A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T Ť U Ú V W Z Ž

FABER Martin - spisovatel
* 4. 11. 1666 Tábor
Jezuitský kněz, který v letech 1703-16 působil v uherskohradišťské koleji.

FABIÁN Jindřich - sportovec
* 8. 4. 1940 Valašské Meziříčí Podlesí
Lyžař, nejlepší klasik své doby. Už jako dorostenec se v roce 1957 stal se členem juniorské reprezentace. V roce 1959 byl na přeboru juniorů druhý a o rok později druhý a třetí, mezi muži byl v roce 1963 3x druhý a druhá místa si zopakoval v letech 1965 a 1966. 2x byl vítězem československé univerziády, na které získal ještě další čtyři medaile a na mezinárodní univerziádě byl dvakrát členem stříbrné štafety.

FABIÁN Josef - kulturní pracovník
* 16. 4. 1944 Valašské Meziříčí - Krhová
Byl šéfredaktorem a vydavatelem Valašských novin, redigoval časopis Šipinky, píše novinové sloupky, historii divadla Schod, které v roce 1974 založil a pro které napsal přes dvacet her punůikoval v knize Divadlo Schod - pravděpodobný svět, napsal knihu o divadlech ve Valašském Meziříčí Otevřená opona. o lyžování v tomto městě Z bílé stopy valašskomeziříčských lyžařů a o volejbalu Zlaté léta padesátá, sestavil Slovník nespisovného jazyka valaského, vydal obrazové publikace Pozdrav z Valašského Meziříčí a Valašské Meziříčí v zrcadle času, je redaktorem vlastivědných publikací, zejména Slovníku osobností kulturního a společenského života Valašska. Čítanky o Valašském Meziříčí a Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě. V letech 1990-2000 byl ředitelem Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí a v roce 1990 poslancem Federálního shromáždění. Držitel ceny města Valašské Meziříčí 2011.

FABIÁN Václav - archeolog a etnograf
* 11. 7. 1877 Smiřice u Jaroměře
+ 30. 9. 1931 Praha
Od roku 1904 byl pracovníkem Národního muzea a později ředitelem jeho národopisného oddělení. Ve své vědecké a dokumentární práci se zabýval zejména lidovou architekturou a lidovým krojem a vybudoval v NM fotografický archiv národopisného oddělení. Zajímal se o Horní Vsacko (ve dvacátých letech jezdil do Nového Hrozenkova), odkud pořídil, publikoval a archivoval unikátní snímky vysoké národopisné hodnoty.

FABIÁNOVÁ Jana - výtvarnice
* 4. 7. 1943 Brno
Studovala Školu uměleckých řemesel v rodišti. Pracovala jako návrhářka hraček a upomínkových předmětů a v propagaci. Výtvarně upravila almanach valašskomeziříčského Sokola, kde je také vůdčí osobností loutkové scény.

FABIÁNOVÁ Jiřina - historička
* 14. 10. 1952 Vidče
Vystudovala vysokou školu knihovnickou a pracuje ve valašskomeziříčském muzeu. Napsala studie Výrobce cimbálů Josef Cáb z Vidče, Jan Nepomuk Polášek a Firam Jelínek.

FABIÁNOVÁ Lenka - návrhářka
* 11. 2. 1978 Zlín
Studovala tvarování hraček a dekorativních předmětů u Z. Kadlece na SUPŠ v Uherském Hradišti.

FABIÁNOVÁ Zdena - tělovýchovná pracovnice
* 16. 9. 1923 Valašské Meziříčí
+ 7. 11. 1984 Valašské Meziříčí
Od roku 1946 byla náčelnicí žen Sokola ve Valašském Meziříčí, od roku 1947 místonáčelnicí Valašské župy, potom náčelnicí okresu Vsetín a po celý život pracovala v řadě dalších funkcí v tělovýchovném hnutí.

FABÍK Petr - výtvarník
* 25. 6. 1946 Milotice nad Bečvou
Na SZTŠ v Znojmě vystudoval zahradní architekturu a potom studoval propagační grafiku a výtvarnictví u Z. Nikla na SUPŠ v Uherském Hradišti. Pracoval v propagaci Okresního kulturního střediska ve Zlíně a vojenské posádky ve Valašském Meziříčí. Potom pracoval v Kulturním zařízení (KZ, dříve JKZ) města Valašské Meziříčí.

FÁBRY Michal - výtvarník
* 15. 8. 1979 Ostrava
Studoval užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u M. Maliny na SUPŠ v Uherském Hradišti a výtvarnou tvorbu u D. Balabána na PedF Ostravské univerzity. Nyní učí na ZŠ v Ostravě.

FAJKUS Jan - hudebník
* 20. 4. 1902 Frýdlant nad Ostravicí
+ 24. 9. 1983 Frýdlant nad Ostravicí
Úředník, který ve svém rodišti působil jako varhaník, sbormistr a hudební pedagog. Byl také skladatelem a psal menší chrámové skladby a sokolská cvičení.

FAJKUS Jan - účastník odboje
* 13. 6. 1912 Zamarsko u Těšína
Byl důstojníkem a žil ve Valašském Meziříčí. V roce 1939 utekl přes Maďarsko a Turecko do Francie, kde sloužil v Čsl. armádě, v červnu 1940 odplul do Anglie, opět sloužil v armádě, ale po zranění byl převelen do britského válečného průmyslu. Po válce byl styčným důstojníkem v Norsku, po propuštění pracoval v Praze a 11. 11. 1949 byl zatčen, odsouzen a vězněn na Mírově.

FAJKUS Jaromír - malíř
* 25. 3. 1924 Pstruží u Frýdlantu nad Ostravicí
+ 30. 6. 2009
Vystudoval pražskou AVU u J. Želibského, K. Mináře a K. Součka, pokračoval ve studiu v Rěpinově institutu v Petrohradě a znovu na AVU u prof. K. Součka. Žil v Havířově a maloval figurální kompozice a náměty z krajové historie, především však do jeho kreseb, grafických listů a akvarelů vstupuje rodná krajina. Vystavoval s Tvůrčí skupinou Bezruč i samostatně.

FAJKUS Jaroslav - účastník odboje
* 3. 6. 1894 Vsetín
+ 2. 1. 1942 Osvětim (Polsko)
Učitel měšťanské školy chlapecké ve Vsetíně, který se za okupace zapojil do činnosti Obrany národa, byl zetřen, poslán do koncentračního tánora a tam umučen.

FAJKUS Luděk - účastník odboje
* 20. 7. 1925 Vsetín
+ 16. 6. 1953 Praha
Člen protikomunistické odbojové organizace Světlana, složené z bývalých členů partyzánské brigády Jana Žižky a dalších partyzánských oddílů. Byl zatčen, odsouzen a popraven ve věznici Pankrác.

FAJMON Josef - textilní technik
* 22. 12. 1929 Čechnov u Chrudimi
Absolvoval Střední průmyslovou školu ve Svitavách a v Brně, pracoval v Praze na výrobě bytového textilu a v Hlinsku a Šumperku na výrobě koberců. V letech 1956-93 byl ředitelem gobelínových dílen ve Valašském Meziříčí. V roce 1990 zpracoval učebnici pro výuku učňů Ruční tkaní.

FALÁTEK Pavel - grafik
* 24. 11. 1953 Rokycany
Studoval propagační grafiku a výtvarnictví u F. Nikla na SUPŠ v Uherském Hradišti a zabývá se užitou grafikou a prací v propagaci a reklamě. Nyní je na volné noze. Je členem Spolku českých bibliofilů.

FALDA Štěpán - účastník odboje
* 10. 3. 1905 Košice (Slovensko)
+ 6. 10. 1941 Brno
Byl zámečníkem, žil a pracoval ve Vsetíně a tam se zapojil do činnosti do činnosti v Obraně národa. Byl zatčen, odsouzen a popraven v Kounicových kolejích.

FALEŠNÍKOVÁ Rozálie - folkloristka
* 23. 2. 1900 Tasov
+ 2. 7. 1983 Otrokovice
Málérečka a vyšívačka, která vyzdobila ornamenty nádraží v Uherském Brodě, Uherském Hradišti a Luhačovicích, malovala kraslice, vyšívala kroje, hrála na cimbál a složila i několik písní (např. Malované vajíčko).

FALTA František - společenský pracovník
* 25. 12. 1885 Slatina nad Úpou
+ 18. 3. 1963 Brno
Byl vrchním měřičským radou Katastrálního úřadu v Brně a usiloval o to, aby se Frenštát a Rožnov staly moderními středisky cestovního ruchu. Inicioval stavbu dětského preventoria Dětský ráj ve Frenštátě na Horečkách a zotavovny v Rožnově, ale válka tyto plány zhatila.

FALTÝNKOVÁ Lucie - textilní výtvarnice
* 10. 2. 1981 Uherské Hradiště
Studovala modelářství návrhářství oděvů u M. Borisové a P. Dosoudila na SUPŠ v Uherském Hradišti a ateliér tělového designu J. Prekové na FA VUT Brno.

FANDERLÍK Josef - politik
* 4. 3. 1839 Olomouc
+ 8. 5. 1895 Uherské Hradiště
Vystudoval ve Vídni práva a působil v advokátních kancelářích V Brně, Velkém Meziříčí, Prostějově a Olomouci, v roce 1879 převzal kancelář po JUDr. Šromovi v Uherském Hradišti. Pracoval v řadě spolků, byl např. významným činitelem brněnského Sokola, ale byl též členem vedení Národní strany a říšským poslancem. Rytíř čestné koruny a čestný občan města Uherské Hradiště.

FANDERLÍK Josef - společenský pracovník
* 3. 1. 1877 Olomouc
+ 7. 6. 1956 Nová Paka
Syn Josefa Fanderlíka. Po absolvování gymnázia v Uherském Hradišti vystudoval práva na UK v Praze a působil v Praze a v Brně, kde se později stal vrchním zemským radou. Byl členem volného turistického sdružení Noha a Lyžařského klubu v Brně, účastnil se prvních lyžařských kurzů v Brně a psal do Lidových novin. Jeho přáteli byli Petr Bezruč a Jožka Uprka.

FÁNDLI Juraj - kameraman
* 5. 8. 1948 Šintava (Slovensko)
Ve Zlíně působil v letech 1978-90 ve filmech Vladimíra Drhy, Víta Olmera, snímal i film Filipa Renče Requiem pro panenku. Nyní učí na Vyšší odborné škole filmové ve Zlíně.

FÄRBER František - numismatik
* 27. 3. 1913 Kroměříž
+ 2003
Organizátor kulturních a numismatických akcí.

FARON Petr - malíř
* 28. 6. 1955 Zlín
Studoval propagační grafiku a výtvarnictví u F. Nikla na SUPŠ v Uherském Hradišti a ateliér malby AVU Praha. Učí na gymnáziu na náměstí T. G. Masaryka ve Zlíně.

