A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T Ť U Ú V W Z Ž

DACÍK Reginald - spisovatel
* 21. 1. 1907 Uherský Brod
+ 21. 4. 1988 Moravec
Absolvoval teologickou fakultu v Římě a spolu s D. Peckou a J. S. Braitem patřil mezi nejvýznamnější osobnosti katolické Moravy. Vedle plnění kněžských a učitelských povinností psal na filozofická a teologická témata a překládal z francouzštiny katolickou literaturu. Od roku 1965 žil na Velehradě sledován státní mocí.

DACÍK Tomáš - antropolog
* 28. 3. 1949 Uherský Brod
V letech 1971-6 studoval antropologii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V práci se věnoval i spolupráci s archeologií a publikoval posudky o nálezech, nyní se zabývá forenzní antropologií. Od roku 1982 publikuje v Archeologických rozhledech.

DADÁK Arnošt - novinář
* 5. 11. 1858 Kelč
+ 9. 8. 1937 Milotice nad Bečvou
Navštěvoval školu při piaristické koleji v Kroměříži, pak přestoupil na reálku, potom na učitelský ústav v Olomouci a odtud na učitelský ústav v Příboře. Učil v Kelči a v Miloticích nad Bečvou. V roce 1886 založil časopis Valašské hlasy, v roce 1904 odešel ze školství, věnoval se žurnalistice a vydával časopisy Milotický hospodář, Chov drobného zvířectva a Praktický rádce. Od roku 1905 vydával malé a od roku 1922 Velké zábavné poučné kalendáře Milotického hospodáře. Od roku 1925 je tiskl ve vlastní tiskárně. V roce 1937 byl jmenován místopředsedou a čestným členem Syndikátu zemědělských novinářů a spisovatelů ČSR a čestným členem Československé akademie zemědělské.

DADÁK Arnošt - podnikatel
* 5. 9. 1887 Valašské Meziříčí
+ 5. 4. 1939 Valašské Meziříčí
V roce 1905 založil ve Valašském Meziříčí pražírnu a balírnu kávy, balírnu čaje a kakaa a balírnu a mlýn na koření. Jeho firma měla zastoupení i v Ostravě a ve Zlíně. Později otevřel ve Valašském Meziříčí také prodejnu s koloniálním zbožím. Účastnil se veřejného života, pracoval v Sokole a angažoval se při podporování volby TGM poslancem za valašská města.

DADÁK Břetislav - výtvarník
* 6. 5. 1936 Liptál
Vystudoval SUPŠ v Uherském Hradišti. Pracoval jako výtvarník ve vsetínském muzeu, později v Kroměříži a ve Zlíně. Žije ve Vsetíně a věnuje se úpravě knih a časopisů, plakátové tvorbě, výtvarné podobě muzejních výstav a expozic i publikační činnosti, je autorem řady vzpomínkových textů (Králík, Podešva), knižně publikoval Kanadský deník pět tisíc kilometrů podzimním Ontariem (1997).

DADÁK Jaromír - hudební skladatel
* 30. 5. 1930 Znojmo
Absolvoval vsetínské gymnázium, studoval na JAMU dirigování u prof. Stupky, Lišky a Bakaly a současně působil jako dirigent Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Od roku 1956 byl redaktorem Čs. rozhlasu Ostrava a v letech 1960-3 dirigentem a vedoucím Ostravského rozhlasového orchestru. Věnoval se hlavně valašskému folklóru. Řadu let natáčel jako hudební režisér a redaktor písničky se soubory Vsacan, Jasénka a dalšími. Ohlasy folklóru pronikly do jeho skladatelského díla (Sonáta pro cimbál, Koncertino pro cimbál a malý orchestr, folklorně orientovaná skladba Po horách, po dolách).

DADÁK Jiří - sportovec
* 7. 3. 1926 Valašské Meziříčí
Lehký atlet. Vrhač, kladivář, který závodil za různé jednoty ve Valašském Meziříčí, Zlíně, Praze, Olomouci a v Brně. Byl mistrem republiky v letech 1949 a 1951, účastníkem OH 1952 v Helsinkách (4. místo) a držitelem bronzové medaile z ME 1950 v Bruselu. V letech 1950-1951 třikrát překonal československý rekord.

DADÁK Karel - pedagog
* 2. 9. 1905 Valašské Meziříčí - Krásno
+ 27. 4. 1945 Prostějov
Učitel základní odborné školy v Prostějově, který zahynul při bombardování.

DADÁKOVÁ Božena - výtvarnice
* 29. 5. 1941 Šlapanice u Brna
+ 31. 8. 1993 Kroměříž
Po absolvování SUPŠ Uherské Hradiště pracovala v propagaci MEZu Mohelnice. Po svatbě se přestěhovala do Vsetína, kde pracovala v MEZu, na poště, v Okresním kulturním středisku a VD IRISA. Tvořila batiky s valašskými náměty a návrhy na vánoční ozdoby, je také autorkou podkladů k animovanému filmu Balada o uherském králi.

DAEHNE Jiří - básník
* 4. 8. 1937 Holešov
+ 17. 8. 1999 Krnov
Vystudoval gymnázium v Krnově a učitelství výtvarné výchovy na FF UP v Olomouci. Od roku 1963 učil na Střední pedagogické škole v Krnově. První literární povídky uveřejnil ve studentském časopise Tribuna v Olomouci, své verše publikoval časopisecky v Literárním měsíčníku, Tvorbě, Haló sobotě a Naše rodina, knižně vydal sbírku básní Berný peníz (1979). Jeho básně se staly součástí literárních pořadů v Divadle hudby v Ostravě a ve Viole v Praze. Jeho tvorbu lze rozdělit do dvou okruhů: memoárová poezie a přírodní lyrika

DALECKÝ Josef - pedagog
* 28. 3. 1957 Přerov
Studoval tvarování strojů a nástrojů u M. Klímy na SUPŠ v Uherském Hradišti a potom FF UP v Olomouci. Věnoval se pedagogické činnosti a nyní podniká v cestovním ruchu. Zahrál si ve filmu Život a neobyčejná dobrodružství vojína Ivana Čonkina.

DALÍK Jiří - režisér
* 14. 9. 1920 Praha
+ 11. 1. 2008 Praha
Činoherní režisér, který působil v divadle ve Zlíně, ve Státním divadel Ostrava a Slováckém divadle Uherské Hradiště, kde byl i ředitelem. V letech 1963-85 působil v Praze a potom ještě v Plzni a Karlových Varech.

DAMBORSKÁ Marie - lékařka
* 16. 8. 1913
+ květen 1991
Ve Zlíně působila od roku 1938 a jako jedna z prvních prováděla zdravotní prohlídky ve školách. Zasloužila se o založení Kojeneckého ústavu v Luhačovicích a byla jeho první ředitelkou.

DAMEK Vladislav - grafik
* 30. 7. 1981 Hranice
Studoval propagační grafiku a výtvarnictví u J. Hanáčka a K. Mikla na SUPŠ v Uherském Hradišti VŠUP v Praze.

DANČÁK Aleš - keramik
* 17. 11. 1975
Studoval obor keramika na Lidové konzervatoři v Ostravě a ve své firmě Keramika Dančák v Pržně u Jablůnky nad Bečvou většinou pálí v peci na dřevo. Většinu glazur si míchá sám.

DANĚK Antonín - účastník odboje
* 24. 4. 1927 Karolín
+ 14. 11. 1950 Brno
Dělník člen protikomunistické odbojové organizace Světlana, složené z bývalých členů partyzánské brigády Jana Žižky a dalších partyzánských oddílů. V roce 1950 byl zatčen, odsouzen a popraven v brněnské věznici.

DANĚK Antonín Mnohoslav - redaktor
* 20. 2. 1857 Tištín
+ 1. 12. 1935 Brno
Po studiu na gymnáziu v Kroměříži a FF UK Praha byl redaktorem, v letech 1886-90 v Uherském Hradišti a od roku 1895 v Selských listech v Olomouci.

DANĚK Jaromír Václav - účastník odboje
* 19. 4. 1911 Zašová
+ 26. 2. 1983 Kanada
Vystudoval učitelský ústav ve Valašském Meziříčí a absolvoval tam vojenskou prezenční službu. V září 1939 prchl přes Slovensko do Ruska a odtud z výcvikového tábora do Palestiny. V roce 1941 bojoval u Tobruku a o rok později odplul do Anglie, kde od června 1943 létal jako navigátor na tetounech Catalina Canso. Po válce učil navigátory v Hradci Králové a v roce 1948 emigroval podruhé, tentokrát s kanadskou manželkou do Kanady.

DANĚK Karel - hudebník
* 6. 10. 1912 Karolín
Hráč na housle v Moravské filharmonii Olomouc.

DANĚK Karel - účastník odboje
* 29. 9. 1923 Karolín
+ 14. 10. 1950 Brno
Student, člen protikomunistické odbojové organizace Světlana, složené z bývalých členů partyzánské brigády Jana Žižky a dalších partyzánských oddílů. V roce 1950 byl zatčen, odsouzen a popraven v brněnské věznici.

DANĚK Rudolf - politik
* 7. 11. 1885 Napajedla
+ 5. 5. 1945 Litovel
Bednář litovelského pivovaru, který byl od roku 1919 členem obecní rady za sociální demokracii, ale působil i v jiných organizacích, například v knihovní radě. Po volbách v roce 1938 se stal náměstkem starosty, ale již 1. 9 1939 byl zatčen jako rukojmí, vězněn ve Štěpánově, Brně a potom do 16. 10. 1940 v Dachau.

DANĚK Slavomil Ctibor - evangelický teolog
* 5. 10. 1885 Uherské Hradiště
+ 23. 2. 1946 Praha
Studoval gymnázium ve Valašském Meziříčí a potom teologii ve Vídni a v Basileji. Působil v Čáslavi a Libštátě a byl profesorem biblického studia na Husově fakultě UK v Praze. Napsal řadu náboženských statí pro revui Kalich. Sestavil mluvnici hebrejštiny a slovníček pro studii Literárně kritický úvod do Starého zákona.

DANĚK Viktor malíř
* 20. 2. 1907 Kroměříž
Podnikl studijní cesty po Francii, Itálii ,Belgii. Studoval soukromě u F. Steidleho v Mnichově. Poté žil a pracoval v Praze.

DANĚK Wabi (vl. jm. Stanislav) - písničkář
* 30. 1. 1947 Zlín
Folkový písničkář, držitel řady Port a dalších ocenění, především však autor řady zlidovělých písní, mj. neoficiální trampské hymny Rosa na kolejích.

DANEŠ Jiří (vl. jm. DARMOPIL) - hudebník
* 20. 10. 1934 Zlín
Po absolvování JAMU působil v Brně jako hudebník, dirigent, hudební aranžér, hudební skladatel a hudební pedagog. Se svým orchestrem nahrával pro Čs. Rozhlas. Od roku 1969 řije v Kanadě.

DANÍČEK Josef - lékař
* 15. 9. 1870 Divnice
+ 9. 4. 1936 Poděbrady
Lékař v Unhošti a autor statí o zdravotní osvětě venkova.

DANIEL Jiří - karikaturista
* 20. 9. 1945 Jindřichův Hradec
Nejprve se učil malířem písma a potom studoval tvarování plastických hmot na SUPŠ v Uherském Hradišti. Věnuje se volné i užité grafice. Byl výtvarným redaktorem Dikobrazu a pro ČST vytvořil pětidílný seriál Zadními vrátky za zvířátky.

DANIELOVÁ Eva - básnířka
* 1960 Uherské Hradiště
Žije ve Zlíně, kde pracuje v sociální oblasti. Píše lyrickou poezii, kterou zatím publikovala pouze v publikaci Charity Zlín Obrazy ve verších.

DANIELOVÁ Marta - malířka
* 10. 3. 1956 Uherské Hradiště
Studovala dekorativní a užitou malbu v architektuře a propagaci u J. Blažka na SUPŠ v Uherském Hradišti.

DANÍK Alois - pěvec
* 16. 10. 1895 Hrubčice
+ 6. 6. 1942
Advokát, který soukromě vystudoval také zpěv a stal se nejen skvělým amatérským pěvcem, ale i operním režisérem. V letech 1891-1900 byl členem Moravanu Kroměříž.

DANKOVÁ Eva - herečka
* 4. 12. 1964 Zlín
Vystudovala brněnskou JAMU a hraje v Městském divadle Zlín.

DAŇKOVÁ Pavla - keramička
* 8. 8. 1979 Přerov
Studovala výtvarné zpracování keramiky u J. Vlacha a V. Groše na SUPŠ v Uherském Hradišti, restaurátorství keramiky u P. Celerové a P. Dočkala na Vyšší odborné škole uměleckých řemesel v Brně a ateliér prostorové tvorby na Fakultě multimediální komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

DAŇKOVÁ Veronika grafička
* 15. 4. 1984 Vyškov
Studovala propagační grafiku a výtvarnictví u K. Mikeše na SUPŠ v Uherském Hradišti.

DASHA (vl. jm. SOBKOVÁ Dagmar ) - zpěvačka
* 27. 6. 1981 Zlín
Vyhrála Talentárium a Zlíntaent, absolvovala konzervatoř v Praze u Lídy Noppové, spolupracovala s Jiřím Kornem a Karlem Gottem, zpívá na koncertech i v muzikálech doma (Hamlet, Popelka, Golém, Angelika) i v berlínském Theater des Westens (Excalibur).

DAVID Dalibor - malíř
* 26. 6. 1972 Valašské Meziříčí
Studoval dekorativní a užitou malbu u J. Pospíšila na SUPŠ v Uherském Hradišti a malbu u J. Sopka na AVU Praha. Je ve svobodném povolání a zabývá se malířskou tvorbou a restaurováním obrazů.

DAVID František - sochař a medailér
* 25. 10. 1913 Buchlovice
+ 19. 1. 2002 Slaný
Studoval na UMPRUM Praha u prof. Horejce, učil na VŠUP Praha a je autorem mnoha českých mincí a medailí a také řady pomníků (např. Umučený nebo Lidická pieta).

DAVID Jacob Julius - spisovatel
* 6. 2. 1859 Hranice na Moravě
+ 20. 11. 1906 Vídeň (Rakousko)
Vystudoval gymnázium v Kroměříži a filozofii ve Vídni. Žil a pracoval v tomto městě jako novinář, věnoval se spisovatelské činnosti a bojoval za sjednocení Němců, Čechů a Židů. Psal německy. Mládí prožil v Novém Jičíně Žilině a do této vsi umístil děj svého románu Das Blut(Krev).

DAVID Jan - kulturní pracovník
* 27. 5. 1904 Lužánky u Brna
+ 17. 11. 1994
Byl spoluzakladatelem, předsedou a členem Pěveckého sdružení Radhošť ve Frenštátě v letech 1938-90.

DAVID Klement - pedagog
* 26. 8. 1859 Prostějov
+ 24. 9. 1927 Brno
Působil jako učitel na měšťanské škole ve Vsetíně a věnoval se problematice výuky zeměpisu, ale i pedagogice jako takové. Napsal Vyučování zeměpisu v nejvyšších třídách škol obecných a v prvních dvou třídách měšťanských. Překládal z angličtiny a francouzštiny.

DAVID Kristián - kazatel
* 17. 2. 1692 Ženklava
+ 3. 2. 1751 Ochranov
Bratrský kazatel, který v roce 1722 přivedl první evangelické exulanty, osadníky z Kravařska, na získané místo v Sasku a postavil tam s nimi novou osadu Ochranov (Herrnhut). Současníky byl nazýván moravský Mojžíš, božský tesař, apoštol či tvůrce Ochranova.

DAVID Milan - scénograf
* 2. 3. 1959 České Budějovice
V letech 1987-90 působil jako scénograf a výtvarný pedagog ve Zlíně, nyní je v pražském Divadle pod Palmovkou, učí na DAMU a spolupracuje se zahraničními dovadly.

