A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P R Ř S Š T Ť U V Z Ž přísloví strašidla

uběračky - punčochy na lýtkách faldovaná či vrapované
ubyť – obstát; žít
učabraný - mokrý
učačkať - utlačit
učnúť - přečíst
učujaci - uslyševše
učupený – schovaný
učuřovať sa – usmívat se
učuť, učúť - uslyšet; ucítit
údělek - výrobek
údoj - mléko z jednoho podojení
udruzgnúť - ulomit
udřél na ňho - dorážel na něj, osopil se na něho
ufrflanec - umouněnec
uháňať - upomínat; strhávat na ceně nebo mzdě
uhaňbiť sa – zastydět se
úhel - roh, kout
uhlédnúť, uhlédli - zahlédnout, zahlédli
uhlisko - vyhaslé ohniště; místo, kde se pálívalo dřevěné uhlí
uhnať – huhňat
úhonek – nemanželské dítě
úhor - neobdělané pole
uhostiť - pohostit
uhověť - vyhovět
úhrabečnica - síto
uhrazený, uhrazlý – zaražený, vylekaný, vyděšený, vystrašený
uhraziť, uhraznúť, uhrúziť, uhrúzť – polekat, vyděsit; zastavit; očarovat
uhraziť sa, uhraznúť sa, uhrázť sa - zhrozit se, leknout se, zaleknout se, vyděsit se
uhrdliť sa – utahat se
ucháč - hrnec s uchy
uchalkať, uchaňkať - uchlácholit
uchĺpnúť - usknout
uchmatiť, uchmatnúť – uchvátit, sebrat, zmocnit se
uchmúliť sa - pousmát se
uchmulovať sa - usmívat se
uchodiť - odcházet; plynout
uchodiť sa – unavit se chůzí
uchrániť - uklidit
úchytka, na úchytku - chvat, ve chvatu
uítý, ujítý, ujdený - uchozený
ujímá žírka - moří v břiše
ujmisko - pole na vykáceném lese
ukáška - naděje
ukazovať sa – dávat naději
úklaďáky - druh bot se švem nahoře
uklecovať - pokulhávat
ukmasiť, ukmasnúť - utrhnout
ukonaný - unavený
úkosínek - loučka, z níž byla zkosena tráva
ukrutně – velice
ukrutný - velký
ukumať zemňáky - umíchat brambory
ukúsiť - ukousnout
ukynúť sa - schoulit se, schovat se
úlehla - úhor, pastvisko
ulehnúť sa - vylíhnout se
úleja, úlich, úlicha – velký liják
ulíbiť sa – zalíbit sa
ulirovať, ulírovať - prosit; zasazovat se, naléhat; vyzvídat
ulútilo sa mu - přišlo mu líto, zželelo se mu
úmezek - vrch meze, kde roste tráva a keře; mez
úminek - úmysl, předsevzetí
umíněný - paličatý, svéhlavý
úmlať - obílí vrostlé na zoraném strništi
úmor - umření
umordovať - unavit
umorýsaný – unavený
umšiť – ucpat
úpadek – napadané množství
upajtiť - ukrást
upchnúť - urazit; bodnout
upírať sa – zaměřit se
upozdiť sa – zaměřit se
uprataný - uklizený
upřediť - pospíšit si; předstihnout, zvýhodnit
upříť si – umínit si
uratovať - zachránit
úrazovica - polévka zasmažená na kyselo
úražka - úraz, poranění
urda - smetana z ovčího mléka; ovčí tvaroh
urláb - prázdniny
urvalosť - hrubost
urvalý - hrubý
urypiť - urýpnout
uřécť sa, uřeknúť sa - domluvit, se, dohodnout se
úřezek - špalek délky šindele
uřísnúť sa - podivit se, být překvapen; uleknout se
uřknúť – uhranout
úsad – bolest v kříži; houser
useň - vydělaná spodní kůže na podrážky
usilovať - naléhat
usmýkať – unavit, utahat
uspíraný - uhádaný
ustačiť - postačit
ustanoviť sa - ustálit se, uklidnit se
ustať – unavit se; přestat
ústava - velké stavení
ustlať sa - lehnout si
ustŕkať - vyčítat, vytýkat; svalovat na někoho
ústupek - římsa
usušiť - dát pohlavek
ušanovať - ušetřit
uščŕchnúť - trochu odlít
uščúchať - našťouchat, namíchat
uščiknúť – utrhnout
uščípiť, uštípiť – štípnout, píchnout
uščířovať sa uščuřovať sa, uščúřovať sa, - pošklebovat se, ušklíbat se, usmívat se
ušelec - dezertér
úšelo - velikonoční pečivo z vajec, slaniny, mouky a podmáslí
ušípané - prase
ušípaný - ušpiněný, špinavý
ušklhnúť - uklouznout
uškvračiť – usmažit
ušlažiť – šlehnout
ušmignúť, ušváciť, ušvácnúť, ušvihýcnúť – uříznout, ukrojit
ušmuraný, ušubraný - umazaný, ušpiněný
ušmúrať – ušpinit
ušparinkovať – ucpat stěny mechem a destičkami
ušprajcovať - podložit
ušúlaný – uválený
ušušněný - špinavý
uten, utentovať – udělat
utěhniť sa, utěhnúť sa – vtěsnat se; uchýlit se
útor - zářez v dýhách dřevěné nádoby, v němž je zasazeno dno
utrefiť - dokázat, dovést
utrhnúť sa - osopit se, obořit se
utrhnúť sa na mléku - málo dojit
utrmázgať sa - unavit se, vyčerpat se
utřidupský – patolízal
utúlanec utúlaný – toulavý člověk
uťapiť - uchytit
uťatí - sekery (obecně)
úvala – množství
uvážiť si – umínit si
úvez, úvezisko – úvoz
uvézly nohy - uklouzly nohy
uvizete - uvidíte
úvod - první požehnání udělované matce po porodu
úvodnica - plachta, ve které se nese dítě k úvodu; matka, nesoucí dítě k úvodu
uvožgřiť sa - umazat se
úvrať - souvrať
úvratník, úvratisko - konec pole, kde se obracejí koně
uzdáť sa – přijít na mysl
uzel, uzelčák - ranec z pevného plátna užívaný na nákup
územek - podsaditý člověk
uzřeknutý - smluvený (na někoho)
úžerek - kousek trávy, která upadla krávě od huby
užica - lžíce
už je ho zatoléj - už je s to