A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T Ť U Ú V W Z Ž

CHAD Václav - malíř a grafik
* 8. 9. 1923 Břeclav
+ 24. 2. 1945 Zlín
Krátce po jeho narození se rodina přestěhovala do Otrokovic, ve Zlíně chodil na gymnázium a na Školu umění. Byl vůdčí osobností mezi studenty zlínské Školy umění, vytvořil desítky obrazů, z nichž je známý zejména jeho Obraz s červenou brankou. Byl nejen úspěšný malíř, ale i fejetonista. Od roku 1944 pracoval v propagačním oddělení firmy Baťa, od října se angažoval v odboji a v únoru 1945 byl zastřelen na útěku u dnešního Domu umění, kde má pomníček.

CHALABALA Zdeněk - dirigent
* 18. 4. 1899 Uherské Hradiště
+ 4. 3. 1962 Praha
Vystudoval brněnskou konzervatoř a působil v divadlech v Brně a v Ostravě, pak byl až do své smrti dirigentem a dramaturgem ND v Praze s přestávkou v letech 1956-9, kdy byl dirigentem Velkého divadla v Moskvě.

CHALOUPKA Josef - básník
* 6. 5. 1898 Brno
+ 24. 1. 1930 Brno
Člen Literární skupiny. Jezdil na Valašsko k Jirkovi a k Hlavicovi. Stopy těchto návštěv jsou ve sbírce Hlas a mlčení. Pomohl v literárních začátcích B. Četynovi a J. Strnadlovi. Zemřel na otravu svítiplynem a není jasné, zda šlo o sebevraždu nebo o nešťastnou náhodu.

CHALUPOVÁ Zdenka - kulturní pracovnice
* 5. 1. 1914 Frenštát pod Radhoštěm
Absolvovala učitelský ústav ve Valašském Meziříčí a učila na různých školách, zejména ve Frenštátě (od roku 1938). Byla také střediskovou pracovnicí Domu kultury pro přilehlé obce, působila v pěveckém sdružení Radhošť a v souboru DAR a organizovala přednášky, besedy a zájezdy pro rekreanty, později pro klub důchodců. Držitelka Ceny sv. Martina 1997.

CHAMBREZ Ignác - malíř
* 31. 7. 1758 Holešov
+ 1. 12. 1842 Lvov (Ukrajina)
Vyučil se u otce, podnikl studijní cestu Evropou a usadil se v Paříži, kde studoval na Královské akademii. V roce 1780 se stal na dva roky kreslířem dvorního architekta vévody Orleánského Viktora Luise. V roce 1783 se objevil v rodném Holešově, ale dlouho tu nepobyl a usadil se v Těšíně, kde působil jako malíř, architekt a učitel kreslení. V roce 1815 odešel do Lvova, kde také učil. Po celý život udržoval kontakt s moravskými buditeli a historiky. Jeho sakrální stavby mají rokokový charakter, jeho portréty jsou už v klasicistním duchu, stejně jako jeho architektonická tvorba. Významný je i jeho ve formě cestopisu napsaný přehled moravských památek Odkaz moravského umělce k poučení jeho synů. (1900)

CHAMBREZ Jan - malíř
* kolem roku 1729 u Prahy
+ 2. 6. 1809 Těšín
Otec Ignáce Chambreze. Malířství studoval v Praze a v Chrudimi. Potom se vydal na studijní cestu po Evropě a usadil se v Holešově. Maloval především církevní obrazy pro hraběte Hodice na zámku ve Slezských Rudolticích a Pačlavicích, pro klášter Sedlec u Kutné Hory, Hradisko u Olomouce, oltářní obrazy pro kostely ve Vsetíně, Brumově, Kloboukách, Malenovicích a Vizovicích.

CHARVÁT Dušan - sportovec
* 2. 4. 1927
Trenér sjezdového lyžování. Základy lyžování získal v Sokole Vsetín v letech 1933-9, kde byl členem Klubu českých turistů. Cvičitelem lyžování byl od roku 1949, v roce 1953 absolvoval trenérskou školu, v letech 1954-62 byl trenérem reprezentačního družstva žen, v letech 1962-72 trenérem českého národního družstva žen a akademického družstva žen, v letech 1973-7 předsedou trenérské rady sjezdových disciplín, v letech 1977-80 předsedou vrcholové subkomise pro sjezdové disciplíny a od roku 1981 vedoucím trenérem TSM. Je spoluautorem učebnice Sjezdové disciplíny (1956).