DAVID Robert - účastník odboje
* 1907 Štramberk
+ 1984 Ženklava
V roce 1940 odešel s Josefem Žerdíkem do Maďarska, kde byli krátce vězněni a po propuštění do Francie, kde vstoupili do armády. Po porážce Francie odpluli do Anglie, kde byl David zařazen k tankistům. Zúčastnil se invaze, obléhání Dunkerque a dalších bojů. Po válce bydlel v Ženklavě.

DAVID Václav - kulturní pracovník
* 22. 9. 1848 Petřkovice
+ 20. 8. 1939 Olšany u Prostějova
Absolvoval gymnázium v Olomouci, byl učitelem a folkloristou. Sbíral lidové pověsti a psal do časopisů.

DE LA HOZ José - výtvarník
* 13. 9. 1983 Šternberk
Studoval modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků u E. Štefunkové a M. Barošové na SUPŠ v Uherském Hradišti a Konzervatoř J. Ježka v Praze. Učí na ZUŠ ve Valašském Meziříčí, pobočka Kelč. Intenzivně se věnuje i hudbě a hrál v několika kapelách. Nyní hraje v holandsko-české kapele Wotienke & Band. DEMEK

DĚCKÁ Růžena - hudebnice
* 24. 5. 1946 Ostrava
Vystudovala hru na cimbál u Jiřiny Liebermannové a klarinet u Zdeňka Horáka. Byla iniciátorkou založení občanského sdružení cimbalistů ČR a mezinárodního festivalu cimbálu ve Valašském Meziříčí, jehož je duší a dramaturgyní. Vyučuje na ZUŠ ve Valašském Meziříčí a na Konzervatoři v Kroměříži. Vystupuje sólově i jako cimbalistka souboru Jasénka ve Vsetíně. Držitelka Ceny města Valašské Meziříčí za rok 2006.

DĚDEK Oldřich - pěvec
* 13. 4. 1920 Nový Jičín
+ 5. 8. 1973 Praha
Jako herec, operetní a operní zpěvák a tanečník působil v pražském Národním divadle, v Národním divadle v Brně, v opeře Divadla 5. května, v opeře Národního divadla v Praze, v AUSu Víta Nejedlého a v Armádní opeře, ale i v činohře Divadla satiry. Později vystupoval v různých estrádách a zábavných pořadech pod pseudonymem Oldřich Horský. Hrál i několik epizodních rolí ve filmu.

DEDERLE Miroslav - malíř
* 11. 1. 1978 Zlín
Studoval dekorativní a užitou malbu v architektuře a propagaci u M. Maliny na SUPŠ v Uherském Hradišti. Vytváří makety dinosaurů pro evropské dinoparky.

DĚDINA Václav - společenský pracovník
* 6. 12. 1870 Vinařice
+ 30. 11. 1956 Praha
Po studiích přírodních věd na UK v Praze učil na gymnáziích v Zábřehu, Kolíně a Valašském Meziříčí (1901-19), kde byl členem Pokrokového politického spolku a organizoval s ním volbu T.G.M. poslancem Říšského sněmu za valašská města. Po první světové válce se stal profesorem UK v Praze. Studoval geologický vývoj okolí Valašského Meziříčí a sesuvné terény na Valašsku, je autorem prací Karpatské Pobečví (1923) a Morfologický vývoj Pobečví (1931), za jeho redakce vycházela v letech 1929-37 Československá vlastivěda. Byl všestranným kulturním pracovníkem a režíroval sokolské divadlo.

DEDKOVÁ Šárka - designérka
* 21. 5. 1972 Havířov
Studovala propagační grafiku a výtvarnictví u J. Hanáčka na SUPŠ v Uherském Hradišti, Výtvarnou školu Václava Hollara v Praze a výtvarnou výchovu na Masarykově univerzitě v Brně. Pracovala v různých agenturách zaměřených na obalový design, logotypy, ilustrace a užitou grafiku, věnuje se též úpravě katalogů.

DĚDKOVÁ Libuše - historička umění
* 19. 5. 1938 Nová Paka
V letech 1965-8 působila v Galerii výtvarného umění ve Zlíně a potom pracovala v Památkovém ústavu Ostrava. Zabývala se barokním uměním na Moravě, gotickým nástěnným malířstvím a lidovou architekturou Slezska. Publikovala ve sbornících a časopisech.

DEMEK Jaromír - geograf
* 14. 8. 1930 Sokolnice
Absolvoval učitelství na Pedagogické fakultě a geografii na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. V letech 1955-8 pracoval v Centroprojektu Zlín, v letech 1958-78 byl vědeckým pracovníkem a ředitelem ČSAV, v letech 1978-87 docentem MU v Brně, od roku 1987 profesorem fyzické geografie na UP v Olomouci a od roku 1995 profesorem na MU v Brně. Je členem mezinárodních geografických společností, autorem a spoluautorem publikací o životním prostředí.

DEMEL František - společenský pracovník
* 24. 3. 1855 Valašské Meziříčí
+ 4. 11. 1894 Valašské Meziříčí
Byl soustružníkem a dýmkařem, pracoval v Řemeslnické besedě. Jako náčelník a vladyka valašskomeziříčského Sokola byl propagátorem Tyršových myšlenek. Účastnil se prvního sokolského sletu. Napsal stať Bratři sokolové! (Radhošť, 1932). Patřil k zakladatelům sokolského divadla ve Valašském Meziříčí.

DEMEL František - společenský pracovník
* 28. 8. 1884 Valašské Meziříčí
+ 22. 1. 1951 Valašské Meziříčí
Studoval gymnázium ve svém rodišti a doplňovací maturitu složil na učitelském ústavu v Kroměříži. Učil v Halenkově, Křivém, Vsetíně a od roku 1920 ve Valašském Meziříčí, kde se stal ředitelem měšťanské školy. Bojoval v ruských legiích. S A. Matolínem zpracoval Trojdílnou početnici pro ménětřídní školy obecné, zvláště jednotřídní. Byl veřejně činný a často přednášel. Napsal stati Proč mám rád naše sokolské divadlo (1934) a Co víme o prvním divadelním představení (1947), v rukopise zůstal jeho Památník TJ Sokol ve Valašském Meziříčí a paměti z doby okupace Valašské Meziříčí ve spárech hákového kříže.

DEMEL Jiří - matematik
* 28. 2. 1950 Valašské Meziříčí
Absolvoval gymnázium v rodišti a Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Je autorem prací Teorie grafů a Teorie složitosti použité algebry. Přednáší na Stavební fakultě ČVUT v Praze a publikuje v oboru doma i v zahraničí. Je autorem knih Grafy a Internet pro začátečníky.

DEMEL Jiří - společenský pracovník
* 3. 11. 1923 Opava
+ 7. 1. 2006 Valašské Meziříčí
Po absolvování gymnázia ve Valašském Meziříčí studoval češtinu a ruštinu na Filozofické fakultě UK v Praze. Učil na středních školách na Valašsku, věnoval se vlastivědné a kulturní práci, organizoval výstavy výtvarného umění, které také uváděl, přednášel a publikoval v řadě časopisů. Redigoval almanachy valašskomeziříčského Sokola, gymnázia a SPŠ stavební, zpracoval a publikoval historii knihoven ve Valašském Meziříčí a pěveckého sboru Beseda. Napsal knihy Valašské Meziříčí (s Marií Bognerovou), Listy do památníku mého města, Valašské Meziříčí aneb Vzpomínání a toulání, sestavil Čítanku o Valašském Meziříčí. Odhalil autora textu Janáčkova Zápisníku zmizelého a napsal o tom stať do knihy J. Mikesky Tajemství P.S. V roce 2004 byl jako občan města Valašské Meziříčí oceněn Cenou města.

DEMELA Josef - zemědělský odborník
* 15. 8. 1897 Čejkovice
+ 28. 4. 1996 Valašské Meziříčí
Pracovník Výzkumné stanice travinářské v Rožnově, který měl rozhodující podíl na vyšlechtění prvních československých odrůd trav. Je autorem, resp. spoluautorem, několika stovek odborných příspěvků.

DEML Jakub - básník a překladatel
* 20. 8. 1878 Tasov
+ 10. 2. 1961 Třebíč
Byl i prozaik, esejista a autor deníkových souborů a literární korespondence. Jeho dílo je významným inspiračním zdrojem několika generací české literatury. V deníkových Šlépějích i dalších dílech deníkového typu jsou bohaté ohlasy jeho styků s valašskými osobnostmi - Zenobií a Janem Vítězovými z Rožnova, Miladou Jahnovou, dr. B. Krulou a paní Bubílkovou z Valašských Klobouk a prof. Aloisem Talandou ze Vsetína. Na Vsetíně i přednášel.

DENK Petr (vl. jm. CÍSAŘ Josef) - překladatel
* 20. 9. 1902 Kroměříž
+ 29. 5. 1955 Zlín
Byl učitelem, překládal odborné stati a potom i dětskou literaturu z ruštiny. Pro ně také upravil některá díla určená dospělým. Za protektorátu a v poválečném období překládal a upravoval pohádky nejrůznějších evropských a asijských zemí. Vydal výbor koled Za hvězdou betlémskou.

DERKA František - společenský pracovník
* 5. 4. 1867 Morkovice
+ 20. 12. 1940 Valašské Meziříčí
S Dostálem - Bystřinou stál v čele českého života na Novojicku. S F. Vratislavem Vahalíkem vydal brožuru O druhou českou univerzitu.

DERKA František - šachový skladatel
* 1876 Morkovice
+ 25. 9. 1940 Kelč
Vystudoval bohosloví v Olomouci a působil jako kněz. Zabýval se šachovou skladbou od roku 1899, kdy poprvé publikoval šachovou skladbu v Národních listech.

DĚTŘICH - DITRICH Václav - hudební pedagog
* 28. 9. 1902 Grygov
+ 22. 3. 1987 Tišnov
Studoval na brněnské konzervatoři housle a skladbu u V. Petrželky. Působil v Hustopečích, na učitelském ústavu v Prešově, ve Valašském Meziříčí (1937-48) a v Tišnově. Byl členem Valašského kvarteta. Obnovil jako sbormistr činnost mužského pěveckého sboru Beseda ve Valašském Meziříčí. Je autorem řady menších skladeb a studie Škola sborového zpěvu.

DEVÁTOVÁ Anna - historička
* 15. 7. 1942 Zlín
+ 29. 7. 2003 Zlín
Učitelka a historička, pracovnice Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, která ydala Bibliografii díla Františka Bartoše (1997) a Tabulkový životopis Františka Bartoše (1998), díla mající význam pro bartošovské badatele.

DEVÁTÝ Stanislav - právník
* 8. 6. 1952 Zlín
Vystřídal řadu profesí. Byl členem a mluvčím Charty 77, spoluzakladatelem SPUSA a členem VONS. Několikrát byl vězněn a tak nakonec opustil republiku a žil do prosince 1989 v Polsku. Po návratu byl poslancem FS ČSFR, náměstkem FBIS a ředitelem BIS, nyní pracuje jako advokát v Praze.

DIAS Pavel - fotograf
* 9. 12. 1938 Brno
V roce 1956 přišel do zlínských ateliérů, podílel se na fotografování filmu Vynález zkázy a seznámil se s tvorbou Alexandra Hackenschmieda. Potom vystudoval brněnsou SUPŠ a FAMU a začal publikovat fotografie. V roce 1990 zahájil činnost nového Kabinetu Alexandra Hackenschieda v Muzeu jihovýchodní Moravy.

DICHTL Alois Bedřich - zoolog
* 7. 9.1882 Blatná
+ 21. 10. 1930 Brno
Studoval na vyšší reálce v Uherském Brodě, poté pokračoval ve studiu přírodních věd na Filozofické fakultě UK v Praze . Od roku 1908 působil jako učitel v Brně, Třebíči a Prostějově, do Brna se znovu vrátil v roce 1928. Ve své knize Živočišná oekologie, první svého druhu v české vědecké literatuře (1927), soustředil poznatky z oboru.

DIMITROVOVÁ Zdeňka - výtvarnice
* 31. 5. 1967 Hodonín
Studovala výtvarné zpracování keramiky u J. Vlacha a V. Groše na SUPŠ v Uherském Hradišti a Masarykovu univerzitu v Brně. Pracovala v různých propagacích a v letech 1991-5 soukromě podnikala v reklamě. Nyní pracuje jako vychovatelka v nemocnici Břeclav.

DIRLAM Jan - pedagog
* 25. 12. 1856 Plzeň
V letech 1884-95 působil na Odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí, kde pořizoval veškeré překlady úředních akt do češtiny. Napsal učební text z průmětnictví a nauky o stínu. Pro školu připravil grafické návrhy modelů a několik jejich sérií i zhotovil.

DIVÍŠEK Karel Tunál - sportovec
* 6. 8. 1902 Brno
+ 1956
Otec herečky Niny a keramičky Tamary. Sportovat začal atletikou, potom se věnoval motorismu a současně závodně létal. Jako přítel profesora Absolona se jako potápěč podílel na objevech Punkevních jeskyní a mnoha dalších prostor a nakonec tam byl správcem. Z jeho speleologické činnosti vyplynulo i jeho působení mezi otužilci.

DIVÍŠKOVÁ Tamara - keramička
* 9. 7. 1934 Brno
Studovala u J. Lichtága na Škole uměleckých řemesel v Brně, výtvarné zpracování keramiky u S. Mikuláštíka na SUPŠ v Uherském Hradišti a Fakultu architektury u V. Májovského na VUT Brno. Tvoří keramiku, plastiky, reliéfy a mozaiky. Sestra herečky Niny Divíškové.

DIVOKÝ Josef (Jožka) - společenský pracovník
* 26. 2. 1866 Sudkovice u Luhačovic
+ 20. 1. 1935 Valašské Meziříčí
Od dětství byl ovlivněn myšlenkami Tyršova sokolství, byl nadšeným divadelním ochotníkem a stál u počátku rozkvětu sokolské ochotnické družiny ve Valašském Meziříčí. Byl učitelem ve Valašském Meziříčí a na Horní Bečvě a byl vladykou Sokola. 29. října 1918 patřil k hlavním organizátorům převzetí moci ve Valašském Meziříčí a okolí a stál u vzniku prvních českých vojenských jednotek na Valašsku. V roce 1924 byl jmenován doživotním vladykou sokolské jednoty.

DIVOKÝ Zdeněk - hudebník
* 23. 2. 1954 Zlín
Vystudoval JAMU v Brně (lesní roh) a hrál ve Státní filharmonii Brno, v České filharmonii a v řadě dechových souborů (Pražské dechové trio, Kvarteto lesních rohů České filharmonie, Stamicovo kvarteto, Collegium musicum Pragense). Laureát mezinárodní soutěže Pražského jara a soutěže v Mnichově.

DIVOŠ Josef - účastník odboje
* 28. 2. 1910 Brumov - Bylnice
+ 19. 10. 1942 Ostrava
Za protektorátu byl členem odbojové organizace Zelený kádr a byl zastřelen v Ostravě.

DLABAJA Milan - sochař
* 4. 4. 1967 Zlín
Studoval reprodukční kamenosochařství a restaurátorství u J. Kadlčíka a J. Habarty na SUPŠ v Uherském Hradišti a sochařský ateliér V. Havrilla na VŠMU v Bratislavě. Zije v Opavě a tvoří zahradní plastiky, kašny, portréty, fontány a busty.

DLABAJA Tomáš ¨- sportovec
* 13. 10. 1983 Zlín
Reprezentant ČR v orientačním běhu, mistr republiky ve sprintu v ůetech 2008 a 2009. Závodní dráhu začal ve Fryštáku a Holešově, pak závodil za OB Zlín a SK Žabovřesky Brno. Nyní je i členem švédského klubu Söders OL, za který startuje ve Skandinávii. V roce 2004 byl členem vítězné štafety na Akademickém mistrovství světa v Plzni a v roce 2008 zvítězil na Akademickém mistrovství světa ve sprintu.

