A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P R Ř S Š T Ť U V Z Ž přísloví strašidla

háb, háby - hadry, šaty, oděv
habán - děcko
habánek - jemné měkké, hodně vykynuté pečivo
habáň - dlouhán
habatky - kožené střevíce
habaždí - klestí
háby – šaty, oblečení
hadí mléko - pryšec
hádka - hádanka
hadrych - ohnice
had s korunkou - užovka
haďák - lesní rostlina
hadí lín - hadí kůže
hadí zeľina - hadinec
hadrlák - hadrník
hafera – borůvka
haferář – sběrač borůvek
haferník, hafráčí – borůvčí
hafkať - štěkat
hafňařiť - vyměňovat, směňovat
haglovať, hanglovať - lomcovat
hajdamák - zbojník
hájdúch, hajduk - úřední sluha nebo hajný v Uhrách; bývalý uherský žoldnéř; najatý strážce
hajduchovať – tancovat
hajs - pobídnutí kravského nebo volského potahu
hajzel - záchod
hákať - slabikovat
haklík - háček
háklivosť - nedůtklivost, puntičkářství
haladrija, haladryja - nezpůsobná ženská; divoženka
halafaňa – hubatá ženská
halahurt - vzrušení, pozdvižení
halasňa – vysoké děvče
halaš – tulák
halašta – mluvka, tlachal
halaštovať - hlučet
halašovať sa - toulat se
haldamáš, aldamáš - zapíjení uzavřeného obchodu, hostina
halekať – zpěvavě pokřikovat na velkou vzdálenost
halena - kabát z bílého sukna
halušky – vařené trhance z mouky
haluz, haluza - větev
halúzková - borovička, jalovcová kořalka
halúzčí, halúžčí, haluščí - halouzky, větvoví
halvija – koryto; zbytek žrádla v korytě
hamatný - silný
hambálek - trám spojující krokve střechy; bidlo
hamižný – šetrný; hrabivý
hamižovať sa - smlouvat
hamnúť - chňapnout
hampasiť sa, hampasovať sa - namáhat se, lopotit se
hamraziť - domáhat se, žebrat; těžce vydělávat
hanácká svaďba - brambory smíchané se zelím
haně - stovky, stokoruny
handliť - obchodovat
handrlák – hadrář
handravý - bídný
handžár - nůž křivák
hánek, hánka – kloub na prstě
hanšpígl - dětská hračka podobná kopí; šelma
haňať - hanit
harafica – opilost
harasiť, harvasiť – hřmotit, křičet
harc - spěch
hargocať, hargotať, hargotiť - drkotat, třást; rachotit
harklos – špatné sklo
haromita - zbojník
hartať – hladit; pěkně spát
haruzniť sa, harúzniť sa - hádat se
hastrdám - hastrman, vodník
hašpa - petlice
hat! hajta, hajt! - napravo!
hať - jáma, příkop
hatě - zpevněné svahy nebo břehy
havák - pes
havalda - skupina, hromada
havelok - lodenový pánský plášť
havrani - voraři; dřevaři
havrlanti - křiklouni
hauzér - prodavač křiváků
hde, gde - kde, kam
hdyby mu vyprali - kdyby mu natloukli
heblo, hebla - různé hospodářské nářadí
hebélkovať sa - dělat zvolna
hebroniť – plakat
hečačka – hečená písnička, dvojhlasý zpěv o dožínkách apod.
hečať, hečeť, hečéť - civět, zevlovat; halekat; zpívat hečačku
hedvábný bor - borovice vejmutovka
hekovať - odrazovat
helekať, hyláňať - zpěvavě pokřikovat, zpívat
hen, henkaj, henkáj – tam
hépa – pejorativně velká dívka
hépať – skákat
hepnúť - skočit
herberk - zájezdní hostinec
herfon, herfonka - hrabě, hraběnka (posměšně)
hevnárek - hřeben na osnovu
hladný - hladový
hladovať - hladovět
hlaďák – hladovec
hlaný - holý, hladký
hlavatica – žlutý koukol hlaváček
hlaveň - hořící poleno, zuhelnatělé dřevo
hlavenka, hlavénka, hlavnička - tyfus
hlavitý - kvalitní, dobrý
hlavní – vůdce
hliněnky – druh švestek
hlíst - žížala, červ
hlístník - rostlina zeměžluč
hlobiť - tlouci; kopat, hloubit; zasouvat
hlobnúť - dloubnout, vrazit
hlohové pcháčí - hlohový keř
hlubočazňa, hubočina, hybočina - hloubka, hlubina
hlubovník - vdolek s náplní ze zelných košťálů
hlub, hlúb - košťál
hluchý - prázdný, dutý; tupý
hluchý kanál - drenáž z kamene nasbíraného na poli
hlupina, hlúpota - hloupost
hlupkavý - přihlouplý
hluzák - rostlina čemeřice
hlyboček – úval
hnácnúť sebú - upadnout
hnať – čpět
hněvúse – vlasy vzadu na krku
hníkať - svářit, dráždit
hnilky – hrušky hniličky
hnoják - vůz na vození hnoje
hnojáky, hnojačky - vidle na hnůj; sáně na hnůj
hnojůvka - močůvka
hňápať - tlouci, bíti; šlapat, ztěžka chodit
hňapnúť sebú – upadnout
hňaviť – žvýkat; mačkat
hnědula – hnědá kráva
hňécť, hňésť – mrzet; tlačit; dřít
hňusno – těžko
hoblena – špatná ženská
hoblička - ledvina
hodnú chvílu - delší dobu
hodný - velký, tlustý; vzácný
hodula - ovce určená k porážce o posvícení
hody - posvícení
hofer - podruh, podnájemník
hoferství, hoferstvo – podnájem, podruží
hoflíferant - dvorní dodavatel
hofrava – podruhyně, podnájemnice
hojař - ranhojič
hojkať, hojšať - houpat
hojná večeře - vydatná večeře v předvečer Štědrého dne
hojný – vydatný, nešetrný
hojšačka - houpačka
holaj, duša - užívej, duše
holandská kordúlka - světlečervený živůtek
holandské súkno - světlečervená látka
holba, holběnka - nádoba k pití; dutá míra (asi 0,7 - 0,8 litru)
holdýnať sa – veselit se bujně
holendr – velikán, velký člověk
holomek – pacholek, čeledín
holomenica - bočnice oddělující mlat od přístodůlku
holopicha - velká neohrabaná ženská
holubenek, holubeček – holoubek
holubica, holubjanka – houba holubinka
holus! - volání na holuby
holuška - kolébka
honcula - lehká žena
honem - rychle
hopkať těsto - obracet těsto, pohazovat s ním
hopýcnúť – skočit
hopýňať - poskakovat
hora - les
hore - nahoře; vzhůru, nahoru
hore dýmem – vniveč
horečka - lesík
horem - vrchem
hore pácem - vzhůru nohama
horká nemoc - teplota
horňáci, horoví lidé - lidé z hor
horoň – velký chlap
horúčava – vedro
horyl – vysoký valašský klobouk; druh houby
hořčice - třešně
hosa! - hoj!
