A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P R Ř S Š T Ť U V Z Ž přísloví strašidla

ďabotať – štěbetat
ďach, ďách, ďachman - ďábel, čert
dálava - dálka
dalo sa syčať - začalo drobně pršet
damfula - mouka z parního mlýna
darebně - špatně
darebný - špatný, nemocný
darebnina - hloupost
darmo - marně, zbytečně; zadarmo
dáš-y - dáš-li
dáť sa do myku - hodit sebou
dáť sa skákať - začít skákat
dáť si za pasy - zápasit
dáť sťakom - dát komukoli
davaj - rychle
de - kde; kam
debřa - sluj; rokle, vysoká mez
de co - kde co, všechno
dekl – víko
dekla – deska na válení těsta
dénce, dénco – dno
deprv - teprve
desečka, deščica - destička, prkénko
deščovka, deščúvka – dešťová voda
desi - kamsi, někam
desítka - sud o deseti vědrech
dezentýr - dezertér
děcané - děti
děcko, děcúr - dítě, děvče
dědák – děd, praděd
dědina - vesnice
dělať - pracovat
dělať na utíčky - předhánět se
dělať škláby - vysmívat se
dělavý – pracovitý
dělní deň – pracovní den
děrbek – malé dítě
děvčacko - děvčátko; husopaska; kravařka
děvečka - dívka
děvucha - děvče
digament - diamant
dite - jděte
dívka - služebná, děvečka, děvče
divno i ináč - všemožně
divúr - divoch
divy – podívaná
dla - pro
dlábiť - dusit, škrtit, mačkat
dlačkaňa – plochá malá láhev
dlamsiť - cuchat
dlapa, dlapisko, dlapka - tlapa, tlapka
dlážka - podlaha
dneskaj - dnes
dniť - svítat
dobíjať - dotírat
do boha - hodně
dobrá mysl - mateřídouška
dočabrať sa - doškrábat se
dočkať - počkat
dodíbať - útočit
do doliny - s kopce
dodrhlá - slavnost při ukončení drhnutí peří
dodrúzgať – ztlouci, domlátit
dohňaviť - rozzlobit
dohoví co - kdo ví co
doch - došek
dojíť na paškál - přijít na řadu
dojivo - mléko a mléčné výrobky
do jizby - do světnice, do pokoje
dojka - dojná kráva nebo ovce, dojnice
dokázať - žertovat
dokládať - potvrzoval
dokonca - vůbec, docela
doky - dokud
do kyt - v nohy, pryč
dolem - spodem
dolípať, dolýpať - dorážet (na někoho), vytýkat (někomu)
dolomán, dolman - dlouhý plášť, někdy s kožešinou
doložný - rozumově vyspělý
doly - dole; úrodné kraje
dolypať - dorážet
domětať – domlouvat
domajšek - domov
domajší – domácí
domikát - polévka ze smetany, z brynzy, sýra
domnětať – domlouvat (někomu)
do nútra – dovnitř
doňať sa – dát se ošidit
do páře - do teplého nápoje
dopařiť - rozzlobit
dopařiť sa - dostat se, zmocnit se, dosáhnout něčeho
dopěkať - dorážet
dopíkať sa - vyptávat se
doplsať – dotírat
doposel, dosel – doposud, dosud
dopozvýšky - nahoru
doprotivky - naproti
do přehršle - do dlaní
dopusta – darebák
dopuščalka – svobodná matka
doredykať - dostěhovat, přijít
dorgyňa - rostlina jiřina
dorotky - účastníci lidové hry o Dorotě
dorozprávjať sa, dorosprávať sa – domluvit se
dosél - doposud
dosíhnúť - dosáhnout
dosmýčiť - dovléci
dostať - dosáhnout
došarpať sa - dobelhat se
do špety - na špetičku, mezi konce prstů
doštrágať sa, došúlať sa – došourat se
dotěžovať sa – stěžovat si
dotrakať, dotragať - dotáhnout, dopravit
doty - dotud, do té doby
dovčilška - dosud
dovíco - leccos
dovířať - věřit, důvěřovat
dozreť - dozrát
dožatá - dožínky
dožera – zlost
dožgať - doštípat
dožičiť - dopomoci
dožírať - škádlit, zlobit
dožúvať sa - dohadovat se, hádat se
dráč - ras
dračky, drapačka, drápačka - společné drhnutí peří
draga - špatné počasí
drahy - pastviny kolem cest
drancovať - škrábat, hřmotit; rabovat
drapák - silný chlap
drapatý - drsný
drapiť, drapíť, drapnúť - chytit, popadnout
drať – utíkat
drať sa – cpát se (někam)
draťák - drátovaný hrnec
dratař - dráteník
drbka, drbús - opilost, opička
drbnúť - dotknout se
drcať - šťouchat, vrážet do sebe
drcnúť, drycnúť - zavadit, strčit, šťouchnout
drdlať - brblat
drepčiť, drepsiť - jít drobným krokem; přešlapovat
drgan - dotěrný člověk
drgaňa – hloupá hlava
drhať, drhnúť - drhnout, čistit, mýt
drhlačka - drhnutí peří; žena, která drhne peří
drhlen – nástroj na drhnutí lnu
drchál - opotřebovaná, ošklivá věc
drchlaňa - neučesaná žena
drchta - žena špatné pověsti
drkať - strkat
drkotať, drčať - třepat; drmolit; bručet, reptat
drle – plátěné mužské kalhoty
drlo - křepce
drlší - čerstvější
drlý - čerstvý; jadrný
drmla – drnkačka, hudební nástroj
drmola - mluvka
drmoliť - rychle mluvit; jít rychlým krokem
drněť - drnčet, řinčet
drobiť - třást
drobjazg - drobotina
dršlí - čerstvější, živější
drúbja - drůbeží mládě; šibal
drunigovať - pískat; pozpěvovat
drúzgať – chroupat, lámat
druža, drúžka - družička
drva, drvo, drveno, drvénko - poleno, dřevo, dříví, dřívko
drvař, drvotář – dřevař, lesní dělník
drvárka – dřevník, kůlna na dřevo
drviť – hloupě mluvit
držeť sa - chovat se
držgrešla - lakomec
dřenica - metelice, vánice
dřepčiť - poskakovat
dřevěnica - dřevěná chalupa
dřevěný porculán – dřevěné nádobí
dřín - modřín
dřínka - úzká laťka
dřístka – podvyživený člověk
dubák – druh hřibu
dubenný kožuch - kožich dubeňák
duča, dučaj, dučaja - jáma, prohlubeň
dudlať - brblat, bručet, nadávat
dúho – dlouho
duchna - peřina
dúliť, dundať – pít
dupa, ďupa - zadnice
dúpný, dúpivý, dútný – dutý
ďúra – díra
durament – přesně, úplně
duřbiť sa - vzmáhat se, sílit
dúřiť sa - durdit se, zlobit se
dušný – kdo nemůže dýchat; kdo má astma
dverce, dverco, dvérca, dvérka – dvířka
dvojky – dvojčata
dvorčinka – druh jabloně
dvúletka – dvouletá kráva nebo kobyla
dvúroška - starý peníz, čtvrťák
dvúrynščák - starý peníz, dvouzlatka
dyby na krásně - dejme tomu, že by
dycky - vždy
dýchanec - vydýchaný těžký vzduch
dýle - dřevěná podlaha ve sklepě
dým - kouř
dyňa – tykev
dýše – dýchá, pulzuje
dyť - vždyť
džgať - cpát
džignúť - bodnout, píchnout