A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P R Ř S Š T Ť U V Z Ž přísloví strašidla

Na! – Vezmi si!
nabančiť, nabaňkať, nabaťkať – oklamat někoho, navést ho na něco; natlouci někomu
nabažiť sa - nasytit se
náběl - mléko a mléčné výroby
nabíhať – být v úzkých
nablížiť si – zkrátit si
nabrať - otéct, opuchnout
nabýť - zastihnout, natrefit
načabŕňať - nacákat, našplíchat
načepcovať - nabít
náčin, náčiní – nádobí; nářadí, nástroj
načiž - nač
načúvať - poslouchat
nádba - naděje
na dědině - na návsi
náděnka – nájemní práce
nadhazovať – připomínat, upozorňovat
nadobře - úplně, zcela
nadŕdať – natřásat; nabírat
nadrchaný - nemocný
nadubiť - natlouci
nadúřiť - rozzlobit, urazit
nadžgať – nacpat, přeplnit
naďabať sa - přihodit se
na fleku - okamžitě
nagazdovať - nahospodařit
nagĺgať sa - napít se; opít se
nagurášiť si klobúk - dát si klobouk na stranu
naháček – ocún
naháňať – nutit
náhliť – spěchat
nahlobiť sa, nahňápať sa – nacpat se
náhlý - ukvapený
nahňápať, nahňácať - nacpat
náhradí - hradní nádvoří
nahuškať - navést
nachlópať - nafackovat
nachĺpať sa - nahltat se, nalokat se
najardaný - načechraný
najaviť - nahnat strach
najeděný, najehlený - podrážděný, nazlobený
najednaný – sjednaný
nájemka – najímání na práci
nájeza - jídlo
najeza sa - najezše se (ustrnulý přechodník)
najgurážnější - nejstatečnější, nejodvážnější
najprv, najskoréj – nejdříve
najspěš – nejdříve, nejrychleji
najzadní, najzady, nejzady – poslední
nakaňúřený - rozzlobený
nákova – kovadlina
nakřápať - nalámat
nakřapený, nakřápený – prasklý
nakřiť - pokřít
nakúknúť - nahlédnout
nalépať - zpohlavkovat
nalépať si - nabít si
nálepek - zápraží, záspí
na matěry - docela, naprosto
na mínku - podmíněně, na zkoušku
namněť sa – mít hodně
namrzať, namŕzať - obtěžovat
namrznúť sa - zamrzeti se
namúdušu - na mou duši
namúvěru - na mou věru, skutečně
namysliť si – umínit si
naozaj, naozajst, na ozajst - jistě, opravdu, skutečně
napajeděný – dopálený, nazlobený
nápasť - nástraha
na paškál - na řadu
napatnástěný - hodně opilý
napěkať - nahánět strach
napínať - napínat, natahovat
napjať - nahnat strach
naplákať - naříkat
naplekať - nakojit
naplně - v úplňku
napluť - naplivat
napodruhé - příště
napomínať - upomínat, opakovat
napopřík – na překážku
na pošmak - pro chuť
naprať sa - nacpat se; opít se
napravjač - léčitel zlomenin
naprostiť sa – napřímit se
naprosto - přímo, rovnou
naprotivaj - naproti
na předbížky, napředbížky - o závod, kdo dřív
napřík, napříky - napříč; proti, navzdory
naptať - najmout
napúčať sa, napučiť sa - naparovat se, pyšnit se
narábať - zacházet
narafičiť - nastrojit
na ránu - ihned, naráz
naraz - najednou
narok - v příštím roce
narubať - natlouci
nářitek - jednotka hmotnosti (třetina břemene)
nashúžvjať - naspořit
nasísať, nasýsať - nakukovat, nahlížet
naslákať - dolízat, dotírat
nasledovať - obtěžovat
náspa - zápraží
nastasiť sa - namanout se
nastéj - nejjistěji, nejspíše
nastraholniť - načechrat
nastrážiť - nalíčit, políčit
nastřebať sa – najíst se
nastupovať - naléhat, dotírat
násyp – chodník u domu, podél stavení
nasýsať - nahlížet
naščapený – nešťastný
naščíplý - naštípnutý
našmátrať - nahmatat
našporovať - našetřit
naštolovať - nachystat
natahnúť paprče - umřít
natáška, nátažná práca - těžká práce
nátěsta, nátěstko, nátěstek - kvásek
nátisk - tlačenice
nátka - opar na rtech
nátlač - mozol
natlúkačka - puška předovka
nátoň - pařez, špalek
natož - navzdory, natruc