FARUGA Ludvík - herec
* 12. 2. 1956 Český Těšín
Působil v letech 1986-9 ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti.

FAULHAMMER František - architekt
* 27. 11. 1897 Bystřice pod Hostýnem
+ 8. 2. 1985 Senica nad Myjavou (Slovensko)
Vyučil se v Bystřic i zedníkem a teprve potom studoval. Žil v Bystřici pod Hostýnem a tam mj. s B. Jahodou vytvořil pamětní desku Hanuše Schwaigra. Většinu života ale prožil v Bratislavě, kde působil u Vládního komisariátu pro ochranu památek na Slovensku, jemuž předsedal Dušan Jurkovič.

FEJLEK Vojtěch - archivář
* 11. 7. 1951 Střelice u Jevišovic
Působil ve Zlíně a v Brně.

FEKAR Miloslav - sochař
* 7. 6. 1973 Hranice na Moravě
Studoval užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u J. Pospíšila a M. Maliny na SUPŠ v Uherském Hradišti, ateliér sochařství Huga Demartiniho, Jana Hendrycha a Jindřicha Zeithammla na AVU Praha, ateliér sochařství Vladimíra Preclíka na FAVU VUT Brno a scénografii u Miroslava Melena a Pavla Kalfuse na DAMU Praha. Byl na studijním pobytu v USA. Žije v Bezměrově u Kroměříže, tvoří ze dřeva, žuly a pískovce, navrhuje divadelní scény a vystavuje samostatně i kolektivně.

FEKAR Vladimír - dramaturg
* 30. 8. 1971 Hranice na Moravě
Studoval českou literaturu na Slezské univerzitě v Opavě a divadelní dramaturgii na JAMU v Brně. Působil v Těšínském divadle Český Těšín a nyní je v Městském divadle Zlín, kde také učí na Vyšší odborně škole umění.

FELCMAN Bohuslav - malíř
* 29. 8. 1919 Horní Čermná
Malíř a textilní výtvarník, který působil ve Zlíně na Škole umění.

FELIX Jiří - vlastivědný pracovník
* 12. 5. 1856 Domažlice
+ 8. 1. 1926 Frenštát pod Radhoštěm
Od roku 1883 učil ve Frenštátě, kde později byl ředitelem obecné a měšťanské školy dívčí. Spoluzakladatel frenštátského Sokola (1890) a autor jeho dějin, jeden z nejvýznamnějších sběratelů artefaktů mizející valašské kultury, z nichž řada byla součástí valašské expozice Národopisné výstavy českoslovanské v Praze 1895 a základem sbírky frenštátského muzea. Jeden z autorů Vlastivědy moravské a spoluautor prací Město Frenštát pod Radhoštěm, Frenštátský okres, Hrad Hukvaldy a Památník TJ Sokol ve Frenštátě. Autor divadelní hry Pod Javorníkem a nerealizovaného filmového námětu Pod Radhoštěm. Překládal z polštiny. Držitel Ceny sv. Martina 1993 in memoriam.

FERÁK Jan - účastník odboje
* 8. 7. 1913 Ústí u Vsetína
+ 15. 5. 1942 Severní moře
Absolvoval vsetínskou měšťanku a školu leteckého dorostu v Prostějově a na vojně sloužil u 2. leteckého pluku v Olomouci. Protože doma neměl možnost být dopravním pilotem, vydal se v roce 1936 do Brazílie, ale skončil jako vojenský pilot ve Španělsku. Zde nalétal 940 operačních hodin, sestřelil sedm letadel, ale sám byl také třikrát sestřelen. Ještě před pádem Španělské republiky se vrátil domů, kde se oženil a jezdil jako kurýr do Ruska, kam v roce 1939 ilegálně odjel. Když naši letci jeli na základě dohody z Ruska bojovat do Anglie, zahynul při útoku německého letectva na námořní konvoj.

FERÁK Miroslav - soudce
* 25. 12. 1954
Vystudoval vsetínské gymnázium a práva a byl soudcem Okresního soudu ve Vsetíně. Od roku 1995 je soudcem Nejvyššího soudu ČR.

FERBROVÁ Marie - kronikářka
* 1909 Zádveřice
+ 1983 Hradec Králové
Většina jejích prací zůstala v rukopise, jen ukázky vyšly v Evangelickém kalendáři a Podřevnicku.

FERENČÍKOVÁ Emilie - sochařka
* 30. 1. 1980 Český těšín
Studovala reprodukční kamenosochařství a restaurátorství u Z. Tománka a J. Habarty na SUPŠ v Uherském Hradišti.

FERKO Jan - výtvarník
* 6. 12. 1938 Vinné (Slovensko)
Studoval propagační grafiku a výtvarnictví u J. Kořínka a R. Kubíčka na SUPŠ v Uherském Hradišti a působí ve Zvolenu.

FERLÍKOVÁ Lucie - malířka
* 13. 10. 1979 Kyjov
Studovala modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků u M. Boročové a A. Štefunkové na SUPŠ v Uherském Hradišti, ateliér malby M. Mainera na FAVU VUT Brno a ateliér intermediální tvorby Milana Knížáka na AVU Praha. Byla na studijním pobytu v Itálii. Zabývá se intermediální tvorbou.

FERNAND Vilém (Wilhelm) - historik
* 14. 11. 1819 Stuttgart (Německo)
+ 17. 7. 1896 Vsetín
Působil ve Švýcarsku a Rakousku a v roce 1851 přišel do Vsetína, kde se stal tajemníkem panství a důchodním. Uveřejnil řadu archivních dokumentů v Notizenblattu a zasloužil se o záchranu řady dalších listin. Sepsal kroniku vsetínského panství.

FEY Dominik - architekt
* 6. 7. 1863 Písek
+ 21. 9. 1950
Působil v Uherském Hradišti a byl stavitelem klasických forem, většinou věrným historizujícím slohům. Ale vytvářel i stavby secesní a v jeho díle jsou patrné i vlivy modernismu a kubismu. Je autorem např. Záložny na zlínském náměstí, kostela v Popovicích, napajedelské radnice, Sedláčkova i Fürstova domu v Uherském Hradišti.

FIALA Bohumír - spisovatel
* 6. 8. 1915 Biala (Polsko)
+ 27. 6. 1979 Ostrava
Autor knih pro mládež, který působil v Chuchelné, v Ostravě, ve Zlíně, ve Znojmě a v Duvňanech.

FIALA Bohuslav - generál
* 29. 1. 1890 Frenštát pod Radhoštěm
+ 16. 9. 1964 Praha
Účastník bojů čs. legií v Rusku. Byl profesorem Vysoké školy válečné a v letech 1935-9 prvním zástupcem náčelníka generálního štábu. Za války pracoval v domácím odboji v rámci Obrany národa, v letech 1939-42 byl vězněn, po roce 1945 byl podnáčelníkem hlavního štábu, ale v roce 1946 byl předčasně penzionován.

FIALA Jiří - sochař
* 10. 4. 1974 Olomouc
Studoval reprodukční kamenosochařství a restaurátorství u J. Habarty a Z. Tománka na SUPŠ v Uherském Hradišti a školu figurálních sochařství Jana Hendrycha a školu restaurování sochařských uměleckých děl Petra Siegla na AVU Praha. V letech 2001-2 učil na Institutu restaurování a konzervačních technik v Litomyšli. Kromě vlastní tvorby se věnuje i restaurování.

FIALA Josef - malíř
* 17. 12. 1898 Jablůnka
+ 28. 4. 1980 Valašské Meziříčí
Studoval AVU v Praze (Obrovský, Nejedlý, Nechleba). Působil jako profesor na učitelském ústavu a na gymnáziu ve Valašském Meziříčí. Věnoval se krajinomalbě.

FIALA Josef - muzikant
* 1828
+ 1918
Skládal písničky a popěvky z nichž řada je o Frenštátě.

FIALA Oldřich - kulturní pracovník
* 11. 6. 1945 Nové Město na Moravě
Po studiu na knihovnické škole v Brně působil v Okresním domě osvěty v Přerově, v knihovnách v Karviné a Kroměříži, kde byl také ředitelem, a v Muzeu Komenského v Přerově. Věnoval se práci ve filmovém klubu, podílel se na organizaci Arsfilmu a ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros organizoval besedy se spisovateli a oblastní setkání členů Klubu mladých čtenářů. Napsal studii Literární Přerov a řadu bibliografií a medailonů regionálních umělců. Byl kurátorem mnoha výstav a organizátorem vlastivědných přednášek.

FIALA Otakar - entomolog a myrmekolog
* 29. 9. 1876 Letovice
+ 16. 2. 1949 Kroměříž
Věnoval se studiu brouků a mravenců na území Chřibů.

FIALA Petr - hudebník a textař
* 20. 3. 1964 Valašské Meziříčí
V roce 1983 založil s kamarády z gymnázia extravagantní skupinu Slepé střevo, v roce 1985 vznikla skupina Happy End a v roce 1987 bylo Slepé střevo obnoveno pod názvem Mňága a žďorp. Mňága se zprofesionalizovala a dnes vystupuje nejen doma, ale i v cizině. První album Mňágy vyšlo v roce 1991, pak vyšlo dalších sedm, v roce 1994 vydal Fiala sólové album Nečum a tleskej! a v roce 1995 produkoval kompilační album Veselý hřbitov. V roce 1993 vydali knihu Z nejhoršího jsme uvnitř, v roce 1999 Mňága a Žďorp - Výhledově a v roce 1995 natočili film Mňága: Happyend.

FIALKA Bedřich - pedagog
* 10. 5. 1854 Frenštát pod Radhoštěm
+ 26. 12. 1929 Kroměříž
Byl profesorem latiny a řečtiny, zpěvákem a funkcionářem pěveckého spolku Moravan v Kroměříži a členem Pohorské jednoty Radhošť. Byl spoluautorem učebnice latiny z roku 1895.

FIALKA Bohumír - hudebník
* 14. 9. 1873 Frenštát pod Radhoštěm
+ asi 1906 San Francisco (USA)
Klavírní virtuos. Studoval na pražské konzervatoři hru na klavír, varhany a zpěv a potom ještě v Lipsku u C. Reinicka (Německo). Po vojně byl koncertním mistrem u hraběte Esterházyho v Papě (Maďarsko) a později komorním virtuosem dánského krále. V roce 1901 odjel koncertovat do USA, hrál v Philadelphii a dál je nezvěstný. Složil řadu koncertních skladeb.

FIALKA Hynek - vlastivědný pracovník
* 26. 7. 1826 Frenštát pod Radhoštěm
+ 3. 4. 1904 Frenštát pod Radhoštěm
Tkadlec a vlastenec, jeden ze tří křísitelů (s Val. Kostelníkem a Rud. Kallusem) národního probuzení ve Frenštátě. Iniciátor založení měšťanské záložny a vybudování kaple Cyrila a Metoděje na Radhošti (1885), spoluzakladatel Občanské záložny a pojišťovny Radhošť (1869), Sokola (1890), hudební školy (1884) a mateřské školy (1893). Od roku 1860 městský radní. V zápisníku Všelicos na památku zapsal aforismy, epigramy a vzpomínky.