CHEBEŇ Peter - účastník odboje
* Bobroveček u Liptovského Mikuláše (Slovensko)
+ 2. 8. 1988 Šenov u Ostravy
Byl elektrikářem a absolvoval letecký výcvik v Bratislavě, v letech 1937-9 byl příslušníkem 3. leteckého pluku, potom pracoval u poštovního úřadu a radiostanice Banská Bystrica. V roce 1944 byl povolán k letecké posádce Piešťany a odeslán na letiště Išla u Prešova k 1. pozorovací letce, s níž přeletěl do Lvova a účastnil se bojů na východní frontě, SNP a ostravské operace. Po válce z armády odešel, žil v Ostravě a jako důchodce v Šenově.

CHLÁDEK František - sportovec
* 9. 5. 1958 Vsetín
Běžec na lyžích z Valašského Meziříčí Hrachovce. Závodil za TJ Valašské Meziříčí a od roku 1975 za Jablonec, potom za Duklu Liberec a v roce 1983 přešel na biatlon a závodil za Duklu Banská Bystrica. V roce 1975 získal stříbrnou medaili na přeboru ČSR v kategorii dorostenců, v roce 1977 byl dvojnásobným přeborníkem ČSR v kategorii juniorů a v roce 1981 mistrem ČSSR v běhu na 15 km v kategorii mužů. V roce 1988 nás reprezentoval v biatlonu na 15. ZOH v Calgary, kde obsadil s kolegy 11. místo v závodě štafet.

CHLÁDEK Zdeněk - architekt
* 7. 10. 1946 Brno
Absolvoval Stavební fakultu VUT Brno a studijní pobyty v Kodani, Paříži a Budapešti. V letech 1970-90 pracoval v Centroprojektu Zlín, od roku 1990 má vlastní projekční kancelář. Získal 2. cenu v soutěži na polyfunkční dům ve Vsetíně a 3. cenu v soutěži na obytný soubor Zálešná ve Zlíně. Realizován byl mj. jeho projekt Obchodního centra Ekoferm ve Zlíně (1994).

CHLACHULA Jiří - archeolog
* 19. 4. 1962 Staré Město
Po studiu na UJEP v Brně pracoval jako archeolog v Muzeu Hodonínska a potom pokračoval ve studiu v Kanadě. Byl odborným asistentem na MU v Brně a vědeckým pracovníkem na VUT ve Zlíně. Od roku 2001 pracuje v Laboratoři paleoekologie Univerzity T. Bati ve Zlíně. Nejprve se zaměřil na paleolit jihovýchodní Moravy, potom zkoumal nejstarší osídlení Ameriky a jeho výzkumy posunuly datum příchodu prvních obyvatel Ameriky hlouběji do minulosti. (Některé prameny.

CHLEBNÍČEK Jiří - hudebník
* 18. 4. 1945 Chropyně
Absolvent brněnské konzervatoře a JAMU. Hrál na hoboj v Moravské filharmonii Olomouc a nyní na něj hraje v orchestru Filharmonie Brno. Kromě toho vystupuje i s jinými soubory a v rozhlase. Spolupracuje jako poradce a korepetitor při studiu muzikálů na ZUŠ Veveří a založil tam dívčí kvarteto OK VOCAL. Po celou kariéru se velmi intenzivně věnoval komorní hudbě, založil a uvedl na koncertní podia několik komorních souborů (Moravské dechové trio, dechový oktet Harmonia Moravica a Musica Cameralis se kterou koncertoval, natáčel v rozhlase a televizi plných 20 let. Dal podnět k napsání několika soudobých skladeb.

