A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P R Ř S Š T Ť U V Z Ž přísloví strašidla

rabovať - prohrabávat, prohlížet
rabúvka - rabování, zbíjení
rač, rača - propast, průrva
rači - raději
radostničky - obdarování příbuzných a známých při narození chlapce
rafnúť - chytit
ragan - nezvedené dítě; darebák
rajčula – místo za stodolou, kde byl umístěn žentour
rajdať sa – jít pomalu
rajgras, rajzák - rostlina bojínek
rajtovať - běhat; jezdit; trvat na něčem
rak - chuchvalec sýra, který se srazil při vaření žinčice
rakušák – vůz s pletenou korbou, určený k cestování a kpřevážení malých nákladů, například selat a telat na trh
rancovať – stěhovat se
randatý - střapatý
ráňať - srážet plody se stromu
rapáčníci - děti chodící o velikonocích s řehtačkami
rapatý - drsný, kostrbatý
rapotať - mluvit rychle a úsečně
raška - pták čermák; bílé fazole, po černu strakaté
rátať - počítat
ratica, rať - pazneht, kopyto
ratovať, retovať - zachraňovat, chránit, dávat pozor
ratúz - vězení; radnice
raubčík, raupšík - lupič, zloděj; pytlák
raz, ráz - jednou; rána
razem - najednou, náhle
raziť - páchnout, čpět
ráztoka - horské údolí, úžlabina, zpravidla s potokem, strž
raztolej, raz tolik - dvakrát tolik
razu - už
ráz vedla rázu - rána za ranou
ražný - prudký, rychlý
rebenať sa, rebeňať sa - blyštět se, třpytit se
rebeňtiť – rychle mluvit
redigovať, redygovať, redykať – řídit; přenášet, stěhovat, stavět někam
rechotať - řehtat, hrčet, drnčet; chrochtat
rechotka - řehtačka
rechtor - řídící učitel
réma - rýma
remízek - háječek
rendlíček - rostlina orlíček obecný
rendlík - železná nádoba na třech nohách
reputací - reputace, čest
reta - pomoc
rév - roční přírůstek větví; roub
révek - řízek, roub
rezance - nudle
rež, réž - žito
režón - žlutý pes
roba, robka, robečka, robsko - žena, ženička, ženská
robař - sukničkář
robiť – dělat
robiť sa - dospívat
rodič - rodák, rodilý
rodina - příbuzní
roháč - široké vidle ke stavění velkých hrnců do kamen
róchanec - rána
rochať, róchať - bouchat, práskat
rochla – hubené děvče
rochoť – zmrzlé bláto
rojovník - rostlina meduňka lékařská
rokyta - vrba
rola, role, rolí - pole
rosádliť - rozsadit, usadit
rosčapený, rozčapený - roztažený
rosčéřený, rozčéřený - rozesmátý
rosdáviť, rozdáviť - otevřít, rozevřít
rospučiť, rozpučiť - rozmáčknout
rostúvať – růst
roščák, rošťák – darebák
roščápený - roztažený
rováš - dřevěná hůlka nebo destička se zářezy, užívaná jako účetní doklad
roveň, rovénka, roveňka - rovina, rovinka
rovnať sa - měřit se (s kým)
rovno - přímo
rovnú - zrovna
rozbabušiť - rozházet
rozbaraniť - zpřeházet
rozbušiť - rozházet
rozčapiť - roztlačit, rozmáčknout
rozčesnúť - roztrhnout, rozštěpit
rozčignúť sa - rozlomit se
rozdaňkovať - rozházet (majetek)
rozdavovať - otevírat
rozdrapiť - rozevřít
rozdrapiť rukama - rozhodit ruce
rozebrať – rozveselit
rozervaný - unavený
rozežraný, rozežhraný - rozpustilý
rozgajdaný – neupravený
rozgébiť – otevřít
rozgébovať - nadávat
rozhúšať - rozhoupat
rozkatiť sa - rozlobit se
rozchlapiť - rozevřít
rozkaňúřiť - rozzlobit, rozzuřit
rozkazač - hlásný, obecní posel
rozkléjiť sa – rozklížit se
rozkmásať – roztrhat; rozcuchat
rozkombélať - rozhoupat
rozkročito - rozkročmo
rozkřápať - rozbít
rozkvasený - rozespalý
rozlúchať - rozmočit
rozmíšané, rozmíšané zemňáky - bramborová kaše
rozmňágať - rozmačkat
rozmýšlať - přemýšlet
rozpatnáctiť sa, rozpatnástiť sa - rozkurážit se, rozdovádět se
rozpažiť – roztrhnout
rozpěkný, roztopěkný – velmi pěkný; roztomilý
rozplaziť, rozpláziť – rozhalit; rozepnout
rozprahnúť – popražit, změkčit pečením
rozprávjať - vypravovat
rozprýskaný - rozpukaný
rozpřež - spor
rozřeknúť sa - rozpovídat se
rozsalašiť - roznést
rozsívka - dřevěná nádoba na obilí
rozsocha - vidlice mezi větvemi
rozšafno - rozmařile, marnotratně
roztržkať - rozdělit
roztřepať - rozbít
rozvaliť – rozrazit
rozvaliť sa – rozsypat se
rozverný - rozpustilý
rozvezlý - prostořeký
rozzíbnúť - rozmrznout
rozžuchlať - rozbřednout. rozmočit
roženec - rožeň
rožének - dřevěný prut u kosy "hrabice"
rožihnúť, rožnúť - rozsvítit
rožný - rohový
rožný statek, rožný dobytek - skot
rubač, rubáč – sekera; rubáš, ženská spodnička; košile
rubať, rúbať - sekat
rubisko, rubanisko - vykácený les; mýtina, paseka
rubnúť sa – seknout se; ohodit se
rubnúť sebú - upadnout
ručaj, ručej - potok
ruče - rychle, hbitě
ručičný - střelný
rúčka - dřevěná část biče; držadlo
rujný – bujný, divoký
rukávce - rukávy krojové košile
rumplovať - chrupat
Rusňák - Rusín; podomní obchodník
rušať - pospíchat
rúška - starobylá pokrývka hlavy
rváč - rostlina plavuň; tzv. jistá tráva, přinášející štěstí
rybářka - racek
rybízgle, rybízle - rybíz
ryčať, rýkať, ryčeť - bučet, ryčet; řinout, pršet
rygáš - druh ovce s řídkou vlnou
rygl, rigl, ryngl - opěrný trám v plotě; závora
rychta - lepší práce
rychtovať - připravovat
rychtovať sa - chystat se, připravovat se
ryčať - téci; hlučet
rýkať - téci v přestávkách
rýl, rýlo - rýč
rynek - náměstí
rynskula, rýnský, rýnščák - zlatka, starý peníz
rýpaný - poďobaný
ryrýkání - hukot, hluk