Město Valašské Meziříčí leží v půvabné krajině podhůří Beskyd na soutoku Rožnovské a Vsetínské Bečvy. Je vlastně dvojměstím, vzniklým spojením městečka Krásno nad Bečvou a města Meziříčí. Meziříčí bylo centrem panství a jediným hrazeným městem na Valašsku. Jeho rozkvět přerušila třicetiletá válka, kdy byly obě obce několikrát vypáleny a zpustošeny.V polovině 19 století vznikly v Krásně první průmyslové dílny a Meziříčí se stalo sídlem okresního hejtmanství. V Krásně byl soustředěn průmysl a Meziříčí se stalo správním, kulturním a společenským centrem širokého okolí. Od 1. ledna 1924 se obě města spojila pod jeden název Valašské Meziříčí. Město je silniční i železniční křižovatkou. Je zde Kulturní zařízení, muzeum, knihovna, hvězdárna, tenisový klub, stadion s kuželnou, bowlingy, koupaliště, krytý bazén, zimní stadion a další možnosti zábavy.

1297
- první písemná zmínka o Valašském Meziříčí
1299 - první písemná zmínka o Krásně
1377 - Meziříčí je poprvé nazváno městem
1491 - Krásno bylo povýšeno na městečko
1538 - bylo započato se stavbou zámku a  hradeb města
1607 - vypukl velký požár, který zničil kostel, radnici, 80 domů. Pak vypukl mor
1621 - císařské vojsko napráskalo Valachům v bitvě u městských hradeb
1648 - město bylo vydrancováno a vypáleno Švédy
1742 - město bylo vydrancováno a vypáleno Prusy
1805 - ve městě byla zřízena polní nemocnice pro raněné z bitvy u Slavkova
1850 - město se stalo sídlem okresního hejtmanství
1854 - stát koupil zámek Žerotínů a zřídil v něm ženskou věznici
1855 - byly postaveny Krásenské sklárny
1861 - byl ve městě založen Čtenářský spolek
1864 - ve městě byla založena první jednota Sokol  na Moravě
1865 - velký požár zničil centrum města
1871 - ve městě bylo založeno třetí české gymnáziun na Moravě
1874 - byla založena Odborná škola pro zpracování dřeva
1880 - město postihla největší povodeň v devatenáctém století
1883 - byla postavena železniční trať Vsetín - Hranice
1884 - ve městě byla založena Muzejní společnost, která vytvořila první muzeum na Valašsku
1888 - byla postavena železniční trať Kroměříž - Místek
1892 - byla postavena železniční trať Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm
1907 - byla založena Dívčí akademie, první reformní gymnázium v Rakousku - Uhersku
1908 - malíř Rudolf Schlattauer založil ve městě první gobelínovou školu v Českých zemích
1909 - byl slavnostně předán do užívání evangelický kostel
1911 - ve městě byl otevřen Ústav hluchoněmých
1924 - městečko Krásno bylo připojeno k Valašskému Meziříčí
1935 - ve městě se konala Výstava práce a kultury, která svým významem přesáhla hranice Valašska
1942 - měziříčští Židé byli deportováni do koncentračních táborů
1945 - město bylo bombardováno spojeneckými letadly
1949 - sloučením školy vsetínské, novojické a frenštátské byla ve městě založena Obchodní akademie
1953 - k městu byla připijena obec Krhová
1960 - byl zrušen okres Valašské Meziříčí
1963 - byla zahájena výstavba chemického kombinátu DEZA
1965 - byla postavena městská nemocnice
1971 - byl otevřen M-klub v zámku Žerotínů
1973 - bylo založeno divadlo Schod
1976 - byly připojeny obce Bynina, Hrachovec, Juřinka, Lhota u Choryně a Poličná
1977 - byl schválen městský znak
1979 - byl postaven zimní stadion ve sportovním areálu za kasárnami
1980 - byl postaven stadion s fotbalovým hřištěm a atletickou drahou ve sportovním areálu za kasárnami
1980 - k městu byla připojena obec Podlesí
1992 - městské centrum bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou
1995 - byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce zámku Žerotínů
1996 - ve městě byla u Obchodní akademie založena Vyšší odborná škola
1998 - byl schválen městský prapor
2003  - byla dokončena rekonstrukce a zastřešení zimního stadionu
2008 - byla dokončena stavba krytého bazénu