A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P R Ř S Š T Ť U V Z Ž přísloví strašidla

zababón, zábobon - kouzlo, čáry; pověra
zababúlať - zabalit
zababušiť, zabachtať - zachumlat, zavinout
zabáhnúť, zabachnúť, zabažiť - zatoužit
zabáhlo sa mu - zachtělo se mu
zabáňať si - zakouřit si
zabasovať - zaklít; hodně zatopit
zabaviť - zdržet
zabiť - zatlouci; rozbít
zablfkať – zaštěkat
záboj – železný kůl
zabrblomtať - zabručet
zabřanět - zabřinkat, zazvonit
zabúchnúť sa - zamilovat se
zacafraný – zašpiněný
zacpávka do komína – deska, kterou se zacpával komín
začmuděný, začmúděný - zakouřený
začuť - zaslechnout
zádava - loupež, zabití
zadechnúť si - odpočinout si
zaděj – víc vzadu
zaděláť - zavřít
zadlábiť - zamáčknout; usmrtit
zadrobiť – rozměnit
zádusek – strom, který roste ve stínu a proto i pomalu
zadychnúť si - oddechnout si, odpočinout si
zaforotiť - zásobit
zagazdovať - nahospodařit
zaglaněný, zagláněný - zamazaný bahnem
zagyzděný – zamazaný, zašpiněný
zahlásiť sa - zjevit se
zahlédať - zhlížet, mračit se
zahlobený - zaklíněný, zapuštěný, zatlučený
zahňácaný - zablácený
záhončlivý - přičinlivý, snaživý
zahořený – zarmoucený
zahořeť – dostat bolení hlavy z tepla
zahrabečka – destička na zahrnování ohně do pece
zahrdlitá sklénka - láhev
záhubenča - dítě, které zemřelo ještě před křtem; dítě usmrcené matkou po narození
záhuščka – jíška z mouky a vajíčka na zasmažení zelí
zahybáče - velké buchty obdélníkového tvaru
zahýbák - křivák, zavírací nůž
zahybotať sa - pohnout se
zahýňať - hynout
zachlachnúť sa - zachechtat se
záchod - západ
zachodiť - zacházet, zapadat; přebývat
záchod – západ
zachoptať sa – škobrtnout
zachořeť - onemocnět
zachublať sa - zachumlat se
zajačí zelé, zaječí ščab, zajičí ščáb - šťavel
zajatý - sklíčený
zajčák - druh křiváku
zajdák - pastýřská brašna, mošna
zajímať - shánět dohromady
zajíť - obejít
zákalec - sražené nevypečené těsto v pecnu chleba nebo buchty
zakel, zakél - dokud, pokud
základka, záklatka – přípřež; sázka
zaklamněť sa – zdržet se
zaklať - zaklet
zaklený - vzklíčený
zaklnutý - zakletý
zákopa - příkop
zakrojiť si - ukrojit si
zákrut - zatáčka
zakřapiť – ochraptět
zakříbiť sa – utvořit chomáčky
zakukliť - zakuklit; zamaskovat
zakutať - zahrabat
zakuznať – zatrhnout; dát uzdu
zakvočenec zakvočený – ufňukanec ufňukaný
zaky, zaký - dokud
zalátať - zašít
zaledvá - sotva
zalehnúť – onemocnět
zalepiť – zalepit; zabít úderem
založiť - půjčit
založiť sa - vsadit se
záluda - úskok
zálupy - záděry, odstávající třísky
zamanúť si - umanout si
zamésť - zavát
zámeť, záměť, zámněť - závěj
zámora - unavený člověk
zamrazenec, zamrazený – nezranitelný
zamraziť - začarovat
zamrčéť - zabručet
zamžeť, zamžiť – zamhouřit
zanáška - podlaha ve mlýně; množství obilí, které se nese najednou
zanořený - zanesený, ucpaný
zaobaliť - zabalit
zaobchodiť - zacházet
zaobuť - obout
zaoděť – obléci; přikrýt
zaonačiť - zařídit
záosek, záoska, záosník – zákolník u vozu
zapabúcať - opozdit se
zapackovať – klopýtnout
zapáčiť sa – zalíbit se
zápaly – červánky
zápas – pěkné místo na pasení
zápecí - teplé a kryté místo u pece, kde stával hrnec se zelím
zápečky - napolo usušené ovoce
zapeřiť - oddělit přepážkou
zápěstky - nátepníčky
zapchať - zacpat, ucpat
zapízdřený - umazaný
zapleščiť, zapaluščiť - zabít