DLASK Emil - hudební kritik
* 26. 1. 1890 Čáslav
+ 12. 4. 1969 Valašské Meziříčí
Studoval FF UK v Praze a univerzity v Lipsku, hudební vědy v Praze u O. Zicha a O. Odstrčila. Působil na učitelském ústavu a na gymnáziu ve Valašském Meziříčí. Byl violistou Valašského kvarteta (s Brabcem, Ditrichem a Lidickým). Napsal studie Vítězslav Novák a Valašsko, Valašský skladatel J. N. Polášek, Hudební život na Valašsku a Dluh Valašska Jaroslavu Křičkovi. Překládal texty písní Schuberta a Mendelsohna.

DLOUHÁ Nina - publicistka
* 1. 9. 1935 Vsetín
Pracovala v Městském domě osvěty v Praze a působila jako redaktorka v hudební redakci zahraničního vysílání Čs. (později Českého) rozhlasu v Praze. Psala recenze a popularizační články do časopisů.

DLUHOŠ Ladislav - sportovec
* 6. 10. 1965 Čeladná
Skokan na lyžích. Vyrůstal v Lichnově a sportovní školu studoval ve Frenštátě. Reprezentoval šestkrát na Intersportturné, v roce 1990 byl 2. na turné Bohemia a 3. na mistrovství republiky, na SP 1986 byl v Saporu 2. a v Lahti 4., na SP 1988 v Oslo 4., na MS v Planici 1985 5., na MS 1989 v Lahti 6. a v roce 1991 na SP v Trondheimu a v letech na lyžích v Kulmu 6.

DOBEŠ Antonín - malíř a grafik
* 1. 3. 1926 Hnúšťa u Rimavské Soboty (Slovensko)
Studoval učitelský ústav ve Valašském Meziříčí (prof. J. Fiala) a UK v Praze (prof. M. Salcman, J. Smetana, C. Bouda a K. Lidický). Při studiu na UK se zabýval výtvarným zpracováním skla, po dokončení studia malbou a grafikou, nyní i drobnou plastikou. Žije v Ostravě a náměty ke svým obrazům čerpá z Ostravska, Beskyd a Valašska.

DOBEŠ Bohumil - sochař
* 9. 11. 1880 Hustopeče nad Bečvou
+ 1. 4. 1946 Místek
Absolvoval valašskomeziříčskou Odbornou školu pro zpracování dřeva, studoval a pracoval v různých ateliérech (u sochaře Zajíce v Novém Jičíně). Potom se usadil a působil v Místku. Je autorem sochařských portrétů poslance Vencla a redaktora Dadáka.

DOBEŠ František - vlastivědný pracovník
* 17. 12. 1895 Střítež nad Bečvou
+ 15. 3. 1975 Valašské Meziříčí
Byl prokuristou pily J. Křižan ve Valašském Meziříčí. Vydal kroniku rodu Dobšů ze Stříteže nad Bečvou. Této obci věnoval také pětidílnou práci Kniha o Stříteži. Zasloužil se o vydání knihy F. Dostála Valašské Meziříčí v pamětech třicetileté války. S J. Janovským zpracoval historii Reichových skláren v Krásně.

DOBEŠ Jan - kronikář
* 8. 11. 1826 Střítež nad Bečvou
+ 24. 11. 1898 Střítež nad Bečvou
Zapisoval si události již od svých osmnácti let a svou kroniku nazval Kniha dějin a památností, kterúž jsem sepsal počnúc od svého mládí až do šedin, co jsem kdy viděl, slyšel, četl, zkusil a konal já, Jan Dobeš Střítezský z č. 21"". Vydal ji František Dobeš.""

DOBEŠ Jan - kulturní pracovník
* 24. 7. 1889 Rožnov pod Radhoštěm - Hážovice
+ 8. 1. 1941 Rožnov pod Radhoštěm Hážovice
Nějaký čas chodil do gymnázia ve Valašském Meziříčí, pak studium přerušil a později navštěvoval zimní Hospodářskou školu v Rožnově. Byl členem místního zastupitelstva, Spolku absolventů Hospodářské školy v Rožnově a jednatelem okrsku Národní matice, organizoval řadu kulturních, národopisných a sociálních akcí.

DOBEŠ Libor - keramik
* 25. 4. 1975 Uherské Hradiště
Studoval výtvarné zpracování keramiky u J. Vlacha a V. Groše na SUPŠ v Uherském Hradišti a ateliér keramiky a porcelánu V. Šeráka a D. Piršče VŠUP Praha. Byl na studijním pobytu na Glasgow School of Art (Skotsko). Zabývá se výrobou dekorativní a spotřební keramiky.

DOBEŠ Miroslav - designer
* 27. 9. 1953 Zlín
Absolvoval Katedru tvarování strojů a nástrojů VŠUP ve Zlíně a působil ve Zlíně, v Brně a ve Slušovicích. Ve své volné sochařské tvorbě Pracuje s kamenm, keramikou a bronzem. Dělá i kopie barokních soch

DOBIÁŠ František - řezbář
* 20. 1. 1905 Trojanovice
+ 4. 7. 1980 Trojanovice
Věnoval se vyřezávání a modelářství. Je autorem velkého betlému s dřevěnými figurkami v pohybu.

DOBIÁŠ Metoděj - kronikář
* 9. 6. 1885 Želeč
+ 7. 5. 1968 Vyškov
Studoval v Ivanovicích na Hané a učitelský ústav v Kroměříži. Učil na několika školách, byl ředitelem měšťanské školy v Malenovicích, školním inspektorem na Holešovsku, od roku 1953 kronikářem města Vyškova a redaktorem týdeníku Náš život, kam psal pod pseudonymem Karel Zmola. V letech 1956-61 byl okresním archivářem. Je autorem mnoha článků a básní v časopisech a spoluautorem vlastivědných čítanek.

DOBIÁŠ Zdeněk - hudebník
* 21. 5. 1935 Frenštát pod Radhoštěm
Absolvoval Vyšší hudební školu v Kroměříži a potom byl žákem prof. ostravské konzervatoře Václava Krůčka. Učil hru na housle v České Třebové, ve Frenštátě a v Kopřivnici a ve Valašském Meziříčí. Byl členem komorního souboru a smyčcového kvarteta ve Frenštátě a učitelského orchestru v Novém Jičíně, nyní je členem komorního orchestru ZUŠ ve Valašském Meziříčí. Jeho žákem byl mj. i prof. brněnské konzervatoře M. Kovář.

DOBNER Gelasius (vl. jm. JOB Felix) - osvícenský historik
* 30. 5. 1719 Praha
+ 24. 5. 1790 Praha
Česky se naučil v letech 1729-35 na jezuitském gymnáziu v Praze, v roce 1736 vstoupil do piaristického řádu a přijal řádové jméno Gelasius a Sancta Catharina. Po novicátu vystudoval v rakouském Hornu filosofii a teologii a ve Vídni práva. Tam učil na řádovém gymnáziu, rok učil v Mikulově, potom tři roky v Kroměříži a od roku 1752 byl prefektem pražského piaristického gymnázia. Kritický vydavatel Hájkovy kroniky, badatel v oblasti dějin a kultury raného českého středověku.

DOBROVOLNÝ Petr - kulturní pracovník
* 30. 5. 1947 Žalhostice
Žije v Rožnově, kde tančil v souboru Radhošť, je zakládajícím členem a předsedou Spolku přátel souboru Radhošť, zakládajícím členem Valašského folklorního sdružení (do roku 1997 byl jeho předsedou) a je zakládajícím členem a místopředsedou Folklorního sdružení České republiky.

DOBROVOLNÝ Petr - malíř
* 7. 12. 1963 Hodonín
Studoval dekorativní a užitou malbu v architektuře a propagaci u J. Gajdoše na SUPŠ v Uherském Hradišti a AVU Praha.

DOBROVOLNÝ Václav - výtvarník a režisér
* 10. 9. 1921 Újezd u Brna
+ 29. 7. 1992 Zlín
Od roku 1942 byl výtvarníkem Filmového studia ve Zlíně, kde spolupracoval s režiséry Janem Dudeškem, Ludvíkem Kadlečkem a Garikem Sekem a sám natočil film Zatoulané písmenko.

DOBROVOLSKÝ Jaroslav - malíř a grafik
* 5. 10. 1895 Lužice u Hodonína
+ 27. 4. 1942 Mauthausen
Učitel, malíř a grafik v Uherském Ostrohu, který vydal deset grafických listů zachycujících charakteristické partie města.

DOČKÁLEK Jan - novinář a spisovatel
* 9. 3. 1901 Kroměříž
+ 1. 1. 1980 Toronto (Kanada)
Novinář a spisovatel, který působil v Opavě a v Brně. V roce 1940 odešel do exilu a přihlásil se do československá armády. Byl zakladatelem a redaktorem armádního časopisu Zpravodaj. V roce 1948 zůstal v Kanadě a v Trentonu založil krajinský časopis Čas. Byl spoluzakladatelem a učitelem české Masarykovy školy v Torontu, přejmenované na Nový domov, a pro děti vydával časopis Bobřík. Autor povídek Strýc Antoš (ze Slovácka) a Průkopníci; románu Setník (vycházel na pokračování v deníku Hlasatel). Někdy užíval pseudonym Don Motúz de Konopa.

DOČKALOVÁ - KOBZÁŇOVÁ Jana - malířka
* 14. 3. 1946 Zlín
Pochází z malířské rodiny Kobzáňů, ale malířství nestudovala a vyučila se malířkou skla v Novém Boru. K malování se dostala až ve třiceti letech. Inspiroval ji její otec, ale mnoho cenných rad jí poskytl i Josef Hapka. Žije v Karolince a vystavuje zejména jako členka Urgatiny.

DOČKALOVÁ Marta - antropoložka
* 26. června 1948 Kroměříž
Absolvovala Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, pracuje jako vedoucí pracoviště v ústavu Antrophos Moravského zemského muzea v Brně a od roku 1995 rediguje časopis Anthropologie. Zabývá se populační biologií prvních zemědělců v neolitu a pohřebními rituály doby bronzové. Podílela se na vyhodnocení antropologického materiálu z velkých výzkumů se zvláštním zřetelem na demografii a zdravotní stav populací. Hojně publikuje.

DODAL Karel - malíř
* 28. 1. 1900 Praha
+ 6. 7. 1986 New Jersey (USA)
Od roku 1928 pracoval s Hermínou Týrlovou, se kterou natočil v roce 1928 první český kreslený film Zamilovaný vodník. V roce 1934 založil produkční firmu I.R.E.-Film, první umělecké filmové studio pro kreslené barevné grotesky, avantgardní krátké filmy, průmyslové a kulturní filmy". Hermína Týrlová pracovala v IRE-Filmu jako jedna z kresliček a animátorek a v roce 1935 v reklamním filmu Tajemství lucerny vytvořila s Dodalem první loutkovou sekvenci v české kinematografii. Do roku 1938 vyrobil I.R.E.-Film přes 25 snímků, pak ale Dodal emigroval do USA.

DOHNAL Antonín - společenský pracovník
* 28. 5. 1926
+ 7. 2. 1998
Působil v Hluku, vedl soubor Dolňácko a organizoval Dolňácké slavnosti.

DOHNAL František - architekt
* 23. 2. 1939 Uherské Hradiště
Studoval ČVUT v Praze a projektoval v různých organizacích, naposledy v S-projektu Zlín. Získal 3. cenu na celostátní přehlídce za Územní plán Gottwaldova (Zlína). Je autorem projektů Sportovní haly Zlín a Gymnázia Valašské Klobouky, realizovány byly jeho obytné domy v sídlišti Jižní svahy Zlín a Svazarm Zlín.

DOHNAL Jindřich - vlastivědný pracovník
* 21. 7. 1868 Zborovice u Kroměříže
+ 21. 6. 1939 Hukvaldy
Vystudoval učitelský ústav v Příboře a učil v Hrabové, Hrabůvce a na Hukvaldech. Zabýval se regionální historií, sbíral krajové pověsti, psal vlastivědné články a divadelních hry. Byl předsedou čtenářsko-pěveckého spolku. Švagr Leoše Janáčka.

DOHNAL Karel Leopold - sochař
* 4. 1. 1861 Buchlovice
+ 30. 3. 1904
Autor převážně nábožensky a mysticky laděných soch. Působil nejen v Buchlovicích, ale také v Čechách a ve Vídni.

DOHNAL Vít - archeolog
* 25. 3. 1932 Krnov
Absolvoval na Filozofickou fakultu MU v Brně, kde studoval archeologii a etnografii. Pracoval v Oblastním muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kde redigoval sborníky Pravěk východní Moravy a vytvořil expozici Pravěk východní Moravy na hradě v Malenovicích. V letech 1969-1996 působil ve Vlastivědném muzeu Olomouc, kde vedl průzkum dómského nábrší v Olomouci. Z terenních prací na nichž pracoval je významný výzkum popelnicového pole v Sehradicích, průzkum slovanských mohyl na Slavičínsku a opevněná sídliště z doby popelnicových polí na Moravě. Je autorem práce Osídlení Moravy lidem kultury podolské, práce Osídlení východní Moravy lužických popelnicových polí, tří monografií a cca 150 statí a článků v odborném tisku.

DOHNAL Vlastimil - architekt
* 28. 4. 1913
Po absolvování pražského ČVUT pracoval u Bati ve Zlíně. Za války byl internován a po jejím skončení žil a pracoval v oboru zdravotních staveb v Praze.

DOHNALOVÁ Emilie - knihovnice
* 9. 5. 1937 Uherský Brod
Absolvovala gymnázium ve Valašských Kloboucích a Filozofickou fakultu MU Brno. Krátce pracovala v knihovnách ve Zlíně a v Ostravě a od roku 1964 ve Státní vědecké knihovně v Olomouci, od roku 1990 jako vedoucí oddělení katalogizace a zástupkyně ředitele. Je autorkou Bibliografie okresu Vsetín (1991), Olomouc (2 díly, 1996 a 1997), Jeseník (2002) a Šumperk (2002). Od roku 1998 pracuje v Arcibiskupské knihovně v Olomouci.

DOKLÁDAL Petr - básník
* 3. 2. 1947 Jeseník
Básník a překladatel, který působil v Českém Těšíně, ve Staré Bělé a ve Frenštátě pod Radhoštěm.

DOKOUPIL Antonín - katolický kněz
* 13. 6. 1881 Žeranovice
+ 14. 1. 1946 Kvasice
Studoval bohosloveckou fakultu v Olomouci, po vysvěcení v roce 1904 nastoupil do Zdounek u Kroměříže, kde od roku 1921 až do své smrti působil jako farář. Angažoval se v náboženských spolcích (např. byl jednatelem Matice svatohostýnské). Překládal z němčiny, latiny, italštiny a napsal biografii významných katolických osobností.

DOKOUPIL Antonín - spisovatel
* 7. 6. 1887 Suchonice - Přestavlky
+ 22. 12. 1961 Brno
Dramatik, prozaik a básník, občas užívající pseudonym Kavoň A. Studoval na gymnáziu v Kroměříži, na FF UK Praha a byl středoškolským profesorem v Prostějově, kde učil J. Wolkera. Měl velký vliv na jeho literární tvorbu, stali se přáteli a J. Wolker mu připsal hru Nejvyšší oběť. V letech 1914-17 byl na italské frontě a po zajetí vstoupil do legií, s nimiž se v roce 1919 vrátil do vlasti a složil do roku 1920. Pak zase učil v Prostějově a v letech 1923-41 v Brně. Mluvil nad rakví J. Wolkera a vydal pak první výbor z Wolkerovy poezie, byl poradcem při psaní knihy Jiří Wolker ve vzpomínkách své matky.

DOKSANSKÝ (KOŘÍNEK) Josef - knihovník
* 9. 1. 1942 Halenkov
+ 12. 5. 1995 Praha
Od narození byl slepý. Absolvoval školu pro nevidomé děti v Brně, pak učňovskou školu pro zrakově postižené v Praze, později si dodělal maturitu a absolvoval Filozofickou fakultu UK. V roce 1973 se stal vedoucím knihovny pro nevidomé v Praze. Spoluzakládal Unii nevidomých a slabozrakých, v letech 1990-1992 byl poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění.

