A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P R Ř S Š T Ť U V Z Ž přísloví strašidla

macať – makat
macoň – tlusté dítě
máčka – omáčka
máčka drobová – smetanová omáčka s pokrájenými plíčkami
máčka krajánková - omáčka z nakrájeného a sušeného ovoce
máčka kvaková - omáčka z tuřínu
máčka ševcovská - omáčka z máslové zásmažky a kyselé smetany podlitá šťávou z dušeného masa
máčka trnková, trnčená - omáčka z povidel
mačvar - močál
maglaja - popleta, nešika
majerovať - soudit se
majetnosť - majetek, jmění
májíček, májička - pampeliška
majer, majír – statek, velkostatek
maka nic - zhola nic
makota - zorané strniště
makovník - velikonoční a vánoční obřadní makové pečivo
makúvka - makovice
makyta, makytí - jíva, rokyta; houští
malena - kráva malinové barvy
máliť sa - ubývat
malináč, maliňáčí - maliník
malúšata - drobečci, maličcí
má motolice - je to vrták
mamrať - bručet
mandrčiť - měnit; lhát
manébry - manévry, vojenské cvičení
maras, marast - smetí, nečistota, bláto
marčák - ječmen setý v březnu
marec - březen
marcový - březnový
marhula - ovoce moruše; meruňka
marijánek, marjánka, maryjánkové plevy - majoránka
markotný – smutný; nemocný
márnoš, marňoch - marnotratník
márny - slabý, chatrný, bezcenný
márovňa - márnice
marútať - naříkat
masař - řezník
máselník - překupník másla
máselňák – houba, hřib strakoš
masisko - maso
máslák, máslovka - druh houby penízovky
máslenka, masnica - máselnice
masné - omastek, tuk
masný – omaštěný
mastička – peroutka na potírání pečiva tukem
mašičáky - drobné brambory
mašík – prase, vepř
maška - svině
maškrta - pamlsek; mlsoun
maškrtiť - mlsat
maškrtný - mlsný
maštal - stáj pro koně
matera – pakáž
mateřinství - mateřství
mátožiť - mluvit ze spaní, blouznit
mateřánka, matěřanka - mateřídouška
matička - žena v bílé plachtě, která přicházela s nadílkou den po mikulášské obchůzce
mátiť sa – krátit se
matka - rostlina námel
matková zelina - rostlina máta peprná
máz - dutá míra, asi 1,4 litru; nádoba téhož obsahu
mázný - velikosti mázu
medník – rostlina kostival
medovica - slivovice s medem
medúvky – sladké hrušky
mega - neohabaný člověk
mégať, mekotať - mečet
megera – čarodějnice
megeš – zdravé dítě
mela - bitka
melec – mleč
meldovať – hlásit, oznamovat
meněj – méně, míň
méno – jméno
meňlík – dlouhý ženský kabát
merenda, merinda - svačina, jídlo na cestu
mesla - nádobka, mírka ze dřeva na mouku nebo obilí
meškať - otálet
metela, metelina – metelice
metija – jídlo z brambor
metla, metlica - koště
metr drév - metr dřeva
metúz – vzdorovitý člověk
měch, měšisko - pytel
měchař - ten, kdo šlape měchy (v kovárně nebo u varhan)
měrinda - svačina
měrka - dřevěná nádoba na obilí; nádobka na měření obilí
měřica - plošná míra (asi 0,19 hektaru)
měsíčný - náměsíčný
město – náměstí
měť - míť
mha, mhla - mlha
mhlíť - též mrholiť, mlžit, drobně pršet
micák, mycák - králík
migotať sa – míhat se; třpytit se
miliónová polévka - hustá polévka s krupicí
milovník - svízel přítula
milúcný – milý
milútký – velmi milý
míň - méně
míňať - míjet, ztrácet
minúť - prominout, minout; zemřít
mísiť - žvanit
mísiť zmjatu - nehezky mluvit
mísťátko - malá usedlost
místo - statek, chalupa
míšaník - hospodář, který dává ovce do společného pasení
míšanina – směska
míšať - míchat
míšek - pytlík, sáček
miškář - zvěrokleštič
miškulanc - směs ovsa a ječmene
mišúvka - kleštění prasat
