A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P R Ř S Š T Ť U V Z Ž přísloví strašidla

labovať – hýřit
labuně – staré papuče
láčiť - nakládat maso do láku
ladžbať - vláčet, tahat
lagan - lenoch
lagrán - dlouhý šosatý kabát
lahodiť - lichotit
lajbík, lajblík - krátký sváteční kabátek s rukávy
lajbrek – krátká sukně s kapsami
lajský - nevázaný, hrubý
lák - bažina; rozlitá tekutina
lák roba - líná žena
lala, lála - panenka, loutka
lámanec – placka, která se láme a jí s mlékem
lamcúch - lenoch, budižkničemu
lamanka - nahrubo pomleté ječmenné kroupy
lámať konopě – zpracovávat konopí
lamentiť, lamentovať – naříkat
lamúzať – lámat
lancúch – řetěz u vozu nebo u saní
lantoš – velký člověk
lápať – hloupě mluvit
lapěť, lopěť - sedět; trčet
lapnúť si, lópnúť si - sednout si
lapoš – tlachal, kecal
lapota - tlach
lapotať, lepotať - brebentit, tlachat, žvanit; poletovat
laska - lasička
lašovať - toulat se; dovádět
lata - záplata; pečivo z bramborového těsta, bramborový placek; darebák, neposeda
látanec – rána, úder
látať - látat, záplatovat
laterňa, letérňa - lucerna, svítilna
latka - skvrna
látka - krajáč, dvojuchý kameninový hrnec
latuška - kameninový hrnec na mléko
lava – lavice
lazír – holič
lazírovať - holit
lazy - kopanice, pastvina u lesa
lebáň - klobouk
lebaňa, lebeň, lebeňa - lebka, hlava
lebavina – ovčí nemoc
lebo - asi, nebo
leboň - hlava
léce, lécé - létá
lecico - něco, cokoliv
lecigdo – leckdo
lecikerý - leckterý
léčí - lýčí, lýko
leda - jen, aby
ledačina - ničema
ledažnica - lenivá žnečka
lednica, ledovica - náledí
ledvá - stěží, sotva
lefoška – stará lovecká ručnice
legát – židle
leger – hromada klád
legramírovať - reklamovat
legrút - odvedenec
lehké plúca – plíce
lehkoživ – darmožrout
lechčor – hejsek
leják - liják, silný déšť
leknica - plátěná sukně sešitá se živůtkem
lelík, lelíček - cop
leluja – lilie
lenoch, lenošek - lavice s opěradlem; čalouněná židle
lenúchať – nečinně sedět
lepa - čepice
lepač, lepačka - plácačka
lepanec - pohlavek
lépať - mrskat, plácat, pohlavkovat
lepkať – vybraně jíst
lepnica - nádobka z březové kůry na lepidlo (past k chytání ptáků)
lepotať – pohybovat rty; tlachat
lepýnať - tlachat
lerpaň - modřín
lésa – líska; dřevěný rošt na sušení ovoce; podložka
léska – líska; lískový keř
leskovec - lískový ořech
leskovják, léščák – houba špičník
lesti - jestli, zdali, jestliže
léščí, léští - lískové křoví
lešéní - patro nad mlatem
leškotať - drkotat
létať - létat; běhat
letina - větévky listnatých stromů nasekané ke krmení
létina – litina
letnica – letní sukně
letňák – letní host
letovisko - letní salaš
levírník – revírník
levnina – levná a nekvalitní věc
ležisko – pelech; místo, kde se spí
leživý majetek – nemovitý majetek
libovnice – milovnice
líca - tváře
lidkové, ludkové - lidičky
ligotať sa, lybotať sa - lesknout se, třpytit se, blýskat se; chvět se, míhat se
ligotavý - lesklý
líhy - spojená dřeva na posunování něčeho
limbus – předpeklí
linda - topol
lína - lano
lipovina - čaj z lipového květu
lirýkať – špatně zpívat
liskanec, lyskanec - políček
lisknúť, lištiť, lysknúť, lyščiť – uhodit
listník – místo na ukládání listí v chalupě
liščistý – zbarvený jako liška
lištva, lištvica, lištvička - věšák; nástěnná police
litanyja - litanie, naříkavá písnička, bědování
litka, litkup - zapíjení uzavřené koupě
lízačka - ovocný karamel připravovaný pasáky na pastvě z řepy
lochtuša – nůše
lochtuša sněhu - zbytky sněhu
lokeš - podplameník
lokše, lukše - nudle
loktuše, loktuška, lochtuša - nůše, trávnice; šátek na hlavu, rouška, prostěradlo
lom - hádka, rámus
lomiť – křičet
lomoziť – dělat hluk; hlučet, rámusit
lopář - plochá dřevěná kruhová lopata na sázení chleba do pece
lopaťák – žací stroj s odkládacím stolem a mechanickými hráběmi
lopnúť si - sednout si
lopón, lopún, lopúň, lopúní - listy devětsilu; podběl
lovka - záminka
lože - lůžko
ložnica – postel; boční deska postele
lub - dřevěná forma na pečení; dřevěné bednění na mlýnský kámen
lúběť sa, lúbiť sa - líbit se
lucha – řídká polévka
luchnúť - nenadále sprchnout
lúka, lužina - louka
lulať – pít; močit
lulek - rulík zlomocný
lulkyňa - nadpřirozená bytost, lesní víla
lunzoch, lunzoft, lunzuch - souchotiny
lupať sa, lýpať sa – rýpat se v jídle
luščiť - lusknout
lúšnať sa - toulat se
lutky - druh kalhot
lútný - čistý
lúto - líto
lútoba - lítost
lutriján - luterán
lužica, lyžica – lžíce
lybkať, lyščať – pleskat
lybnúť - uhodit
lygať – vzlykat; polykat
lýtky - lýko
lyzna – modřina
lyžica, lyžka - lžíce
lza - lze
lžičník - závěsná polička na lžíce