CHLEBOUN Jakub - fotograf
* 4. 2. 1975 Ostrava
Studoval Filmovou školu ve Zlíně a poté na Institutu tvůrčí fotografie na FPF Slezské univerzity v Opavě. Věnuje se volné fotografii - specializuje se na architekturu, reklamní fotografii. Zároveň učí na SUPŠ v Ostravě.

CHLEBOVSKÝ Bohumil - malíř a grafik
* 4. 11. 1902 Kopřivnice
+ 2004
Studoval u prof. Šorakiče a Petroviče v Sarajevu (Bosna) a v Praze, kde také působil. Věnoval se knižním úpravám, plakátům, ex libris a dřevorytům, maloval figurální kompozice, zátiší a krajiny. Zabýval se také restaurátorstvím.

CHLOUPEK Jan - filolog
* 25. 7. 1928 Brno
+ 7. 10. 2003 Brno
Absolvoval FF MU Brno, učil na gymnáziu v Uherském Brodě a působil v Ústavu pro jazyk český ČSAV (pobočka Brno). Učil na MU Brno, kde byl od roku 1962 docentem, od roku 1980 profesorem a v letech 1980-1990 děkanem. V roce 1993 odešel do důchodu. Je autorem knih Pověry o češtině, Aspekty dialektu, Knížka o češtině, Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti a Stylistika češtiny (spoluautor).

CHLUMECKÝ Adam (vl. jm. KUŽELA František) - spisovatel
* 7. 1. 1854 Rokytnice u Přerova
+ 23. 6. 1938 Olomouc
Prozaik a básník mystického založení a výrazné katolické orientace. Působil na moravském venkově jako kaplan ve Velké Bystřici a jako farář v Liptáni u Potštátu, v Dlouhomilově a ve Skrbeni. Byl předsedou Literární jednoty bohoslovců olomouckých a v letech 1914-19 první předseda DLU. Psal pod pseudonymy Adam Chlumecký a Albuin Chronos.

CHLUP Vincenc Slavomír - pedagog
* 17. 1. 1841 Boskovice
+ 15. 4. 1895 Zlín
Učitel, který působil v Napajedlích a ve Zlíně jako ředitel školy. Byl dopisovatelem časopisu Komenský a v roce 1883 vydal Zeměpisný nástin hejtmanství uh. hradišťského.

CHLUP Vít - muzikolog a znalec barokní hudby
* 15. 4. 1920 Olomouc
+ 24. 2. 1995 Praha
Syn Rudolfa Chlupa, znalec barokní hudby. Byl učitelem klavíru na hudební škole L. Janáčka v Prostějově, kde dirigoval Orchestrální sdružení. Řídil symfonické koncerty orchestru Olomouci opery na Kroměřížském hudebním létě v roce 1953 a v Olomouci v roce 1954. Od roku 1961 působil v Praze.

CHMEL František - malíř
* 5. 3. 1889 Nový Hrozenkov
+ 11. 8. 1958 Uherský Ostroh
Absolvoval AVU v Praze a byl středoškolským profesorem v Uherském Brodě a v Hranicích na Moravě. Malíř krajinář, autor četných pohledů na Hranice, valašskou, slováckou a slovenskou krajinu a scénických výprav pro Beskydské divadlo v Novém Jičíně. Věnoval se také grafické výzdobě bibliofilií.

CHMELAŘ František - malíř, grafik a medailér
* 30. 12. 1921 Liptál
+ 15. 4. 1999 Brno
Vystudoval zlínskou Školu umění a pražskou VŠUP u prof. Kaplického. Pracoval ve Zlíně, učil na uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti a Pedagogické fakultě UJEP v Brně, od roku 1971 byl docentem VUT v Brně. Podílel se i na řešení architektonických realizací. Jako krajinář nejčastěji maloval Jeseníky.

CHMELAŘ Hynek - herec
* 30. 3. 1965 Vsetín
Po absolvování stavební průmyslovky vystudoval DAMU a působil v Ha Divadle, v Činoherním studiu Ústí nad Labem a pražském Rokoku. Hrál i v několik filmech.

