A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P R Ř S Š T Ť U V Z Ž přísloví strašidla

obalamutiť - oklamat, obelstít
obalenka - dýnko do vlasů pod šátek; vlasy omotané šňůrkou a omotané kolem hlavy
občihnúť – obsáhnout
obecnina – obecní dům
obéknúť sa - osopit se
obhlédať ohnišče - navštívit rodinu před námluvami
obchod - živnost, zaměstnání
obchodiť - zacházet, jednat
obilé – obilí
obíranec – nenasyta
objícný - nenasytný
obkázanica, opcházanica - zapečená jelitová kaše; pohanka s krví
oblafnúť - ošidit
obláky - neštípané dříví
oblapačky – železa, do kterých se braly rendlíky
oblem - najednou, bez přemýšlení
obléť – polít
obličovať - líčit
oblúdiť - omámit
oblúk – zatáčka, oblouk
obňať – obejmout
obojek, obojka – vyšívaný límec u košile
obrajt - celník, pohraničník; ozbrojená stráž
obraziť – udeřit; zranit
obrus - součást svrchního ženského oblečení
obrústli - obrostli
obrychtovano - obratně, šikovně
obřídiť - spořádat
obsíhnúť, obsýhnúť - obsáhnout, zastat
obšata - ošacení
obščibrať - ohryzat, okousat
obščuhrať - oschnout na povrchu, okorat
obšít - propouštěcí listina z vojny
obšmétl sa - ochomýtl se
obtúlať, obtulať - objímat; líbat
obťúchnúť - obeschnout
obudiť - vzbudit
obuch, obušek - sekera, valaška
obuva – obuv
obúvané koláčky – koláčky se sýrem a se smetanou
obylo, pro bylo - aby se neřeklo
obývať - bydlet
obývka - daň
obzajt, obžajt - obedněné místo mimo obvodové zdi pod střechou pro holuby a odložené věci
obzogaň – velký chlapec
obžerák - druh vánočního koláče
obžerný deň - den před Štědrým dnem
obživa - žebrota
ocelka, ocílka, oselka, osélka - brousek
ocmuglý - osmahlý
očápiť, očmáchnúť – ošplíchnout, polít
odbrknúť - odletět
odespať - usnout
odětý – oblečený
oděť – obléci
oděvák – velký vlněný šátek
odhazek - úlomek kamene při tesání
odhodiť - odseknout
odhypcovať - odcválat
odchrániť - odklidit
od jakdlúho - od nepaměti, dávno
odkáť - odkud
odkázať - vzkázat
odkorek - postranní část dřeva; laťka
odky - odkud
odlehlisko - vzdálené místo
odlehnúť – odtrhnout; ulevit se
odležeť - odstonat
odmala - od dětství
odpadnúť - odpadnout; utéci, zmizet
odpěka - oddech, pokoj
odpiňkať - umřít
odpluť si - odplivnout si
odplúvať - odplivovat
odpraviť - popravit; vyhnat
odputiť sa - odcizit se
odrabať - otlouci, odřít
odrachmel - otužilec
odrama - otrhanec, žebrák
odraný - odřený
odraz, odrazu - najednou, hned
odrobinka - drobek
odstaviť - ukončit dojení natrvalo
odškeřovať sa - odchlipovat se
odtah - váhání, prodlení
od téj - od té doby
odvařiť - odbýt
odvážitý – odvážný
odzemek – druh tance; spodní část odřezaného kmene stromu (nad pařezem)
odzíbať - omrzat, umrzat
oferovať - dávat dary
ofŕlať - obíhat, obskakovat
ofŕňať sa - ohrnovat nos
ofúknúť - uřknout
ogar, ogara, ogařacko, ogařisko - chlapec, kluk
ogárča, ogárek, ogarec - chlapeček
ogeba - šereda
ogebený – rozšklebený; uplakaný
ogébiť sa - osopit se, obořit se
ogebovať sa - osopovat se
oglábený - vytahaný
ogreň sa! - otoč se!
