A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T Ť U Ú V W Z Ž

BAAR Hugo - malíř
* 3. 3. 1873 Nový Jičín
+ 18. 6. 1912 Mnichov (Německo)
Malířství studoval v Mnichově a po návratu do N.J. maloval okolí města a Beskydy. Vystavoval se SVU Mánes. Namaloval mj. obrazy Zima na Beskydách a Podzim na Soláni, v duchu secese namaloval temperou Starý hřbitov v Beskydách.

BÁBÍČEK Jan - lékař
* 4. 9. 1881 Vacenovice
+ 29. 7. 1970 Olomouc
Studoval gymnázium v Uherském Hradišti a medicínu na UK v Praze. Potom pracoval v zemské nemocnici v Olomouci a od roku 1911 v zemském léčebném ústavu v Kroměříži.

BABIČKA Antonín - překladatel
* 12. 9. 1857 Blatec u Charvát
+ 23. 9. 1879 Zlín
Za svých právnických studií překládal z ukrajinštiny pro časopis Koleda.

BABIČKA Hynek - literární kritik
* 26. 10. 1855 Blatec u Charvát
+ 22. 3. 1880 Zlín
Po absolvování olomouckého gymnázia studoval práva na UK v Praze, kde vstoupil do literárního světa. Pro nemoc přerušil studia a odjel k bratrovi do Zlína, kde psal kritiky pro časopis Koleda. Tyto kritiky vydal M. Hýsek třicet let po autorově smrti pod názvem O české literatuře.

BABINEC Karel - malíř
* 1. 7. 1922 Trojanovice
Studoval techniku a malířství se věnoval jako koníčku. Při pobytu v Paříži maloval krajiny pod vlivem impresionistů, potom přešel k zátiším, krajinám a figurálním kompozicím. Při výstavách v Dánsku vzbudily pozornost jeho olejomalby s valašskými muzikanty.

BABINSKÝ Antonín - sportovec
* 1942
+ 15. 5. 2001
Vzpěrač, který dlouhodobě působil v TJ Gottwaldov. Získal bronzovou medaili na ME v Moskvě v roce 1963.

BABKA Václav - herec
* 11. 8. 1927 Praha
Vyučil se obráběčem kovů, ale odešel k divadlu. V době vojenské prezenční služby působil v AUSu Víta Nejedlého a potom hrál ve Zlíně a na konci padesátých let se začal objevovat i ve filmu. Hrál v Zemanových filmech a od filmu Touha ve většině filmů Vojtěcha Jasného. Od roku 1962 hrál v Olomouci, kde v roce 2007 dostal Cenu města.

BABRAJ Konrád - sochař
* 22. 4. 1921 Ostrava - Michálkovice
+ 26. 5. 1991 Brno
Studoval Školu umění ve Zlíně u prof. Karla Hofmana a Vincenta Mákovského, jemuž potom dělal v letech 1947-1950 asistenta na ČVUT v Brně. Sochař ve Zlíně, který se zabýval také scénografií, keramikou, malbou a kresbou. Je zastoupen v několika galeriích a vystavoval na řadě kolektivních výstav.

BABRAJOVÁ - SCHICKOVÁ Olga - sochařka
* 17. 4. 1923 Kojetín u Nového Jičína
+ 3. 2. 1993 Brno
Vystudovala na Škole umění ve Zlíně u prof. V. Májovského a E. Miléna kamenosochařský obor. Pracovala jako sochařka a keramička v Brně. Pro sochařské dílo je charakteristická její inspirace v přírodě.

BABULA Ladislav - výtvarník
* 18. 10. 1930 Horní Němčí
Vyučil se kameníkem a potom studoval na SUPŠ ve Zlíně a Uherském Hradišti reprodukční kamenosochařství a restaurátorství u Jana Habarty. Pracoval jako aranžér, reklamní a propagační pracovník v Brně.

BABULA Václav - textař
* 23. 9. 1938 Zlín
+ 1. 2. 2008 Praha
Václavův otec zahynul v koncentračním táboře a syn vyrůstal s matkou v Uherském Brodě, kde byla učitelkou. Tam absolvoval gymnázium, potom na MU v Brně medicínu a pracoval v Praze jako praktický lékař. Vedle toho se věnoval tvorbě písňových textů pro populární zpěváky, např. Olympic, Martu Kubišovou, Waldemara Matušku, i pro dechovky. A psal i básně, které publikoval časopisecky a vydal knižně ve sbírkách Život je kapka deště, Vánoce 89, Cena tvého života a Prstoklady lásky.

BABULA Vladimír - publicista
* 24. 7. 1919 Uherský Brod
+ 12. 11. 1966 Praha
Absolvent SUPŠ ve Zlíně, ilustrátor, redaktor (Mladý technik, VTM - Věda a technika mládeži a ČTK) a autor vědeckofantastických knih pro mládež Signály z vesmíru, Planeta tří sluncí a Oceánem světelných roků.

BABULOVÁ - MALOTOVÁ Jaroslava - výtvarnice
* 11. 12. 1972 Zlín
Vystudovala na SUPŠ v Uherském Hradišti obor užitá a dekorativní malba v architektuře a propagaci u J. Gajdoše aj. Pospíšila. Zabývá se výrobou propagačních výrobků ze dřeva, reklamou a propagací, od roku 1991 ve svém vlastním výtvarném ateliéru ve Zlíně.

BAČA Mojmír - letecký konstruktér
* 19. 5. 1924 Petrůvka u Slavičína
Vyučil se ve Zlíně strojařem, za války působil v odboji a po ní studoval Zlínskou leteckou kolej ve Valašském Meziříčí. Ale v roce 1947 musel jít na vojnu, kde byl radiotelegrafistou u letectva. Potom pracoval v rodinné firmě, v dolech, ve slavičínské zbrojovce, od roku 1971 jako letecký mechanik v Aeroklubu Kunovice a letadlům zůstal věrný i později. Podílel se na konstrukci a výrobě motorového kluzáku L-13 B a na zřízení expozice letecké bitvy nad Bílými Karpaty v Městském muzeu ve Slavičíně.

BAČÍKOVÁ Dagmar - básnířka
* 1962 Slavičín
Žije ve Zlíně a své básně publikovala v almanachu malenovických básníků Pohlazení dlaní a ve sbornících Klubu přátel hudby a poezie Zlín. Vydala sbírky básní Doteky nadějí (2002) a Poezie (2003) a společně s Vojtěchem Mrázkem ve výboru z tvorby Budeme svítat (2004). BAĎURA Bohumil - historik a iberoamerikanista

BAĎURA Bohumil - historik a iberoamerikanista
* * 18. 7. 1929 Kateřinice u Ratiboře u Vsetína
Absolvoval Pedagogickou fakultu MU v Brně a Filozoficko-historickou fakultu UK v Praze. Byl vědeckým pracovníkem Historického ústavu AV ČR, učil na univerzitě v Santiagu de Cuba, externě přednáší na FF UK v Praze. Je členem Evropské rady pro sociální výzkum Latinské Ameriky (CEISAL), podílel se na zpracování Dějin Latinské Ameriky a hesel z latinskoamerických dějin pro encyklopedická díla.

BACHMÁNEK Vladimír - vlastivědný pracovník
* 25. 2. 1887 Napajedla
+ 5. 6. 1955 Napajedla
Ředitel napajedelské spořitelny, zakladatel městského muzea v Napajedlích, jehož archeologická sbírka vytvořila základ fondu muzea, a činovník Musejního a archeologického spolku pro okres napajedelský a okolí.

BÁCHOREK Milan - hudební skladatel
* 18. 8. 1939 Staříč
Studoval hru na klavír u M. Šlachtové na Vyšší hudebně pedagogické škole v Ostravě a kompozici ve třídě M. Klegy na Ostravské konzervatoři. Učil na ZUŠ ve Frenštátě, kde se stal sbormistrem smíšeného sboru Radhošť. V roce 1967 se vrátil na ostravskou konzervatoř jako pedagog. Je autorem řady komorních, vokálních i orchestrálních skladeb, mj. tří smíšených sborů na slova M. Jahna Ke staré Lysé.

BAJAJA Antonín - spisovatel
* 30. 5. 1942 Zlín
Pracoval jako zemědělský inženýr, později jako novinář a redaktor Rádia Svobodná Evropa, deníku Prostor a Státního zemědělského nakladatelství. Je představitelem vesnické prózy. Zaujal už prvotinou Mluviti stříbro, jeho druhou knihou byl román z valašského venkova Duely a třetí je romaneto Zvlčení. Připravuje k vydání Pohádky z Moravy a dokončuje román z prostředí Zlína na přelomu čtyřicátých a padesátých let. Publikuje i v časopisech, spolupracuje se zlínským časopisem ZVUK, vede semináře tvůrčího psaní na univerzitách ve Zlíně a Olomouci.

BAJER Jaromír Josef - účastník odboje
* 21. 2. 1921 Štramberk
+ 24. 9. 2002 Praha
V létě 1939 odešel přes Polsko do Francie, kde se jeho jednotka do bojů nezapojila a on odplul lodí do Anglie. Tam vstoupil do 311. čs. bombardovací perutě a po absolvování výcviku létal jako telegrafista a střelec nad Německo a Francii. Po autohavárii v roce 1944 byl zástupcem velitele peruti. Po návratu do vlasti byl v roce 1948 přeřazen do zálohy a létal v ČSA, ale odtud byl v roce 1950 a pracoval jako tunelář, horník, skladník a telefonista.

BAJER Jaroslav - účastník odboje
* 1914 Štramberk
+ 1985 Ženklava
V létě 1939 odešel do Polska a po jeho přepadení se dostal do ruského zajetí a do března 1941 byl internován. Potom byl převezen do Palestiny a s 11. čs. pěším praporem se zúčastnil osvobození Sýrie. V roce 1943 byl převezen do Anglie, zúčastnil se invaze a obléhání Dunkerque. Po návratu do vlasti byl demobilizován a pracoval v Ostravě jako horník.

BAJGAR Radek - televizní producent
* 19. 9. 1962 Kroměříž
Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a jako psychiatr se živil do roku 1989. Byl redaktorem a později šéfredaktorem týdeníku Reflex a od roku 1993 pracuje pro TV Nova, v roce 2006 se stal vedoucím oddělení vývoje nových formátů.. (Na vlastní oči, Občanské judo, Tabu, Kotel, TeleTele) Scenárista a šéf projektu seriálu Ulice.

BAJGAROVÁ Adéla - grafička
* 22. 6. 1984 Nový Jičín
Vystudovala na SUPŠ obor propagační grafika a výstavnictví u K. Mikela a od roku 2003 pracuje v ateliéru grafického designu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

BAKALA Břetislav - hudební skladatel
* 12. 2. 1897 Fryšták
+ 1. 4. 1958 Brno
Nejvýznamnější ze tří bratrů, interpret díla Leoše Janáčka. S výjimkou jednoho roku, kdy byl varhaníkem katedrály ve Filadelfii, působil po celý život v Brně jako kapelník Národního divadla, pianista a dirigent rozhlasového orchestru, dirigent Státní filharmonie, sbormistr Vachova sboru moravských učitelek, zakladatel symfonického orchestru a profesor na konzervatoři. S bratrem Jaroslavem uspořádal soubor 33 lidových písní ze Zlínska.

BAKALA Jaroslav - sběratel lidových písní
* 9. 3. 1895 Fryšták
+ 8. 3. 1952 Brno
Majitel elektrotechnického závodu ve Zlíně, který sbíral lidové písně, zejména myslivecké a pijácké. Pro mužský sbor vydal Myslivecké lidové písně a vydal i nápěvky ptačího zpěvu, s bratrem Břetislavem uspořádal soubor 33 lidových písní ze Zlínska.

BAKALA Metoděj - hudební skladatel, dramatik a novinář
* 3. 8. 1886 Fryšták
+ 5. 2. 1950 Brno
Bratr předchozích. Působil jako učitel ve Vizovicích. Psal písně, revue, divadelní hry a rozhlasové scénky (Z Kaldovej dědiny, Vizovščí ogaré). Byl redaktorem krajinského časopisu Podřevnicko a vydal Vizovické pěsničky. Hudebně upravil tělocvičnou revui Sokolský prapor.

BAKALA Zikmund - účastník odboje
* 12. 6. 1925 Lipová u Slavičín
+ 13. 6. 1949 Uherské Hradiště
Rolník, člen protikomunistické odbojové skupiny Hory Hostýnské, složené z bývalých členů partyzánské brigády Jana Žižky a dalších partyzánských oddílů. V roce 1950 byl zatčen, ve veřejném líčení s dalšími členy skupiny ve Zlíně odsouzen a popraven ve věznici Uherské Hradiště.

BAKALOVÁ - KALÁBOVÁ Taťána - malířka
* 13. 7. 1923 Vizovice
Absolvovala brněnskou Školu uměleckých řemesel a pražskou AVU.

BAKALOVÁ Antonie - pěvkyně
* 11. 1. 1901 Fryšták
Sestra bratrů Bakalových, sólistka Vachova sboru moravských učitelek a Pěveckého sboru moravských učitelek.

BAKALOVÁ Marie - pěvkyně
* 7. 4. 1904 Brno
+ 18. 10. 1992
Manželka Břetislava Bakaly, sopranistka, která studovala zpěv u V. Šindlera. Zpívala v kantátách v Žerotíně v Olomouci a v Moravanu v Kroměříži.

BAKLÍK Petr - muzikant
* 18. 9. 1964 Nový Jičín
Absolvoval LŠU (ZUŠ) ve Valašském Meziříčí, kde začal hrát na housle v cimbálové muzice, s níž později přešel do folklorního souboru Mezříčan. Po vojně hrál ve vsetínské kapele Jasénka a současně si s kamarády založil cimbálovou muziku vlastní, s níž od roku 1987 hrál s rožnovským ženským pěveckým sborem Polajka. Později se rozešli, ale sbor i muzika si název Polajka ponechali. Muzika Polajka pod jeho vedením hraje doma i v zahraničí, na festivalech i v televizi a natočila několik CD.

BALAĎA Ivan - režisér
* 1. 1. 1936 Bratislava
Filmový, divadelní a televizní režisér, který se v sedmdesátých letech mohl věnovat pouze divadlu. Spolupracoval i s českými divadly, v letech 1983-5 a 1995-7 působil v Městském divadle Zlín a v letech 1993-5 byl šéfem olomoucké činohry. Natočil film Smrt si říká Engelchen a TV seriál Největší z pierotů.

BALAJKA Bohumil - literární historik a kritik
* 13. 5. 1923 Zlín - Prštné
+ 7. 2. 1994 Praha
Na FF UK v Praze získal doktorát slovanské filologie a pracoval jako redaktor ve Státním pedagogickém nakladatelství. Je autorem Nástinu dějin starší české literatury, monografie Jaroslav Vrchlický, rozhlasové hry Jak táhla mračna, prózy Už se tam nevrátím... a řady recenzí, glos a kritik a spoluautorem Stručných dějin české a slovenské literatury, Přehledných dějin literatury I a II a Spisovatelů deseti století.

BALAJKA František - architekt
* 6. 3. 1945 Zlín
Projektoval sídliště Kúty a sídliště Jižní svahy II ve Zlíně a další stavby.

BALÁN Alois - architekt
* 2. 2. 1891 Valašské Meziříčí
+ 11. 5. 1960 Zlín
V roce 1914 absolvoval pražskou techniku a v letech 1922-7 byl profesorem na stavební průmyslovce v Bratislavě. Projektoval budovy YMCA, Radiožurnálu, Zemské pojišťovny a Umělecké besedy slovenské (s arch. Grossmanem) v Bratislavě a další budovy. Pro své rodiště vytvořil projekt spořitelny. Byl spoluautorem regulačního plánu Bratislavy, Púchova, Malacek a Lučence. Po roce 1939 musel opustit Slovensko a působil jako městský architekt ve Valašském Meziříčí a po roce 1948 pracoval na oddělení územního plánování KNV Gottwaldov (Zlín).

BALÁN Alois - sochař a řezbář
* 31. 8. 1863 Přelouč
Po absolvování odborné školy v Králíkách studoval uměleckoprůmyslovou školu ve Vídni. V letech 1884-1926 působil jako profesor modelování a řezbářství na Odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí. Vytvořil podobizny A. Dvořáka, A. Rašína, tympanon kostela v Hovězí a s malířem B. Bartošem Valašský betlém pro Štramberk.

BALÁŠ Emanuel - etnograf
* 31. 7. 1914 Valašské Meziříčí - Křivé
+ 6. 2. 1966 Praha
Studoval gymnázium ve Valašském Meziříčí a Novém Jičíně, potom etnografii na FF UK v Praze. Pracoval v ústavu pro etnografii ČSAV. Věnoval se studiu lidové architektury a její ochraně. Publikoval řadu prací v odborných časopisech.

BALÁŠ Miloslav - historik a spisovatel
* 22. 10. 1907 Valašské Meziříčí - Křivé
+ 31. 10. 1983 Nový Jičín
Absolvoval gymnázium ve Valašském Meziříčí a potom studoval orientalistiku a práva na UK v Praze. Pracoval jako úředník ve Valašském Meziříčí a v Novém Jičíně. Patřil k významným vlastivědným pracovníkům. Přínosný je jeho Kulturní místopis Novojičínska. Psal prózu na orientální témata (Vějíř noci), pohádky (Kouzelný kvítek, Čarovné housle), okupační prózu (Osamělý vůz na východní trase) a vzpomínkové črty z Valašska, zaznamenal a vydal Vánoční pastýřskou hru z Křivého. Valašsko je dějištěm jeho románu Mezi sousedy.

BALBÍN Bohuslav - historik
* 3. 12. 1621 Hradec Králové
+ 29. 11. 1688 Praha
Kněz, filozof a největší český barokní historik. Vyučoval na jezuitských školách. Napsal Obrana jazyka slovanského, obzvláště českého, Otázky řečnické a Traktát o zvelebení řečnictví, knihu básní, několik divadelních her a historické práce. V Diva Montis Sancti jako první zaznamenal hostýnskou pověst o Tatarech a jejich porážce.

BALCAR Milan - hudební skladatel
* 13. 12. 1886 Ostrava
+ 16. 4. 1954 Frýdek-Místek
Po absolvování pražské konzervatoře působil jako hudební pedagog v Jugoslávii. Byl mj. učitelem hudby ve Frenštátě. Skládal hlavně písně a sbory, z nichž k Valašsku mají vztah Beskydské písně, Písně z Horeček, Valašská múza, Město pod Radhoštěm, Pozdrav Horečkám a dechový kvintet Frenštátská idyla.

BALCÁREK Aleš (Alexandr) - básník
* 21. 2. 1840 Šumvald u Uničova
+ 1. 5. 1862 Praha
Předčasně zemřelý lyrik, jehož pohřeb se stal smuteční slavností mladých Moravanů žijících v Praze. Ve své tvorbě přiblížil moravskou poezii novým literárním snahám. Psal do mnoha moravských časopisů. Podstatnou roli v jeho verších hraje Morava (Hostýn).

BALCÁREK Jaroslav Josef - básník
* 23. 3. 1907 Vídeň
+ 10. 4. 1984 Zlín
Vystudoval češtinu a latinu, učil na středních školách, byl školním inspektorem a členem Divadelní rady ve Zlíně. Psal přírodní lyriku, oslavoval baťovské budovatelství ve sbírce Město, je autorem několika dalších knih básní včetně básní z koncentračního tábora a publikace Památník odboje na Ploštině.

BALCÁREK Matouš - pedagog
* 3. 6. 1878 Velká Bystřice
+ 8. 6. 1942 Brno
Maturoval na učitelském ústavu v Kroměříži, potom učil v Přerově a v Kroměříži. Spolupracoval s F. Vachem a PSMU Brno. Napsal řadu fejetonů a odborných pedagogických článků, je autorem prvních stanov PSMU.

BALCÁREK Pavel - historik
* 3. 8. 1940 Brno
Od roku 1962 byl odborným pracovníkem Moravského zemského archivu Brno, v letech 1964-74 na pracovišti v Kroměříži. Zabývá se dějinami Moravy, je autorem studií moravských dějin 16. - 19. století, publikuje. Reprezentoval moravskou historiografii na kongresu ve Vídni a v Janově. V letech 1990-2 byl poslancem ČNR za HSD SMS, od roku je 1993 externím učitelem novověké diplomatiky na UP v Olomouc a vedoucím archivu IV. oddělení Moravského zemského archivu v Brně, od roku 1994 předsedou brněnské pobočky Společnosti přátel Itálie a jednatelem Moravskoslezské akademie pro vzdělání, vědu a umění Brno. V letech 1995-8 studijně pobýval v Českém historickém ústavu v Římě. Napsal práce Kardinál František z Ditrichštejna (1560-1636) a Brno versus Olomouc.

BALCÁREK Rostislav - designér
* 14. 1. 1968 Čeladná
Vystudoval na SUPŠ v Uherském Hradišti odbor tvarování strojů a nástrojů u J. Klímy. Pracuje jako vedoucí designér u firmy 3dd design v Rožnově pod Radhoštěm.

BALDESSARI - PLUMLOVSKÁ Vojtěška (vl. jm. BALDESSARIOVÁ) - spisovatelka
* 17. 4. 1854 Plumlov
+ 31. 3. 1934 Olomouc
Od roku 1881 učila v Kroměříži a začala zde pod pseudonymy B. Plumlovská a V. B. Plumlovská. psát hry pro děti a pohádky. Přispívala do časopisu Malý čtenář a do Vlastivědného sborníku pro mládež župy olomoucké a byla vedoucí loutkového divadélka. V roce 1935 byla měšťanská škola na Nové Ulici v Olomouci pojmenována jejím jménem.

BALEJKA Josef - účastník odboje
* 4. 3. 1917 Valašské Klobouky
+ 7. 7. 2004
Byl vojenským pilotem. V roce 1939 utekl do Polska a bojoval v polském letectvu, potom přeletěl do Rumunska, kde byl internován, ale utekl do Francie, kde vstoupil do cizinecké legie. Pak zase létal za Poláky, v Anglii v 303. polské stíhací peruti. V roce 1941 musel ze zdravotních důvodů od stíhačů odejít a v roce 1944 se přihlásil k 311 čsl. bombardovací peruti, kde nalétal přes 2.000 letových hodin. V roce 1945 se vrátil domů, ale v roce 1946 opět odešel a vrátil se až po roce 1989 a žil v rodných Kloboukách.

BALETKA Ladislav - historik
* 12. 4. 1944 Přerov
+ 25. 6. 2011 Valašské Meziříčí
Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, pak pracoval dva roky ve vsetínském archívu, dva roky v Zemském archívu v Opavě, pak do roku 1974 ve valašskomeziříčském muzeu a potom opět ve Státním okresním archivu Vsetín, kde byl ředitelem. Časopisecky i knižně zpracovával různé úseky historie okresu. Vydal Českoslovenští legionáři 1914-1920, Rodáci a občané okresu Vsetín, Znaky měst Severomoravského kraje, Vsetínský zámek, Okres Vsetín, Valašské Meziříčí (črty o vývoji města a jeho památkách).

BALETKA Tomáš - historik
* 14. 6. 1971 Valašské Meziříčí
Vystudoval historii a archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, pracoval ve Státním okresním archivu Nový Jičín a nyní je ředitelem Státního okresního archivu Vsetín. Napsal mimo jiné Dvůr, rezidence a kancelář moravského markraběte Jošta (1375-1421), Příspěvek k místopisu a historii domů městečka Krásna nad Bečvou do roku 1676 a Z dějin domů ve Frenštátě.

BALHAR Jakub - pedagog
* 27. 7. 1866 Lipník nad Bečvou
+ 28. 3. 1950 Uherské Hradiště
, vlastivědec a propagátor Luhačovic a turistiky. Vydal Popis okresního hejtmanství Uhersko-Brodského, Průvodce lázněmi Luhačovicemi na Moravě a okolím a další průvodce této oblasti.

BALLNER Antonín - astronom
* 20. 2. 1900 Vídeň
+ 6. 7. 1972 Valašské Meziříčí
Vyučil se elektrotechnikem, později si doplnil vzdělání a vyučoval matematiku, fyziku a elektrotechniku ve Vsetíně a v Rožnově. Ve Valašském Meziříčí založil astronomickou společnost, v roce 1929 vybudoval dřevěnou hvězdárnu a později byl iniciátorem stavby astronomické observatoře. Byl výborným muzikantem a hrál na basu v Matalíkově muzice.

BALTAZZI Aristides - chovatel koní
* 1853
+ 1914 Vídeň
Pocházel z bankéřské rodiny původem z Benátek a do Napajedel se v roce 1884 přiženil. V devadesátých letech se stále víc uchyloval do Napajedel a věnoval se chovu koní, založenému jeho tchánem Jiřím ze Stockau. V roce 1886 založil v Napajedlích hřebčín s chovem anglického plnokrevníka.

BALUŠEK Richard - grafik
* 16. 10. 1970 Zlín
Vystudoval na SUPŠ v Uherském Hradišti propagační grafiku a výtvarnictví u J. Hanáčka. Pracuje jako grafik v reklamě a propagaci firmy Greiner Slušovice.

BALZEROVÁ Eliška - herečka
* 25. 5. 1949 Vsetín
Po absolvování brněnské JAMU se stala členkou Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, od roku 1977 hrála v pražském Divadle na Vinohradech, v roce 1995 založila s Tomášem Töpferem nadaci a obnovili Divadlo na Fidlověčce. Ve filmu příliš možností nedostala, častěji vystupuje v televizi, zejména v seriálech. Je jednou z vůdčích osobností obnoveného pražského divadla Na Fidlovačce.

BAMBUCHOVÁ Markéta - muzikantka
* 10. 2. 1951 Velké Karlovice
Od dětství hraje na heligonku a zpíva sama i se skupinou Valaška, účastní se setkání heligonkářů v Rožnově a pořádá ve Velkých Karlovicích setkání heligonkářů na Horním Vsacku.

BAMBUŠEK František - muzikant
* 14. 5. 1941 Velké Karlovice
Od patnácti let hrál na akordeon a zpíval, vystupoval doma i v zahraničí a po návratu na Valašsko osm let spolupracoval s rožnovským varhaníkem Josefem Navrátilem. Žije ve Velkých Karlovicích.

BÁNOVSKÁ Eva - architektka
* 30. 10. 1933 Zlín
Studovala SVŠT v Bratislavě, obor průmysl, interiér a památky. Působila v Centroprojektu Zlín a nyní má vlastní ateliér. Vytvořila mimo jiné interiéry Koliby Zlín, kaváren Malota a Vega ve Zlíně, Agrobanky ve Valašských Kloboucích a v Kroměříži, České pojišťovny v Uherském Brodě, domova důchodců v Napajedlech a hotelu Smetana a cukrárny Kolonáda v Luhačovicích.

BÁR Bohuslav - účastník odboje
* 14. 1. 1901 Štramberk
+ 6. 11. 1967 Štramberk
Odešel na jaře 1939 do Polska. Odtud se přes Švédsko dostal do Anglie, kde prodělal výcvik a byl poslán na obranu Francie. Potom se vrátil do Anglie a stal se členem 310. čs. perutě RAF, kde pracoval jako mechanik. Po válce žil ve studénce a potom ve Štramberku a pracoval v ČSD.

BÁR Vladimír - hudebník
* 9. 5. 1943 Zlín
Působil jako pianista, ale také jako rozhlasový hudební redaktor Čs. rozhlasu. Působil ve skupinách Petra Spáleného a Mustangové.

BÁR Zdeněk - básník, překladatel a publicista
* 19. 1. 1904 Štramberk
+ 17. 7. 1980 Ostrava
Mládí prožil v rodině divadelních ochotníků a patřil mezi první skauty ve Štramberku. Po absolvování Filozofické fakulty UK Praha byl středoškolským profesorem a spolupracoval s ostravským rozhlasem, krajským nakladatelstvím a časopisem Červený květ. Jako překladatel jezdil do Francie, což bylo důvodem jeho uvěznění v padesátých letech. Napsal deset básnických sbírek (Srdce a domov, Píseň pod Beskydami, Ztracená píseň atd.), devět knih próz (Ztracený domov, Hvězdy nad domovem, Ďábel z hor, Mstitelé atd.) a pět studií (portréty Petra Bezruče a Vojtěcha Martínka, Štramberk a okolí v odboji). Edičně připravoval ročenku Literatura jednoho roku na Ostravsku.

BARAN Ludvík - fotograf a kameraman
* 23. 8. 1920 Frýdlant nad Ostravicí
Vystudoval etnografii a antropologii na UK a kameru a dokumentaristiku na FAMU Praha, kde byl později profesorem. Na řadě zahraničních vysokých škol přednášel teorii fotografie a filmu. Je autorem odborných publikací o lidové kultuře a národopisných filmů. V rámci etnografické fotodokumentace se zabýval valašským regionem, často se na Valašsko vracel a nafotografoval tam mnoho uměleckých fotografií.