hostec - vyrážka
hotař - polní hlídač
hotovizeň – zásoba
hovacký - velký
hovado - ovád
hovárať - hovořit
hrab – habr
hrabelňák, hrabčák – hřib rostoucí pod habry
hrabí – habrový porost
hrabica – kosa na obilí
hrabicovať - kosit obilí "hrabičnou" kosou
hrable - hrábě
hracká, hradská - silnice
hrachová zástěra - modrá zástěra s bílými nebo červenými tečkami
hrachúvka – bílá švestka
hránek - hranice, úroveň
hrant - koryto, žlab
hraň, hraňa - hranice, hromádka
hrať na mžikánú - hrát na schovávanou
hráza – mez porostlá křovím
hrb, hrbek – kopec, pahorek
hrbúcnúť - spadnout
hrckať - chřestit
hrč, hrča - suk, sukovité poleno, kyj; boule, hrbol; houf
hŕčať - šramotit
hrčatý - sukovitý, hrbolatý
hrdelný - nebezpečný
hrdelně - o život
hrdliť - škrtit, dusit; šetřit, omezovat
hrdlovať sa - namáhat se
hrdloviska - pole v kopcích; namáhavá práce
hrkávka - druh jablka; zvonek, chrastítko
hrkotka - ovčí zvonek
hromadisko - hromada, kupa
hromničná svíca - posvěcená svíce
hromničná zima - tuhá zima kolem Hromnic
hromotřesk - netřesk, hromosvod
hromžiť - nadávat
hrotek, hrotica, hrotička - dřevěný škopek s jedním uchem
hrtúsiť sa, hrtúziť sa – namáhat se, lopotit se
hrtúz, hrtáň – chřtán
hrubá – velká; těhotná
hrubá sůl - kusová sůl
hrubě, hrubo - velice, velmi
hrubohled - dalekohled
hrubý – velký
hrudařka – plátno na sýr
hruščák - vdolek s pomazánkou nebo nádivkou z hrušek
hruška - hrušeň
hryzák - horní část dýmky
hřad, hřada - bidýlko, na němž sedávají slepice
hřádka - záhon
hřapnúť - prudce usednout, žuchnout
hřebíček - hvozdík, karafiát
hřešiť - domouvat, hubovat, nadávat, vytýkat
hřib, hříbek – každá jedlá houba
hřibová matička, podhřibúvka – houba mechovka bílá
hu! - vzhůru! hr!
húb, hlúb, húbí, húbík - košťál
huba, hubica - ústa, tvář
hubaň, hubáň - hřib choroš; čepice z choroše
hubica – ústa; vyrážka
huboč - louka v údolí; les
huboké prasa - prase s nízkým břichem
hucáň - vysoký klobouk
hucať - pokašlávat
húcnúť - uhodit
hujať - měnit, vyměňovat
hulana, hulaňa, huluška - kolébka; plachta na kolébání
haláňať – hulákat
húlať - kolébat
humno - pozemek za stodolou; podlaha, mlat ve stodole
huncút - zlý člověk, darebák
huňa, huňák, huňka - vlněné sukno; přikrývka; kabát z jednoho kusu sukna; zimník, halena
huněk - jedno z oddělení valchy
hunt – kus dřeva
hupkem - rychle, skokem
húra - půda
hurhaj - rámus, povyk
hurt - hluk, rachot
hurto - příkře, rázně
hurtovať – šramotit, dělat hluk
hurtovní – hřmotný
husačka – husopaska
husina – husí sádlo
húšačka, hušanda - houpačka
húšať, hújšať - houpat, kolébat, kývat
huškať - hecovat, štvát
hut - hlt
hutať - polykat
hútať - dumat, přemýšlet
hutek, huteček - doušek
hutnúť si - napít se, zavdat si
hutný - tlustý, pevný, silný
huť - sklárna
huťař - sklář
hvížď - hubený, štíhlý
hybaj - rychle!
hybčejší - rychlejší
hýbka - hloubka
hybko, hypko - čile, hbitě, svižně, obratně
hybký, hypký – hbitý
hýcať – nešetřit, rozhazovat
hyd – drůbež; obtížný hmyz
hyd jakýsik - verbež
hydek - zima
hyláňať - vykřikovat
hýpať, hypcovať - skákat; cválat
hýpnúť - skočit; vrazit; spadnout