti nauk, od roku 1931 profesorem na FF MU v Brně a od roku 1934 suploval i na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Často pobýval ve Fryštáku, v rodišti své matky. Za druhé světové války byl za účast v sokolském odboji zatčen a popraven v Kounicových kolejích. V roce 1947 byl jmenován členem České akademie pro vědu, umění a slovesnost in memoriam.

GROH Vladimír - lékař
* 17. 6. 1921 Praha
+ 5. 5. 1986 (Německo)
V roce 1947 absolvoval medicínu v Brně, v roce 1957 získal specializaci dětský chirurg a v letech 1959-73 byl primářem nemocnice ve Zlíně. V roce 1969 byl zbaven funkce inspektora zdravotních škol Jihomoravského kraje a v roce 1973 emigroval do Norska odkud se po třech letech přestěhoval do Německa, kde byl do roku 1985 vrchním lékařem.

GROSSMAN Jiří - malíř a grafik
* 22. 8. 1957 Bystřice pod Hostýnem
Studoval na Střední odborné výtvarné škole V. Hollara v Praze u prof. Hořánka a na pražské AVU u prof. Čepeláka. Maluje a tiskne reliéfní grafiky. Vystavuje doma i v cizině.

GROSSMAN Václav - účastník odboje
* 21. 11. 1916 Valašské Meziříčí
+ 22. 11. 1982
V dubnu 1939 odešel přes Polsko do Francie, kde vstoupil do cizinecké legie a potom byl přeřazen k pěšímu pluku čs. armády. Po porážce Francie odplul do Anglie a v roce 1944 se zúčastnil obléhání Dankerque. Po válce se vrátil do Valašského Meziříčí.

GROSSMAN Václav - účastník odboje
* 23. 12. 1896 Valašské Meziříčí
+ 30. 9. 1941 Brno
Valašskomeziříčský stolař, který se v době okupace zapojil do odboje, byl zatčen, odsouzen a popraven v Kounicových kolejích.

GROSSMANNOVÁ Lenka - fotografka
* 27. 3. 1980 Zlín
Studovala užitou fotografii u J. Mahelové na SUPŠ v Uherském Hradišti.

GROSSOVÁ Jana - malířka
* 23. 7. 1971 Pardubice
Studovala dekorativní a užitou malbu v architektuře a propagaci u J. Gajdoše a J. Pospíšila na SUPŠ vc Uherském Hradišti.

GROŠ Vladimír - keramik
* 11. 4. 1946 Uherské Hradiště
Studoval SUPŠ Uherské Hradiště a od roku 1969 na této škole učí. Ve své práci věnuje velkou pozornost zdokonalování technologií, glazur a vypalování. Vytvořil si osobitý keramický svět, v němž neustále překvapuje novými nápady, svérázným humorem a nezdolným optimismem svých figur, portrétů, zvířátek, příšerek, ale i hradů, lodí autogrošů a motogrošů. Žije ve Veselí nad Moravou.

GROŠOV Metoděj - výtvarník
* 21. 7. 1917 Brno - Medlánky
Studoval dva roky obchodní školu a dva roky exportní školu a potom reklamu a grafiku a dekorativní malbu u V. Hrocha, J. Berana, L. Havelky, J. Kousala a K. Hofmana na SUPŠ ve Zlíně. Byl asistentem v Domově pracujících ve Zlíně a nadšeným amatérskýmn letcem.

GRUBER Albert - architekt
* 1876
+ 1. 8. 1916
Byl ředitelem Odborné školy pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí v letech 1909-1916. Navrhl valašskomeziříčskou sokolovnu a zajímavou vlastní vilu v Husově ulici, projektoval školu v Kladerubech.

GRUBEROVÁ Marcela - keramička
* 11. 3. 1954 Prostějov
Studovala výtvarné zpracování keramiky u S. Mikuláštíka na SUPŠ v Uherském Hradišti. Vytváří v Čelčicích dekorativní keramiku na hrnčířském kruhu a experimentuje v barevných kombinacích glazur. Učí na ZUŠ v Prostějově.