zápolé - zalíbení
zapomínky - podzimní jahody (kdo je sní, ten ztratí paměť)
zápora - závora, vzpěra
zapotrošiť - dlouho zůstat
zapověděný – přislíbený
zapovŕhať - opovrhovat
zapovržený - zavržený
zapraščí - zapraská
zapražiť, zasmažiť - zahustit
záprdek, záprtek - zkažené vejce; pasák, který poslední o svatém Duchu vyhnal krávu na pastvu; ten, kdo je poslední
zapříhlý - zapřáhnutý
zapříť - zavřít na petlici, zavřít na závoru
zarábjať - zacházet
zarajdovať - seřídit
zarápať - zaskřípat
zaratiť – založit, ztratit
zaraz - hned, ihned
zarobiť si – vydělat si
zárub - křoví, mlází
zarušky, zaružina - pryskyřník
zaryglovať - zavřít, zamknout
záryje - terenní propadliny, skalní úžlabiny v horách
zárypa – hluboký příkop
zarzavý - rezavý
zaříkávač - léčitel léčící zaříkáváním, modlitbami a přímluvami
zaříkový - dlící za řekou
zaséj - zase
zásmažka - posýpka z cukru, mouky a omastku
zastarať sa – mít starost
zastať – zastihnout
zástolé – místo za stolem
zastúpiť – zašlápnout; stoupnout si za oprať
zasviniť - umazat
zašancovať - zahradit
zašantročiť - prodat pod cenou; ztratit
zaščípiť - naštěpovat
zašípaný - ušpiněný, umouněný
záškorník - uzený ovčí sýr
zaškrhotať - zachrastit
zaškřečať - zastarat
zaškudlý, zaškudlaný - zarostlý; rozcuchaný
zašmúraný - umouněný
zašubraný - umazaný, ucouraný, špinavý
zašustiť – zalít
zašvŕlať – zamíchat
zášvrlka - kvedlačka
zašvrligať - zašveholit
zatarmaniť - ztratit, založit
zaťatý - zarytý; udivený
zátažný kůň – kůň, který dobře táhne
zátěrky - kousky těsta uvařené v mléce; nudle; drobky do polévky
zátka - pytel, kterým se v zimě ucpal otevřený komín (otvor ve stropě)
zatkať - zazátkovat
zatknúť - zatlouci
zatměť, zatmíť - zústat potmě; opozdit se (do tmy)
zatnúť vřed – dostat záchvat padoucnice
zatočiť – zavinout; ovázat do pleny
zatŕhať - pomlouvat, hanět
zatrúsiť - ztratit
zátřepka - mouka, která se zavařuje do polévky; zásmažka
zatud, zaty - zatím
zátvor – past
zaty, zatým - zatím
zaujať sa - ujmout se
zavadnúť, zavjadnúť - povadnout
zával - mračno po západu slunce
zavalený - zachmuřený
zavaliť sa – klopýtnout
zavarovať - chránit
zavarušiť, zaverušiť – ztratit, založit
zavařelina - zavařenina
zavazať - překážet, zavazet
závdanek, závdavek - záloha
zavdať - připít
zavdy - začasté; leckdy; občas
zavécť sa , zavésť sa – přijít pod záminkou; udělat si důvěrnou známost
zavekslovať – změnit tah v peci
zavésť sa - přijít pod záminkou
zavedňa - brzy ráno
zaverušiť sa - zdržet se
zavěrucha – neposeda
zavěrušiť – zastrčit, ztratit
zavijať - začepovat, dávat nevěstě čepec
zavináč - druh pečiva
závis – křoví nad vodou
závislý – visící přes okraj
závitka, zavítka - svobodná matka
závlaka – dřevěná závora na dveřích
zavodiť sa – spěchat, pospíšit si
závodný - pilný
zavracať - obracet; vracet
zavrhnúť - zkazit se; rozplemenit se
zažhraný, zažraný - urputný
zažímať si - stěžovat si
zbačiť, zbadať - zpozorovat, zahlédnout
zbaláchať - poplašit, pobláznit
zbarchantiť, zparchantiť - zkazit
zbaskudiť - pokazit, znešvařit
zbečka - plný sud
zbíjať – zbíjet, loupit
zbírať sa – ženit se
zblížiť si - nadejít si, zkrátit si cestu
zblésknúť - zahlédnout
zblk, zbluk - zátočina, hlubina, strž, rokle
zblknúť - vzplanout, vzplát
zblo - stéblo; nic
zblúzať - slídit
zblýňať - slídit, shánět; potloukat se; vzpouzet se
