A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P R Ř S Š T Ť U V Z Ž přísloví strašidla

vábnica – píšťalka vábnička
václavka – hruška a houba zrající na Václava
vadiť sa - hádat se
vahan - kulaté dlabané necky nebo mísa
vahovisko - sochor
vajda - otrhanec; náčelník cikánů
vajděna - nepořádná ženská
vaječnica – míchaná vejce
vajka – zvířecí varlata
vakeša, vakešistá ovca - bílá ovce s tmavými skvrnami kolem huby
valach - pasák ovcí; vykleštěný kůň; dřevěný přípravek ke zpracováni lnu
valaščina – valašská řeč
valaška - obušek, sekera na dlouhé násadě
valdúvky - vypoulené oči
válenka - deska na válení těsta
valgáč – zavalitý; neohrabaný
valcha - zařízení na valchování, tj. srážení, lisování a zplsťování vlněných látek, výrobna sukna; zařízení na vydělávání kůží
valchovať – válet na valše; mlít hubou
valigura – velký, neohrabaný člověk
variť - jít pryč, odtáhnout
varmuža - chlebová polévka s kmínem a česnekem; vařené durancie s cibulí a mlékem; nevrlý, nemluvný člověk
vartéř - hlídač
vartovať - hlídat, střežit
vartovňa - stanoviště hlídky
varvasiť - nadávat, hlomozit
vářa – vařené jídlo, výrobek teplé kuchyně
vařák - velký hrnec
vařecha, vařacha – vařečka
vařenica - kořalka
vařešník - závěsná polička na vařečky
vařiť sa - vřít
vaský, vazký - vlhký
vatoša - brašna, kabela
vatra - oheň
vatrál - zakřivená ovčácká hůl
vatrc - velký kus
vatřisko - ohniště
vázání - klenba
vazové dřevo - jilmové dřevo
vazové lýčí - jilmové lýko
vazový - jilmový
vcohnať - vměstmat, vecpat
včil, včilej, včiléj, včilkaj, včilky - nyní, teď
včilší, včilejší - nynější, současný
vdaj - vdání
vděčný – milý
vděčoň – úlisný člověk
vdolek - koláč
veď, veť - vždyť, však, neboť
vedla, vedleváci - vedle
vela, velo - kolik; mnoho
vela ni – moc ne
veličajzný, velikúcný – ohromný
velkavý – velký
verebažiť – dělat si legraci
vergl - flašinet
verglář – flašinetář
verkvír - dílovedoucí
verš - sloka
verštat, veřtat, vařtat - tkalcovský stav; dílna
veselí - veselka, svatba
vesniť sa – rozjařovat se
vesno – jaro
vesnúť sa – vecpat se
vespan – nepořádek
vetek – konec měsíce
vetula, vetulka – jalová koza
věc, věcej, věcéj - více
věčí - větší
věderko, vědérko – sud na vodu; soudek
vědmo dať - dát vědět, sdělit
vědmo měť - vědět
věcheť - vích
věchňéj – lépe
vějačka – lopata na obilí
věrně – právě
věru - opravdu
větr - vítr
věť, vjéť zboží - čistit obilí
vhlobiť - vtlouci
vičák - směs chlebového obilí a vikve
vičňák - chléb z vikve
viděť - líbit se
vidík – líc, lícní strana
vidlovať - pracovat s vidlemi
vidný - jasnozřivý
viglať – viklat
vicherný – znamenitý
vichtruch – stolice na strouhání loučí
vijókať - popohánět koně voláním: vijó!
vika - vikev
vincek - železná kamínka
vincétle - větrové bonbóny
vinovatý – vinen; provinilý
virgajs – výprask
višnúvky - višně
višpánka - rákoska
vítané - dar na přivítanou
vitra - prut, hůl
víza – vize, vidina
vizeš! - vidíš!