BARÁNEK Alois - malíř a scénograf
* 6. 2. 1932 Mukačevo - Palamok (Ukrajina)
Absolvoval vsetínské gymnázium a ateliér scénického výtvarnictví VŠMU v Bratislavě u prof. L. Vychodila. Pracoval v Armádním divadle v Martině a potom byl šéfem výpravy Krajového divadla v Nitře. Od roku 1962 žije a tvoří ve Valašských Kloboukách, kde učí na ZUŠ. Sgrafity a keramickými reliéfy se uplatňuje v architektuře.

BARÁNEK Vít - sportovec
* 27. 9. 1974
Fotbalový brankář. Odchovanec Dolního Benešova, hrál za Ostravu, během vojny za Kroměříž, potom Opavu a Košice, od roku 2003 hraje za FC Tescoma Zlín.

BARBOŘÍK Josef - kulturní pracovník
* 16. 8. 1910 Fryšták
+ 21. 1. 1999 Holešov
Regionální historik, který žil v Bystřici pod Hostýnem, psal její kroniku a zabýval se etnografií Rusavy a Bystřice pod Hostýnem. Stál u zrodu a byl dlouholetým redaktorem časopisu Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem a je čestným občanem města.

BARDODĚJ František - vlastivědný pracovník
* 21. 4. 1901 Fryšták
+ 27. 1. 1978 Fryšták
Byl učitelem ve Velíkové a Fryštáku, napsal knihu 600 let města Fryštáku a byl spoluautorem dalších knih, týkajících se historie Fryštácka. Člen redakce časopisu Podřevnicko. (Některé prameny uvádějí jako místo úmrtí Zlín.)

BARDODĚJ Zdeněk - toxikolog
* 20. 5. 1924 Holešov
Od roku 1988 vedoucí katedry toxikologie a člen vědeké rady Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze, profesor lékařské chemie a toxikologie na LF UK. Navštívil v rámci studijních pobytů 25 států, napsal Úvod do chemické technologie, je autorem 131 knih, vysokoškolských skript a článků v časopisech.

BARON Josef - malíř
* 26. 2. 1907 Čeladná
Působil v Dobré a ve Frýdku Místku.

BAROŇ Antonín - grafik
* 25. 9. 1938 Halenkov
Vystudoval propagační grafiku a výtvarnictví u J. Kořínka na SUPŠ v Uherském Hradišti.

BARONOVÁ Boža - hudební skladatelka
* 26. 6. 1904 Valašské Meziříčí
Učila na Hradilově hudební škole ve Vsetíně a skládala hudební skladby, z nichž ale řada zůstala v rukopise. Pro Všesokolský slet 1930 složila dvě cvičení.

BAROŇOVÁ Lenka - grafička
* 23. 10. 1964 Zlín
Studovala grafiku na SUPŠ v Uherském Hradišti a plakátovou tvorbu, knižní kulturu a písmo na VŠUP v Praze. Žije v Otrokovicích, je členkou Volného výtvarného sdružení Valašský názor a věnuje se převážně grafickému designu, ale také ilustruje knihy a realizuje práce v architektuře. S manželem Petrem spolupracovala při tvorbě ostatkových schránek českých králů v Anežském klášteře v Praze. Ve volném čase zpívá ve smíšeném sboru Dvořák Zlín.

BAROŠ Bedřich - malíř
* 24. 6. 1936 Rožnov pod Radhoštěm - Tylovice
+ 14. 12. 1974 Brno
Absolvoval Školu uměleckých řemesel v Brně. Po přesídlení do Zlína se stal propagačním grafikem ve Svitu a v letech 1965-8 působil ve výtvarné skupině 5+2. Po srpnových událostech a rozpadu skupiny však jeho činnost ochabovala.

BAROŠ Jan - publicista
* 8. 3. 1914 Lichnov
+ 1965 (Nový Zéland)
Mládí prožil ve Viganticích a ve 30. letech začal pracovat v baťovské tiskárně ve Zlíně.¨V roce 1936 odjel do Indie, kde zbudoval tiskárnu k vydávání baťovských novin, psal do indického a britského tisku, staral se o kulturní a dobročinné akce, pomáhal se stavbou české kaple v Batanagáru a když se přiblížila válka, pomáhal uhájit kalkatský konztulát pro exilovou vládu v Londýně. Napsal tisíce zpráv a článků i několik knih, např. Čechoslováci na březích Gangu a Druhá dekáda Batanagáru a je právem nazýván kronikářemn baťovské Indie. Počátkem padesátých let odešel s rodinou na Nový Zéland, kde získal licenci na výrobu eloxovaných povrchů a založil první eloxárnu hliníku v Oceánii. V Batanagaru má v kapli pamětní tabulku.

BAROŠ Milan - sportovec
* 22. 8. 1980 Valašské Meziříčí
Motocyklista z Hutiska - Solance. Začínal jako motokrosař, později začal soutěžit v enduru. Druhý na MR v kategorii juniorů v roce 1998, mistr republiky v letech 1997, 1999 a 2000 (v roce 1999 i v countrycrossu), juniorský mistr Evropy a třetí na MS juniorů 1999, mistr republiky i Evropy v roce 2000, mistr Evropy 2002, mistr republiky a druhý na mistrovství Evropy 2003. Několikrát se zúčastnil šestidenní, v roce 1999 byl členem bronzového družstva. Nejlepší závodník ČR roku 1999 v enduru.

BAROŠ Milan - sportovec
* 28. 10. 1981 Valašské Meziříčí
Fotbalista, původem z Vigantic, kde hrál od šesti do třinácti let, potom hráč Baníku Ostrava, anglického Liverpoolu, se kterým vyhrál v roce 2005 Ligu mistrů, pak klubů FC Aston Villa (Anglie) a FC Lyon (Francie) a nyní FC Portsmouth (Anglie). Člen družstva, které na ME 2000 hráčů do 18 let obsadilo čtvrté místo, držitel stříbrné medaile z ME 2000 hráčů do 21 let, mistr Evropy 2002 téže kategorie a držitel bronzové medaile z ME 2004 v Portugalsku.

BÁROVÁ Radmila - keramička
* 26. 7. 1966 Uherské Hradiště
Vystudovala výtvarné zpracování keramiky na SUPŠ Uherské Hradiště u J. Vlacha a V. Groše a pracovala v keramické dílně v Toporné. Od roku 1995 žije v Kanadě.

BÁRTA Jiří - hudební skladatel
* 19. 6. 1935 Šumice
Studoval JAMU v Brně a kompoziční kurs v Darmstadtu a učil na brněnské konzervatoři. Ve své tvorbě používal seriální techniku a techniku koláže, od roku 1977 se orientuje na tonalitu a modalitu.

BARTÁK Josef - designér
* 7. 4. 1942 Ostrava
Po studiu na gymnáziu absolvoval nástavbový kurs tvarování strojů a nástrojů na SUPŠ v Uherském Hradišti u Z. Kováře, G. Hlávky a Z. Kadlece. Byl dělníkem, designérem a vedoucím projektantem. V roce 1991 založil firmu na výrobu atypického sedacího a stolového nábytku FORM Hlučín, v níž vyvinul řadu modelů. Realizoval interiéry kostelů, kaple v Regině Zlín, hospice Citadela ve Valašském Meziříčí, konferenčního centra Křesťanské akademie mladých v Malenovicích, ale i hotelů, kaváren, úřadů a bank.

BARTÁK Josef - kněz
* 4. 3. 1845 Moravičany
+ 7. 10. 1923 Uherský Ostroh
Farář v Uherském Ostrohu a komisař pro vyučování náboženství na gymnáziu v Uherském Hradišti, který se zasloužil o sloučení ostrožských škol a o vznik řady spolků v Uherském Ostrohu.

BARTAS Vlastimil - designér
* 12. 10. 1978 Uherské Hradiště
Vystudoval na SUPŠ v Uherském Hradišti tvarování průmyslových výrobků u M. Klímy a V. Anderleho a Ateliér průmyslového designu FaVU VUT Brno u Z. Zdařila a T. Buganské. V roce 1999 byl na praxi v Mnichově, v letech 2002-3 na studijních pobytech ve Francii a na Slovensku.

BARTEK Jan - duchovní
* 6. 3. 1911 Nivnice
+ 29. 7. 1985 Kroměříž
Působil 44 let v Kroměříži, kde byl děkanem kolegiální kapituly svatého Mořice a vedl hudební soubor.

BARTEK Jiří - architekt
* 18. 12. 1921 Ostrava - Poruba
Byl žákem arch. J. Místeckého na Odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí a profesorů Novotného a Sokola na VŠUP v Praze. V letech 1943-5 byl totálně nasazen. Potom pracoval jako projektant v Ostravě.

BARTEK Josef - hudebník
* 14. 3. 1904 Nivnice
+ 13. 9. 1985 Nivnice
Vedl a dirigoval dechové hudby z Nivnice a zapsal na 150 lidových písní z blízkého okolí. Složil také asi 50 vlastních skladeb a byl ochotnickým hercem a režisérem místního divadla.

BÁRTEK Adolf - účastník odboje
* 30. 3. 1902
+ 3. 2. 1945 Brno
Vsetínský lékař, umučený za odbojovou činnost v brněnských Kounicových kolejích, který zaznamenal události let 1937 1940 v deníku, který je majetkem vsetínského muzea.

BÁRTEK Augustin - účastník odboje
* 24. 9. 1926
+ 28. 2. 1945 Oznice
Byl dělníkem a bydlel v Brňově. V září 1944 se stal členem partyzánské brigády Jana Žižky, s níž se zúčastnil bojů na Valašskomeziříčsku, v Beskydech a ve Vizovických a Hostýnských vrších. Padl v bunkru na Oznici, kde má pamětní desku.

BÁRTEK Ervín - dirigent
* 22. 8. 1927 Nový Jičín
+ 2. 7. 2000 Nový Jičín
Studoval učitelský ústav ve Valašském Meziříčí. Založil a od roku 1951 vede v Novém Jičíně pěvecký sbor Ondráš, který pod jeho vedením dosáhl mnoha mezinárodních úspěchů. Je autorem drobných skladeb a úprav lidových písní.

BÁRTEK Jaroslav - kronikář
* 1927 Horní Bečva
Po osvobození v roce 1945 nastoupil k vojsku ministerstva vnitra a byl z něho propuštěn po roce 1968 v hodnosti plukovníka. Potom pracoval do roku 1992 v Povodí Moravy a nakonec, už jako důchodce v MÚNZ v Brně. Svou kroniku plánoval dlouho, ale napsal ji až jako důchodce. trvalo mu to pět let a její části byly publikovány v regionálním tisku. Kronika obsahuje také řadu fotografií.

BÁRTEK Mojmír - hudební skladatel
* 26. 4. 1942 Zlín
Absolvoval brněnskou konzervatoř v oboru hry na trombón a JAMU v oboru skladby. Jako student hrál v orchestru J. Foreta, odkud přešel do orchestru G. Broma. Napsal řadu skladeb pro symfonický i jazzový orchestr, mj. Zpožděný rychlík do Karlovic, Překvapení v chalupě a Beskydské impulsy.

BÁRTEK Stanislav - archivář
* 13. 10. 1933 Holešov
Po absolvovnání osmi semestrů na FF UP v Olomouci pracoval v letech 1958-60 v Okresním archivu Kroměříž se sídlem v Holešově a v letech 1960-9 byl jeho ředitelem.

BÁRTEK Štěpán - politik
* 25. 12. 1854
+ 11. 2. 1941
Rolník, dlouhodobý člen zastupitelstva a v letech 1898-1901 starosta v Nivnici, který nechal v roce 1900 postavit v obci školu.

BÁRTKOVÁ Eva - výtvarnice
* 24. 9. 1981 Zlín
Vystudovala tvorbu hraček a dekorativních předmětů u Z. Kadlece a V. Reissnera na SUPŠ v Uherském Hradišti. Od roku 2001 působí na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění.

BÁRTKOVÁ Ludmila - sběratelka
* 1907 Vsetín
+ 25. 2. 1992 Kroměříž
Po smrti svého manžela se angažovala v Sokole a ve Svazu bojovníků za svobodu. Ve svém domě v Kroměříži opatrovala sbírky svého soukromého muzea z oblasti národopisu a výtvarného umění, jejichž 500 inventárních čísel převzalo jako pozůstalost do své správy OVM Vsetín.

BÁRTKOVÁ Vladimíra - výtvarnice
* 1964
Studovala SPS oděvní v Prostějově a PedF Univerzity Palackého Olomouc. Pracovala ve Slovači Uherské Hradiště jako modelářka a od roku 1994 je odbornou učitelkou na SUPŠ Uherské Hradiště.

BARTOCHA Josef - společenský pracovník
* 21. 3. 1859 Přerov III - Lověšice
+ 3. 11. 1927 Olomouc
Absolvent FF UK v Praze, národní buditel, literární historik a publicista, překladatel a editor, který byl ředitelem gymnázia v Uherském Hradišti, předsedou Osvětového sboru pro župu hradišťskou, členem městské rady a řady spolků, v nichž přednesl mnoho přednášek. Napsal rozsáhlé dílo Z pamětí a života Františka Bartoše (1906). Otec Rostislava Bartochy.

BARTOCHA Rostislav - pedagog
* 9. 4. 1896 Olomouc
+ 10. 1. 1978 Olomouc
Syn Josefa Bartochy, profesor gymnázia v Uherském Hradišti, překladatel z francouzštiny, redaktor a autor vlastivědných prací. Spolupracovat také s rozhlasem.

BARTOŇ Josef (řádové jm. Bernard) - katolický kněz
* 4. 1. 1920 Mořkov
+ 11. 10. 2000 Olomouc
V roce 1937 vstoupil do kapucínského řádu a v roce 1943 byl vysvěcen. Za války byl totálně nasazen. Byl lektorem církevních a řádových dějin v Opočně a v Olomouci a od roku 1949 byl novicmistrem. V roce 1950 byl internován, sloužil u PTP, byl vězněn a po propuštění pracoval v Kopřivnici jako dělník. Od roku 1968 opět vykonával kněžskou službu (m.j. v Mořkově) a tajně vychovával řeholní dorost. Po roce 1989 byl magistrem juniorů v Olomouci, pak působil ještě ve Fulneku a v Kroměříži. Napsal několik knih s duchovní tématikou.

BARTOŇ Ladislav - básník
* 5. 9. 1913 Veřovice
+ 9. 4. 2008 Štramberk
Sběratel lidových písní, hudební skladatel i kapelník a divadelník, autor básní, povídek i divadelních her, např. operety Vrácené štěstí. Psal kroniky, přispíval do regionálních časopisů a organizoval společenský život.

BARTONČÍK Josef - politik
* 18. 3. 1946 Pozlovice
V letech 1982-9 byl vedoucím tajemníkem ČSL v Jihomoravském kraji, členem ÚV ČSL a poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění, v letech 1989-90 předsedou ČSL, předsedou Sněmovny lidu FS a místopředsedou FS. Z politiky odešel po obvinění ze spolupráce s StB a věnuje se advokacii v Brně.

BARTONÍK Jaroslav - hudební skladatel
* 18. 3. 1890 Trojanovice
+ 29. 6. 1964 Třinec
Studoval gymnázium v Místku a učitelský ústav v Ostravě, hudební vzdělání získal u Rudolfa Wünsche a na vyšším hudebním institutu v Irkutsku. Sbormistr a hudební skladatel, který učil v Horních Domaslavicích a byl ředitelem škol v Třinci a Rožnově pod Radhoštěm. Za okupace byl knihovníkem ve Valašském Meziříčí. Po druhé světové válce do roku 1951 působil opět v Třinci. Jako sbormistr působil v pěveckém sboru při druhé divizi českých vojsk na Rusi, ve Skalickém smíšeném sboru a v Třineckém pěveckém sboru. Již při studiích v Rusku začal komponovat své vlastní klavírní skladby, významnější je však jeho tvorba sborová. Pro sbory upravil lidové písně lašské, valašské, slovenské a slezské.

BARTONÍK Vincenc - spisovatel
* 19. 7. 1920 Vrbka u Kvasic
+ 12. 10. 1991
Působil v Tupesích, Praze a Litomyšli.

BARTONÍKOVÁ Eva - výtvarnice
* 8. 11. 1979 Jeseník
Vystudovala propagační grafiku a výtvarnictví u J. Hanáčka a K. Mikla na SUPŠ Uherské Hradiště a od roku 1999 pracuje v reklamně a propagaci Studio Q Uherské Brod.

BARTOŇKOVÁ Dagmar - literární historička
* 5. 7. 1939 Zlín
Literární historička a překladatelka, která působila na univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně, ale také Neapoli (1980-4) a v Benátkách (1989-95). V letech 1998-2004 byla vedoucí Ústavu klasických studií na FF MU v Brně.Zabývala se dějinami Moravy, publikovala a byla činná i literárně.

BARTOŇKOVÁ Kateřina - návrhářka
* 29. 11. 1983 Zlín
Vystudovala modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků u E. Štefunkové a M. Borošové na SUPŠ Uherské Hradiště.

BARTOŇOVÁ Milada - filozofka
* 6. 1. 1917 Hodslavice
Pracovala ve Zlíně, potom absolvovala rodinnou školu v Novém Jičíně a Učitelský ústav ve Valašském Meziříčí, učila rok v Hodslavicích a potom vystudovala na UK v Praze psychologii a filozofii. Pracovala ve Státním pedagogickém nakladatelství, v roce 1967 odjela do Indie, začala se věnovat józe a přešla do Ústředního ústavu tělesné kultury. Publikuje v časopisech a přednáší.

BARTOŠ Antonín - keramik
* 27. 10. 1933 Hostětín
Absolvent SUPŠ v Bechyni a VŠUP Praha (u prof. Eckerta), který působí ve Znojmě. Jeho keramika získala několik významných ocenění doma i v zahraničí. Realizoval také řadu prací v architektuře.

BARTOŠ Antonín - účastník odboje
* 12. 9. 1910 Lanžhot
+ 13. 12. 1998 New York (USA)
V roce 1940 utekl do Francie a po jejím obsazení do Anglie. Po absolvování výcviku se stal v roce 1942 velitelem zpravodajské paraskupiny Clay-Eva, která byla v roce 1944 vysazena poblíž Zlína a operovala na rozsáhlém území, mj. i v Bystřici pod Hostýnem a jejím okolí. Za odbojovou činnost dostal Bartoš britský válečný kříž (Military Cross). Po válce byl poslancem parlamentu, po únoru 1948 byl zapojen do kurýrní služby třetího odboje a v roce 1952 odjel do USA. Od roku 1990 je čestným občanem Bystřice pod Hostýnem.

BARTOŠ Břetislav - malíř a grafik
* 7. 5. 1893 Frenštát pod Radhoštěm
+ 28. 6. 1926 Černišice - Dolní Mokropsy
Studoval pražskou AVU u prof. Schwaigra, Pirnera a Bukovace. Jako italský legionář byl pověřen generálem Grazianim, aby maloval výjevy z fronty. Námětově se stále vracel do rodného kraje a maloval obrazy Ondráš a Juráš, Zbojníci u ohně, Orání čili Jaro v Beskydách, Svatojánská noc, Bača a jeho milá, Frenštát, Návrat z pole a řadu portrétů. Ilustroval také Slezské písně Petra Bezruče. R. Parma vydal na pohlednicích jeho krojové studie pod názvem Valašské písničky.

BARTOŠ Edvin - hudebník
* 14. 1. 1909 Kelč
+ 5. 2. 1963 Praha
Ředitel Ostravskokarvinských dolů, který vedl Hornický pěvecký sbor Ostrava (od roku 1936) a hornickou hudbu dolu Hlubina (od roku 1940). Upravoval hornické písně.

BARTOŠ František - filolog a folklorista
* 16. 3. 1837 Zlín - Mladcová
+ 11. 6. 1906 Zlín - Mladcová
Studoval češtinu a klasické jazyky na vídeňské univerzitě. Působil jako profesor na gymnáziích ve Strážnici, Těšíně a v Brně. S Leošem Janáčkem vydal Národní písně moravské nově nasbírané. Popsal moravská nářečí v Dialektologii moravské. Věnoval se moravskému národopisu, například v knize Moravský lid. Mnoho pozornosti věnoval rodnému Valašsku.

BARTOŠ František - lékař
* 18. 5. 1900
+ 4. 12. 1959
Zakladatel stomatologického oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně a jeho přednosta v letech 1930-57.

BARTOŠ Jaroslav - novinář
* 20. 5. 1920 České Budějovice
+ 10. 2. 1973 Praha
Vystudoval dekorativní malbu u V. Hrocha, R. Wiesnera a E. Miléna na Zlínské škole umění. Byl novinářem, šéfredaktorem Kulturní práce a dalších časopisů, a výtvarným kritikem. Působil ve Zlíně.

BARTOŠ Josef - historik
* 4. 12. 1931 Klopina
+ 21. 11. 2005
Studoval gymnázium v Zábřehu na Moravě a FF UK v Praze. Několik let učil, potom pracoval v archivu a v letech 1962-96 působil na FF UP Olomouc, kde 15 let vedl katedru historie. Do historiografie Valašska zasáhl spoluprací na několika svazcích Historického místopisu Moravy a Slezska v letech 1848 - 1960, zahrnujících valašská města a obce, zabýval se také obdobím okupace a národního odboje. Se S. Kovářovou napsal knihu Tichá (Pohledy do minulosti obce).

BARTOŠ Leopold - kulturní pracovník
* 3. 1. 1909 Knin (Chorvatsko)
Lékař. Zajímal se o lidovou tvorbu, psal o kramářských písních severní Moravy a o lidovém dřevorytu. Své obrazy vystavoval se sdružením Jaroněk.

BARTOŠ Lubomír - ¨pedagog
* 21. 2. 1932 Frenštát pod Radhoštěm
Vystudoval lingvistiku a romanistiku na FF Masarykovy univerzity v Brně, kde potom působil. Člen Mezinárodní fonetické asociace a Klubu moderních filologů.

BARTOŠ Martin - výtvarník
* 19. 10. 1979 Slavičín
Vystudoval tvarování průmyslových výrobků u J. Klímy a V. Anderleho na SUPŠ v Uherském Hradišti.

BARTOŠ Robert - malíř a grafik
* 31. 5. 1909 Frenštát pod Radhoštěm
+ 6. 2. 1993 Čeladná
Pracoval jako kreslíř u firmy Bernkopf a připravoval vzorníky a katalogy ohýbaného nábytku. Vytvořil dokonce zvláštní techniku rytí do křídového papíru. Po roce 1945 se stal členem výtvarného kroužku a maloval oleje, akvarely a kolorované perokresby, tvořil linoryty. J. Obšivač vydal jeho pohlednici Opravená svatyně slovanská na Radhošti koncem 20. století.

BARTOŠ Václav - fotograf
* 6. 9. 1920 Frenštát pod Radhoštěm
+ 14. 10. 1992 Frenštát pod Radhoštěm
Povoláním byl technickým úředníkem Tatry v Kopřivnici. Na svých fotografiích zachycoval občany města i jeho návštěvníky, např. J. Seiferta, V. Holana, J. Durycha, J. Zahradníčka, bratry Strnadlovy a jiné, především však J. Sudka, který měl u Bartoše druhý domov.

BARTOŠEK Antonín - technik
* 25. 6. 1936
V osmdesátých letech dvacátého století byl ředitelem onbuvnického závodu Svti Gottwaldov a v letech 1988-90 předsedou MěstNV Gottwaldov.

BARTOŠEK Hynek - malíř
* 2. 8. 1931 Přílepy u Holešova
Autodidakt naivista. Vyučil se sazečem, pracoval v tiskárně a malovat začal až v šestatřiceti letech. Dnes žije ve Valašském Meziříčí Podlesí a stále maluje a fotografuje.

BARTOŠEK Jaroslav - pedagog
* 24. 3. 1933 Dambořice
Pedagog filolog, který se specializuje na současný český jazyk. Jeho publikační činnost je rozsáhlá, psal knihy a odborné studie, byl novinářem, spolupracoval s rozhlasem a televizí. Je autorem práce Jazyk rozhlasové sportovní publicistiky. Působil v Brně, v Olomouci a ve Slušovicích, nyní učí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

BARTOŠEK Jiří - historik
*
Měšťan z Uherského Brodu a autor kroniky města z druhé poloviny 16. století, která je důležitým zdrojem informací nejen o tomto městě, ale i na moravskoslovenském pomezí.

BARTOŠEK Vladimír - malíř
* 31. 3. 1945 Hranice na Moravě
Studoval SPŠ ve Vsetíně a od roku 1970 žije v Rožnově. Od roku 1971 je členem Rožnovské výtvarné skupiny a maluje převážně krajinu.

BARTOŠÍK Jakub - výtvarník
* 15. 7. 1982 Uherské Hradiště
Vystudoval tvorbu hraček a dekorativních předmětů u Z. Kadlece a V. Reissnera na SUPŠ v Uherském Hradišti.

BARTOŠÍK Tomala - spisovatel
* 28. 12. 1906 Nedakonice
+ 1936
Železniční dělník, autor vtipných povídek a básní se slováckými náměty, psaných dialektem, předchůdce Zdeňka Galušky. Dochovány zůstaly sbírky Otázky, Maličkosti, Slovácké humoresky a Humoristický sborník. Po neznámém konfliktu s úřady se otrávil.

BARTOŠÍKOVÁ Jana - výtvarnice
* 11. 2. 1967 Český Těšín
Vystudovala propagační grafiku a výtvarnictví u J. Hanáčka na SUPŠ v Uherském Hradišti a Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. Učila na Klvaňově gymnáziu v Kyjově český jazyk a výtvarnou výchovu.

BARTOŠÍKOVÁ Jarmila - archivářka
* 19. 11. 1954 Brno
Vystudovala na FF Brno obor archivnictví historie a nastoupila do Okresního archivu Šumperk, kde odbornou archivářkou do roku 1984, pak pracovala v Muzeu J. A. Komenského v Přerově a od roku 1987 působila ve Státním okresním archivu Kroměříž se sídlem v Holešově, kde byla od roku 1992 ředitelkou. Publikovala ve sborníku Severní Morava, Studie Muzea Kroměřížska a od roku 1996 byla redaktorkou Archivní ročenky SOKA Kroměříž.

BARTOŠÍKOVÁ Jitka - výtvarnice
* 31. 5. 1967 Uherské Hradiště
Vystudovala dekorativní a užitou malbu v architektuře a propagaci u J. Gajdoše na SUPŠ v Uherském Hradišti.

BARTOŠÍKOVÁ Růžena - výtvarnice
* 14. 6. 1948 Uherské Hradiště
Vystudovala dekorativní a užitou malbu v architektuře a propagaci u V. Hrocha a F. Drbáka na SUPŠ v Uherském Hradišti.

BARTOŠOVÁ Iveta - zpěvačka
* 8. 4. 1966 Čeladná
Absolvovala gymnázium ve Frenštátě. V roce 1983 se zúčastnila jihlavského festivalu Mladá píseň, kde se seznámila s Petrem Sepéšim, se kterým začala vystupovat. Po jeho smrti vystupovala se skupinou Balet, Kroky a odtud přešla k Ladislavu Štaidlovi. Patří k nejpopulárnějším současným zpěvačkám.

BARTŮŠEK Stanislav - literární historik
* 3. 1. 1942 Staré Město
+ 26. 3. 1996 Staré Město
Působil ve Starém Městě a na stránkách regionálního tisku zveřejnil řadu statí o historii regionu a o kulturním a vědeckém působení moravských kněží. Zabýval se zejména hnutím kolem kněze a žurnalisty Karla Dostála Lutinova, tzv. katolické moderny.

BARUCH Josef (Jožka) - malíř a grafik
* 28. 7. 1892 Valašské Meziříčí - Krásno
+ 22. 11. 1966 Praha
Po valašskomeziříčské Odborné škole pro zpracování dřeva studoval na VUŠP v Praze u prof. Dítěte, Kysely a Preislera. Věnoval se malbě a grafice, především dřevorytům, které často koloroval. Působil v Praze, ale převážná část námětů jeho prací vychází z Valašska. Od dvacátých let do konce života nalézal také inspiraci v díle Petra Bezruče. Ilustroval bibliofilské tisky (P. Bezruče a vlastní), napsal a vydal několik vzpomínkových knih, které shrnul do knížky Zpod Junákova.