zboj - loupež
zboží - obilí
zbrchať sa - vzpamatovat se, zotavit se
zbudovať - zhotovit
zburcovať - probudit
zbúzať - slídit, hledat
zbýčiť sa - zdivočet
zbyť – ztratit
zbývať sa – dřit se
zdálša - z daleka
zdávání, zdávka – svatba
zdáveční - svatební
zdechlačisko, zdechlák, zdechlina - lenoch; mršina
zdechlovať - lenošit
zdechlý – pošlý; líný
zdechnúť – zhasnout; zdechnout, zemřít
zdéla - na délku
zdělať – sundat
zděnica – zděný dům
zděrigať, zděrygať - utíkat, prchat, pelášit
zdivúřiť - zdivočit
zdlábené - skrčené
zdlábiť - zmáčknout
zdoly - zdola, zespodu
zdožvíkuď - kdo ví odkud
zdrap – neúrodné pole
zdrapa, zgarpa - příkrý sráz, rokle, díra
zdrapák – útěk
zdrapiť – chytit
zdrapnúť - ukrást
zdrha – tvrdé maso; potměšilec; zlý člověk
zdrhať, zdŕhať - utíkat
zdrhlý - špatný
zdrhnutý - rozdrcený, zmačkaný
zdrhnúť – utéci
zdrúzgať - polámat
zdŕžať - zdržovat
zduřbať sa - namáhavě se zvednout
zdúvať – utíkat
zdúvať sa – nadýmat se
zdúžiť - zesílit
zdvihnúť sa - vstát; vykynout
zdychať - hynout
zdymať - utíkat
zdymnúť - ukrást; utéci
zďurbať sa – uzdravit se
zeklený - vzklíčený
ze křa - ze křoví
zelenka – druh hrušky
zeliny - byliny
zelinkář - bylinkář
zelňák - vdolek naplněný vařeným zelím
zelňačka, zelnica, zelovica - zelná polévka, voda z kyselého zelí
zelňačka zatřepaná - postní neomaštěná zelná polévka
zelník - koláč nadívaný nebo pomazaný zelím
zemák, zemňák, zemčák, zemiák - brambor
zembúch - malý zavalitý člověk
zemleť - semlít
zemňačisko – brambořiště
zemňákovica - bramborová polévka
zemský - podzemní
zesť, zezť - sníst
zesumírovať - promyslet, poskládat
zešálené - vrtohlavé
zeškřúpať - pokřoupat
zešrajdovať - sklouznout
zešúlať - stočit, skutálet
zešuliť sa - skutálet se
zešuvěřiť sa – zkroutit se
zeťať - setnout
zetknúť - semknout
zetnúť - pokácet
zezihlava - ošklivec
zézť - sníst
zezulena - kokotice
zezulka – vstavač
zežratý – opilý
zežváchať - shltat
zfantovať - zabavit
zfryška - rychle
zgarb, zgarby – harampádí
zglagať – srazit se
zglaň, zhlaň - rokle, propast; tůň, hlubina
zglundať sa - schoulit se
zglýňať, zgrýňať - hledat; toulat se; skotačit, dovádět; vzpouzet se
zgraja – břečka
zgrajfnúť - ukrást
zgrbloň - lakomec
zgrbnúť, zgrgnúť - spadnout; zdechnout, umřít
zgréfy – žebřiny
zgřámať - zlámat
zhabarcovať, zharcovať, zhercovať, zhertovať - spadnout
zhačovať - zrazovat, odrazovat; váhat
zháňať - honit; skotačit
zheknúť - zradit
zhekovať - zrazovat, odrazovat
zhlaň – tůň; hlubina; výmol; propast
zhlavec - polštář
zhlédnúť - škaredě se podívat
zhnilačiť – lenošit
zhnilák - lenoch
zhlobiť - stlouct
zhňusené - ledabyle udělané; stísněné
zhodna – silně
zhodnúť - uhodnout
zhorcovať – spadnout
zhořák – ohořelý brambor
zhrčať - nahrnout; sesunout se, spadnout
zhrčať sa - shluknout se
zhŕknúť - sesypat
zhrúziť sa - polekat se
zhřívanica, zhřívanička - ohřátý kořeněný alkoholický nápoj; vařené jablečné víno s přídavkem slivovice
zhumplovať - zhubil
zhúra - shora
zhutnúť - spolknout
žhúvať - vyždímat, zmačkat, zkroutit; zničit
zhúžvjala - chamtivec, lakomec
zhúžvjať - mamonit, lakotit
zchořet - onemocnět
zchytrovať - vyzrát
zíbák - kapesní nůž
zibnúť – zhebnout, pojít
zimavo - chladno
zimný - studený
zimověť - trpět zimou
zimovisko - zimoviště
zimozelení – rostlina barvínek
zimozeleň – rostlina zimostráz