vjedno – najednou, dohromady
v kalupu, v mihu - rychle
vkasať - vecpat, vstrčit
vládný - silný
vlci - plody lopouchů
vlčí ocas - rostlina planý bob
vlčí tlama - rostlina hledík
vlčura - vlčí kožešina, kožich z ní
vlezéní – žertovně chalupa
vlézný komín – široký valašský komín
vlézť sa - vejít se
vlha - žluva
v limbu - v podsvětí, v předpeklí
vlnatý - vlněný
vlňák - vlněný šátek
voďanka - lojová polévka
vojvoda - představený samosprávy valašských pastýřů
volať – zvát
volať sa – jmenovat se
volí oko - blatouch
vonica - kytice; květina
vozička - klouzačka
vplznúť, vpĺznúť - vklouznout, vetřít se
vraní oko - kuří oko
vraní vajca – maličké pýchavky
vranžeť – plačtivě žebronit
vrabčenky, vrabčinky – drobné třešně
vrap - záhyb
vrátník - vrátný
vraz - v tu chvíli, hned
vráziť - zbytečně otvírat dveře
vráž – podlitina, modřina
vrbí – vrbové mlází
vrbica – mladá vrba; vrbina
vrbičí – vrbové chrastí
vŕdžať, vrždžať - vrzat
vrece, vreco - kapsa, pytel; děcko
vrhať - blít
vŕchama - chodníky, pěšinami
vrchtitý - vrchovatý
vrkoč - cop
vrkotať - drkotat
vrlina – viz brlina, podložka pod kládu
vrnožení - zpěv
vrnožiť - tiše zpívat, šveholit, švitořit, trylkovat
vršák - vršek stromu
vršlica – rostlina kozí pysk
vrťanka - doma mletá hrubá mouka
vrtět - mlít na domácím žernovu
vrzať, vrzgotať - skřípat
vrždať - vrzat
vřác! - bác!
vřed – vřed, nežid, psotník, padoucnice; každá záhadná nemoc
vřed ho zaťál - dostal záchvat padoucnice
vřéskať - vřískat
vřítenica - slepýš
v seči - v čerstvě pokoseném poli nebo vykáceném lese
všeci - všichni
všahde - všude
všedno - všední
všela - cizopasný hmyz na ptácích, zvláště slepicích
vševětší - největší
všiváček - malá lampička
vtedováď, vtedy - tehdy
vtéj - vtom
v ten raz – rychle
v tom hránku – na tom stupni
vtržno - kvapně, ochotně
vťalúpiť sa - vetřít se
vťúpiť sa – dovtípit se
vukle - šístky
vybambúšiť - vybrat vnitřnosti
vybavovať sa – chlubit se
vybíjanec - mazaný uličník, vykutálený chytrák
vybleščiť - vypleštit, vypoulit
vyblkovať - vyšlehovat
vybrchať sa - vyhrabat se
vycimbať - natlouci
vycúdiť - vyčistit, vyprázdnit
vycvikať – vycvičit
vyčápať – vyšlapat
vyčastovať – dát výbavu
vyčmigať - vysledovat, najít
vyčnúť – vyčíst
vydať sa – provdat se
vydávať - vdávat
vydělit - podělit; odkázat majetek
výdherný - nádherný
vydíly – podíly
vydlábiť - vyžebrat
vydržať - dostat domluvu nebo bití
vydýmiť sa - ztratit se jako dým
vygrobijániť – vyhubovat
vyhandrčiť, vyhújať - vyměnit
vyhlobiť – vyrazit
vyhnájať – hnojit
vyhodiť sa – objevit se
výhončlivé dobytča - hubené, co nepřibírá
vyhrčať sa - vyhrnout se
vyhřešiť - vynadat, vyhubovat
vychlápať – naplácat
vychovňa - nádoba na vyvařování prádla
vychrániť - vyčistit, vyklidit
vychrkovať - vykašlávat
vychudnutý - vyhublý
výchyrný - vyhlášený
vyjimák - vyděrač
vykartiť - vyhubit, vyplenit
vykládať - vypravovat
vykluntávať sa - vyhrabávat se
vykmasiť, vykmásnúť - vytrhnout
vykohátiť, vykohétiť - vyvrátit, převrhnout
vykombélaný - vyviklaný
vykotiť - vyklopit, převrátit
vykřáť, vykřéť, vykříť - okřát, uzdravit se
vykřivjať sa – pyšnit se
vykučiť, vykučovať – vymýtit
vykusiť - vyzvědět
vykúšať - vyzvídat