DOKTOROVÁ Blanka - socioložka
* 12. 12. 1937 Zlín
Mládí prožila ve Vsetíně a od roku 1960 žije v Praze. Učila na katedře andragogiky a personálního řízení na Karlově Univerzitě v Praze a je autorkou řady učebních textů, odborných článků a publikací. Po dochodu do důchodu se věnuje historii Habsburků a vydala na toto téma již čtyři knihy.

DOKULIL Bohumír - lékař
* 21. 7. 1912 Brno
+ 17. 2. 1998 Zlín
Od roku 1947 primář Baťovy nemocnice, který založil v okrese Zlín síť dětských poraden. Byl úspěšný v léčbě dětské obrny a jako jeden z prvních léčil žloutenku výměnou krve dítěte.

DOKULILOVÁ Karla - historička
* 1. 8. 1944 Rohatec
+ 18. 8. 1999 Zlín
Pracovnice Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, autorka několika stálých expozic a mnoha výstav, metodička pro práci s kronikáři, členka názvoslovné komise při Úřadu města Zlína. Publikovala řadu článků a je spoluautorkou monografie o historii firmy Fatra Napajedla.

DOLANSKÝ Julius (původ. jm. HEIDENREICH) - literární historik a kritik
* 23. 2. 1903 Všetuly
+ 26. 4. 1975 Praha
Vystudoval obory čeština, němčina a slovanské literatury na brněnské univerzitě. Přednášel na FF UK v Praze. Pod svým původním jménem vydal v roce 1935 studii Gavlovičova Valašská škola.

DOLEČEK František - účastník odboje
* 1. 1. 1919 Mistrovice
+ 23. 12. 1999 Valašské Meziříčí
Od patnácti let žil ve Valašském Meziříčí. V roce 1939 utekl přes Slovensko a Maďarsko do Jugoslávie, kde byl pomocníkem čsl úřadů. Potom pokračoval přes Bejrút do Francie, kde bojoval u spojovacího praporu, po porážce Francie prodělal v Anglii výcvik a v roce 1944 se zúčastnil invaze. V roce 1945 se vrátil domů.

DOLEČEK Josef - společenský pracovník
* 16. 2. 1912 Mistrovice u Ústí nad Orlicí
+ 5. 5. 2003 Valašské Meziříčí
Od roku 1932 žil ve Valašském Meziříčí. Byl aktivním členem Sokola, hrál na jeho divadelní scéně i v divadelním orchestru, byl zakládajícím členem Valašského aeroklubu a předsedou Jawa klubu, jednatelem Astronomické sekce ve Valašském Meziříčí, zasloužil se o postavení místní hvězdárny a byl jejím prvním ředitelem. V roce 2000 po něm byla pojmenována nově objevená planetka mezi Marsem a Jupiterem.

DOLEČEK Vladimír - výtvarník
* 23. 11. 1932
Na jeho obrazech a grafikách je často námět Otrokovic a je autorem znaku tohoto města.

DOLEŽAL Jan - národopisný pracovník
* 25. 5. 1860 Kostelec u Holešova
+ 20. 1. 1924 Kroměříž
Učil v Kroměříži na zemské rolnické škole a byl zde ředitelem městské obchodní školy. První jednatel organizace kroměřížského odboru Českoslovanské národopisné výstavy v Praze. Byl činný v Sokole a v Klubu českých turistů, organizoval výstavy.

DOLEŽAL Jiří - hudebník
* 13. 11. 1930 Brno
Studoval hru na klavír na konzervatoři a na JAMU a potom nastoupil jako pedagog na konzervatoř do Kroměříže. Od roku 1958 účinkoval na koncertech ve Zlíně a v Luhačovicích. S MFO provedl třikrát Koncert e moll V. Nováka a v duu s violoncellem natočil řadu rozhlasových snímků v Bratislavě. V roce 1962 se stal profesorem na konzervatoři v Brně a od roku 1978 učil na JAMU

DOLEŽAL Josef - pedagog
* 5. 10. 1849 Fryšták
+ 7. 11. 1933 Olomouc
Oblíbený profesor gymnázia v Olomouci v letech 1886-1912. Učil dějepis a zeměpis a publikoval naučné stati ve Zprávách ústavu.

DOLEŽAL Pavel - malíř
* 23. 8. 1961 Znojmo
Studoval užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u J. Gajdoše na SUPŠ v Uherském Hradišti.

DOLEŽAL Petr - designér
* 18. 8. 1964 Zlín
Studoval tvarování strojů a nástrojů u M. Klímy na SUPŠ v Uherském Hradišti.

DOLEŽALÍK Vítězslav - chemik
* 29. 11. 1920 Zlín - Malenovice
+ listopad 1990
Byl profesorem VUT, přednášel na technologické fakultě ve Zlíně, byl členem vědecké rady VÚCHZ Brno. Je autorem řady publikací a odborných studií z oboru chemické technologie a chemické techniky.

DOLEŽALOVÁ - ŠNÁBLOVÁ Jarmila - herečka
* 12. 8. 1944 Olomouc
+ 2. 4. 1988 Zlín
S divadlem začínala jako elévka v Šumperku, potom působila v Plzni a v letech 1966-88 ve zlínském Divadle pracujících Gottwaldov, kde vytvořila řadu významných divadelních rolí z domácího i světového repertoáru.

DOLEŽALOVÁ Karolína - výtvarnice
* 1. 5. 1980 Zlín
Studovala tvorbu hraček a dekorativních předmětů u Z. Kadlece a V. Reissnera na SUPŠ v Uherském Hradišti.

DOLEŽALOVÁ Radomíra - grafička
* 16. 6. 1970 Zlín
Studovala propagační grafiku a výtvarnictví u J. Hanáčka na SUPŠ v Uherském Hradišti.

DOLEŽALOVÁ Radomíra - grafička
* 16. 6. 1970 Zlín
Studovala propagační grafiku a výtvarnictví u J. Hanáčka na SUPŠ v Uherském Hradišti.

DOLEŽEL Jaroslav - antropolog
* 2. 2. 1910 Všetuly
+ 20. 6. 1991
* + Vystudoval elektrotechnickou průmyslovku a již od roku 1947 se věnoval ve spolupráci d Vítem Dohnalem archeologii blízkých Rymic a okolí v návaznosti na práce Ignáce Tabarky. V šedesátých letech pracoval v muzeu v Holešově, kde prováděl záchranné a zajišťovací výzkumy, přebudoval expozici pravěku a kde je dnes uložena jeho sbírka. Ještě v důchodu spolupracoval s ARÚ ČSAV Brno a publikoval v regionálním i odborném tisku.

DOLEŽEL Jiří - hudební pedagog
* 13. 11. 1930 Brno
V letech 1955-62 působil v Kroměříži jako učitel klavíru na Vyšší hudební škole a přispíval do regionálního tisku, zejména do Rozvoje Kroměřížska.

DOLEŽEL Lubomír - filolog
* 3. 10. 1922 Lesnice
Literární vědec, bohemista, který působil v Novém Jičíně a v Šumperku, emeritní profesor univerzity v kanadském Torontu. Čestný doktor MU v Brně.

DOLEŽEL Martin - grafik
* 17. 4. 1962 Litoměřice
Studoval propagační grafiku a výtvarnictví u F. Nikla na SUPŠ v Uherském Hradišti. Zabývá se tvorbou drobné grafiky, inspirací je mu příroda, figurální motivy a literatura. Již několikrát vystavoval v cizině.

DOLEŽEL Miroslav - sochař a keramik
* 14. 5. 1940 Zlín
Vyučil se v Bystřici pod Hostýnem truhlářem a potom studoval tvarování plastických hmot u Z. Kadlece na SUPŠ v Uherském Hradišti. Pracoval v reklamě a propagaci a od roku 1990 je ve svobodném povolání. Žije s manželkou Danou v Jirkově u Chomutova a vytváří tam plastiky ze dřeva a keramiky, převážně točené na hrnčířském kruhu. Jeho oblíbenou technikou je neglazovaná keramika potíraná kysličníky kovů.

DOLEŽEL Vladimír - grafik
* 23. 11. 1932 Míškovice u Holešova
Působil v Otrokovicích a ve Zlíně.

DOLEŽELOVÁ Dana - keramička
* 15. 5. 1939 Buchlovice
Studovala výtvarné zpracování keramiky u S. Mikuláštíka na SUPŠ v Uherském Hradišti. Žije s manželem Miroslavem v Jirkově u Chomutova a ve svobodném povolání se zabývá volnou i užitou keramikou.

DOLEŽELOVÁ Hana - keramička
* 23. 9. 1983 Kroměříž
Studovala výtvarné zpracování keramiky u J. Vlacha a V. Groše na SUPŠ v Uherském Hradišti.

DOLEŽIL Hubert - hudební teoretik
* 25. 10. 1876 Kunčice pod Ondřejníkem
+ 10. 6. 1945 Praha
Významný hudební kritik, teoretik a hudební historik. Vystudoval UK v Praze a působil jako středoškolský profesor v Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Praze. Byl sbormistrem olomouckého sboru Žerotín a je autorem četných studií o české hudbě, jako publicista psal do časopisu Smetana. Vydal Staročeské zpěvy duchovní 14. a 15. stol. a napsal studie o Smetanovi, V. Novákovi, Z Fibichovi a W. A. Mozartovi. Je spoluautorem Dějin světové hudby (1939).

DOLEŽIL Metod - hudebník
* 15. 10. 1885 Kunčice pod Ondřejníkem
+ 10. 10. 1971 Praha
Studoval učitelský ústav v Kroměříži, kde ho F. Vach přivedl ke sborovému zpěvu a dirigování. Potom na Konzervatoři v Praze skladbu (u K. Steckera a V. Nováka) a dirigování (u F. Spilky). Učil na reálce v Praze Holešovicích a na gymnáziu v Křemencově ulici, ale především v letech na pražské konzervatoři intonaci, řízení sboru a teoretické předměty (1919-45). Od roku 1946 byl profesorem na AMU, kde se stal prvním děkanem hudební fakulty, vedoucím katedry zpěvu a operní režie a prorektorem. Za svého působení v Olomouci získal řadu zkušeností jako sbormistr v olomouckém Žerotínu, v Praze vedl nejprve PSPU a potom Pěvecké sdružení pražských učitelů. Je považován za tvůrce interpretačního slohu sborové tvorby J. B. Foerstra, V. Nováka, J. Křičky a O. Jeremiáše. Všeobecně známá je jeho učebnice Intonace a elementární rytmus (1921).

DOLEŽIL Vojtěch - malíř
* 11. 6. 1882 Kunčice pod Ondřejníkem
+ říjen 1961
Známý malíř, především figuralista a krajinář, který hojně vystavoval.Vystudoval Akademii výtvarných umění v Drážďanech a UMPRUM v Praze u profesorů Maška a Preisla. Působil jako profesor na státním ženském učitelském ústavě v Praze.

DOLINA Karel - historik
* 24. 10. 1874 Pitín u Bojkovic
+ 23. 11. 1962 Bojkovice
Studoval na gymnáziu v Uherském Hradišti a učitelském ústavu v Příboře, učil v Komně, Lačnově u Valašských Klobouk a Bojkovicích a potom byl ředitelem Všeobecné živnostenské školy pokračovací a rovněž Odborné školy pro učně živností stavebních. V Bojkovicích byl obecním kronikářem, spoluzakladatelem muzea a v letech 1933-8 starostou. Publikoval v časopise Naše Bojkovsko. Je autorem Kroniky Bojkovic, kterou vydalo město Bojkovice v devadesátých letech minulého století a v roce 2004.

DOLINSKÝ Antonín - dirigent
* 6. 1. 1906 Bojkovice
+ 26. 3. 1986 Praha
Vystudoval konzervatoř Praha a v letch 1945-7 studoval u Václava Talicha. Učil na Vyšší hudebně pedagogickou školu v Praze, na konzervatoři a od roku 1955 byl dirigentem Pražské zpěvohry. Pořádal přednášky, psal učebnice hudební výchovy, hudební nauky a klavírní hry.

DOMANSKÝ Hanuš - hudební skladatel
* 1. 3. 1944 Nový Hrozenkov
V roce 1965 absolvoval brněnskou konzervatoř a v roce 1970 VŠMU. Je autorem komorních skladeb (Bagately, Dithyramby), oratorií (Fiat lux), orchestrálních děl, elektroakustických skladeb, baletů a scénické hudby.

DOMES Hugo - herec
* 25. 5. 1925 Kroměříž
+ 17. 7. 1987 Žďár nad Sázavou
Vystudoval brněnskou konzervatoř a působil v divadlech, od roku 1970 ve Slováckém divadle Uherské Hradiště jako herec a režisér. Respektoval požadavky vesnického obecenstva a pěstoval a tříbil jeho vkus, často spolupracoval s amatéry a pomáhal jim.

DOMINIK Jan - lékař
* 15. 5. 1944 Zlín
Studoval Lékařskou fakultu MU v Brně. Pracoval v Brně, v Jemenské republice a v Hradci Králové, kde je přednostou kardiochirurgické kliniky. Je autorem 133 publikovaných vědeckých prací a 148 přednášek o léčbě srdečních vad.

DOMITER Jaroslav - grafik
* 27. 4. 1944 Ostrava - Radvanice
Studoval tvarování strojů a nástrojů u M. Klímy, J. Jaška a K. Hofmana na SUPŠ v Uherském Hradišti. Studijně byl na Korsice, v Norsku, Chorvatsku a Švédsku. Pracoval v propagaci několika podniků, v letech 1990-7 měl vlastní tiskárnu Aries a od té doby učí na SUPŠ Ostrava.

DOMLUVIL Eduard - historik
* 1. 1. 1846 Moravičany
+ 9. 3. 1921 Valašské Meziříčí
Studoval gymnázium v Brně a bohosloví v Olomouci. Jako kněz působil ve Vizovicích a v Olomouci. Od roku 1873 byl učitelem náboženství na gymnáziu ve Valašském Meziříčí. Věnoval se muzejnictví, historii a národopisu. Stál u zrodu valašskomeziříčského muzea, nejstaršího na Valašsku, a řídil jeho časopis. Napsal Paměti města Valašského Meziříčí a městečka Krásna (1878), Obrazy ze života rolnického lidu na Valašsku od 16. - 19. století a Valašsko-Meziříčský okres.

DOMZALOVÁ Petra - herečka
* 8. 11. 1978 Opava
Vystudovala Zlínskou vyšší odbornou školu umění a hraje v Městském divadle Zlín.

DONÁT - PELHŘIMOVSKÝ Jan - spisovatel
* 24. 4. 1849 Pelhřimov
+ 1. 7. 1932 Přerov
Od roku 1878 učil na Moravě, v roce 1899 odešel do důchodu a žil v Přerově, kde se věnoval literární tvorbě a chmelařství. Byl redaktorem časopisu Lubina a v letech 1917-23 přerovského Obzoru, kde uveřejňoval povídky, fejetony, humoresky, cestopisné črty i odborné stati o moravském chmelařství. Byl jednatelem Moravského spolku chmelařského a svou činností přispěl k rozšíření znalostí o moravském chmelu.

DONATH Adolf - historik umění
* 9. 12. 1876 Kroměříž
+ 28. 12. 1937 Praha
Pocházel z židovské rodiny. Maturoval na německém gymnáziu v Kroměříži, Právnickou fakultu ve Vídni nedokončil a začal v tomto městě pracovat jako knihovník. Psal a publikoval básně. Po vzniku Československa se stal jeho občanem a redaktorem Prager Tagblatt, i když žil v Berlíně. Po roce 1933 se odstěhoval do Prahy k bratrovi Brunovi. Založil časopis Kunstwanderer.

DONATH Eduard - chemik
* 8. 12. 1848 Vsetín
+ 30. 5. 1932 Brno
Studoval na polytechnice ve Vídni a zde pak pracoval jako asistent v zemědělsko-chemické zkušebně. V roce 1876 přestoupil ke křesťanství a stal se evangelíkem. Od roku 1888 působil na německé technice v Brně, později také jako řádný profesor. Pak až do roku 1920 řídil Ústav chemické technologie. Jako jeden z prvních studoval složení různých druhů paliv.