zimule - zimní hrušky
zingnúť - uhodit
zípať - těžce dýchat, chraptět, sípat; zeti
zjatý – uřícený
zjaviť sa – objevit se
zjavu - zjevně
zkabražiť sa - zbláznit se radostí
zkartiť - zničit, zkazit
zkomziť - zkazit
zkrpatěný - ztuhlý, zdřevěnělý
zkříknúť - vzkřiknout
zkynožiť - zničit
zkysť - zkynout
zkyščiť - zkysnout; srazit se (o mléce)
zlámať pohanku - semlít pohanku
zlaténka – nemoc žloutenka
zle – špatně
zlésť sa, zlézť sa – sejít se
zlízať sa – scházet se
zludařiť sa - zpustnout, zkazit se; zlenivět
zlúzať - svádět
zlý - dopálený; špatný
zmáhať – přemáhat
zmakotěný – popletený
zmarkotiť - utrápit
zmárniť - zničit, zahubit, utratit, zabít
zmářať - kručet v břiše; bolet
zmaškrtiť - zatoužit po něčem
zmaty - hlouposti
zmátožiť sa - odpočinout si
zmehnúť sa - mihnout se, objevit se a zmizet
zmerčiť, změrčiť - zahlédnout, spatřit, zpozorovat
zmeškať sa – opozdit se
změrkovať sa - upamatovat se
změtať - smetat; utíkat
zmigať - utéci, zmizet
zminúť sa – pominout se
zmířať - směřovat; usilovat, zamýšlet
zmjata - špatná věc; špatný člověk; pomatený člověk
zmjátnúť - poplést
zmlágáš - zmácháš
zmĺknúť - ochabnout, strnout
zmok - drak
zmola - rokle, roklina, strž, výmol
zmordovať - zničit
zmotať – smotat, zamotat, namotat
zmotolať - nechat žhavé uhlíky vychladnout tak, až se na nich objeví slabá vrstva popela
zmrak, zmrk – soumrak
zmrašček – nepodařené pečivo
zmrdliť sa - srazit se
zmrknúť sa - setmět se
zmrzláčky - druh vánočního pečiva
zmustrovať - udělal
zmygať - utíkat
zmyksiť, zmyksiť – rozedrat
zmýliť chodník - zabloudit
zmývať - rychle jít, utíkat, prchat
znáčený - uřknutý
známiť sa - znát se, hlásit se
znenadoby, znenadohy – znenadání
zněť - tlít
zniku - dočista, docela
znivačiť – zničit
znovy – znova
zočídiť sa – vystřídat se
zočiť - uvidět
zodky - odkud
zól – sál
zola – popel ze sklárny, užívaný jako hnojivo
zoliť sa - brodit se
zoptať sa - zeptat se
zor - zarané pole, lán
zpáčiť - vzít zpět, zrušit
zpantať - splést
zpaprčený - potrhlý
zpomezivá - mezi
zpovýkaný - lenivý
zpovýkať - zlenivět
zpoza - za
zpozabučka - skrytě, tajně; úkosem
zprvška, zprvšku - zpočátku
zprúčať se, zpříkať sa - protivit se, vzpírat se, vzdorovat
zpučnať - nabobtnat
zrábjať - dělat
zrazu - najednou
zrobiť - vyrobit, udělat
zroniť - shodit
zrubať, zrúbať - posekat; zbít, ztlouci
zrúbený – roubený
zrúd - zrození
zrychtovať – připravit, opravit
ztamocel, ztamodsáď, ztamotáď, ztamotél - odtamtud
ztlšča - ztlouští
ztuocáď, ztuocel, ztuocúď - odsud
zubaté slunko - slunce, které nehřeje
zubno - udidlo
zutra - zítra
zváči - mládenci zvoucí na svatbu
zvada – váda, spor
zválať, zvaliť - svalit, zbořit
zvalené - podebrané
zvaliť - svalit, porazit
zvance - koláče roznášené jako pozvání na hody; vdolky pro zvané hosty u křtu
zvažačky - sáně na svážení dříví
zvetiť sa - uzdravit se, vzpamatovat se
zvěděť – dozvědět se
zvěrec - dareba
zvětša - co do velikosti
zvířiť sa - zdivočet
zvláčať - snášet, svážet
zvlak – kláda, která se táhne sněhem
zvodonče - stružky na vodu
zvolící - souhlasící
zvorýgať, zvorýňať, zvorýzňať - láteřit, křičet; plakat
zvrchnáky - viz shořáky
zvrchníček – víko od konve
zvŕtať sa - obracet se
zvrtnúť sa - obrátit se, otočit se
zvrúbiť - zevrubně projít
zvŕzgnúť - sevřít, stisknout
zvýša – do výše
zybák - nůž
zynknúť - silně udeřit