CHMELENSKÝ Josef Krasoslav - básník
* 7. 8. 1800 Bavorov
+ 2. 1. 1839 Praha
Je představitelem českého sentimentalismu. Jako právník byl poslán na Hukvaldy, aby sepsal arcibiskupský majetek. Své dojmy z tohoto pobytu zachytil v knihách Kvítí polní z Moravy a Slezska a Růže plané z Moravy a Slezska.

CHMELÍK František - pedagog a politik
* 6. 2. 1857 Bruck nad Murou (Rakousko)
+ 20. 4. 1940 Brno
Středoškolský profesor v Přerově a od roku 1896 v Kroměříži, kde byl v letech 1899-1913 i ředitelem reálky. Znalec ruské literatury a v roce 1909 spoluzakladatel týdeníku Haná v Kroměříži, do něhož přispíval. Člen Sokola, účastnil se kulturního a politické života a v roce 1905 byl při obecních volbách zvolen za pokrokovou stranu lidovou do vedení obce, kde se zabýval zejména financemi.

CHMELÍK Jaroslav - účastník odboje
* 29. 7. 1921 Rabí
+ 23. 2. 2002 Holešov
V letech 1936-1939 byl žákem Baťovy školy práce. Za 2. světové války nepokusil dostat do Francie, ale ta kapitulovala a tak vstoupil do čs. pozemní jednotky, prodělal výcvik a bojoval u Tobruku. V roce 1942 se přihlásil do náboru k čs. leteckým jednotkám a od roku 1944 létal u 310. čs. stíhací perutě. Po válce byl politicky pronásledován a teprve v roce 1965 rehabilitován a stal se pilotem ČSA.

CHMELÍK Radúz - herec a režisér
* 3. 5. 1924 Brno
+ 31. 12. 2005 Brno
Po absolvování obchodní akademie zběhl k divadlu a hrál a režíroval Beskydském divadla v Novém Jičíně, v opavském divadle v divadle Oldřich Stibora v Olomouci a v pražském divadle E. F. Buriana.

CHMELOVÁ - FRKALOVÁ Marie Antonie - spisovatelka
* 16. 2. 1894 Veselí nad Moravou
+ 4. 4. 1991 Brno
Matka Milana Frkala a Gustava Broma. Napsala knihy Vzhůru srdce a Meditace života.

CHOBOT Karel - historik
* 12. 12. 1948 Doubrava
Ředitel Státního okresního archivu v Novém Jičíně. Řadu let vedl frenštátský archiv, je spoluzakladatelem Muzejní a vlastivědné společnosti a předsedou redakční rady Hlasů muzea a archivu ve Frenštátě pod Radhoštěm, do nichž pravidelně přispívá. S kolektivem připravil výstavu Z pamětihodností města Frenštátu pod Radhoštěm - nejstarší písemnosti města.

CHODNÍČEK Julius - kněz
* 6. 2. 1837 Opava
+ 17. 8. 1895 Kroměříž
Kněz, který od roku 1858 vyučoval na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. V roce 1887 byl jmenován kanovníkem. Kromě odborných duchovědných prací je i autorem pamětí Kroměříž v hradbách (1938), které zachycují město ve druhé polovině devatenáctého století.

CHODURA František - hudebník
* 22. 4. 1906 Příbor
Jihočeský hudební pedagog a skladatel, autor sborů. Byl dirigentem Jihočeského filharmonického orchestru a v roce 1946 založil Jihočeské pěvecké sdružení. Působil také ve slovenském Prešově.

CHOLAVA Štěpán - filolog
* 19. 9. 1831 Lutopecny
+ 7. 2. 1894 Olomouc
Studoval na univerzitě v Olomouci a ve Vídni, v letech 1870-86 byl profesorem na Slovanském gymnáziu v Olomouci a zasloužil se o zřízení české školy a Národního domu v tomto městě.

CHOLEK Josef - kulturní pracovník
* 15. 9. 1873 Fryšták
+ 20. 11. 1928 Bratislava (Slovensko)
Všestranný kulturní pracovník, divadelní režisér a literární publicista. Publikoval v Dělnických listech a dalších časopisech na Moravě i ve Vídni. Senátor NS Československé republiky. Před 1. světovou válkou patřil k vůdčím osobnostem sociálně demokratického dělnictva ve Vídni. Spoluzakladatel spolků českých dělníků (Svornost, Máj i dalších organizací). Výborný řečník, zakladatel a režisér Svazu dělnických ochotníků divadelních ve Vídni.