natrúbený – opilý
natruc – naschvál
nátura - povaha
natúrista – samouk
náturný - nestálý
na ty bohy – naštěstí
naťackať sa – načekat se
naťapiť - narazit (na někoho)
naťatý – opilý
naučení – citát z Bible
na úhle - na rohu
na úchmatek - úchytkem
na úchytku - na dračku
na úkoly - na díly
na utíčku - ve spěchu
nauzvýš - do výšky
návala – nával
navaliť sa – opít se
navalovať - nakulovat
navíňať - navíjet
navláčiť - navláčet, natahat
návlaky – řemínky na připevnění krpců
navoščiť - navoskovat
návratníček - čarovná bylina
nazběžito – střídavě z obou stran
nazbíjať - nazbíjet
nazdařiť sa - natrefit se
nazglýňať - nashánět
nazgýbjať – našetřit
názimek – prase chované na zimu
nazmětať - nasmetat
nebanovať - nelitovat
nebiť do kule - nedržet pohromadě
neblížiť - neubližovat
nebyl súci - nebyl schopen
nečítaja - nepočítaně
nečítaný – nespočetný
nedať - nedovolit
nedobrý - zlostný
Nedobrý - ďábel
nedočúvať - nedoslýchat
nedoložný, nedolužný - nevyvinutý, hloupý
nedostrkovať - nezjišťovat
nedovířať - nedůvěřovat
nedrál sa – nepospíchal
nehaňba – nestyda
nehnutý - nemotorný
nehrubě - nevalně
nechtějaci - nechtíc
nechutný - mrzutý; nevzhledný
nejmožněji – nejlépe
nekňuba – nemotora; bázlivec
nemarútať - nestěžovat si
nemjať! - nemluv nesmysly!
nemjeť omžéní - nemít stání
nemordovať - nenamáhat; nezabíjet
nemravný - nezpúsobilý, divoký
nemžugať, nemžurknúť - nemrkat, nemrknout
nenadohý – nenedálý
nenáhliť - nespěchat
nenauvěřiť si - nestačit
není (hrubě) hlavitý - nestojí za moc
není ináč - nic jiného nezbývá
není to harasné - za moc to nestojí
není to hlavité - za moc to nestojí
néni to súci - nehodí se to
neočné - nevzhledné
neohřápaný, neokopaný – neohrabaný
neomasta – protivný člověk
neopléť sa - nevyhnout se, nezbavit se
nepaskudiť - neškodit
nepodara – zmetek; nezbedník
neponáhlať - nespěchat
neponáhle - náhle, znenadání
nepotúrnuť - nehlesnout
nepovrhnúť - nepohrdnout
nepraviť - neříci, neříkat
nepřesúšať sa - nezdržovat se
nepřimířaja - nesrovnávaje
nepřioděť - neobléci
nepřiodětý - nahý
neraz - nejednou
neřácký - protivný
neřécť bé-cé - neříci ani slovo
nesedajný - neposedný
neskoro – pozdě
neskořej – později
nesomliť – nenadávat, nebrblat
nespraovať sa - nepřetvařovat se
nespravený - neupravený
nespřata - nesnášenlivý člověk
nespřejnosť – nepřejícnost
neščápený - nedobrý, nezdárný, špatný
neščápený hunsvute! neščápený huncúte! - darebný lumpe!
neščápený ogare! - nezdárný kluku!
nešmačné - nechutné
nešpalúgať - nemudrovat
nešpita, nešpitný - špindíra, špinavý
netak, né tak – natož, neřku-li
netyja - zapečená kaše z prosa a mouky, nebo z brambor a mouky
neumáliť sa - neuskrovnit se
neupajtiť - nesebrat, nevzít
neužilý - lakomý, nepřejícný
nevésť sa - nedařiti se
nevěděť, co prvéj - nevědět, co dřív
nevěsta - nevěsta, snacha
nevěstin koláč - bábovka, v jejímž středu je vršek jedličky s pečivem, cukrovím a pentlemi
nevíja - nevědí (3. osoba)
nevola - nevůle, spor
nevyhučeť - nevyhořet
nezaseděť - dlouho nepobýt
nezaválať - neumazat
nezbubačiť - nedokázat
nezpříkať sa - neprotivit se
ni - ne
nihda, nigdál - nikdy
nikerý - žádný
nocovisko - místo na přenocování
nohál - dlouhán
nohaňa - dlouhánka
nohavice - kalhoty
nopky, nopajzle - kleště s pérem, pinzeta
nošačka - putna s popruhy, krosna
noška - uzel s jídlem; malá nůše
nováky - peníze
nové léto - novoroční koláč s peříčky na okraji
nozajs - opravdu
nožice, nožnice - nůžky
nutkať - nutit
nynčko - nyní