miturovať - přehazovat
mítvavo - střídavě
mizga, mizgla - míza
mízdžiť, míždiť - mačkat, tisknout; mít mízu
mjágnúť, mjégnúť - praštit
mjásť sa - mýlit se
mjaténka - otýpka rozcuchané slámy
mjatiť - žvanit
mjázdro - blanka z vařeného vejce, která se dávala na spáleniny; choulostivá věc
mjéť paru - mít sílu
mjéť to v nádbě - mít naději
mjéť zápolé - mít co dělat
mladá – snacha
mladiť sa – telit se
mlaď – mladý les
mlaďba – mlácení
mlaščiť, mlázgnúť, mlaždiť – uhodit, udeřit
mlat, mlatevňa - humno ve stodole; bití
mlátka – mladá slepice
mlázgať – mlátit, bít
mléč - rostlina pryšec; mlíč
mléčňa - sklípek na mléko se dnem zalitým vodou
mlenica - mlýnice, strojovna ve mlýně
mlezivo - viz kurástva, husté mléko od prvního a druhého podojení krávy po otelení
mlgoň – odrostlejší dítě, které chce být ještě kojeno
mĺknúť - ochabovat, trnout
mlusknúť, mlúzgnúť - udeřit
mlýnec - viz žerno
mňačať, mňamčať, mňančať, ňamčať – mňoukat
mňága – hloupá žena
mňaganec – rozvařený knedlík
mňágať – mačkat; mňoukat
mňásť sa - plést se
mňať – nať
mňazdrák – rozmazlené dítě
mňégať – křičet
mněrkovať – pamatovat si
mo - ano (v dětské řeči)
mocno – silně, velmi
mocnú mocú – mermomocí
mocť - moci
moc-y, moc-i - mnoho-li
močařisko - močál, bažina
močka - mok z tabáku po kouření
modrástý - modrý
modřáček - pták ledňáček
modřák – hřib modrák
mokrázeň - mokřina, bažina
mokřať - vlhnout
mokřisko - mokrá louka
molázgnúť - uhodit
molysterovať - trápit
molysterovať sa - snažit se
morák - krocan
Morava - Haná
mordovať – vraždit, hubit, ničit; trápit
mordovať sa - namáhat se
mordovisko - námaha
mores - mravy, vychování
morka – krůta
morný, morový – velký, mohutný
morútný - ohromný; unavený, uřícený; namáhavý, úmorný
mosor – bukový fládr; dížka na brynzu
mostina – podlahová deska, podlahový trámec; podlaha ve sklepě
moškovity - šedivé ovčí kůže
motať sa – motat se, potácet se
motolice - ovčí červi
motýlice – ovčí nemoc
mozogáň - mužný zjev
móže, može - ano
možu-i - mohu-li
mrava - slušnost
mravný – slušný, pěkný; velký
mraziť - mrznout
mrazivec - mráz; strach
mrazovitá zima – tuhá zima
mrčeť - mručet
mrhání - úsvit
mrholiť - mžít, drobně pršet
mrcha - nadávka
mrk, v mrku - vmžiku
mrkání - soumrak
mrkotať - nejasně mluvit
mrkva - mrkev
mrmola, mrťafa - neohrabaný člověk
mrskut - pomlázka
mrtvá knížka - životní pojistka
mrva - zcuchaná sláma; nešika
mrváň - obřadní mikulášské pečivo ve tvaru věnce; svazek
mrvenica - polévka z kyselého mléka
mrvenina – zauzlené niti
mrviť - zcuchat, zmuchlat
mrzňačky - velký mráz
mšiť – vycpávat skuliny mezi trámy mechem
múčanka - připražená kaše
muchar – nádobka na chytání much
múka - mouka
mulírovať - mudrovat
muňka - bradavička, kterou mívají ovce pod krkem; boltec
múr – mour; troud; jehličí; špína, smetí
murgaňa, murgaša – ovce s černými pruhy
múrovanica – zděný dům
muřena – kráva s pruhy
muřín – mouřenín
muřinistý - černý
mustrovať - shromažďovat
mustrovní - dovedně udělaný
mútiť – stloukat máslo
mutýrovať - mást
mycák - králík
mycka - králičí samice; čepka ze dna klobouku
mygnúť, mýknúť – uhodit
mýkať – házet tkalovoským člunkem
mýkať sa – házet sebou, skákat
mylek, mýlek - plevel jílek mámivý; bylina nebo nadpřirozená síla, která člověka zmýlí
mysel - mysl
myšák - druh plevele
mžikanda – hra na schovávanou
mžúriť, mžúřiť - mhouřit
mžurka - vlčí mlha
mžurek - mžitka
mžurkať - mrkat