BARVIČ František - společenský pracovník
* 20. 9. 1838 Velké Karlovice - Lázy
+ 15. 5. 1922 Praha
Jeho otec Karel byl posledním Karlovickým fojtem. Studoval gymnázium v Kroměříži a práva ve Vídni a v Praze. Působil jako právní koncipient ve Valašském Meziříčí a jako advokát v Holešově a Vizovicích. Založil valašskomeziříčský Sokol, hasičskou jednotu a divadelní spolek. Podobně pracoval i v dalších působištích. Byl nadšený vlastenec a rusofil. Z jeho podnětu založil jeho bratr Josef první české knihkupectví a nakladatelství v Brně.

BARVIČ Josef (Joža) - knihkupec
* 14. 8. 1853 Velké Karlovice
+ 3. 1. 1924 Brno
Bratr předchozího. Po ukončení vojenské služby začal pracovat v Žákovského knihkupectví v Olomouci a později přešel jako příručí ke G. R. Karafiátovi do Brna, kde později založil české knihkupectví. Místnímu magistrátu a policii pak působil velké starosti výstavami knih a obrazů. Byl horlivým rusofilem a ve svém knihkupectví měl vždy ruské knihy. Přispěl i ke vzniku brněnského Sokola.

BARVIČ Vilém - hudební skladatel
* 1. 8. 1841 Loštice
+ 26. 3. 1892 Valašské Meziříčí
Studoval německou reálku v Novém Jičíně. Učil na Hukvaldech, ve Valašském Meziříčí, Frýdlantě nad Ostravicí a Frenštátě pod Radhoštěm a byl ředitelem kůru ve Valašském Meziříčí. Skládal skladby chrámové (Sedm slov, Regina coeli), i světské (Koncertní variace pro klavír). Byl spoluzakladatelem pěveckého sboru Beseda a řídil pěvecký sbor Sokola ve Valašském Meziříčí. Napsal řadu sborových skladeb.

BARVID Albert - politik
* 15. 5. 1897 Brno
+ 12. 2. 1975 Vizovice
Právník, který byl v letech 1930-45 starostou Vizovic, kde je dnes čestným občanem.

BARWIG Franz (František) - sochař a řezbář
* 19. 4. 1866 Šenov u Nového Jičína
+ 16. 5. 1931 Vídeň (Rakousko)
Vyučil se řezbářem, vystudoval Odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí a Uměleckoprůmyslovou školu ve Vídni, na které působil od roku 1910 jako profesor. Oblíbil si zvířecí motivy. Jeho sochy jsou zastoupeny v Národní galerii v Praze, ve Vídni a v Novém Jičíně.

BARWIG Jiří - misionář
* 23. 7. 1707 Kunín
+ 5. 7. 1758 Ochranov (Německo)
V roce 1726 odešel kvůli náboženskému útlaku s tvrdým poddanským povinnostem se svými farníky do hornolužického Ochranova, odkud v roce 1737 odjel na misijní cestu do Surinamu v holandské Guayaně, odkud se po několika letech vrátil do Ochranova.

BAŘINA František - básník
* 1903 Velké Bílovice
+ 1938 Holešov
Žil v Břeclavi, Uherském Brodě a v Holešově a ve své době patřil k nejuznávanějším slováckým básníkům.

BAŘINA František Saleský - politik
* 27. 1. 1863 Břest
+ 22. 9. 1943 Brno
Opat augustiánského kláštera na Starém Brně a politik lidové strany. V letech 1906 a 1913 byl zemským poslancem, od roku 1907 členem panské sněmovny a v roce 1918 revolučního Národního shromáždění. Svého mandátu se v roce 1919 vzdal. Překladatel z polštiny a ruštiny.

BAŘINKA Jaroslav - filmový dokumentarista
* 9. 8. 1949 Vsetín
Vystudoval dokumentární tvorbu na pražské FAMU a pracuje jako režisér dokumentárních filmů v ateliérech Zlín. Natočil mj. i film ...a bojovali pod jménem Valachů.

BAŘINKA Jaroslav - výtvarník a dramatik
* 1. 8. 1909 Valašské Klobouky
+ 5. 1. 1980 Zlín
Studoval textilní školu a Školu uměleckých řemesel v Brně a Odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí a zabýval se návrhy a výrobou bytových textilií. Později byl folkloristou, režisérem, dramatikem, autorem rozhlasových her a folklorních pořadů (Smrt na hrušce, Bílá paní a ti druzí, Ondráš z Janovic, Princezna Rozmařilka), autorem krajových obrázků a vyprávění z Valašska a dramatu Ploština.

BAŘINKA Miloš - architekt
* 24. 11. 1931 Slavičín
Po studiích architektury a pozemního stavitelství na VUT Brno působil jako projektant v Brně a jako středoškolský profesor na průmyslových školách v Brně a ve Zlíně. Od roku 1990 se věnuje reklamní a vydavatelské činnosti v nakladatelství Ateliér IM Zlín. Je autorem publikací Funkcionalistická architektura na Moravě a Morava a Slezsko pro podnikatele, s PhDr. Voštovou se podílí na vydávání řady průvodců Moravou a Slezskem a knih některých česko-amerických spisovatelů.

BAŘINKA Petr - grafik a sochař
* 9. 1. 1979 Zlín
Vystudoval propagační grafiku a výtvarnictví u J. Hanáčka a K. Mikla na SUPŠ v Uherském Hradišti, historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a studoval Ateliér ilustrace a grafiky Jiřího Šalamouna na VŠUP Praha, odkud přešel do Ateliéru sochařství Kurta Gebauera.

BAŘINKA Rudolf - básník
* 14. 4. 1912 Valašské Klobouky
+ 12. 5. 1983 Ostrava - Hrušov
Byl profesorem na obchodní akademii ve Frenštátě. Po prvotině Kde kvetou lípy z roku 1945 vydal další sbírku Černá hodinka až v roce 1972.

BAŘINKOVÁ Petra - kostýmní výtvarnice
* 24. 6. 1950 Zlín
Vystudovala SUPŠ v Uherském Hradišti a do roku 1979 pracovala jako výtvarnice v propagaci Výzkumného ústavu gumárenské a plastické technologie. Dnes spolupracuje s několika divadly a s filmem.

BAŘINOVÁ Michaela - muzikantka
* 25. 1. 1969 Mariánské Lázně
V roce 1972 se rodina přestěhovala do Rožnova, kde Michaela vystudovala gymnázium, dělala průvodkyni ve skanzenu a od roku 1990 hraje a zpívá v cimbálové muzice Soláň. Zabývá se také valašskými výšivkami a zdobením kraslic.

BASLER Antonín - kněz
* 16. 2. 1956 Šumperk
Vystudoval bohosloví v Olomouci a od roku 1990 byl farářem ve Vizovicích a v Horní Lhotě u Valašských Klobouk, od roku 1996 působil také v Bratřejově a Jasenné a od roku 1998 byl děkanem farnosti Vizovice. Od roku 1999 je farářem v kostele u svatého Michala v Olomouci a od roku 2000 je kancléřem Arcibiskupství.

BAŤA Jan Antonín - podnikatel
* 7. 3. 1898 Uherské Hraditě
+ 23. 8. 1965 Sao Paolo (Brazílie)
V roce 1932, po tragické smrti svého bratra Tomáše, převzal vedení firmy. V tomto období pokračoval rozvoj Zlína i v oblasti vzdělání a kultury - byl zaloen Studijní ústav, kola umění a byly pořádány Zlínské salóny. Napsal asi 50 rukopisů, vydal jich vak jen několik, např. Budujme stát a Satiry a aforismy.

BAŤA Josef (Jožka) - spisovatel
* 27. 9. 1903 Zlín
+ 13. 10. 1943 Zlín
Sběratel fotografií dokumentujících podobu předbaťovského Zlína, autor rukopisu Významné události, paměti a pověsti zlínského kraje, jeho podstatnou část vydal Státní okresní archiv Zlín ve sborníku Zlínsko od minulosti k současnosti. Zaznamenal Vánoční koledy strýca Jozefa Cekotovského ze Zlína, které s ilustracemi Jana Kobzáně vydal v roce 1940 B. Siegel ve Zlíně.

BAŤA Rudolf - tělovýchovný pracovník
* 4. 9. 1927 Zlín
Vystudoval Strojní fakultu VUT v Brně a pracoval jako konstruktér a projektant v ČKD Praha. Jako hokejista hrál jedenáct sezón za Zlín, jako rozhodčí se zúčastnil esti mistrovství světa skupiny A, pískal i na zámořských zájezdech. Od roku 1977 byl vedoucím sekretářem fotbalového svazu a nyní je čestným generálním sekretářem Českomoravského fotbalového svazu.

BAŤA Tomáš - podnikatel
* 3. 4. 1876 Zlín
+ 12. 7. 1932 Otrokovice
Jeden z nejvýznamnějích českých podnikatelů, zakladatel našeho obuvnického průmyslu. V roce 1894 založil ve Zlíně obuvnický závod, který v roce 1931 přeměnil na akciovou společnost, budující sesterské podniky doma i v zahraničí. V roce 1922 podpořil Rašínovu měnovou politiku. Napsal řadu statí: Návrh na úpravu zemských financí, Zámožnost všem, Zlepšení železniční dopravy, Reorganizace obuvnictví. Soubor jeho projevů vyšel v roce 1932 pod názvem Úvahy a projevy.

BAŤA Tomáš Jan - podnikatel
* 17. 9. 1914 Zlín
+ + 1. 9. 2008 Toronto (Kanada)
Syn Tomáše Bati, žijící v Kanadě, který v knize Švec pro celý svět popsal nejen svůj život, ale dějiny Baťových závodů a rodopis Baťovy rodiny.

BATIA Antonín - politik
* 24. 3. 1839 Zlín
+ 8. 3. 1917
Majitel zámečnické dílny, zástupce starosty a v letech 1899-1908 starosta Zlína.

BATÍK Miroslav - pedagog
* 4. 1. 1903 Zlín
+ 27. 12. 1986 Zlín
Středoškolský profesor, filolog, literární historik a národopisec, který publikoval články o školství, hudbě a výtvarném umění a organizoval kulturní život ve Zlíně.

BATÍK Miroslav - publicista
* 15. 11. 1936 Zlín
+ 30. 10. 1996 Zlín
Žil ve Zlíně a psal knihy o Janu Werichovi: Jan v Alpách, Toulky s Janem, Perly ducha, Dovolená s Janem, Obří číše pro Jana Perly ducha moudrého Jana, Ráj Jana Wericha a Rybářská latina.

BATŮŠEK Stanislav - literární historik
* 3. 1. 1942 Staré Město
+ 26. 3. 1996 Staré Město
Na stránkách regionálního tisku z veřejnil řadu statí o historii regionu, zejména historie kulturní v souvislosti s literárním, výtvarným a vědeckým působením moravských kněží. Jeho hlavním tématem byly dějiny tzv. katolické moderny.

BAUER František Saleský - katolický teolog
* 26. 1. 1841 Valašské Meziříčí - Hrachovec
+ 25. 11. 1915 Olomouc
Po gymnáziu v Kroměříži studoval teologii v Olomouci a pak působil ve Vyškově. Jako profesor biblického studia učil na fakultách bohosloví v Olomouci a na UK v Praze. V roce 1882 byl jmenován brněnským biskupem, v roce 1904 olomouckým arcibiskupem a v roce 1911 kardinálem. Psal o poutních místech a uveřejňoval odborné články z biblistiky a liturgie. Ve valašskomeziříčském muzeu je také zachováno několik jeho básní. Do časopisu katolického duchovenstva napsal stať Církevní život na Valašsku.

BAUER Michal - designér a malíř
* 2. 8. 1969 Uherské Hradiště
Do školy chodil v Uherském Ostrohu, vystudoval SUPŠ Uherské Hradiště a katedru designu Zlín VŠUP Praha, pracoval v reklamní agentuře v Uherském Hradišti a jako modelér v něměcké firmě CEDEA, s níž spolupracuje i dnes, kdy má vlastní ateliér v Ostrožské Nové Vsi. V malbě je inspirován obrazy starých mistrů a upředňostňuje nepředmětné znaky symboly, které vkládá do kompozičních osnov.

BAYER Adolf - národopisný pracovník
* 22. 5. 1873 Rožnov p. Radhoštěm
+ 2. 5. 1972 Valašské Meziříčí
Katolický kněz a národopisec, který v roce 1922 sestavil první číslo Valašského kalendáře. Zabýval se valašským právem, právními vztahy mezi vrchností a provozovateli salašnictví na Valašsku, způsoby chovu ovcí, salašnickými obyčeji a historií tkalcovství.

BAYER Florian - pedagog
* 29. 6. 1902 Kopřivnice
+ 7. 5. 1942 Mauthausen (Rakousko)
Učil v Karviné, kde založil školu pro mentálně postižené děti. V roce 1940 byl spoluzakladatelem Vědecké společnosti pro výzkum endemické degenerace na Valašsku a Lašsku. Za pomoc parašutistům z Anglie byl zatčen, vězněn v Ostravě, Brně a v Mauthausenu, potom odsouzen k smrti a popraven. V roce 1946 byl v Ostravě zřízen Bayerův fond na vybudování ústavu pro duševně postiženou mládež.

BAYER František - sběratel lidových písní
* 29. 3. 1853 Rožnov pod Radhoštěm
+ 12. 9. 1925 Přerov
Nedokončil Slovanské gymnázium v Olomouci, dostudoval soukromě a byl učitelem v Rožnově, Olomouci, Hlinsku, Jeříně a Přerově. Navázal na činnost F. Sušila a B. M. Kuldy, sbíral valašská přísloví a pořekadla. Písně z Rožnovska vydal ve sborníku Radhošť, v roce 1874 vydal Valašské národní pohádky a pověsti z okolí Rožnovského, v roce 1877 Rožnov, léčebné místo na moravském Valašsku, v roce 1918 Zaškreme sa, humoresky, švandy, vtipy. S Františkem Koželuhou vydal v roce 1898 Františka Palackého poslední loučení s rodnou Moravěnkou roku 1873. Založil a řídil beletristické a pedagogické časopisy a knižnice, v letech 1876-8 řídil s J. Večeřou olomouckou literární revui Koleda.

BAYER Milan - kulturní pracovník
* 27. 5. 1933 Ostrava - Vítkovice
+
Založil frenštátské Divadlo hudby (1965-89), kde uváděl komponované programy. Od roku 1965 fotografoval a od roku 1988 natočil více než 20 videofilmů např. Vlčina - perla Beskyd, Pohlednice (o Frenštátu a jeho okolí) a Poslední vlak (o odsunu sovětské armády).

BAZEL Jaromír - hudebník
* 24. 12. 1945 Bystřička
Absolvoval vsetínské gymnázium a Pedagogický institut ve Zlíně, hudební vzdělání si rozšiřovat absolvováním sbormistrovských kursů. Učí na ZŠ ve Valašské Polance, kde je sbormistrem dívčího sboru Polanka a je dirigentem vsetínského mužského pěveckého sboru Lumír. Byl houslistou a vibrafonistou řady vsetínských jazzových kapel Combo 60, Jazzkvintet, Jazzkvartet a nyní Jazzevčík. Spoluzakladatel Jazzového festivalu Jusefa Oudese ve Vsetíně. Drřitel ceny města Vsetína 2006.

BAZLÍK Jan - evangelický kněz
* 7. 10. 1889 Pukanec (Slovensko)
+ 20. 11. 1929 Vsetín
Studoval bohosloví v Šoproni, Vídni, Lipsku a Rostocku, po roce 1918 byl profesorem gymnázia ve Zvoleně a v Bratislavě. V letech 1921-9 působil jako farář v Hošťálkové a v Pržně. Vydal Třanovského Kancionál a Evangelický Funebrál (Budapešť 1916, 1917).

BECERRA - GABLASOVÁ Bohumila - grafička
* 9. 6. 1976 Uherské Hradiště
Nejprve studovala Obchodní akademii v Uherském Hradišti a potom propagační grafiku a výtvarnictví u J. Hanáčka na SUPŠ v Uherském Hradišti. Učila na kunovické pobočce ZUŠ Uherské Hradiště a od roku 2000 působí na umělecké škole v Grenoblu.

BECK Jan - sochař
* 19. 4. 1864 Kroměříž
+ 9. 4. 1937 Kroměříž
Studoval sedm semestrů na AVU ve Vídni a potom žil a pracoval v rodném městě. Je autorem pomníku J. A. Komenského v Uherském Brodě a soch faunů v větné zahradě v Kroměříži.

BECK Josef - historik
* 1814 Telč
+ 1887 Vídeň (Rakousko)
Soudce v Novém Jičíně a od šedesátých let rada nejvyššího soudu ve Vídni. Zpracoval dějiny Nového Jičína Geschichte der Stadt Neutitschei und deren Umgebung, ale i další významné práce. Zemřel v den, kdy byl povýšen na rytíře.

BECK Vladimír - malíř
* 25. 7. 1897 Kroměříž
+ 21. 4. 1969
Syn Jana Becka, který maloval květinová zátiší. Uspořádal dvanáct kursů pro učitelstvo.

BEČÁK Ignác - katolický kněz
* udce v Novém Jičíně. Zpracoval dějiny města Geschichte der Stadt Neutitschei und deren Umgebung.;BECK Josef - hi
+ 7. 3. 1847 Velký Týnec
+ 6. 6. 1901 Velký Týnec

BEČÁK Jan Rudolf - vlastivědný pracovník
* 20. 4. 1915 Velký Týnec
+ 1. 1. 1987 Velký Týnec
Nejprve se věnoval národopisu Hané. Od roku 1964 byl ředitelem Valašského muzea v přírodě v Rožnově, organizoval jeho dobudování a od roku 1969 akci Národopisné léto. Od roku 1972 byl vedoucím národopisného oddělení Vlastivědného ústavu v Olomouci.

BEČÁK Tomáš - katolický teolog
* 16. 12. 1813 Olšany u Prostějova
+ 9. 5. 1855 Olomouc
Studoval filozofii a bohoslovectví. Proslul jako kazatel. Knižně vydal Katolický kancionál a Krátká historie Hostýna od pradávných dob po naše časy.

BEČICOVÁ Eliška - návrhářka
* 26. 8. 1979 Uherské Hradiště
Vystudovala tvarování hraček a dekorativních předmětů u Z. Kadlece na SUPŠ v Uherském Hradišti.

BEDNÁRIK František Eduard - architekt
* 11. 2. 1902 Bystřice pod Hostýnem
+ 16. 2. 1960 Žilina
Vystudovat VUT v Brně a jako samostatný architekt působil v Žilině. Ve 30. letech 20. století se s V. Houdkem podílel na projektu hvězdárny na Skalnatém plese (dnes observatoř SAV), ve 40. letech projektoval v Žilině elektrárnu, divadlo, školy. Po roce 1945 realizoval lázeňskou budovu Slize.

BEDNÁŘ Miroslav - designér
* 17. 11. 1963 Zlín
Studoval ne SUPŠ v Uherském Hradišti reprodukční sochařství a restaurátorství u Jana Habarty aj. Kadlčíka a zabývá se nábytkovým a interiérovým designem.

BEDNAŘÍK Jaroslav - grafik
* 14. 1. 1940 Polešovice
Studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti obor užitá a dekorativní malba v propagaci a architektuře u V. Hrocha a propagační výtvarnictví u J. Kořínka.

BEDNAŘÍK Vlastimil - hudebník
* 7. 6. 1942 Vsetín
Hráč na bicí nástroje, zakladatel vsetínské jazzové kapely Combo 60, člen kapel Jazzkvartet a Jazzevčík, člen Orchestrálního sdružení Vsetín a mužského pěveckého sboru Lumír. Spoluzakladatel Jazzového festivalu Josefa Oudese ve Vsetíně.

BEDNAŘÍKOVÁ Hana - malířka
* 25. 5. 1977 Zlín
Studovala galanterní výrobu na SPŠ kožařské ve Zlíně a propagační grafiku na SUPŠ v Uherském Hradišti u J. Hanáčka. Od roku 2003 je manažerkou ve studiu, zabývajícím se výrobou dětských filmů. Zabývá se také volnou malířskou tvorbou.

BEDNAŘÍKOVÁ Silvie - architektka
* 12. 4. 1978 České Budějovice
Studovala na SUPŠ v Uherském Hradišti u M. Maliny užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci a potom Fakultu architektury Technické univerzity v Liberci. Je m.j. spoluautorkou interiéru Obrazárny Pražského hradu.

BEDROŠ Karel - náboženský spisovatel
* 16. 7. 1846 Napajedla
+ 5. 5. 1904 Praha Karlín
V letech 1858-66 studoval v Kroměříži a potom bohosloví v Olomouci. Působil v Prostějově a od roku 1883 byl katechetou na reálce v Karlíně.

BĚHAL Klaudius - archivář
* 1874 Bystřice pod Hostýnem
Archivář, redaktor a překladatel.

BĚHAL Stanislav - hudebník
* 2. 5. 1933 Košíky
+ 11. 5. 2006 Olomouc
Studoval hru na klavír v hudební škole v Uherském Hradišti, na konzervatoři v Brně, na pedagogickém oddělení hudební školy v Olomouci, na JAMU, na bratislavské VŠMU a soukromě u prof. F. Schafra v Brně. V roce 1961 nastoupil jako lektor hry na katedře hudební vědy a výchovy FF UP v Olomouci a přitom studoval obor hudební výchova. Od roku 1961 se uplatňoval jako pianista Moravské filharmonie v Olomouci a cembalista Komorního orchestru Leoše Janáčka v Ostravě. S jeho nahrávkami na cembalo byly vydány tři CD. Od začátku šedesátých let spolupracoval s Čs. rozhlasem. Od r. 1980 učil na pedagogické fakultě UP Olomouc.

BĚHAL Zdeněk - performer
* 23. 3. 1953 Kutná Hora
Vystudoval Střední průmyslovou školu kožařskou v Gottwaldově (Zlíně). V Kolíně vedl pantomimickou skupinu MIMOZA.

BECHNÍK Theodor - malíř a grafik
* 1. 5. 1914 Kroměříž
Vystudoval reálné gymnázium v Kroměříži a UMPRUM v Praze a věnoval se knižní ilustraci. V roce 1938 podnikl studijní cestu po Belgii, Itálii, Francii, v Paříži studoval na ĽEcole Nationale supérieure des Beaux Art. Po návratu působil v Praze, věnoval se malbě zátiší, krajinomalbě a tvorbě užitkové grafiky.

BECHNÝ Jaroslav - geograf
* 18. 7. 1924 Valašské Meziříčí
Absolvoval valašskomeziříčské gymnázium a UK v Praze. Působil na středních školách v Opavě. Věnoval se zeměpisu. Je autorem práce Geografie okresu Nový Jičín a pro Matici slezskou zpracoval Zeměpisný obraz československého Slezska.

BECHNÝ Klaudius - vlastivědný pracovník
* 21. 11. 1888 Bystřice pod Hostýnem
+ 28. 6. 1967 Brno
Pedagog, ředitel škol a okresní školní inspektor v Novém Jičíně. Obnovil vydávání vlastivědného sborníku Kravařsko.

BEKÉNYIOVÁ - HROCHOVÁ Olga - malířka
* 2. 10. 1939 Zlín
Studovala na SUPŠ v Uherském Hradišti dekorativní malbu v architektuře a propagaci a na VŠUP Praha v ateliéru kresleného a animovaného filmu u A. Hoffmeistera. Žije v Bratislavě a spolupracuje s televizí.

BĚLEHRÁDEK Václav (vl. jm. MACHEK Jaromír) - básník
*
Vydal ve Frenštátě v roce 1948 bibliofilie Volání, Snění a Melodie slov (s linorytem K. Vašuta).

BELHÁČ Josef - malíř
* 10. 3. 1899 Vsetín
+ 17. 6. 1935 Vsetín
Byl samoukem a i když později získal doporučení

BĚLÍKOVÁ - FRYČOVÁ Ilona - keramička
* 25. 7. 1968 Uherské Hradiště
Studovala zpracování keramiky na SUPŠ v Uherském Hradišti u J. Vlacha a V. Groše.

BĚLÍKOVÁ - TVARŮŽKOVÁ Anna - malířka a grafička
* 23. 3. 1910 Blanné
Studovala učitelský ústav ve Znojmě a AVU Praha u prof. Sychry. Působila ve Zlíně a ve Znojmě a zaměřovala se především na portrét a figurální kresbu.

BĚLOHLAV Josef - historik a kartograf
* 6. 3. 1882 Bavorov
+ 25. 3. 1935 Praha
Věnoval se především meteorologii, kartografii a zeměpisu a v Praze redigoval monografický Vlastivědný sborník, v němž vydal v roce 1913 jako sv. 2 (52) Frenštát a Radhošť se situační mapkou a 23 fotografiemi. Zabýval se také historií Štramberka a vydal pojednání o památkách a dějinách města.

BĚLOHLAV Radek - sportovec
* 11. 4. 1970 České Budějovice
Hokejový reprezentant. S hokejem začínal v Soběslavi, hrál za České Budějovice, Písek a Vsetín. Účastník tří MS z nichž si přivezl bronzovou (1998) a zlatou medaili (1996).

BĚLOHLÁVEK František - malíř a grafik
* 11. 5. 1924 Nový Rychnov
Vystudoval UK v Praze, učil na UP v Olomouci do šedesátých let a pak už se věnoval pouze umělecké tvorbě. V grafice preferoval dřevoryt a linoryt a věnoval se knižní grafice, významná byla jeho plakátová tvorba, věnoval se tvorbě interiérů a nyní hlavně maluje. Tvořil také prostorové atributy reliéfového typu, např. jeho Valašská krajina je v hotelu Podhoran v Bystřici pod Hostýnem.

BĚLOHLÁVEK Petr - malíř
* 29. 9. 1964 Zlín
Zúčastňuje se mnoha kolektivních výstav a pravidelně vystavuje s Volným výtvarným sdružením Valašský názor.

BĚLSKÝ Gustav - sportovec
* 5. 10. 1919 Vídeň
+ 29. 6. 1993 Zlín
Lehký atlet, běžec na dlouhé tratě, současník Emila Zátopka ve Zlíně. Mistr republiky a zakladatel Běhu přes valašské kotáry, později přejmenovaném na Memoriál Gustava Bělského.

BĚLUNEK Ivan - muzikant
* 28. 3. 1943 Rožnov pod Radhoštěm
Pracoval v Tesle Rožnov. Od dětství hrál v souboru Radhošť na cimbál a později v něm byl vedoucím muziky. Je autorem řady hudebních úprav. Podílel se na desce My zme Valaši (1988).

BĚLUNKOVÁ Milada - krajkářka
* 1929
Zuberská krajkářka, která se vyšívání zuberské krajky naučila od své matky, Františky Holišové. Dříve vyšívala pro Liptu, ale vyšívá i dnes, kdy je v důchodu.

BÉM František - hudebník
* 29. 3. 1884 Frenštát pod Radhoštěm
Vystudoval bohosloveckou fakultu v Olomouci a působil jako ředitel kůru, varhaník, sbormistr a katecheta v Hranicích.

BENA Leopold - spisovatel
* 10. 8. 1904 Orlová
+ 26. 4. 1978 Zlín
Studoval FF UK Praha. Byl osvětovým inspektorem a učil na středních školách, po roce 1951 na SUPŠ v Uherském Hradišti a potom i ve Zlíně. Je autorem románu Maryča, knihy Aforismy o Descartovi, básně Anděl a zvíře a monografie o Bloyovi. Byl také kreslířem.

BEŇA Alois - pedagog
* 9. 5. 1876 Citov
+ 18. 12. 1942 Kroměříž
Vystudoval učitelský ústav v Kroměříži (1891) a učil v Kvasicích a v Kroměříži, kde byl do roku 1937 profesorem reálky. Tělovýchovný pracovník, činný v Sokole, náčelník jeho kroměřížské jednoty v letech 1900-15 a Hanácké župy v letech 1900-16. Jednatel a kronikář Musejní a knihovní jednoty v letech 1900-21 a jednatel Moravana v letech 1906-8. Psal články z oboru tělovýchovy do Tyrše, Českoslovanské Moravy, Hané, Slova, Tělesné výchovy (Olomouc), Nové tělesné výchovy (Praha) a Věstníku sokolského (Praha). Složil řadu tělocvičných skladeb, většinou s vlastní hudbou. Napsal Pomlázka, Tanec Beduínů i Hry se zpěvem I., II., III. vydané Státním nakladatelstvím. V rukopise zůstaly Skupiny a Zvyky a obyčeje na Kroměřížsku.

BEŇA Antonín - zpěvák a sbormistr
* 30. 5. 1878 Brodek u Přerova
+ 3. 3. 1948 Přerov
Absolvent učitelského ústavu v Kroměříži a zakládající člen PSMU.

BÉŇA Matouš - spisovatel
* 1. 10. 1861 Brodek u Přerova
+ 18. 3. 1944 Olomouc
Působil ve Velké nad Veličkou, v Suchově, Blatničce, Napajedlích, Frenštátě pod Radhoštěm, Strážnici, Luhačovicích a Olomouci. Na konci devatenáctého století s Bystřinou, Uprkou a Zemanem založili v Suchově významný kulturní spolek Súchovská republika.