GRUDA Antonín - kněz
* 17. 8. 1844 Mokré Lazce
+ 21. 2. 1903 Kateřinky u Opavy
Studoval v Kroměříži a v Olomouci, kde byl vysvěcen a působil v Holici u Olomouce, v Přerově a v Kateřinkách u Opavy, kde působil v národně osvobozovacím procesu. Aby posílil svou pozici, vystudoval v Praze práva, ale o místo olomouckého kanovníka usiloval marně. Byl předsedou Matice opavské a naa jeho žádost básník Jan Neruda dal podnět ke složení Slezské hymny básníkem Adolfem Heydukem a hudebním skladatelem Josefem Lvem (později se ujal nápěv Bartoníčkův).

GRÜNZWEIG Vilém - publicista
* 19. 5. 1875 Prostějov
Studoval v Příboře a působil jako učitel v Prostějově, Valašském Meziříčí a Rožnově. Byl redaktorem Hlasů z Hané a psal do krajinských listů Radhošť a Niva. Jeho studie Moravští Valaši byla v roce 1903 poctěna cenou Moravskoslezské besedy v Praze.

GRUS Zdeněk - pedagog
* 14. 8. 1927 Šumvald u Uničova
Gymnázium začal studoval v Kroměříži v roce 1938, ale absolvoval až v roce 1949. Pak učil na několika školách, naposledy v letech 1959-87 ve Štěpánově u Olomouce. Od roku 1952 se zabýval myslivostí, v letech 1961-75 se zajímal o sport a byl jeho organizátorem, vždy se zajímal o divadlo a byl režisérem štěpánovského ochotnického divadla. V roce 1990 byl předsedou MNV ve Štěpánově.

GRUŠKA Antonín - architekt
* 21. 4. 1840 Valašské Meziříčí
+ 21. 10. 1882 Valašské Meziříčí
Studoval uměleckoprůmyslovou školu ve Vídni a potom působil ve svém rodišti. K jeho nejvýznamnějším projektům patří budovy gymnázia a Mikyškova domu (dnes Obchodní centrum Cimala) a Krásenský most v rodném městě.

GRŮZA Antonín - historik umění
* 13. 1. 1931 Bořetice
Absolvoval FF MU v Brně a v letech 1959-68 pracoval v Galerii výtvarného umění ve Zlíně (Gottwaldově). Pak byl redaktorem ostravského nakladatelství Profil, pracovníkem Státní vědecké knihovny v Ostravě a ředitelem Střední uměleckoprůmyslové školy v Ostravě. Nyní působí v Památkovém ústavu a přednáší na PedF Ostravské univerzity.

GRYCOVÁ Vlasta - zpěvačka
* 9. 2. 1943 Květná u Uherského Hradiště
Legendární zpěvačka lidových písní z moravsko-slovenského pomezí, která zpívala a natáčela slovácké lidové s řadou vynikajících kapel včetně Hradišťanu. V Hradišťanu působila v letech 1957-1971, potom zpívala s uherskobrodskou Olšavou a následovalo zpívání s BROLNem. V jejím pěveckém projevu, jehož síla tkví především v přednesu pomalých písní a balad, našel zálibu nejeden milovník lidové hudby. Nyní se snaží s kapelou své dcery Anny Přikrylové nazpívat všechny ještě nezaznamenané písně, které pamatuje.

GRYGERA Ludvík - pedagog
* 13. 4. 1888 Prusinkovice
+ 24. 12. 1945 Uherské Hradiště
Řídící učitel obecné školy dívčí ve Starém městě a v Sušicích, jehož syn bojoval v zahraničním odboji. Byl zatčen, odsouzen a vězněn v internačním táboře ve Svatobořicích. Zamřel na následky věznění.

GRYGERA Vlastimil - účastník odboje
* 9. 9. 1915 Uherský Ostroh
+ 20. 7. 1976 Zlín
Byl členem Obrany národa, příslušníkem britské armády a potom 1. čs. armádního sboru v SSSR.

GRYGERA Zdeněk - sportovec
* 14. 5. 1980 Přílepy u Holešova
Fotbalový obránce. Hrál za TJ Holešov, FC Zlín, FK Drnovce, Spartu Praha a nizozemský Ajax Amsterodam, od roku 2007 je hráčem italského klubu Juventus Tudín. Hrál v mládežnických reprezentacích, s družstvem do 21 let získal na Mistrovství Evropy stříbrnou (2000) i zlatou medaili (2002) a od roku 2001 hrál v družstvu seniorů, s nímž získal na ME 2004 v Portugalsku bronzovou medaili. Hrál i na MS 2006 a ME 2008.