DONAY Jan - sochař
* 14. 5. 1755 Frenštát pod Radhoštěm
+ 9. 2. 1810 Frenštát pod Radhoštěm
Bratr sochaře Václava Donaye.

DONAY Václav - sochař
* 5. 9. 1742 Frenštát pod Radhoštěm
+ 6. 5. 1796 Skočov (Polsko)
Vyučil se sochařství v dílně Weissmanů ve Frýdku a působil na Těšínsku. Je autorem oltářů v Hnojníku a Malé Visle, sochy v Ustrni a Skočově.

DOPITA Jiří - sportovec
* 2. 12. 1968 Šumperk
Hokejový reprezentant. S hokejem začínal v Šumperku, hrál za Olomouc, Jihlavu, Tábor, Berlín (Německo) a Vsetín, nyní hraje NHL za Philadelphia Flyers. Byl několikrát mistrem extraligy, nejlepším hráčem její play off a jejím nejlepším střelcem. Účastník šesti MS na nichž získal tři bronzové (1994, 1997 a 1998) a dvě zlaté medaile (1996 a 2000), držitel zlaté medaile ze ZOH 1998, účastník OH 2002.

DOPITA Rudolf - designér
* 3. 9. 1934 Pěnčín u Laškova
Vyučil se ve Zlíně zámečníkem a potom studoval tvarování strojů a nástrojů u Z. Kováře na SUPŠ v Uherském Hradišti. Jako průmyslový designér pracoval pro několik firem.

DOPITA Rudolf - designér
* 3. 9. 1934 Pěnčín u Laškova
Vyučil se ve Zlíně zámečníkem a potom studoval tvarování strojů a nástrojů u Z. Kováře na SUPŠ v Uherském Hradišti. Jako průmyslový designér pracoval pro několik firem.

DOPITA Stanislav - výtvarník
* 3. 4. 1930 Pěnčín u Laškova
Vyučil se ve Zlíně obuvníkem a potom studoval modelářství a návrhářství obuvi u E. Dealera, J. Jaška a J. Blažka na SUPŠ v Uherském Hradišti. Žil v Táboře Záluží a věnoval se politice, maloval pouze pro zábavu, věšinou krajinu Táborska.

DOPITOVÁ Milena - výtvarnice
* 25. 10. 1963 Sternberk
Studovala propagační grafiku a výtvarnictví u J. Hanáčka na SUPŠ v Uherském Hradišti a intermediální ateliér M. Knížáka na AVU Praha. Byla na studijních pobytech v Evropě i USA. Spoluzakladatelka skupiny Pondělí. (1991) Patří k nejvýraznějším osobnostem mladší české výtvarné scény.

DORASIL Karel - podnikatel
* 17. 10. 1829 Nový Jičín
+ 28. 9. 1897 Opava
Syn novojičínského obchodníka se železem nejprve rozšířil otcův železářský obchod i do Opavy, potom zřídil továrničku na hřebíky, podkovy a plechové zboží v Brance u Opavy a v roce 1862 patřil mezi spoluzakladatele Braneckých železáren.

DORAZIL Otakar - historik
* 19. 3. 1889 Strážnice
+ 24. 8. 1979 Valašské Meziříčí
Vystudoval stavební inženýrství a pak historii na FF UK v Praze, kde na sklonku života působil jako lektor metodiky historie. Za studií pracoval v akademickém spolku Palacký ve Valašském Meziříčí. Byl iniciátorem tzv. létacích knihoven"" a stál u zrodu Veřejné čítárny a knihovny ve Valašském Meziříčí. Podílel se na zvolení TGM poslancem za valašská města. Pracoval v ČSČK. Byl autorem mnoha historických publikací, mj. Světové dějiny v kostce a autobiografie Chtěl jsem být učitelem.""

DORAZIL Stanislav - vlastivědný pracovník
* 5. 5. 1850 Loučka u Nového Jičína
+ 18. 5. 1924 Valašské Meziříčí
Studoval gymnázium v Olomouci a potom FF UK Praha, ale přešel na fakultu právnickou. Promován v Krakově. Od roku 1884 měl advokátní kancelář ve Strážnici a v Hodoníně. V letech 1893-1900 žil v Kroměříži, kde založil Musejní a knihovní jednotu, byl činným v Sokole, Moravanu a dalších organizacích, byl spolupořadatelem Hanáckého oddělení na Národopisné výstavě v Praze 1895.

DORAZIL Vlastimil - spisovatel
* 30. 11. 1902 Starý Jičín
+ 11. 2. 1940 Přerov
Od roku 1922 žil a působil v Přerově a první básně mu vyšly vlastním nákladem v roce 1927. Je autorem studií Vincenc Vávra, životopisec Boženy Němcové a Dějiny státního převratu roku 1918 v Přerově a příspěvků v deníku Haná.

DORAZÍN Martin - novinář
* 11. 11. 1968 Valašské Meziříčí
Po absolvování valašskomeziříčského gymnázia studoval filozofické fakulty v Petrohradě, v Praze a v Olomouci. Pracoval v Československém a v Českém rozhlase a v České televizi. Zabývá se zahraniční politikou, zejména otázkami Balkánu a Ruska. Publikoval v periodickém tisku a knižně ve sborníku Zápisník 1996/97.

DORDA Pavel - keramik
* 15. 5. 1979 Vsetín
Studoval užitou fotografii u J. Mahelové a P. Titze na SUPŠ v Uherském Hradišti. S otcem Pravoslavem se zabývá výrobou keramiky a porcelánu. Žije v Rožnově pod Radhoštěm a vystupuje jako folkový písničkář.

DORDA Pravoslav - keramik
* 26. 2. 1945 Ostrava
Vyučil se aranžérem a potom studoval užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u V. Hrocha na SUPŠ v Uherském Hradišti, kde potom nějakou dobu také učil. Od roku 1976 se věnuje výhradně vlastní tvorbě a tvoří keramiku, převážně užitkovou. V poslední době se orientuje na výpal v živém ohni. Žije a pracuje v Horním Rozpitém na Dolní Bečvě.

DORDOVÁ Markéta - keramička
* 16. 2. 1972 Valašské Meziříčí
Studovala výtvarné zpracování keramiky u J. Vlacha a V. Groše na SUPŠ v Uherském Hradišti a ateliér keramiky, porcelánu a skla v architektuře na VŠUP Praha. Je vedoucí ateliéru design skla na SUPŠ ve Valašském Meziříčí.

DORŇÁK Jiří - sochař a galerista
* 21. 1. 1963 Vsetín
Vystudoval SUPŠ v Uherském Hradišti a VŠUP v Praze u prof. Z. Kováře. Hlavní oblastí jeho zájmu je tvorba prostorová - skulptury, plastiky. Pracuje hlavně se dřevem, kamenem a kovem. Zabývá se rovněž kresbou, malbou, grafickým designem a tvorbou interiérů. Je autorem skulptury na místě bývalé židovské synagogy ve Vsetíně i interiérů kavárny a galerie Panacea ve Valašském Meziříčí, v níž také organizuje výstavní činnost. Vystavoval doma a v Německu.

DORŇÁKOVÁ - KOMRSKOVÁ Zdena - sportovkyně
* 25. 6. 1957 Vsetín
Sportovní gymnastka, závodnice TJ Valašské Meziříčí, absolutní mistryně republiky a účastnice XX. letních olympijských her v Mnichově 1972 (5. místo v družstvech). Matka a spolutrenérka naší nejlepší gymnastky z přelomu tisíciletí Jany Komrskové a atletky Lucie Komrskové.

DORNIČÁK Josef - novinář
* 7. 1. 1934 Tichov u Valašských Klobouk
Studoval gymnázium v Domažlicích a Valašských Kloboukách a češtinu a ruštinu na FF UP Olomouc. Učil na učňovských školách, ale musel odejít a v letech 1956-61 pracoval jako dělník. V letech 1961-72 pracoval v Domě osvěty a v Okresním kulturním středisku a pak byl redaktorem Svobody a Moravských novin. Psal o kultuře, zemědělství a ekologii, spolupracoval na publikacích a propagačních materiálech výstavy Flora Olomouc.

DOROTÍKOVÁ Karla - malířka a řezbářka
* 1. 4. 1925 Velké Karlovice
Kreslit začala až ve čtyřiceti letech a řezbářstvím se zabývá od roku 1971. Je členkou kroužku Urgatina, s nímž i vystavuje.

d'ORSAY Anatole - kněz
* 24. 1. 1826 Vídeň (Rakousko)
+ 30. 6. 1894 Olomouc
Studoval v Kroměříži, Mikulově a Olomouci a pak byl kaplanem u sv. Mořice v Olomouci a v Bystřici pod Hostýnem. Od roku 1856 byl farářem v Kojetíně a od roku 1881 kanovníkem v Olomouci. Mecenáš českých kulturních snah, který dal ve své rezidenci k dispozici několik sálů pro sbírky VSMO, jejímž byl prvním předsedou. VSMO. Byl členem všech českých spolků v Olomouci.

DOSEDLA Antonín - duchovní
* 1. 9. 1868 Jaroměřice u Jevíčka
+ 27. 12. 1940 Třebětice u Holešova
Kněz, spolupracovník A. C. Stojana.

DOSKOČIL Vladimír - herec
* 5. 5. 1946 Uherské Hradiště
Od roku 1991 člen Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Získal cenu za nejlepší mužský herecký výkon na Festivalu smích v Pardubicích 2003 a hrál v rozhlasové hře Syn, který získala v anketě Českého rozhlasu a týdeníku Rozhlas Neviditelný herec titul Hra roku 2003.

DOSKOČILOVÁ - KOŇAŘÍKOVÁ Radmila - keramička
* 30. 9. 1970 Uherské Hradiště
Studovala výtvarné zpracování keramiky u J. Vlacha a V. Groše na SUPŠ v Uherském Hradišti. Působí na ZUŠ v Uherském Hradišti.

DOSOUDIL Josef - kněz
* 26. 11. 1874 Velká Bystřice
+ 17. 2. 1920 Kroměříž
Od roku 1897 byl v Kroměříži prefektem semináře a profesorem Arcibiskupského gymnázia a od roku 1904 ředitele kůru v kostele sv. Mořice. Byl členem výboru Cyrilské jednoty v Praze a výboru Moravana. V rukopisech zůstaly jeho chrámové skladby.

DOSOUDIL Petr - výtvarník
* 28. 9. 1956 Uherské Hradiště
Designér, grafik a scénograf, který žije ve Zlíně a spolupracuje s Českou televizí Brno. Navrhl kostýmy pro film Pohlaď kočce uši (1985).

DOSOUDIL Rudolf - sochař
* 5. 8. 1946 Olomouc
Nejprve se vyučil a teprve potom studoval reprodukční sochařství a restaurátorství u Jana Habarty na SUPŠ v Uherském Hradišti.

DOSTÁL - LUTINOV Karel - básník
* 22. 9.1871 Prostějov
+ 29. 11. 1923 Prostějov
Absolvent Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, teologii studoval v Olomouci. Kněz, duchovní správce novojičínské polepšovny. básník, dramatik a publicista, představitel katolické moderny. Vydával v Novém Jičíně časopis Nový život a založil časopis Kravařsko.

DOSTÁL Alois - novinář
* 10. 12. 1881 Křelov
+ 29. 11. 1927 Uherské Hradiště
Redaktor Slováckých novin.

DOSTÁL Eugen - historik umění
* 23. 12. 1889 Příbor
+ 23. 1. 1943 Brno
Docent Filozofické fakulty, profesor dějin umění a děkan Filozofické fakulty MU. Organizátor uměleckého, zejména výtvarného života na Moravě, který se zasloužil o ochranu uměleckých památek na Moravě a ve Slezsku. Reorganizoval památkovou péči na Moravě, objevil Madonu z Veveří, napsal řadu odborných prací a sestavil Průvodce po uměleckých památkách Brna.

DOSTÁL František - historik
* 19. 8. 1902 Olšany u Prostějova
+ 2. 5. 1971
Zabýval se historií třicetileté války na Valašsku. Napsal knihu Valašská povstání za třicetileté války a Valašské Meziříčí v pamětech třicetileté války, K otázce územního rozsahu valašské kolonizace na Moravě v druhé polovině 17. stol., O příčinách lidových bouří a o původu zbojnictví na Valašsku v l. 1620-7, Z dob lidového odporu na Valašsku v l. 1628-42 a Valaši a protifeudální boje na Valašsku v l. 1620-42.

DOSTÁL František - vlastivědný pracovník
* 30. 10. 1902 Křenovice u Kojetína
+ 18. 9. 1982 Křenovice u Kojetína
Studoval na gymnáziu v Kroměříži a Masarykově univerzitě v Brně. Působil jako učitel na gymnáziu v Českých Budějovicích, na Učitelském ústavu v Prešově, na Slovanském gymnáziu v Olomouci a pak v Prostějově a Přerově. V roce 1955 byl propuštěn za urážku veřejného činitele. Věnoval se historii rodné obce, o níž napsal monografii.

DOSTÁL Hynek - spisovatel
* 29. 12. 1871 Boršice
+ 28. 6. 1943 Saint Louis (USA)
Právník, spisovatel, publicista a redaktor krajanského tisku v USA. Byl spolupracovníkem T. G. Masaryka při snahách o vytvoření samostatného Československa a signatářem Pittsburské dohody mezi Čechy a Slováky. Byl V roce 1928 byl vyznamenán nejvyšším možným oceněním, které může dosáhnout laik ve službách církve, byl jmenován rytířem Řádu sv. Řehoře Velikého.

DOSTÁL Ivan - právník
* 9. 10. 1923 Nový Jičín
Syn spisovatele Dostála - Bystřiny. Gymnázium studoval v rodišti a ve Valašském Meziříčí, práva v Praze a v Moskvě. Publikoval v odborném časopise Právník a v dalších.

DOSTÁL Miroslav - malíř
* 26. 9. 1922 Prostějov
Po absolvování gymnázia studoval dekorační malbu u V. Hrocha na Škole umění ve Zlíně

DOSTÁL Zdeněk - historik
* 6. 5. 1933 Zdounky
V letech 1966-73 působil na PedF UP Olomouc.

DOSTÁLEK Antonín - sbormistr a klavírista
* 28. 9. 1882 Hulín
+ 9. 8. 1938 Brno
Studoval gymnázium v Kroměříži a hudbě se učil na škole Moravana a u J. Nešvery. V letech 1903-25 byl člen PSMU. V letech 1903-10 učil v Chropyni, v letech 1910-23 v Moravském Krumlově. Jeho bratr Bohumír (1884-1968) stál rovněž u vzniku PSMU.

DOSTÁLEK Bohumír - pěvec
* 16. 8. 1884 Hulín
+ 15. 7. 1968 Brno
Učitel, člen PSMU a jeho dlouholetý první basista a dirigent Hané.

DOSTÁLEK Tomáš - fotograf
* 1. 5. 1979 Uherské Hradiště
Studoval užitou fotografii u P. Titze a J. Mahelové na SUPŠ v Uherském Hradišti, užitou fotografii u P. Diase na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati a ateliér B. Prokůpka na FAMU Praha.

DOSTÁLKOVÁ Daniela - fotografka
* 1979 Třinec
Studovala obchodní akademii v Třinci, Lidovou konzervatoř v Ostravě, Institut tvůrčí fotografie v Opavě, fakultu užitého umění a designu na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a byla na stáži v na pražské AVU a varšavské ASP. Žije a pracuje v Praze a v Brně jako volná fotografka zaměřená na divadelní fotografii a fotografii architektury a kurátorka výstav. Spolupracuje s časopisy Architekt, Exklusive a Fluid, účastní se skupinových výstav a založila se sestrou Lindou skupinu Sistars.

DOSTÁLKOVÁ Dita - designérka
* 14. 3. 1972 Uherské Hradiště
Studovala tvarování plastických hmot u Z. Kadlece na SUPŠ v Uherském Hradišti a ateliér designu výrobků u O. Diblíka na VŠUP Praha. Během studia absolvovala stáže v Itálii, Holandsku a Polsku a nadále jezdí za inspirací do světa. Na pražském Žižkově tvoří prostorové obrazy, m´dní doplňky a oděvy, keramické plastiky i dětské hračky.