BENDA Ivo ¨- sportovec
* 13. 12. 1975
Plavecký reprezentant ČR, závodník SK Zlín, držitel českých rekordů na 50 a 100 metrů volný způsob, několikanásobný mistr republiky na 50 a 100 m volný způsob a první český plavec, který zaplaval 100 m volným způsobem pod 50 sekund. Účastník univerziád, ME, MS a Světového poháru, na němž byl v Sheffieldu třetí a čtvrtý.

BENEDÍK Jan - sochař
* 22. 7. 1977 Kyjov
Studoval keramiku u J. Vlacha a V. Groše na SUPŠ Uherské Hradiště a ateliér figurativního sochařství M. Gabriela FaVU VUT Brno. Od roku 2005 působí na SUPŠ vb Uherském Hradišti jako odborný učitel.

BENEDÍK Karel - malíř a restaurátor
* 6. 11. 1923 Kozojídky u Hroznové Lhoty
+ 17. 1. 1997 Veselí nad Moravou
Vyučil se malířem pokojů a po studiích na AVU se zaměřil na restaurátorskou činnost. Od roku 1965 trvale v rodném kraji. Maloval krajiny, zátiší a figurální kompozice, ale hlavně portréty a slovácké lidové kroje. Restauroval triptych stropu sněmovního sálu v kroměřížském zámku, fresky v knihovně a refektáři v kláštere Hradisko v Olomouci, nebo nástěnné malby v lékárně v Uherském Hradišti.

BENEDIKT Martin - filozof
* Brumov - Bylnice
+ 25. 7. 1649
Byl rektorem Jezuitského kolegia v Praze.

BENESCH August - právník
* 22. 12. 1829 Velký Ořechov
+ 19. 04. 1911 Kroměříž
Studoval gymnázium v Kroměříži, filozofii v Brně a práva v Olomouci a ve Vídni. Od roku 1868 byl advokátem v Kroměříži, kde založil stálý městský orchestr a hudební školu a byl v letech 1874-1884 starostou. Od roku 1870 byl poslancem v zemské sněmovně a později byl zvolen do říšské rady. Zpracoval moravské pověsti prózou i veršem a psal oslavné básně na císaře Josefa II.

BENEŠ František - duchovní
* 3. 10. 1874 Hranice na Moravě - Drahotuše
+ 7. 3. 1958 Břest
Kněz, náboženský publicista a emeritní arcibiskupský rada, který od roku 1945 působil v Břestu.

BENEŠ František - geometr
* 29. 12. 1864 Hruška
+ 26. 1. 1940 Uherské Hradiště
Jeho zásluhou byl zpracován první polohopisný plán města Uherské Hradiště. Byl také veřejně činný, v roce 1912 se stal starostou města a v době války se staral o válečné uprchlíky.

BENEŠ Jiří - technik
* 6. 5. 1921 Praha
Pracoval v MEZu ve Vsetíně, v Olomouci a v Brně a od roku 1956 v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV v Praze. Je autorem prací Statická dynamika regulačních obvodů a Teorie systémů.

BENEŠ Josef - etnograf
* 1. 3. 1917 Vlčnov
+ 2. 10. 2005 Praha
Absolvoval FF UK v Praze a působil v Uherském Brodě, Vlčnově a Nivnici. Dokumentoval kroje, zvyky a ostatní projevy lidové kultury Uherskohradišťska. Po válce se stal spolupracovníkem Muzea J. A. Komenského a na počátku 50. let jeho prvním profesionálním ředitelem. Potom byl inspektorem českých muzeí na ministerstvu školství. Bratr malíře Karla.

BENEŠ Karel - malíř a grafik
* 1. 5. 1932 Vlčnov
Absolvent VŠUP v Praze (prof. A. Strnadel), jehož základním vyjadřovacím prostředkem se stala litografie a kamenorytina, techniky, které mu umožňují uplatnit baladickou notu lidových písní rodného kraje. Je členem Sdružení českých umělců a grafiků Hollar.

BENEŠ Ladislav - sportovec
* 9. 7. 1943 Zlín
Hrál lední hokej a českou házenou za TJ Gottwaldov (Zlín). V padesátých letech přešel na mezinárodní házenou a od roku 1962 působí v Dukle Praha, nejprve jako hráč a nyní jako funkcionář. Desetinásobný mistr republiky.

BENEŠOVÁ Božena - spisovatelka
* 30. 11. 1873 Nový Jičín
+ 8. 4. 1936 Praha
Když byla dítě, rodina se přestěhovala Uherského Hradiště, potom do Napajedel a odkud v roce 1908 do Prahy. Často jezdila do Frenštátu a v roce 1902 se na Pustevnách seznámila se spisovatelkou Růženou Svobodovou, která silně ovlivnila její tvorbu, ale teprve po přestěhování do Prahy začala soustavně literárně pracovat. Z Beskyd si odnášela mnoho námětů pro některé povídky ze sbírek Nedobytá vítězství, Myšky a Kruté mládí a pro románovou trilogii Úder, Podzemní plameny a Tragická duha. Pro věstník frenštátské Krajinské výstavy v roce 1934 napsala vzpomínkovou stať Jindy a nyní.

BENEŠOVÁ Ljuba - herečka
* 4. 9. 1926 Ivanovice na Hané
V roce 1948 absolvovala pražskou konzervatoř, do roku 1955 působila v Divadle pracujících ve Zlíně, později v Ostravě a nakonec v Realistickém divadle v Praze. Spolupracovala s ostravskou televizí i rozhlasem. Spolupracovala s ostravskou televizí i rozhlasem a hrála ve filmech Botostroj (1954) a Ta třetí (1968).

BENETKA Jan - architekt
* 5. 9. 1932 Bystřice pod Hostýnem
Působil v Ostravě a v Opavě jako architekt a bytový architekt.

BENKOVÁ Irena - archeoložka
* 13. 6. 1971 Vsetín
Vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze archeologii a historii, od roku 1993 je archeoložkou Muzea Českého krasu v Berouně a od roku 1996 také pracuje v Ústavu archeologické památkové péče Praha. Publikuje v odborném tisku.

BERÁKOVÁ Zora (vl. jm. SCHILLOVÁ) - spisovatelka a překladatelka
* 27. 7. 1921 Vsetín
Po maturitě na gymnáziu studovala krajinářství, figurální malbu a teorii umění na Škole užitých umění a na Ukrajinské akademii výtvarných umění a filozofickou fakultu UK V Praze. V roce 1946 pracovala jako tlumočnice v Německu, od roku 1950 na ministerstvu informací a osvěty, později se věnovala pouze literární práci. Je mj. autorkou románů Zkouška dospělosti a Osmý den stvoření a prózy pro mládež Smaragdový ostrov.

BERAN Alex - malíř a grafik
* 22. 7. 1923 Liberec
Studoval Školu umění ve Zlíně (Ed. Milén, J. Sládek). Po roce 1948 se vrátil opět do Liberce, kde žije a tvoří ve svobodném povolání. V 60. letech 20. století podnikl cestu do Paříže, Bretaně a do africké Guiney. Člen Sdružení Q Brno a skupiny Iniciativa. Věnuje se kresbě, malbě, i grafice, zobrazuje zákoutí starého Liberce, krajinu Jizerských hor.

BERAN Josef - malíř
* 25. 3. 1916 Chropyně
+ 19. 7. 1989 Uherské Hradiště
Malíř a výtvarný pedagog, absolvent Školy umění Zlín, který působil ve Zlíně a v Uherském Hradišti. Byl krajinářem a nejčastěji maloval slepá ramena řeky Moravy.

BERÁNEK Jan - hudební skladatel
* 26. 2. 1813 Milonice
+ 1863 Klosterneuburg (Německo)
Hudbu studoval v Brně a působil v Bohuslavicích, na Velehradě a v Brně. Uznávaný skladatel církevní hudby, který byl ředitelem kůru v Trnavě a učil hudbu na Učitelském ústavu ve Vídni. V roce 1863 na Velehradě řídil hudbu při oslavách tisíciletí křesťanství na Moravě.

BERDYCH Tomáš - sportovec
* 17. 9. 1985 Valašské Meziříčí
Tenista. Odchovanec TK DEZA Valašské Meziříčí a hráč TK Česká sportovní Prostějov, vítěz několika turnajů, zatím nejmladší český vítěz turnaje ATP (Palermo 2004), semifinalista soutěže jednotlivců na OH 2004 v Athénách a finalista Wimbledonu 2010.

BERGER Antonín - malíř
* 1793 Nový Jičín
+ 1867 Nový Jičín
Autodidakt. Maloval portréty a miniatury.

BERGER Arnold - malíř
* 4. 5. 1885 Třebíč
+ 3. 7. 1955 Šternberk
Autodidakt, jehož perokresby Valašských Klobouk vyšly i na pohlednicích. Do roku 1922 bydlel ve Valašských Kloboukách, potom v Napajedlích, Uherském Ostrohu, Uherském Hradišti, Olomouci a ve Šternberku.

BERGER Ignác Johann - malíř
* 8. 7. 1922 Nový Jičín
+ 29. 6. 1901 Vídeň (Rakousko)
Syn Julia Viktora Bergera, který se učil u strýce Antonína a potom ve Vídni. Maloval převážně oltářní obrazy.

BERGER Julius Viktor - malíř
* 20. 7. 1850 Nový Jičín
+ 17. 11. 1902 Vídeň (Rakousko)
Byl profesorem školy uměleckých řemesel a posléze i akademie výtvarných umění ve Vídni. Věnoval se figurálním kompozicím a krajinomalbě a patřil k nejvýznamnějším představitelům historismu. Namaloval strop uměleckohistorického muzea ve Vídni.

BERGMAN Ivan - architekt
* 22. 3. 1946 Zlín
Studoval VUT Brno, působil ve Stavoprojektu Zlín, v S Projektu a nyní je hlavním projektantem v S - Projektu Plus Zlín. Projektoval základní školu na ulici Kvítková, Lesní kavárnu, penzion pro seniory, střední zdravotnickou školu, Českou pojišťovnu a mezinárodní banku MIB Moskva ve Zlíně, dům kultury ve Vizovicích a rekonstrukci zámku v Napajedlích. Je spoluautorem projektu rekonstrukce 21. správní budovy v areálu Baťových závodů ve Zlíně a rekonstrukce Jurkovičova domu v Luhačovících. Nositel Grand Prix Obce architektů ČR v roce 2005 a Ceny města Zlína za rok 2008.

BERCHTOLD Bedřich Všemír - spisovatel
* 25. 10. 1781 Stráž nad Nežárkou
+ 3. 4. 1876 Buchlovice
Lékař, spisovatel, cestovatel, český národní buditel, spoluzakladatel Českého národního muzea v Praze a tvůrce přírodovědecké expozice na hradě Buchlově, v němž strávil celá léta. Působil v Buchlovicích, Tučapech u Brna a v Praze. S bratry Presslovými vydával časopis Rostlinář.

BERCHTOLD Karel - malíř a grafik
* 19. 11. 1896 Innsbruck (Rakousko)
Vystudoval Ukrajinskou akademii Praha a působil v Buchlovicích. Maloval figury, podobizny a krajiny, tvořil i dřevoryty.

BERCHTOLD Leopold I. - cestovatel
* 19. 7. 1759 Stráž nad Nežárkou
+ 26. 7. 1809 Buchlovice - Smraďovka
Cestovatel, spisovatel, lidumil a člen několika evropských filantropických společností, který působil v Buchlovicích, Velehradě, Uherském Hradišti a ve Vídni. Snažil se zdokonalit hospodaření a pečoval o poddané a v buchlovickém zámku zřídil nemocnici. V době války byl jmenován vrchním inspektorem vojenských nemocnic a lazaretů v kraji kolem Uherského Hradiště.

BERCHTOLD Leopold II. - politik
* 18. 4. 1863 Vídeň
+ 21. 11. 1842 Peresznya (Maďarsko)
Estét a mecenáš umění, ale také rakouskouherský diplomat v Londýně a v Petrohradě a politik, který byl v letech 1912-5 rakousko-uherským ministrem zahraničí, potom vrchním hofmistrem následníka trůnu a nakonec nejvyšším císařským komořím.

BERCHTOLD Zikmund II. - chovatel koní
* 6. 2. 1834 Buchlovice
+ 19. 3. 1900 Berguda u Rjeky
Typický rakouský velkostatkář druhé poloviny devatenáctého století a chovatel koní, ale také c.k. komoří, tajný rada, komandér Leopoldova řádu a zemský a říšský poslanec, který působil ve Vídni, v Uhrách a v Buchlovicích.

BERKA František - lékař
* 22. 9. 1876 Strážnice
+ 6. 5. 1962 Brno
Studoval gymnázium v Uherském Hradišti a na UK v Praze, praxi vykonával v Mnichově a ve Frankfurtu nad Mohanem. Po studiu působil ve všeobecné nemocnici v Brně a v zemské nemocnici v Olomouci. Byl profesorem soudního lékařství na Masarykově univerzitě v Brně, děkanem její lékařské fakulty a rektorem univerzity v letech 1936-1937. Publikoval v odborném tisku.

BERKOVÁ Renata - sportovkyně
* 24. 5. 1975 Kroměříž
Reprezentantka v triatlonu, bydlící v Opavě a závodící za Olymp Team. Závodí již od roku 1992, roce 1997 byla třetí v EP, v roce 2002 byla nejlepší triatlonistkou ČR a v roce 2003 s družstvem vyhrála ME. Účastnice OH 2000 v Sydney a 2004 v Athénách.

BERNARDI Oldřich - výtvarník
* 9. 4. 1914 Morkovice u Kroměříže
Malířství studoval soukromě.

BERNÁTEK Miroslav - designér
* 8. 2. 1961 Zlín
Studoval tvarování strojů a nástrojů u M. Klímy na SUPŠ v Uherském Hradišti.

BERNATÍK Rudolf - hudebník
* 6. 3. 1937 Šumperk
Studoval hru na klavír v hudební škole v Českém Těšíně, na konzervatoři v Bratislavě a potom v Ostravě u prof. Kysely. V letech 1956-61 studoval AMU v Praze u prof. Raucha a vzdělání si ještě rozšířil kursem u rakouského klavíristy P. Badury - Skody. Už na studiích na sebe upozornil v mezinárodních soutěžích, 1957 v Moskvě a 1960 ve Varšavě. Koncertoval v mnoha zemích Evropy V letech 1963-6 byl učil na ostravské konzervatoři, potom na Pedagogické fakultě v Ostravě, kde se habilitoval jako docent. Spolupracoval s Čs. rozhlasem a Českou televizí. Jako interpret nástrojových koncertů s doprovodem orchestru vystupoval s MFO a Státním symfonickým orchestrem ve Zlíně.

BERNATSKÝ Ladislav - spisovatel
* 31. 5. 1904 Bohuňovice, okr. Olomouc
+ 8. 1. 1982 Olomouc
Absolvoval FF MU v Brně a působil jako redaktor závodního časopisu u firmy Baťa a učitel ve Zlíně. Za války pracoval v Brně a v rodné obci, kde zůstal i po jejím skončení. Publikoval od roku 1927, byl členem Moravského kola spisovatelů v Brně, psal do Selských listů, redigoval edici Zpěvy domova a věnoval se překladům z francouzštiny. Vydal sbírky básní Mimo rodnou zem (1939) a Věčná květenství (1941).

BĚŤÁK Marek - sochař
* 15. 9. 1975 Uherské Hradiště
Studoval reprodukční kamenosochařství a restaurátorství u Z. Tománka a Jiřího Habarty na SUPŠ v Uherském Hradišti.

BĚŤÁKOVÁ Ludmila - malířka
* 28. 2. 1979 Uherské Hradiště
Studovala užitou malbu a dekoraci v architektuře a propagaci u M. Maliny na SUPŠ v Uherském Hradišti.

BEZDĚČKA Pavel - básník
* 4. 7. 1952 Praha
Zoolog, fotograf, nakladatel, spisovatel a básník, žijící v Uherském Hradišti. Je pracovníkem státní ochrany přírody a zakladatelem a předsedou Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, kde také působí jako člen rady Zpravodaje Uherského Hradiště a časopisu Bílé Biele Karpaty, ale také autor odborných publikací (Fauna jihovýchodní Moravy) nebo knih pro děti (Kouzelník Futuro a jeho přátelé, Neuvěřitelné bajko-příběhy, Medvídek Hamánek)

BEZDĚK Ctibor Hugo - spisovatel
* 10. 3. 1872 Podivín
+ 22. 2 1956 Senohraby
Absolvent uherskohradišťského gymnázia, lékař eubiotik, tvůrce etikoterapie a thanatoterapie, ale též autor povídek, cestopisů a beletrie pro děti.

BEZDĚK František - malíř
* 5. 10. 1906 Uherský Ostroh
+ 7. 3. 1983 Uherský Ostroh
Malíř, kreslíř a ilustrátor, který po absolvování Školy uměleckých řemesel v Brně působil v Hodoníně, ve Zlíně a v Uherském Ostrohu. Náměty jeho práce jsou obyčeje a projevy lidové kultury na Slovácku. Ilustroval také knihy a to nejen ze slováckého prostředí. (Některé prameny uvádějí jako místo úmrtí Uherský Ostroh.)

BEZDĚK Josef - architekt
* 15. 9. 1906 Kojetín u Nového Jičína
+ 5. 3. 1971 Karlovy Vary
Synovec sochaře Františka Hrachovce. Studoval Odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí (prof. Balán), sochařskou školu v Hořicích (prof. Kocián) a AVU (prof. Kafka), tu ale nedokončil. Pracoval v Paříži v ateliéru S. A. Bourdela a potom působil na Slovácku a v Karlových Varech. Je autorem pamětní desky A. Tolstého a pomníku J. Skalníka v Mariánských Lázních.

BEZDÍK František - malíř
* 5. 10. 1906 Uherský Ostroh
+ 7. 3. 1983 Uherský Ostroh
Žil v Hodoníně a v Uherském Ostrohu a náměty jeho děl je lidová kultura na Slovácku. Jeho ladění barev vychází z barevnosti lidových krojů a slovácké přírody. Ilustroval také knihy ze slováckého prostředí (Jilík), ale i knihy lovecké (Hubálek) a knihy Jacka Londona.

BEZROUK Vladislav - tělovýchovný pracovník
* 12. 4. 1903 Šaratice
+ 15. 10. 1966 Olomouc
Vystudoval MU v Brně a učil na středních školách, m.j. v Novém Jičíně (1929-31), Frenštátě pod Radhoštěm (1938-9) a ve Valašském Meziříčí (1939-46). Potom učil na UP Olomouc. Publikoval v pedagogickém tisku, byl činný v Sokole a od roku 1953 byl předsedou TJ Slavia Olomouc. Vydal skripta metodiky tělesné výchovy a názvosloví nářaďového tělocviku.

BEZRUČ Petr (vl. jm. VAŠEK Vladimír) - básník
* 15. 9. 1867 Opava
+ 17. 2. 1958 Olomouc
Vystudoval gymnázium, ale vysokou školu nedokončil a stal se úředníkem na poště v Místku a v Brně. Po první světové válce pobýval ve Frenštátě a s přítelem O. Bystřinou koupil ve Starých Hamrech usedlost. Jezdil do Frenštátu za Josefem Kalusem a za bratrem Antonínem Vaškem a Frenštátu věnoval báseň Město pod Radhoštěm. Další básně s valašskou tématikou jsou v knize Přátelům i nepřátelům. V roce 1899 začal vydávat v Herbenově časopisu Čas básně budoucích Slezských písní, které poprvé vydal knižně v roce 1903 a pak je rozšiřoval, až kniha nabyla dnešní podobu (1928). Po vydání Slezských písní se až na báseň Stužkonoska modrá v podstatě odmlčel. V roce 1948 vyšla jeho korespondence se Stanislavem Vašutem z Velkých Karlovic Valaši bardu Beskyd.

BIALAS Milan - hudebník
* 28. 12. 1935 Dobronín
Klavírista a hráč na bicí nástroje, který byl od roku 1962 profesorem klavíru na konzervatoři v Kroměříži, potom na konzeratoři v Brně a od roku 1967 učil externě na JAMU.

BIBER Heinrich Ignatz - kapelník
* 12. 7. 1644 Stráž pod Ralskem
+ 3. 5. 1704 Salzburg (Rakousko)
Kroměřížský kapelník.

BIČAN František - básník
* 18. 3. 1934 Měřín u Žďáru nad Sázavou
+ 20. 4. 1983 Zlín
Technik, odborník na strojírenskou výrobu, ale také romantický básník, který zemřel krátce před tím, než mohl převzít vedení závodu MEZ v Brumově - Bylnici. Z jeho díla se dochoval jen zlomek.

BIČAN Radek František - básník a publicista
* 17. 1. 1965 Uherské Hradiště
Od jeho čtyř let žila rodina v Napajedlech a od roku 1993 žije v Kelči. Pracoval v JZD Slušovice, , byl tiskovým mluvčím, redaktorem a pracovníkem skláren, nyní pracuje ve firmě Schott Solar CR ve Valašském Meziříčí. Básně psal již od osmnácti let, první sbírku Neplavec ve vlnách poezie vydal v roce 1996, následovala Říkadla, která mne napadla, Grafoman, Slzy úsměvu, Letmé záchvěvy duše, Poetika bez rizika a Betonová Zahrada. Publikuje v časopisech.

BÍHAL Václav - hudebník
* 28. 9. 1874 Brno
+ 14. 11. 1960 Uherské Hradiště
Poštovní úředník, který byl sbormistrem pěveckého kroužku Sokol Brno I, tenoristou pěveckého Besedního kvarteta Brno, sbormistrem Veleslavína a v letech 1943-8 také jednatelem Pěvecké obce české. Přispíval do Věstníku pěveckého a hudebního.

BÍHUNEK Jaromír - hudebník
* 4. 8. 1898 Polešovice
Úředník Českých drah a cembalista Slováckého krúžku brněnského rozhlasu, pro který také upravoval lidové písně.

BÍLEK Aleš - hudebník
* 23. 8. 1932 Metylovice
Absolvent brněnské konzervatoře a HAMU Praha, klavírista a hudební pedagog působící v Brně. Člen Foersterova tria.

BÍLEK Jakub - kněz
* 1516 Mladá Boleslav
+ 27. 11. 1581 Napajedla
Byl knězem Jednoty bratrské a důvěrníkem a písařem jejího biskupa J. Augusty. Později byl sice z církve vyloučen a zbaven kněžství, ale biskupa neopustil a opisoval jeho spisy. Po Augustově propuštění se s jednotou smířil a opět zastával kněžský úřad, mj. i v Napajedlích, kde dopsal Augustův životopis, který do roku 1555 psal Jan Blahoslav.

BÍLEK Miroslav - fotograf
* 2. 6. 1937 Bobrová
+ 30. 6. 2000 Rožnov pod Radhoštěm
Absolvoval gymnázium v rodném městě, VŠCHT v Pardubicích a od roku 1960 pracoval v Tesle Rožnov. Od první poloviny šedesátých let se věnoval fotografii, od roku 1965 byl členem skupiny Profil a od roku 1977 skupiny Setkání. Tvořil tzv. abstraktní fotografii, fotografoval akty a krajiny, jejichž tvorbu vyučuje na Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě.

BÍLEK Zdeněk - dirigent
* 26. 10. 1923 Lipník nad Bečvou
+ 24. 11. 2006 Bratislava (Slovensko)
V letech 1969-75 byl šéfdirigentem Filharmonie Bohuslava Martinů (Státního symfonického orchestru) ve Zlíně. Působil i v zahraničí a učil na bratislavské konzervatoři.

BILÍK Vít - sochař
* 1. 2. 1944 Tupesy
Studoval reprodukční kamenosochařství a restaurátorství u Jana Habarty na SUPŠ v Uherském Hradišti a potom pracoval v Bílovicích.

BILÍNEK Dominik - přírodovědec
* 1813 Nový Jičín
+ 1887 Heilingenkreuz (Rakousko)
Doprovázel císaře Maxmiliána do Mexika, kde založil Národní muzeum. Svými sbírkami přispěl k rozvoji muzea v Novém Jičíně.

BILL Rudolf Jan - politik
* 5. 6. 1840 Rožnov pod Radhoštěm
+ 27. 9. 1885 Rožnov pod Radhoštěm
Rožnovský knihkupec, od roku 1870 člen městského zastupitelstva, od roku 1877 městské rady a od roku 1880 starosta města.

BILOVÁ Jana - pedagožka
* 20. 12. 1964 Vsetín
Studovala gymnázium ve Valašském Meziříčí a PedF UJEP v Brně u prof. V. Houfa. Kolem roku 1980 se účastnila soukromých hudebních a performančních aktivit v sourozenecké skupině SOON, v 80. letech vydávala samizdatové hudební texty a letech 1989-1993 pracovala ve Veletržním paláci při rekonstrukci Galerie moderního umění pro NG Praha. Nyní vyučuje dějiny umění na SUPŠ sklářské ve Valašském Meziříčí.

BÍLSKÝ Vratislav - hudebník
* 5. 5. 1924 Česká Třebová
Absolvoval brněnskou konzervatoř a působil jako varhaník v Brně, Prostějově, Uherském Brodě a Letovicích. Natáčel v Brněnském rozhlase a jako cembalista byl členem Collegium Musicum Brno.

BÍLÝ Jaroslav - hudebník
* 15. 5. 1935 Libkovice pod Řípem
Šéfdirigent Velkého dechového orchestru ve Zlíně, který v roce 1982 uspořádal první Festival dechových a folklorních orchestrů Zlín. Nositel Ceny města Zlína 2001.

BÍLÝ Josef - archivář
* 19. 5. 1915 Valašské Meziříčí
+ 29. 10. 1995 Valašské Meziříčí
Vystudoval pedagogickou a filozofickou fakultu MU Brno a učil na reálném gymnáziu ve Vyškově dějepis a zeměpis. V roce 1949 se stal městským archivářem a v roce 1951 Okresním archivářem. V roce 1956 přešel na gymnázium v Rožnově a v letech 1965-77 byl na gymnáziu ve Valašském Meziříčí.

BÍM Hynek - sběratel lidových písní
* 5. 3. 1874 Lomnice nad Popelkou
+ 30. 12. 1958 Tišnov
Absolvoval učitelský ústav v Brně, kde učil Leoš Janáček. Učil v Ivančicích, v Kloboukách u Brna, ve Strážnici a v letech 1919-34 byl ředitelem měšťanské školy ve Skalici na Slovensku. Učil také zpěv a hru na klavír a v Kloboukách byl i sbormistrem. Při sbírání písní spolupracoval s Františkem Bartošem a Leošem Janáčkem. Nasbíral jich na 4.100, z toho 3.000 z Moravy. Na Valašsku sbíral zejména v letech 1906-12. V jeho sbírce jsou záznamy z Popova u Valašských Klobouk, žnecké písně ze Zašové a 386 písní z Valašské Bystřice. Podílel se na vydání knihy O folkloru a lidové písni (1912), která vyšla v Uherském Hradišti.

BIMKA Svatopluk - kulturní pracovník
* 6. 11. 1936 Vracov
V letech 1974-80 byl ředitelem Slováckého divadla v Uherském Hradišti.

BINAROVÁ Jarmila - knihkupkyně
* 6. 8. 1942 Zlín
Žila a pracovala v Zádveřicích, Odrách, Mnichově a ve Vídni, nyní žije v Praze. V Mnichově měla české exilové knihkupectví.

BINAROVÁ Pavla - genetička
* 22. 4. 1950 Vsetín
V roce 1975 absolvovala Přírodovědeckou fakultu UP Olomouc a od roku 1986 je vědeckou pracovnicí Ústavu experimentální botaniky ČSAV (nyní AV ČR). Zabývá se buněčnou biologií rostlin a výzkumem. Členka Čs. biologické společnosti v Brně.

BINAROVÁ Vladimíra - básnířka
* 3. 12. 1941 Mikulčice
Studovala architekturu a práva na UJEP v Brně, byla vychovatelkou, učitelkou, redaktorkou a šéfredaktorkou (kulturní revue Valašský kult), nyní svobodné povolání. Publikovala v tisku, je zastoupena v almanachu Jen jednou ponejprv (1981), vydala sbírku básní Ejhle, štěstí (1991) a povídkovou knihu Čas žen (1991). Píše pod pseudonymem Ira Narová a v některých materiálech je uváděna jako Iva Binarová.

BÍNEK Bedřich - archivář
* 2. 12. 1888 Brno
+ 13. 9. 1978 Zdounky
První okresní archivář v letech 1955-7 v Okresním archivu Kroměříž. Pracoval též na ONV Kroměříž jako úředník.

