A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P R Ř S Š T Ť U V Z Ž přísloví strašidla

saďák - koš na brambory
sadění - sázení
sáh, síha - stará míra, délková (přibližně rozpětí muže, 1,77 metru), plošná (3,59 metru čtverečního) a objemová (6,82 metru krychlového); hranice dříví
sajdák – mošna, taška nošená na rameni; velký pytel
sakumpikum - všechno dohromady
salaš - ovčácká bouda; hospodářství pasáka ovcí
salašák - ovčák na salaši
salašovka – dlouhý roh na troubení
sále - sele
samec - zbylá část bramboru po vykrájení oček k sadbě
samojedník - člověk žijící na samotě
sčaslivý počinek - šťastný začátek
sčútroba - lačný žaludek
sdavka - svatba
sdělať - sundat
sdrapiť - strhnout
sebrať sa - vzpamatovat se
sec - sekáč
sécť - sekat
seč - nízký lesní porost; menší les; paseka, mýtina
sečka – řezanka
sečkovica – stroj na řezání slámy
sedlastý holub - holub s bílou skvrnou
sedlisko – sedadlo
sejíť sa - hodit se
sekanička – sekáček
semkaj - sem
senesplétr - senesové listí
servít - ubrousek
serypatky - zadek vozu, saní nebo lyží
seť – sít
sfafrniť – zbláznit se
sháněčka - úzká deska k zarovnávání při měření obilí
shlížeť - mračit se
shlobiť - stlouci, sbít
shorcovať - zhroutit se
shořáky, shořenky, shořeňáky - horní vrstva brambor vařených v peci, nahoře opečená
shrčeť sa, shrčať sa - sesypat se, spadnout
shutnúť - spolknout
schabrať sa - vzchopit se
schlop, schlopec - vikýř
schmatiť - rychle uchopit, sebrat
schodiť sa - scházet se
schod - žebrík na půdu, s prkny místo příčelů
schrániť - schovat, uklidit
schýtať sa - blouznit, mluvit ze snu; být v šoku; šílet
schyťaci - popadnuv
schytiť sa - sebrat se, vzchopit se
sibérija - velká zima
síh, síha - sáh
síhnúť - sáhnout
siholiť - mrholit
sila - mnoho, spousta
silisko - síla
síliť - usilovat, naléhat
sinák, sinál - hřib kovář, modrák
sinálek - druh nejedlé houby
sinica - modřina
sirotka - sedmikráska, chudobka
sísať - mířit
sísnúť - nahlédnout
si-y - jsi-li
skákadlo - švihadlo
skala – kámen
skalistý – skalnatý
skapnúť - pojít
skélko - sklíčko
skládať - spoléhat
skládek - hromádka kamení; brázda
sklénka - láhev
skludiť - sklidit
skomla - lakomec
skopiť, skopovať - nahromadit do kopek
skor, skoro - brzo, časně; téměř
skorý - časný, ranný
skořej - dříve
skosek - klín louky; šindel na jednom konci zúžený
skotné - velký křivák s dutým kládkem, v němž bylo uloženo 10 - 50 miniaturních křiváčků
skradnúť - zmýlit, špatně pochopit
skrutek - otýpka suchých větviček a třísek na podpal; povříslo na snopky
skrz, skrzevá - kvůli, pro, přes
skřečeť - sedět na vejcích
skřekať - skřehotat, vřískat, křičet
skřet - trpaslík, skřítek
skřidla, skřidlica, skřidélka - poklice; taška na střeše
skřich - otevřená truhla na obilí
skřípiť sa - hádat se
skuhýkať, skujíkať, skuhýňať - naříkat, kvílet, skučet
skvasiť - dohodnout; svést, dokázat
skyba, skyda - urostlé, silné děvče nebo žena
slačať - dotírat
sládiť – zírat; chtivě pozorovat, závistivě hledět
sladké dřevo - kořen lékořice hladkoplodé
slamenka, slaměnec, slaměnka, slamjanka - slaměný okřín, ošatka
slaměť - civět
slamina - stéblo
slechy - spánky, skráně
slibka - duše ženy, zasnoubené a zemřelé před sňatkem; duch, víla, která člověka utančí k smrti
slimáčiť - jít pomalu
slín - jíl
slíž - ryba mřenka
slíženec - viz podlesník, placka
sližky, slížky – noky, koláčky z brambor
slopať - pít, chlastat
slota - nepohoda; dareba
sloto zdechlá! - lenochu líný!