ogýňať - okounět, ostýchat se
oharek - okurka
ohlav - ohlávka
ohlavek - kůže spojující obě části cepu
ohlédať sa - ostýchat se
ohlobeň - roubení
ohnál, ohnaš, ohnáš - výhonek, prut; statný chlapík; výrostek
ohnivo, ohnívko - kroužek
ohrabečica, ohrabečnica - velkooké síto; velký koš
ohrabečňák - velký koš
ohranělý strom - ztrouchnivělý strom
ohrňať - ohrnovat, kopčit
ohrazek - okusek
ohřeblo - pohrabáč; hřeblo, nástroj k hřebelcování
ohýšek - ohníček
ochcapky - posměšky
ochlama – opilec
ochlámať sa – opít se
ochlebky - dlabané housle
ochořeť - onemocnět
ochŕňať sa – ošívat se, motat se
ochúňal – povaleč
ojániť stavení – ozdobit dům lipovými větvemi a květinami na svatého Jana
okabátiť - ošidit
okaličiť – zranit, zmrzačit
okapaný – otrhaný, sešlý
okápený – omámený
okatiť – vyvalovat oči
okénce, okénco - okno
okladinka - střenka nože
oklapený - ochablý, svěšený
oklapěť - ochabnout
oklepek, oklepina – vymlácená sláma; otep
oklesniť - oklestit, osekat větve
okmásať - oškubat, očesat, otrhat
okmíniť - ošidit
okochať – očistit
okolično - kolem
okolíčný – okolní
okolnica – krajka na sváteční zástěře
okonávať - vykonávat, plnit
okopňovať – tát
okrešlená paráda – zdobení výrobků ze dřeva mělkými žlábkovitými zářezy
okoštovať - ochutnat
okrotiť - ochočit
okršla - kopiště
okršliť - nakreslit
okrúcať sa - odtahovat se, zpěčovat se
okružky - slupky
okružovať - okrajovat, loupat
okřapa - škaredý chlap; vysoký a neohrabaný chlap
okříkať - okřikovat, napomínat
okřín, okřínek - miska ze slámy, ošatka; větší talíř
okříť - okřát
okuřovač - léčitel léčící dýmem ze spálených bylin
okuť – okovat
okyď – sníh na větvích
okýško - okénko
oldomáš - viz aldamáš
olejkář - prodavač oleje
olépať, olepať, olefať - ostříhat dohola; špatně ostříhat
olipa - oplatek
olša - olše
olupovať - ulamovat
olúvka - olověné příčky spojující tabulky skla v okně
olúvko - tužka
omamy, omana - kouzla, mámení
omasta - tlučhuba, mluvka, šibal
omelina - drobná, malá věc
omeškať sa - opozdit se
ometlo - pometlo, metla
omelina, omelinka, omělinka – kousek, drobek
omésť - oklamat
omíňať - nezajímat se, přecházet, opouštět; těšit
ominúť - minout, pominout
omlad - zákvas; roční větev, mladá větev
omrzlina - námraza
omygel - krátký ocas; krátká klacek
omžéní - okamžik
onačiť sa - důrazně tvrdit; osvědčovat se
onakvjéj - slušněji, mírněji
onavjéjší - slušnější
onaký - lepší, cennější
oňuchať - očichat
opadek, opadky - opadané ovoce
opakovať ho - připomínat mu, napomínat ho
opalačky - dlabané necičky dlouhé asi 70 cm
opalať, opálať – přesívat obilí nebo mouku na opálce
opálka – proutěný koš ve tvaru polokoule, ošatka
opantaná - těhotná
opantať - omotat, ovinout
opářať - slídit
opařisko - místo, kde nezamrzá voda; močál
opařitý - horký, dusný
opasček - široký pás vybíjený mosazí
opasený - tlustý
opatrnosť - opatrování
opelcovať sa - bezúčelně přecházet
openec - rostlina popenec
opěk - oddech
opěka – péče
opěkanec - placka
opěšávať - ztrácet krásu, scházet
opilky - piliny
opisovať sa - jmenovat se
oplahnutý chleba – dobře vypečený chléb
oplan – nevychovanec, dareba, mizera, pobuda
oplancija - lehká ženská
oplaknúť - ošidit, napálit, doběhnout
oplata - daň
oplecko, oplečko, opléčko, opléčí - ženský živůtek; krátká ženská košile; horní část košile
opleť - nahrnout, omotat
opleť sa jím - zbavit se jich
opluť - poplivat
opozdálky – zpovzdálí
oprátka, oprátky, opraty – opratě
oprať - zbít
