Aby se vědělo proč

Gdyž sa nejaký národ potřebuje proždúrnúť, lebo, jak sa včíl říká, zviditelniť, postaví si škole a zepíše spisovný jazyk. To sa dělá tak, že sa poví, že tajak sa mluví v nejakéj potentátama vybranej dědině, že to sa zapíše a ostatní sa přinutíja, aby též tak mluvili a psali. Sami uznáte, že to moc demogratycké néni, a proto sa to na Valasku nedělá.
My nigdy nikeho do ničeho nenutíme. My sice máme svojeho samozvaného krála, ale máme aj samozvaného prezidenta, my sice máme valaskú gořalku - borovičku, ale gdo chce, može piť třebas slivovicu, u nás si holt každý dělá, co chce a može sa všecko. A co sa jazyka týče, gdyž negdo napíše nejakú knížku, napíše si ju tajak chce a napíše do ňéj vysvětlivky, aby temu rozuměli aji v iných dědinách a třebas až za Hranicama a dál, lebo Valachú je tak málo, že pro tu belinu nemá cenu žádne knížky psať.
Ale píšu sa a už sa ich napsalo toléj, že sa v tém jeden nevyzná a gdo je zpoza Hranic, ten už teprém nemóže ty naše poklady vychutnať. A tož ňa napadlo zezbírať ty vysvětlivky po všeckých knížkách, keré sem našél, a dať ich do knížky jednéj aby už nigdo nemusél tak dlúho hledať v tolkéj literatúře.
Pomenovál sem svoju prácu Slovník nespisovného jazyka valaského, aby bylo jasné, že nemá nic společného ze slovníkama, o kerých píšu na začátku, tajak Valaši nemajú nic společneho s inýma národama. Píše sa furt, že na Valasku končí chleba a začíná kamení, ale málogdo už řekne, že Valaši sú pracovitý národ a po celé generacie to kamení zbírajú a sypú na hromady. A že ty hromady zesypávajú na hranicách už tak dlúho, že z nich vlastně zesypali zeď, podobnú čínskej. A tajak ta čínská zeď udržela po staletí čínské hlúpoty, udrží zeď valašská naše hlúpoty hezky doma.
Řeknime si to na rovinu - edem ten, gdo si kúpi náš slovník, móže přes tu zeď nasísnúť, sem tam neco pochytiť a rozšířiť si obzory. A to za tých pár českých korun stojí.

Prof. Jóži Rómo Krhovský, DrC.
předseda Akadémyje věd

Protože toten Slovník je určený aji negramotným spoluobčanom, doplnila sem ho obrázkama, aby si v něm mohl čnúť každý.

Leona da Mazalová
samozvaná předsedkyňa Akadémyje umění

přejít na slovník >>