vykutať - vyhrabat
vykvartýrovať - vystěhovat, vyhnat
vykylnúť - vyplísnit, vynadat
vylápať sa – vykadit se
vylátať sa – nadít se
vylíčiť - vybílit
vylna - vlna
vylňák - vlněný šátek
vyložiť – vysvětlit
vylúpiť, vylúskať – natlouci
vymakotiť – říci hloupost
vymandrčiť - vymámit
vyméniť - vyjmenovat
vymiňať sa - vyhýbat se
vymleť - vytřískat
výmluvný - vymlouvavý
vymustrovať - vymyslet, připravit; vystrojit
vynášať – vychvalovat
vynátoha – útrata, výdaj
vynúrať, vyňúrať - najít, objevit, vypátrat, vyčenichat
vyopálať - vyčistit mouku nadhazováním v opálce
vypakovať - vyhnat
vyparuchniť - trochu vydělat
vypaskudiť - provést nepěknou věc, udělat hloupost
výpasné – mzda za pasení
vypekať, vypékať – pálit; vytápět pec
vypiglovať – vyžehlit
vypíštěť - vytéci
vyplakovať – utíkat
vypleščený, vypleštěný – vytřeštěný
vypleščiť - vyfotografovat
vyplisklé vajco - vejce snesené bez skořápky
vypočuť - vyslechnout
vypostávaný - odpočatý
vypoščať, vypožčať, vypožičať – vypůjčit
vypotroškovať – vybrat po částech
vyprkotať – vybreptat
vyprostiť sa – narovnat se
vyprúčať – prohýbat
vyprúčať sa – zdráhat se
vypryskovať - vystřikovat
vyptať - vyprosit
výpust, výpusta - samota, výstrkov; mrchoviště, smetiště
vyráčiť - vyjevit
vyróchať, vyrúbať - vysekat; vypráskat
výrost - dospělost
vyrypovať – škádlit, provokovat; jít rychlým krokem, utíkat
výřida - jednání, vyřizování
vysednúť na nekeho - pustit se do někoho
vysísať - vyhlížet
výskyď, výzkyď - hromada kamení vysbíraného na poli
výslužek - svatební výslužka
vyslúžiť - posloužit
vyslučkovať sa - vyvléci se, rozvázat se
vysmýkať nekemu – natlouci
vysokúcný – velmi vysoký
vystasiť sa - objevit se
vystaviť – vydat; ukázat; udělat
vystihnúť - porozumět
vystrájať – vyvádět
vystŕkať - vystrkovat
výstruh – zařízení na výrobu šindelů
vystrúhať - vyškrabat
vysvíjať - vymrskat
vyščágať - vystříkat
vyščéřať sa, vyščířať sa, vyščírať sa, vyškéřať sa, vyštírať sa - vysmívat se
vyščuhraný, vyščuchraný - vyschlý, vyhublý
vyškeřák - vysměváček
vyškobrtiť sa - stěží vylézt; převrátit se
vyškopiť – vykleštit
vyškratať sa - vylézti
vyškřečaný - vyseděný
vyškřečeť - vysedět
vyšní – vyšší
vyšňa - višeň
vyšpihlaný - uhlazený
vyšprtnúť – vyklouznout
vyštengrovať, vyštenkrovať - vyprovokovat
vyšvácať – napráskat
vytáčka – beseda
vytasiť sa - přijít
výtisk - vylisované máslo
vytragať sa – s námahou se vypravit
vytrúsiť - vytrousit, ztratit
vytřepať – ztratit
vytuřiť, vyturovať – vystopovat
vyťať – vrazit, vytnout, nabít, dát pohlavek
vyválať sa – vyválet se; vyklubat se
vyvésť sa - pomstít se
vyvětiť - vysvobodit, vyprostit, vymanit
vyvískať – vyhledat blechy
vyvlécť sa – svléci se
vývoz - úvoz
vývrat, vývrať - vyvrácený strom; polom
vyvrhnúť sa – odrodit se
vyvŕznúť – vyváznout, vypustit
vyvřiskovať - vykřikovat
vyzajímať - vyšlehat
vyzérať - vyhlížet, vypadat
vyziblina - vychrtlina
vyzpytovať - zjistit
vyždúrať - vystrnadit, vytlačit
vyžgárať - vyhrabat, vydrápat
výžinka, výžinek - nádenická práce o žních
výžinkáři - ženci a odběračky na výžinku
vyžúchať – vymáchat
vyžvacholiť - vyžvanit
vzátka - zisk
vzblknúť - vzplát
vzkříknúť - vykřiknout
vzpříkať sa - vzpírat se