A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P R Ř S Š T Ť U V Z Ž přísloví strašidla

chabasta - nažatá lesní tráva
chabaščina - vařený tuřín s mrkví
chábí, chábjé - klestí, roští, křoví
chábiť – krást
chablať – házet; mačkat
chaboniť sa – mračit se
chabovec – prut, větev; metla
chablavý, chabravý - neduživý, nezdravý
chachálí - ostnatý, zarostlý keř
chachar - ničema
chachotať sa, chachúňat sa - chechtat se
chachravý - vyžilý nebo sešlý nemocí či stářím
chalachyňa – rozcuchaná ženská
chalán, chaloň - výrostek, klacek
chalúpča - chaloupka
chalúpka - místnost na statku určená prarodičům, výminek
chamlať – hltavě jíst
chamraď – odhozené věci ve stodole
chamravý – sešlý věkem
chamrazí, chamraždí – roští, křoví
chamula - kaše nebo polévka ze sušeného ovoce
chamúlať – jíst plnými ústy
chaňkať - konejšit, chlácholit
charaba – postižený člověk, invalida
charpa - chrpa
chasa - mládež, čeleď
chásně - nemluvně
chasníča - pacholátko
chasník - chlapec
chebz, chebzd – bez
chemloň - nadávka
chibe - černý bez
chichúňať sa, chlachoniť sa, chlachotať sa, chlachúnať sa, chlachúňať sa, chlámať sa, chlamúzňať sa – smát se, chechtat se, řehtat se
chladnavý – trochu chladný
chladnúcný – hodně chladný
chlap - muž
chlapačka - pití pro dobytek
chlápať, chlípať – pleskat; hltavě pít
chlapěna – záletná žena
chlapiť sa - být statečný
chlastnúť – ukousnout
chlastoň - opilec
chlebárna, chlebárňa - huba, ústa
chlebíček – rostlina pupava bílá
chlop, chlóp - bác
chlópať, chlopkať, chlápať - plácat, pleskat, bít
chlóstnúť - udeřit
chĺpať - srkat, mlaskat
chlpatý - chlupatý
chlupáče, chlupáčky - angrešt
chlupař - přezdívka soukeníka
chlústať – mlaskavě jíst; padat
chmásať - trhat
chmatnúť – popadnout
chmula - nemluva
chmúliť sa - kabonit se, mračit se
chmýřiť sa - hemžit se
chobotiť sa – chmuřit se
choďáci - chodíce
chochmes - rozum; vypočítavost
cholástnúť - plesknout
choračka - nemoc
chorá múka - nekvalitní šedá mouka
chorý – špatný
chorý chleba, chorýš - tmavý chléb z mouky a otrub
chořiť, chorovať - stonat
chotár - viz kotár; katastr
chovanec, chovanica – schovanec, schovanka
chovať sa - stravovat se
chrámačka – nemoc kulhavka
chrámala - kulhavec
chrámať, chrómať - kulhat
chramozda - nešika
chrapúň – chrapoun, hrubián
chrapúňať - chrápat
chrást, chrásť - keř, křoví
chrastál, chrástavá žaba - ropucha
chrasť, chraščí - křoví
chrbát, chrbet - hřbet, záda
chrbet šmarovaný - zbitá záda
chrbtica - páteř
chrčať - chrčet, těžce dýchat
chrčávka – nemoc záškrt
chrištovka, krištovka - zaklínací kniha
chrkať - kašlat
chrnúť - chřadnout
chrobač - hmyz
chrobák - červ, dešťovka, žížala, brouk
chrobačlivý, chrobalivý – červivý
chrobák, chrobáň, chrobaňa – červ, brouk
chrómať, chromkať – kulhat
chromota – kulhavost
chrptovica - kotleta
chrúst – chroust
chuboliť - sněžit
chudačka, chudaňa - hřibová polévka zasypaná pohankou; řídká pohanková kaše
chudár - hubeňour
chudý – hubený
chumaj, chumaja – nekňuba
chúpek - trocha; chumel
chúvka – plachetka na chování dětí
chvaščivý - chtivý
chvílu neocelil - chvíli nepobyl
chvístať - stříkat, plivat
chvístek - rostlina rebek zahradní
chvjadať - chřadnout
chvojina - chvojí
chyba - než, nežli, přece, jenom, možná, leda, pouze
chybný - špatný
chybovať - scházet, chybět; mýlit se
chýr - pověst, báj, vyprávění
chýrný - známý
chyťa - chytna (ustrnulý přechodník)
chytiť sa za pasy - zápasit