DOSTÁLKOVÁ Linda - scénografka
* 4. 7. 1977 Třinec
Studovala architekturu na Technické univerzitě v Liberci, scénografii na JAMU v Brně a média a audiovizuální prostor na AVU ve Varšavě. Pracovala v Divadle Petra Bezruče v Ostravě a nyní pracuje v Národním divadle v Brně.

DOSTÁLOVÁ Andrea - grafička
* 10. 1. 1976 Prostějov
Studovala dekorativní a užitou malbu v architektuře a propagaci u J. Pospíšila a M. Maliny a propagační grafiku a reklamní tvorbu na SUPŠ v Uherském Hradišti a výtvarnou výchovu pro střední školy u E. Ovčáčka na PedF Ostravské univerzity. Od roku 2000 se ve Zlíně zabývá grafickými a malířskými pracemi a realizacemi v oblasti užité grafiky, reklamy a výstavnictví.

DOŠKA Josef - technik
* 19. 2. 1908 Praha
+ 30. 11. 1991 Zlín
Po ukončení školy v roce 1931 se stal asistentem Ústavu anorganické technologie. V roce 1937 nastoupil do Baťovy strojírny ve Zlíně, kde se věnoval strojírenské metalurgii. Zavedl nové technologické postupy v galvanoplastice a tvrdém chromování, věnoval se výzkumné činnosti v oblasti šedé litiny a oceli. V roce 1980 se spolupodílel na vzniku Technického sboru sléváren přesných odlitků, kde působil do roku 1983. Působil také jako vědecký pracovník na slévárenské katedře VUT v Brně.

DOUBEK František Bohumil - malíř
* 20. 3. 1865 České Budějovice
+ 26. 10. 1952 Nový Jičín
Absolvent pražské AVU a malířských ateliérů v Mnichově, alíř žánrů a podobizen, ilustrátor, který prožil v Novém Jičíně konec života.

DOUBNEROVÁ Jiřina - malířka
* 31. 3. 1922 Vinařice
Studovala reprodukční kamenosochařství a restaurátorství u V. Májovského na Škole umění ve Zlíně. Pracovala v památkové péči a v Muzeu A. Jiráska a M. Alše v Praze, kde byla později ředitelkou. Napsala doslov k Alšovu Špalíčku (1971), zpracovávala scénáře výstav a publikovala v odborném tisku. Jako malířka čerpala náměta z rodného Kladenska. Byla modelem V. Makovskému pro portrét B. Němcové.

DOUFALÍK Alois - sběratel lidových písní
* 26. 9. 1839 Rudice
Vystudoval učitelský ústav v Brně, učil v Březové a ve Strání a sbíral lidové písně moravskoslezského pomezí. Spolupracoval s L. Janáčkem.

DOUCHA František - vlastivědný pracovník
* 17. 9. 1881 Topol
+ 14. 2. 1965 Olomouc
Po absolvování UK v Praze byl profesorem na gymnáziu v Kyjově a ve Strážnici. Byl spoluredaktorem ČVSMO, od roku 1919 členem výboru VSMO a od roku 1926 v muzeu správcem oddělení historického a uměleckoprůmyslového. V letech 1935-9 byl ředitelem vsetínského gymnázia a přispíval do vsetínských vlastivědných publikací.

DOVRTĚL Bohumil - hudebník
* 28. 9. 1910 Žopy
+ 5. 4. 1966 Holešov
V letech 1934-9 působil v Lipníku a potom v Holešově, kde v letech 1945-8 učil na gymnáziu, od roku 1948 byl ředitelem hudební školy a v letech 1953-6 sbormistrem pěveckého sboru Podhoran. Poté působil ve Zlíně.

DRÁBEK Jan - hudebník
* 5. 10. 1912 Slušovice
Právník, překladatel, národopisný pracovník, hlavně však hudebník - varhaník, zpěvák a spoluzakladatel slušovického sboru Hlahol.

DRÁBEK Mikuláš Jan - vlastivědný pracovník
* 9. 2. 1857 Slušovice
+ 1926 Fryšták
Působil jako kněz ve Starém Jičíně, Fryštáku, Štípě, Všemině, Kašavě, Slušovicích a zase ve Fryštáku. Napsal Dějiny městečka Fryštáku a far, které dříve do Fryštáku náležely. Psal o původu zázračné sochy Panny Marie ve Štípě.

DRÁBEK Petr - fotograf
* 1945
Člen valašskomeziříčské skupiny fotografů Setkání.

DRABÍK Mikuláš - kněz Jednoty bratrské
* 5. 12. 1588 Strážnice
+ 9. 7. 1671 Bratislava
Vystřídal řadu míst pobytu a ve Valašském Meziříčí se 21. 11. 1617 oženil s dcerou místního měšťana Zuzanou Holilovou. V roce 1622 si koupil v Krásně grunt, ale od roku 1627 se musel skrývat a v roce 1628 odešel s rodinou na Slovensko. Několikrát se setkal s Komenským, jehož byl spolužákem, a ten po příchodu do Amsterodamu vydal Drabíkova proroctví v knize Lux in tenebris"". V roce 1671, po potlačení proticísařského spiknutí, byl Drabík zatčen, odsouzen a popraven. Jeho tělo a knihy byly spáleny a popel byl vhozen do Dunaje.""

DRAČKA Jaroslav - malíř
* 4. 2. 1923 Bílovice u Uherského Hradiště
Autodidakt, který zpodobil krajinu širokého regionu Chřibů, Hané a Valašska.

DRAG Bronislav - malíř
* 6. 7. 1940 Bohumín
Studoval dekorativní a užitou malbu v architektuře a propagaci u V. Hrocha a propagační grafiku a výtvarnictví u J. Kořínka na SUPŠ v Uherském Hradišti.

DRAGONI KŘENOVSKÝ Jakub - spisovatel
* 1808 Křenovice
+ 28. 9. 1871 Brno
Redaktor a autor didaktických povídek pro mládež, který působil v Brně, Opavě a Uherském Hradišti.

DRAHOTUŠSKÝ Oldřich - sochař a restaurátor
* 19. 2. 1920 Podhradní Lhota
+ 30. 5. 1994 Planá u Mariánských Lázní
Vystudoval VŠUP v Praze. Znám je nejen vlastními díly, ale také restaurátorskou prací např. na soše Jana Žižky v Praze na Vítkově, v pražském Národním divadle, nebo na oltářích v kláštera Kladerubech u Stříbra. Jeho socha Dívka se džbánkem je na návsi v Podhradní Lhotě, bronzový reliéf Dívčí portrét je v zámku v Bystřici pod Hostýnem.

DRACHOVSKÝ Jan - autor české gramatiky
* 1577 Třeboň
+ 24. 5. 1644 Brno
Od 1594 byl členem jezuitského řádu. Před Bílou Horou působil jako učitel a misionář na jihu Moravy, v letech 1607-11 působil v Lulči u Vyškova, později v Boskovicích a Holešově. V roce 1622 jej povolal olomoucký biskup, aby šířil protireformaci v Lipníku a od ropu 1624 byl ve Znojmě prvním rektorem jezuitské koleje. Je autorem dvou českých traktátů proti Jednotě bratrské a pětidílné české mluvnice, sepsané latinsky. (Grammatica Boemica. Olomouc 1660)

DRÁPALA Daniel - etnograf
* 8. 7. 1976 Valašské Meziříčí
V letech 1999-2007 působil ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, od roku 2007 je v Ústavu evropské etnologie FF Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se úlohou muzeí v přírodě jako prostředníkem mezi lidovou kulturou a školou.

DRÁPALA Milan - historik
* 1. 5. 1964 Čeladná
Absolvoval gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm a potom studoval FF UK Praha, odkud přešel na brněnskou univerzitu. Od roku 1990 působí v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v Praze a zabývá se českými dějinami 20. století.

DRÁSAL Josef - moravský obr
* 4. 7. 1841 Chromeč u Zábřeha
+ 16. 12. 1886 Holešov
V dobách své slávy měřil 248 cm a vážil 185 kg a je mezi světovými obry asi na dvanáctém místě. S holešovským hostinským Janouchem jezdil od roku 1860 po celé Evropě a přijal ho i francouzský král Napoleon III. Existuje mnoho historek o jeho životě, síle a apetitu. Jeho pozůstatky byly třikrát exhumovány a měřeny. Má muzeum v Olomouci a jeho obraz ve skutečné velikosti a jeho boty a rukavice, jsou uloženy v holešovském muzeu.

DRATVA Jiří - malíř a grafik
* 16. 3. 1946 Zlín
Vyučil se tiskařem a potom studoval SUPŠ v Uherském Hradišti u prof. K. Hofmana, F. Nikla, J. Jašky a J. Hanáčka. Je členem spolku Arkáda v Novém Jičíně, se kterým také vystavuje.

DRATVA Rudolf - dirigent
* 12. 9. 1922 Divoky u Zdounek
+ 30. 3. 1986 Luhačovice
Hudební pedagog, houslista a dirigent, který absolvoval FF UP v Olomouci a JAMU v Brně, učil ve školách na Zlínsku a od roku 1959 působil v Luhačovicích, kde byl zakladatelem, dirigentem a vedoucím Pěveckého sboru Leoše Janáčka.

DRAŽIL Antonín - dirigent a sbormistr
* 7. 4. 1907 Krásné Březno
+ 13. 1. 1981 Olomouc
Violoncellista, který v Olomouci vytvořil vojenskou posádkovou hudbu a spolupracoval s Moravskou filharmonií. Byl také sbormistrem olomouckého Žerotína, spolupracoval s Orlicí a Vlastimilou v Prostějově a s rozhlasem. V letech 1960-72 učil hudbu v Kroměříži.

DRCMAN Jiří - designér
* 8. 1. 1970 Vsetín
Studoval tvarování strojů a nástrojů u M. Klímy na SUPŠ v Uherském Hradišti.

DRDA Jan - spisovatel
* 4. 4. 1915 Příbram
+ 28. 11. 1970 Dobříš
Po studiích na FF UK v Praze pracoval jako redaktor, mj. i ve Zlíně. Po roce 1949 byl předsedou Svazu čs. spisovatelů. Napsal řadu knih, báchorku Hrátky z čertem a hru Dalskabáty, hříšná ves, aneb Zapomenutý čert. V jeho povídkové knize Krásná Tortiza je povídka Polévka matky Krovozové, odehrávající se ve Velkých Karlovicích a na Soláni.

DRDA Pavel - sochař
* 3. 3. 1958 Hranice na Moravě
Žije a pracuje na Bystřičce a ve Valašském Meziříčí. S výtvarným uměním se seznamoval v ZUŠ ve Valašském Meziříčí, potom studoval Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni a VŠUP v Praze, ateliér užitého sochařství u prof. J. Malejovského. Upoutala ho figura člověka i zvířat, které často sochařsky zobrazuje. Vytvořil řadu prací pro rodný kraj (Píseň hor - Karolinka, reliéf Vesmír Vsetín, Noe Horní Bečva). Člen skupiny OSLAVA.

DRDÁK Milan - chemik
* 12. 6. 1949 Vsetín
+ 2002
Studoval Chemicko-technologickou fakultu SVŠT Bratislava, kde později i pracoval. Potom byl ředitelem Ústavu chemie potravin a biotechnologií FCH VUT v Brně. Je autorem řady studií a spoluautorem knihy Základy potravinářských technologií.

DRHA Josef - malíř
* 3. 3. 1912 Ostrava
+ 22. 12. 2009
Studoval na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě a soukromě u prof. Wünsche a Obšila. Nejprve maloval v Ostravě, ale pak se z něj stal krajinář, který Beskydám věnoval celý svůj život. Tvořil také figurální kompozice, zejména portréty blízkých a známých přátel, maloval zátiší i kytice.

DRLÍK Rudolf - hudební skladatel
* 23. 4. 1901 Kopřivnice
+ 2. 4. 1979
Učitel a metodik českého jazyka, ale také dirigent , sbormistr, hudební skladatel, kronikář a kulturně-osvětový pracovník ve Vsetíně. Byl členem Sboru ruských písní a tanců a vedoucím dalších hudebních těles, městského osvětový sbor Vsetín a Ženského pěveckého sboru Lumír.

DRLÍKOVÁ Eva - muzikoložka
* 19. 7. 1946 Brno
Vystudovala FF MU v Brně, od roku 1981 je šéfredaktorkou Opus Musicum, byla editorkou publikace Janáček a Hukvaldy (1983), od roku 1992 správkyní Nadace Opus Musicum a od roku 1994 editorkou kritického vydání díla Leoše Janáčka. Vydala řadu muzikologických prací a učí na hudební fakultě JAMU.

DROFA Miroslav - architekt
* 25. 10. 1908 Všehrdy u Plzně
+ 1. 5. 1984 Zlín
Pracoval ve stavebním oddělení firmy Baťa a patřil k předním projektantům Zlína, od roku 1942 pracoval v oddělení profesora Karfíka. Projektoval obchodní domy, baťovské rodinné domy, věžové bytové domy, ale také Morýsovy domy, školu v Bartošově čtvrti a tiskárnu v Loukách. Měl také velký vliv na rozvoj urbanismu a architektury Zlína v poválečném období

DRONKOVÁ Marie - hudebnice
* 23. 2. 1935 Velíková
V letech 1959-62 působila jako flétnistka v Moravské filharmonii Olomouc.

DROTTNEROVÁ Marta - tanečnice
* 26. 8. 1941 Zlín
V roce 1958 se přihlásila do konkurzu pražského Národního divadla. Po vítězství v soutěži v Rio de Janeiru si prohlubovala techniku v baletním učilišti Velkého divadla v Moskvě. Po O. Skálové se stala další primabalerinou ND (1966-91), která u nás rozvíjela inspiraci klasické ruské baletní školy.

DROZD František - šachový skladatel
* 28. 1. 1915 Valašské Meziříčí
+ 4. 5. 1978 Valašské Meziříčí
Šachovou skladbu publikoval od roku 1932.

DROZD Jan - sochař
* 20. 8. 1921 Archlebov
+ 10. 8. 1944 Strážnice
Po maturitě na gymnáziu studoval reprodukční kamenosochařství a restaurátorství u V. Májovského na Škole umění ve Zlíně. Žil a pracoval ve Strážnici.

DROZD Jan - spisovatel
* 27. 1. 1914 Bordovice
+ 15. 8. 2005 Ostrava
Za okupace učil v Zubří a ve Valašském Meziříčí, po válce byl středoškolským profesorem, vedoucím literárně-dramatického oddělení ostravského rozhlasu a redaktorem Krajského nakladatelství Ostrava, po roce 1968 však nemohl v redakcích pracovat. Je autorem knih s partyzánskou tématikou Odvážný boj a Po nebezpečných stezkách, vydal knížku Smutek z milování (1990), román Člověk pro jeden život (ten byl vysázen již v roce 1968, ale sazba byla rozmetána a vyšel až v roce 1991), vydal prózu Pohřbívání živých (1993) a povídku Pátá dimenze (Frenštát 1999).

DROZD Jiří Jaromír - malíř a grafik
* 2. 1. 1924 Bordovice
+ 1. 11. 1984 Frenštát pod Radhoštěm
Absolvoval frenštátskou měšťanku, byl žákem A. Strnadla na VŠUP a studoval dějiny umění na FF UK v Praze. Namaloval řadu olejů valašské krajiny. Ilustroval Četynovy knihy Vítězství nad Avary a Živly. V roce 1966 přesídlil do Prahy, ale letní sídlo měl ve Frenštátě, kde realizoval mj. dvě sgrafita ve SPŠE.

DROZDA Cyril - herec
* 8. 5. 1954 Kroměříž
Po absolvování brněnské konzervatoře odehrál jednu sezónu v divadle v Českém Těšíně a od roku 1975 hraje v Brněnském HaDivadle. Kromě divadelních rolí dostal i několik příležitostí ve fimu a v televizi.

