A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P R Ř S Š T Ť U V Z Ž přísloví strašidla

jabčánka, jabčenica, jabčevica - jablková omáčka
jabko, jabuko – jablko
jabúčko, jablúčko - jablíčko
jačať, jačéť - ječet
jadernica, jadrnica, jadernička - druh jablka
jaděť, jadiť - svědit, pálit
jagotať sa - lesknout se
jagživo, jakgivo – odjakživa; zajisté
jahly - prosná kaše, pohanková kaše
jahňa, jahňacko – jehně
jahňačka – vlna z jehňat
jahnica - ovce
jahodička - brusinka
jahřabina - jeřabina
jachať – jet, ujíždět; běžet
jajdanás! - jejda!
jakásik - nějaká divná
jakla, jakle, jaklička - kabátek
jako - totiž
jak věrně – jakmile
jalovčák – hřib křemenáč
jalovčinka - plod jalovce
jalovizeň - jalovina
jalový rohlík - neslaný, nemastný rohlík
jamisko - velká jáma
ján - svatojánské hranice
jančary, jančáry - ženské šněrovací boty do půl lýtek; škaredé boty
janek - skrojek chleba; hřib křemenáč; zajíc
janíček - svatojánská muška, světluška
jánské pluty - deště v období svátku Jana Křtitele
jarášek - skřítek
jarčené pole - pole oseté jarní pšenicí
jardať - čechrat
járek - potůček, stružka
jarka - jarní pšenice
jarmak – trh
jarmica – chomout
jaršiť - dráždit
jařáb - jeřabiny
jařabatý - strakatý, pestrý
jařina - obilí seté na jaře
jaselka - jesle
jasen – jasan
jaseň – jasan; jasanové dřevo
jaskotať - ječet, výskat
jaskravý - jiskrný
jásna - dásně
jastřiť - pozorně se dívat
jašiť sa – plašit se
jatél - datel
jatelina - červený jetel; pole porostlé jetelem, jetelinová louka
jatelinisko, jateliniště - jetelinové pole po posečení
javorka – sladká míza z javora
javořina - temeno nebo úbočí hory řídce porostlé stromy a keři; horská pastvina
jedličí – jedlový les
jednostajně – pořád stejně
jednúc - jednou
jedovať sa - zlobit se
jej! jejda! jéjda! jejdanky! jéjdanky! jéjdarači! jejdanečky! jéjdanečky! - citoslovce údivu, překvapení, úzkosti
jeleň - brouk roháč
jelení rožky – houba kyjanka zlatá
jeseň - podzim
jemelo - jmelí
jezivo - jídlo
jež - ježek
ježovina - kůže z ježka
jidáš - velikonoční pečivo
jináč - jinak
jinovať - jinovatka
jiskať - též iskať, výskat; vískat
jistiť - též istiť, tvrdit, ujišťovat
jizba - světnice
johanúvka, juhanúvka - druh hrušky
jochať - jít
jojčať, jojkať - výskat; naříkat
jsoucí - vhodný
juh – obleva, tání; teplý vítr
juhová voda - voda z tání
juhový větr – teplý vítr
juhyňa – prohlubeň v potoce
juchta - nebarvená kůže
jupica - krátký ženský kabátek
just - právě
júžiť - tát