FIALKA Jaromír - hudebník
* 23. 12. 1892 Kroměříž
+ 13. 11. 1957 Kroměříž
Gymnázium studoval v Kroměříži a po absolvování práv pracoval v advokacii. V letech 1921-6 byl sbormistrem a dirigentem olomouckého Žerotína , potom působil v Bystřici pod Hostýnem. Byl správcem archivu Křičkovy chrámové hudby. Publikoval články o hudbě.

FIALOVÁ Anežka - knihovnice a bibliografka
* 20. 3. 1947 Kroměříž - Šelešovice
Studovala knihovnickou školu v Brně a UK v Praze a pracovala v Muzeu Kroměřížska. Zpracovala Bibliografii okresu Kroměříž a Nemovité kulturní památky okres Kroměříž. Napsala bibliografie Jindřicha Spáčila a Josefa Svátka, studii Česká moderní knižní vazba, zpracovala Bibliografii českého knihařství (s Michaelou Lásenickou) a čtyřicet hesel pro Novou encyklopedii českého výtvarného umění Doplňky (2005). V letech 1989-2001 byla členkou redakční rady Knihařského bulletinu. S Markétou Mercovou sestavila dvě vydání knihy Moje město Kroměřížská čítanka.

FIALOVÁ Iva - malířka a grafička
* 21. 5. 1958 Šternberk
Absolvovala VŠUP v Praze. Od dětství do roku 1986 žila ve Frenštátě, potom se odstěhovala do Prahy. Věnuje se volné grafice a ilustraci.

FIALOVÁ Michaela - výtvarnice
* 27. 1. 1980 Opava
Studovala tvarování hraček a dekorativních předmětů u Z. Kadlece na SUPŠ v Uherském Hradišti a katedru výtvarné výchovy PedF Ostravské univerzity.

FIALOVÁ Stanislava - výtvarnice
* 6. 10. 1983 Přerov
Studovala užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u M. Maliny na SUPŠ v Uherském Hradišti.

FIALOVÁ Vlasta - historička
* 5. 6. 1896 Holešov
+ 6. 2. 1972 Brno
Studovala na Karlově univerzitě v Praze zeměpis, dějepis a archeologii a v roce 1935 získala doktorát filozofie na Masarykově univerzitě v Brně. Od VII. ročníku časopisu Naše Valašsko byla jeho šéfredaktorkou a po jeho sloučení s Dolinou Urgatinou, šéfredaktorkou sborníku Valašsko, vydávaného Moravským muzeem. Je autorkou knih Jan Adam z Víckova, moravský emigrant a vůdce Valachů v letech 1620-8, Kronika holešovská 1615-45 a řady dalších studií.

FIBICH Karel - spisovatel
* 19. 4. 1895 Brno
+ 10. 10. 1983 Brno
Narukoval na ruskou frontu, kde padl v roce 1915 do zajetí a od roku 1916 byl v legii. Bojoval v ředě bitev a v bitvě u Zborova byl raněn. Po válce byl správcem Ústavu pro hluchoněmé děti ve Valašském Meziříčí. Své vzpomínky na život v legiích ze vydal mezi válkami v knize Povstalci. Byl velkým propagátorem lyžařství na Valašsku.

FIBINGEROVÁ Helena - sportovkyně
* 13. 7. 1949 Víceměřice
Lehká atletka, reprezentantka, držitelka světového rekordu a dodnes držitelka rekordu národního ve vrhu koulí, osminásobná mistryně Evropy v hale a mistryně světa z MS 1983 v Helsinkách. V roce 1975 absolvovala Pedagogickou školu v Přerově. Dnes je manažerkou Českého atletického svazu a místopředsedkyní rady České televize, bydlí v Uherském Ostrohu, kde je jednatelkou a spolumajitelkou pekárny OSPEK.

FICEK Viktor - literární historik
* 15. 8. 1986 Opava
+ 24. 5. 1902 Opava
V letech 1938-9 působil na valašskomeziříčském gymnáziu. Po válce se vrátil do Opavy, kde pracoval ve Slezském studijním ústavu a v Památníku Petra Bezruče. Sestavil Bibliografii Petra Bezruče, psal také o V. Martínkovi, F. Slámovi a dalších.

FIDRICH Oldřich - sochař
* 5. 6. 1936 Horní Bečva
Studoval Odborné učiliště kamenosochařské v Žulové, reprodukční kamenosochařství a restaurátorství u J. Habarty na SUPŠ v Uherském Hradišti a ateliér kamenosochařství K. Pokorného na AVU Praha. Od roku 1963 žije a pracuje v Havířově. Nejprve se zaměřil na dekorativní realismus, později tvořil realistické reliéfy a sochy. Spolupracoval s architekty.

FIDRICH Petr - sochař
* 21. 8. 1964 Karviná
Studoval reprodukční kamenosochařství a restaurátorství na SUPŠ v Uherském Hradišti a ateliér klasického sochařství Karla Malicha a Stanislava Hanzíka na AVU Praha. Žije a pracuje v Českém Krumlově. Zabývá se reprodukcí plastik, volnou sochařskou tvorbou a restaurováním. Člen umělecké skupiny Svárov.

FIDRICH Václav - sochař
* 27. 11. 1940 Horní Bečva
Studoval SUPŠ Uherské Hradiště u prof. Habarty a pražskou AVU u prof. Makovského, Lidického a Hladíka. Žije v Havířově a věnuje se zejména monumentální tvorbě.

FIDRICHOVÁ Marie - sochařka a keramička
* 21. 10. 1937 Staré Město
Žije v Havířově, tvoří především užitou grafiku a inspiruje se motivy Moravského Slovácka.

FILÁK Adolf - legionář
* 3. 12. 1888 Valašské Meziříčí
+ 31. 1. 1921
Ve Valašském Meziříčí absolvoval gymnázium. Bydlel v Uherském Ostrohu, narukoval na ruskou frontu, kde byl zajat a od roku 1918 bojoval v ruské legii. Zahynul v hodnosti kapitána.

FILGAS Jarek (Jaroslav) - zpěvák
* 11. 9. 1971 Vsetín
Se skupinou začal zpívat v Novém Jičíně, pak zpíval v dalších skupinách, než se v roce 1992 se stal zpěvákem skupiny Argema z Uherského Hradiště, která byla v roce 1994 nominována na skupinu roku. Po čase odešel a zpíval s jinými skupinami, ale v roce 2007 se do Argemy vrátil.

FILGAS Josef - spisovatel
* 16. 10. 1908 Chropyně
+ 11. 3. 1981 Ostrava
Spolu s Vladislavem Vaňákem je autorem knihy Ploština v plamenech. V pozůstalosti byla objevena jeho nevydaná kniha Miťka z Lužné.

FILIP Ota - spisovatel a publicista
* 9. 3. 1930 Ostrava
Byl redaktorem závodních a okresních časopisů, deníku Mladá fronta a v letech 1968-9 krajského nakladatelství Profil. Od roku 1974 žije v Německu. Debutoval románem Cesta ke hřbitovu (1968), který se částečně odehrává na Valašsku. Dalším dílem, které má vztah k tomuto kraji, je Valdštýn a Lukrecie (1979), odehrávající se na vsetínském zámku. Jeho romány patří české i německé literatuře.

FILIP Vladimír - výtvarník
* 5. 10. 1972 Zábřeh na Moravě
Studoval propagační grafiku a výtvarnictví u J. Hanáčka na SUPŠ v Uherském Hradišti.

FILIPEC Jan - církevní hodnostář a politik
* 1431 Prostějov
+ 17. 6. 1509 Uherské Hradiště
Byl písařem moravského zemského hejtmana Ctibora Tovačobského z Cimburka a v roce 1469 ho do služeb získal Matyáš Korvín a udělal z něj svého vyslance na českých sněmech, v Polsku, Německu, Francii a v Itálii. V letech 1476-90 byl Filipec velkovaradínským biskupem, v letech 1482-92 administrátorem olomouckého biskupství a v letech 1485-90 uherským kancléřem. Potom se stáhl z politiky a odešel do františkánského kláštera ve Vratislavi, později založil františkánský klášter v Uherském Hradišti. I nadále však působil jako rádce politiků a účastnil se jejich vrcholných jednání. Jeho náboženská tolerance vedla k tomu, že se vedle mnoha významných politiků přátelil i s předním představitelem Jednoty bratrské Janem Klenovským. V roce 1480 se zase osobně zasadil o propuštění radikálních kališníků z vězení na Křivoklátě a Starém Městě pražském.

FILIPEC Jan - pedagog
* 16. 7. 1914 Vyšní Lhoty
+ 20. 2. 1942 Osvětim (Polsko)
Učitel obecné školy v Gruzovicích, který byl v době protektorátu zatčen a umočen v koncentračním táboře.

FILIPEC Josef - lexikolog
* 21. 2. 1915 Hoštice u Litenčic
+ 7. 4. 2001
Vystudoval FF UP Olomouc a v letech 1947-82 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro jazyk český ČSAV. Byl členem výboru Jazykovědného sdružení ČR a je spoluautorem a redaktorem tří akademických slovníků češtiny.

FILIPOVÁ Miroslava - výtvarnice
* 2. 10. 1959 Čeladná
Studovala užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u J. Gajdoše na SUPŠ v Uherském Hradišti. Žije ve Valašském Meziříčí, kde tvoří kresby, malby, keramiku, textilie a šperky. Členka UVU ČR a výtvarné skupiny IN SIGNUM s níž i vystavuje. Vystavuje na severní a střední Moravě a uspořádala již přes dvacet samostatných a zúčastnila se řady kolektivních výstav.

FILLA Emil - malíř
* 4. 2. 1882 Chropyně
+ 5. 10. 1953 Praha
Vystudoval vyšší obchodní školu v Brně a rok byl pojišťovacím úředníkem, pak studoval AVU v Praze u prof. Tieleho a Bukovance, ale tu po třech letech opustil a cestoval, maloval a tvořil plastiky. V Paříži se stýkal s Picassem, Chagallem a Apollinairem. 1. světovou válku prožil v Holandsku, po ní organizoval na základě Masarykova pověření československé zastupitelství v Haagu a v roce 1920 se vrátil do Prahy a pracoval na ministerstvu zahraničí, ale krátce na to se vrátil k malování. V době 2. světové války byl vězněn v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald, po válce byl profesorem VŠUP v Praze, ale po Únoru byl dislokován z Prahy do vesnice Peruc. Obrazy z jeho pozůstalosti byly uloženy v Národní galerii Praha a v roce 1983 přemístěny do Chropyně, kde je dnes největší sbírka jeho obrazů.