BÍNER Josef - sbormistr
* 20. 2. 1927 Štítina, okr. Opava
+ 11. 3. 1995 Opava
Sbormistr a hudební skladatel, žák prof. Schreibra a R. Smetany na PedF UP v Olomouci v letech 1949-52 a od roku 1970 účastník kursů sbormistrů v Kroměříži. Spolupracoval se Státní operou v Brně a upravoval lidové písně.

BIŇOVEC Karel - novinář
* 23. 10. 1924 Praha
+ 30. 6. 1991 Ostrava
Působil jako vedoucí redaktor závodního časopisu, byl programovým vedoucím Domu kultury v Ostravě, redaktorem literární redakce Ostravského rozhlasu a pracovníkem Knihovny města Ostravy (1969-85). Signatář Charty 77, v letech 1987-9 zpracovával týdně fejetony pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa. Po roce 1989 byl redaktorem deníku Moravskoslezský den a poslancem ČNR za OF. Pro Knihovnu města Ostravy napsal studii o Bohumíru Četynovi a Josefu Strnadlovi Kořeny bratří Strnadlů (1971).

BIRGUS Josef - překladatel
* 23. 5. 1905 Přerov
+ 23. 10. 1985
Působil jako středoškolský profesor ve Valašském Meziříčí, Kroměříži a Olomouci, kde učil v letech 1953-71 na UP. Psal recenze a studie do odborných časopisů a překládal z němčiny.

BITTNER František - fotograf
* 28. 11. 1909
+ 31. 5. 1989
Pocházel z Čech, krátce působil u filmu a pak byl fotografem. V roce 1939 se usadil v Novém Hrozenkově, kde žil až do smrti a působil jako fotograf a redaktor pohlednic pro oblast Moravy a Slezska. Zůstalo po něm mnoho fotografií Valašska.

BITTNER Petr - restaurátor
* 24. 6. 1954 Frýdek - Místek
Studoval propagační výtvarnictví a grafiku u F. Nikla na SUPŠ v Uherském Hradišti. Restauruje polychronie na uměleckořemeslných dílech ze dřeva a provádí uměleckořemeslné pozlacovačské práce.

BLABLA Jan - hudebník
* 21. 10. 1929 Komárno
Absolvoval gymnázium v Holešově a ČVUT v Praze a pracoval na vývoji očního leisru. Soukromě však vystudoval i hudbu, hrál na varhany a skládal vlastní skladby. I v důchodovém věku působí jako varhaník a má hudební vlastní vydavatelství.

BLAHA František - kulturní pracovník
* 1. 6. 1912 Horní Újezd u Všechovic
+ 5. 6. 1984 Zlín
Vystudoval Učitelský ústav Ve Valašském Meziříčí a učil na školách ve Zlíně. Slovem doprovázel výchovné koncerty, psal rozhlasové relace pro mládež a redigoval a rozmnožoval zpěvníky: Maminkám, Zpěvník škol v přírodě, Naše nejkrásnější písně a další.

BLAHA Josef - hudebník
* 3. 8. 1943 Příkazy
+ 1. 9. 1973 Ostratice (Slovensko)
Bratr skladatele Oldřicha. Studoval na konzervatoři v Kroměříži hru na hoboj a varhany. Působil jako první hobojista Státního symfonického orchestru ve Zlíně a spolupracoval s orchestrem Gustava Broma.

BLAHA Oldřich - hudební skladatel
* 17. 7. 1930 Příkazy
Po ukončení učitelského ústavu studoval na brněnské konzervatoři varhany a klavír a na JAMU kompozici u prof. Kvapila, Petrželky, Chlubny a Schaefra. Hrál v orchestrech J. Foreta a G. Broma, byl hudebním redaktorem brněnského rozhlasu a napsal řadu skladeb jazzových, tanečních i populárních.

BLAHA Rudolf - řezbář
* 11. 9. 1942 Uherské Hradiště
V okruhu profesorů hradišťské SUPŠ získal blízký vztah k modernímu umění. Věnuje se přemýšlivému a náročnému ztvárňování různých témat na profesionální úrovni. Žije v Novém Hrozenkově - Brodské a jeho rozměrné, barevně upravované reliéfy nacházejí uplatnění i mimo okruh Valašska.

BLAHA Tomáš - designér
* 2. 6. 1980 Zlín
Studoval užitou malbu a dekoraci u M. Maliny na SUPŠ v Uherském Hradišti a grafický design u J. Meisnera na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Pracuje v Praze jako grafický designér a je spoluautorem logotypu Ministerstva kultury.

BLÁHA Bohuslav - malíř
* 7. 12. 1930 Chvaletice
Vyučil se v Kolíně litografem. Potom studoval propagační grafiku a výtvarnictví u J. Kořínka a J. Kousala na SUPŠ ve Zlíně a Uherském Hradišti a malbu na AVU Praha. Zabýval se malbou a pedagogickou činností. Po emigraci žil a pracoval v německém Bonnu.

BLÁHA František - výtvarník
* 8. 5. 1925 Komárov
Vyučil se v Napajedlech malířem a natěračem a potom studoval užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u V. Hrocha, V. Ringese aj. Berana na SUPŠ ve Zlíně a Uherském Hradišti. Pracoval v reklamě a propagaci v Uherském Hradišti, Adamově a Otrokovicích. V roce 1998 se zúčastnil Vlastivědného sympozia v Napajedlech.

BLÁHA Josef - archeolog
* 14. 7. 1946 Jihlava
Vystudoval SVVŠ (gymnázium) v Telči a obor prehistorie a archeologie na FF MU Brno. V letech 1969-73 působil jako archeolog v Uměleckohistorickém muzeum v Kroměříži v letch 1973-92 v Památkovém ústavu Olomouc, od roku 1992 je odborným asistentem na katedře dějin umění FF UP Olomouc. Zabývá se vývojem osídlení v období středověku, slovanskou a středověkou archeologií, počátky a vývojem měst, kulturní historií období středověku a raného novověku. Jeho publikační a přednášková činnost je rozsáhlá.

BLÁHA Petr - výtvarník
* 21. 2. 1938 Napajedla
Studoval užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u V. Hrocha, J. Berana a J. Blažka a pracoval jako aranžér v Uherském Hradišti, výtvarník v Brně a Zlíně a vedoucí výtvarník reklamy a propagace v Uherském Hradišti Mařaticích.

BLAHO Pavol - lékař
* 25. 3. 1867 Uherská Skalice
+ 29. 11. 1927 Bratislava
V letech 1903-18 působil v Luhačovicích. Zakladatel časopisu Hlas, Ľudové noviny a Pokrok, propagátor česko-slovenských styků a organizátor luhačovických setkání a autor publikace Luhačovice, slané kúpeľe na Morave.

BLAHOŇOVSKÝ Jaroslav - kulturní pracovník
* 30. 6. 1905 Brno
+ 17. 12. 1991 Vsetín
Od dvanácti let se věnoval divadlu a hrál v několika brněnských souborech. Když nastoupil v roce 1945 do vsetínské Zbrojovky, hrál v jejím divadle a potom ve Vsackém divadle. Jako herec vynikal hlavně v operetách. Byl také režisérem a organizátorem, členem okresního i krajského poradního sboru pro divadlo a spoluzakladatelm a organizátorem okresních divadelních přehlídek v Karolince. Držitel řady ocenění včetně Zlatého Tyla.

BLAHOSLAV Jan - kněz
* 20. 2. 1523 Přerov
+ 24. 11. 1571 Moravský Krumlov
Kněz, básník, překladatel, dramatik, historik a hudební teoretik, který v letech 1540-3 studoval v Kroměříži. V roce 1557 byl zvolen biskupem Jednoty bratrské.

BLAHOVÁ - LAKOMÁ Hana - designérka
* 26. 1. 1948 Prostějov
Studovala tvarování plastických hmot u J. Jaška a Z. Kadlece na SUPŠ v Uherském Hradišti.

BLAHOVÁ Eva - divadelní výtvarnice
* 14. 10. 1975 Uherské Hradiště
Studovala nejprve modelářství a návrhářství obuvi na SUPŠ v Uherském Hradišti, potom scénografii v ateliéru J. Konečného aj. Prekové na JAMU v Brně a nakonec ateliér alternativního a loutkového divadla A. Tománka na DAMU Praha. Absolvovala stáž v Itálii. Pracuje ve svobodném povolání jako autorka her a performancí, scénografka, kostýmní výtvarnice i režisérka. Získala řadu zahraničních ocenění, m.j. za scénografii k inscenaci Švec Dratvička na III. Mezinárodním bienále loutkového divadla Spectatulo Interesse v Ostravě.

BLAHŮŠEK Karel - kulturní pracovník
* 7. 3. 1902
+ 26. 10. 1971
Herec, režisér a organizátor ochotnického divadla v Bojkovicích.

BLAHUTKA Věroslav - folklorista
* 4. 3. 1924 Odry
+ 17. 5. 2002
Vystudoval práva na MU v Brně a působil jako právník v Bzenci a Uherském Brodě. V roce 1951 byl zakládajícím členem brodského souboru Olšava a od roku 1964 vedoucím souboru Brozané. Byl aktivním účastníkem strážnického festivalu a také jeho organizátorem. Je také sběratelem a spolupracuje s Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě, a s odděleními folkloristiky ČSAV v Brně a v Praze.

BLAHYNKOVÁ Eva - inspicientka
* 6. 12. 1980
Hrající inspicientka Slováckého divadla Uherské Hradiště.

BLAŠKE Josef - pěvec
* 10. 9. 1901 Valašské Meziříčí
+ 14. 11. 1968 Brno
Jako učitel působil ve Valašském Meziříčí a potom v Brně. Byl dlouholetým sólistou Pěveckého sdružení moravských učitelů.

BLATNÝ Lev - spisovatel
* 11. 4. 1894 Brno
+ 21. 6. 1930 Kvetnica
Byl významným českým prozaikem a členem brněnské Literární skupiny. Jezdil do Rožnova, kde našel podněty pro své Povídky z hor a hlavně pro prózu Regulace.

BLAŽEK Antonín - architekt
* 22. 2. 1874 Derfle u Uherského Hradiště
+ 5. 8. 1944 Uherské Hradiště
Po studiu na Odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí studoval VŠUP v Praze a výtvarnou Akademii ve Vídni (arch. Ohmann). Potom působil v Brně a v Hodoníně. Je představitelem pozdního historismu, autorem měšťanské školy v Brně - Králově Poli, Domu umělců v Hodoníně a dalších staveb. V poválečném období měl blízko k akademickému dekorativismu.

BLAŽEK Bohumír - řezbář
* 1. 2. 1909 Frenštát pod Radhoštěm
Původním povoláním zedník, který byl především skvělým řezbářem.

BLAŽEK Bohuslav - kronikář
* 14. 7. 1869 Štramberk
+ 6. 8. 1932 Štramberk
Studoval ve Valašském Meziříčí a v Příboře, potom se stal učitelem a později ředitelem záložny. Byl kronikářem Štramberka a vydal knihu Z archivu města Štramberka.

BLAŽEK Jan - malíř
* 10. 1. 1920 Křídla u Nového Města na Moravě
+ 5. 9. 1981 Uherské Hradiště
Vystudoval malířství na Škole umění ve Zlíně, kde po absolvování působil jako asistent u restaurátora Doc. Frant. Petra. Na škole zůstal jako profesor i po její změně na SUPŠ a přemístění do Uherského Hradiště a vedl ateliér užité malby. Byl figuralistou a krajinářem, často vystavoval a jeho díla jsou zastoupena v galeriích a soukromých sbírkách v ČSR i v zahraničí a jsou součástí četných společenských prostor. Významná byla jeho role v obhájení existence SUPŠ v padesátých letech, kdy byl vyvíjen tlak na její zrušení.

BLAŽEK Jan - malíř
* 23. 10. 1947 Zlín
Absolvoval AVU v Praze u prof. Karla Součka a stáž na École nationale supérieure des Beaux-Arts v Paříži. V letech 1976-1979 učil na SUPŠ v Uherském Hradišti, potom působil ve Zlíně ve svobodném povolání, v letech 1987-1991 byl asistentem na fakultě architektury VUT v Brně a pak profesorem na SUPŠ a VOŠ textilní v Brně. V tvorbě se zabývá malbou a je autorem výtvarných realizací v architektuře (obrazy, mozaiky, velká opona pro Uherské Hradiště, realizovaná v MGM ve Valašském Meziříčí). Jeho díla jsou v galeriích a soukromých sbírkách v ČR i v zahraničí. Kromě samostatných výstav se účastnil i kolektivních výstav v zahraničí (Francie, Německo, Kuba a Bulharsko). Žije a tvoří ve Zlíně-Kostelci.

BLAŽEK Jaromír - sochař
* 29. 6. 1950 Šlapanice u Brna
Studoval reprodukční kamenosochařství a restaurátorství u Jana Habarty na SUPŠ v Uherském Hradišti a pracoval jako kamenosochař ve Výrobním družstvu kamene Blansko. Od roku 1983 žije v Praze a pracuje při realizaci kamenných soch pro Kamenoprůmysl Příbram. Spolupracoval s spolupracuje s řadou známých českých sochařů.

BLAŽEK Josef - hudebník
* 7. 2. 1850 Tichá
+ 12. 2. 1917 Kroměříž
Studoval na německé reálce v Kroměříži a na technice ve Vídni. V letech 1880-2 byl v Kroměříži sbormistrem Moravana.

BLAŽEK Josef - malíř
* 21. 10. 1837 Kroměříž
+ 19. 6. 1868 Kroměříž
Malíř kostelních obrazů Panny Marie Růžencové v Kvasicích, Hulíně a Roštíně.

BLAŽEK Karel - spisovatel
* 26. 7. 1948 Přerov
Dětství v prožil v Bystřici pod Hostýnem a v Kroměříži vystudoval SZTŠ veterinární. Po vojně studoval na FF MU v Brně. (diplomobvá práce Science fiction v soudobé české literatuře) V letech 1974-91 pracoval v nakladateství Blok Brno. Verše, povídky a překlady z ruštiny publikoval časopisech Universitas, Rovnost, Literární měsíčník a Brněnský večerník.Knižně vydal cyklus veršů Hnízda stěhovavých ptáků a prózy Přistání, Nejlepší století, Domov a jiné planety Hosté z planety lidí a Vesmírní diplomaté. Překládá z ruštiny a angličtiny.

BLAŽEK Oldřich - kněz
* 4. 4. 1913 Olomouc
+ 11. 8. 1989 Vsetín
Bohosloví studoval v Olomouci a od roku 1937 působil ve Vsetíně.

BLAŽEK Vilém - varhaník
* 2. 4. 1900 Kroměříž
+ 7. 12. 1974 Brno
Syn Josefa Blažka, který studoval gymnázium v Kroměříži a hru na varhany na brněnské konzervatoři u E. Treglara a na mistrovské konzervatoři u J. Suka. V době studií byl krátce sbormistrem pěveckého sboru Dvořák ve Zlíně. Učil na hudební škole Besedy brněnské, na brněnské konzervatoři a na Janáčkově hudební škole v Břeclavi a byl ředitelem Městské hudební školy v Brně. Spolupracoval s J. Kvapilem a skládal scénickou hudbu, sbory a dětské zpěvohry. Získal 1.cenu v soutěži arcibiskupské konsistoře v Olomouci v letech 1939 a 1942.

BLAŽÍČEK Oldřich - malíř
* 5. 1. 1887 Slavkovice u Nového Města na Moravě
+ 3. 5. 1953 Praha
Malíř krajin, zátiší a podobizen. Žil a pracoval v Praze, ale často zajížděl na Moravu a maloval motivy z Valašska, hlavně z Frenštátska, Radhoště a Štramberku, i drobné žánrové obrázky lidových valašských typů. (Štramberští kamenáři, Tání na Štramberku, Štramberk v zimě) Ve figurální malbě vytvořil žánrové obrázky valašských lidových typů.

BLAŽKOVÁ - ŽÁČKOVÁ Kateřina - designérka
* 18. 1. 1952 Brno
Studovala užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u J. Blažka na SUPŠ v Uherském Hradišti. Pracovala v reklamě a propagaci BVV Brno a od roku 1990 ve svobodném podnikání v oblasti designu. BLECHA

BLAŽKOVÁ Eva - vlastivědná pracovnice
* 7. 12. 1944 Veřovice
Středoškolská profesorka, spoluzakladatelka Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě a je její současnou předsedkyní. Píše články o literárních a historických tradicích Frenštátska do Hlasů muzea a archivu ve Frenštátě, kde je členkou redakční rady.

BLAŽKOVÁ Jana - keramička
* 24. 11. 1980 Brno
Studovala výtvarné zpracování keramiky u J. Vlacha a V. Groše na SUPŠ v Uherském Hradišti. Byla na studijním pobytu v belgických Antverpách a v anglickém Ipswichu. Několik let učila na základní škole, věnuje se také knižní ilustraci.

BLAŽKOVÁ Jarmila - historička umění
* 15. 8. 1911 Příbor
+ 12. 5. 1982 Praha
Vystudovala Filozofickou fakultu UK v Praze. Pracovala ve Státní památkové správě, ve Státním ústavu památkové péče, v Národní galerii a na UMPRUM v Praze, přednášela na ČVUT a FF UK, věnovala se výzkumu historických tapiserií a překládala odborné texty.

BLAŽKOVÁ Marie - spisovatelka
* 18. 8. 1906 Starý Jičín
+ 10. 2. 1976 Opava
Absolventka učitelského ústavu v Ostravě, prozaička, dramatička a literární publicistka, která žila a působila v Opavě a v Táboře. Její prózy měly charakter lidové četby.

BLAŽKOVÁ Staša - grafička
* 14. 11. 1925 Praha
+ 14. 2. 1972 Praha
Studovala Odbornou školu pro ženská povolání, potom dekorační malbu ve Škole umění ve Zlíně a nakonec SUPŠ ve Zlíně. Potom absolvovala studijní cesty po celé Evropě.Věnovala se propagační a užité grafice, malbě a práci v reklamě. Ve volné tvorbě se zabývala především malbou a malovala krajinu, květy a zátiší. Inspiraci hledala v přírodě.

BLAŽKOVÁ Zdeňka - designérka
* 16. 8. 1948 Zlín
Studovala modelářství a návrhářství obuvi u J. Dudeška na SUPŠ v Uherském Hradišti.

BLECHA Bohuš - animátor
* 10. 4. 1949 Moravské Budějovice
Studoval reprodukční kamenosochařství a restaurátorství u Jana Habarty na SUPŠ v Uherském Hradišti a zabývá se výrobou krátkých animovaných filmů, např. večerníčků pro STV Bratislava ve Filmovém studiu Zlín Malenovice.

BLECHA František - sběratel lidových písní
* 4. 10. 1850 Metylovice
+ 28. 12. 1931 Frýdek Místek
Působil v Ostravě, na Hukvaldech, v Lichnově a ve Staříči.

BLECHA Ivan - filozof
* 1. 8. 1957 Praha
Studoval filozofii a historii na filozofické fakultě a učil ve Zlíně a od roku 1991 působí na katedře filozofie FF UP Olomouc. Externě přednáší na Fakultě ekonomie a managmentu VUT Brno se sídlem ve Zlíně, kde žije. Je autorem monografií o Edmundu Husserlovi a Janu Patočkovi.

BLEŠA František - spisovatel
* 3. 12. 1891 Morkovice
+ 26. 09. 1975 Morkovice
Autor povídek z venkovského prostředí.

BLEŠA Vladimír - sbormistr
* 26. 1. 1944 Morkovice
Sbormistrovskou praxi získal v době vysokošloských studií jako člen brněnského akademického sboru. Byl členem pěveckého sboru Moravan v Kroměříži a v roce 1968 založil pěvecký sbor v Morkovicích.

BLOCHOVÁ - BARTELOVÁ Magdalena - teoretička umění
* 19. 11. 1934 Nový Jičín
Po ukončení studií působila jako hudební teoretička. Pracovala v Domě osvěty v Bratislavě a v Československé televizi v Praze. Publikovala v časopise Večerník.

BLOKŠA Jan - literární historik a překladatel
* 17. 6. 1861 Frenštát pod Radhoštěm
+ 30. 6. 1923 Olomouc
Významný dantolog, spolupracovník Jaroslava Vrchlického. Studoval v Přerově a v Olomouci a potom působil jako kněz a profesor češtiny. Založil a v letech 1896-1922 vedl časopis Sv. Eucharistia, v letech 1901-4 řídil časopis Moravan, překládal z polštiny, francouzštiny, němčiny, publikoval v církevních, literárních a mnoha dalších časopisech.

BOBÁK František - publicista
* 3. 2. 1926 Zlín
+ 4. 12. 2008
Po vyučení v Baťových závodech absolvoval obchodní akademii a UK Praha. Byl profesorem na OA a SPŠ Kožařské ve Zlíně, později nesměl učit. Publikuje ve Zlínských novinách, Podřevnicku, ZVUKu a jiném regionálním tisku. Je nositelem Ceny města Zlína 1994.

BOBÁK Jindřich František - spisovatel
* 26. 2. 1940 Zlín
Byl důstojníkem, ale z armády odešel, střídal zaměstnání a studoval PedF UP v Olomouci. Učil, psal pedagogické publikace a vedl odbor školství na zlínské radnici. Od roku 2000 se věnuje výhradně literární činnosti. Napsal Pohádky od řeky Dřevnice, Na Tlusté hoře lesíček, Zbojník a Halina Kytice pohádek o lásce, věrnosti a zradě, Zajíček Strakaté ouško, knihy Procházky starým Zlínem a Procházky starým Zlínem v konfrontaci starého a nového, Dávné pověsti národa, Poněkud odlišná čára života, Příběhy z dávných dějin země Moravské, povídkovou knihu Proměny lásky a knihu veršů Slunko na herbáři.

BOBÁK Valentin - hudební skladatel
* 11. 10. 1901 Velíková
+ 1. 7. 1935 Praha
Absolvoval konzervatoř v Brně a byl v Orlové varhaníkem a ředitelem kůru. Autor chrámových skladeb, mší, pořadatel kursu církevního lidového zpěvu v Krnově.

BOBKOVÁ Sylva - výtvarnice
* 3. 4. 1970 Zlín
Studovala dekorativní a užitou malbu v architektuře a propagaci u J. Gajdoše na SUPŠ v Uherském Hradišti.

BOČEK - KUNOVSKÝ Josef - publicista
* 17. 3. 1908 Kroměříž
+ 16. 9. 1984 Kroměříž
Autor řady statí s kulturně historickou a národopisnou tématikou, který působil ve Vizovicích a v Uherském Hradišti. Knižně vydal Povídky ze Slovácka a Divotvorná růže. Redigoval bibliofilské listy věnované Bezručovi a koncem šedesátých let redigoval uherskohradišťský zpravodaj.

BOČEK Milan - lékař
* 3. 6. 1929 Zlín
Od roku 1953 působil na Katedře histologie a embryologie LF UP Olomouc.

BOČKOVÁ Jana - grafička
* 22. 11. 1980 Uherské Hradiště
Studovala tvorbu hraček a dekorativních předmětů u Z. Kadlece a V. Reisnera na SUPŠ v Uherském Hradišti a soukromě angličtinu. Byla průvodkyní v muzeu, au pair ve Velké Británii a pracovala v reklamě a propagaci, od roku 2003 v Praze.

BODANSKÁ Kateřina - pedagožka
* 14. 3. 1973 Zlín
Studovala propagační grafiku a výtvarnictví u J. Hanáčka na SUPŠ v Uherském Hradišti. Učila na ZUŠ ve Zlíně.

BODANSKÝ Miroslav - restaurátor
* 26. 2. 1976 Zlín
Studoval propagační grafiku a výtvarnictví u J. Hanáčka na SUPŠ v Uherském Hradišti a Institut restaurování a konzervačních technik v Litomyšli. Od roku 1997 působí jako restaurátor nástěnných maleb.

BOGAR Karel - historik a teoretik umění
* 1. 11. 1939 Janová
Vystudoval FF UP Olomouc a postgraduálně muzeologii na MU Brno. Působil v Muzeu Beskyd ve Frýdku - Místku, kde založil Pobeskydský klub přátel výtvarného umění. Vytvořil scénář pro památník Ferdiše Duši ve Frýdlantu nad Ostravicí. Zabývá se zejména historií literatury a výtvarného umění. Od roku 1963 publikoval asi 400 studií, článků, recenzí, kritik a rozhovorů pro odborné časopisy i periodický tisk. Z valašských umělců psal o F. Dušovi, J. Hrnčárkovi, L. Majerovi a M. Filipové.

BOGATAJ František - účastník odboje
* 21. 9. 1913 Uherský Ostroh
+ 4. 2. 1999 Saint Germain (USA)
Voják z povolání, a člen odbojové organizace Obrana národa, který po prozrazení utekl do Francie a odtud do Anglie, kde byl jmenován velitelem paraskupiny Carbon a vysazen v protektorátu. Po válce byl majorem a opět sloužil v armádě, ale byl vyhozen a emigroval, po roce 1989 byl povýšen na generálmajora a dostal Řád M. R. Štefánika.

BOGNER Adolf - spisovatel
* 21. 10. 1875 Valašské Meziříčí
+ 3. 11. 1947 Valašské Meziříčí
Vyučil se sklářem. Přispíval krátkými fejetony a básněmi do Novin zpod Radhoště a dalších novin a časopisů, později se věnoval dramatické tvorbě. Již v roce 1898 vydal básnickou sbírku Dělník zpívá a v roce 1904 hráli místní ochotníci jeho Cigánčinu pomstu. Napsal 53 divadelních her, některé z nich byly přeloženy do slovenštiny, jiné zase vysílal ostravský rozhlas. Vydal také prózy Obrázky z rodného kraja a Obrázky z valaských kútú, napsané ve valašském nářečí.

BOGNEROVÁ Marie - malířka
* 29. 3. 1931 Valašské Meziříčí
+ 18. 2. 1997 Valašské Meziříčí
Studovala na AVU v Praze u prof. Vratislava Nechleby. Byla výbornou portrétistkou a v řadě kreseb a akvarelů zachytila podobu Valašského Meziříčí v době přestavby 60. a 70. let. Ilustrovala knihy Kamila Bednáře Pohádka o stéblu, měchýři a bačkoře, Pohádka o dvou mrazících, Zuzanka a mořeplavci na Vltavě a upomínkovou publikaci J. Demla Valašské Meziříčí.

BOHÁČ Jan - vlastivědný pracovník
* 5. 6. 1913 Kozlovice
+ 26. 12. 2000 Kozlovice
Učil na Slovensku, potom v okolí Kozlovic a v letech 1960-74 v Kozlovicích. Tam založil vlastivědný kroužek a zabýval se valašskou kolonizací, historií obce a lidovou kulturou. Spolupracoval s Muzeem Beskyd ve Frýdku - Místku. Je autorem statí Valašské salašnictví v Kozlovicích a okolí, Proč jsou Kozlovice Valašsko, Nejzazší výspa valašské kolonizace na hukvaldském panství, Leoš Janáček a Kozlovice, P. Vojtěch Plotěný, kozlovický historik, Vincenc Socha, život a dílo, 200 let školy v Kozlovicích, Dvě stě let Měrkovic a Jak se Kozlovicích využívala přírodní energie.

BOHÁČ Ladislav - herec a režisér
* 14. 4. 1907 Uherský Brod
+ 4. 7. 1978 Praha
Jeden z nejčastějších filmových herců své doby, v letech 1929-74 bez čtyř let člen pražského Národního divadla, kde byl v letech 1950-1 i šéfem opery a 1949-53 ředitelem, od roku 1968 člen a v letech 1971-2 ředitel Divadla za branou. Autor knihy pamětí Tisíc a jedna tvář.

BOHÁČOVÁ Yvonna - teoretička umění
* 18. 1. 1951 Olomouc
+ 31. 5. 1994 Olomouc
Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Pracovala jako výtvarná teoretička a kritička a specializovala se na českou a slovenskou grafiku šedesátých až osmdesátých let 20. století a tvorbu mladých výtvarníků.

BÖHM Jaroslav - archeolog
* 8. 3. 1901 Holešov
+ 6. 12. 1962 Praha
Ředitel Archeologického ústavu v Praze, člen ČSAV od roku 1952, u jejíhož zrodu stál. V roce 1962 byl v Římě zvolen prezidentem Mezinárodní unie prehistorických věd. Vedl terénní výzkumy, mj. i Starého Hradiska u Kroměříže a Libušína u Kladna. Zabýval se hospodářským a společenským vývojem v pravěku a raném feudalismu. Napsal Základy hallstattské periody v Čechách, Kronika objeveného věku a Naše nejstarší města.

BÖHM Josef Societas Iesu - duchovní
* 16. 7. 1922 Kuřim
+ 26. 12. 2000 Kroměříž
Kněz, člen Tovaryšstva Ježíšova, který působil na Svatém Hostýně.

