A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P R Ř S Š T Ť U V Z Ž přísloví strašidla

gabanžár - těžké boty, baganče
gabať – spát
gabnúť – sáhnout
gaglať - koktat
gágor, grágor - chřtán, krk
gagotať - štěbetat
gajdoš - dudák
gajdovať - hrát na dudy
gajdy - dudy
galan, galán – milý
galániť sa – milkovat se
galánka, galánečka - milá
galeta, geleta - dřevěná nádoba na dojení mléka
galgan, galgán - hrubián, neotesanec
galuž - kalužina, louže
gániť - zírat
garbovňa - nádoba na míchání malty
gasať - hltavě jíst
gatě, gatice, gaťata, gaťacka, gatiska - kalhoty
gaur, gaúr - vytrouchnivělá díra ve stromě
gaval - velký kus
gavalerija - kavalerie, jezdectvo
gaváň, gavál - kus (chleba)
gávěr - močál; hluboká voda
gáz - petrolej
gazda - hospodář, sedlák; vedoucí skupiny sezónních výžinkářů
gazděna - hospodyně
gazdiť, gazdovať - hospodařit
gazdovstvo - hospodářství, selská usedlost
gde - kde, kam
gde co - kde co, všechno
gdesi - kamsi, někam
gebír – právo
gébiť - plakat
gecala - chřástal
gécať - strkat, vrážet do někoho
gécnúť - spadnout; plesknout, uhodit
gégať - kejhat; nadávat
gegnúť - krknout, heknout
gemba – huba, ústa; nejedlá houba, prašivka
gengel - odrůda dvouřadého ječmene
gengela - hlupák, popleta
georgyňa - rostlina jiřina
gergelica – kořalka
gerhýňať sa – babrat se
geverec, gevěrec - klobouk nebo čepice ve tvaru homole
gladnavý - mdlý, řídký, nechutný
glaga - něco řídkého; sýřidlo
glajdať sa - toulat se
glama – nejedlá houba; svorka na váze
glamaňa – velká houba
glán - bahno, kalná voda, naplavenina
glanc – lesk
glangavý – tělesně slabý
glej – klih
glme – žduchá, tluče
globať, glovať, glubať - klovat
glundať sa - hroutit se
gňáviť - dusit, utlačovat
gombélať sa - klátit se
gombík - knoflík, cvoček
goňka - chodba
gorček - hrnek střední velikosti
gořala – kořalka, pálenka; opilec
gořalka – kořalka, pálenka
grágorať - rozvláčně mluvit
grajcar, grejcar, grýcar - krejcar
gramlavý – neohrabaný
grance – římsy; čelní stěny necek
grapa, zgrapa, zdrapa - strž, příkrá stráň, sráz; sluj, skrýše
grázl - darebák, lotr
gréfa - žebřina u vozu zvaného gréfovák, u něhož se náklad zavěšoval i na vnější stranu žebřin do záchytných řetězů
grgáň - balík; lakomec, chamtivec
grgať – říhat
grgla – špatné jídlo
grmle - též drmle, drnkací hudební nástroj
grňa - viz krňa, čepel, střenka nože
grobián - hrubián, darebák, lotr
grošák - druh křiváku
grúň - svah nebo planina na vrcholu či úbočí kopce, stráň
grunt - hospodářství, statek; základ
gryčný, grýčný - obratný, hbitý, čiperný; divoký
grýčná bylina - kouzelná bylina
gryf - dovednost
gřemžiť - naříkat
gumať - dělat díry do země; stékat
guráš, guráž - odvaha
gurážný - odvážný
gúrovnica - viz ovarovica
gúry - výslužka ze zabíjačky; zabíjačka
gvaltovať - spěchat
gvelb - obchod
gyzd – svinstvo, neřád
gyzdiť - hanit, znečišťovat