GRYGEROVÁ Jitka - designérka
* 22. 12. 1980 Uherské Hradiště
Studovala modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků u M. Borisové a A. Štefunkové na SUPŠ v Uherském Hradišti.

GŘEGORČÍK Jiří - architekt
* 20. 2. 1932 Bohumín
+ 25. 5. 2002 Brno
Působil ve Zlíně a v Brně. Ve Zlíně je spoluautorem urbanistického a architektonického řešení sídliště Jižní Svahy I. etapa z let 1971-80 a spolupracoval i na realizačním návrhu. V posledních letech vedl ústav urbanistické tvorby na fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně. Je nositelem Ceny města Brna.

GURECKÝ Josef Antonín - hudební skladatel
* 1. 3. 1709 Přerov
+ 27. 3. 1769 Olomouc
Působil jako hudebník nejen na dvoře Jakuba Arnošta Lichtensteina, ale navštívil mnohé přední dvory v cizině. Po smrti jeho bratra Václava Matyáše se stal kapelníkem olomoucké katedrály. Byl zdatným skladatelem chrámové hudby i jiných žánrů, např. alegorické opery Filia Sion, která byla uvedena v roce 1751 v klášteře Hradisko. Již o rok později je připomínán v Marpurgově Seznamu kapelníků v Olomouci, Brně, Vídni a Praze. Jako skladatel inklinuje k zjednodušenému, homofonnímu raněklasicistnímu vyjádření a je jedním z prvních, kdo přináší do našich zemí tento moderní proud hudební tvorby. Je také jedním z prvních, kteří věnovali svou pozornost violoncellu jako novému sólovému nástroji..

GURECKÝ Václav Matyáš - hudební skladatel
* 4. 8. 1705 Přerov
+ 25. 6. 1743 Olomouc
Od roku 1718 studoval v hudebním semináři kroměřížských piaristů jako altista a v roce 1724 byl navržen preceptorem semináře do služeb kardinála Schrattenberka na jehož náklady vystudoval ve Vídni kompozici. Na počest kardinálových narozenin složil operu Antikvo, je autorem opery Griselda a několika dalších. Pak od kardinála odešel a v letech 1737-1943 působil v Olomouci. Pohřben je v Kroměříži. Patří k českým kontrapunktikům typu Šimona Brixiho a Bohuslava Matěje Černohorského a z osobností, které působily v olomoucké katedrále v 17. a 18. století, byl jistě umělecky nejvýznamnější a teoreticky nejvyspělejší skladatel.

GURKOVÁ Kateřina - keramička
* 17. 9. 1973 Ostrava
Studovala výtvarné zpracování keramiky u J. Vlacha a V. Groše na SUPŠ v Uherském Hradišti.

GÜRTLER František - režisér
* 3. 12. 1906 Josefov u Jaroměře
+ 6. 3. 1971 Zlín
Působil jako filmový režisér ve zlínských ateliérech, kde byl od roku 1965 technologem laboratoří. Byl také redaktorem, redigoval Malý filmový slovník a časopis Filmová technika. nějakou dobu působil i v Praze.

GUTTEKOVÁ Jana - výtvarnice
* 3. 6. 1983 Zlín
Studovala propagační grafiku a výtvarnictví u K. Mikela na SUPŠ v Uherském Hradišti a Katedru výtvarné tvorby Institutu pro umělecké studia Ostravské univerzity.

GYBLOVÁ - ILYKOVÁ Hana - výtvarnice
* 15. 1. 1965 Bohumín
Studovala užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u J. Gajdoše na SUPŠ v Uherském Hradišti.

GÝROVÁ Jana - herečka
* 17. 2. 1942 Zlín
Filmová a divadelní herečka. Působila v kladenském divadle, v roce 1981 získala Cenu za ženský herecký výkon na XXI. MFF v Avellinu. Hrála např. ve filmu Samotáři (2000) nebo televizním seriálu Dobrodružství kriminalistiky (1992).