FINGER Jiří - sochař
* 2. 6. 1966 Městec Králové
Studoval reprodukční kamenosochařství a restaurátorství u J. Habarty a J. Kadlčíka na SUPŠ v Uherském Hradišti Fakultu zahradní architektury v Lednici VŠZ Brno a ateliér užitého sochařství J. Malejovského a K. Gebauera na VŠUP Praha. S P. Hradilíkem založil v Olomouci kamenosochařskou firmu Sochaři, jejíž tvorbu nalezneme nejen v Olomouci, ale v řadě dalších měst.

FIRKUŠNÝ Leopold - muzikolog
* 16. 7. 1905 Napajedla
+ 9. 7. 1950 Buenos Aires (Argentina)
Hudební vědu a estetiku vystudoval v Brně u Vladimíra Helfera, jeho disertační práce má název Vliv lidové hudby lašské a valašské na skladební růst Leoše Janáčka. Do sborníku Duchovní kultura zlínské oblasti přispěl studií Zlínská oblast v hudbě a zpěvu.

FIRKUŠNÝ Rudolf - hudebník
* 11. 2. 1912 Napajedla
+ 19. 7. 1994 Staatsbourg (USA)
Klavírní virtuos, jeden z posledních žáků Leoše Janáčka. Vystudoval brněnskou konzervatoř a začal samostatně koncertovat. V roce 1939 odešel do Francie a později do USA, kde se stal stálicí světové hudební scény. Propagoval českou hudbu, zejména dílo Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů.

FISCHER Antonín - stavitel
* 1841 Fryšták
+ 10. 12. 1905
Po studiích ve Vídni praktikoval u architekta Baumgartnera a žil v Holečově. V letech 1866-1905 se ve Zlíně podílel na přestavbě lukovského statku, stavbě vily Tusculum, zámku Lešná, hrobky Seilermů a přestavbě kostela. Stavěl ale i školu a radnici ve Fryštáku, školy ve Slušovicích a Holešově a kostel v Žeranovicích

FISCHER Eduard - dirigent
* 24. 11. 1930 Praha
+ 22. 2. 1993 Praha
Byl žákem Sádla, Neumanna a Smetáčka. V letech 1957-68 byl prvním dirigentem zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů (Filharmonie pracujících) a v téže době převzal řízení Pražských komorních sólistů. Od roku 1982 vyučoval na AMU. Založil Komorní orchestr v Žilině.

FISCHER Karel - sochař
* 25. 5. 1951 Kroměříž
Absolvoval SUPŠ v Brně obor grafika a Akademiu sztuk pieknych Warszawa (prof. Bogdan Chmielewski). Žije a tvoří se svou ženou Natašou ve Velkých Karlovicích dřevěné hračky, upomínkové předměty a betlémy.

FISCHER Vladimír - architekt
* 4. 7. 1870 Fryšták
+ 28. 10. 1947 Brno
Vystudoval ČVUT v Praze, praktikoval ve Vídni a potom pracoval v Brně, nejprve ve státní správě a od roku 1923 byl profesorem, později děkanem a nakonec i rektorem ČVUT Brno. Významný meziválečný konzervativní architekt, autor Augustiánského domu v Luhačovicích, projektu kostela sv. Augustina v Brně, několika nemocnic, holešovské radnice a dalších staveb v Holešově, Prostějově i jinde.

FISCHEROVÁ Nataša - výtvarnice
* 22. 6. 1954 Olomouc
Absolvovala SUPŠ Brno u profesorů J. Svobody a J. Lukeše obor tvarování hraček a dekorativních předmětů. Žije ve Velkých Karlovicích a zabývá se i tapisérií.

FIŠAR Ivan - duchovní
* 2. 2. 1946 Olomouc
Studoval Slovanské gymnázium a krátce Přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci, ale potom přešel na studia teologie do Litoměřic. Po vysvěcení na kněze byl kaplanem v Bílovci, potom farářem ve Vrbně pod Pradědem, v Ostravě, v Rajnochovicích a od července 2006 působí ve Zlíně v kostele sv. Filipa a Jakuba. Je členem redakční rady čtrnáctideníku zlínské farnosti, pracuje s mládeží a organizuje rekonstrukci kostela. Spolupracuje s TV Noe.

FIŠER Bohumil - archivář
* 9. 3. 1882 Mladá Boleslav
+ 18. 8. 1928 Praha
V letech 1911-28 byl profesorem gymnázia v Uherském Hradišti a vydal Paměti hradišťské a Uherské Hradiště 1. - Topografie. Psal také studie o výtvarném a hudebním umění a překládal.

FIŠER Karel - malíř a dramatik
* 31. 5. 1883 Prasetín u Pacova
+ 16. 6. 1941 Valašské Meziříčí
Učil na gymnáziu ve Valašském Meziříčí. Kromě malířství se věnoval také loutkářství a publikoval o něm několik statí. Byl režisérem sokolského ochotnického divadla a pracoval hodně s mládeží. Napsal historické drama Hořanští synové (1929), pohádkovou hru Ropucha (1931), veselohru Těžká věc (1933) a hru Syn Habeše (1936).

FIŠER Zdeněk - historik
* 7. 6. 1952 Kroměříž
Studoval gymnázium v Otrokovicích a obor historie a prehistorie na FF MU v Brně. V letech 1975-8 byl archeologem Muzea Kroměřížska a v letech 1978-91 jeho ředitelem. Od roku 1991 zde byl kurátorem historikem a od roku 1997 kurátorem - historikem Moravského zemského muzea Brno. V letech 1978-94 byl redaktorem Zpravodaje Muzea Kroměřížska, v letech 1979-93 Studií Muzea Kroměřížska, v letech 1985-96 ediční řady Kdo byl kdo na Kroměřížsku, od roku 1990 členem výboru Vlastivědné společnosti muzejní v Brně a členem redakční rady Valašska od roku 1998. Zabývá se českými dějinami 19. a 20. století, Moravou před a za revoluce 1848-9, Kroměřížskem v letech 1848-1948, moravským peněžnictvím a biografií osobností moravského života. Jeho publikační činnost je rozsáhlá.

FLAŠAR Antonín - architekt
* 13. 3. 1919 Lubná u Kroměříže
+ listopad 2002
Vystudoval VŠUP v Praze a pracoval v Luhačovicích a ve Zlíně. Byl pověřen urbanistickou péčí o jižní Moravu a o město Trenčín. Je autorem řady škol v kraji a řady interiérů, spolupracoval také při vývoji a designu kovového nábytku pro zdravotnická zařízení.

FLAŠAR František - architekt
* 27. 2. 1925 Lubná u Kroměříže
+ 30. 10. 1982 Praha
Studoval střední odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí, pražskou VŠUP u prof. J. Sokola a Pedagogickou fakultu UK v Praze. Do roku 1960 pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů (SÚRPMO) v Praze a potom v ateliéru arch. J. Havlíčka. Byl hlavním projektantem rekonstrukce Národního divadla.

FLAŠAR Michal - architekt
* 14. 9. 1949 Zlín
Vystudoval Fakultu architektury ČVUT Praha, pracoval v Interprojektu Praha VÚVA Praha a poté ve vlastním ateliéru, zaměřeném na projekty lékáren.

FLAŠAR Miloslav - výtvarník
* 19. 8. 1956 Přerov
Studoval propagační rafiku a výtvarnictví u F. Nikla na SUPŠ v Uherském Hradišti. Pracoval v propagacích několika podniků a nyní má v Přerově vlastní reklamní agenturu Flašar Miloslav Propagace Kami.

FLEISCHNEROVÁ Máša (vl. jm. FIŠEROVÁ Marie) - pěvkyně
* 5. 8. 1887 Uherské Hradiště
+ 4. 4. 1950 Brno
Vystudovala Učitelský ústav v Brně a pražskou konzervatoř a působila v Brně. Věnovala se hlavně koncertům české moderní hudby a účastnila se mezinárodních festivalů soudobé hudby.

FLÖGL Arnold - pěvec
* 10. 7. 1885 Kroměříž
+ 20. 11. 1950 Bratislava (Slovensko)
Od 1909 působil na Slovensku v Martině jako zubní technik a stal se tam oporou pěveckého spolku, v letech 1912-9 působil v ND Praha a studoval zpěv u E. Buriana, potom byl v Záhřebu, v letech 1924-30 působil v Brně a nakonec v SND v Bratislavě, kde také učil v letech 1939-45 zpěv na hudební škole.

FLORIAN Josef - vydavatel
* 10. 2. 1873 Hladov
+ 29. 12. 1941 Stará Říše
Vystudoval techniku i filozofii a byl vydavatelem a překladatelem. Žil ve Staré Říši, kde založil vydavatelství Studium s později Dobré dílo, v nichž vydal 140 knih, řadu sborníků a 27 výtvarných publikací. V letech 1903-10 spolupracoval s Jakubem Demlem. Nějaký čas působil i v Osvětimanech. (Některé prameny uvádějí Starou Říši i jako místo narození.)

FLOSS Pavel - historik
* 22. 9. 1940 Olomouc
Vystudoval FF UK Praha, působil v Muzeu J. A. Komenského v Přerově a potom v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě. V letech 1986-90 také učil dějiny kultury na SUPŠ v Uherském Hradišti a od roku 1990 učí na FF UP v Olomouci. V Přerově a Uherském Brodě organizoval komeniologická kolokvia a redigoval časopis Studia comeniana et historica, jehož je v současné době předsedou redakční rady, po roce 1970 se podílel na organizování bytových seminářů. Napsal také několik rozhlasových a divadelních her.

FOGLAROVÁ Eva - knihovnice
* 29. 5. 1941 Nový Jičín
Po maturitě v Novém Jičíně pracovala krátce v místní Okresní knihovně a potom vystudovala knihovnictví, filozofii a historii na Filozofické fakultě UK v Praze. V letech 1964-1978 působila jako odborná asistentka na Filozofické fakultě UP v Olomouci a od té doby působí na Filozofické fakultě UK Praha, od roku 1987 jako docentka na katedře estetiky.

FOIT Emil - účastník odboje
* 12. 3. 1913 Brno
+ 18. 6. 1976 Kinkkerwel (Anglie)
Absolvoval školu pro důstojníky v záloze u 40. u pěšího pluku ve Valašském Meziříčí a Vojenskou akademii v Hranicích. V roce 1938 nastoupil k letecké posádce do Pardubic, v roce 1938 emigroval, sloužil u francouzské cizinecké legie, ve francouzském a posléze v anglickém letectvu. Později byl převelen k 310. čs. stíhací peruti nakonec velel. Po převelení sloužil do konce války na Inspektorátu čs. letectva v Londýně. Po válce dál sloužil v čsl. letectvu, ale v roce 1948 odešel do Anglie a létal v RAF jako letecký dispečer. Bořitel řady našich a britských vyznamenání.