BOHUSLAVOVÁ - BUROVÁ Alice - malířka
* 25. 8. 1962 Ostrava
Studovala propagační grafiku a výtvarnictví u F. Nikla na SUPŠ v Uherském Hradišti a ateliér užité malby u O. Fojtíka a P. Nešlehy na VŠUP Praha. Pracovala jako dokumentaristka Slováckého muzea Uherské Hradiště, grafička VÚIS při ČVUT Praha a učila výtvarnou výchovu na ZŠ v Ostravě. Zabývá se výtvarnou tvorbou pro děti, např. tvorbou omalovánek a pexes a ilustrováním.

BOCHOŘÁK Vladimír - spisovatel
* 14. 1. 1887 Kroměříž
+ 11. 7. 1973 Brno
Studoval gymnázium v Kroměříži a češtinu a němčinu na FF UK v Praze a v Lipsku. Byl středoškolským profesorem na Moravě a když se o oženil s Helenou Dittrichovou, grafičkou a fejetonistkou, jezdil s ní na stipendijní pobyty do Švýcarska a USA, kde studoval obchodní školství. Napsal řadu učebnic a příruček a od roku 1941 spolupracoval s manželkou na románové tvorbě. Napsal román Příboj o bojích mezi protestanty a katolíky v letech 1599-1648 a dobu okupace vylíčil v románu Nalomená větev (1947).

BOJAR Ivo (vl. jm. BOGAR Jan) - duchovní
* 2. 1. 1876 Blatnice pod sv. Antonínkem
+ 17. 3. 1951 Zlobice
Po absolvování gymnázia v Uherském Hradišti studoval bohosloví v Olomouci. Působil jako kněz na v několika farnostech a v roce 1917 vstoupil do řádu Milosrdných bratří a působil v Brně a v Praze - jako arcibiskupský notář pražský. Byl autorem meditativní poezie i folkloristických studií, členem DLU byl od 1913, v letech 1914-9 byl revizorem a v letech 1925-8 členem výboru. Od roku 1942 byl farářem ve Zlobicích.

BOJKO R. (vl. jm. HORÁK Alois) - spisovatel
* 31. 3. 1877 Bedřichov u Lysic
+ 22. 12. 1952 Napajedla
Právník a spisovatel, který od roku 1910 působil v Napajedlích, do jejichž historie se zapsal jako organizátor kulturního a společenského života, starosta Sokola a činitel řady spolků. 29. října 1918 vystoupil na shromáždění u sokolovny a oznámil vznik samostatného státu, v roce 1946 byl jmenován čestným občanem Napajedel.

BOK Emil - básník
* 12. 10. 1925 Užhorod (Podkarpatská Ukrajina)
+ 9. 7. 2007 Tábor
Od roku 1930 žil ve Valašském Meziříčí, kde vystudoval učitelský ústav. Potom učil na Osloblažsku, v Praze a nakonec na keramické škole v Bechyni, jako důchodce žil v Táboře. Studentské básně publikoval v Mladém hlasateli a ve Studentském časopise, osvobození oslavil verši v almanachu, vydaném u příležitosti studentského majálesu 1945, ale pak se k poezii vrátil až v sedmdesátých letech. Od roku 1968 však nesměl až do devadesátých let publikovat. Vydal sbírky Zima s rybími prsty (1998), Prérie (2001) a Zahrady (2002).

BOK Stanislav - pedagog
* 5. 5. 1890 Třešť
+ 1968 Praha
Absolvoval Mistrovskou školu truhlářskou ve Valašském Meziříčí a jako příslušník čsl. legií bojoval u Zborova, což popsal v deníku Národní osvobození. Po válce pracoval v podkarpatských Antalovcích na pile, potom učil na učňovské škole v Užhorodě a v letech 1931-50 byl dílenským mistrem na Odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí. Jeho žákem byli mimo jiné i sochař Ladislav Pícha a architektka Jiřina Morávková.

BOKROŠOVÁ - HUŠKOVÁ Vlasta - keramička
* 23. 10. 1925 Palkovice
Vyučila se dámskou krejčovou a potom vystudovala keramickou tvorbu u J. Kavana, Z. Kováře, A. Sopra a S. Mikuláška na SUPŠ ve Zlíně. Pracovala jako keramická technička v porcelánkách a ve Výzkumném ústavu jemné keramiky v Březové u Karlových Varů. Ve volné tvorbě se věnovala drobné keramické tvorbě. V roce 1950 vytvořila keramickou mozaiku pro jesle ve Zlíně.

BOKŮVKA Metoděj - herec
* 16. 9. 1910 Všetuly
+ 7. 1. 1965 Opava
Od roku 1943 hrál v Beskydském divadle Nový Jičín a od roku 1946 v Opavě.

BOLERÁZKÝ Adam - designér
* 1. 9. 1975 Piešťany (Slovensko)
Studoval tvarování strojů, nástrojů a průmyslových výrobků u M. Klímy na SUPŠ v Uherském Hradišti.

BOLERÁZKÝ Tomáš - designér
* 6. 6. 1975 Piešťany (Slovensko)
Studoval tvarování strojů, nástrojů a průmyslových výrobků u M. Klímy na SUPŠ v Uherském Hradišti.

BOLF René - sportovec
* 25. 2. 1974 Valašské Meziříčí
Fotbalový reprezentant, stoper, který to z Vigantic přes Rožnov pod Radhoštěm, Vítkovice, Hranice na Moravě, Brno a Karvinou dotáhl do extraligových družstev Sparty Praha a Baníku Ostrava, kde byl kapitánem, od podzimu 2004 byl hráčem francouzského Auxerre a pak se do Ostravy vrátil. Nejlepší sportovec Moravskoslezského kraje 2002 a držitel bronzové medaile z ME 2004 v Portugalsku.

BOLFOVÁ Ludmila - kulturní pracovnice
* 3. 3. 1938 Malá Bystřice
Vystudovala Pedagogickou školu v Kroměříži, učila v Rožnově a od roku 1959 žije a učí ve Valašské Bystřici. Zde nejprve režírovala dětská představení a později divadlo dospělých Chaos. Podílí se i na dalších kulturních aktivitách v obci.

BOMBERA Jan - církevní historik
* 10. 10. 1914 Vranová Lhota
Absolvoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a bohosloveckou fakultu v Olomouci, byl kaplanem v Lipníku, v letech 1951-4 sloužil u PTP a pak měl zakázanou činnost a tak do roku 1986 pracoval ve stavebnictví. Autor disertační práce Tradice piaristické koleje v Lipníku a spoluautor knihy Piaristé, publikoval ve vlastivědném tisku Čech a Moravy. Externě přednášel ještě v roce 1999 na FF UP Olomouc.

BOR J. O. (vl. jm. KRESTA Josef) - básník
* 14. 7. 1895 Příbor
+ 11. 5. 1972 Vítkov
Byl policejním úředníkem v Českém Těšíně a za války byl penzionován a žil v Zašové, kde se zapojil do odboje. Psal prózu, verše a napsal i několik dramat. V Zašové vydal sbírku básní Zašovské pomněnky.

BORÁK Ladislav - řezbář
* 30. 4. 1958 Frýdek-Místek
Obdivoval práce Michala Žitníka ze Soláně a již ve čtrnácti letech propadl kouzlu vyřezávání. Pracovat s dláty ho naučil otec. V roce 1985 se po studiu v Krnově a pobytu ve Šternberku vrátil na Valašsko. Postavil si dům ve Velkých Karlovicích, kde se stal vedoucím výtvarné skupiny Urgatina (1993-4) a od roku 1994 organizátorem řezbářských sympozií ve Velkých Karlovicích. Od téhož roku je řezbářem na volné noze.

BORÁK Mečislav - historik
* 31. 1. 1945 Růžďka
Absolvoval Fakultu sociálních věd a publicistiky UK v Praze a pracoval jako psycholog a sociální pracovník družstva Zlatník Ostrava. V letech 1975-84 pracoval ve Slezském muzeu Opava a od roku 1984 ve Slezském ústavu ČSAV Opava, které je dnes součástí Slezského zemského muzea Opava. Je členem redakční rady Těšínska a Slezského sborníku. Zabývá se českými dějinami 20. století, dějinami Slezska a dějinami střední Evropy.

BORDOVSKÝ Emil - vlastivědný pracovník
* 14. 10. 1864 Frenštát pod Radhoštěm
+ 8. 11. 1929 Frenštát pod Radhoštěm
Působil jako učitel v Paskově, Palkovicích, Trojanovicích a v Tiché. Je autorem spisku Příručka k počátečnímu vyučování zeměpisu na školách obecných (1911).

BOREČEK Petr - sochař
* 19. 5. 1945 Kroměříž
Vystudoval v letech 1959-1963 SUPŠ v Brně a poté pracoval jako grafik v Třineckých železárnách a také jako pedagog na gymnáziích v Českém Těšíně a Třinci. První jeho výstava se uskutečnila v roce 1974 na frýdeckém zámku. Člen Unie výtvarných umělců České republiky.

BORIA Antonín - právník
* 11. 1. 1881 Uherské Hradiště
Právník, který byl soudcem nejvyššího soudu v Brně. Bratr malíře Miloše Borii.

BORIA Miloš - malíř
* 4. 4. 1896 Uherské Hradiště
+ 16. 6. 1937 Vsetín
Odešel z AVU a raději studoval u Jana Zrzavého, krátce i v Paříži, kde se seznámil s Picassem, a ve Vídni. Působil ve Vsetíně, kde ovlivněn francouzskou malbou vytvořil řadu pozoruhodných obrazů, které i dnes překvapují svou moderností a kvalitou. (Vsetínské Horní město) Žil v bídě a zemřel na tuberkulózu.

BORIN Vladimír (vl. jm. LEŽÁK) - spisovatel a publicista
* 2. 6. 1902 Dolní Sokolovec
+ 11. 1. 1970 Praha
Bratr spisovatele Milana Jariše. Studoval na gymnáziu ve Valašském Meziříčí, ale v roce 1917 byl vyloučen, protože utekl na Slovensko, přešel frontu a bojoval proti Rakousku. Po válce vstoupil do francouzské cizinecké legie. Po návratu domů pracoval v komunistickém tisku, ale v roce 1934 navštívil SSSR, rozešel s KSČ a psal do Českého slova. V letech 1939-45 žil v Anglii, ale nedostal tam občanství, tak se po válce přestěhoval do Austrálie, kde vydal v roce 1959 knihu Na smetišti. Od roku 1965 žil ve Skotsku a zemřel při návštěvě vlasti. Sám sebe nazýval totálním emigrantem. Jeho divadelní hru Bankovní závod Bankrot a spol. hrál E. F. Burian.

BORKOVÁ Eva - sociální pracovnice
* 4. 12. 1938 Praha
Studovala gymnázium a výtvarnou školu a po krátkém působení v Praze se přestěhovala do Růžďky a pracovala v OKS Vsetín. Odtud po roce 1968 odešla a po absolvování kurzu matky - pěstounky pracovala v SOS dětské vesničce. V roce 1999 byla vyznamenána Medailí za zásluhy.

BORKOVEC Josef - architekt
* 5. 10. 1942 Tišnov
Projektoval občanské a průmyslové stavby, například rehabilitační středisko v Kroměříži. V letech 1971-9 byl externím pedagogem na Katedře vývoje architektury FA VUT Brno.

BOROŠOVÁ Marie - malířka
* 25. 11. 1960 Zlín
Studovala na SUPŠ v Uherském Hradišti a ateliér textilu M. Rašly a E. Antalové na VŠMU v Bratislavě. Byla na stáži v estonském Tallinu. Od roku 1990 na SUPŠ Uherské Hradiště vedoucí oboru návrhářství obuvi a módních doplňků.

BOROVEC Dalibor - grafik
* 3. 3. 1955 Uherské Hradiště
Pracoval jako písmomalíř v Hodoníně a potom vystudoval propagační grafiku a výtvarnictví u J. Kořínka a R. Kubíčka na SUPŠ v Uherském Hradišti. Zabývá se grafickou tvorbou a grafickým designem. V roce 2009 dostal Cenu starosty městské části Praha 1.

BOROVEC František - filmový výtvarník
* 14. 7. 1940 Veselí nad Moravou
Absolvoval propagační grafiku a výtvarnictví u J. Kořínka a R. Kubíčka na SUPŠ v Uherském Hradišti, scénografické kurzy u M. Kouřila a profesní školení v ČST Praha. Pracoval v propagaci a reklamě, v Satirickém divadla Večerní Brno a ve svobodném povolání. Zabývá se grafickým designem, televizní grafikou, scénografií a trikovým filmem. Spolupracuje s TV studii u nás i v zahraničí a s Filmovým studiem ve Zlíně, spolupracuje s firmami při jejich prezentacích na mezinárodních výstavách a učí na MU v Brně teorii propagace a reklamy.

BOROVIČKA Arnošt - hudebník
* 3. 1. 1891 Branky
+ 19. 5. 1950 Zašová
Vystudoval varhanickou školu v Brně u L. Janáčka a přistěhoval se do Zašové, kde působil jako varhaník, ředitel kůru, sbormistr chrámového sboru, kapelník a učitel hudby, ale také režisér a dirigent řady operet a divadelních her a organizátor kulturních akcí. Skládal a upravoval sbory a mše pro chrámový sbor a orchestr.

BOROVIČKA František - grafik
* 9. 4. 1928 Nebovidy
Vyučil se litografem a potom studoval reklamu a grafiku u J. Kousala, V. Ringese, V. Hrocha, K. Hofmana a L. Havelky na SUPŠ v Uherském Hradišti.

BOROVIČKA Jan - účastník odboje
* 14. 1. 1913 Klimkovice
+ 11. 12. 1941 Mauthausen (Rakousko)
Učitel na obecné škole v Lískovci u Frýdku Místku, kde byl zatčen v roce 1941 při akci gestapa proti Obraně národa a sokolskému odboji, odsouzen a popraven.

BOROVIČKA Jaromír - pedagog
* 17. 8. 1927 Morkovice
+ 8. 5. 2009 Olomouc
Absolvoval učitelský ústav, UJEP v Brně a pražskou HAMU. Pracoval jako inspektor kultury ONV v Uherském Hradišti, od roku 1960 učil v Ostravě, ve Zlíně a od roku 1966 na Pedagogické fakultě UP Olomouc. Byl sólistou Pěveckého sdružení moravských učitelů a AUSu Víta Nejedlého, koncertním pěvcem nejvýznamnějších skladeb, rádcem a sbormistrem řady sborů, muzikologem i vysokoškolským učitelem zpěvu a sborového zpěvu. Vychoval desítky sbormistrů a napsal mnoho skript, studií a článků o hudbě. Nadchl posluchače v Anglii, Rusku, Polsku, Maďarsku, Číně, Rumunsku, Německu, Rakousku a v dalších zemích.

BOROVIČKA Milan - fotograf
* 12. 9. 1925 Valašské Meziříčí
+ 1. 2. 2011 Valašské Meziříčí
Absolvoval Obchodní akademii ve Frenštátě a pracoval ve Valašském Meziříčí. V roce 1965 stál u založení valašskomeziříčské skupiny fotografů Profil, později byl členem skupiny Setkání. Fotografoval své město a zejména stylizované ženské tělo. Od roku 1976 byl držitelem titulu AFIAP a ASČF. Vyučoval portrétní fotografii na Institutu výtvarné fotografie Slezské univerzity Opava. Vystavoval doma i v zahraničí. V roce 2007 dostal Cenu města Valašské Meziříčí.

BOROVIČKA Miroslav - hudebník
* 28. 11. 1925 Zašová
+ 4. 12. 2000 Valašské Meziříčí
Studoval gymnázium a obchodní akademii ve Valašském Meziříčí a Frenštátě pod Radhoštěm a hru na řadu nástrojů u otce Arnošta. Působil jako učitel hudby v ZUŠ ve Valašském Meziříčí a v Zašové působí jako varhaník. Byl kapelníkem a odborným poradcem řady kapel, vedl Valašský Big Band, skládal a instrumentoval.

BORSÁNYI Marek - sochař
* 29. 4. 1966 Uherské Hradiště
Studoval tvarování strojů a nástrojů u M. Klímy na SUPŠ v Uherském Hradišti. Jeho volná sochařská tvorba vychází z přírodních motivů a jeho oblíbeným materiálem je dřevo. Účastní se sochařských sympozií a výstav doma i v zahraničí. Některá jeho díla jsou instalována ve Slavičíně.

BORTL Ludvík - malíř
* 20. 8. 1884 Kopřivnice
+ 11. 4. 1972 Nový Jičín
V padesátých letech žil ve Frenštátě a ve svých kresbách zachytil zdejší krajinu, architekturu i sakrální stavby. Obsáhlý fond jeho prací je uchován v muzeu Fojtství v Kopřivnici.

BORŮVKA Jan - kronikář
* 26. 2. 1860 Uherský Ostroh
+ 21. 2. 1940 Brno
Otec Otakara Borůvky. Vystudoval učitelský ústav v Brně a působil jako ředitel obecných a měšťanských škol v Uherském Ostrohu a v letech 1919-26 obchodní akademie v Uherském Hradišti. V letech 19221933 kronikář města Uherský Ostroh.

BORŮVKA Jan - publicista
* 19. 12. 1882 Valašské Klobouky
+ 17. 1. 1937 Ostrava
Byl obhájcem živnostenských zájmů a redaktorem časopisů Samostatnost a Drogistické zájmy.

BORŮVKA Otakar - matematik
* 10. 5. 1899 Uherský Ostroh
+ 22. 7. 1995 Brno
Studoval MU Brno a potom na ní i učil, byl pracovníkem Matematického ústavu Brno a ČSAV. Je autorem asi 90 vědeckých prací, které publikoval doma i v zahraničí.

BOSÁK Aleš - kulturní pracovník
* 13. 5. 1916 Vlachovice
+ 12. 4. 1989 Mikulůvka
V letech 1937-49 byl učitelem v Uherském Brodě a okolí, v letech 1949-51 osvětovým inspektorem ONV Uherský Brod a v letech 1951-8 vedoucím odboru kultury KNV Zlín (Gottwaldov). Potom byl ředitelem Filmového studia ve Zlíně. Zavedl výrobu filmů pro děti a jejich přehlídku, byl členem předsednictva Mezinárodního střediska filmů pro děti a mládež při UNESCO.

BOSÁK František - vlastivědný pracovník
* 13. 4. 1873 Bzová
+ 4. 7. 1957 Frýdlant nad Ostravicí
Učitel, který učil ve Štítné nad Vláří, Tichově a Bojkovicích, byl ředitelem měšťanské školy v Přívoze a po odchodu do důchodu v roce 1934 žil ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde založil muzejní expozici. Zpracoval dějiny města Frýdlantu nad Ostravicí.

BOSÁK Oldřich - architekt a scénograf
* 8. 4. 1922 Kroměříž
Absolvoval mistrovskou školu pro zpracování dřeva v Olomouci a speciální školu pro architekturu v Praze a od roku 1949 pracoval u filmu. Přednášel na FAMU Praha.

Bosáková Soňa - knihovnice
* 28. 8. 1963 Uherské Hradiště
Pracuje v Knihovně Kroměřížska, kde se již řadu let zabývá činností neziskových organizací. Často na toto téma publikuje v odborném a regionálním tisku.

BOSÁKOVÁ Šárka - scénografka
* 21. 3. 1974 Valašské Meziříčí
Vystudovala učitelství a speciální pedagogiku na Střední a vyšší pedagogické škole v Krnově, Textilní fakultu v Liberci a kostýmy a scénografii na JAMU v Brně. V současné době žije a pracuje v Brisbane, kde v roce 2004 obdržela titul Master of Fine Arts na Univerzitě Queensland v oboru divadelních studií.

BOTEK Zdeněk - pedagog
* 9. 4. 1951
Ředitel gymnázia v Uherském Hradišti, který externě přednáší na MU v Brně a žije v Hluku.

BOTH Arnošt - dýmkař
* 1891
+ 1949
Tento dovedný řezbář vyřezával na hlavičky dýmek monogramy s letopočty a figurální motivy, na odléváky zase zvířecí hlavičky. Pracoval i pro jiné kelečské dýmkaře. Některé jeho práce skončily v kelečském muzeu.

BOUBELA Josef - spisovatel
* 9. 7. 1853 Vsetín
+ 30. 5. 1928 Brno
Působil jako právník v Novém Jičíně, kde redigoval almanach Zora, v němž uveřejnil své básně. Psal také odborné právnické články.

BOUC Petr - spisovatel
* 1964 Zlín
V roce 1986 emigroval do Rakouska a odtud v roce 1987 do USA, kde vystřídal řadu povolání a v New Yorku vystudoval filmové umění na Hunter College. Procestoval USA, Afriku, Austrálii a Evropu. Po návratu domů překládá, píše scénáře a v roce 2003 vydal román Generace sviní.

BOUČEK Jaroslav - pedagog
* 8. 3. 1903 Vídeň (Rakousko)
+ 2. 7. 1985 Praha
Studoval ČVUT Brno a od roku 1926 na této škole učil. Vědec v oblasti fotografických a kinematografických materiálů. V době války učil na ŠUŘ v Brně a pracoval v Českomoravské společnosti pro úzký film ve Zlíně, po válce se podílel na založení FAMU a stal se jedním z jejích prvních profesorů. Autor publikace K počátkům fotografie na Moravě a ve Slezsku.

BOUČEK Vladimír - architekt
* 16. 1. 1901 Vídeň (Rakousko)
+ 21. 7. 1985 Uherské Hradiště
Absolvent VUT Brno, teoretik hmotné kultury a umělecké výroby, spoluzakladatel Ústředí lidové umělecké výroby. Působil na zlínské Škole umění v oboru výuky ornamentiky, ale též v Brně, Prostějově a Uherském Hradišti, v letech 1950-60 byl členem redakční rady časopisu Tvar. Je autorem publikace Minulost a přítomnost lidové výroby v Gottwaldovském (Zlínském) kraji a dalších studií.

BOUDOVÁ Barbora - keramička
* 1. 10. 1978 Uherské Hradiště
Studovala výtvarné zpracování keramiky u J. Vlacha a V. Groše na SUPŠ v Uherském Hradišti, Vyšší odbornou školu uměleckou ve Zlíně a ateliér keramiky a porcelánu V. Šeráka na VŠUP Praha. Studijně pobývala v německém Mainzu. V Německu také žije a zabývá se keramickou tvorbou.

BOUDOVÁ Kateřina - designérka
* 19. 1. 1975 Uherské Hradiště
Studovala modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků u B. Polišenského a M. Borisové na SUPŠ v Uherském Hradišti a byla na studijním pobytu v Miláně Itálii. Navrhovala obud pro firmu Stival, italskou firmu Lungarno Firenze a od roku 2000 má v Itálii vlastní návrhářské studio. Účastní se návrhářských výstav v Itálii a její návrhy jsou publikovány v mezinárodních časopisech.

BOUCHALOVÁ Margit - designérka
* 17. 3. 1984 Přílepy
Studovala návrhářství a modelářství oděvů u P. Dosoudila a H. Exnerové na SUPŠ v Uherském Hradišti.

BOUREK Arnošt - hudebník
* 30. 12. 1931 Brno
+ 1. 1. 2008 Brno
Absolvent brněnské konzervatoře, flétnista, hráč Filharmonie Pracujících Zlín a potom Státní filharmonie Brno a Brněnského dechového kvinteta.

BOUŠKA Sigismund Ludvík - básník a překladatel
* 25. 8. 1867 Příbram
+ 29. 8. 1942 Náchod
Byl katolickým knězem a organizátorem Katolické moderny. S Dostálem - Lutinovem vydával v Novém Jičíně almanach Pod jedním praporem a řídil časopis Nový život. Pobýval i v Bystřici pod Hostýnem a na Pustevnách, kde se setkal s J. Kalusem, s nímž si pak dopisoval.

BRABCOVÁ - OTOVÁ - JAROŠOVÁ Marie - sportovkyně
* 17. 1. 1949 Zlín
Lehká atletka. Závodila za TJ Gottwaldov (Zlín) 1960-71. Mistryně republiky v běhu na 800 m v roce 1970, účastnice EHH 1964 a EHM 1971.

BRABEC Jindřich - hudební skladatel
* 25. 5. 1933 Praha
+ 5. 6. 2001 Praha
Absolvoval PedF UK Praha a skladbu studoval soukromě u K. Háby. V letech 1954-9 učil v Kroměříži, potom na PedF UK Praha. Je autorem populárních písní (Modlitba pro Martu) a scénické hudby.

BRABEC Josef - hudební pedagog
* 30. 1. 1900 Kladno
+ 21. 12 1977 Kladno
Studoval hru na housle u K. Hoffmana. Učil v Kladně, v Prešově, v Košicích a v letech 1939-46 ve Valašském Meziříčí jako ředitel městské hudební školy, kterou založil. Byl primáriem Valašského kvarteta a patřil k organizátorům valašskomeziříčských hudebních střed. V letech 1946-50 učil v Uherském Hradišti a v letech 1950-63 na Vyšší hudební škole v Kroměříži. Je autorem Houslové školy pro začátečníky a Metodiky houslové hry.

BRABEC Lubomír - přírodovědec
* 16. 7. 1943 Brno
+ 17. 8. 2003
Vystudoval přírodovědeckou fakultu MU Brno a od roku 1965 pracoval ve valašskomeziříčském muzeu, v letech 1997-2003 byl jeho vedoucím a zástupcem ředitele Muzea regionu Valašsko. Věnoval se studiu hmyzu a je mj. autorem prací Brouci čeledi střevlíkovitých (Caribadae) šestého, sedmého a osmého vegetačního stupně Čertova mlýna a Kněhyně a Výskyt motýlů v jižní části Beskyd.

BRÁBLÍK František - literární historik
* 5. 4. 1931 Mařatice
Absolvent FF UP Olomouc, univerzitní pedagog, který působil v Hranicích na Moravě a od roku 1990 učí na FF UP Olomouc. Orientoval se na ruskou literaturu.

BRADA Ladislav - zemědělský odborník
* 1. 7. 1896 Hulín
+ 8. 1. 1990 Zlín
Od roku 1920 byl prvním vedoucím Výzkumné stanice travinářské v Rožnově a pod jeho vedením se stala známou v celé Evropě. Téměř do svých devadesáti let radil při řešení zemědělských problémů a byl znám nejen na Valašsku, ale v řadách zemědělské veřejnosti v celé republice.

BRADA Vojtěch - folklorista
* 20. 4. 1911 Zlín - Malenovice
+ 25. 3. 1983 Kroměříž
Absolvoval arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a učil na Slovensku, ve Vizovicích a na kroměřížské konzervatoři. Ve Vizovicích se naučil hrát na cimbál a hrál ve Valašském krúžku. Zapisoval lidové písně na Vizovicku a v okolí Velkých Karlovic, zaznamenával hru cimbalistů na Valašsku a Slovácku. Je autorem cyklů písní a úprav lidových písní pro cimbál, národopisných pořadů, vzdělávacích akcí a soutěžních přehlídek. Publikoval článek Cimbál v orchestru lidových nástrojů, vydal skripta nauky o lidové písni a učebnice Škola hry na cimbále.

BRADÁČ Štěpán - pomolog
* 19. 12. 1891 Nivnice
+ 4. 9. 1968 Uherské Hradiště
Zahradník, ovocnář, pedagog zemědělské školy a propagátor ovocnářství, který žil v Kunovicích. V době 1. světové války byl legionářem v Rusku.

BRADÁČ Václav - folklorista
* 8. 8. 1929 Rožnov pod Radhoštěm
+ 18. 12. 1994 Rožnov pod Radhoštěm
Zakládající člen Valašského krúžku (souboru) Radhošť, v němž působil jako tanečník, zpěvák, choreograf a jeden z uměleckých vedoucích. Založil a vedl dětský soubor Malý Radhošť. Sbíral valašský folklór (s M. Kulišťákem a bratry Štruncovými), spolupracoval s Valašským muzeem v přírodě, podílel se na činnosti programové rady Rožnovských slavností a byl autorem řady programů. V roce 1993 byl jmenován zasloužilým pracovníkem kultury.

BRADBROOKOVÁ Bohuslava R. - filoložka
* 5. 3. 1922 Valašské Meziříčí
Sestra Jaroslava Nečase. Po absolvování koedukačního učitelského ústavu ve V.M. studovala bohemistiku na FF UK v Praze. Studovala i v Insbrucku a v Oxfordu. Emigrovala do Anglie, kde přednášela na univerzitě v Bangoru, nyní působí na univerzitě v Cambridge a také na FF UP Olomouc. V roce 1998 vyšla v Anglii její monografie o K. Čapkovi, psala také o českých autorech do americké Encyclopedia of World Literature in the 20th Century.