CHOLEK Zdeněk - režisér
* 13. 4. 1931 Zlín
Do zlínského studia nastoupil již v roce 1945, ale pak studoval UMPRUM a ve Zlíně působil zase až od druhé poloviny padesátých let. Natáčel především školní filmy z oboru matematika a reklamní a reportážní filmy.

CHORÝ Rudolf - sochař
* 17. 4. 1929 Nemilany
+ 10. 10. 2007 Olomouc
Absolvoval Školu umění Zlín a AVU Praha u prof. Laudy, Makovského a Štecha. Je jedním z nejvýznamnějších moravských sochařů druhé poloviny dvacátého století. Jeho tvorba je žánrově i formálně bohatá. Vedle figurálních motivů ztvárňoval i motivy přírodní. Vedle klasických materiálů bronzu, kamene a dřeva úspěšně experimentoval i s chromniklovou ocelí. Zabýval se také ražbou mincí. Je autorem řady plastik v Olomouci, ale jeho práce jsou i v Šumperku, Přerově a ve Vsetíně.

CHORÝ Tomáš - sochař
* 23. 7. 1960 Šumperk
Absolvent zlínské katedry tvarování strojů a nástrojů VŠUP Praha, sochař, grafik, ale též filmový spolupracovník, který působí v Olomouci. Výtvarně spolupracoval na filmech Der Mann im Salz a Šípková Růženka, pamětních desek Jana Sigmunda a Leo Slezaka, reliéfů a dalších prací.

CHOTAŠ R. Vilém - novinář
* 1894
+ 1950 Kroměříž
Novinář v Opavě, který redigoval časopis Svobodná republika. Psal slezským nářečím a koncem 20. a 30. let 20. století vydal sociální román Člověk na kříži a knihy básní Rabi, Kavalíři všedního dne a Země boží.

CHOTEK Karel - etnograf
* 12. 6. 1881 Praha
+ 24. 9. 1967 Praha
Založil národopisná pracoviště na Univerzitě Komenského v Bratislavě a Univerzitě Karlově v Praze. Problematiku, zejména lidové architektury studoval přímo v terénu: Valašské Klobouky, Návojná, Nedašov, Zděchov, Velké Karlovice i Nový Hrozenkov. Při této práci prosadil metodiku fotografické dokumentace.

CHOVANEC Karel - řezbář
* 4. 10. 1936 Kozlovice
Od dětství se věnuje krajinomalbě a portrétům, od roku 1968 také vyřezává, výhradně ornamentální a figurální plastiky a reliéfy. Je členem výtvarného sdružení Urgatina.

CHOVANEČKOVÁ Marie - divadelní podnikatelka
* 5. 4. 1967 Vsetín
Dcera nejlepšího valašského ochotnického herce hrála také divadlo a jako absolventka Obchodní akademie ve Valašském Meziříčí se rozhodla soukromě podnikat a udržet s bratrem Františkem divadlo v Karolince.

CHOVANEČKOVÁ Marie - spisovatelka
* 3. 11. 1923 Velké Karlovice
+ 11. 2. 2003
Lidová básnířka, která po celý život žila v rodné obci a pracovala v zemědělství. Básně psala od devíti let a některé z nich zhudebnil B. Ošťádal. Po smrti manžela se v roce 1998 přestěhovala do Semetína a rok na to do Vsetína.

CHRÁSKA Pavel - sochař
* 23. 2. 1947 Židlochovice
Absolvoval SUPŠ v Uherském Hradišti, pražskou AVU (prof. Lidický a Bradáček) a Accademia di Belle Arti di Ravenna (Itálie). Zabývá se převážně monumentální tvorbou. Je mj. autorem reliéfu Beskydy v rekreačním středisku Čeladná a Památníku obětem světových válek v Hodslavicích.