FOJTÁŠEK Bedřich - grafik
* 13. 7. 1909 Rožnov pod Radhoštěm - Tylovice
+ 1990 Praha
Výtvarník působící v Praze. Mimo užitou grafiku tvořil také ex libris a litografie Prahy. V letech 1938-1953 pracoval jako autor a spoluautor našich papírových platidel.

FOJTÍK František - společenský pracovník
* 16. 10. 1890 Brumov
+ 6. 2. 1961 Loučná
Byl členem redakční rady časopisů Naše Valašsko a Valašsko, v nichž zveřejňoval vyprávění a lidové pověsti v nářečí. Pomáhal při sběru a vydání Lidových písní a tanců z Valašskokloboucka a některé písně také nazpíval. Zabýval se dialektologií jižního Valašska, ale jeho Brumovský slovník zůstal nedokončen. (Některé prameny uvádějí jako datum narození 15. 5.)

FOJTÍK Jiří - fotograf
* 30. 1. 1935 Valašské Meziříčí
Fotografuje od roku 1951, profesionálně v letech 1964-78 v Osvětlovacím skle Valašské Meziříčí. Pak byl do roku 1981 vězněn a po propuštění směl pracovat pouze jako pomocný dělník. Byl zakládajícím členem skupiny Profil, ale v roce 1974 skupinu opustil. Ve své práci se věnoval hlavně reportážím a zátiším, vyzkoušel si také řadu technických experimentů, zvláště s použitím Sabatierova efektu. V současné době se věnuje zejména fotografickému dokumentu.

FOJTÍK Miroslav - kameraman
* 27. 6. 1928 Valašské Meziříčí
Vyučil se u valašskomeziříčského fotografa O. Šrůtka, v roce 1947 nastoupil na radu prof. K. Plicky do filmových ateliérů Zlín jako asistent kamery, odtud přešel do Prahy, kde od roku 1959 pracoval v Československé televizi. S kamerou sjezdil celý svět a natočil stovky pořadů, na některých se podílel i jako režisér.

FOJTŮ Hana - designérka
* 26. 1. 1973 Zlín
Studovala modelování a návrhářství obuvi a módních doplňků u B. Polišenského a M. Borisové na SUPŠ v Uherském Hradišti, ateliér kresby a grafiky FaVU VUT Brno a ateliér designu obuvi VŠUP Praha katedra designu Zlín. Je designérskou dětské obuvi a obuvnických komponentů.

FOJTŮ Josef - vlastivědný pracovník
* 24. 1. 1913 Horní Lideč
Učitel ve Valašských Kloboukách a ředitel školy na Pulčinách, vlastivědný spisovatel, kronikář a dopisovatel Národopisné společnosti při ČSAV. Přispíval do Vlastivědných kapitol z Valašskokloboucka a Zpráv okresního muzea články o historii včelařství, čižby, zemědělství, lidových her a pověstí.

FOJTŮ Karel - malíř
* 11. 5. 1939 Valašské Klobouky
Studoval užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u J. Blažka a V. Hrocha na SUPŠ v Uherském Hradišti a ateliér malby A. Fišárka na VŠU Praha.

FOJTŮ Martina - malířka
* 2. 8. 1963 Brno
Studovala modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků u B. Polišenského a M. Habartové na SUPŠ v Uherském Hradišti a malířské ateliéry Bedřicha Dlouhého a Františka Hodomského na AVU Praha. Ve své volné tvorbě se orientuje na témata křesťanské mytologie.

FOJTŮ Pavel - evangelický kněz
* 2. 5. 1933 Užhorod (Ukrajina)
Po absolvování Vyšší hospodářské školy ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí studoval Komenského teologickou fakultu v Praze. Ordinován byl v roce 1961 a působil jako kněz v Domažlicích, Jasenné (1968-74 a po roce 1998), Orlové a Českém Těšíně. V letech 1995-8 byl krátce v důchodu. V letech 1975-86 nesměl vykonávat kněžské povolání a pracoval v Loaně Rožnov. V Jasenné, Orlové i v Českém Těšíně vydával publikace s náboženskou tématikou.

FOJTŮ Zbyněk - sochař a medailér
* 7. 8. 1963 Slavičín
Pochází z Valašských Klobouk, vystudoval SUPŠ v Uherském Hradišti a VŠUP Praha a věnuje se zejména medailérské tvorbě a mincovnictví. Je pedagogem na Výtvarné škole Václava Hollara v Praze. V regionu vytvořil památník obětem ve Valašských Kloboukách a pamětní desku kardinála Trochty ve Francově Lhotě, je autorem řady pamětních medailí (např. ke vstupu ČR do EU, 200. let bitvy u Slavkova, 550. let Jednoty bratrské) a je zastoupen ve sbírkách doma i v zahraničí.

FOLTERA Petr - malíř a hudebník
* 4. 2. 1944 Karviná - Fryštát
Studoval užitou a dekorativní malbu v propagaci a architektuře a propagační grafiku a výtvarnictví u J. Kořínka na SUPŠ v Uherském Hradišti a ateliér knihy a písma F. Muziky VŠUP Praha. Už během studií na SUPŠ hrál se skupinou The Thorns Bosláci, s níž už v roce 1963 nahrával v brněnském rozhlase, nějakou dobu hrál i v ostravském Flamengu. Učí na SUPŠ v Praze a zabývá se užitou grafikou.

FOLTÝN František Karel - malíř
* 8. 10. 1937 Kněžpole u Uherského Hradiště
+ 20. 11. 2000 Býchory
Vystudoval SUPŠ v Uherském Hradišti, žil a pracoval v Býchorech u Kolína a často vystavoval. Jeho malby jsou technikou blízké manýrismu.

FOLTÝN Jan - sbormistr
* 19. 4. 1932 Kroměříž
+ 22. 7. 1991
Absolvoval Pedagogickou fakultu UP v Olomouci a od roku 1956 učil v Orlové, kde založil a řídil pěvecký sbor. Učil také v Havířově, kde založil pobočku České hudební mládeže.

FOLTÝNOVÁ Daniela - malířka a grafička
* 8. 3. 1964 Zlín
Studovala Pedagogickou fakultu MU v Brně a Ecole superieure des Arts Appliqués "DUPERÉE". Ještě před listopadem 1989 emigrovala do Francie. Žije a maluje ve městě Antibes a od roku 1996 vyučuje na Academie des Arts Biot v Côte d'Azur. Na své poslední výstavě ve Zlíně vystavovala grafické tisky vytvořené suchou jehlou a doplněné hedvábím, koláže z fotografií a hedvábné kreace s motivy zvířat a rostlin.

FOLTÝNOVÁ Milena - sportovkyně
* 14. 5. 1950 Litvínov
+ 24. 12. 1993 Zlín
Reprezentantka v házené, hráčka Zlína jejíž počest byl v roce 1995 ve Zlíně založen Memoriál Mileny Foltýnové (nyní Barum Continental cup). Byla řx nejlepší rháčkou Československa a 4x nejlepší střelkyní ligy. V roce 1981 odešla do Rakouska, které v roce 1984 reprezentovala na OH.

FOLTYNOVSKÝ Josef - katolický teolog
* 9. 3. 1880 Frýdlant nad Ostravicí
+ 31. 8. 1936 Olomouc - Svatý Kopeček
Absolvoval valašskomeziříčské gymnázium a bohosloví v Olomouci. Od roku 1908 byl lektorem v kněžském semináři a v roce 1912 byl promován na doktora bohovědy. V letech 1911-5 byl výpomocným profesorem náboženství na Slovanském gymnáziu v Olomouci a potom přednášel na bohoslovecké fakultě, kde byl v letech 1932-3 děkanem. Psal vědecké publikace a historické články, publikoval v Našinci.

FORAL Antonín - šlechtitel obilovin
* 21. 3. 1924 Babice nad Svitavou
+ 31. 3. 1973 Kroměříž
Šlechtitel ve Výzkumném ústavu obilnářském v Kroměříži a autor publikace Pěstování luskovin s podpůrnými rostlinami, který publikoval v časopisech Sladovnický ječmen, Osivo a sadba a Praktická agrotechnika a podílel se na zpracování hesel pro Naučný slovník zemědělský.

FOREJTNÍK Emil - letec
* 5. 1. 1903 Klobouky u Brna
+ 26. 9. 1995 Zlín
Pilot Baťových závodů, držitel Křišťálového poháru České letecké federace za nejdelší československý dálkový let ve třicátých letech minulého století, když letěl třemi světadíly ze Zlína do Jižní Afriky. V roce 1936 o tom vydal knihu Letadlem ze Zlína do Kapského města.

FORÉTEK Luděk - herec
* 27. 11. 1928 Olomouc
+ 9. 2. 1988 Šumperk
Studoval DAMU Praha, hrál jednu sezónu v Horáckém divadle v Jihlavě a od roku 1955 ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Zde se oženil s herečkou Ludmilou a dcera Ludmila zde hraje dnes. Ve SD hrál s jednoroční přestávkou strávenou v Kolíně do roku 1967, potom odešli do divadla v Šumperku. Ve SD byl krátce i lektorem dramaturgie. V Severomoravském divadle v Šumperku nejen hrál, ale od roku 1981 byl i ředitelem a s Františkem Čechem angažovali v roce 1984 celý ročník JAMU a divadlo upoutalo novináře, filmaře i televizní režiséry. Byl osobností, která staví na kolektivní spolupráci celého uměleckého souboru.

FORÉTKOVÁ Ludmila - herečka
* 18. 2. 1961 Uherské Hradiště
Absolventka ostravské konzervatoře, která hreje v moravských divadlech. V letech 1991-2001 hrála ve Slováckém divadle Uherské Hradiště, nzní hraje v Horáckém divadle v Jihlavě. Zahrála si ve filmu Šmankote, babičko, čaruj! a v televizním seriálu Četnické humoresky.

FORÉTKOVÁ Ludmila - herečka
* 8. 5. 1925 Kněžpole
+ 9. 1. 2009 Uherské Hradiště
Již v mládí se účastnila aktivit amatérského divadla v Kněžpoli u Uherského Hradiště, kde hrála tak přesvědčivě, že si otevřela cestu k profesionálnímu divadlu (dodnes tam vzpomínají na její výkon v roli Maryši). Po maturitě na gymnáziu nastoupila v roce 1951 do Slováckého divadla, kde působila, s pauzou sezóny 1958-1959, kdy hrála v Klatovech, celých 20 let. Se svým druhým manželem Luďkem Forétkem odešla v roce 1967 do Severomoravského divadla v Šumperku, kde zůstala v angažmá až do roku 1990, kdy skončila s aktivní kariérou. Její dcery Alexandra Gasnárková a Ludmila Forétková jsou také herečkami.

FORETOVÁ Slavomíra - výtvarnice
* 19. 7. 1952 Varnsdorf
Studovala propagační grafiku a výtvarnictví u F. Nikla na SUPŠ v Uherském Hradišti. Pracovala v reklamě a propagaci a nyní učí na ZUŠ v Přerově. Věnuje se podmalbě na skle, grafice, grafickému designu, knižní ilustraci (dětské knihy, hudební kalendáře a zpěvníky) a spolupracuje s televizí. Její tvorba je v Muzeu Komenského Přerov.