složiť oheň - zapálit oheň
složiť ruky - sepnout ruce
slp, sĺp - sloup
slučka - smyčka, uzel
slúchať – poslouchat
slúchať sa – porovnávat se
sluneční rosa - rosička
smátiť - ukrást, sebrat
smaženica - míchaná vejce
smažiť trnky – vařit povidla
smetaňák – houba podmáselník
smíť sa - smát se, žertovat
smok - též zmok, přechodné stádium mezi zmijí a drakem
smola - pryskyřice
smotlacha, smotlaka - nečisté obilí (s plevelem)
smrčať – namítat
smŕčí – malý les
smrk - stmívání
smrek – smrk
smrha – houba smrž
smýčiť, smýkať - vléci, tahat
smyčkař - pytlák okař
smyk – dráha na spouštění klád; kláda vlečená za vozem; tulák, pobuda, výtržník
smýk – rychle
smyklý - opilý
smýknúť – přetáhnout; ukrást
sňad – žízeň
sňadný – žíznivý
snědek - nemoc
snět - lidský trup; kmen stromu
sníť sa – zdát se
snopliť – plakat, fňukat
snopláň, sopláň - ufňukanec
snovadlica - stojan na cívky
snovadlo - rám na osnovu
sobáš - svatba
sobiť si - přivlastňovat si
sócať - zmítat
sodovčák - láhev na limonádu
sodovka - limonáda
sofky - čepy
socha - rozsocha, podpora z vidlicového kmene nebo větve
sochor - tyč na páčení
soja, soják - sojka
solnička - slánka
solný - prodavač soli
somlať, somtať - nadávat, hubovat, mumlat, huhlat
sopúch - díra ve stropě, jíž odchází kouř
sotanec – rána, úder
sotiť - strčit, shodit
sotoniť - žadonit
sotor, sotúrek - taška, mošna; pytlík na školní potřeby nošený na zádech
sotŕcať – strkat
spáčiť sa - ustoupit
spačovitý – neposlušný, jankovitý
spadek – rez
spajznúť - ukrást
sparný - palčivý
spatrýbať – zhltat
spěš - spíše
spěšno - rychle
spiksa - spiknutí, dohoda
spínať sa - vzpínat se
spinka - kůl, držící hromadu dříví
spírať sa - přít se
spisko - místo, kde se spí
splaviť sa - zpotit se
spočnúť – odpočinout si
spodňáky – spodky
spodnica – spodní sukně
spolica, pospolica - zapečená prosná kaše s brambory
spolina – ječmen s pohankou
sporý – sytý; pevný, silný
sporýš - námel
spraovať sa, spravovať sa - strojit se; nabírat síly po nemoci nebo po "opici"
7sprášať sa - doprošovat se, dovolávat se
sprašné - viz skotné
správa – zařízení
spravedlivý - opravdový
spraviť - udělat, obstarat
spraviť sa - ustrojit se; vyrovnat se
sprostý - prostý
sprtať - hrát o fazole nebo knoflíky
sprúčať - odpírat
sprúčať sa – vzpírat se
sprysk - stupňovitě umrzlá voda
spusta - výtržnost, povyk
spustěný - zanedbaný
spustovať - zpustošit
sputať - spoutat
spytovať - pozorovat
srážať vodu - vypouštět vodu
srhlý - drsný
srnčí nožky - nekvalitní palivové dříví
sroniť - srazit
srútiť sa - zřítit se
sřeknúť sa - domluvit se
stahúvať sa - stahovat se, scházet se
stánisko - chráněné místo pro ovce; letní ustájení dobytka
stará svatka - starší žena zastupující ve svatebním obřadu nevěstu a družičky
staré svaty - svatební pečivo, dar nevěsty rodičům ženicha
starosť - stáří
starúcný - velmi starý
stařenka – babička
staříček - dědeček
stařina - nekvalitní sádlo, obalené plátnem a vyuzené; žluklost
statek - dobytek
stativa (mn.č.) - tkalcovský stav
staúvať - stavět, zastavovat
stav - jez, splav
stel - stelivo
stěhniť sa - tísnit se
stěnovica - stěnová kláda
stěrky - moučné žmolky uvařené v mléce
stěrky zasmažené - moučné žmolky uvařené v mléce se světlou zásmažkou
stěřinky - drobty chleba
stíbať - upalovat
stíhať - třít nouzi
stínání barana - masopustní obyčej
stínať – kácet, sekat
stípať - tříd nouzi
stlkačka - máselnice
stlúkať - stloukat; shánět
stoklas - sveřep obilní, obilný plevel
stolec – stolička, židle
stolková fabrika - továrna na nábytek
stolúvka - bílý sváteční ubrus, ubrus
stonať, stonkať, stonákať - sténat, naříkat
stopka - pápěrka
strahovať - hlídat; hledat; třít nouzi
strava - luštěniny
strážiť – hlídat; líčit past
strela, do strely! - k čertu!