CHRÁSTEK František - fotograf
* 29. 6. 1953 Uherský Brod
Byl asistentem krátkého filmu Praha, kde také vystudoval Katedru umělecké fotografie na Filmové a televizní fakultě FAMU, potom učil v letech 1982-1985 na SUPŠ v Brně užitou fotografii, od roku 1985 byl uměleckým fotografem ve svobodném povolání a od roku 1991 má svou vlastní reklamní agenturu Q studio. Žije v Uherském Brodě.

CHRASTINA Břetislav - účastník odboje
* 25. 5. 1901 Hodonín
+ 11. 6. 1971 Vítkov
Brzy po jeho narození se rodina přestěhovala do Valašského Meziříčí. Po maturitě na místním gymnáziu vystudoval vojenskou akademii v Hranicích, v roce 1940 se dostal do Anglie, kde byl v roce 1942 určen vedoucím paraskupiny Spelter I, s níž byl v květnu 1944 vysazen na území protektorátu. Výsadek se nepodařilo utajit a při pronásledování gestapem přešel Chrastina na Slovensko, kde se přidal k partyzánům s nimiž bojoval až do doby příchodu 1. čsl. armádního sboru a s ním pak do konce války.

CHRASTINA František - podnikatel a politik
* 16. 10. 1868 Prštné
+ 2. 10. 1944 Valašské Meziříčí
V letech 1896-1918 vedl tiskárnu Bratři Chrastinové ve Valašském Meziříčí. Byl starostou města a náčelníkem Sokolské župy valašské Františka Palackého, patřil k hlavním organizátorům volby TGM poslancem za valašská města a napsal několik statí do knihy Hrst vzpomínek na poslaneckou činnost TGM na Valašsku.

CHRASTINA Martin - kulturní pracovník
* 10. 2. 1897 Zlín - Malenovice
+ 17. 3. 1990
Dirigent a vedoucí pěveckých sborů a kroužků, dirigent Tylova divadla ve Zlíně - Malenovicích, funkcionář Matice školské a vedoucí Osvětové besedy.

CHRASTINOVÁ Hana - sociální pracovnice
* 19. 10. 1957
Sociální pracovnice, která se věnuje péči o opuštěné, romské a zdravotně postižené děti. V roce 1997 jí byla udělena Cena města Zlína.

CHRIST Leopold - sochař
* 18. 1. 1906 Valašské Meziříčí - Krásno
+ 17. 4. 1985 Valašské Meziříčí
Studoval sochařskou školu v Hořicích a VŠUP v Praze u prof. Mařatky. Působil jako profesor keramických škol v Karlových Varech a v Bechyni, později učil na Lidové škole umění ve Valašském Meziříčí. Sochami vyzdobil kostel v Uherském Hradišti, vytvořil podobizny J. N. Poláška a M. Jahna.

CHRIST Thomas - katolický teolog
* 3. 12. 1791 Svitavy
+ 2. 12. 1870 Vídeň
V letech 1821-34 přednášek dogmatiku na teologické fakultě v Olomouci, od roku 1824 byl rektorem univerzity a v letech 1831-3 děkanem teologické fakulty.

CHRISTIN Julius Jeroným - archeolog
* 17. 2. 1849 Lázníky
+ 29. 1. 1927 Brno
Učitel, který v letech 1868-70 působil ve Starém Městě a upozornil na tzv. Christinův val, vnější opevnění z dob Velkomoravské říše.

CHROBÁK Jakub - literární kritik
* 16. 9. 1974 Vsetín
Studoval bohemistiku na FF Ostravské univerzity. Vyučuje literaturu v Ústavu bohemistiky a knihovnictví na FPF Slezské univerzity v Opavě, své kritické reflexe publikuje v Aluzi, v revue Protimluv a v Tvaru. V roce 2003 vydal první básnickou sbírku Až dopiju, tak zaplatím a připravuje sbírku Adresy.