FORMANOVÁ Hana - kulturní pracovnice
* 27. 6. 1934 Bratislava (Slovensko)
Autorka hudebních a literárních pořadů, vydavatelka folkloru a moderátorka České televize, absolventka gymnázia v Kroměříži. V letech 1964-1985 byla tajemnicí a scenáristkou Divadla hudby Ostrava a v letech 1985-1991 redaktorkou KKS Ostrava. Od roku 1990 pracovala pro vydavatelství Pro futurum. Je autorkou 52 scénářů pro DH, vydavatelkou a redaktorkou prací o folkloristice. (Klapil, Socha, V. Podešvová)

FORNŮSEK Fabián - kulturní pracovník
* 5. 11. 1890 Kunovice u Uherského Hradiště
+ 1. 6. 1972
Veterinární lékař v Kunovicích, místní starosta Sokola a režisér sokolského divadla. V Kunovicích také v roce 1927 založil a vedl první slovácký krúžek a byl primášem jeho muziky až do poloviny padesátých let. Z krúžku se vyvinul dnešní známý soubor Kunovjan.

FORST Jindřich - dirigent
* 12. 1. 1921 Tlumačov
Sbormistr a dirigent, který působil ve Zlíně a v Miroslavi, kde vedl žákovský pěvecký sbor a orchestr LŠU (ZUŠ) v Miroslavánek.

FOUKAL Robert - účastník odboje
* 28. 6. 1894
+ 7. 5. 1942 Mauthausen (Rakousko)
Důstojník, který žil v době protektorátu v Bystřici pod Hostýnem a zapojil se do činnosti Obrany národa na Valašsku a Ostravsku. Byl zatčen, převezen do Brna, kde byl odsouzen k smrti a převezen do koncentračního tábora, kde byl popraven.

FRAJT Vladimír - účastník odboje
* 21. 2 1895 Slavičín
+ 2. 3. 1965 Liberec
Za 1. světové války byl francouzským legionářem a potom sloužil v armádě, když přišli okupanti byl podplukovníkem. V roce 1939 uprchl na Slovensko a odtud přes Maďarsko a Jugoslávii do Francie a v roce 1940 do Anglie, kde byl zástupcem velitele čs. pěšího praporu. V roce 1944 odjel do SSSR, kde bal také štábním důstojníkem, po válce byl velitelem 6. pluku v Olomouci. V roce 1948 byl zatčen, odsouzen a uvězněn.

FRANC Gustav (vl. jm. FREUD Gerthart, FRÁŇA Gerard) - spisovatel
* 19. 11. 1912 Ústí nad Labem
+ 8. 5. 1974 Zlín
Lodní lékař a autor romantických dobrodružných próz Bariéra ticha a dalších, autor odborné publikace Průmyslový pracovník očima lékaře. Žil ve Zlíně, publikoval také pod jménem Gerard Fraineau a tento pseudonym také propůjčil Pavlu Hejcmanovi k vydání knihy Sbohem moře, sbohem oceány (1957).

FRANCL Fráňa (vl. jm. František Xaver) - herec
* 12. 6. 1896 Praha
+ 13. 3. 1952 Uherské Hradiště
Herec, režisér, dramatik, operetní libretista, prozaik, básník a překladatel, který působil ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Psal pod pseudonymem E. Kajerová.

FRANCOUZ Pavel - spisovatel a televizní dramatik
* 12. 5. 1932 Jasenná
+ 1. 4. 1995 Plzeň
Vystudoval dramaturgii na FAMU v Praze, v letech 1978-1981 byl pracovníkem Svazu československých spisovatelů. Jeho televizní hry jsou věnovány mládeži i dospělým, povídky, které publikoval časopisecky, jsou shrnuty ve sbírkách Takové ticho, Dívka, na které nezáleželo a Znepokojení.

FRANĚK Petr - herec
* 5. 10. 1961 Plzeň
Vystřídal několik divadel, hrál i v Městském divadle Zlín a od roku 1993 hrál ve Slováckém divadle Uherské Hradiště. Nyní je na volné noze

FRÁNEK Gabriel - hudební skladatel
* 13. 12. 1859 Zdislavice u Zdounek
+ 9. 2. 1930 Ráb u Györu (Maďarsko)
Studoval piaristické gymnázium v Kroměříži a hudbu v Praze, Berlíně a ve Vídni. Jeho kariéra vyvrcholila ředitelstvím katedrálního kůru od roku 1894 v Rábu. Je autorem chrámových skladeb.

FRANK Karel - germanista
* 15. 2. 1940 Vsetín
Po absolvování gymnázia v rodišti studoval na FF UK v Praze ruštinu a němčinu. Od roku 1966 působí jako vysokoškolský učitel, od roku 1990 je docentem FF UP Olomouc pro současný německý jazyk. Publikuje v našich i zahraničních časopisech.

FRANK Maxmilian - překladatel
* 4. 9. 1882 Velká Bystřice
+ 5. 9. 1937 Telč
Po studiu na olomouckém gymnáziu studoval na univerzitách ve Vídni a Praze. Byl profesorem jazyků. Rok na na gymnáziu v Přerově a pak až do roku 1936 ve Valašském Meziříčí. Potom byl ředitelem gymnázia v Telči. Přeložil Třanovského ódu Poslední verše k potomstvu.

FRANKOVÁ Jaroslava - výtvarnice
* 22. 1. 1945 Povážská Bystrica (Slovensko)
Studovala modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků u J. Dudeška a A. Macků na SUPŠ v Uherském Hradišti. Po absolvování školy navrhovala obuv, ale pak se usadila ve Vsetíně, kde v roce 1965 založila a do roku 2007 vedla výtvarný odbor ZUŠ.

FRANTA Ivan - chemik
* 21. 8. 1904 Vysoké Mýto
+ 22. 1. 1975 Praha
Pracoval ve Zlíně u firmy Baťa, byl ředitelem firmy Fatra Napajedla a prvním ředitelem Výzkumného ústavu gumárenské a plastikářské technologie ve Zlíně. Od roku 1955 byl profesorem VŠCHT v Praze.

FRANTA Vít - grafik
* 4. 6. 1974 Uherské Hradiště
Studoval propagační grafiku a výstavnictví u J. Hanáčka na SUPŠ v Uherském Hradišti a výtvarnou výchovu pro druhý stupeň na PedF UP v Olomouci. Zabývá se grafickým designem ve svobodném povolání.

FRANTA Zdeněk - filolog
* 19. 4. 1868 Hradec Králové
+ 1. 7. 1943 Praha
Pedagog, překladatel angloamerické literatury, kulturní teoretik a kritik a editor, ideový stoupenec TGM, který působil v letech 1894-1919 jako středoškolský profesor dějepisu a zeměpisu v Uherském Hradišti, Valašském Meziříčí, Lipníku nad Bečvou a v letech 1913-1919 v Kroměříži. Potom působil v Praze. Syn filologa Ondřeje Franty. Psal pod šifrou Z.F.

FRANTIŠÁK Martin - režisér
* 5. 3. 1974 Valašské Meziříčí
V rodišti působil jako textař a performer v několika undergroundových seskupeních a potom vystudoval na JAMU v Brně dramatickou výchovu a činoherní režii. Režíruje v divadlech od Chebu po Ostravu, je vůdčí osobností divadla v Karolínce a autorem hry Doma, kterou hrála Karolinka i pražské Národní divadlo. Je také autorem básnických sbírek TRn a Lest.

FREJKA Josef - chemik
* 2. 12. 1886 Útěchovice u Hořepníku
+ 11. 7. 1957 Hranice na Moravě
Studoval UK v Praze a univerzitu v Ženevě, působil na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, v Zemské nemocnici v Brně, na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a VTA v Brně. Zakladatelská osobnost brněnské Přírodovědecké fakulty, ředitel ústavu organické chemie a děkan v letech 19291930 a 19391940. Člen Moravské přírodovědecká společnosti.

FREUD Sigmund - lékař
* 6. 5. 1856 Příbor
+ 23. 9. 1939 Londýn
Syn obchodníka s látkami, jehož rodina žila od roku 1859 žila ve Vídni, kde Sigmund vystudoval medicínu. V roce 1886 se po návratu ze stipendijního pobytu v Paříži oženil a začal s léčením neuróz a hysterických afázií. O svých výzkumech napsal řadu knih, například Výklad snů (1900). Jeho názory byly nejprve velmi kontroverzní a potom zase módní, ale značná část platí dodnes. Podílel se na vývoji hlubinné psychologie a v klinické praxi využíval dosud platné metody. Těsně před 2. světovou válkou emigroval do Londýna.

FRIC Ota - muzikolog
* 20. 6. 1901 Praha
+ 16. 1. 1988 Zlín
Středoškolský profesor v Kroměříži (1928-1948), zemský inspektor a kulturní referent ve Zlíně, hudební vědec a bibliograf hudební literatury, autor studií Hudba na Kroměřížsku a Zdounecku (Kroměříž 1941), Osvětové sbory na Kroměřížsku a Zdounecku a Vývoj hudební kultury na jihovýchodní Moravě (1963).

FRIDRICH Adolf - lesník
* 1841 Staré Město
+ 1. 4. 1921
Správce uherskohradišťských městských lesů, který vysazoval v okolí města pamětní stromy.

FRIDRICH Josef - hudebník
* 24. 3. 1906 Tupesy
+ 30. 9. 1999 Lukov
Dirigent, varhaník a výrazná osobnost kulturního života ve Fryštáku a v Kašavě. Byl také členem Bartošova souboru písní a tanců ve Zlíně.

FRIDRICH Zdeněk - muzikolog a varhanář
* 12. 1. 1927 Uherský Ostroh
+ 27. 8. 2002 Olomouc
Studoval gymnázium ve Strážnici, hudební výchovu a vědu na Filozofické fakultě univerzity v Brně, hru na klavír na brněnské konzervatoři a souběžně skladbu u J.Kunce a J.Schreibra. V letech 1950-54 učil na hudebních školách v Uherském Hradišti a v Zábřehu na Moravě.. Poté získal doktorát filozofie na MU v Brně a habilitoval na univerzitě v Bratislavě. V letech 1962-92 učil na Katedře hudební výchovy UP v Olomouci. Zaměřoval se na oblast moravského varhanářství. věnoval se stavbě varhan, hře na varhany a historii moravského varhanářství, zasloužil se mj.o obnovu barokních varhan v chrámu Panny Marie Sněžné.. Byl také úspěšný hudební skladatel.