oprava - omastek, sůl a koření
oprávjať - dochutit krupici medem, osladit
opravjať sa – napravit se
opŕlený - popálený (od kopřiv)
oprubovať - zkusit
optať sa - zeptat se
opucovať - očistit, utřít
opukál - kyj, klacek
opyplaný - pečlivě upravený, ulízaný
orácina - suché pole vhodné k orbě
oráňať - otlouci
orkaf - látka, sukno, střižné zboží
ormecí – bezpečnostní služba
oruží - zbraň
oryngle - náušnice
osa - vosa
osáčiť sa - zachytit se (padající strom o stromy)
osaknuť, osláknúť - povolit; zhoršit se
osélka – ocílka
oset - býlí
osíknúť - oschnout
osívka - setba
oskominy - laskominy
oskomízať sa, oskozúnať sa - dělat okolky
oskoruša - zaschlý drobný kmen; mišpule; plod jeřábu oskoruše
osmahlý - opálený, opečený
osmeknúť – ošidit
osmnělovať - pobízet
osobitě - osobně
osoh - užitek, prospěch
osožiť - prospívat
osožnější - prospěšnější
osožný – prospěšný
ostarek – zakrnělý tvor
ostařávať - stárnout
ostať - zůstat
ostatek - zbytek
ostávať - zůstávat
ostehnúť sa - octnout se
ostí - pcháč rolní
ostrb, ostrévek, ostrévka, ostrva - stojan na sušení sena nebo obilí zhotovený z vršku jehličnanu
ostrokutý - ostře kovaný
ostružanka, ostruží - ostružinový porost
ostýchať sa - obávat se
osť - osina
osuch, osúch, osúšek - placka chlebového těsta nebo brambor
osušina - suché, neúrodné místo
osvíčať sa - omlouvat se, upejpat se
osykáč – osykovec; hřib osyčník
osypky - spalničky
ošala - klam
ošáliť - oklamat, poplést
ošamaj - záludný
ošarpaný - ošumělý
ošata - oděv
oščádať sa - ostýchat se, upejpat se
oščepačka - sekyra
oščibrať - okousat okraje
ošívať - házet, pohybovat, třást
ošívať sa - zdráhat se, ostýchat se; vrtět se
oškéřať sa - posmívat se
oškeřený - vyceněný (chrup)
oškéřiť - otevřít, roztáhnout
ošklbať - oškubat, otrhat
ošknúřiť sa, oškňúřiť sa - ošklíbnout se
oškrabky - viz přípečky
oškrd - kladívko na křesání mlýnských kamenů
oškrobať - oškrábat
oškvarky - škvarky; škvára
oškvrknúť – seschnout se
oškvŕliť - opálit
oškýřať sa - vysmívat se; tvářit se kysele
ošmátráť – ohmatat
ošpica, ošpička - vřídek
ošopĺstané - otřelé, odřené
ošpicovať - mlít oves, aby se zbavil slupky a rozlámal
oštara, oštera - nepříjemnost, obtíž; nepříjemný člověk
ošterný - nepříjemný, choulostivý
ošterovať - obtěžovat
oštračka - dlouhá tyč na otloukání ořechů
oštrlejzovať - paběrkovat ovoce po česání
ošusta – otrhanec
ošvácať – ledabyle ostříhat
ošvrknúť – ožehnout
otahovať sa – vyhýbat se
otépka – otep
otesek – hůlka
otka – dláto s dlouhou násadou
otluček - klacek, kyj
otměť - zatmít
otpjek - pokoj, oddech
otŕčať - vystrkovat, ohrnovat
otrčiť hučky, otrčiť koty, otrčiť paprče - umřít
otrútiť - otrávit
otrž - hluboká louže; nepřístupné místo
oťapa - nešika
ovarovica - ovarová polévka
ovena – ovce
ovesňanka – hruška dozrávající současně s ovsem
ovjanúť - obeschnout
ovúcko - špatné ovoce
ozaj - opravdu, skutečně
ozembuch - hřmotný, silný muž; bicí hudební nástroj
ozíbať – zábst
ozimina – obilí seté na podzim
ozimiť - ochladit
ozimý - podzimní
o zlomkrky - bezhlavě utíkat
oznať sa - seznámit se
oznatý - obeznámený
ozora - ostuda; ostudná žena; ošklivec
oztoléj - o tolik
ožaplávať – brblat, hubovat
ožebračiť sa - zmrzačit se, poranit se
ožeh, ožeho - tyč do vidlí nebo lopaty k peci; hák na vyhrabávání uhlí z pece; kůl
ožhralec, ožralec – opilec
ožínáčí - ostružiní
ožúvať - přežvykovat; vyčítat
ožúvať sa – domáhat se
ožvachtať sa, ožvantať sa - opít se