striga - čarodějnice
strnisko - strniště
strójiť sa - chystat se
struha - strouha, příkop, umělé vodní koryto
strúhák - struhadlo
strúhať - strouhat, škrábat; chrápat
struk - lusk
strunga, strunka - branka v ohradě
strup - bolák
strúžek - struhadlo
stružna - soustruh užívaný křiváčkáři
strýček - stolec k přidržování dřeva při strouhání šindelů
strýc - ženatý muž; každý známý starší muž; upevňovací nástroj při opracování dřeva
stryk - strýc
strzub, trzub - osekaný kmen s pahýly větví
stržeň – jádro dřeva nebo vředu
střapačka - zelná polévka v postní úpravě
střapcovať - kasat
střapy - cáry
střebačka – žrádlo nebo pití pro dobytek
střebať – srkat, pít
střebla – mladé děvče
střeblacko - potěr
střebličky - drobné sněhové jehličky
střečkovať - divočet
střehnúť - chránit
střechýl - rampouch
střešně - třešně
střetávať - potkávat
střídník - závodčí
střív - střevíc
studénka - studánka
stvářať - vyvádět; dělat z něčeho víc, než v tom je
stvora, stvořisko - strašidlo, příšera
sťagde - kdekoliv
sťagdo - kdokoliv
sťahel, sťahle, šťahle – řemen ze silné kůže; oprať, opratě
sťajak - nějak
sťáť - rázně odbýt, zkrotit
súci, súcí - hodící se, vhodný, způsobilý; vžitý, slušný; silný
sudnica - příkop v poli
súhrada - vrbové proutí na hrazení
suchá - pohlavek
suchárek, suška - suchý strom, suchý kmen
suchá trnka - dlouhý nos
súchoty - tuberkulóza
suchý – hubený
suka - fena
súká - souká
súkať – tkát
súkrevica - hnis
sulc - huspenina, rosol
súmez, súmezek - pozemek mezi dvěma poli
sumík - sloup v plotě
sumírovať - připravovat; sestavovat
sú na příku - nesnášejí se
súpory - vzpěry
supurlivo - urputně
suroň - surovec
surovizeň - syrové dřevo; sychravé počasí
surový - syrový
suržica - směs žita a pšenice
súseda - sousedka
súsek - velká truhla s příhradami
suška, súška, sušice - suchý strom
suza – slza
svaďba - svatba; výslužka ze svatby
svaďbiť sa – chystat svatbu
svátkovať – světit svátek
svatojánek - svatojánská muška
svatojánské koření – vysoká vodní rostlina s bílými květy
svatojánské kvítko – kopretina
svěčať, svěčiť - slušet
světidlo – louč; svítidlo
světlina - místo v lese, na které svítí slunce
světlonoši, světlonošé - světélkující strašidla, bludičky
svíčkovica - svíčková pečeně
svijanka - zakládaný pomlázkový koláč
svíjať - svinovat
sviňská škuť - štětiny z vepře
sviňská veš - rostlina bolehlav
sviňúry - chlívek pro vepře
svisla - dřevěný štít domu; prkno v tomto štítě
svítek - tukem slepené vlasy v týle, chránící před nemocemi
svízeliť sa – lopotit se
sviží, svíží - svěží, čerstvý; syrový
svlačisko - příkré, hrbolaté pole
sypy - sýpka
syrnica - viz domikát