FRIDRICHOVÁ - RAUEOVÁ Květuše - hudební pedagog a skladatel
* 16.4. 1952 Kyjov
Dcera varhanologa Zdeňka Fridricha. Studovala konzervatoř v Kroměříži a potom hudební výchovu a skladbu na Pedagogické fakultě UP Olomouc. V letech 1978-85 členkou souboru Linha Singers v Praze, kde hrála na klavír, cembalo a elektrické varhany. Od roku 1971 spolupracuje s Moravskou filharmonií v Olomouci, kde hraje na bicí nástroje, v letech 1993-2003 hrála na cembalo v Olomouckém komorním orchestru a od roku 1995 učí na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty UP. Zabývá se drobnou komorní tvorbou a tvorbou pro děti. Spolupracuje s Čs. rozhlasem.

FRIDRICHOVÁ - STEINZOVÁ Olga - malířka a grafička
* 28. 1. 1886 Valašské Meziříčí
+ 5. 2. 1977 Brno
Studovala VŠUP v Praze u profesorů Schussera, Schikanedera a Preisslera. Malovala podobizny, krajiny, figurální kompozice a zátiší. Náměty si vybírala z Českomoravské vysočiny, Valašska, Šumavy, Podkarpatské Rusi a ze Slovácka, akvarelem a kresbou zachytila motivy ze starého Brna.

FRIDRICHOVÁ Pavla - výtvarnice
* 8. 10. 1978 Uherské Hradiště
Studovala modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků u M. Borisové a užitou fotogtafii u J. Mahelové a P. Titze na SUPŠ v Uherském Hradišti.

FRIMMEL Peter - fotograf
* 22. 1. 1978 Prievidza (Slovensko)
Studoval tvarování průmyslových výrobků u M. Klímy na SUPŠ v Uherském Hradišti a design vizuální komunikace a multimédií na Fakultě architektury STU v Bratislavě. Pracoval v Kulturním a společenském středisku v Prievidzi a v místních agenturách jako fotograf a grafik.

FRKAL DAVID - designér
* 14. 11. 1984 Kroměříž
Studoval modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků u A. Štefunkové a M. Borisové na SUPŠ v Uherském Hradišti a design obuvi Univerzity Tomáše bati ve Zlíně. Získal ocenění Nadace Jana Pivečky a na veletrhu kožedělného a obuvnického zboží a materiálů v Hongkongu.

FRKAL Karel Milan - pěvec
* 18. 3. 1920 Velké Leváry (Slovensko)
+ 11. 11. 1986 Zell am See (Rakousko)
Bratr Gustava Broma. Měšťanku navštěvoval v Kroměříži a v Brně studoval konzervatoř. V letech 1945-6 zpíval v Opavě, v letech 1946-51 v Olomouci a potom v Nitře. Od roku 1962 byl vychovatelem v Ružomberoku. V roce 1968 odešel do Rakouska, kde přednášel na školách o divadelním umění a od roku 1976 vedl se svou ženou v letovisku Zell am See penzión Haus Milan, který byl centrem emigrantů. Napsal Pohádky o zvířátkách pro děti i dospělé.

FRŇKA Otakar - architekt
* 8. 7. 1908
Studoval Odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí u prof. Místeckého, VŠUP (prof. Novotný) a AVU v Praze. Působil v Praze. Specializoval se na vytváření modelů regulačních plánů a budov.

FRÖHLICH Antonín - geobotanik
* 1. 6. 1882 Uherské Hradiště
+ 18. 2. 1969 Znojmo
Profesor přírodopisu, matematiky a fyziky na německé reálce v Lokti a na německém reálném gymnáziu v Mikulově. Psal stati do odborných časopisů zejména z oblasti botaniky.

FROLEK David - designér
* 18. 6. 1972 Uherské Hradiště
Studoval tvarování strojů a nástrojů u M. Klímy na SUPŠ v Uherském Hradišti.

FROLÍKOVÁ Drahomíra - archeoložka
* 6. 2. 1958 Zlín
Vystudovala archeologii na UJEP v Brně a pracovala v Krajském vlastivědném muzeu v Olomouci, v letech 1986-1989 ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti a nyní pracuje v Archeologickém ústavu ČSAV v Praze. Specializuje se na raně středověkou slovanskou archeologii velkomoravské období. Publikuje v odborném tisku.

FRÝBORTOVÁ Božena - básnířka
* 17. 8. 1941 Zlín
Publikovala v regionálním tisku a knižně ve sbírce Souhra s časem.

FRYČ Jiří - archeolog
* 14. 9. 1935 Mšeno
+ 21. 3. 1991 Nový Jičín
Od mládí miloval archeologii a učinil řadu objevů na území Lhoty u Lipníka a u Radotína, objevil osady z doby lineární, v okolí Příbora objevil osady neolitické, zachránil žárové hroby plátenické kultury a upřesnil polohu tvrze v Lubině, prováděl sběry na hradech Hukvaldy a Starý Jičín a na řadě lokalit Moravy a Slezska. Byl zakladatelem a vedoucím archeologického kroužku při DK Tatra Příbor, v roce 1980 spoluzakládal pobočku Čs. společnosti archeologické při AV ČSAV v Opavě, v níž byl členem výboru a redakční rady.

FRYČ Petr - výtvarník
* 5. 8. 1947 Uherské Hradiště
+ 24. 8. 2003 Uherské Hradiště
Studoval tvarování strojů a nástrojů u M. Klímy na SUPŠ v Uherském Hradišti a pracoval v reklamě a propagaci různých firem.

FRYČAJ Richard Alois ( F. R. VSACAN) - hudebník
* 27. 3. 1867 Kroměříž
Působil v hudebním a pěveckém odboru vsetínského spolku Snaha a byl jeho dirigentem. Organizoval hudební život ve městě a a založil zde první hudební školu. Byl jejím ředitelem a také kapelníkem městské dechové hudby.

FRYČAJ Tomáš - spisovatel
* 30. 6. 1759 Kelč
+ 28. 6. 1839 Brno - Obřany
Vystudoval filozofii v Olomouci a bohosloví v Brně a působil jako kněz v Bystřici pod Hostýnem, v Brně a v Obřanech. Psal duchovní básně, sbíral lidové písně, je autorem Písní duchovních, Úplné knihy duchovních písní katolických, Katolického kancionálu a Katolického kancionálku, přeložil do češtiny paměti Vavákovy, zpracoval jeho životopis a vydal Gallašovu Múzu moravskou.

FRYČER Jaroslav - překladatel
* 13. 6. 1932 Ostrava
Vystudoval FF MU v Brně, působil na řadě škol (mj. i v Novém Jičíně) a od roku 1962 na katedře romanistiky MU v Brně. Publikoval řadu odborných studií a překládal z francouzštiny odborné práce i beletrii.

FRÝDA Antoš Josef - herec
* 13. 3. 1857 Čistá u Královic
+ 23. 4. 1923 Luhačovice
Hrál u divadelních společností Jana Pištěka a Pavla Švandy a v letech 1905-1939 byl ředitelem Národního divadla v Brně. Jako herec vynikl zejména v roli Jana Výravy.

FRÝDECKÁ Emilie - textilní výtvarnice
* 3. 6. 1938 Zlín
Studovala VŠUP v Praze u prof. Kybala a E. Paličkové. Pracovala jako návrhářka ÚBOK a věnovala se textilnímu designu, od roku 1990 je odbornou asistentkou na VŠUP v Praze. Vedle techniky krajky využívala aplikace, výšivek a šití. její práce je vysoce hodnocena v knize Současná krajka. Inspirovala se lidovou technikou a dospěla k monumentalizaci. S A. Fisárkem spolupracovala na tapiserii Praha pro pražský hotel Internacionál. V roce 1991 získala Křišťálovou paličku na Mezinárodním bienále krajky v Bruselu.

FRÝDECKÝ Jaroslav - grafik
* 4. 11. 1921 Kostelec u Holešova
+ 7. 7. 1994 Tlumačov
Studoval dekorační malbu u F. Petra, V. Hrocha a R. Gajdoše na Škole umění ve Zlíně a působil jako propagační grafik a návrhář převážně pro firmu Baťa ve Zlíně a potom v Tlumačově. V roce 1949 získal cenu za plakát pro Filmový festival pracujících.

FRÝDEK Jaroslav - účastník odboje
* 7. 3. 1915
+ 25. 6. 1942 Brno
Zámečník Zbrojovky v Uherském Brodě, který byl v době stanného práva zatčen, odsouzen a popraven v Kounicocých kolejích.

FRYDRYCH Jan - účastník odboje
* 23. 3. 1904 Valašské Meziříčí - Podlesí
+ 2. 6. 1942 Osvětim (Polsko)
Topič v Masarykově koedukačním ústavu ve Valašském Meziříčí, který byl v době protektorátu zatčen a umučen v koncentračním táboře.

FRYDRYCH Jaroslav - malíř
* 17. 10. 1928 Kroměříž
+ 13. 8. 1982 Rožnov pod Radhoštěm
Studoval na PedF UP Olomouc u J. Zrzavého a potom na pražské VŠUP u A. Pelce a A. Strnadla. Žil v Rožnově a byl nejen dobrým portrétistou a krajinářem, ale i výborným muzikantem, cimbalistou rožnovského souboru Radhošť. Často maloval valašskou krajinu.

FRYDRYCH Stanislav - malíř
* 10. 5. 1968 Vsetín
Autodidakt, který do devatenácti let žil ve Velkých Karlovicích, potom ve Vsetíně a nyní žije v Ratiboři. Kreslil od malička, ale opravdově až po vojně a tvoří hlavně portréty.

FRYDRYCHOVÁ Veronika - malířka
* 26. 4. 1971 Valašské Meziříčí
Absolvovala pedagogickou fakultu UP Olomouc a absolvovala stáže doma, na Slovensku, v Maďarsku, Francii a v Belgii. Žije a pracuje ve Valašském Meziříčí, kde učí na ZUŠ. Je členkou skupiny 3+1, vystavuje doma i v zahraničí.

FRYŠÁK - BUCHLOVSKÝ František - spisovatel a dramatik
* 5. 6. 1874 Fryšták
+ 14. 8. 1939 Bystřice pod Hostýnem
Byl úředníkem ve mlýně v Kroměříži, potom správcem mlýna v Bystřici pod Hostýnem a od roku 1918 starostou tohoto města. Je autorem románu Na Tesáku a rozhlasových her Přelom a Zachráněný zvon.

FUCIMANOVÁ Milena - básnířka a překladatelka
* 28. 4. 1944 Praha
Žila v Brumově a učila na gymnáziu ve Valašských Kloboukách, nyní žije v Brně. Publikovala či publikuje v Hostu do domu, Divokém víně, Literárním měsíčníku a v Proglasu. Je autorkou několika sbírek básní, několika knížek próz a několika učebnic, překládá z němčiny a ruštiny a část její poezie přeložil do němčiny Reiner Kunze. Je členkou Rady Obce spisovatelů. V roce 1965 založila a třicet let vedla divadlo hudby a poezie Agadir, do roku 1991 na gymnáziu ve Valašských Kloboukách a potom na gymnáziu v Brně. Toto divadlo od roku 1968 často uvádělo její texty a bylo divadlem autorským.