DRTÍLEK Miroslav - spisovatel
* 6. 6. 1920 Luhačovice
Pracoval jako dramaturg a scenárista krátkých a dokumentárních filmů. Námětem většiny jeho knih je romantika dálek a hrdinství mořeplavců. Vydal dívčí románek Předjaří, Bohatýr Váňa, Rozpustilá pohádka, Severní ulice č. 26 a na námět K. J. Beneše zpracoval scénář k filmu Past.

DRULÁK Albín - malíř
* 17. 8. 1914 Tlumačov
Studoval dekorační malbu u F. Petra a V. Hrocha na Škole umění ve Zlíně.

DRULÁK Radek - sportovec
* 12. 1. 1962 Hulín
Fotbalový reprezantant, který s fotbalem začínal v Hulíně v letech 1968-77 a potom hrál v Olomouci, Chebu, Drnovicích a německém Oldenburgu. V lize nastřílel celkem 153 gólů a v letech 1995 a 1996 byl střelcem ligy, v roce 1995 také Osobností ligy a Fotbalistou ČR. V reprezentaci odehrál v letech 1984-97 devatenáct zápasů a střelil v nich 6 gólů. Más tříbenou medaili z ME 1966.

DRYCOVÁ Drahomíra - sportovkyně
* 21. 10. 1957 Kroměříž
Lehká atletka oštěpařka, držitelka stříbrné medaile z MEJ 1975. V letech 1970-7 závodila za Třinec, v letech 1978-81 za VŠ Praha.

DRYŠL Zdeněk - herec
* 30. 1. 1939
Absolvent brněnské JAMU, který hrál ve Slováckém divadle Uherské Hradiště, byl dramaturgem Horáckého divadla Jihlava a pracoval v Čs. televizi Brno. V roce 1977 si zahrál ve filmové pohádce Jak se budí princezny.

DŘEVJANÁ Anna - zpěvačka
* 26. 5. 1905 Janovice
+ 8. 4. 1984 Frýdek Místek
Zpěvačka, autorka písní a národopisná pracovnice, spoluzakladatelka národopisného souboru Ondráš v Janovicích. Účinkovala na Ondrášovských slavnostech v Janovicích, na MFF ve Strážnici, na Slezských dnech v Dolní Lomné aj. Vytvářela texty i nápěvy vycházející z písňové tradice lašsko-valašského pomezí. Její písně vyšly tiskem ve sbornících To janovské hradisko (1956), Nad horami svito (1965) a Od te naši Lyse (1978) a byly publikovány časopisecky, stejně jako vyprávění, vlastivědné a lidopisné články nebo část rozsáhlého rukopisu Moje vzpomínka na stařenku.

DŘÍMAL Jaroslav - historik
* 9. 7. 1905 Bezměrov
+ 11. 8. 1975 Nové Město na Moravě
V letech 1929-75 archivář města Brna publikující v Archivním časopise a ve sborníku Matice moravské. V letech 1946-52 přednášel na katedře dějin FF MU Brno

DŘÍMALOVÁ Lenka - choreografka
* 1. 8. 1961 Ostrava
Studovala choreografii a taneční pedagogiku na AMU v Praze a vytváří choreografie pro taneční, muzikálová, činoherní i operní představení. Její práce byla oceněna několika cenami. Působí jako pedagog na Janáčkové konzervatoři v Ostravě a na Taneční katedře AMU v Praze.

DŘÍNEK Vladislav - sinolog
* 4. 7. 1929 Zlín
Vystudoval Právnickou fakultu UKo Bratislava, kde později vykonával externí vědeckou aspiranturu, a Diplomatický institut v Pekingu. Působil v asijském odboru Ministerstva zahraničních věcí, z toho čtyři roky na zastupitelství v Pekingu, po roce 1970 byl propuštěn a vrátil se až po roce 1989, kdy působil v letech 1990-3 v Pekingu, 1993-5 na MZV a v letech 1995-6 v Ústavu mezinárodních vztahů. Od roku 1994 externě přednášel na VŠE v Praze a FF UP Olomouc, od roku 1997 je členem předsednictva Česko-čínské společnosti.

DUBANSKÁ Zdena - pedagožka
* 6. 5. 1932
Byla ředitelkou zvláštní školy ve Zlíně a zasloužila se o vybudování progresivního pedagogického, sociálního a kulturního systému umožňujícího integraci handicapované mládeže a o rozvoj speciální pedagogiky v České republice. Je nositelkou Ceny města Zlína 1998.

DUBRAVIUS Jan (vl. jm. SKÁLA) - kněz
* 1486 Plzeň
+ 9. 9. 1553 Kroměříž
Právník, historik, politik a překladatel, který působil v okruhu humanistů kolem olomouckého biskupa S. Thurza, vedl jeho kancelář a později byl jeho sekretářem. V roce 1511 byl zvolen kanovníkem olomoucké kapituly, od roku 1527 byl proboštem kroměřížským a olomouckým děkanem. V roce 1522 získal rytířský titul. V roce 1541 byl zvolen olomouckým biskupem a přesídlil na kroměřížský zámek. Je autorem latinsky psaných Dějin Království českého o 33 dílech z roku 1552.

DUBSKÁ Veronika - výtvarnice
* 16. 3. 1984 Čeladná
Studovala tvorba hraček a dekorativních předmětů u V. Reissnera na SUPŠ v Uherském Hradišti.

DUBŠÍKOVÁ Milena - výtvarnice
* 27. 3. 1970 Valašské Meziříčí
Studovala propagační grafiku a výtvarnictví u J. Hanáčka na SUPŠ v Uherském Hradišti a scénografii na katedře alternativního a loutkového divadla na AVU Praha. Studovala indiánské kultury v Mexiku. Pracovala v propagaci ve Vsetíně a nyní je ve svobodném podnikání. Spolupracuje s filmem, televizí a rozhlasem, navrhuje loutky a interiéry.

DUČÁKOVÁ Iveta - malířka
* 21. 5. 1976 Krnov
Studovala užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u M. Maliny na SUPŠ v Uherském Hradišti ateliér malby V. Skrepla na AVU Praha. Zabývá se užitou grafikou v reklamě a propagaci, ale věnuje se také volné malbě, tvorbě objektů a digitálních velkoplošných tisků.

DUDA Jakub Rudolf - fotograf
* 14. 8. 1945 Vsetín
Studoval SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí, potom architekturu a nakonec fotografování na FAMU. Věnuje se aranžované fotografii, ale zobrazuje i pražská zátiší a sport, zejména box. Žije a pracuje v Praze.

DUDA Jindřich - vlastivědný pracovník
* 6. 11. 1904 Staré Hamry
+ 13. 3. 1967 Valašské Meziříčí
Po absolvování gymnázia ve Frýdku vystudoval učitelský ústav v Opavě a učil v Kateřinkách, Komárově, Holasovicích, Velkých Heralticích a od roku 1938 ve Velkých Karlovicích. V letech 1946-51 vydával sborník Dolina Urgatina a od roku 1954 Dědina pod Beskydem. Byl kronikářem a zpracoval práce Z historie jednot Čsl. svazu požární ochrany ve Velkých Karlovicích, 50 let dráhy Vsetín - Velké Karlovice, Po stopách karlovského sklářství a Velké Karlovice v letech 1939-45.

DUDEK Adolf - výtvarník
* 25. 3. 1964 Polička
Kresbu a malbu studoval na Lidové konzervatoři v Ostravě. Žije ve Frenštátě, od roku 1991 je na volné noze a ilustruje převážně leporela a knihy pro děti. V roce 2000 získal cenu jako Nejprodávanější ilustrátor nakladatelství Librex.

DUDEŠEK Jan - animátor a výtvarník
* 11. 5. 1926 Vráble (Slovensko)
+ 19. 2. 1988 Zlín
Do Zlína přišel v roce 1941 a absolvoval Baťovu školu práce a SUPŠ Uherské Hradiště a v roce 1951 nastoupil do zlínských filmových ateliérů, kde pracoval jako animátor u Hermíny Týrlové, později samostatně jako režisér a autor loutkových filmů. Externě učil na SUPŠ v Uherském Hradišti. Za film Problém získal Zlatou holubici v Lipsku a za film Leo na prázdninách Stříbrného lva v Benátkách.

DUDEŠEK Jan - výtvarník
* 29. 1. 1954 Kojetín
Studoval tvarování strojů a nástrojů u M. Klímy na SUPŠ v Uherském Hradišti. Pracoval ve Svitu a Filmovém studiu Zlín a spolupracoval z STV Bratislava.

DUDEŠEK Jiří - keramik
*
Vyrůstal v Tupesích. Vystudoval keramickou školu v Praze, pracoval v tupeské keramické výrobě a od roku 2002 pracuje ve vlastní firmě, kde se vedle hrnčiny stále více věnuje i keramické plastice.

DUDEŠEK Karel - knihvazač
* 28. 5. 1910 Boršice
+ 22. 2. 1996 Vídeň
Umělecký knihvazač a restaurátor. Absolvoval Odbornou školu knihvazačskou v Uherském Hradišti (prof. R. Kubíček) a Státní grafickou školu v Praze a v roce 1934 si zřídil v Praze ateliér. Od roku 1957 byl činný jako samostatný knihař a Zabýval se bibliofilskou knižní vazbou a užitou grafikou. Byl členem SČSVU a Společenstva českých knihařů, V roce 1958 se přestěhoval do Vídně, kde si zřídil ateliér. V roce 1982 získal na VŠVU ve Vídni profesorský titul, roce 1992 získal Cenu Jaroslava Doležala na VII. trienále umělecké knižní vazby v Praze.

DUDIČ Karel - malíř a scénograf
* 21. 8. 1918 Opava
+ 22. 5. 1983 Opava
Studoval Školu umění ve Zlíně u prof. R. Gajdoše, V. Makovského a V. Hrocha. Byl výtvarníkem reklamního oddělení firmy Baťa Zlín a pak byl do roku 1944 byl výtvarníkem Studia kresleného filmu Zlín. Od roku 1945 spolupracoval s opavským divadlem a v letech 1948-83 byl šéfem jeho výpravy.

DUDÍK Antonín - duchovní
* 2. 6. 1824 Kojetín
+ 12. 3. 1892 Vyškov
Vlastenecký kněz, příslušník družiny Sušilovy a bratr Bedy Dudíka, který někdy používal pseudonymy Kojetínský Antonín a Kojetínský z Hrubého Týnce. Studoval gymnázium v Kroměříži a v Brně, kde absolvoval i filozofický ústav. V roce 1845 vstoupil do cisteriánského kláštera ve Sv. Kříži v Dolních Rakousích, ale po ročním noviciátu jej opustil a studoval bohosloví v Olomouci, kde byl v roce 1848 činný ve studentských vlasteneckých spolcích. V letech 1849-50 byl knihovníkem Slovanské knihovny v Olomouci. Po vysvěcení na kněze byl kaplanem v Holešově, v Kostelci u Holešova a ve Velkém Týnci. V letech 1864-76 byl farářem v Hrušce u Kojetína a potom ve Vyškově, kde měl od 1880 hodnost víceděkana. Autor cestopisů a povídek, překladatel.

DUDÍK Beda (vl. jm. František) - historik
* 29. 1. 1815 Kojetín
+ 18. 1. 1890 Rajhrad
Studoval na piaristickém gymnáziu v Kroměříži. Církevní historik, od roku 1855 moravský stavovský historiograf. Upozornil na význam valašských povstání za třicetileté války. Za jeho hlavní dílo jsou považovány Dějiny Moravy.

DUFEK Jan - výtvarník
* 10. 6. 1929 Moravany
Po vyučení retušérem u firmy Baťa ve Zlíně studoval aranžérství a výstavnictví u V. Hrocha, J. Kousala, J. Kořínka, L. Havelky a K. Hofmana na SUPŠ ve Zlíně.

DUFEK Luděk - básník
* 27. 10. 1954 Zlín
Žije v Napajedlích a v roce 1987 vydal sbírku básní Na městečko padly saze.

DUFKA František - sochař
* 16. 2. 1926 Hluk
+ 20. 12. 1993 Uherské Hradiště
Vyučil se kamenosochařem u A. Lištka v Derfli a studoval užitou plastiku v kameni u J. Kavana, J. Habarty a K. Hofmana na SUPŠ ve Zlíně. Pracoval jako reprodukční sochař a kameník, v letech 1960-87 učil v kamenické dílně SUPŠ v Uherském Hradišti.

DUFKA Gustav - účastník odboje
* 18. 3. 1888 Hranice na Moravě
+ 7. 5. 1940 Brno
V době 1. světové války byl jako vojín poslán na ruskou frontui, kde padl do zajetí a vstoupil do čsl. legií. V nich se vypracoval až na plukovníka a po vlce zůstal v armádě. V době protektorátu pracoval v Obraně národa ale byl zatčen a převezen do Brna, kde v Kounicových kolejích zemřel.

DUFKA Josef - spisovatel
* 28. 9. 1895 Hluk
+ 1. 2. 1973
Od desíti se potloukal Rakousko Uherskem a v roce 1915 byl odveden na ruskou frontu, kde byl zajat. Lidový písmák, který svá dobrodružství sepsal v šesti sešitech pamětí a vycházela v roce 1996 v časopise ZVUK. Sepsal také rodinnou kroniku a sebral více než 300 pohádek a pověstí Hluku.

DUFKA Matouš - malíř
* 14. 8. 1907 Hluk
+ 17. 9. 1981
Lidový malíř, který se věnoval malbě slováckých ornamentů na nábytek, sklo a domy. Spoluzakladatel hluckých Dolňáckých slavností.

DUFKOVÁ Alena - historička umění
* 14. 2. 1965
Absolvovala gymnázium ve Frenštátě pod Radhoštěm, FF UP v Olomouci a postgraduálně ještě FF UK Praha. Od roku 1990 působí v Okresním muzeu v Chrudimi jako historik a správce sbírek uměleckých řemesel. Zabývá se zejména historií skla.

DUFKOVÁ Jaroslava - keramička
* 29. 3. 1940 Veselí nad Moravou
Studovala výtvarné zpracování keramiky u S. Mikuláštíka na SUPŠ v Uherském Hradišti.

DUCHOSLAV Zdeněk - hudebník
* 3. 10. 1929 Brno
Pianista a hudební pedagog na Vyšší hudební škole v Kroměříži, na ostravské konzervatoři a JAMU v Brně.

DUCHTÍK Zbyněk - sochař
* 23. 8. 1981 Uherské Hradiště
Studoval reprodukční kamenosochařství a restaurátorství u J. Habarty a Z. Tománka na SUPŠ v Uherském Hradišti.

DUJKA Augustin - řezbář
* 7. 12. 1897
+ 18. 1. 1949
Krejčí, jehož vztah k řezbáři Brumovskému z Valašského Meziříčí vyústil v množství vlastních řezbářských děl. Kromě zvířecích motivů se zachovaly 60 - 70 cm vysoké polychromované figury, které nesou nepopiratelné portrétní rysy. Jeho jediným nástrojem k vyřezávání byl krejčovský nůž.

DULÍKOVÁ - GOTTFRIEDOVÁ Jitka - malířka
* 10. 6. 1982 Slavičín
Studovala užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u M. Maliny na SUPŠ v Uherském Hradišti, Institut výtvarné tvorby Daniela Balabána na PedF Ostravské univerzity, Fakultu výtvarných umění u Martina Maixnera na VUT Brno a doplňující pedagogické studium na Stavební fakultě VUT Brno. Žije a pracuje ve Slavičíně.

DUNAJSKÁ Jana - výtvarnice
* 30. 12. 1983 Valašské Meziříčí
Studovala SOŠ sklářskou a potom užitou a dekorativní malbu v propagaci a architektuře u M. Maliny na SUPŠ v Uherském Hradišti.

DUNDÁLEK Jan Nepomuk - kněz
* 28. 6. 1818 Zdounky
+ 18. 2. 1880 Suchdol u Kutné Hory
Kněz, který publikoval historické a místopisné články v časopisech Čech a Blahověst a v kalendáři Moravan. Je autorem spisu Vrch Vysoká a okolí na Malešovsku.