BRADÍK Josef - technik
* 30. 10. 1905 Žalkovice
+ 17. 2. 1980 Brno
Po absolvování ČVUT Brno pracoval v České zbrojovce Brno, TOSu Kuřím a CVÚM Brno a pedagogicky působil na strojnické fakultě VUT Brno. Člen ÚV slévárenské společnosti ČSVTS, který své poznatky z oboru publikoval v učebních textech a odborných časopisech.

BRANDTSTETTROVÁ Marie - etnografka
* 20. 10. 1945 Brno
Vystudovala etnografii na FF MU v Brně a nastoupila do Valašského muzea v přírodě v Rožnově, kde se soustředila na výzkum zemědělství a později na lidový oděv. Postgraduální studium muzejnictví ukončila studií Oděv Rožnovanů v minulosti. Pracuje na scénářích a přípravě tématických programů Valašského roku Jaro na dědině, Podzim na poli a v chalupě, Kouzelná nitka apod.

BRANDÝSKOVÁ - PAVELČÍKOVÁ Zdeňka - designérka
* 18. 8. 1954 Uherské Hradiště
Studovala tvarování plastických hmot u Z. Kadlece na SUPŠ v Uherském Hradišti.

BRANDÝSOVÁ Zdeňka - krajkářka
*
Tvůrkyně paličkovaných krajek, která žije ve Vlčnově a je tam ředitelkou Klubu sportu a kultury a hlavní organizátorkou Jízdy králů.

BRANNOWITZER Gregor - archivář
* 1809 Březí u Mikulova
+ 20. 9. 1887 Praha
Působil na Krajském soudě Olomouc a v letech 1837-50 byl archivářem v Archivu olomouckého arcibiskupství Kroměříž. Je autorem zásadní reformy v organizaci archivu olomouckého kostela.

BRAUN Josef - fotograf
* 25. 7. 1855 Uherský Ostroh
+ 31. 8. 1929 Vídeň
Významný člen uherskohradišťské židovské obce, spolumajitel pivovaru v Jarošově a autor unikátních fotografií s etnografickou tématikou, které jsou uloženy v Moravském zemském muzeu v Brně. Byl také mecenášem a zasloužil se o obnovu synagogy ve městě.

BRAUN Josef - generál
* 12. 3. 1884 Mladá Boleslav
+ 31. 10. 1945 Trojanovice
Za 2. světové války byl pod jménem dr. Oravský organizátorem a velitelem ilegálních skupin na severní Moravě, napojených na odbojovou organizaci Rada tří (R3), která měla základnu ne Českomoravské vysočině.

BRAUNER Jiří - technik
* 9. 1. 1905 Petrohrad (Rusko)
V letech 1927-40 pracoval v Baťových závodech ve Zlíně, řídil výstavbu elektráren, od roku 1960 byl profesorem na VUT v Brně, v letech 1968-78 externě přednášel na VŠB v Ostravě.

BRAUNER Petr - architekt
* 29. 11. 1936 Zlín
Olomoucký architekt, který je v tomto městě autorem návrhu na pavilón A Flóra, restaurace Avion a věžového vodojemu, ale jeho návrhy byly realizovány i v Prostějově, Přerově a Šumperku.

BRAUNEROVÁ Zdenka - malířka a grafička
* 9. 4. 1858 Praha
+ 23. 5. 1934 Praha
Významná česká malířka, tvůrkyně výtvarné podoby české kritiky, členka spolku Mánes a Hollar. V roce 1894 navštívila Valašsko, pobývala v Novém Hrozenkově a kreslila ve Vsetíně, Bystřici pod Hostýnem, na Hostýně, v Rusavě a na Radhošti.

BRAUNOVÁ Eva - grafička
* 20. 5. 1941 Praha
Studovala dekorační a užitou malbu v architektuře a propagaci u V. Hrocha na SUPŠ v Uherském Hradišti. Emigrovala a dnes žije střídavě v Praze a v Německu a zabývá se užitou grafikou.

BRAVENCOVÁ Dagmar - malířka
* 9. 7. 1960 Olomouc
Vystudovala pražskou VŠUP. Žila s Josefem Štefkou ve Valašském Meziříčí, kde vystavovala své obrazy. Nyní působí v Havířově. Věnuje se malbě, grafice a gobelínu.

BRAVENEC Lukáš - sochař
* 31. 3. 1976 Zlín
Studoval výtvarné zpracování keramiky u J. Vlacha a V. Groše na SUPŠ v Uherském Hradišti a sochařský ateliér K. Nepraše na AVU Praha. Jeho tvorba směřuje k zachycení vybraných přírodních fenoménů, které popisuje vlastním industriálním způsobem. Jeho práce jsou zastoupeny v domácích i zahraničních sbírkách.

BRÁZDA Dalibor - dirigent
* 9. 9. 1921 Fryšták
+ 17. 8. 2005 Dietikon (Švýcarsko)
Na brněnské konzervatoři studoval hru na fagot, dirigování a kompozici, studia ukončil na pražské AMU u V. Talicha a V. Kaprála. 9 let dirigoval v karlínském divadle, v roce 1951 založil velký smyčcový orchestr z hudebníků České filharmonie, aby hráli vyšší populár. V únoru 1956 dirigoval představení Porgy and Bess a potom s tímto souborem absolvoval turné po Evropě. Působil ve Vídni, Českých Budějovicích, Plzni a od roku 1965 opět v Karlíně, spolupracoval s divadlem Semafor. V roce 1968 emigroval do Švýcarska.

BRÁZDA Vladimír - dirigent
* 27. 2. 1920 Klopotovice
+ 6. 8. 2001 Ostrava
V roce 1939 se stal korepetitorem opery a později dirigentem a šéfdirigentem operety divadla v Ostravě. V tomto městě působil v Národním divadle moravskoslezském, Zemském divadle a Státním divadle a nastudoval v nich přes 200 převážně operetních inscenací. Byl také suverénním vypravěčem a pohotovým klavíristou. Napsal hudební komedii Vysněná (text J. Kainar) a Ztřeštěné námluvy (text J. Seifert). Zasloužil se o uvedení opery R. Kubína Pasekáři, odehrávající se v okolí Rožnova.

BRÁZDIL Ondřej - duchovní
* 30. 11. 1814 Rataje u Kroměříže
+ 30. 5. 1872 Hradčovice
Po studiích na gymnáziu v Kroměříži studoval filosofii ve Vídni a bohoslovectví v Olomouci. V letech 1839-40 byl knihovníkem Slovanské knihovny bohoslovecké a od roku 1859 profesorem náboženství na gymnáziu v Uherské Skalici. Psal básně i články do Časopisu katolického duchovenstva a byl přítelem K. Havlíčka - Borovského, který jej navštívil v Nákle v roce 1848. Napsal Hlas z Moravy o pravopisu všeslovanské řeči a Tři písně pastýřské.

BRÁZDIL Vladimír - sochař
* 2. 4. 1908 Kostelany
+ 29. 12. 1981
Portrétista Petra Bezruče, který žil v Bystřici pod Hostýnem, Frenštátě pod Radhoštěm, Krnově a ve Frýdku-Místku.

BRÁZDILOVÁ - ZAPLETALOVÁ Leona - výtvarnice
* 27. 9. 1960 Zlín
Studovala propagační grafiku a výtvarnictví u F. Nikla na SUPŠ v Uherském Hradišti. Zabývá se reklamní grafikou ve firmách ve Zlíně a v Napajedlích

BRÁZDILOVÁ Petra - výtvarnice
* 29. 6. 1978 Vsetín
Studovala SOŠ sklářskou ve Valašském Meziříčí, Zlínskou soukromou Vyšší odbornou školu umění a VŠUP v Praze. Byla na stáži v USA. Spoluzakladatelka výtvarné skupiny Kůže na skále. Žije a pracuje v Praze.

BRÁZDILOVÁ Vendula - výtvarnice
* 14. 8. 1983 Zlín
Studovala Integrovanou školu uměleckých řemesel v Luhačovicích a užitou a dekorativní malbu v propagaci a architektuře u M. Maliny na SUPŠ Uherské Hradiště.

BRDEČKA Jiří - spisovatel
* 14. 12. 1917 Hranice na Moravě
+ 2. 6. 1982 Praha
Jeho otec, učitel, vydal zápisky o rodinném životě Doma (1922). Jiří po gymnáziu v rodišti studoval na UK v Praze češtinu, filozofii, dějiny umění a estetiku. Po uzavření vysokých škol (1939) pracoval v Městském muzeu v Praze a ve filmových společnostech. Po válce byl redaktorem Lidových novin a od roku 1949 v Čs. Státním filmu jako scenárista, dramaturg a režisér. Natočil několik kreslených filmů podle vlastních scénářů a na dalších spolupracoval s Trnkou, Makovcem a Hofmanem, byl scenáristou hraných filmů (Kavárna na hlavní třídě, Vlčí jáma, Až přijde kocour, Adéla ještě nevečeřela atd.). Jako spisovatel zpracovával zejména prostředí Divokého západu (Limonádový Joe, Kolty bez pozlátka), ale vydal i knížku povídek Faunovo značně pozdní odpoledne.

BREITENBACHER Antonín (vl. jm. BREITENBACH) - archivář
* 12. 2. 1874 Jarošov
+ 8. 8. 1937 Kroměříž
Po maturitě na gymnáziu v Uherském Hradišti vystudoval teologickou fakultu v Olomouci a univerzitu v rakouském Insbrucku. V letech 1896-1921 učil na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a do roku 1937 pracoval jako hudební archivář a knihovník arcibiskupské knihovny v kroměřížském zámku, v letech 1915-37 byl docentem MU v Brně. Církevní moravský historik, člen Matice moravské, Královské české společnosti nauk a čestný člen VSMO, autor 79 historických prací. Napsal Dějiny arcibiskupské obrazárny v Kroměříži, Hudební archiv kolegiátního kostela svatého Mořice v Kroměříži a Církevní skladby rukopisné.

BREJCHOVÁ Nikola - sportovkyně
* 25. 6. 1974 Zlín
Nejlepší česká oštěpařka své doby, dvanáctinásobná mistryně republiky, několikanásobná česká rekordmanka, stříbrná na juniorském ME 1991, osmá na OH v Sydney 2000, druhá na Univerziádě 2001 v Pekingu, čtvrtá na MS 2001 v kanadském Edmontonu a čtvrtá na OH 2004 v Athénách.

BRLICOVÁ - HORNÍČKOVÁ Eva - malířka
* 6. 1. 1941 Zlín
Absolvovala střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a pracovala jako návrhářka ve Svitu Gottwaldov (Zlín). Některé její modely byly vystavovány doma i v zahraničí. Od roku 1983 pracovala ve Filmovém studiu Gottwaldov v animovaném filmu. Kromě toho maluje i volnou tvorbu, kterou vystavuje.

BROD Jan - lékař
* 19. 5. 1912 Nový Jičín
Studoval novojické gymnázium a Lékařskou fakultu UK v Praze, kde byl později profesorem. Byl též ředitelem Ústavu pro choroby krevního oběhu. Napsal na 150 odborných prací. (např. Klinická fyziologie a patologie ledvin).

BRODINOVÁ Marie - designérka
* 6. 1. 1973 Havlíčkův Brod
Studovala tvarování plastických hmot u Z. Kadlece na SUPŠ v Uherském Hradišti. Sestra Markéty Brodinové.

BRODINOVÁ Markéta - designérka
* 22. 5. 1974 Havlíčkův Brod
Studovala tvarování plastických hmot u Z. Kadlece na SUPŠ v Uherském Hradišti. Časopisecky publikuje práce o rodném kraji. Sestra Marie Brodinové.

BRODSKÝ Vlastimil - herec
* 15. 12. 1920 Ostrava - Hrušov
+ 20. 4. 2002 Slunečná u Skalice u České Lípy
Část svého mládí prožil ve Vsetíně. Začínal jako elév u E. F. Buriana, za války hrál v divadlech Větrník, Divadélko pro 99 a Divadlo Míly Melanové, byl spoluzakladatelem Divadla satiry, působil v D34 a v letech 1948-84 byl členem Divadla na Vinohradech. Napsal s režisérem Podskalským dva filmové scénáře a sám knížku pohádek O ničem a vzpomínek Dr(o)bečky z půjčovny duší. Odehrál řadu nezapomenutelných rolí v divadle, filmu i televizi, je držitelem dvou platinových desek a ceny Thálie.

BROLL Jiří - kulturní pracovník
* 5. 9. 1928 Prostějov
+ 31. 1. 1981 Valašské Meziříčí
Ač byl povoláním chemický inženýr, zasvětil svůj život poezii. Po příchodu do Valašského Meziříčí založil Divadlo poezie, které vedl až do své smrti. V roce 1965 stál u zrodu Moravského festivalu poezie, který se z krajské soutěže v uměleckém přednesu stal soutěží mezinárodní.

BROLLOVÁ Renée - desegnérka
* 31. 5. 1965 Nový Jičín
Studovala tvarování plastických hmot u Z. Kadlece na SUPŠ v Uherském Hradišti. V roce 2007 vedla na festivalu Poupění dílnu na výrobu šperků, hrače a všemožných předmětů z kůže, drátků a dalších materiálů.

BROM Gustav (vl. jm. FRKAL) - kapelník
* 22. 5. 1921 Velké Leváre (Slovensko)
+ 25. 9. 1995 Brno
Přišel o otce a žil v klášteře v Holešově, po útěku v roce 1925 krátce s matkou a pak u příbuzných a domovech v Rymicích u Holešova, Veverské Bitýšce, Všetulích a Zašové, v sirotčinci v Brně a od roku 1931 s matkou a bratrem v Kroměříži, kde se hudebně se vzdělával v Moravanu a studoval gymnázium. Pak studoval v Brně na reálce, kde jeho hudební talent rozvíjel profesor Tomaštík a hře na klárinet a saxofon ho učil profesor Krtička. Po maturitě v roce 1940 založil se spolužáky kapelu R-BOYS a první profesionální angažmá měli v Rožnově. Pak hráli dál, ale v roce 1943 museli nastoupit do brněnské Zbrojovky, kde hráli pravidelně v závodním klubu. I po válce hráli v Brně, Zlíně, Luhačovicích a Bratislavě, ale v Praze nemohli prorazit, přestože tam natočili 3 desky a Brom se seznámil s R. A. Dvorským i K. Vlachem. Až v roce 1954 hrál Brom s orchestrem na veletrhu v Lipsku a to jim zajistilo sedmé místo mezi světovými jazzovými kapelami. V roce 1980 Brom vzkřísil Festival amatérských hudebníků v Kroměříži, který s orchestrem zahajoval i končil. Vydal 800 singlů a 140 LP u Supraphonu a v roce 1990 dostal platinovou desku.

BRONEC Emanuel - historik
* 13. 7. 1853 Krásná Hora nad Vltavou
+ 13. 1. 1921 Kroměříž
Profesor dějepisu a češtiny na gymnáziích v Olomouci a v Kroměříži.

BROSMAN Bedřich - pedagog
* 8. 1. 1883 Kyšperk
+ 22. 7. 1939 Brno
Působil v letech 1918-29 ve Valašském Meziříčí jako okresní školní inspektor a tuto dobu popsal v brožuře Valašské školství. Dokumentární význam má jeho publikace T. G. Masaryk na Valašsku. V Prostějově řídil knižnici Junákova dílna.

BROSMANN Antonín Jan Nepomucký (řád. jm. Damasus a Scto Hieronymo) - kněz
* 7. 9. 1731 Fulnek
+ 16. 9. 1798 Příbor
Prefekt a profesor filozofie na piaristické škole v Mikulově, potom prefekt a profesor rektor v Bílé Vodě, v letech 1768-75 regent Lichtenbergova zpěváckého semináře v Kroměříži, pak rektor koleje a od roku 1787 prefekt kláštera v Příboře. Byl nadaným skladatelem církevních skladeb v duchu neapolské školy. Napsal jich přes stovku.

BROTAN Antonín - sběratel lidových písní
* 12. 9. 1873 Ždánice
+ 5. 4. 1949 Brno
Byl učitelem na Hukvaldech a v Příboře, kde byl též ředitelem školy. V letech 1907-26 sebral a upravil 370 písní a vydal lidové koledy pod názvem Valašské koledy, Moravské koledy.

BROUČEK Jindřich - pilot
* 30. 6. 1863 Břeclav
+ 12. 7. 1932 Zlín
Vojenský pilot, který od roku 1924 létal s letadly firmy Baťa a v roce 1932 podnikl jako první český pilot dálkový let do Indie. V červeni téhož roku však havaroval s letadlem, v němž letěl Tomáš Baťa a oba zahynuli.

BROŽ Antonín - herec
* 9. 9. 1895 Kunovice u Uherského Hradiště
+ 29. 12. 1983 Ostrava
Herec a režisér, operní a operetní zpěvák a autor scénické hudby, který studoval na varhanické škole L. Janáčka v Brně. V době války byl u vojenské hudby, od roku 1919 hercem v Brně, v letech 1922-41 v Ostravě a v letech 1941-5 v Praze, kde také hrál v několika filmech. Potom se vrátil do Ostravy a hrál až do roku 1969.

BROŽ Josef - malíř
* 13. 8. 1904 Valašské Meziříčí - Krásno
+ 12. 10. 1980 Praha
Nejprve se učil u řezbáře Šmída, potom studoval na Odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí u arch. Pelanta, pak na VŠUP v Praze u prof. Hofbauera a čestný rok 1934-5 v Paříži u prof. Kupky. Maloval divadelní výpravy pro sokolské divadlo. Přivedl na Malou Lhotu Hofbauerovy žáky a založil tu Valašský Barbizon. Pro hřbitovní kapli na hřbitově ve Valašském Meziříčí vytvořil výzdobu stropu. Později žil v Praze a byl významným českým krajinářem, členem Skupiny 58 a Umělecké Besedy.

BROŽOVÁ - JANDOVÁ Hana - výtvarnice
* 14. 9. 1960 Prostějov
Studovala tvarování plastických hmot u Z. Kadlece a propagační grafiku a výtvarnictví u F. Nikla a Hanáčka na SUPŠ v Uherském Hradišti.

BRUNCLÍK Aleš - grafik
* 21. 6. 1982 Uherské Hradiště
Studoval propagační grafiku a výtvarnictví u K. Milka na SUPŠ v Uherském Hradišti. V roce 2003 získal 3 cenu v soutěži nadace Člověk v tísni za Antirasistický plakát.

BRUNCOVÁ - NEDVEDÍKOVÁ Anežka - výtvarnice
* 28. 3. 1937 Tvarožná Lhota
Studovala propagační grafiku a výtvarnictví u J. Kousala na SUPŠ v Uherském Hradišti.

BRŮŽA Vladimír - odbojový pracovník
* 21. 8. 1899 Mohelno
+ 10. 6. 1975 Utrecht (Holandsko)
Od roku 1928 byl ředitelem továrny Magneton v Kroměříži a v době okupace spoluzakladatelem a velitelem odbojové organizace Obrana národa na Zdounecku a Kroměřížsku. V roce 1939 byl zatčen, v roce 1942 odsouzen a v roce 1943 propuštěn. Od května 1945 byl náměstkem ministra průmyslu, ale po Únoru 1948 byl zbaven místa, v říjnu emigroval a koncem 50. let vyučoval elektrotechniku na námořní akademii v Holandsku.

BRŮŽEK František - pěvec
* 9. 3. 1861 Písek
+ 26. 1. 1923 Kroměříž
Pracoval jako kreslič u architekta Zítka v Praze a operní zpěv studoval v Pivodově operní škole. Pak působil v divadle v Plzni a u divadelních společností. Byl redaktorem Kusákova Velehradu a po jeho zániku vydával s Janem Štrosem Českoslovanskou Moravu. Byl členem Sokola, Moravanu a spolku ochotníků v Kroměříži. Psával úvodníky, beletrii pod čarou, přispíval do Hajnovy Samostatnosti a do Národní politiky. V roce 1904 se spolupodílel na otevření veřejné čítárny v kroměřížské knihovně.

BRZOBOHATÝ Drahomír - pedagog
* 19. 6. 1931 Olomouc
+ 9. 5. 2009 Napajedla
Učitel v Brumově a ve Slavičíně a správce muzea ve Slavičíně, který publikoval ve Slavičínském zpravodaji, Vlastivědném věstníku moravském, Naší pravdě a v Našem Valašsku. Je také autorem řady knih věnovaných Slavičínu a jeho okolí.

BRZOBOHATÝ František - spisovatel
* 11. 12. 1838 Luhačovice
+ 29. 12. 1914 Lipník nad Bečvou
Vystudoval klasickou filologii a slavistiku ve Vídni a práva v Praze a Krakově. Od roku 1871 působil v Uherském Hradišti, kde založil v roce 1872 Sokol, pak byl advokátem v Lipníku, členem akademického spolku Morava, vznikajícího Sokola a průkopníkem regionální literatury na Moravě. Je autorem satirických a humoristických próz a veršů Hořčice a křen, ale také statí Valašská hudba vánoční a Valaši a jejich průmysl. Psal též pod pseudonymy František Slanovodský, Antonín Jaborské, Smil Kyselka a Frolián Kocórek.

BRZOBOHATÝ Radoslav - herec
* 13. 9. 1932 Vrútky (Slovensko)
Chlapecká léta prožil ve Valašském Meziříčí. Po absolvování DAMU působil v mimopražských divadlech, potom v letech 1962-7 v divadle S. K. Neumanna, potom v Divadle na Vinohradech a od roku 2003 má vlastní Divadlo Radka Brzobohatého. Vedle divadla hrál také v řadě filmů, z nichž k nejvýznamnějším patří Všichni dobří rodáci režiséra Vojtěcha Jasného, odehrávající se v městečku Kelč, v němž vytvořil hlavní mužskou roli.

BŘEČKA František - sportovec
* 21. 6. 1958 Zlín
Lehký atlet, sprinter. Závodil za Opavu, Vítkovice a RH Praha, byl třikrát mistrem republiky v běhu na 200 m a jednou členem mistrovské štafety 4 x 100 m a zúčastnil se OH v roce 1980. Na ME 1978 získal bronzovou medaili ve štafetě 4 x 400 m.

BŘESKÝ Edvard - publicista
* 6. 2. 1889 Frýdlant nad Ostravicí
+ 24. 6. 1959 Praha
Lékař a literární publicista, který působil na Těšínsku , kde přispíval do řady časopisů.

BŘEZÍK Jiří - hudební skladatel
* 4. 12. 1966 Zlín
Kytarista, klavírista a zpěvák, který žil ve Hvozdné a pak odešel do Prahy, kde hraje a skládá pro populární zpěváky (Hana Zagorová). V roce 1999 vydal vlastní CD nazvané Mé první CD. Do Hvozdné se často vrací a muzicíruje tam s hosty, od roku 1992 tam pořádá autorské koncerty Rybník u Hvozdné.

BŘEZÍKOVÁ Miroslava - sportovkyně
* 9. 10. 1947 Kostelec u Zlína
Lehká atletka. Závodila za TJ Gottwaldov (Zlín) 1963-74 a Spartu Praha 1975-8. Mistryně republiky ve skoku dalekém v roce 1971 a v pětiboji v letech 1971-3 a 1975 v pětiboji. Účastnice ME 1971.

BŘEZINA Zdeněk - účastník odboje
* 1. 3. 1910 Ivančice
+ 1979 Francie
Absolvoval gymnázium ve Valašském Meziříčí a práva na UK Praha, nastoupil na vojenskou prezenční službu a v roce 1940 odešel přes Slovensko, Maďarsko a Jugoslávii do Francie, kde byl přidělen k pěšímu pluku v Adge. Potom odjel do Anglie, kde byl v roce 1943 zařazen do armády Bojující Francie. Bojoval v severní Africe a v říjnu 1945 odletěl do Indočíny. Domů se vrátil v říjnu 1946 a sloužil v tankovém učilišti Milovicích. Když mu byla v roce 1948 odňata hodnost i vyznamenání odjel se svou francouzskou manželkou do Francie.

BŘEZINOVÁ Miluše - výtvarnice
* 29. 3. 1930 Olomouc
Absolvovala Státní koedukační ústav učitelský, Vyšší pedagogickou školu v Opavě a Vysokou pedagogickou školu v Olomouci. Od roku 1953 působila na Morávce. Připravila nástěnný kalendář Beskydské chalupy na rok 1996, pohlednice Morávky a okolí a vytvořila putovní soubor beskydských chalup s názvem Zde žila skromnost a snášenlivost. Vzpomínky pamětníků na válku shrnula v knížce Partyzáni na Morávce. Je členkou Sdružení olomouckých výtvarníků - amatérů a je zastoupena ve sbírkách Muzea Beskyd ve Frýdku Místku, v expozici OÚ Morávka a v objektů Lesů ČR na Morávce. Je také autorkou básnických sbírek a knihy povídek.

BŘEŽNÝ František - malíř
* 1892 Petřvald
+ 6. 10. 1959
Malovat se učil v Kalvodově krajinářské škole. Byl ředitelem měšťanské školy v Michálkovicích a věnoval se převážně malbě krajiny a zátiší.

BŘEŽNÝ Ludvík - architekt
* 17. 7. 1917 Frenštát pod Radhoštěm
Jako inženýr pozemních staveb v Ostravě navrhoval veřejné i soukromé budovy. Byl také malířem a kreslířem krajin.

BŘÍZOVÁ Jiřina (vl. jm. OMELKOVÁ Františka) - spisovatelka
* 5. 3. 1907 Staré Město
+ 18. 10. 1997
Autorka literatury pro děti, kterou publikovala v časopisech Mládí, Niva, Mladý čtenář, Srdíčko, Lípa, Klas a Mateřídouška. Časopisecky vydala i dva romány pro dospělé čtenáře: Žena dvou mužů a Bloudění Pavla Mrázka.

BUBELA Jan - společenský pracovník
* 21. 2. 1855 Vsetín
+ 17. 4. 1889 Vsetín
Kněz, který prozkoumal květenu Vsetínska, Bzenecka a Jeseníků. Herbář o 150 svazcích věnoval v roce 1888 Přírodovědeckému klubu v Praze. Byl činný i jako sbormistr vsetínské Snahy, režisér divadla a hudební skladatel. Napsal Dějiny ochotnického divadla na Vsetíně a Rostlinstvo květeny vsetínské.

BUBELA Jan Aron - pedagog
*
Učil ve Vsetíně v letech 1780-1818. V roce 1780 předal císaři Josefu II. jménem 35 obcí memorandum obsahující prosby a křivdy valašských evangelíků, která byla jedním z impulsů k vydání tolerančního patentu.

BUBELA Karel - politik
* 20. 2. 1846 Vsetín
+ 6. 2. 1908 Vsetín
Měl ve Vsetíně velkoobchod s dřívím a továrnu na nože, byl předsedou spolku Snaha a od roku 1884 poslancem Zemského sněmu.

BUBELA Karel - společenský pracovník
* 10. 11. 1872
+ 19. 7. 1943 Vsetín
S J. Válkem vydal Průvodce po umělecké a valašské národopisné výstavě na Vsetíně. Tuto výstavu také spoluorganizoval.

BUBELOVÁ Lila (vl. jm. HEJMANOVÁ Libuše) - spisovatelka
* 12. 2. 1886 Krempno u Dukly (Polsko)
+ 13. 9. 1974 Praha
Dětství prožila v Kroměříži, ale po smrti otce se rodina přestěhovala do Prahy. Po studiích se věnovala psaní, nejprve povídek (Dítě, 1921), potom románů (Život člověka, 1923, Cyrla, 1927 a Slečna Pusta), ale nejvýznamnější období její tvorby spadá do let 1925-47, kdy pod vedením J. Kvapila psala divadelní hry, zejména pro děti. (Kdybych byla malým klukem, 1930, Schody do nebes, 1944 a Malý Dušan a jiná divadélka, 1948. Po roce 1948 již nepublikovala. Užívala pseudonym Lila B. Nováková.

BUBEN Josef - malíř a grafik
* 27. 1. 1933 Praha
Vyučil se malířem porcelánu a teprve potom studoval výtvarné zpracování keramiky u S. Mikuláštíka a K. Hofmana na SUPŠ ve Zlíně a Uherském Hradišti a teorii a praxi period na UK v Praze. Byl výtvarným redaktorem Nakladatelství dopravy a spojů, ilustruje knihy a věnuje se grafice a malbě, zejména malbě krajiny. Jeho tvorba je zastoupena ve sbírkách doma i v zahraničí.