FUČÍK Jan - kronikář
* 5. 4. 1576 Valašské Meziříčí
+ 14. 6. 1631 Valašské Meziříčí
Vyučil se soukeníkem, byl komorníkem hraběte Jetřicha ze Žerotína, výběrčím daní a mýta. Od roku 1616 byl rychtářem a od roku 1625 purkmistrem města. Psal Paměti, ve kterých zachytil události let 1539-1635.

FUHRHERR - NOVÝ František - sportovec
* 31. 10. 1903 Bystřice pod Hostýnem
+ 21. 1. 1985 Šternberk
Lehký atlet tyčkař. V letech 1919-30 závodil za ČSS Olomouc. Mistr ČSR 1924 a 1926. První držitel rekordu mladších dorostenců (1919 - 234 cm) a starších dorostenců (1921 330 cm), reprezentant ve čtyřech mezistátních utkáních v letech 1924-7 a účastník OH 1924 v Paříži.

FUHRICH Karel - lékárník a mecenáš
* 28. 10. 1873 Bučovice u Vyškova
+ 5. 10. 1953 Olomouc
Po vojně působil krátce v Praze a na Kladně, potom na Balkáně, kdo měl po čase vlastní lékárnu ve Foči. Pak působil v Bzenci, v letech 1917-24 v Kroměříži a potom byl majitelem Krajinské lékárny v Olomouci. V roce 1929 povolal do Olomouce arch. Madlmayra z Brna, který zde postavil několik budov. Fuhrich se zapojil do společenského a kulturního dění v Olomouci, byl členem Družstva městského divadla a od roku 1933 jeho předsedou, odporoval divadlo i koncerty moderní hudby, pořádané Volným sdružením přátel moderní hudby a v letech potom Spolkem pro komorní hudbu. S MUDr. Remešem založil ve VSMO lékárenské oddělení, finančně ho podporoval a daroval mu staré herbáře, lékárenské váhy, hmoždíře i literaturu. Byl starostu olomouckého grémia lékárníků, předsedou Svazu čs. lékárnictva a prvním čestným členem lékárenského svazu.

FUCHS Aleš - dramatik
* 11. 5. 1932 Kroměříž
Vystudoval divadelní vědu na VŠMU v Bratislavě a byl redaktorem časopisu Film a divadlo. V roce 1960 přešel do pražských Divadelních novin, kde působil do roku 1970 jako vedoucí redaktor dramatického umění. Knižně vydal monografii Ladislav Chudík, po roce 1990 se stal soukromým vydavatelem, majitelem nakladatelství FAUN.

FUCHS Bohuslav - architekt
* 24. 3. 1895 Všechovice
+ 18. 9. 1972 Brno
Vystudoval AVU v Praze (arch. Kotěra). Byl profesorem architektury na VUT v Brně a v Praze. Zpracoval regulační plány Brna a Luhačovic. Projektoval Baťův mrakodrap, budovu Moravské banky v Holešově, čtyři lázeňské penzióny v Luhačovicích, sokolovnu v Bystřici pod Hostýnem, hotel Vlčina ve Frenštátě - Horečkách, generel města Frenštátu a další stavby, včetně nerealizovaných: vjezdu do Zlína od západu a zlínského náměstí Práce.

FUCHS Jiří - sochař a keramik
* 22. 4. 1949 Olomouc
Studoval výtvarné zpracování keramiky u S. Mikuláštíka na SUPŠ v Uherském Hradišti a ateliér keramiky a porceláni O. Eckerta na VŠUP Praha. Zabýval se volnou a užitou keramikou, v letech 1977-93 působil jako odborný asistent na VŠUP Praha a od roku 2001 učí na Střední průmyslové škole v Bechyni.

FUCHS Petr - architekt a scénograf
* 3. 5. 1948 Praha
Vystudoval VŠUP Praha u prof. Svobody. V roce 1980 spolupracoval s IBM a pracoval na rekonstrukci Husova domu v Kostnici. Z dalších realizací: Činoherní klub Praha (rekonstrukce), Muzeum TGM Hodonín a Muzeum B. Smetany Praha. V roce 1992 vytvořil výstavní projekt Experimentem k poznání, stálou multimediální expozici pro Uherský Brod. V oblasti scénografie vytvořil v roce 1991 v Uherském Brodě audiovizuální projekt Cesta světla.

FUCHSOVÁ Dita - novinářka
* 27. 2. 1971 Opava
Od tří let bydlela v Rožnově, kde zpívala v pěveckém sboru, recitovala a vystupovala se souborem Javořina. Během studia na rožnovském gymnáziu začala psát povídky a fejetony a po maturitě studovala žurnalistiku na UK Praha, Ještě před ukončením studia začala pracovat v České televizi. V letech 2000-2 byla tiskovou mluvčí ministerstva kultury, potom mluvčí PPF a nyní je mluvčí Zdeňka Bakaly a redaktorkou časopisu Zápraží.

FUKA Jaroslav - malíř
* 12. 5. 1948 Liberec
Teprve po vyučení malířem a lakýrníkem studoval užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u J. Blažka na SUPŠ v Uherském Hradišti.

FUKOVÁ Eva - fotografka
* 5. 5. 1927 Praha
Dcera manželů Podešvových. Studovala Výtvarnou školu na Smíchově (prof. R. Skopec) a AVU (prof. V. Rada), fotografování ve Studiu Miro Bernata. V roce 1951 zanechala malování a jenom fotografovala. Stýkala se se skupinou intelektuálů v níž byl i malíř a ilustrátor Vl. Fuka. V roce 1967 emigrovala do USA, pracovala pro Berkley-Kodak a Metropolitan Museum New York. Věnovala se reprodukční fotografii a restaurování starých fotografií, ve volné tvorbě pop artu a písmu, čímž se definitivně vzdálila českému prostředí.

FUKSOVÁ - GOJIŠOVÁ Drahomíra - výtvarnice
* 4. 6. 1958 Zlín
Studovala tvarování plastických hmot u Z. Kadlece na SUPŠ v Uherském Hradišti a pracovala v reklamě a propagaci několika firem. Od roku 1991 je ve svobodném povolání a jako podnikatelka se zabývá propagační a polygrafickou činností.

FUKSOVÁ Pavla - výtvarnice
* 20. 12. 1971 Valašské Meziříčí
Studovala tvarování plastických hmot u Z. Kadlece na SUPŠ v Uherském Hradišti a pracovala ve Filmových ateliérech Zlín. Od roku 1996 se zabývá výrobou loutek, návrhářstvím modelářstvím oděvů pro firmu CEDEA Malsheim (Německo) a spolupracuje s evropskými filmovými ateliéry, navrhuje také nábytek. Žije ve Zlíně, kde se v letech 1999-2000 podílela na instalaci stálé expozice Muzea jihovýchodní Moravy.

FUNK Ferdinand - duchovní
* 17. 3. 1902 Stínava
+ 9. 1. 1990 Prostějov
Byl faréřem na několika moravských farnostech, mimo jiné v Zašové, v Brankách, v letech 1930-40 v Šubířově a v letech 1940-75 v Hradisku. Byl také vlastivědným publicistou, publikoval v časopise Stínavák a ve Zpravodaji města Kroměříže, ale knižně mu vyšla jen historie obce Stínava a jedna drobná monografie.

FURCH Vincenc - básník
* 8. 8. 1817 Krasonice
+ 5. 1. 1864 Vídeň
Vystudoval gymnázium v Jihlavě, filozofii v Brně a práva na stavovské akademii v Olomouci. Ve čtyřiadvaceti letech se přestěhoval do Vádně. Jeho tvorba byla ovlivněna V. B. Nebeským a byla často zhudebňována (např. Píseň Moravanů). Pro náš kraj jsou významné jeho Písně hostýnské, které mají ráz modliteb. K Valašsku se vázala i jeho ztracená dramatická hra Slavibor na Štramberce. Překládal z polštiny, ukrajinštiny a němčiny. Některé jeho básně zhudebnil Hynek Vojáček.

FÜRSTENBERK Bedřich (Friedrich) Egon - katolický kněz
* 18. 10. 1813 Vídeň (Rakousko)
+ 20. 8. 1892 Hukvaldy
Od roku 1832 byl nesídelním olomouckým kanovníkem a po vysvěcení na kněze v roce 1836 byl kaplanem kostela sv. Michala v Olomouci. V letech 1845-9 byl proboštem kolegiální kapituly v Kroměříži, od roku 1849 sídelním kanovníkem a v letech 1853-92 arcibiskupem olomouckým. Jako kapitulní archivář pořídil repertář listin uložených v Archivu metropolitní kapituly Olomouc a je autorem systému jejich uspořádání. V roce 1854 zřídil chlapecký seminář v Kroměříži. Přestavěl a regotizoval olomouckou katedrálu, prosadil beatifikaci Jana Sarkandra, uvedl Jezuitský řád na Svatý Hostýn a Velehrad, podporoval zřízení českých škol a odmítal zasahování státu do církevních záležitostí.

FUSEK Eduard Jan - politik
* 20. 12. 1901 Valašské Klobouky
+ 31. 1. 1996 Washington (USA)
Vystudoval dvouletou obchodní školu, pokračoval v soukromých studiích a absolvoval obchodní praxi doma i v zahraničí. V roce 1924 založil na Slovensku podnik pro výrobu a prodej elektrotechnických potřeb a rozhlasových přijímačů, který v roce 1926 přenesl do Prahy. Věnoval se organizaci živnostníků, v roce 1935 se stal předsedou Ústředního svazu obchodu a jednatelem Svazu středního průmyslu, od roku 1938 byl v Praze zastupitelem. V době protektorátu spolupracoval s Obranou národa. V roce 1945 se stal poslancem a vstoupil do Čs. strany lidové. Po únoru 1948 odešel do exilu, žil ve Velké Británii, v Irsku a od roku 1951 v USA. V exilu obnovil Čs. živnostenskoobchodnickou stranu a byl jejím předsedou; byl činný v Radě svobodného Československa a v exilových krajanských organizacích.

FUXA Jan - malíř
* 15. 5. 1947 Ostrava - Zábřeh
Mládí prožil ve Frenštátě, vystudoval ostravskou VŠB a jeho profesní kroky jej vedly do Žďáru nad Sázavou, Dobré u Frýdku Místku a zpět do Ostravy na VŠB, kde je od roku 1991 docentem a od roku 2001 profesorem. Vedle toho se od dětství věnoval výtvarnému umění, chodíval do ateliéru dědečka, fotografa Lochmana, absolvoval kurs figurální malby u prof. Nedvěda na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a sochařskou konzervatoř u sochařky Havlíčkové. Dnes v jeho tvorbě převládá fotografie a fotografika. Je členem Klubu výtvarníků ve Frenštátě pod Radhoštěm, zúčastňuje se místních Salónů, organizuje také výstavy na VŠB.