DURÁK František (vl. jménem DURNÝ Franko) - účastník odboje
* 11. 7. 1893 Bojkovice
+ 29. 4. 1842 Osvětim (Polsko)
Studoval gymnázium v Uherském Brodě. Novinář, redaktor Slovenského robotníka, Slovenského deníku, Slovenského východu a nakonec Českého slova v Ostravě. V době okupace se zapojil do odboje, ale byl v Brně zatčen a umučen v koncentračním táboře.

DURČÁKOVÁ Lucie - designérka
* 7. 12. 1980 Bohumín
Studovala modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků u M. Borisové a A. Štefunkové na SUPŠ v Uherském Hradišti.

DURĎÁK František - novinář
* 11. 7. 1893 Bojkovice
+ 29. 4. 1942 Osvětim (Polsko)
Prozaik, redaktor Českého slova v Ostravě a redaktor Melantrichu, účastník odboje, který byl v Brně zatčen a zahynul v koncentračním táboře

DURMAN Karel - historik
* 13. 7. 1932 Bystřice pod Hostýnem
V roce 1969 vydal s Miloslavem Svobodou Slovník moderních světových dějin, který byl záhy stažen z knihoven. V roce 1995 vydal s kolektivem Encyklopedii moderní historie, který na Slovník navazuje a rozšiřuje jej. Vydal také Blízký východ ve světové politice 1918 1959 a v roce 1998 Útěk od praporů. (O politice SSSR a jeho bloku.)

DÜRRE (DIRE, DIRRE) Ondřej - katolický kněz
* 14. 11. 1610 Olomouc
+ 21. 11. 1669 Olomouc
Studoval na jezuitské univerzitě v Olomouci po vysvěcení v roce 1634 odešel do Nového Jičína. V letech 1643-1650 působil v Brně, kde byl od roku 1668 světícím biskupem. Zanechal po sobě velké knihovny v Olomouci i Brně.

DURYCH Jaroslav - lékař a spisovatel
* 2. 12. 1886 Hradec Králové
+ 7. 4. 1962 Praha
Spolu s J. Demlem a J. Zahradníčkem byl nejvýznamnějším českým autorem katolické orientace meziválečné republiky. Po návštěvě Valašska napsal cyklus básní Beskydy. Po roce 1948 žil až do smrti v izolaci.

DUŘPEKOVÁ Květoslava (sestra Hedvika) - hudební pedagožka
* 22. 3. 1921 Olomouc
Klavíristka, hudební pedagožka a sbormistryně, která působila ve Valašském Meziříčí.

DUSÍK Alois - grafik a fotograf
* 17. 10. 1943 Rataje u Kroměříže
Majitel tiskárny a reprografického střediska v Olomouci, vydavatel kulturních periodik, katalogů výtvarníků (R. Pilař) aj.

DUSÍK Josef - hudebník
* 17. 3. 1817 Mohelno
+ 9. 5. 1873 Valašské Klobouky
Hudebník multiinstrumentalista, pocházející z muzikantské rodiny, jejíž tradice sahá do 18. století. Učil na různých místech a nakonec ve Valašských Kloboukách, kde byl i varhaníkem a učitelem zpěvu.

DUSÍK Josef hudební skladatel
* 6. 12. 1872 Zborovice
+ 20. 8. 1921 Zborovice
Pocházel z početné muzikantské rodiny. Pro své žáky psal instruktivní cvičení a skladby pro dechovou kapelu, kterou převzal po svém otci. Byl také varhaníkem.

DUŠA Ferdiš - grafik a keramik
* 13. 1. 1888 Frýdlant nad Ostravicí
+ 1. 12. 1958 Frýdlant nad Ostravicí
Začal malováním keramiky v Rožnově, později žil v Kunčicích, ve Frýdlantě. a v Praze. Studoval v Německu, kde byl žákem grafika Schlevogta. Tvořil mistrovské dřevoryty. Zobrazoval motivy valašských Beskyd, Ostravy i Slovenska. Hodně ilustroval (Bezruč). Založil a chvíli také vedl pozdější keramické dílny Jaroňkovy v Rožnově, založil keramickou dílnu v protialkoholní léčebně v Kunčicích pod Ondřejníkem (s Koňaříkem - Bečvanem) a byl spoluzakladatelem uměleckého sdružení Koliba ve Frenštátě. Knižně vydal v roce 1938 studii o lidovém dřevorytu. Má památník v domku ve Frýdlantě nad Ostravicí.

DUŠEK Jaroslav - vlastivědný pracovník
* 1884
+ 14. 9. 1946 Hranice na Moravě
Byl řídícím učitelem v Jarcové. Pro kalendář Kravařsko sebral a uveřejnil Pověsti z Hostašovic.

DUŠEK Josef - pedagog
* 19. 12. 1896 Veřovice
+ 21. 2. 1942 Osvětim (Polsko)
Ředitel měšťanské školy dívčí v Ostravě Vítkovicích, který byl zatčen a umučen v koncentračním táboře.

DUŠEK Vladimír - vlastivědný pracovník
* 22. 7. 1885 Petřvald nad Moravicí
+ 18. 3. 1958 Hostašovice
Působil jako řídící učitel v Hostašovicích. Psal články o zbojnictví a minulosti Hostašovic do časopisů Kravařsko a Naše Valašsko. Byl znalcem místního jazyka a zvyků.

DUŠKOVÁ Eva - stavební technička
* 24. 6. 1949 Valašské Meziříčí
Absolvovala Střední průmyslovou školu stavební ve Valašském Meziříčí a pracuje v tamním muzeu. Věnuje se památkové péči. Napsala Zámek a park Lešná a Historie a poslání krásenského zámku ve Valašském Meziříčí.

DUTKA Albert - lékař
* 28. 2. 1868 Klášter ve Vilémově
+ 23. 11. 1924 Bratislava (Slovensko)
Lékařství studoval na UK v Praze. Byl lázeňským doktorem v Kostelci u Štípy a od roku 1912 působil jako lázeňský lékař v Rabu a v Dalmácii. Je také autorem několika politických statí.

DUTKA František - pěvec
* 4. 4. 1910 Holešov
+ 4. 3. 1979 Ostrava
Od roku 1941 byl členem MD Olomouc, z toho v letech 1942-6 členem opery, v letech 1953-5 zpíval v Ostravě a od roku 1955 byl sólistou divadla v Opavě. Časro vystupoval v rozhlase a na koncertech,

DUTKA Marek Mária malíř
* 1. 7. 1978 Vsetín
Studoval propagační grafiku a výtvarnictví u J. Hanáčka na SUPŠ v Uherském Hradišti a ateliér volné tvorby D. Fischera na VŠMU v Bratislavě. Byl na studijním pobytu v ateliéru konceptuální tvorby M. Šejna a ateliér vizuální komunikace J. Davida na AVU Praha a na Královské výtvarné akademii v nizozemském Haagu. Zabývá se malbou.

DVORNÍK František - historik
* 14. 8. 1893 Chomýž
+ 4. 11. 1975 Chomýž
Absolvent Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a teologie v Olomouci. Profesor církevních dějin na teologické fakultě UK v Praze, později děkan této fakulty, profesor byzantských dějin na harvardské univerzitě ve Washingtonu. Přítel a poradce papeže Jana XXIII, významná osobnost světové byzantologie, jeden za světových znalců cyrilometodějské mise Velké Moravy, rytíř Čestné legie, nositel Řádu T. G. Masaryka a čestný doktor několika univerzit. Autor 33 knih, z nichž nejvýše je hodnocena Ranně křesťanská a byzantská politická filozofie, původ a pozadí.

DVORSKÁ Ivona - módní návrhářka
* 9. 8. 1979 Uherské Hradiště
Studovala modelářství a návrhářství oděvů u P. Dosoudila na SUPŠ v Uherském Hradišti. Zabývá se módním návrhářstvím a spolupracuje se slovenskou firmou Makyta.

DVORSKÁ Věra - návrhářka obuvi
* 19. 8. 1958 Ostrava - Zábřeh
Studovala modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků u J. Polišenského na SUPŠ v Uherském Hradišti.

DVORSKÝ Jiří - sochař
* 27. 12. 1949 Dvorce nad Moravou
Studoval reprodukční kamenosochařství a restaurátorství u Jana Habarty na SUPŠ v Uherském Hradišti.

DVORSKÝ Karel - hudebník
* 11. 2. 1942 Zlín
V letech 1966-7 hrál na bicí nástroje v Moravské filharmonii Olomouc.

DVOŘÁČEK Jaroslav publicista a překladatel
* 2. 2. 1883 Polešovice
+ 1. 1. 1933 Brno
Absolvent FF UK Praha, který působil v Kutné Hoře, Nové Pace, Pardubicích, Skalici a Brně. V literárních pracích spojoval lingvistickou odbornost se založením ironického filozofujícího moralisty. Orientace na jazyk a kritiku veřejných poměrů se projevila zejména v jeho sloupcích a fejetonech.

DVOŘÁČEK Karel - spisovatel
* 30. 11. 1911 Ivanovice na Hané
+ 20. 8. 1945 Brno
Vystudoval učitelský ústav v Kroměříži a učil v Karviné, Olomouci, Kroměříži a Orlové. Psal zejména o Těšínsku, ale jeho nejlepší román, Pole kráčí do hor, se odehrává v Beskydech. Za války byl vězněn a na následky věznění zemřel.

DVOŘÁK Antonín - hudební skladatel
* 8. 9. 1841 Nelahozeves
+ 1. 5. 1904 Praha
Vztah mezi A. Dvořákem a Olomoucí byl navázán provedením oratoria Stabat Mater v roce 1884 a v letech 1877-96 tam byl celkem devětkrát, v roce 1892 navštívil Cholinu a dokumenty v Kroměříži v archivu Moravanu dokládají vzájemné vztahy v letech 1886, 1891 a 1892.

DVOŘÁK František - historik a kritik umění
* 17. 4. 1920 Červenka
Po maturitě v Litovli absolvoval rok na učitelském ústavu v Kroměříži a učil na měšťance v Lošticích. V roce 1949 vystudoval dějiny umění a estetiku na FF UK Praha a pracoval půl roku v oddělení Národní galerie, které vedla dr. Anna Masaryková. Pak byl na doporučení prof. Matějčka v letech 1950-8 asistentem profesora V. V. Štecha na AVU, v letech 1958-63 působil opět v NG a do roku 1969 byl profesorem na UMPRUM Praha. V letech 1969-85 působil na FF UP v Olomouci a potom profesorem na FAMU a FF UK Praha. Od roku 1975 byl předsedou Spolku československých bibliofilů a od roku 1989 místopředsedou SČUG Hollar. Je autorem monografií o výtvarných umělcích, skript a mnoha statí v odborném tisku.

DVOŘÁK František - kněz
* 29. 9. 1816 Věrovany
+ 28. 12. 1887 Kroměříž
Redaktor časopisu Cyril a Method a první ředitel Arcibiskupského gymnázia Kroměříž. (od roku 1850)

DVOŘÁK František - výtvarník
* 29. 6. 1929 Pustá Rybná
Studoval aranžérství a výstavnictví a dekorativní a užitou malbu v propagaci a architektuře u V. Hrocha, J. Berana, V. Ringese, J. Kořínka, J. Kousla, L. Havelky a K. Hofmana na SUPŠ v Uherském Hradišti.

DVOŘÁK Jan - designér
* 13. 3. 1957 Přerov
Studoval tvarování strojů a nástrojů u M. Klímy na SUPŠ v Uherském Hradišti a VŠUP detašovanou katedru tvarování strojů a nástrojů ve Zlíně. Působil v Olomouci a v Přerově.

DVOŘÁK Jiří - lékař
* 22. 11. 1948 Hulín
Medicínu studoval v Praze a po emigraci v roce 1968 v Curychu. Neurolog, ředitel kliniky a profesor univerzity v Curychu, sportovní lékař, předseda lékařské komise FIFA.

DVOŘÁK Josef - společenský pracovník
* 12. 9. 1834 Troubelice na Hané
+ 2. 5. 1885 Buchlovice
Kněz a učitel, který učil v Buchlovicích, kde založil občanskou záložnu, čtenářský a divadelní spolek, a v Uherském Hradišti, kde byl jedním z iniciátorů vzniku gymnázia, na němž potom také učil.

DVOŘÁK Ladislav - kulturní pracovník
* 25. 7 1905
+ 30. 3. 1981
Učitel, který působil v Nivnici.

DVOŘÁK Martin - malíř
* 9. 9. 1983 Zlín
Studoval dekorativní malbu v architektuře a propagaci u M. Maliny na SUPŠ v Uherském Hradišti.

DVOŘÁK Stanislav - malíř
* 11. 5. 1897 Maršov
+ 8. 11. 1976
Vystudoval soukromou školu A. S. Samokiše a působil v Rusku. V roce 1937 se vrátil domů a působil v Mikulově a v Jevišovicích.

DVOŘÁK Tomáš - sportovec
* 11. 5. 1972 Zlín
Lehký atlet - desetibojař. Svou sportovní kariéru zahájil v TJ Gottwaldov (Zlín), dnes žije v Praze. Získal 3x titul mistra světa, jednu zlatou a dvě stříbrné medaile na halových mistrovstvích Evropy, stříbrnou mnedaili na HMS a jednu bronzovou olympijskou medaili. Byl držitelem světového rekordu v desetiboji a evropského v sedmiboji.

DVOŘÁK Vladimír - teoretik umění
* 10. 5. 1923 Lipová, okr. Blansko
Hudební vědec, který působil v Ostravě, v Brně, ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně.

DVOŘÁK Zdeněk - herec
* 4. 10. 1949 Tábor
Hrál s ochotníky v Plané nad Lužnicí a po absolvování JAMU začal svou profesionální kariéru ve Slováckém divadle Uherské Hradiště, pak šel na vojnu, krátce působil v divadle v Chebu a potom hrál v Divadle pracujících Gottwaldov (Zlín), odkud v roce 1985 odešel do Brna. Hrál menší role asi v deseti filmech.

DVOŘÁKOVÁ - BARUCHOVÁ Drahomíra - malířka
* 7. 8. 1934 Praha
Dcera Jožky Barucha vystudovala Vyšší školu uměleckoprůmyslovou v Praze a potom ještě VŠUP Praha. Věnovala se převážně grafice a v letech 1962-9 byla výtvarnou redaktorkou nakladatelství Svoboda, od roku 1977 pracovala pro Týdeník Rozhlas. Je autorkou ilustrací ke třem desítkám knih, především pro děti.

DVOŘÁKOVÁ Anna - pěvkyně
* 17. 6. 1854 Praha
+ 14. 7. 1931 Vysoká u Příbramě
Manželka Antonína Dvořáka, která byla koncertně činná hlavně v kantátách svého muže a zpívala sóla ve Stabat mater s Žerotínem v Olomouci a s Moravanem v Kroměříži.

DVOŘÁKOVÁ Antonie - designérka
* 29. 3. 1971 Přerov
Studovala tvarování strojů a nástrojů u M. Klímy na SUPŠ v Uherském Hradišti.

DWYEROVÁ - MALOTOVÁ Kateřina - animátora
* 17. 2. 1972 Zlín
Studovala užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u J. Gajdoše aj. Pospíšila na SUPŠ v Uherském Hradišti, potom pracovala ve Filmových ateliérech Zlín a od roku 1992 jako nezávislá animátora. Od roku 2000 žije v New Yorku (USA) a i tam se zabývá animací.

DYNKA Jiří - básník
* 4. 10. 1959 Luhačovice
Vystudoval stavební fakultu VUT Brno a pracoval jako projektant, ale zaměstnání opustil a věnuje se psaní. Spoluredigoval internetový časopis www.magazLín.cz a vydal několi sbírek. Žije v Praze.

DÝNKA Karel - sbormistr
* 14. 4. 1929 Částkov
Absolvoval brněnskou konzervatoř a vedl smíšený pěvecký sbor Osvětové besedy v Dobrkovicích, dětský pěvecký sbor LŠU v Uherském Hradišti a od roku 1985 uherskohradišťský dětský pěvecky sbor Svatopluk. Nositel Ceny města Uh. Hradiště za rok 1997.