BUBENÍČEK Ota - malíř
* 31. 10. 1871 Uhříněves
+ 10. 9. 1962 Mladá Vožice
Studoval pražskou AVU (prof. Mařák a Ottenfeld). Malíř impresionista a význačný pracovník v československém loutkářském divadelnictví a to jak po stránce výtvarné, tak po stránce organizační. V roce 1911 dostal Cenu Akademie věd a umění a v roce 1946 cenu Františka Kavána. Rád maloval a vystavoval na Valašsku. Je mj. autorem obrazů Valašská pila a mlýn, Pod Kotlinou, Z Juřinky, Valašská salaš a Zadílí u Vsetína.

BUBENÍK Květoslav - výtvarník a scénograf
* 29. 5. 1922 Kostelec na Hané
+ 19. 7. 1993 Dvůr Králové
Studoval na Škole umění ve Zlíně u J. Sládka a VŠUP v Praze u A. Strnadela, K. Svolinského a A. Kaplického. Působil jako grafik a ilustrátor, především však jako jevištní výtvarník ve Zlíně a potom v ND v Praze, převážně na inscenacích hudebně dramatického žánru. Získal stříbrnou medaili na Pražském quadriennale 1975.

BUBÍLEK Karel - malíř a grafik
* 18. 7. 1932 Holešov
Absolvoval brněnskou SUPŠ, pracoval ve Zlíně a potom mnoho let v propagaci podniku TON v Bystřici pod Hostýnem. Ve své volné tvorbě kreslil kytice, krajiny, ženy a myslivecké motivy. Je také autorem řady pamětních a grafických listů. Žije a pracuje v Chvalčově u Bystřice.

BUBÍLEK Vojtěch - účastník odboje
* 28. 5. 1903 Bystřice pod Hostýnem
+ 23. 9. 1993 Praha
Vystudoval učitelský ústav v Kroměříži a učil v Rajnochovicích. Na vojně absolvoval důstojnickou školu v Košicích a letecké učiliště v Chebu. Potom učil v Kostelci-Štípě, v Loukově a ve Fryštáku. V roce 1940 odešel přes Slovensko do Francie, kde vstoupil do čs. armády a jako letec byl zařazen do střediska v Bordeaux. V červnu 1940 odjel do Anglie, kde nastoupil k 311. čs.bombardovací peruti RAF. Po válce působil v Norsku, domů se vrátil v roce 1946 a do roku 1953 sloužil v armádě. Potom pracoval jako knihovnický a osvětový inspektor ve Frenštátě pod Radhoštěm, dálkově vystudoval speciální pedagogiku a zřídil a vedl internátní školy v Odrách a Menši. Odešel do Prahy a byl krajským inspektorem pro speciální školy.

BUBÍLKOVÁ Anežka - spisovatelka
* 14. 1. 1898 Soláň
+ 13. 11. 1972 Hutisko Solanec
Žila v Brankách. Je autorkou idylické črty Na solanském fojtství, která patří k zasvěceným pohledům na život na Valašsku své doby.

BUBÍLKOVÁ Zuzana - moderátorka
* 11. 5. 1952 Zlín
Začínala ve Slovenské televizi a potom pracovala Československé televizi v Praze, kde po rozdělení republiky zůstala a pracovala v České televizi a v rádiu Frekvence 1. Největší popularitu získala v TV pořadech po boku Miloslava Šimka, nejprve v ČT (S politiky netančím) a potom v TV Nova (Politické harašení). Po Šimkově smrti nějakou dobu pokračovala v TV sama, nyní pracuje v rádiu.

BUBLÍK Miloslav - sochař a malíř
* 31. 10. 1889 Hnojice
+ 2. 10. 1961 Nový Jičín
Po absolvování gymnázia navštěvoval sochařské oddělení Státní odborné školy pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí a VUPŠ v Praze u profesorů Drahoňovského, Suchardy, Šalouna a Preislera. Po návratu z vojny si zřídil ve Valašském Meziříčí dílnu a v roce 1928 nastoupil jako profesor Odborné školy pro zpracování dřeva. Vytvořil množství dřevěných reliéfů, byl autorem řady sgrafitových prací a rád pracoval i v kameni. Z jeho monumentálních maleb vynikla malba na skle v kostele ve Veřovicích. Je autorem soch T.G.M. ve Valašském Meziříčí a ve Frenštátě a řady pamětních desek.

BUBLÍKOVÁ Věra - herečka
* 11. 4. 1927 Beluša (Slovensko)
+ 26. 5. 2007 Valašské Meziříčí
Studovala gymnázium ve Valašském Meziříčí a po absolvování DAMU hrála v Olomouci. Potom byla členkou Studia čs. filmu v Praze, hrála na Kladně, v Divadle Za branou, v Divadle S. K. Neumanna, v Divadle Na Fidlovačce a ve filmech a v televizi. Učila na pražské konzervatoři.

BUBNÍK Vlastimil - sportovec
* 18. 3. 1931 Kelč
Hokejista a fotbalista, který sehrál 127 mezistátních utkání v hokeji a 11 v kopané, účastník 10 MS a 4 ZOH v ledním hokeji. V ledním hokeji se také stal jedenáctinásobným mistrem republiky, mistrem Evropy 1961, držitelem stříbrné medaile z MS 1961 a bronzových medailí ze ZOH 1964 a MS 1955.

BUČÁNEK Alois - sochař
* 6. 9. 1897 Slavičín
+ 9. 5. 1945 Terezín
Po valašskomeziříčské Odborné škole pro zpracování dřeva studoval hořickou průmyslovou sochařskou školu a AVU v Praze u profesorů Štursy a Španiela. Věnoval se figurální, portrétní a pomníkové plastice. Jeho nejznámějším dílem je pomník T. G. Masaryka v Holešově a socha Haná, Ječmen a Chmel na budově Pozemkového úřadu v Olomouci.

BUČÁNEK Antonín - sochař
* 1. 6. 1934 Spálov u Ostravy
Pracoval jako dělník a teprve potom studoval reprodukční kamenosochařství a restaurátorství u Jana Habarty na SUPŠ v Uherském Hradišti. V letech 1970-93 byl zbrojířem Státního divadla v Ostravě, potom byl soukromým podnikatelem v oboru štukatér kameník.

BUČEK Bohuslav - účastník odboje
* 14. 5. 1899 Kopřivnice
+ 17. 9. 1973 Kopřivnice
V letech 1939-45 byl příslušníkem zahraničního vojska a zúčastnil se invaze v Normandii a obléhání Dunkerque.

BUČEK Ladislav - hudebník
* 17. 2. 1890 Kopřivnice
+ 18. 1. 1969 Olomouc
Od roku 1932 byl vedoucím a dirigentem Pěveckého sdružení, které v roce 1938 zpívalo na Hukvaldech při odhalení pamětní desky Leoši Janáčkovi. V letech 1938-45 působil v Sokolnicích u Brna, potom v Kopřivnici, kde v roce 1945 založil ženský sbor a v roce 1948 sbor žákovský a smíšený. V letech 1945-50 byl ředitelem školy v Kopřivnici.

BUČEK Milan - lékař
* 7. 1. 1940 Zlín
Vystudoval Lékařskou fakultu UP Olomouc a na její dermatovenerologické klinice také po celý život působí. Od roku 1995 je jejím přednostou. Je spoluautorem učebních textů a vědeckých prací.

BUČEK Miroslav - varhaník
* 29. 5. 1931 Chropyně
V dětství se učil hře na housle, klavír, harmoniku a varhany, hudební vzdělání získal na konzervatoři v Brně, kde jej na varhany vyučovali prof. Havlík a prof.Blatný. Dále studoval na JAMU, kde kromě hře na varhany se věnoval sbormistrovskému dirigování. V roce 1958 získal čestné uznání na Pražském jaru. Účastnil se varhanních festivalů v Itálii, Německu a Rusku, koncertoval v Rakousku, Švýcarsku, Belgii a Anglii. Spolupracoval se Státní filharmonií Brno, Státní filharmonií Zlín a s Komorním orchestrem B.Martinů v Brně. Byl vedoucím katedry estetické výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně, kde současně učil.

BUČKOVÁ Petra - herečka
* 1978 Vrbno pod Pradědem
Vystudovala JAMU a nastoupila do Divadla Petra Bezruče v Ostravě, hraje v divadle Polárka v Brně a od roku 2006 pracuje pro Zdravotní klauny. Kromě toho zpívá, baletí i dabuje.

BUDEK Petr - sochař
* 1. 10. 1963 Uherské Hradiště
Studoval reprodukční kamenosochařství a restaurátorství u Jana Habarty a J. Kadlčíka na SUPŠ v Uherském Hradišti, sochařský ateliér Petera Gaspára na VŠVU Bratislava a sochařský ateliér Huga Demartiniho na AVU Praha. V letech 1993-7 pracoval v kamenosochařské huti ÚUŘ Praha, nyní je ve svobodném povolání a zabývá se restaurátorstvím. V roce 1993 získal Ateliérovou cenu AVU Praha.

BUDĚLOVSKÝ Václav - lékař
* 1927
+ 9. 10. 1993 Brno
Urolog, který působil v Ostravě, Kroměříži a v letech 1962-76 na urologické klinice Fakultní nemocnice v Brně.

BUDÍK Jan - hudebník
* 20. 11. 1899 Ostrava
+ 6. 5. 1960 Karviná
Varhaník. Působil v Ostravě, Orlové, Karviné a ve Zlíně, kde byl sbormistrem a kapelníkem Baťovy dechové hudby, ředitelem kůru a soukromým učitelem hudby a zpěvu. Je autorem mší a klavírních skladeb k dětským hrám.

BUDÍK Jaroslav - dirigent
* 7. 12. 1894 Frenštát pod Radhoštěm
+ 1. 8. 1974 Praha
Vystudoval ostravské gymnázium a hudební akademii ve Vídni, potom působil jako varhaník v Ostravě a od roku 1919 byl operním dirigentem, nejdéle v olomouckém divadle (1921-52). Působil i jako pedagog olomoucké ZUŠ, složil 50 skladeb pro sbory (např. pro mužský Světlý bohatýre a ženský Dvě zdravice) a je autorem scénické hudby k činohrám Alžběta anglická, Othello a Macbeth.

BUDÍK Jiří - výtvarník
* 27. 3. 1949 Nedachlebice
Pracoval ve Svitu Otrokovice a potom studoval reprodukční kamenosochařství a restaurátorství u Jana Habarty na SUPŠ v Uherském Hradišti. Emigroval a žije v Kanadě.

BUDÍK Karel - hudební skladatel a kritik
* 20. 10. 1866 Bučovice
+ 25. 2. 1915 Ostrava
Vystudoval varhanickou školu v Brně a stal se divadelním kapelníkem a v letech 1891-9 byl ředitelem kůru ve Frenštátě, kde působil i v Občanské besedě. Potom odešel do Ostravy, kde byl také ředitelem kůru, dirigentem pěveckého sboru Lumír, učil na učitelském ústavu, spoluzakládal Ostravské noviny a založil a redigoval Hudební obzor. Psal i do řady dalších časopisů a složil četné církevní sbory, zvláště pohřební.

BUDIL Bedřich - malíř
* 3. 10. 1943 Praha
Studoval výtvarné zpracování keramiky u S. Mikuláštíka na SUPŠ Uherské Hradiště a ateliér malby Karla Součka na AVU Praha. Věnuje se fantaskní malbě a kresbě v duchu radikálního realismu. Ilustruje dětské knížky, spolupracuje s televizí a výtvarně se podílel na filmu Prokletí domu Hajnů. Vystavuje doma i v zahraničí.

BUDÍNOVÁ Drahomíra - folkloristka
* 10. 6. 1922 Tvrdonice u Zlína
Národopisná pracovnice a organizátorka kulturního života ve Zlíně, zakladatelka dětského národopisného souboru Barvínek Zlín, která v roce 2005 dostala Cenu města Zlína.

BUDINSKÁ Jitka - historička
* 6. 2. 1940 Nový Jičín
Absolvovala FF UK Praha a od roku 1977 pracuje v muzeu v Teplicích. Zabývá se regionálními dějinami, zejména v 19. století, a dějinami lázeňství.

BÜHREN Johann Heinrich - básník
* 11. 10. 1829 Borth (Německo)
+ 09. 10. 1875 Uherské Hradiště
Pedagog, politik a básník, který působil v Opavě a v Uherském Hradišti.

BUCHLOVAN Bedřich Beneš (vl. jm. BENEŠ Bedřich) - spisovatel
* 21. 4. 1885 Tučapy
+ 9. 9. 1953 Uherské Hradiště
Autor povídek a loutkových her pro děti, překladatel, bibliofil, knihovník, sběratel pověstí a vlastivědný pracovník, který studoval v letech 1901-5 na učitelském ústavě v Kroměříži. Užíval šifry bbb nebo BBB. Jeho jméno do názvu po roce 1990 přijala Knihovna v Uherském Hradišti.

BUCHTÍK Vladimír - výtvarník
* 23. 9. 1952 Ostrava
Studoval užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u J. Blažka na SUPŠ v Uherském Hradišti.

BUCHTÍKOVÁ - HABARTOVÁ Marie - výtvarnice
* 9. 12. 1953 Kunovice u Uherského Hradiště
Studovala užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u J. Blažka na SUPŠ v Uherském Hradišti.

BUKVICOVÁ - TRTKOVÁ Marie - výtvarnice
* 9. 12. 1947 Dolní Němčí
Studovala užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u V. Hrocha a F. Crháka na SUPŠ v Uherském Hradišti. Pracovala jako metodička pro výtvarnou výchovu.

BULÍN Ladislav - filolog
* 22. 10. 1921 Loza
+ 4. 12. 1958 Olomouc
Bohemista, autor statí o díle Karla Čapka, ale též literární historik a divadelní pracovník na Opavsku, Valašsku a v Olomouci.

BULIS Jiří - hudební skladatel
* 3. 10. 1946 Chomutov
+ 12. 5. 1993 Velká Bystřice
Vystudoval gymnázium v rodišti, PedF UJEP v Brně a skladbu u M. Ištvana na JAMU. V letech 1972-9 učil klavírní improvizaci na konzervatoři v Kroměříži, pak se věnoval scénické hudbě, hudbě k filmům a televizi. Zhudebnil básně Jesenina a řady českých básníků. Zahynul při autonehodě.

BULVA Josef - hudebník
* 1943 Brno
Klavírní virtuóz evropského formátu. Dětství a mládí prožil v Napajedlích, nyní žije v Lucembursku a koncertuje zejména v Německu.

BUŇKA Josef - sochař
* 6. 5. 1940 Zlín
Studoval výtvarné zpracování keramiky u S. Mikuláštíka na SUPŠ v Uherském Hradišti. Vlastní tvorbou se zabýval jen do roku 1968, od té doby se zabývá restaurátorstvím sochařských děl z kamene, od roku 1976 i z kovu a od roku 1993 i ze dřeva.Restauroval například zámek ve Valticích, gotická vrata v Hranicích nebo sloup Nejsvětější trojice v Olomouci.

BUNŽA Bohumír - kněz
* 17. 3. 1877 Bzenec
+ 17. 10. 1950 Praha
Kněz na moravských farnostech , čestný kanovník Kroměříže a do roku 1948 farář ve Vyškově, kde také zastával funkci místostarosty a založil Charitu a povolal sestry těšitelky z Rajhradu. V roce 1949 byl zatčen a zemřel v pankrácké věznici.

BUNŽA Bohumír - politik
* 10. 2. 1908 Bzenec
+ 1990 New York (USA)
Bojkovický soudce, v letech 1945-6 člen Porevolučního Národního shromáždění a v letech 1946-8 Ústavodárného Národního shromáždění, který byl po Únoru v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti. Spolupracovník Svobodné Evropy.

BURDA Richard - fotograf
* 13. 3. 1930 Frýdlant nad Ostravicí
Fotograf beskydské krajiny. Působil ve Frenštátě, Praze a Kopřivnici, vystavoval doma i cizině. Je autorem knižní obrazové publikace Beskydy (1972). Od roku 1980 žije v kanadském Torontu.

BUREJSA Emil - hudebník
* 27. 1. 1898 Paskov
Absolvent varhanické školy Leoše Janáčka v Brně, varhaník, sbormistr a učitel hudby, který působil v Kelči, Zábrdovicích, ve Sloupu a v Místku, kde byl také ředitelem kůru a kde působil téměř do smrti. Ja autorem několika skladeb pro menší orchestr.

BUREŠ Antonín - sochař
* 11. 4. 1939 Herálec
Studoval SPŠ stavební, pracoval jako projektant a potom studoval reprodukční kamenosochařství a restaurátorství u Jana Habarty na SUPŠ v Uherském Hradišti.

BUREŠ Cyril - hudebník
* 6. 3. 1898 Valašské Klobouky
+ 1. 1. 1978 Prostějov
Byl žákem Hypolita Heřmánka, učitelem hudby, varhaníkem a ředitelem kůru, kapelníkem, zakladatelem a dirigentem klobouckého dechového orchestru Valaška, sbormistrem pěveckého spolku Tovačovský i ženského sboru ZK Lipta.

BUREŠ František - hudební skladatel
* 31. 1. 1900 Valašské Klobouky
+ 19. 9. 1959 Valašské Klobouky
Absolvoval pražskou konzervatoř, obor varhany a skladba a působil několik let na Slovensku. Napsal mj. Meditační fantazie na chorál Sv. Václava, cyklus písní O zklamané lásce a mužský sbor Byli jsme a budem.

BUREŠ Martin - fotograf
* 9. 9. 1979 Uherské Hradiště
Studoval užitou fotografii u P- Titze a L. Chvalkovského na SUPŠ v Uherském Hradišti.

BUREŠOVÁ - ČERNÁ Jana - keramička
* 7. 3. 1957 Zlín
Studovala výtvarné zpracování keramiky u S. Mikuláštíka, J. Vlacha a V. Groše na SUPŠ v Uherském Hradišti. Pracovala ve Zlíně v reklamě a propagaci a tamtéž učila na ZUŠ. Zabývá se užitou keramikou a malováním kraslic. Její kraslice jsou i v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.

BUREŠOVÁ Irena - keramička
* 22. 1. 1941 Ústí nad Orlicí
Studovala výtvarné zpracování keramiky u S. Mikuláštíka na SUPŠ v Uherském Hradišti.

BURIAN Bohuslav - evangelický kněz
* 12. 11. 1891 Kostomlaty pod Řípem
+ 2. 3. 1962 Ratiboř
Studoval ve Vídni, působil v Jasenné, od roku 1921 ve Stříteži nad Bečvou a potom na valašskomeziříčském gymnáziu. Byl redaktorem valašskomeziříčských Českobratrských hlasů. Jeho nejvýznamnějším dílem je studie Toleranční kazatelé na Valašsku.

BURIAN Ilja - evangelický kněz
* 27. 9. 1919 Jasenná
+ 26. 10. 1990 Třebíč
Vystudoval teologii v Praze a působil jako kazatel ve Stříteži nad Bečvou, Kroměříži a Novém Jičíně. Věnoval se historickému bádání a v českobratrských sborech přednášel o jejich předtoleranční historii. Publikoval v církevním tisku a v odborných časopisech, napsal Rudolfův Majestát, Evangelictví na Jižní Moravě a s otcem Bohuslavem Dějiny protestantismu na Vsetínsku.

BURIAN Zdeněk - malíř
* 11. 2. 1905 Kopřivnice
+ 1. 7. 1981 Praha
Krátce po jeho narození se rodina přestěhovala do Štramberka. Studoval dva roky na AVU a byl žákem Jakuba Obrovského. Proslavil se především svou spoluprací s paleontology a archeology při rekonstrukcích dávné minulosti. Velkou část jeho díla tvoří knižní ilustrace. Ve Štramberku je od roku 1992 Muzeum Zdeňka Buriana, dokumentující průřez jeho tvorbou.

BURIÁNOVÁ Alžběta - textilní výtvarnice
* 13. 7. 1973 Uherské Hradiště
Studovala modelářství a návrhářství obuvi u B. Polišenského a M. Borisové na SUPŠ v Uherském Hradišti a ateliér textilní výroby B. Mrázka a R. Rozsívalové na VŠUP v Praze, současně získala i pedagogickou způsobilost k výuce na středních školách a ZUŠ. Ve svobodném povolání se zabývá textilním výtvarnictvím, tapiserií, malbou, filmovou tvorbou (spolupracovala na filmu Dračí srdce), designem a drátěnou plastikou.

BURIÁNOVÁ Helena - divadelní výtvarnice
* 21. 2. 1944 Praha
Studovala tvarování plastických hmot u L. Havelky a J. Jaška na SUPŠ v Uherském Hradišti. Působí jako divadelní výtvarnice v loutkovém divadle, je členkou divadla Dialog (Plzeň?).

BURIÁNOVÁ Vladimíra - výtvarnice
* 9. 8. 1961 Aš
Studovala užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u J. Gajdoše na SUPŠ v Uherském Hradišti. Potom učila na ZUŠ v Chebu, pracovala v Krátkém filmu Praha a v Národním muzeu Praha. Pak se stala invalidní a věnuje se malování pohlednic, ilustrováním časopisů, tvorbou leporel, zhotovováním log a ex-libris a restaurováním maleb, drobných předmětů a soch.

BURNOG Jan - hudebník
* 2. 3. 1895 Vítkovice v Krkonoších
+ 3. 4. 1955 Uherský Brod
Soukromě vystudoval hudbu a působil v Uherském Ostrohu jako varhaník a ředitel kůru. Je také autorem několika chrámových i světských skladeb.

BURŠA Emil - botanik
* 21. 1. 1926 Vsetín
+ 3. 4. 1986
Původně se vyučil malířem pokojů, ale později pracoval v NHKG Ostrava. Zabýval se regionální botanikou oblasti Ostravské pánve, Těšínské pahorkatiny a Beskyd. Publikoval v časopisech Pobeskydí a Těšínsko.

BURYAN Miroslav - výtvarník
* 20. 3. 1952 Bohumín
Studoval užitou a dekorativní malbu v architektuře a propagaci u J. Blažka na SUPŠ v Uherském Hradišti a potom teorii kultury na FF UP v Olomouci. Od roku 1991 soukromě podniká v Bohumíně v reklamě a propagaci.

BUŠTÍKOVÁ Hana - zpěvačka
* 5. 2. 1950 Valašské Meziříčí
V sedmnácti letech začala zpívat, první profesionální snímek natočila v ostravském rozhlase s Flamingem, potom zpívala s ostravskou folkrockovou kapelou Bukanýři, u Josefa Laufera a dva roky u Jiřího Korna. Hrála ve filmu Anděl s ďáblem v těle. Od roku 1980 zpívá s Danou Vlkovou v duetu Kamélie.

BUTULA Miroslav - duchovní
* 14. 4. 1906 Žaleč (Slovinsko)
+ 14. 3. 1967 Kroměříž
Narodil se ve Slovinsku, kam jeho otec přišel vandrem z Křečkovic a oženil se. Pak se s rodinou vrátil a Miroslav vystudoval gymnázium ve Vyškově a Husovu bohosloveckou fakultu v Olomouci. Jako farář působil na mnoha místech Moravy a psal pohádky.

BUTZ Z ROLSBERKA Anton roz. PUTZ Frh. von ROLSBERG - teolog
* 11. 7. 1777 Uherské Hradiště
+ 31. 12. 1843 Olomouc
Teologii studoval v Ticině, v letech 1796-1805 byl farářem, děkanem a arciknězem v Mohelnici, od roku 1812 kanovníkem olomouckým, v letech 1815-43 archivářem v Archivu metropolitní kapituly Olomouc, od roku 1837 prelátem arcijáhnem a v letech 1842-3 působil na Teologické fakultě Olomouc jako děkan a knihovník kapituly.

BUZEK Bonifác - filozof
* 31. 1. 1788 Příbor
+ 21. 6. 1839 Brno
Od roku byl 1815 v piaristickém řádu v Lipníku, od roku 1816 na akademii ve Vídni, ale pro příliš svobodné smýšlení byl přeložen do Litomyšle. V letech 1829-30 byl v Kroměříži a od roku 1830 na faře ve Strážnici. Vlastenec, který mpodnětně ovlivnil a světonázorově formoval mnohé české buditele, např. A. V. Šemberu a F. M. Klácela, který zpracoval základy jeho filozofických názorů.

BUZEK Karel - společenský pracovník
* 2. 5. 1904 Frenštát pod Radhoštěm
+ 10. 11. 1998 (Kanada)
V Kanadě žil od roku 1929 a stál u zrodu Československého národního sdružení (1939), Československého charitativního válečného fondu a Masarykova ústavu v Torontu (1945). Po válce byl jmenován obchodním komisařem v Kanadě, ale v roce 1949 z této funkce odstoupil a začal pomáhat příchozím prostřednictvím Kanadského fondu pro československé uprchlíky a podporovat II. odboj. Byl vyznamenán Řádem Kanady a čestným občanstvím města Frenštátu.

BUZEK Ladislav - etnograf
* 14. 1. 1927 Jindřichův Hradec
Historik umění, etnograf, folklorista, novinář a velmi citlivý fotograf, žák K. Plicky. Aktivní činnost ukončil působením ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově, kde byl iniciátorem programu na tradičních jarmarcích. K jeho odborným zájmům patřilo lidové divadlo a zvykosloví. K těmto tématům se vztahují jeho články v odborných časopisech. Zpracoval a utřídil jednu z největších sbírek lidové keramiky u nás, stál u zrodu rožnovského Etnofilmu.

BUŽGA Jaroslav - teoretik umění
* 26. 4. 1930 Frýdek - Místek
Hudební vědec působící nejprve ve ve Zlíně a potom v Praze

BÝČEK Hynek - sportovec
* 8. 1. 1898 Huštěnovice
+ 10. 9. 1992 Praha
Jezdec na koni, který byl v letech 1928-47 členem reprezentačního skokového družstva a startoval na závodištích Evropy, USA i Kanady. Jezdil i dostihy, kterých absolvoval 325 a skoro čtvrtinu z nich vyhrál. Velkou pardubickou jel šestkrát a byl v ní jednou druhý a dvakrát třetí. V Chicagu vytvořil v roce 1933 s klisnou Gabriela náš rekord ve skoku do výšky výkonem 205,4 cm. Jezdeckou kariéru zakončil v roce 1947 vítězstvím v Baden Badenu a potom se úspěšně věnoval trenérské dráze a výchově mladých jezdců.

BÝČEK Jan - grafik
* 1. 4. 1930 Domanín
Vyučil se typografem v Hodoníně a potom studoval propagační grafiku a výtvarnictví u J. Kousala na SUPŠ v Uherském Hradišti. Pracoval v propagačním oddělení Svitu Zlín, Centroprojektu Zlín a Grafie Zlín. Učí výtvarnou výchovu na učňovské škole. BYRTUS

BYRTUS Jan - fotograf
* 8. 11. 1935 Mosty u Jablunkova
+ 27. 7. 1992 Ostrava
Absolvoval SPŠ v Bystřici pod Hostýnem a vystřídal několik zaměstnání než se stal v roce 1966 fotografem v Třineckých železárnách. Těžiště jeho tvorby je v lidské práci, ale fotografoval i krajinu a přírodní témata. Tvořil většinou cykly fotografií a některé z nich vystavoval i v Hukvaldech a Frýdlantu nad Ostravicí. Jeho velkoplošná interiérová realizace je od roku 1972 ve vstupní hale hotelu Visalaje v Beskydech.

BYSTRIANSKÁ Eva - grafička
* 29. 8. 1972 Třinec
Studovala propagační grafiku a výtvarnictví u J. Hanáčka na SUPŠ v Uherském Hradišti. Zabývá se užitou grafikou, úpravou knih a návrhy jejich obalů.

BYSTŘICKÝ Metoděj Karel (vl. jm. DRDA) - spisovatel
* 11. 8. 1907 Vidče
+ 18. 3. 1975 Zašová
Kněz, který psal verše i prózu. O svém rodišti napsal knížku psanou v nářečí Figurky zpod Radhoště, v Bystřici pod Hostýnem a na Hostýně se odehrává jeho kniha Za hlasem srdce. Vydal román Bílé ruce, ale jeho druhý román Portáš Jurka zůstal v rukopise.

BYSTŘINA Otakar (vl. jm. DOSTÁL Ferdinand) - spisovatel
* 23. 5. 1861 Věrovany
+ 18. 7. 1931 Ostravice
Byl právníkem, působil v Plumlově, Prostějově, Brně a v Novém Jičíně. Pokusem o realistické ztvárnění venkovského života je próza Na vsi, ale jeho talent se nejlépe zaskvěl v humoristických povídkách z Hané, Slovácka a Valašska v knihách Súchovská republika, Bystřinův smích, Jak se naši škádlívali a Pápení, později rozšířené a nazvané Přes tři řeky, a dalších.

BYZOM Mořic - hudební skladatel
* 7. 3. 1903 Brno
Hrál u vojenské hudby v Kroměříži, je autorem asi 70 tanečních písní a skladeb, nahrával na desky a spolupracoval s rozhlasem.