CHROMÁ - STEINEROVÁ Ludmila - jeskyňářka
* 1904
+ 1980
Dcera Josefa Chromého a jeho spolupracovnice při objevování a zpřístupňování jeskyní. Po 2. světové válce zaměstnankyně zestátněných jeskyní a v letech 1962-76 vedoucí správy jeskyní. Shromažďovala otcoby poznámky, deníky, mapovou dokumentaciodborné zprávy a dokumenty Spolku pro udržování zbrašovských jeskyní v Hranicích, ale tato rpdinná sbírka byla po její smrti zničena.

CHROMČÍK Josef - katolický kněz
* 25. 1. 1845 Olomouc - Řepčín
+ 7. 4. 1910 Fayetteville (USA)
Studoval v Olomouci, na kněze byl vysvěcen v roce 1869 a do roku 1872 byl kaplanem v Lichnově. Na přání obyvatel této obce, kteří emigrovali do Texasu, přijel za nimi a byl tam dlouho jediným českým knězem. Přispěl ke stavbě české školy (1875), kostela a fary (1881), stál u zrodu Katolické jednoty texaské (1889) a Podpůrného a vzdělávacího spolku texaských katolických Čechů, jehož byl v letech 1890 1910 duchovním ředitelem.

CHROMEK Antonín - sochař
* 11. 1. 1903 Těmice u Hodonína
+ 9. 4. 1974 Vsetín
Absolvoval pražskou AVU, žil a pracoval ve Zlíně a v Liptále, kde měl domek na Syrákově, v letech 1942-4 byl internován. Tématicky čerpal hlavně z Valašska. Je autorem reliéfů Bahňák, Valašská rodina, Žně, Valašský mesiáš, Tomáš Baťa a plastiky T. G. Masaryka. Sejmul posmrtnou masku Jana Palacha.

CHROMÝ Josef objevitel jeskyní
* 1869
+ 1943
Krejčí, hostinský a od roku 1913 starosta Zbrašova, vedoucí osobnost spolkového života v obci. S bratrem začal rozšiřovat publinu, která byla odkryta v kamenolomu Baránka objevili místní aragonitové jeskyně a prorazili do nich vchod z údolního svahu. V roce 1925 založili Spolek pro udržování zbrašovských jeskyní v Hranicích, jeho byl Josef předsedou až do smrti, a v roce 1926 je zpřístupnili veřejnosti.

CHROMÝ Vincenc (Čeněk) objevitel jeskyní
* 1874
+ 1. 12. 1926
Aktivní jeskyňář, který spolupracoval s bratrem na objevení jeskyní a objevil chodbu ze Zasedací síně na povrch. Zakládající člen Spolku po udržování zbrašovských jeskyní v Hranicích. Z existenčních důvodů spáchal sebevraždu.

CHROMÝ Zdeněk - výtvarník
* 18. 6. 1941 Zlín
Absolvoval pražskou AVU (prof. R. Lander). Tvoří užitou i propagační grafiku, obrazy, kresby, keramické práce, loutky a scénografické návrhy.

CHUDARA Svatopluk - malíř a grafik
* 11. 9. 1929 Zlín
+ 13. 6. 1982
Studoval Uměleckoprůmyslovou školu ve Zlíně. Byla u něj zřetelná impresionistická nota, tvarové přehodnocení se objevilo ve figurálních motivech a nakonec vyústilo do členitosti uliček, dvorků a zákoutí periferních nálad. Věnoval se volné a užité grafice (linořez, igeloryt), kde těžil z kontaktu černé a bílé. V jeho díle jsou zřetelné základy solidní kresby a tvarově pevné kompozice.

CHUDOBA Martin - spisovatel
* 6. 10. 1874 Smržice
+ 24. 8. 1948 Palonín u Loštic
Kaplan a farář v Kopřivnici, ale též básník, prozaik, překladatel a regionální literární publicista.

CHUMCHALOVÁ Magdalena - výtvarnice
* 3. 6. 1974 Valašské Meziříčí
Vystudovala obor knižní ilustrace a grafiky (Jiří Šalamoun) na VŠUP v Praze, kde také absolvovala 2 semestry fotografie, (Pavel Štecha) semestr písma (Jan Solpera) a postgraduální studium vědecké kresby, (Šalamoun) byla na několika zahraničních kursech a stipendijních pobytech. Tvoří vědecké ilustrace rostlin a katalogy výstav, účastní se výstav.

CHURY Maroš - malíř
* 5. 11. 1967 Modra
Malovat se učil v bratislavské ZUŠ k profesoru Mudrochovi, ale pak vystudoval na SUPŠ fotografii. Dnes je známým malířem a už řadu let žije ve Zlíně a jezdí na stáže do USA. Maluje podobizny slavných osobností a je nejúspěšnějším účastníkem zlínské výstavy filmových klapek.

CHVÁLEK Jan - architekt
* 22. 11. 1925 Uherský Brod
+ 29. 8. 1982
Věnoval se občanským a sportovním stavbám. (např. Hotelový dům VOKD ve Frýdku-Místku, Tribuna TJ Baník v Ostravě)

CHVATÍK Květoslav - historik umění
* 19. 1. 1930 Bystřice pod Hostýnem
Po gymnáziu v Holešově vystudoval FF UK v Praze. Působil jako pracovník Filozofického ústavu ČSAV a po propuštění v roce 1970 v knihovně Ústavu teorie a dějin umění ČSAV. Od roku 1980 žil v Kostnici (Německo). Zabýval se hlavně teorií a historií literatury a výtvarného umění 20. století. Napsal řadu prací, mj. Smysl moderního umění, Melancholie a vzdor a Pohledy na českou literaturu z ptačí perspektivy.

CHVOJKA Jan - lékař
* 22. 7. 1909 Napajedla
+ 28. 7. 1969 Constantine (Alžírsko)
Zakladatel dětské otorinolaryngologie, v letech 1954-1960 přednosta kliniky fakulty dětského lékařství UK Praha. Poté v Olomouci, přednosta kliniky pro ušní, nosní a krční lékařství. Zabýval se operativní léčbou otosklerózy a karcinomu hrtanu. Vynikající operatér, autor skript, mj. Otorinolaryngologie pro studující zubního lékařství.

CHYBOVÁ Helena - archeoložka
* 26. 4. 1952 Vsetín
Po studiu archeologie na Univerzitě Komenského v Bratislavě působí od roku 1978 v Muzeu Kroměřížska, kde se zabývá slovanskou a středověkou archeologií. V muzeu řipravila archeologickou část expozice Příroda a člověk a několik výstav. Publikuje v odborném tiska a je autorkou knihy Pravěké a slovanské osídlení Kroměřížska.

CHYTIL Alois - redaktor
* 21. 6. 1877 Kurovice
+ 1949 Praha
Vydavatel adresářů a místopisných příruček, autor knih Zimní sporty v Tatrách, Národnostní mapa Moravy, Místopis ČSR, Adresář města Prahy, Adresář království českého, Adresář ČSR a Zimní sporty v Tatrách.

CHYTIL Václav - ekonom
* 3. 11. 1907 Lukov u Zlína
+ 15. 9. 1980 Praha
Národohospodář, profesor MU Brno a UK Praha a tvůrce ústavy ČSR. V letech 1913-29 žil ve Slavičíně, kde byl jeho otec poštmistrem, v letech 1932-3 studoval v Bernu politickou ekonomii a stal se pravou rukou národohospodáře Karla Engliše. Po válce byl členem Zemského národního výboru a poslancem Národního shromáždění, v roce 1948 odmítl ministerské křeslo a vzdal se poslaneckého mandátu. Potom byl odsouzen na 12 let vězení, z nicž si devět odseděl, pak pracoval jako dělník a v roce 1968 byl rehabilitován, učil na UK Praha a byl členem ČNR a Sněmovny národů. Po roce 1969 musel odejít do předčasného důchodu a věnoval se literárně-vědecké práci a sepsal i paměti na život ve Slavičíně. V roce 2001 dostal Řád T.G.M.

CHYTILOVÁ Tereza - herečka
* 1977 Brno
Studovala divadelní vědu na FF MU Brno a současně se připravovala na Dramatické a taneční škole manželů Bartůňkových ke studiu na JAMU, kterou absolvovala v roce 2001 a nastoupila do brněnského divadla 7 a ½. Nyní hraje v Městském divadle Zlín.